Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2006/0127(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0059/2007

Predložena besedila :

A6-0059/2007

Razprave :

PV 25/04/2007 - 22
CRE 25/04/2007 - 22

Glasovanja :

PV 26/04/2007 - 8.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2007)0157

Dobesedni zapisi razprav
Sreda, 25. april 2007 - Strasbourg Pregledana izdaja

22. Poenostavitev in racionalizacija poročil v zvezi s praktičnim izvajanjem (razprava)
Zapisnik
MPphoto
 
 

  Le Président. – L'ordre du jour appelle le rapport de Ilda Figueiredo, au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales, sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/391/CEE du Conseil, ses directives particulières ainsi que les directives du Conseil 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE, en vue de la simplification et de la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre pratique (COM(2006)0390 - C6-0242/2006 - 2006/0127(COD)) (A6-0059/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. Vážený pane předsedo, vážená paní zpravodajko, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Nejprve bych chtěl poděkovat Evropskému parlamentu a Radě za úsilí, které vynaložily, aby se na tomto návrhu shodly tak rychle. Rovněž vítám zprávu paní poslankyně Figueiredo, která dala podnět ke konstruktivnímu dialogu s předsednictvím Rady, čímž byly vytvořeny podmínky pro přijetí návrhu směrnice v prvním čtení.

Návrh směrnice Komise je součástí procesu zjednodušování právního prostředí. Cílem tohoto návrhu je zjednodušit a racionalizovat povinnosti členských států a Komise v oblasti zpráv o provádění směrnic týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, aniž dojde k oslabení principu ochrany, to je zásadní podmínka. Nový text harmonizuje lhůty pro předávání národních zpráv, které budou předkládány jednou za pět let, a tato povinnost je rozšířena na všechny stávající směrnice. Plánuje se pouze jedna zpráva, jejíž součástí by byla obecná část pojednávající o obecných zásadách rámcové směrnice doplněná o speciální kapitoly o aspektech týkajících se jednotlivých směrnic. Takto bude možné získat všeobecný přehled o praktickém provádění.

Zjednodušení se bude týkat vnitrostátních orgánů, které vypracují pouze jednu zprávu jednou za pět let, Komise, která od každého členského státu zpracuje pouze jednu národní zprávu místo dosavadních pětiset zpráv, sociálních partnerů, kteří rovněž přispějí k jedné zprávě jednou za pět let. Komise v úzké spolupráci s poradním výborem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci vytvoří orgán, jehož úkolem bude pomáhat členským státům při vypracovávání ucelených zpráv. Komise je připravena přijmout pozměňovací návrhy, které odhlasujete. Posilují úlohu tripartitního poradního výboru pro bezpečnost a zdraví při práci v rámci definice struktury zprávy, jasně stanoví obsah této zprávy a stanoví lhůty pro vypracování zpráv členskými státy a Komisí. Děkuji.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), relatora. – Senhor Presidente, Senhor Comissário, Colegas, as questões da saúde dos trabalhadores e das condições de trabalho, a organização dos serviços de saúde, higiene e segurança no trabalho e a própria lista de doenças profissionais tiveram algum destaque nas questões comunitárias em 1989, com a publicação da Directiva-Quadro 89/391.

Desde então, foram adoptadas outras directivas cobrindo áreas como a saúde dos trabalhadores, a organização dos serviços de saúde no trabalho, as condições de trabalho, a protecção dos jovens trabalhadores e dos trabalhadores temporários, sobre a assistência a bordo dos navios, dando expressão às Convenções da OIT.

Apesar de quase todas estas e outras directivas preverem que os Estados-Membros enviassem à Comissão um relatório sobre a sua execução prática e os pontos de vista dos parceiros sociais, o facto é que certos Estados-Membros não apresentaram os respectivos relatórios.

Com a proposta agora em debate, espera-se que haja uma maior atenção à aplicação efectiva das referidas directivas e às condições de trabalho, tentando contribuir para a redução dos milhões de acidentes anuais, milhares de mortos e incapacitados permanentes no conjunto dos países da União Europeia.

Como é conhecido actualmente, a elaboração de relatórios de aplicação prática por parte dos Estados-Membros está prevista em várias directivas distintas, mas com diferente periodicidade: algumas de quatro em quatro anos, outras de cinco em cinco anos e noutras não há qualquer obrigatoriedade.

Agora a Comissão, como ouvimos o Senhor Comissário, propõe a elaboração de um relatório único de cinco em cinco anos. Ora, para que a proposta de elaboração de um relatório único de cinco em cinco anos responda às necessidades de salvaguarda da saúde e segurança no local de trabalho, não se pode, de forma alguma, mitigar ou desvalorizar os aspectos específicos em cada directiva, facto a que este relatório procura dar resposta.

Por isso, apresentámos várias propostas, destacando-se as que se referem à estrutura do próprio relatório, o qual deve ser acompanhado de um questionário específico no seu conteúdo.

Assim, este relatório único deve incluir uma parte geral que abranja os princípios e aspectos comuns aplicáveis a todas as directivas e outros capítulos específicos sobre a aplicação de cada um dos aspectos particulares de cada directiva, com a inclusão de indicadores específicos, quando disponíveis.

O relatório quinquenal dará uma avaliação da aplicação prática das diferentes directivas e, quando apropriado e disponível, fornecerá dados discriminados por género sobre a igualdade entre homens e mulheres. Incluirá igualmente informação relevante sobre os esforços de prevenção desenvolvidos pelos Estados-Membros de forma a permitir avaliar de forma adequada como funciona a legislação na prática.

Insistimos que se impõe uma política de verdadeira melhoria das práticas dos diversos Estados-Membros. Mas também é urgente que a Comissão apresente um relatório aprofundado da situação existente nos Estados-Membros, nas diversas áreas da saúde e segurança dos trabalhadores nos locais de trabalho.

Por último, quero aqui sublinhar a colaboração estreita que foi possível desenvolver com os colegas deputados dos diversos grupos políticos na Comissão do Emprego e Assuntos Sociais, e também com a Comissão Executiva e com o Conselho, o que certamente nos vai permitir obter o acordo na primeira leitura. A todos o meu agradecimento pelo trabalho realizado.

 
  
MPphoto
 
 

  Mihael Brejc, v imenu skupine PPE-DE. – Najprej bi izrazil zadovoljstvo v imenu politične skupine Evropske ljudske stranke in Evropskih demokratov s tem poročilom, ker je to eden prvih korakov k bistvenemu zmanjšanju obremenitev držav članic, ko gre za različna administrativna opravila, hkrati pa bo ta direktiva prispevala k preprostejšemu in jasnejšemu delu Komisije. V Evropski ljudski stranki/Evropskih demokratih smo zelo zadovoljni, da je dogovor s poročevalko uspel in da smo v okviru našega odbora skupaj dosegli tako visoko soglasje. Če se prav spomnim smo to poročilo sprejeli samo z enim glasom proti.

V vsebinskem pogledu je to poročil še eno jasno sporočilo evropski javnosti, da se Komisija, Svet in Parlament odločajo za racionalizacijo postopkov, za izboljšanje komunikacije med državami članicami in evropskimi institucijami tako, da bi vsi skupaj od tega imeli koristi.

Zaradi te direktive in enega samega poročila se niti v enem delu ne bo zmanjšal kateri koli standard na področju varnosti in zdravja pri delu. V moji politični skupini ocenjujemo to poročilo kot celoto oziroma to direktivo kot pomemben korak naprej, bi pa si seveda želeli, da bi tudi na drugih področjih, tudi pri drugih komisarjih doživeli podobne pobude. Samo za primer naj povem, da je denimo na področju terorizma Evropski parlament sprejel okrog 60 različnih dokumentov, direktiv, uredb itd. Stvari so precej nepregledne, na primer Schengenski sporazum, notranji trg in še bi lahko naštevali. Skratka to poročilo je lep zgled, kako lahko znotraj političnih skupin dosežemo visoko soglasje o tem, kako v prihodnje urejati naše skupne zadeve.

Zahvaljujem se tudi komisarju Špidli za sodelovanje.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Ettl, im Namen der PSE-Fraktion. – Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vielen Dank an Kollegin Figueiredo für die geleistete Arbeit. Sie hat eng mit den Schattenberichterstattern zusammengearbeitet und für den Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten einen guten Berichtsentwurf vorgelegt.

Der Kommissionsvorschlag bezweckt eine Systematisierung, ein einheitliches Schema zu den Arbeitnehmerschutzrichtlinien. In einem einzigen Durchführungsbericht, der alle fünf Jahre vorgelegt werden soll und auf den wir jetzt schon länger warten, werden die Mitgliedstaaten der Kommission über die Anwendung der jeweiligen Richtlinien in der Praxis Bericht erstatten. Dieses Vorhaben wird den einzelstaatlichen Behörden – das ist das Wesentliche daran – mit Sicherheit einen besseren Überblick verschaffen.

Ein umfassender und wirksamer Arbeitnehmerschutz ist Grundvoraussetzung für die Sicherung und Erhaltung der Gesundheit der ArbeitnehmerInnen. Jährlich sterben 4 500 ArbeitnehmerInnen in der EU infolge von Unfällen am Arbeitsplatz und über 4 Millionen Menschen sind jährlich von Arbeitsunfällen betroffen. Ein derartiger Gesamtbericht kann uns wichtige Informationen darüber geben, welche Präventionsmaßnahmen wir ergreifen sollen, und einen Beitrag zur Verbesserung der Qualität des Arbeitsschutzes in der EU leisten.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz, w imieniu grupy UEN. – Panie Przewodniczący! Sprawozdanie o uproszczeniu i racjonalizacji sprawozdań z praktycznego wdrażania dyrektyw ma istotne znaczenie dla polityki zatrudnienia. Tworzący się wspólny rynek pracy wymaga stałego monitorowania ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy naszych obywateli w krajach Unii.

Różne warunki w poszczególnych krajach wymagają stałego procesu monitorowania przestrzegania dyrektyw oraz prowadzenia pięcioletnich okresowych analiz ich przydatności, skuteczności, przejrzystości, kosztów i efektów. Oceny te, oparte na jasnych i przejrzystych wytycznych, powinny zezwolić na poprawę stanu prawnego i poprawę wspólnej polityki w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Istnieje też konieczność bieżącego monitorowania dyrektyw dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy oraz oddziaływania tych dyrektyw na strategię ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy w państwach członkowskich. W tym zakresie znaczną rolę powinny odgrywać Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy oraz Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy.

Za sprawozdanie dziękuję pani Ildzie Figueiredo.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer, im Namen der ITS-Fraktion. – Herr Präsident! Mit der modernen Arbeitswelt haben auch neue Phänomene Einzug gehalten. Das reicht vom Anstieg psychischer Probleme über Verschleppung von Krankheiten, zunehmendes burn out bis hin zu neuen Aggressionsformen wie Mobbing.

Es scheint schon fast zum guten Ton der Arbeitswelt zu gehören, Mitarbeiter unter permanenten Zeitdruck zu setzen und ihnen nicht geplanten Zusatzaufwand und restriktive Zeitvorgaben aufzubürden. Wem die Dauerbelastung auf die Gesundheit schlägt, der muss sich dafür in Fehlzeitengesprächen rechtfertigen. Erkrankung als Folge persönlichen Fehlverhaltens. Ältere Arbeitnehmer werden großzügigerweise in die Frühpension abgeschoben, jüngere als nicht leistungsfähig abgestempelt.

Initiativen wie move europe zum betrieblichen Gesundheitsmanagement sind natürlich begrüßenswert. Leider sind es oft Firmen mit Programmen zur Gesundheitsförderung, die so organisiert sind, dass Krankheit einfach nicht sein darf. Der innerbetriebliche Druck, verbunden mit der Furcht vor Arbeitsplatzverlust, sorgt dafür, dass die Mitarbeiter sich gegen den ärztlichen Rat zur Arbeit schleppen. Befristete Tätigkeiten und Teilzeitarbeit bedingen überdies ständige Angst vor Arbeitsplatzverlust sowie finanzielle Sorgen und schlagen sich dann in psychischen Problemen nieder. Fehlzeiten und Arbeitsunfähigkeit verursachen aber nicht nur hohe Kosten bei den Unternehmen, sondern belasten ebenso die Krankenkassen.

Bei diesen Rahmenbedingungen brauchen wir uns auch weder über eine steigende Anzahl von Essstörungen, Dickleibigkeit und psychisch Erkrankten noch über sinkende Kinderzahlen zu wundern. Solange Arbeiten Dauerstress bedeutet und Kinder eine Armutsfalle darstellen, wird der demografische Wandel, der Kinderlosigkeit und Überalterung bedeutet, anhalten.

In diesem Sinne müssen wir für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz sorgen. Es muss einem Alleinverdiener möglich sein, eine Familie zu ernähren, und es muss möglich sein, dass eine Frau sich für Kinder entscheidet, ohne dadurch am Hungertuch nagen zu müssen. Wer krank ist, muss sich auskurieren können. Wenn wir das schaffen, dann sind wir sicherlich einen großen Schritt weiter auf dem Weg zur Erreichung der Lissabon-Ziele.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, για όλες τις προηγούμενες οδηγίες υπάρχει η εντύπωση ότι ο ελλιπής έλεγχος δεν βοήθησε στην πλήρη εφαρμογή τους. Μέχρι σήμερα, στο πρόβλημα δεν έδωσε λύση ούτε η ρητή πρόβλεψη για υποβολή από τα κράτη μέλη εκθέσεων σχετικά με τις διατάξεις τους με συμπερίληψη απόψεων των κοινωνικών εταίρων. Γι' αυτό, χαιρετίζω και εγώ την παρούσα πρότασή σας, κύριε Επίτροπε, καθώς συνάδει με τους στόχους των άλλων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά στη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Η παρούσα πρόταση έχει προστιθέμενη αξία, καθώς επιτρέπει -μέσω μιας ενιαίας έκθεσης ανά πενταετία- την καλύτερη αξιολόγηση των συνεπειών και των κοινοτικών διατάξεων στον τομέα της υγείας, της ασφάλειας κατά την εργασία και των υπηρεσιών υγιεινής, καθώς η μείωση των εργατικών ατυχημάτων είναι επιτακτική ανάγκη και οι επαγγελματικές ασθένειες πρέπει να καταπολεμηθούν, ώστε να προκύψουν οφέλη για τους εργαζομένους, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία γενικότερα.

Συγχαίρω την εισηγήτρια γιατί συνεργάστηκε με τις πολιτικές ομάδες, βρήκε συναίνεση με το Συμβούλιο και πέτυχε να συμπεριλάβει στις αιτιολογικές σκέψεις μία από τις τροπολογίες μου που αναφερόταν στην αξιοποίηση των εργασιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία του Bilbao, καθώς και του Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Ζωής και Εργασίας του Δουβλίνου, στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των εθνικών πολιτικών για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη της τα ευρήματα των δύο παραπάνω οργανισμών, προκειμένου να καταρτίσει το βασικό ερωτηματολόγιο για τα κράτη μέλη, ώστε να υποκατασταθούν οι πολυάριθμες εκθέσεις. Ζητούμενο είναι αν η μείωση της ποσότητας επιφέρει και βελτίωση της ποιότητας. Το ελπίζουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. Dámy a pánové, dovolte mi ještě jednou, abych vám poděkoval za práci, která byla odvedena nad tímto návrhem.

Jsem si jist, že hlasování otevírá cestu k tomu, abychom se shodli na návrhu, který znamená podstatné zjednodušení administrativního procesu, odbourání zbytečných byrokratických překážek a ve své podstatě usnadní účinnější uplatňování směrnic o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Dovolte mi ještě jednu poznámku, protože některá vystoupení se netýkala přímo jenom předmětu této směrnice, nýbrž i bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obecně. Samozřejmě, že jakkoliv se číslo 4 500 smrtelných úrazů za rok v porovnání s přibližně 250 miliony pracovníků zdá být relativně malé, je to 4 500 lidských osudů. Je to z tohoto hlediska číslo nepřiměřeně velké a je na nás, abychom vykonali co největší úsilí, abychom jej podstatně snížili. Děkuji.

 
  
MPphoto
 
 

  Le Président. – Le débat est clos.

Le vote aura lieu demain, à midi.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov