Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0157/2007

Ingivna texter :

B6-0157/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/04/2007 - 11.8
CRE 25/04/2007 - 11.8

Antagna texter :


Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 25 april 2007 - Strasbourg EUT-utgåva

11.8. Internationella redovisningsstandarder om finansiell information (omröstning)
Protokoll
  

- Resolutionsförslag (B6-0157/2007)

- Före omröstningen:

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès (PSE).(FR) Herr talman! Utskottet för ekonomi och valutafrågor skulle, med hänvisning till artikel 170.4 i arbetsordningen, vilja att omröstningen om detta resolutionsförslag sköts upp till den andra sammanträdesperioden i september. Syftet med att skjuta upp omröstningen är att anpassa vår tidsplan till den nya tidsplan som kommissionen på vår begäran fastställt för godkännandet av redovisningsstandarden IFRS 8, som ska ersätta standard IAS 14.

Kommissionens förslag om antagande av IFRS 8 skulle innebära att motsvarande amerikanska redovisningsstandard införlivades med EU:s lagstiftning utan att det gjorts någon konsekvensbedömning av de effekter tillämpningen av en sådan standard skulle få för europeiska börsnoterade företag.

Utskottet för ekonomi och valutafrågor vill påpeka att anpassningen av IFRS-redovisningsstandarderna till amerikanska GAAP, som kommissionär Charlie McCreevy är så angelägen om, måste resultera i standarder som gör det möjligt att ta fram finansiell information av högre kvalitet. Verklig överensstämmelse innebär mycket mer än att den ena parten bara kopierar den andra partens redovisningsstandarder.

I detta sammanhang har kommissionen samtyckt till att se över sin tidsplan och har därmed gått med på att en konsekvensbedömning genomförs. Vi underrättades om detta genom en skrivelse i går kväll. Utskottet för ekonomi och valutafrågor vill också framhålla att kommissionens förslag om genomförandebestämmelser – åtminstone på det finansiella området – inklusive redovisningsstandarder, måste granskas inom en tremånadersperiod. Vi skulle uppskatta om kommissionen på nytt kunde lägga fram dessa genomförandebestämmelser, tillsammans med resultatet av den begärda konsekvensbedömningen, för vårt utskott den 10 september, så att parlamentet slutgiltigt kan godkänna eller underkänna att denna standard införlivas med EU:s lagstiftning.

 
  
  

(Parlamentet beslutade att omröstningen skulle skjutas upp.)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy