Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 25 april 2007 - Strasbourg EUT-utgåva

6. En ledamots mandat (fortsättning)
Protokoll
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Då så, eftersom ni inte vill vara tysta tänker jag ge ordet till de gruppordföranden som ännu inte talat i denna fråga.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley, medordförande för UEN-gruppen. – (EN) Herr talman! Jag vill ta upp en ordningsfråga. Jag vill inte dra ut på förhandlingarna alltför länge, men jag anser att det var orättvist att ni inte gav ordet till UEN-gruppens vice ordförande, Michał Tomasz Kamiński, som visade att han ville yttra sig i frågan. Det är ovidkommande ifall ni har samma uppfattning som honom i frågan. Andra personer gavs möjlighet att yttra sig, och han skulle också ha fått ordet.

Vissa personer här i parlamentet har en annan uppfattning jämfört med den tolkning som talarna före mig har uttryckt, och de borde få tillfälle att göra sin uppfattning hörd när andra uppfattningar har uttryckts.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Herr Crowley! I denna fråga skulle vi kunna ge ordet till vem som helst av parlamentets 765 ledamöter. Jag har gett ordet till gruppordförandena, och ni har talat på er grupps vägnar.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch, ordförande för ITS-gruppen.(FR) Herr talman! Jag anser att jag som gruppordförande har precis samma rättigheter som de övriga. Vår kollega Daniel Cohn-Bendit sa att fascistiska och stalinistiska sammansvärjningar bör fördömas. Jag anser att den största svårigheten i detta ärende är just att veta om Bronisław Geremek har deltagit i de stalinistiska sammansvärjningarna, i denna mest avskyvärda form av totalitarism, och i så fall i vilken utsträckning.

Jag noterar att skyddet av ledamöternas rättigheter, som inte är mindre viktigt för oss än för er, ofta är flexibelt från ert perspektiv. När Jean-Marie Le Pen råkade i onåd i slutet av ett orättfärdigt förfarande, efter en löjlig incident i samband med kampanjen, anförde ni den nationella suveräniteten till ert försvar. När en av våra kolleger, José María Ruiz Mateos, förhindrades att avlägga en ed i Spanien därför att han var föremål för rättsliga åtgärder, anförde ni den nationella suveräniteten till ert försvar. När jag gjordes till föremål för åtgärder för min politiska yttrandefrihet vägrade ni att försvara min immunitet och anförde den nationella suveräniteten till ert försvar.

Hodie mihi, cras tibi, det är min tur i dag och det blir er tur i morgon!

(Applåder från ITS-gruppen)

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Detta ärende kommer att hänskjutas till talmanskonferensen. Det kommer att diskuteras i morgon förmiddag, och jag tror att en stor majoritet i Europaparlamentet har uttryckt sig till stöd för Bronisław Geremek. Det är inte brukligt eftersom jag är talman, men jag vill också ge uttryck för mitt fulla stöd.

(Applåder från vänster)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy