Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 25. huhtikuuta 2007 - Strasbourg EUVL-painos

10. Juhlaistunto – Intia
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Puhemies. Arvoisa presidentti, hyvät parlamentin jäsenet, minulle on suuri ilo toivottaa Intian tasavallan presidentti Abdul Kalam tänään tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin. Sydämellisesti tervetuloa, arvoisa presidentti.

Ennen valintaanne presidentiksi teidät tunnettiin Intian avaruus- ja atomienergiaohjelman suunnittelijana, ja teillä on kansainvälinen maine yhtenä Intian merkittävimmistä tieteilijöistä. Valtaosa elämästänne on ollut tähän asti omistettu tieteelle ja teknologialle, ja olette aina antanut sijaa näkemykselle, jonka mukaan kehitysmaiden tulisi päästä muiden rinnalla toiselle sijalle, kun huipputeknologian hedelmiä korjataan, sillä teknologia luo – oikein käytettynä – kasvua ja voi auttaa parantamaan köyhien jokapäiväistä elämää. Tämä parlamentti on epäilemättä samaa mieltä kanssanne ja on siksi tyytyväinen Intian osallistumiseen EU:n rahoittamiin tutkimusohjelmiin ja esimerkiksi Galileo-yhteistyöhön.

Tieteen ja teknologian edistäjän roolinne ohella olemme vaikuttuneita myös teidän valinnastanne Intian tasavallan presidentiksi vuonna 2002, jolloin saavutitte ylivoimaisen äänten enemmistön eri puoluepiireistä, mikä ei ole teille tamilina ja muslimina hinduenemmistöisessä maassa mikään mitätön suoritus. Se todistaa teidän suuresta taidostanne saattaa ihmiset yhteen eri taustojen, kulttuurien ja uskontojen piiristä. Intia on monien kansojen ja uskontojen maa, ja maailman suurimpana demokratiana se voi kannustaa uusia ja nuoria demokratioita eteenpäin.

Euroopan unionin ja Intian suhteet ovat alkaneet jo 1960-luvun alusta, kun Intia loi ensimmäisten valtioiden joukossa diplomaattisuhteet tuolloiseen Euroopan talousyhteisöön.

Yhteydenpitomme ja yhteistyömme parlamentaarisella tasolla ovat pitkäkestoisen prosessin myönteisiä tuloksia, sillä ensimmäinen Euroopan parlamentin ja Lok Sabhan välinen tapaaminen järjestettiin vuonna 1981. Vuosien ajan parlamentaarinen yhteydenpito Euroopan parlamentin ja Intian välillä tapahtui institutionaalisesti suhteista Etelä-Aasian maihin ja Etelä-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (SAARC) vastaavan valtuuskunnan muodossa. Sekä Euroopan unioni että Intia ovat muuttuneet perustavalla tavalla viime vuosien aikana.

Olen iloinen voidessani kertoa teille, että Euroopan parlamentti on viimeksi kuluneen kuukauden aikana perustanut – SAARC:n valtuuskunnasta riippumatta – parlamentin Intian-suhteiden valtuuskunnan. Tämä toimi on osoitus maanne alati kasvavasta merkityksestä Euroopan unionille. Arvoisa presidentti, olisimme erittäin iloisia, jos Lok Sabha vastaisi perustamalla suhteista Euroopan parlamenttiin vastaavan valtuuskunnan, jotta näistä syvenevistä suhteista saataisiin mahdollisimman suuri hyöty ja helpotettaisiin parlamenttien välistä yhteydenpitoa.

Arvoisa presidentti, teidät kutsui parlamenttiin suuresti arvostettu edeltäjäni Borell Fontelles, joka on läsnä täällä tänään, ja minulle oli suuri ilo saada toistaa kyseinen kutsu teille.

Intian ja Euroopan unionin suhteet eivät ole pelkästään taloudellisesti vaan myös poliittisesti hyvin merkittävät. Kulttuurien vuoropuhelu on niin ikään erittäin merkittävää. Siksi on suuri ilo pyytää teitä, arvoisa presidentti, puhumaan Euroopan parlamentin jäsenille.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Abdul Kalam, Intian tasavallan presidentti. (EN) Hyvät ystävät, tervehdin teitä kaikkia. Erityisesti haluan tervehtiä Hans-Gert Pötteringiä, Harald Rømeriä, Klaus Welleä ja Ciril Stokeljia.

Arvoisat parlamentin jäsenet, hyvää päivää.

Olen iloinen saadessani olla täällä Euroopan parlamentin jäsenten kanssa Euroopan unionin 50-vuotisjuhlan hetkellä. Mietin, millaisia ajatuksia voisin teille kertoa. Kuten tiedätte, demokraattisena kansakuntana Intialla on kokemusta yli miljardin ihmisen johtamisesta monikielisessä, monikulttuurisessa ja moniuskonnollisessa järjestelmässä. Hyvät ystävät, haluan jakaa nämä kokemukseni teidän kanssanne.

Euroopan sivilisaatiolla on ainutlaatuinen asema ihmiskunnan historiassa. Sen asukkaat lähtivät urhoollisesti tutkimaan Maa-planeettaa, mikä johti monien ajatusten ja järjestelmien löytämiseen. Euroopassa ovat syntyneet tieteen pioneerit, ja se on johtanut teknologioiden kehitykseen. Kansojen väliset konfliktit kestivät Euroopassa satoja vuosia, ja nähtiin myös kaksi maailmansotaa. Tätä taustaa vasten ja tämän tarmon ansiosta te olette nyt perustaneet Euroopan unionin, jonka tavoitteena on rauha ja vauraus koko alueella. Euroopan unionista on tullut kansakuntien välisen yhteenliittymisen esimerkki, jossa sodan todennäköisyys on käytännössä olematon ja jossa on päästy kestävään alueelliseen rauhaan.

Ennen kuin aloitin matkani Eurooppaan, mietin, miksi Eurooppa ja Intia ovat omalaatuiset ja luonnolliset kumppanit? Onko meillä yhteistä historiaa ja perintöä ja mahdollisesti tulevaisuudessa yhteinen kohtalo? Tätä kysymystä pohdin. Olin yllättynyt siitä, mitä havaitsin: keskinäisten yhteyksiemme syvyys ja elinvoima ovat kielen, kulttuurin, vanhojen uskontojen ja kansojen liikkeiden ansiosta kestäneet ajan kuorman. Tämä kaikki on kypsynyt erittäin vahvaksi siteeksi pitkäaikaisen kaupan ja monilla tieteen ja teknologian aloilla älyllisesti tyydyttävän yhteistyön ansiosta. Esimerkiksi Italian tieteellinen satelliitti Agile laukaistiin 23. huhtikuuta 2007 Intian polaarisatelliittien kantorakettijärjestelmän avulla erittäin tarkalle kiertoradalleen. Intian ja Euroopan tiedemiehet ovat erittäin innoissaan. Onnitelkaamme heitä.

Intia on oppinut vuosien mittaan maana kehittymään ja säilyttämään ainutlaatuisen ykseyden monimuotoisuuden keskellä. Samalla tavoin Euroopan unionin suurin panos on ollut sen osoittaminen maailmalle, että on mahdollista rakentaa vahva kansakuntien unioni kansallisesta identiteetistä tinkimättä. Siitä on tullut innoittava malli ja esimerkki, jota jäljitellään kaikilla maailman alueilla. Euroopan unioni ja Intia kannattavat taloudellisen kehityksen sosiaalista mallia, ja me kannustamme tasa-arvoisen kasvun mallia. Olemme kummatkin tietoisia siitä, että kasvun on kunnioitettava ympäristöä ja oltava kestävää tulevien sukupolvien vuoksi. Intian ja Euroopan unionin arvokkaan vuosisataisen kokemuksen avulla voimme kehittää maailmanlaajuisen yhteistyön opin alueellisen yhteistyön ja kansakuntiemme keskeisen osaamisen pohjalta.

Euroopan unioni ja Intia lähettävät maailmaan sanomaa, jonka mukaan alueellinen yhteensovittaminen ja alueiden välinen yhteistyö johtavat kaikkia hyödyttävään tilanteeseen, jolloin sivilisaatiomme voimistuu poliittisesti ja sosiaalis-taloudellisesti. Panoksemme on onnistunut, jos pystymme ennen 21. vuosisadan päättymistä muuntamaan kaikki alueet tyytyväisiksi kansakunniksi, joista syntyy unioneista koostuva maailma. Tässä yhteydessä mieleeni tuli intialaisen runoilijan runo. Hän sanoi 3 000 vuotta sitten klassiseksi tamiliksi kirjoittamassaan runossa: mikä tarkoittaa: "Olen maailmankansalainen. Jokainen kansalainen on minun sukulaiseni ja ystäväni". Näin hän sanoi 3 000 vuotta sitten.

Tätä taustaa vasten olen tuonut Intiasta viestin, jolla voidaan panna alulle kolme tärkeää Intian ja Euroopan unionin tehtävää, joilla edistetään maailmanrauhaa ja vaurautta. Ehdotan näitä tehtäviä Intian kokemuksen ja Euroopan unionin tarmokkuuden perusteella.

Ensimmäinen tehtävä on valaistuneen yhteiskunnan kehittäminen. Sellaisessa kansalaisilla on arvojärjestelmä, joka johtaa vauraaseen ja rauhanomaiseen maailmaan.

Toinen ajatus on energiariippumattomuuden saavuttaminen. Yleensä puhutaan energiavarmuudesta. Minä puhun energiariippumattomuudesta: se on kolmiulotteinen lähestymistapa energiavalintaan, ja siinä ilmenee tavoite puhtaaseen maailmaan.

Kolmas päämäärä on maailman osaamiskeskus, johon yhdistetään Euroopan unionin ja Intian ydinosaaminen tietyillä aloilla, jotta voimme tuottaa ratkaisuja vesihuollon, terveydenhuollon ja valmiuksien kehittämisen kaltaisilla kriittisillä aloilla.

Kun kansakunnat liittyvät yhteen rakentaakseen koossapysyvän yhteiskunnan, on varmistettava, että kehityksen hyödyt kattavat kaikki yhteiskunnan sektorit. Maailmanlaajuinen köyhyys, lukutaidottomuus, työttömyys ja puute herättävät vihan ja väkivallan voimia. Nämä voimat liitetään johonkin aiempaan todelliseen tai koettuun historialliseen vihamielisyyteen, hirmuvaltaan, epäoikeudenmukaisuuteen, etnisiin kysymyksiin ja uskonnolliseen fundamentalismiin, jotka johtavat ääriliikkeiden syntymiseen eri puolilla maailmaa. Niin Intia kuin Euroopan unionikin ovat saaneet todistaa ja todistavat edelleen eräiden yhteiskunnan harhaanjohdettujen osien vastenmielistä toimintaa. Meidän on yhdessä juurittava tällaisten ilmiöiden perussyyt, jotta löydämme kestävät keinot rauhan edistämiseksi. Miten me onnistumme siinä?

Tarvitsemme ikuisen hyvyyden ja turmeltumattomuuden kantovoiman ihmisen käytökseen. Sellaista kutsutaan "vanhurskaudeksi". Intiassa sanotaan seuraavasti:

"Kun vanhurskaus vallitsee sydämessä,

Luonteessa vallitsee kauneus.

Kun luonteessa vallitsee kauneus,

Kodissa vallitsee sopusointu.

Kun kodissa vallitsee sopusointu,

Kansakunnassa vallitsee järjestys.

Kun kansakunnassa vallitsee järjestys,

Maailmassa vallitsee rauha."

(Suosionosoituksia)

Arvoisat parlamentin jäsenet, tämä pätee koko maailmaan. Kun tarvitsemme rauhaa maailmaan, tarvitsemme järjestystä kansakuntaan. Tarvitsemme sopusointua kotiin. Niin Euroopassa, Intiassa kuin kaikkialla muuallakin maailmassa vanhurskauden alku on sydämessä. Miten me juurrutamme vanhurskauden kaikkien maailman kansalaisten sydämiin? Tämä on minun erikoisalani, ja juuri siitä haluaisin puhua teille.

Haluan aluksi käsitellä valaistuneen yhteiskunnan kehittämistä. Vanhurskauden henki sydämessäni haluan esitellä tällä merkittävälle kokoukselle menetelmän, jolla kehitetään tyytyväinen, vauras ja rauhaa rakastava yhteiskunta meidän maailmaamme. Kutsun sitä nimellä "Valaistuneen yhteiskunnan kehitys". Olen vaihtanut näitä ajatuksia monien älykköjen kanssa kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Meidän on luotava valaistunut yhteiskunta, jossa on kolme osatekijää: 1) koulutus, johon sisältyy arvojärjestelmä; 2) henkisyydeksi muuttuva uskonto ja 3) yhteiskunnan muuttumisen mahdollistava taloudellinen kehitys.

Aloittakaamme ensimmäisestä osatekijästä. Olemme nähneet, että maailman rauhan siemenet ovat jokaisen yksilön sydämen vanhurskaudessa. Tällaiset vanhurskaat kansalaiset johtavat valaistuneen yhteiskunnan syntyyn. Arvojärjestelmän sisältävä koulutus on suunniteltava sellaiseksi, että sydämen vanhurskaus kehittyy nuoriin mieliin. Tämä on koulutuksen tehtävä. Ensisijainen oppimisympäristö on 5–17 vuoden iässä. Mieleeni tulee muinaisen kreikkalaisen opettajan lausuma muutama tuhat vuotta sitten: "Tuokaa minulle seitsenvuotias lapsi; peri lapsen sen jälkeen Jumala tai piru, ne eivät pysty muuttamaan lastani."

Siinä näkyy suurten opettajien voima ja se, minkä he voivat juurruttaa nuoriin mieliin. Vanhempien ja opettajien tulee istuttaa lapsiin moraalinen johtajuus. Se edellyttää näkemystä ihmisen omantunnon ainutlaatuisuudesta ja universaalisuudesta. Todellinen sivistys on valaistuneiden tunteiden ja valaistuneiden voimien hankintaa, jotta niiden avulla ymmärretään päivittäiset tapahtumat ja pysyvä totuus, joka yhdistää ihmisen ympäristöönsä, niin inhimilliseen kuin planetaariseenkin ympäristöönsä.

Muistan kauan sitten opiskelijana – melkein 57 vuotta takaperin – kuulemani luennot, joita piti Etelä-Intian Tiruchirappallissa sijaitsevan St Joseph’s College -jesuiittakoulun ylin auktoriteetti, rehtori isä Kalathil. Aina maanantaisin rehtori piti tunnin mittaisen luennon. Hän puhui yleensä tuolloin ja aiemmin eläneistä hyvistä ihmisistä ja siitä, mikä tekee ihmisestä hyvän. Hän luennoi sellaisista henkilöistä kuin Buddha, Kungfutse, kirkkoisä Augustinus, kalifi Omar, Mahatma Gandhi, Einstein ja Abraham Lincoln, ja kertoi omaan kulttuuriseen perimäämme kuuluvia opettavaisia tarinoita. Moraalitieteen tunnilla isä Kalathil keskittyi kuivailemaan merkittävimpiä tekijöitä, jotka olivat vaikuttaneet näiden suurmiesten kehittymiseen hyviksi ihmisiksi vanhempien huolenpidon, opetusten ja hyvien kirjojen lukemisen ansiosta. Vaikka sain nämä opit vuonna 1950 ollessani vielä collegessa, ne innoittavat minua tänäänkin.

On ehdottoman tärkeää, että jokaisen kansakunnan kouluissa ja opistoissa merkittävät opettajat pitävät tunnin mittaisia viikoittaisia oppitunteja kulttuuriperinnöstä ja siitä johdetusta arvojärjestelmästä. Kutsuttakoon niitä moraalitieteen oppitunneiksi. Niillä nuoria opetetaan rakastamaan omaa maataan ja muita ihmisiä ja saatetaan heidät korkeammille tasoille. Olen ehdottanut tätä menetelmää oman maani koulutusasiantuntijoille. Euroopan unioni voi pohtia sellaisen järjestelmän kehittämistä, jonka avulla oppilas oppii nämä perusopit kaikkien hyödyksi.

Seuraavaksi käsittelen uskonnon muuttamista henkiseksi voimaksi. Monien mielestä tehtävä on vaikea, mutta rohkenen olla eri mieltä. Haluan kertoa kokemuksesta, joka vakuutti minut siitä, että usko on muunnettavissa henkiseksi voimaksi.

Kuten kaikki tietävät, uskonnossa on kaksi osaa: teologia ja hengellisyys. Vaikka teologia on ainutkertainen joka uskonnossa, hengellinen tekijä levittää arvoja ihmisten omaksuttaviksi tarkoituksena edistää hyvää elämää ja hyvinvointia yhteiskunnassa, aineellisen elämänmenon tavoittelussa. Sain todistaa uskonnon ja tieteen yhdistymistä eräässä suuressa hankkeessa.

Intian avaruustutkimusohjelman perustaja professori Vikram Sarabhai ja hänen tiiminsä olivat 1960-luvun alkupuolella paikallistaneet avaruustutkimukseen teknisesti sopivimman paikan harkittuaan monia vaihtoehtoja. Etelä-Intian Keralassa sijaitseva Thumba valittiin avaruustutkimuskaupungiksi, koska se oli lähellä magneettista päiväntasaajaa. Näin se sopi ihanteellisesti ionosfäärin ja virtatihentymien tutkimukseen ylemmässä ilmakehässä. Minulla oli onni saada työskennellä professori Vikram Sarabhain kanssa kahdeksisen vuotta.

Vikram Sarabhain tärkein haaste oli sijoittaa keskus tälle alueelle. Professori Sarabhai lähestyi tavanomaiseen tapaan ensin Keralan hallintoviranomaisia. Kun hänelle oli näytetty maa-alue ja meren rannikko, hänelle kerrottiin, että alueella asui tuhansia kalastajia ja että paikalla oli vanha kirkko, St Mary Magdalene Church, sekä piispan talo ja koulu. Olisi siis erittäin hankalaa osoittaa tämä maa muuhun käyttöön, joten hallinto halusi tarjota maata muualta. Myös poliittiset viranomaiset olettivat, että tilanteesta tulisi hankala, koska alueella oli merkittäviä instituutioita ja uudelleenasutettavia henkiöitä. Professori oli kuitenkin hyvin määrätietoinen.

Ehdotettiin, että hän kääntyisi ainoan tilanteessa neuvomaan ja auttamaan kykenevän henkilön, piispa Peter Bernard Pereiran puoleen. Professori Sarabhai otti piispaan yhteyttä eräänä lauantai-iltana. Muistan edelleen heidän tapaamisensa, joka oli painuva historiaan. Monet meistä todistivat tapahtumaa. Isä Pereira huudahti: "Voi, Vikram, sinä pyydät lasteni kotia, kalastajien koteja, minun kotiani, piispan taloa ja Jumalan taloa, kirkkoa. Miten sinä voit?" Kummallakin miehellä oli erityinen ominaisuus: he osasivat hymyillä vaikeissakin tilanteissa. Isä Pereira pyysi professori Sarabhaita tulemaan kirkkoon sunnuntaiaamuna klo 9, ja sinne tämä myös ilmestyi joukkoineen. Kirkossa rukoiltiin, ja isä Pereira luki Raamattua. Rukouksen jälkeen piispa pyysi professori Sarabhain puhujakorokkeelle. Hän esitteli professorin seurakunnalle: "Rakkaat lapset, tässä on tiedemies, professori Vikram Sarabhai. Mikä tieteen tehtävä on? Me kaikki, myös tämä kirkko, hyödymme sähkövalosta. Voin puhua teille mikrofonin avulla teknologian ansiosta. Lääkärit hoitavat potilaita lääketieteen ansiosta. Tiede lisää ihmiselämän mukavuutta ja laatua teknologian kautta. Mikä on minun tehtäväni sananjulistajana? Rukoilen ihmisten puolesta, teidän hyvinvointinne ja rauhan puolesta. Lyhyesti sanottuna Vikram ja minä teemme samaa työtä: niin tiede kuin hengellisen työn tekijätkin etsivät Kaikkivaltiaan siunausta ihmiskunnan hyvinvoinnin toteutumiseksi ruumiissa ja sielussa. Professori Sarabhai kertoi, että hän haluaa rakentaa vuoden kuluessa rannan tuntumaan uuden laitoksen. Rakkaat lapset, kysyn teiltä, voimmeko luovuttaa kotimme, oman kotini ja Jumalan kodin, tälle suurelle tieteelliselle hankkeelle?"

Kun hän oli esittänyt kysymyksen, vallitsi täydellinen hiljaisuus, kuten nyt. Sitten koko seurakunta nousi seisomaan ja sanoi "aamen", niin että koko kirkko raikui.

Siihen kirkkoon tuli meidän suunnittelukeskuksemme, jossa aloitimme rakettien kokoonpanon. Tiedemiehet työskentelevät piispan talossa. Myöhemmin Thumba Equatorial Rocket Launching Station vei Vikram Sarabhai Space Centren perustamiseen, ja avaruustutkimus johti useiden avaruuskeskusten perustamiseen eri puolille maata. Kirkosta on tullut tärkeä opetuskeskus, jossa tuhannet perehtyvät Intian avaruusohjelman dynaamiseen historiaan ja erään tiedemiehen ja erään hengellisen johtajan valtavaan ymmärrykseen. Tietysti Thumban asukkaat saivat vastineeksi hyvin varustetut tilat, jumalanpalveluspaikan ja koulukeskuksen toisaalle, aivan kuten heille oli luvattu.

Kun muistelen tätä tapahtumaa, huomaan, miten valaistuneet hengelliset ja tieteelliset johtajat voivat yhdistää voimansa ja osoittaa kunnioitusta ihmiselämälle. TERLS:n ja VSSC:n perustamisen myötä maamme sai kyvyn laukaista raketteja, avaruusaluksia ja avaruussovelluksia, jotka ovat kiihdyttäneet Intian sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen ennennäkemättömään vauhtiin.

Professori Vikram Sarabhai ja isä Peter Bernard Pereira eivät ole enää keskuudessamme, mutta ne meistä, jotka ovat vastuussa luomisesta ja kukkien kukkimisesta muodostavat itsessään erilaisen kukan, jota kuvataan Bhagavad Gîtâssa. Siinä sanotaan: "Katso kukkaa, miten anteliaasti se jakaa tuoksuaan, hunajaa. Se antaa kaikille, se antaa vapaasti rakkauttaan. Kun sen työ on tehty, se kuihtuu hiljaa. Yritä tulla kukan kaltaiseksi, joka on vaatimaton kaikista sen hyvistä ominaisuuksista huolimatta." Tämä on kaunis viesti ihmiskunnalle elämän tarkoituksesta. Se muistuttaa uskonnon henkisestä ulottuvuudesta. Osaammeko me kytkeä uskontojen henkisen ulottuvuuden rauhaksi kansakunnille ja maailmaan?

Minua pyydettiin puhumaan kulttuurien vuoropuhelusta, ja haluaisin muistella tapahtumaa, jollaisia ilmenee eri puolilla maatani. Näin tapahtuman 10-vuotiaana poikasena. Kotiimme kokoontui säännöllisin väliajoin kolme ainutlaatuista ihmistä: Pakshi Lakshmana Shastrigal, joka oli kuuluisan Rameshwaramin temppeli ylipappi, Veda-tuntija, Rameshwaramin saaren ensimmäisen kirkon rakennuttanut isä Bodal ja isäni, joka oli yksi moskeijan imaameista. Kaikilla kolmella oli tapana istuskella, keskustella saaren ongelmista ja etsiä niihin ratkaisuja. Lisäksi he loivat useita uskonnollisia kytkentöjä laupeuden tarkoituksessa. Nämä kytkennät levisivät nopeasti muiden saaren asukkaiden keskuuteen, kuin kukkien tuoksu. Se näky tulee aina mieleeni, kun keskustelen ihmisten kanssa uskontojen vuoropuhelusta. Intian etuna on ollut tällainen sielujen yhdentyminen tuhansien vuosien ajan. Kaikkialla maailmassa on erityisesti nyt tarvetta rehelliseen kulttuurien, uskontojen ja sivilisaatioiden väliseen vuoropuheluun.

Nämä kaksi esimerkkiä ovat vakuuttaneet minut siitä, että uskontojen välille voidaan luoda siltoja henkisen ulottuvuuden avulla. Aina tavatessani nuoria ja kokeneita henkilöitä omassa maassani, kerron näistä kahdesta kokemuksesta. Monilla muillakin voi olla kotimaassani ja maailmalla vastaavia kokemuksia. Tällaista "ilosanomaa" meidän on levitettävä kaikkialle maailmaan.

Keskustelkaamme nyt kolmannesta tärkeästä valaistuneen yhteiskunnan osatekijästä, taloudellisen kehityksen aikaansaamisesta yhteiskunnan muuttamiseksi. Saanen käyttää Intiaa taas esimerkkinä, vaikka sama pätee moniin maailman osiin, myös Euroopan unioniin.

Intian talous on nousuvaiheessa. Kasvu on huomattavaa teollisuuden ja palvelujen sektoreilla. Meidän tehtävänämme on levittää talouskasvua kaikkialle maahan, myös maaseudulle. Miljardin hengen kansasta melkein 220 miljoonan elämänlaatua on parannettava niin maaseudulla kuin kaupunkialueillakin. Vaikka BKT:n kasvu osoittaa taloutemme kasvavan, ihmisten osallistuminen on olennainen osa tarvittavien tavoitteiden saavuttamisessa. On tärkeää varmistaa, että kansalaisilla on tukenaan hyvä elämänlaatu, johon kuuluvat ravitseva ruoka, hyvä asuinympäristö, puhdas elinympäristö, edullinen terveydenhoito, laadukas koulutus ja tuottava elinkeino yhdistettynä arvojärjestelmään, joka perustuu kulttuuriperintöön ja johtaa kansakunnan kokonaisvaltaiseen kehitykseen ja miljardiin hymyileviin kasvoihin. Ne indikoivat kansallisen hyvinvointi-indeksin kasvua. Kasvuvauhdin saavuttamiseksi olemme nimenneet viisi aluetta, joissa Intialla on ydinosaamista integroituun toimintaan: 1) maatalous ja elintarvikejalostus, 2) koulutus ja terveydenhuolto, 3) tieto- ja viestintäteknologia, 4) infrastruktuurien kehitys, mukaan lukien PURA-hanke (kaupunkialueiden mukavuuksien rakentaminen maaseutualueille) ja 5) itseluottamus kriittisissä teknologioissa. Aiomme toteuttaa vision, jossa Intia muutetaan kehittyneeksi kansakunnaksi vuoteen 2020 mennessä virittämällä ja herättämällä 540 miljoonaa alle 25-vuotiasta intialaisnuorta ajattelemaan.

Olemme tähän mennessä käsitelleet kolmiulotteista lähestymistapaa, jossa järjestetään arvoperustainen koulutus, muunnetaan Intian henkinen voima ja taloudellisen kehitys uskonnon avulla yhteiskunnalliseksi kehitykseksi, joka johtaa valaistuneen yhteiskunnan kehittymiseen. Tämä integroitu kolmiulotteinen menetelmä valaistuneen yhteiskunnan kehittämiseksi raivaa tietä rauhantahtoisille, vauraille, tyytyväisille kansakunnille ja sitä kautta maailmalle, jossa ei ole ääriliikkeitä eikä niiden syntyyn johtavia siemeniä. Verkkosivustossani www.presidentofindia.nic.in olen kertonut, miten tärkeä täysivaltainen ja kyvykäs maailman keho on kehitettäessä valaistuneista kansalaisista koostuvia kansakuntia. Olen erittäin iloinen voidessani vaihtaa ajatuksia, ideoita ja toimintamalleja tämän tehtävän tiimoilta parlamentin jäsenten kanssa sen jälkeen, kun he ovat vierailleet sivustossani.

Seuraavaksi haluaisin käsitellä toista tavoitetta, energiariippumattomuuteen pyrkimistä. Kun nykyisin analysoidaan maapalloamme uhkaavia kriittisiä ongelmia, mieleen tulee kaksi tärkeää aihetta. Ensimmäinen on fossiilisista aineista koostuvien öljy-, kaasu- ja hiilivarantojen jatkuva hupeneminen, josta Maailman energiafoorumi varoittaa ja josta te kaikki olette tietoisia. Toinen on ympäristön jatkuva taantuminen, joka johtuu pääasiassa fossiilisten aineiden laajamittaisesta käytöstä energian tuottamiseen. Ratkaisu näihin ongelmiin on energiariippumattomuus, jonka olen esitellyt omassa maassani. Se voi olla sovellettavissa moniin maihin. Millaista energiariippumattomuutta olen Intialle ehdottanut?

Intiassa on 17 prosenttia maailman väestöstä mutta vain noin 0,8 prosenttia maailman tunnetuista öljy- ja maakaasuvaroista. Maamme kahden viime vuosikymmenen kehityksen perusteella sen energiantuottokapasiteetin on noustava nykyisestä 130 000 Megawatin kapasiteetista 400 000 Megawattiin vuoteen 2030 mennessä. Luvussa on otettu huomioon suunniteltu energiansäästö sekä energiatehokkaiden laitteiden ja järjestelmien suunnittelu ja tuotanto.

Olen ehdottanut erilaisia järjestelmiä. Euroopan unionissa ja Intiassa käytettävien aurinkokennojen tehokkuuden on lisäännyttävä nykyiseltä 20 prosentin tasolta 50 prosenttiin. Tämä saavutetaan hiilinanoputkipohjaisiin aurinkosoluihin keskittyvän tutkimuksen avulla. Toriumreaktoreista voidaan todeta, että torium on halkeamiskelvoton aine. Se on siis muunnettava halkeamiskelpoiseksi aineeksi nopean nopeahyötyteknologian avulla. Biopolttoaineiden alalla haasteina ovat biopolttoaineviljelmien parempi tuotto, tehokkaammat esteröintiteknologiat ja autotehtaiden linjojen muutokset. Näillä kolmella tutkimusalueella tarvitaan tiivistä yhteistyötä Euroopan unionin ja Intian kesken. Ehdotan, että perustamme Intian ja EU:n uusiutuvan energiaohjelman, jossa harjoitetaan pitkälle vietyä tutkimus- ja kehitystyötä kaikkien uusiutuvien energiamuotojen alalla, jotta saamme käyttöön kaupallisesti hyödynnettäviä laajamittaisia voimalaitoksia ensin vuosikymmenen kuluessa.

(Suosionosoituksia)

Haluan päättää puheenvuoroni "maailman osaamiskeskukseen". Koska Intialla on kokemusta kahdesta kansainvälisesti onnistuneesta yhteistyöyrityksestä alkaen suunnittelu- ja toteutusvaiheesta aina markkinointiin, ehdotan, että kehitämme "maailman osaamiskeskuksen", johon yhdistetään EU:n ja Intian kansakuntien ydinosaaminen tieteen ja teknologian alalla, jolloin pystymme kehittämään ainutlaatuisia järjestelmiä koko maailman käyttötarkoituksiin. "Maailman osaamiskeskuksessa" toimisi eri alojen tietotuotteiden, -järjestelmien ja -palvelujen yhdistetty suunnittelu- ja kehityskeskus sekä kustannustehokas tuotanto ja markkinointikeskus, joka hyödyntäisi kumppanikansojen ydinosaamista kansainvälisillä markkinoilla. "Maailman osaamiskeskus" olisi tieteen, teknologian, teollisuuden, yritysjohdon ja markkinoinnin kohtauspaikka.

Seuraavaksi on mietittävä "Maailman osaamiskeskuksen" tehtäviä. Bioteknologian, nanoteknologian ja tietoteknologian lähentymisen odotetaan vaikuttavan kaikkiin ihmiskuntaan liittyviin osa-alueisiin. "Maailman osaamiskeskus" ottaa tehtäviä seuraavassa käsiteltävillä aloilla, jotka ovat meille kaikille hyvin tärkeitä ja auttavat tekemään maailmasta turvallisen, kestävän, rauhanomaisen ja vauraan paikan elää.

Ensimmäinen niistä on vesi: meriveden suolanpoisto aurinkoenergian avulla, kanavointi ja jokien verkottaminen, edullinen juomavesi.

Toinen on terveydenhoito: diagnosointi, lääkkeiden jakelujärjestelmä, rokotteiden kehitys ja tuotanto HIV:n, tuberkuloosin, malarian ja sydäntautien torjuntaan.

Kolmas on maanviljely ja elintarvikejalostus: ruokaviljojen tuotantoa on lisättävä ja kasvatettava niitä entistä pienemmällä maa-alalla, veden ja ihmistyövoiman käyttöä on vähennettävä ja huomioitavaruoan säilytys, elintarvikejalostus, edullinen varastointi ja jakelu.

Neljäs on tietotuotteet: laitteistot, ohjelmistot ja verkottaminen ja tallennusvälineet, kuten käsimikrofonit ja nanoelektroniset laitteet.

Neljäs on kuljetusjärjestelmät: fossiilisia polttoaineita käyttämättömät kuljetusjärjestelmät, joissa käytetään uusiutuvia energianlähteitä, turvallisuusjärjestelmät, laitteistot ja upotettujen ohjelmistojen integrointi.

Kuudes on asuminen: energiatehokas, vettä säästävä ja saastuttamaton asuminen.

Seitsemäs on suuronnettomuuksien ennustaminen ja hallinta: maanjäristysten ennustaminen, sademäärän ennustaminen tietyissä pilviolosuhteissa.

Viimeisenä mainitsen valmiuksien kehittämisen: osaavan henkilöstön kehittäminen kaikkia yllä mainittuja osa-alueita varten, mukaan lukien maailman huippuosaamista edustavan henkilöstön kehittäminen.

Euroopan unionilla on valtava määrä tieteellistä potentiaalia ja rikas tutkimuskulttuuri. Intia on puolestaan noussut esiin todistetun tieteellisen ja teknologisen potentiaalin johtavana valtiona, monilla yhteiskunnallisten tehtävien eri osa-alueilla, ja suunta on kasvamaan päin. Niiden kansakuntien yhdistettyä voimaa voidaan käyttää sekä Intian että EU:n eduksi liittäytymällä yhteen kumppaneiksi ja perustamalla "Maailman osaamiskeskus".

Totean yhteenvetona, että kuten olemme huomanneet, meidän unelmiamme ja ongelmiamme yhdistää näkyvä yhteinen lanka. Kun olen seurassanne, minusta tuntuu, että tulossa on kauniiden sielujen tuottamia kauniita ratkaisuja. Kauniit sielut tuottavat luovuutta. Tämä on Intian ja Euroopan unionin yhteistä perinnettä.

Olen esitellyt kolme tehtävää: valaistuneen yhteiskunnan kehittäminen, "energiariippumattomuuteen pyrkiminen" ja "Maailman osaamiskeskuksen" perustaminen. Nämä Intian ja EU:n tehtävät vahvistavat edelleen strategista kumppanuuttamme ja muodostavat perustan 1,5 miljardin ihmisen elämän muuttumiselle, joka lopulta johtaa sivilisaatioiden yhtymiskohtaan.

Voimme täyttää näiden tehtävien aiheuttamat haasteet etsimällä innoitusta Maharishi Patanjalin sanoista noin 2 500 vuoden takaa. Hän sanoi: "Kun saat innoitusta suuresta päämäärästä, erinomaisesta hankkeesta, kaikki ajatuksesi ylittävät omat rajansa. Sielusi nousee rajoitusten yläpuolelle, tietoisuutesi laajenee joka suuntaan, ja olet äkkiä uudessa, erinomaisessa ja ihanassa maailmassa. Uinuvat vahvuudet, kyvyt ja lahjat heräävät, ja huomaat olevasi paljon suurempi persoona kuin koskaan uneksitkaan."

Ihailen suuresti Euroopan unionia. Olen kirjoittanut siitä runon, jonka haluaisin lukea teille.

(Suosionosoituksia)

Runon nimi on "Viesti Äiti-Intialta Euroopan unionille".

"Kaunis ympäristö johtaa kauniisiin sieluihin.

Kaunis ympäristö johtaa kauniisiin sieluihin.

Kauniit sielut tuottavat raikkautta ja luovuutta,

Loivat maan ja meren tutkimusmatkailijat,

Loivat Euroopan unionin,

Loivat maan ja meren tutkimusmatkailijat,

Luovat innovatiivisen mielen,

Luovat uusia tieteellisiä mieliä kaikkialle. Miksi?

Palaa moniin löytöihin.

Löydä maanosa.

Tajuatko löytäneesi maanosan?

Löydä maanosa ja tuntemattomat maat.

Seikkaile tutkimattomiin osiin.

Luo uusia valtateitä.

Parhaiden mielissä,

Parhaiden mielissä myös meille syntyi,

Tuotti taiston ja vihan siemeniä,

Satoja vuosia sotaa ja verta.

Miljoonia ihanista lapsistani hukkui maahan ja mereen.

Kyyneltulva valtasi monet kansat,

Monet hukkuivat surun valtamereen.

Silloin syntyi visio Euroopan unionista.

Äänestettiin ettei koskaan enää suunnata ihmisen osaamista itseään eikä muita vastaan.

Yhdistivät ajatuksensa, syntyi toiminta, jolla Eurooppaan saadaan vauraus,

Ja rauha sitoi Euroopan unionin.

Nuo ilon aiheet houkuttivat galaksini planeetan ihmisiä.

Nuo ilosanomat houkuttivat galaksini planeetan ihmisiä.

Oi, Euroopan unioni, levitköön sinun kutsumukseksi kaikkialle kuten ilma, jota hengitämme.

Sellainen oli runoni.

(Suosionosoituksia)

Rakkaat ystävät, haluan lopuksi välittää maani miljardin ihmisen terveiset kaikille Euroopan parlamentin jäsenille ja teidän kauttanne kaikille Euroopan unionin maiden kansalaisille.

Jumalan siunausta kaikille.

(Parlamentti osoittaa puhujalle suosiota seisaallaan.)

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Arvoisa presidentti Kalam, kiitän teitä Euroopan parlamentin puolesta tästä merkittävästä ja innoittavasta puheesta. Se oli ainutlaatuisimpia koskaan kuulemiamme puheita.

(Suosionosoituksia)

Valtiomiehen, tiedemiehen ja runoilijan esittämänä se oli ainutlaatuinen. Kiitos. Uskon, että meidän on ennen kaikkea kuunneltava toisiamme, jotta ymmärrämme toisiamme paremmin ja jotta osaamme kunnioittaa toisiamme ja tehdä työtä yhdessä. Se oli teidän viestinne. Toivotan teille ja teidän suurelle kansakunnallenne kaikkea parasta, ja esitän parhaat onnentoivotukseni myös Intian suuren kansakunnan ja Euroopan unionin yhteistyölle.

(Jatkuvia suosionosoituksia)

 
  
  

Puhetta ryhtyi johtamaan
varapuhemies Pierre MOSCOVICI

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö