Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 24. april 2007 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Afgørelse om uopsættelig forhandling
 4.Decharge for regnskabsåret 2005 (forhandling)
 5.Bekæmpelse af hiv/aids (forhandling)
 6.Velkomstord
 7.Afstemningstid
  7.1.Aftale EF/Malaysia om visse aspekter af lufttrafik (afstemning)
  7.2.Godtgørelser for Europols personale (afstemning)
  7.3.Import til Bulgarien og Rumænien af rårørsukker (afstemning)
  7.4.Anmodning om ophævelse af Vural Ögers parlamentariske immunitet (afstemning)
  7.5.Decharge 2005: Sektion IV, Domstolen (afstemning)
  7.6.Decharge 2005: Sektion V, Revisionsretten (afstemning)
  7.7.Decharge 2005: Sektion VI, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (afstemning)
  7.8.Decharge 2005: Sektion VIII A, Den Europæiske Ombudsmand (afstemning)
  7.9.Decharge 2005: Sektion VIII B, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (afstemning)
  7.10.Decharge 2005: 6., 7., 8. og 9. Europæiske Udviklingsfond (EUF) (afstemning)
  7.11.Decharge 2005: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (afstemning)
  7.12.Decharge 2005: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (afstemning)
  7.13.Decharge 2005: Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad (afstemning)
  7.14.Decharge 2005: Det Europæiske Observationscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (afstemning)
  7.15.Decharge 2005: Det Europæiske Miljøagentur (afstemning)
  7.16.Decharge 2005: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (afstemning)
  7.17.Decharge 2005: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (afstemning)
  7.18.Decharge 2005: Det Europæiske Lægemiddelagentur (afstemning)
  7.19.Decharge 2005: Eurojust (afstemning)
  7.20.Decharge 2005: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (afstemning)
  7.21.Decharge 2005: Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (afstemning)
  7.22.Decharge 2005: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (afstemning)
  7.23.Decharge 2005: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (afstemning)
  7.24.Decharge 2005: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (afstemning)
  7.25.Decharge 2005: Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (afstemning)
  7.26.Betalingstjenester i det indre marked (afstemning)
  7.27.Kvoteordning for produktionen af kartoffelstivelse (afstemning)
  7.28.Samhørighedspolitikkens effektivitet (afstemning)
  7.29.Budget 2008: Kommissionens årlige strategiske prioriteter (afstemning)
  7.30.Decharge 2005: Sektion III, Kommissionen (afstemning)
  7.31.Decharge 2005: Sektion I, Europa-Parlamentet (afstemning)
  7.32.Decharge 2005: Sektion II, Rådet (afstemning)
  7.33.Decharge 2005: Sektion VII, Regionsudvalget (afstemning)
  7.34.Decharge 2005: Det Europæiske Genopbygningsagentur (afstemning)
  7.35.Bekæmpelse af hiv/aids (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 10.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 11.Trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet - Undersøgelser af ulykker i søtransportsektoren - Ulykker under passagertransport ad søvejen og indre vandveje - Havnestatskontrol - Inspektion og syn af skibe (forhandling)
 12.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 13.Afvisning af en sag af formelle grunde (homofobi i Europa): se protokollen
 14.Multilateral aftale om oprettelse af et fælleseuropæisk luftfartsområde - Aftale om et fælleseuropæisk luftfartsområde (forhandling)
 15.Galileo (forhandling)
 16.Sikkerhed inden for civil luftfart (forhandling)
 17.Vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser (forhandling)
 18.Bæredygtig udnyttelse af naturressourcer (forhandling)
 19.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 20.Hævelse af mødet
Forhandlinger
EUT-udgave (668 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (1240 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik