Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Rapporti verbatim tad-dibattiti
L-Erbgħa, 25 ta' April 2007 - Strasburgu Edizzjoni riveduta

21. Tisħiħ tal-liġi Ewropea fil-qasam ta' l-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-ħaddiema (dibattitu)
Minuti
MPphoto
 
 

  Le Président. – L'ordre du jour appelle maintenant la déclaration de la Commission: Renforcer la législation européenne dans le domaine de l'information et de la consultation des travailleurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Informování zaměstnanců a projednávání otázek s nimi je významnou součástí odpovědí evropského sociálního modelu na úkoly, před něž nás staví globalizace, hospodářská soutěž a technologické změny. K této odpovědi patří řízení změn, předcházení změnám a sociální dialog.

Nemusím připomínat, jaký význam připisuje Komise evropským radám zaměstnanců. Pomáhají nám zmenšit nesoulad plynoucí z nedostatečného zastoupení, tedy z toho, že rostoucí počet rozhodnutí je přijímán na nadnárodní úrovni, zatímco právo na informování zaměstnanců a projednávání problémů se uskutečňuje především na národní úrovni.

Umožňují propojit sociální partnery jednotlivých zemí, usnadňují všeobecné chápání strategických problémů podniků a hledání řešení. A zejména umožňují změnám předcházet a řídit je. V době globalizace se Evropa musí vyrovnat s řadou hospodářských a sociálních problémů.

Dobře víme, že restrukturalizace podniků jsou předmětem obav zaměstnanců, kterých se týkají, ale i ostatních spoluobčanů, a rovněž dobře víme, že pokud jde o způsob řešení tohoto fenoménu, existuje pouze jediná rozumná možnost, a to sice rozhodný, aktivní a dynamický přístup. Evropská unie může přispět k přípravě na změny spojené s restrukturalizací a k jejich odpovědnému řízení, ať již prostřednictvím strukturálních fondů, zejména Evropského sociálního fondu, prostřednictvím politického dialogu v rámci fóra restrukturalizace, které Komise zavedla, nebo k provádění právního rámce Společenství v oblasti informování a projednávání.

Rovněž nedávná situace v automobilce VW poukázala mimo jiné na nutnost informovat zaměstnance a konzultovat s nimi v rozhodovacím procesu co nejdříve, aby byli na restrukturalizaci připraveni a aby byla řízena v zájmu nás všech. Evropská rada zaměstnanců musí být schopna tuto funkci zajistit v rámci nadnárodních operací. Jak tohoto cíle dosáhnout? Nejprve je třeba zajistit, aby bylo dodržováno právo Společenství v oblasti informování zaměstnanců a projednávání s nimi. Nicméně chci zdůraznit, že provádění práva Společenství je v první řadě úkolem členských států.

Rovněž je třeba si položit otázku o přezkumu směrnice týkající se evropských rad zaměstnanců. Vím dobře, jak je tato otázka citlivá. Jak víte, Komise zahájila proces přezkumu směrnice o evropských radách zaměstnanců v roce 2004. V roce 2005 v rámci sdělení o restrukturalizaci a zaměstnanosti Komise povzbudila evropské sociální partnery, aby zahájili vyjednávání týkající se tohoto tématu. Sociální partneři začlenili podporu a vyhodnocení společných textů týkajících se evropských rad zaměstnanců a restrukturalizací do svého pracovního programu na období 2006 až 2008. S velkým zájmem očekávám první výsledky této práce.

Vím, že sociální partneři přistupují k otázce revize směrnice o evropských radách zaměstnanců různě. Všichni souhlasí s tím, že stále více roste potřeba sociálního dialogu na nadnárodní úrovni, mnozí rovněž uznávají, že úloha evropských rad zaměstnanců je často opomíjena nebo podceňována. Otázkou je, zda zlepšení jejich fungování musí vycházet z revize evropského právního rámce nebo zda by postačovalo posílení výměny osvědčených postupů mezi sociálními partnery. Vítáme všechny návrhy, které přispějí k rozvoji právního rámce. Zdá se, že tento vývoj je nutný, aby zaručil větší soudržnost a účinnost při informování zaměstnanců a projednávání s nimi, snížil právní nejistotu v případech, kdy dochází k velkým změnám velikosti podniků, vyjasnil rozsah a podíl procesu informování zaměstnanců a projednávání s nimi na evropské a vnitrostátní úrovni.

Je zřejmé, že případná iniciativa Komise zohlední činnosti, které započaly sociální partneři s cílem podpořit používání osvědčených postupů, zohlední rovněž požadavky Evropského hospodářského a sociálního výboru. Komise bude podporovat hledání takového řešení, které by vycházelo z partnerství, a spojilo by hospodářské, sociální a environmentální aspekty. Tento přístup podporují i sdělení Komise o restrukturalizaci a zaměstnanosti z roku 2005 a o sociální odpovědnosti podniků z roku 2006. Komise se zájmem očekává usnesení Evropského parlamentu k tomuto tématu, které bude hrát důležitou roli pro další postup Komise v této věci. Komise je připravena s Parlamentem na téma informování zaměstnanců a projednávání s nimi důkladně diskutovat. Děkuji.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriele Stauner, im Namen der PPE-DE-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bedanke mich ausdrücklich bei Kommissar Špidla für die Ausführungen zum Thema Information und Anhörung der Arbeitnehmer. Wir alle wissen, wie wichtig Beteiligungsrechte der Arbeitnehmer für den Betriebsfrieden und eine zufriedene und motivierte Arbeitnehmerschaft sind. Deshalb liegen diese Rechte auch und vor allem im Interesse der Unternehmen und der Arbeitgeber.

Wir in Europa können stolz auf unsere Tradition der Beteiligung der Arbeitnehmer sein! Der Erfolg unserer Wirtschaft beruht nicht zuletzt auf diesen Rechten. Obwohl Konsultationsrechte in den EU-Mitgliedstaaten unterschiedlich ausgestaltet sind — in dem Land, aus dem ich komme, geht die Beteiligung der Arbeitnehmer z. B. bis hin zur Mitbestimmung im wirtschaftlichen Bereich —, gehören Informations- und Konsultationsrechte zweifellos zu dem, was wir das Europäische Sozialmodell nennen.

Die Krönung der Rechtsetzung auf EU-Ebene ist bekanntlich die Richtlinie über den europäischen Betriebsrat aus dem Jahre 1994. Sie hat sich dem Vernehmen nach auch gut bewährt, denn Bedarf dafür haben wir auch daran ersehen können, dass einige der in verschiedenen Ländern arbeitenden Unternehmen bereits vor Inkrafttreten der Richtlinie auf freiwilliger Basis solche Betriebsräte gegründet hatten.

Ich bin auch der Meinung, dass es jetzt, im Jahre 2007, an der Zeit ist, diese Richtlinie zu überarbeiten. Die Richtlinie von 1994 hatte dafür eigentlich schon das Jahr 1999 als Termin gesetzt. Vieles hat sich seit dem Erlass der Richtlinie geändert. Die wirtschaftlichen Strukturen der Unternehmen haben sich geändert, die Globalisierung ist weiter fortgeschritten, aber auch die Ansprüche der Arbeitnehmer und ihrer Interessenvertretungen sind gewachsen.

Als Vertreter der Bürgerinnen und Bürger in Europa leisten wir gerne unseren Beitrag zu einer Anpassung an die veränderte Unternehmens- und Arbeitswelt, denn wir alle wissen: Nur ein verantwortungsvoll und sozial handelnder Unternehmer wird in der Zukunft erfolgreich sein, und ein gut informierter und in Unternehmensentscheidungen einbezogener Arbeitnehmer wird seine Arbeitskraft voll und mit Überzeugung in seinen Betrieb einbringen.

 
  
MPphoto
 
 

  Stephen Hughes, on behalf of the PSE Group. – Mr President, Airbus, Alcatel, Lucent and Delphi Systems are just the latest in a never-ending stream of instances of major restructuring that have led delegations of workers to come to us complaining of breaches of EU information and consultation laws, not just the Works Council Directive, but others too: directives on collective redundancies and transfers dating from the 1970s, and the Directive establishing a General Framework for Information and Consultation of Workers.

We have quite a body of information on consultation laws, but the inconsistencies and contradictions between them and the loopholes in them mean that they are often avoided altogether. There is often no attempt at meaningful information or consultation in good time in avoiding or mitigating job losses.

We urgently need a clear definition of the concepts of information and consultation in EU law. We have different definitions in several different directives. The Works Council Directive does not define either notion clearly, while the later directives on a company statute and the general framework have different definitions. This is an open door to abuse and avoidance. The need for a revision to the Works Council Directive is now glaringly obvious: it was due for revision eight years ago.

The deficiencies and loopholes are well known: failure to provide timely information and consultation, to fully recognise the role of trade unions, to provide expert support, the inadequacy of sanctions, the misuse of confidentiality rules to withhold information and so on. These deficiencies must now be addressed to give workers the effective tools they need.

I know there is a view that a revision should not be launched because we might end up with a weaker, not a stronger, instrument. The view of my group is that the avoidance and abuse of this legislation is now of such scale and breadth that we have nothing to lose in insisting on a revision. I urge the Commissioner to bring that provision forward as a matter of urgency.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo, em nome do Grupo GUE/NGL. – No momento em que se celebra o 33° aniversário da Revolução de Abril no meu país - Portugal - é com particular agrado que me encontro aqui a discutir o reforço da legislação no domínio da informação e consulta dos trabalhadores.

Sabemos que as directivas sobre direito à informação e consulta dos trabalhadores e dos Comités de Empresa Europeus prevêem que haja alguma informação, designadamente quanto à evolução dos aspectos económicos e sociais da empresa e das decisões que provoquem mudanças substanciais a nível da organização do trabalho ou dos contratos de trabalho. Mas a prática demonstra que não só é insuficiente, como não responde aos crescentes e graves problemas de reestruturações e deslocalizações de empresas, de graves repercussões económicas e sociais.

Situações como as que continuamente nos vão trazendo os trabalhadores de empresas diversificadas - que vão desde a tecnologia avançada, como a Alcatel-Lucent, a Delphi e a Yasak, até ao calçado, como a Rodhe, à indústria automóvel, têxteis e tantas outras - exigem que se vá muito mais longe na legislação comunitária.

É preciso assegurar a plena garantia de informação e intervenção decisiva das estruturas dos trabalhadores em todo o processo, designadamente nos Comités de Empresa Europeus, incluindo o direito de veto.

É preciso impedir que se promova a flexi-insegurança, com a liberalização dos despedimentos e um ataque inaceitável aos direitos conquistados pelos trabalhadores ao longo dos anos.

Espero que o Senhor Comissário dê resposta às questões que se colocam.

 
  
MPphoto
 
 

  Le Président. – Pour fêter la révolution des œillets, je suis persuadé, chère collègue, qu'il vous répondra.

 
  
MPphoto
 
 

  Ieke van den Burg (PSE). – Voorzitter, ik zal proberen in één minuut mijn statement te maken. Dat is vooral vanuit de invalshoek van de financiële markten en wat daar op dit moment gebeurt in de sfeer van private equity en hedge funds die via aandeelhoudersrechten invloed krijgen op bedrijven. Ik vind het heel teleurstellend dat de huidige Europese Commissie niet met voorstellen komt op het terrein van de werknemersrechten, met name in die grote transnationale bedrijven, terwijl er wel van alles gedaan wordt om de aandeelhoudersrechten te verbeteren. Daar hebben we onlangs in februari nog een verslag over aangenomen. Het is duidelijk dat er een enorme disbalans is tussen wat er gedaan wordt voor aandeelhouders om meer invloed te krijgen op bedrijven, - en die kunnen dat puur vanuit hun eigen financiële invalshoek doen - terwijl er geen rekening gehouden wordt met de consequenties voor werkgelegenheid, voor kwaliteit van de arbeids- en werknemersrechten. Dus op dat punt denk ik dat dat evenwicht heel snel hersteld moet worden en een suggestie zou ook kunnen zijn om de vijfde vennootschapsrichtlijn nog eens tevoorschijn te halen en te zorgen dat er bij het toezichthouden op bedrijven wel meer evenwicht is tussen die belangen van aandeelhouders en van werknemers.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Ettl (PSE). – Herr Präsident, Herr Kommissar! Die letzten Fälle in der Europäischen Union haben gezeigt, dass Information und Konsultation im Rahmen des Europäischen Betriebsrates nur sehr mangelhaft funktionieren. Wir sind jetzt soweit, dass Belegschaftsvertretungen in verschiedenen Ländern gegeneinander ausgespielt werden – Frankreich, Deutschland usw. Es handelt sich hier aber nicht um ein Länderspiel! Konsultation und Information im Rahmen des Gremiums des Europäischen Betriebsrats, das ist einfach mehr. Deshalb besteht hier Änderungsbedarf. Ich erinnere daran, dass die erste Revision bereits 1999 hätte erfolgen sollen. 2004 wurde das Thema wieder aufgegriffen, und jetzt sind wir soweit, dass wir den Revisionsbedarf erkennen.

Ich bin sehr froh, dass gerade Kollegin Stauner von der PPE dieses Thema für uns aufbereitet hat, weil der erste Geburtshelfer der Europäischen Betriebsratsrichtlinie der deutsche Regierungschef Kohl war! Damals hatten wir aber noch eine ganz andere industrielle Situation. Vieles hat sich geändert. Die Betriebsstrukturen sind kleiner geworden, die Kommunikationsmechanismen sind anders. Vieles in diesem Sektor muss geändert werden. Ich kann nur dazu aufrufen, rechtzeitig die Gelegenheit zu ergreifen, die Revision vorzunehmen. Novellieren wir den Europäischen Betriebsrat! Novellieren wir die Regelungen und passen wir sie an die Realitäten an! Es ist demokratiepolitisch ungeheuer wichtig, dass dies in den Betrieben funktioniert, denn wenn es nicht funktioniert, haben wir ein riesiges Konfliktpotenzial, dem vorgebeugt werden muss.

Darum kann ich Sie, Herr Kommissar, nur ersuchen, das rasch in Bewegung zu setzen und auch dem Rat die entsprechenden Impulse dafür zu geben.

 
  
MPphoto
 
 

  Kader Arif (PSE). – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, treize ans après l'adoption de la directive sur les comités d'entreprise européens, beaucoup reste à faire pour que cette législation atteigne pleinement ses objectifs.

Au cours des dernières années, de nombreuses entreprises ont réalisé des restructurations importantes, sans consultation et au mépris de cette directive, ainsi que d'autres lois européennes, et sans qu'aucune de ces entreprises ait jamais été sanctionnée. Les crises que traversent aujourd'hui Airbus, hier Alcatel et Volkswagen, et peut-être demain Peugeot, sont des exemples cuisants des carences du dialogue social européen.

Pour Airbus, les syndicalistes et les travailleurs que nous avons rencontrés au Parlement ou sur nos territoires respectifs déploraient à juste titre l'absence de consultation préalable et de concertation véritable pour le plan de restructuration Power 8. Alors même que nous savons que les erreurs de gestionnaires sont à la base des difficultés que connaît aujourd'hui Airbus et, parallèlement, que ce sont les compétences de ses salariés qui ont assuré le succès, ils sont les derniers informés mais les premiers et les plus dramatiquement touchés par ce plan. Quant aux gestionnaires, ils sont à l'abri, car couverts par les millions d'euros de leur parachute doré. Nous ne pouvons plus tolérer une situation où les salariés apprennent par la presse leur licenciement. L'urgence est de mise pour une plus grande transparence.

Nous réclamons, nous socialistes, depuis plusieurs années une révision des textes, afin de garantir en amont, à intervalles réguliers et à tout niveau de décision, que l'information et la consultation des salariés leur permettent de peser véritablement sur le processus de prise de décision. Ainsi, les représentants du personnel devraient pouvoir siéger au conseil d'administration des entreprises. C'est un élément crucial d'information et de contrôle des travailleurs sur les décisions stratégiques. C'est ce qui permettrait aussi de s'assurer que ces restructurations sont réellement indispensables à l'entreprise et pas seulement liées à des erreurs de gestion ou à la recherche de profit immédiat.

Il nous apparaît également indispensable de s'assurer que les entreprises au sein de l'Union assument leurs responsabilités sociales et financières et agissent selon un mode de gouvernance responsable et loyal vis-à-vis de toutes les parties prenantes, travailleurs, syndicats, autorités locales et régionales, populations des lieux où elles sont installées. La Commission doit s'engager en vue d'amener les entreprises à agir de manière responsable, y compris en envisageant une législation sur leur responsabilité sociale.

Il m'apparaît, dans un contexte mondialisé et une situation économique en perpétuelle évolution, qu'il est de notre devoir, aujourd'hui comme il y a treize ans, que l'application pleine et entière des directives existantes soit assurée, y compris par des sanctions contre les entreprises irresponsables, mais plus encore qu'intervienne une révision des directives existantes pour aller plus loin sur l'information et la consultation des travailleurs, ainsi que sur les comités d'entreprises. Nous rappellerions ainsi notre fort attachement à une Europe sociale.

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender (PSE). – Quiero agradecer al señor Comisario sus buenas palabras, aunque desearíamos más concreción en el calendario y medidas para incrementar la transparencia y la buena gobernanza de las empresas.

La participación de los trabajadores es una condición para mantener esa competitividad y calidad de la industria europea en proyectos emblemáticos como Airbus y en otros menos emblemáticos, pero esenciales, para hacer de Europa esa economía competitiva que deseamos. Delphi es una herida lacerante en mi país, en este caso.

Pero no es bueno achacar exclusivamente los problemas a los que nos enfrentamos a la globalización sin más, pues si atendemos a ella, vemos que tanto la cartera de Airbus como la de Boeing están repletas de pedidos, de modo que se necesitan más trabajadores y no menos, tanto aquí, en Europa, como en otros lugares.

Desearía solicitar a la Comisión que, como complemento a la participación de los trabajadores que estamos exigiendo, ahora se planteen nuevas medidas que hagan transparente la actividad y las decisiones de los ejecutivos que, con contratos blindados e indemnizaciones desorbitantes, consienten en opacidades, negligencias y errores criminales para los que la Comunidad Europea no tiene, de momento, un instrumento suficiente.

Señor Comisario, ¿tiene la Comisión previsto desarrollar instrumentos condicionantes para limitar este poder irresponsable dentro de la llamada responsabilidad social de las empresas y sus códigos de conducta, que hasta ahora no son obligatorios? ¿Podrían establecerse medidas que obligasen a los ejecutivos a gestionar de manera más transparente, primero ante los trabajadores y después ante la sociedad? Si hablamos de buena gobernanza europea en las empresas, no podemos seguir estando ante el arbitrio de estas circunstancias.

 
  
MPphoto
 
 

  Matthias Groote (PSE). – Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Es muss anscheinend immer erst etwas Schlimmes passieren, bevor die Kommission sich zu einem so wichtigen Thema wie der Stärkung der Rechte der Arbeitnehmer im Bereich der Unterrichtung und Anhörung äußert.

Das Power8-Sanierungsprogramm von Airbus und die damit verbundenen drohenden Entlassungen und Werksverkäufe haben die Airbus-Mitarbeiter in Europa bis ins Mark getroffen. In der Diskussion mit den Betriebsräten der betroffenen Standorte Varel und Nordenham und bei einem Treffen mit Gewerkschaftsvertretern aus ganz Europa, das kürzlich in Brüssel stattgefunden hat, wurde von Seiten der Arbeitnehmer immer wieder vorgebracht, dass die Unterrichtung und Anhörung der Airbus-Mitarbeiter mangelhaft gewesen sei. Aus diesem Grund müssen die Rechte der europäischen Betriebsräte erstens endlich vollständig umgesetzt und zweitens erweitert und vertieft werden.

Es ist ein unhaltbarer Zustand, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht umfassend informiert und angehört werden, wenn ihr Unternehmen umstrukturiert wird oder womöglich Entlassungen anstehen. Dieser unhaltbare Zustand kann nur dadurch behoben werden, dass die längst überfällige Revision der EBR-Richtlinie nun endlich auf den Weg gebracht wird. Mir ist bis heute kein Unternehmen in Europa bekannt, welches durch seinen Betriebsrat in Schwierigkeiten geraten ist. Ganz im Gegenteil, durch die Anhörung und frühzeitige Information der Mitarbeiter könnten sicherlich viele Unternehmen und Arbeitsplätze in Europa gerettet und Managementfehler ausgebügelt werden.

Nach 13 Jahren ist es an der Zeit, dass diese Gesetzgebung komplett auf den Weg gebracht wird, um den sozialen Frieden in Europa zu sichern!

 
  
MPphoto
 
 

  Alejandro Cercas (PSE). – Señor Presidente, señor Comisario, es verdad, hace ya trece años, leyendo los textos, ya se recordaba que en nuestro Derecho primario teníamos que recoger, como una seña de identidad del modelo social europeo, el diálogo social. Para eso se hizo la Directiva.

Ya se recordaba hace trece años que el mercado interior tenía una dimensión transnacional y que ello podría acarrear problemas entre los propios trabajadores en las empresas con un ámbito transnacional, puesto que deberían tomar las decisiones consultando a todos sin perjudicar a unos o perjudicando a todos. En definitiva, hoy lo sabemos con mucha mayor acuidad, visto lo visto en Delphi, en Renault, en Airbus, tenemos necesidad de mejorar estos mecanismos que tenemos.

Europa, precisamente, está enfrentándose a una falta de legitimidad ante los trabajadores, porque ven, señor Comisario, dos cosas simultáneas muy peligrosas. En primer lugar, ven que no tenemos instrumentos y, simultáneamente, que sí tenemos un discurso desde Europa en el que recordamos que estamos con ellos, que no les vamos a dejar solos ante la globalización y ante la reestructuración.

Por eso, la revisión de la Directiva, aunque no sea condición suficiente, es una condición necesaria, porque es un instrumento que está demostrando que no está siendo utilizado ni útil para abordar los gravísimos problemas que se están viendo sobre el terreno y que están llevando a una parte muy importante de la población europea a estar unos contra otros y todos contra Bruselas.

Señor Comisario, es urgente, hay que seguir adelante, tendrá todo nuestro apoyo si hace frente a una situación tan difícil y con tanto riesgo.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Jöns (PSE). – Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ungewissheit ist immer etwas Schlimmes, erst recht, wenn es um die Zukunft der Arbeitsplätze geht. Das Damoklesschwert der Entlassung hängt nun bereits seit Januar über Tausenden von Airbus-Mitarbeitern. Das ist ein untragbarer Zustand! So kann man doch nicht mit Menschen umgehen! In meinem Wahlkreis war, als Power8 aufkam, erst von 1 200 Entlassungen die Rede, dann von 700, dann wieder ausschließlich von Entlassungen unter der Leiharbeitnehmerschaft, und jetzt hört man, Airbus wolle gar wieder Neueinstellungen vornehmen. Da kann einem doch nur noch schwindlig werden!

Das Vorgehen der Konzernspitze von EADS ist, wie wir alle wissen, kein Einzelfall mehr. Das haben wir heute mehrfach gehört. Dass es so etwas trotz der Europäischen Betriebsratsrichtlinie gibt, ist einfach skandalös und macht den Handlungsbedarf wirklich deutlich! Deshalb muss die Arbeitgeberseite dringend, was Information und Konsultation der Arbeitnehmerschaft betrifft, durch konkretisierte Vorschriften stärker in die Pflicht genommen werden. Vor allem müssen wir dafür sorgen, dass Verstöße dagegen überall in der EU rigoros sanktioniert werden und ArbeitnehmerInnen und ArbeitnehmervertreterInnen auch in den Aufsichtsräten vertreten sind.

Ich erwarte wirklich, Herr Kommissar Špidla, dass die Kommission nun endlich die längst überfällige Novellierung der Richtlinie anpackt. Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität der EU stehen und fallen bekanntlich mit sicheren und guten Arbeitsplätzen!

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. Vážený pane předsedo, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci. V prvé řadě byly citovány některé případy, kde nebyly vhodným způsobem aplikovány směrnice o informování zaměstnanců a konzultování s nimi. Tyto případy se staly, Komise byla v každém případě aktivní a v některých případech došlo i k jasnému zlepšení situace.

Ale chtěl bych zdůraznit, že směrnice není tak slabá, jak z některých názorů vyplynulo. Je to především otázka národních soudů, jak je aplikována. A chtěl bych upozornit na skutečnost, že před francouzskými a belgickými soudy se objevilo nedávno několik společností, které nedodržovaly tuto směrnici, a že dokonce v některých případech jako např. v případě British Airways došlo k přerušení restrukturalizace do té doby, dokud nebude splněno právo na konzultaci a na informování. Čili existují možnosti k poměrně účinnému postupu, což je věc, kterou bychom podle mého názoru měli mít na paměti.

Druhá otázka, o které se hovořilo, je otázka případné revize směrnice. Chci konstatovat, že Komise zahájila přezkum této směrnice a že naším cíle je v každém případě dospět k řešení, které zajistí stabilní a účinné uplatnění sociálního dialogu a konzultace a práva na konzultaci se zaměstnanci a jejich informování. To je cílem Komise a jsem si jist, že tohoto cíle dosáhneme ještě v tomto legislativním období.

 
  
MPphoto
 
 

  Le Président. – Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire.

Le débat est clos.

Le vote sur les propositions de résolution déposées en conclusion du débat(1) aura lieu lors de la prochaine période de session, à Bruxelles, le jeudi 10 mai.

Déclarations écrites (article 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), in writing. – The reason for this statement and next month’s resolution is the appalling situation regarding Airbus in Europe. A combination of mismanagement, unfair competition and poor judgement has threatened the success of this most vital of European industries. I find it inconceivable that the US with Boeing should totally dominate the world market for medium- and larger-scale aircraft. Boeing has its civilian sales and R&D underpinned by military contracts and military R&D: a sad indictment of Europe’s lack of a common defence and security policy.

Nevertheless, the key problem here is that despite massive EU and national governments loans to Airbus, it was run like some kind of Edwardian corner shop with minimum consultation with the workforce. Workers possess one of the most important resources for any industrial enterprise – craft knowledge and experience. It may well be that by focusing on that, management could have avoided some of its worst mistakes. Now a minimum of 10 000 families face the prospect of suffering job losses.

If this company in the vanguard of European industry pays so little attention to its most important asset, its workforce, it can only be time for the Commission to strengthen and reinforce legislation that is clearly not strong enough.

 
  

(1)Voir procès-verbal

Avviż legali - Politika tal-privatezza