Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2005/0245(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0298/2006

Ingediende teksten :

A6-0298/2006

Debatten :

PV 23/04/2007 - 16
CRE 23/04/2007 - 16

Stemmingen :

PV 24/04/2007 - 7.26
CRE 24/04/2007 - 7.26
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0128

Debatten
Dinsdag 24 april 2007 - Straatsburg Uitgave PB

7.26. Betalingsdiensten in de interne markt (stemming)
PV
  

- Verslag-Gauzès (A6-0298/2006)

- Vóór de stemming:

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Paul Gauzès (PPE-DE), rapporteur.(FR) Mijnheer de Voorzitter, geachte collega’s, het voorliggende verslag is het resultaat van een langdurige overlegprocedure met de Raad en de Commissie om tot een stemming in eerste lezing te komen. Ik verzoek u dan ook om vóór te stemmen.

Ik verzoek u daarentegen om het amendement op artikel 71, dat niets met de ontwerprichtlijn te maken heeft, te verwerpen. Het gaat hier in feite om een kwestie die betrekking heeft op de gegevensbescherming in – met name – het SWIFT-systeem, en in dit opzicht moet ik mijn collega’s erop wijzen dat de Commissie gisteren, tijdens het debat, heeft aangegeven dat zij eraan hecht ervoor te zorgen dat de beveiliging van gegevens gewaarborgd wordt. Overigens heb ik zojuist een brief van het Duitse voorzitterschap ontvangen, waarin het zich bij dit standpunt aansluit. Ik verzoek u derhalve het amendement op artikel 71 te verwerpen. Ik sta echter wel positief tegenover het mondelinge amendement dat bij de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie door mevrouw Berès zal worden ingediend.

Tot slot zou ik graag iedereen willen bedanken die heeft meegewerkt aan het opstellen van dit verslag: de commissie, de schaduwrapporteurs en de rapporteurs voor advies, evenals alle technische medewerkers die mij hebben bijgestaan.

 
  
  

- Vóór de stemming over de wetgevingsresolutie:

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès (PSE).(FR) Mijnheer de Voorzitter, in overeenstemming met de rapporteur zou ik een mondeling amendement op dit verslag willen indienen dat het mogelijk maakt een aanhaling toe te voegen, waarvan ik u de tekst voorlees: “gezien de brief die de voorzitter van de in artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG bedoelde werkgroep op 1 maart 2007 aan de Voorzitter van het Parlement heeft gericht met betrekking tot de kwesties aangaande de gegevensbescherming, met name inzake de werking van het SWIFT-systeem,”. Ik verzoek u dit mondelinge amendement op het uitstekende ontwerpverslag van onze collega, de heer Gauzès, door ons Parlement te laten bekrachtigen.

 
  
  

(Het mondeling amendement wordt in aanmerking genomen)

 
Juridische mededeling - Privacybeleid