Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 25. april 2007 - Strasbourg EUT-udgave

6. Mandat (fortsat)
Protokol
MPphoto
 
 

  Formanden. - Meget vel, hvis De ikke vil tie stille, vil jeg give ordet til gruppeformændene, som endnu ikke har udtalt sig i denne sag.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley, medformand for UEN-Gruppen. - (EN) Hr. formand! Jeg har en bemærkning til forretningsordenen. Jeg vil ikke sinke forhandlingerne længe, men jeg vil sige, at det var uretfærdigt af Dem ikke at give ordet til næstformanden for UEN-Gruppen, hr. Kamiński, som gjorde tegn til, at han gerne ville have ordet i den pågældende sag. Det er irrelevant, om De havde været enig eller uenig i det, han ville sige. Andre fik mulighed for at tage ordet, og han burde også have haft mulighed for at sige noget.

Nogle her i Parlamentet har en anden opfattelse end den tolkning, som nogle af de tidligere talere var inde på, og de burde have haft mulighed for at fremføre deres synspunkter, når vi nu havde lyttet til andres.

(Bifald)

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Hr. Crowley, vi kunne give alle 765 medlemmer af Europa-Parlamentet ordet i denne sag. Jeg har givet ordet til gruppeformændene, og De har udtalt Dem på vegne af Deres gruppe.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch, formand for ITS-Gruppen. - (FR) Hr. formand! Jeg tror faktisk ikke, at jeg har færre rettigheder end de andre i min egenskab af gruppeformand. Vores kollega hr. Cohn-Bendit sagde, at vi måtte fordømme de fascistiske og stalinistiske handlinger. Jeg tror imidlertid, at hele problemet i denne sag netop er at vide, hvorvidt hr. Geremek har, og evt. i hvilket omfang han har, været medskyldig i de stalinistiske handlinger og i denne yderst modbydelige totalitarisme.

Jeg bemærker, at beskyttelse af parlamentsmedlemmernes rettigheder, som ligger os lige så meget på sinde som Dem, ud fra Deres synspunkt ofte er en variabel størrelse. Da Jean-Marie Le Pen kom i unåde efter en uretfærdig sag og efter en latterlig kampagneepisode, påberåbte De Dem national suverænitet. Da en af vores kolleger, hr. Ruiz Mateos, blev forhindret i at aflægge ed i Spanien, fordi han blev retsforfulgt, påberåbte De Dem national suverænitet. Da jeg blev retsforfulgt for min politiske ytringsfrihed, nægtede De at forsvare min immunitet, og De påberåbte Dem national suverænitet.

Hodie mihi, cras tibi, i dag mig, i morgen dig!

(Bifald fra ITS-Gruppen)

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Sagen bliver indbragt for Formandskonferencen. Den bliver drøftet i morgen tidlig, og jeg mener, at et altovervejende flertal i Europa-Parlamentet har givet udtryk for, at det vil støtte hr. Geremek. En gang er ingen gang, eftersom jeg er formand, men jeg tillader mig også at give min fulde støtte til ham.

(Bifald fra venstre)

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik