Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 23. aprill 2007 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 3.Presidentuuri avaldused
 4.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 5.Nõukogu edastatud kokkulepped (vt protokoll)
 6.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 7.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine) (vt protokoll)
 8.Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116) (vt protokoll)
 9.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 10.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 11.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 12.Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine (vt protokoll)
 13.Tööplaan
 14.Majanduslike huvide deklaratsioon (vt protokoll)
 15.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 16.Makseteenused siseturul (arutelu)
 17.Kõrgtehnoloogilised ravimid (arutelu)
 18.Karistusõiguslikud meetmed intellektuaalomandi õiguste järgimise tagamiseks (arutelu)
 19.Tulevaste laienemiste mõju ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkusele (arutelu)
 20.Komisjoni iga-aastane poliitiline strateegia aastaks 2008 (arutelu)
 21.Tariifikvoodid toor-roosuhkru importimiseks Bulgaariasse ja Rumeeniasse (arutelu)
 22.Kartulitärklise tootmise kvoodisüsteem (arutelu)
 23.EÜ konkurentsieeskirjade rikkumisest tekkinud kahjude hüvitamine (Roheline raamat) (arutelu)
 24.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 25.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (482 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (820 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika