Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0157/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0157/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/04/2007 - 11.8
CRE 25/04/2007 - 11.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 25 Απριλίου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

11.8. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ψηφοφορία)
Συνοπτικά πρακτικά
  

- Πρόταση ψηφίσματος (B6-0157/2007)

- Πριν από την ψηφοφορία

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων ζητεί την αναβολή της ψηφοφορίας επί αυτού του ψηφίσματος μέχρι τη δεύτερη περίοδο συνόδου του Σεπτεμβρίου, δυνάμει του άρθρου 170, παρ. 4 του Κανονισμού. Σκοπός αυτής της αναβολής είναι να προσαρμόσουμε το χρονοδιάγραμμά μας στο νέο χρονοδιάγραμμα που διαμορφώθηκε κατόπιν αιτήματός μας από τις υπηρεσίες της Επιτροπής, για την έγκριση του διεθνούς προτύπου χρηματοοικονομικής πληροφόρησης IFRS 8 σε αντικατάσταση του διεθνούς λογιστικού προτύπου IAS 14.

Η πρόταση της Επιτροπής για την έγκριση του IFRS 8 θα σημάνει την ενσωμάτωση του αντίστοιχου λογιστικού προτύπου των ΗΠΑ στο ευρωπαϊκό δίκαιο χωρίς να έχει προηγηθεί μελέτη επιπτώσεων για τις συνέπειες της εφαρμογής αυτού του προτύπου σε εισηγμένες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εταιρείες.

Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων θέλει να επισημάνει ότι η σύγκλιση των προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης IFRS και των γενικά αποδεκτών λογιστικών αρχών των ΗΠΑ (GAAP) –την οποία ο Επίτροπος McCreevy επιθυμεί διακαώς– πρέπει να οδηγήσει σε προδιαγραφές, οι οποίες να καταστήσουν δυνατή την παροχή χρηματοοικονομικής πληροφόρησης υψηλότερης ποιότητας. Η πραγματική σύγκλιση σημαίνει, για το ένα μέρος, πολύ περισσότερα πράγματα από την απλή αντιγραφή των προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης του έτερου μέρους.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι υπηρεσίες της Επιτροπής συμφώνησαν να αναθεωρήσουν το χρονοδιάγραμμά τους και, συνεπώς, συναίνεσαν να διεξαχθεί μελέτη επιπτώσεων. Αυτή η πληροφορία μας γνωστοποιήθηκε με επιστολή χθες βράδυ. Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων θέλει, επίσης, να επισημάνει ότι οι προτάσεις της Επιτροπής για τα μέτρα εφαρμογής –τουλάχιστον στο χρηματοοικονομικό πεδίο– περιλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών προτύπων πληροφόρησης, πρέπει να εξεταστούν εντός τριών μηνών. Ζητούμε από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου αυτό το μέτρο εφαρμογής, συνοδευόμενο από τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης επιπτώσεων, την οποία ζητήσαμε, πριν από τη συνεδρίαση της επιτροπής μας στις 10 Σεπτεμβρίου, ούτως ώστε το Κοινοβούλιο να μπορέσει οριστικά να κυρώσει, ή ό,τι άλλο, την εφαρμογή αυτού του προτύπου στο ευρωπαϊκό δίκαιο.

 
  
  

(Το Σώμα αποφασίζει την αναβολή της ψηφοφορίας)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου