Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/0245(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0298/2006

Indgivne tekster :

A6-0298/2006

Forhandlinger :

PV 23/04/2007 - 16
CRE 23/04/2007 - 16

Afstemninger :

PV 24/04/2007 - 7.26
CRE 24/04/2007 - 7.26
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0128

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 24. april 2007 - Strasbourg EUT-udgave

7.26. Betalingstjenester i det indre marked (afstemning)
PV
  

Betænkning af Gauzès (A6-0298/2006)

Før afstemningen

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Paul Gauzès (PPE-DE), ordfører. - (FR) Hr. formand, mine damer og herrer! Denne betænkning er resultatet af et langvarigt samråd med Ministerrådet og Kommissionen med henblik på at få den vedtaget under førstebehandlingen. Jeg opfordrer Dem derfor til at vedtage den.

Derimod anmoder jeg Dem om at forkaste ændringsforslaget til artikel 71, som ikke har noget som helst at gøre med direktivforslaget. Det drejer sig om et spørgsmål om beskyttelsen af data i bl.a. SWIFT-systemet, og i den forbindelse skal jeg oplyse vores kolleger om, at Kommissionen under gårsdagens forhandlinger nævnte, at den vil sørge for, at datasikkerheden garanteres. Jeg har i øvrigt netop modtaget en skrivelse fra det tyske formandskab, som tilslutter sig denne holdning. Jeg anmoder Dem derfor om at forkaste ændringsforslaget til artikel 71. Til gengæld er jeg for det mundtlige ændringsforslag, som fru Berès vil stille i forbindelse med afstemningen om den lovgivningsmæssige beslutning.

Jeg vil gerne slutte af med at takke alle dem, der har været med til at udarbejde denne betænkning, udvalget, skyggeordførerne og de rådgivende ordførere, samt alle dem, der har hjulpet mig på det rent tekniske område.

 
  
  

Før afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès (PSE). - (FR) Hr. formand! Efter aftale med ordføreren vil jeg gerne stille et mundtligt ændringsforslag til denne betænkning, hvorved der tilføjes følgende henvisning: "der henviser til skrivelse af 1. marts 2007 fra formanden for den gruppe, der blev nedsat i henhold til artikel 29 i direktiv 95/46/EF med hensyn til spørgsmål om databeskyttelse, navnlig i forbindelse med SWIFT-systemet, til Europa-Parlamentets formand,". Jeg beder Parlamentet om at godkende dette mundtlige ændringsforslag til den fremragende betænkning fra vores kollega, hr. Gauzès.

 
  
  

(Parlamentet vedtog det mundtlige ændringsforslag)

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik