Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 25 april 2007 - Strasbourg EUT-utgåva

13. Rättelser till avgivna röster vid föregående sammanträden: se protokollet
Protokoll
  

(Sammanträdet avbröts kl. 14.00 och återupptogs kl. 15.00.)

 
  
  

ORDFÖRANDESKAP: KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy