Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 25 april 2007 - Strasbourg EUT-utgåva

7. Omröstning (forts.)
Protokoll
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy