Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 25. dubna 2007 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Transatlantické vztahy (rozprava)
 3.Zpráva o pokroku Chorvatska za rok 2006 (rozprava)
 4.Poslanecký mandát
 5.Hlasování
  5.1.Předávání údajů z národních účtů (hlasování)
  5.2.Mnohostranná dohoda o vytvoření společného evropského vzdušného prostoru (hlasování)
 6.Poslanecký mandát (pokračování)
 7.Hlasování (pokračování)
  7.1.Změna ustanovení hlavy IV Smlouvy o ES - Soudní dvůr Evropských společenství (hlasování)
  7.2.Rámcová dohoda o mnohostranném programu Ruské federace pro životní prostředí v jaderné oblasti a protokol o právních nárocích, soudním řízení a náhradě škody k této rámcové dohodě (hlasování)
  7.3.Společná pravidla v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy (hlasování)
 8.Přivítání
 9.Hlasování (pokračování)
  9.1.Vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (hlasování)
 10.Slavnostní zasedání – Indie
 11.Hlasování (pokračování)
  11.1.Léčivé přípravky pro moderní terapii (hlasování)
  11.2.Trestní opatření k prosazování práv duševního vlastnictví (hlasování)
  11.3.Kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel (hlasování)
  11.4.Vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy (hlasování)
  11.5.Odpovědnost dopravců zajišťujících lodní dopravu osob v případě nehody (hlasování)
  11.6.Státní přístavní inspekce (hlasování)
  11.7.Subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí (hlasování)
  11.8.Mezinárodní účetní normy pro finanční informace (hlasování)
  11.9.Dočasný výbor pro změnu klimatu (hlasování)
  11.10.Žaloby o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel ES (hlasování)
  11.11.Mnohostranná dohoda o vytvoření Společného evropského leteckého prostoru (hlasování)
  11.12.Tematická strategie pro udržitelné využívání přírodních zdrojů (hlasování)
  11.13.Transatlantické vztahy (hlasování)
  11.14.Zpráva o pokroku Chorvatska za rok 2006 (hlasování)
 12.Vysvětlení hlasování
 13.Opravy hlasování z předcházejících zasedání: viz zápis
 14.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 15.Lidská práva ve světě v roce 2006 a politika EU v oblasti lidských práv – Moratorium na trest smrti (rozprava)
 16.Ukrajina (rozprava)
 17.Nesnášenlivost v Evropě (rozprava)
 18.Doba vyhrazená pro otázky (otázky na Radu)
 19.Skupiny rychlého nasazení na hranicích (rozprava)
 20.Veřejné finance v EMU v roce 2006 (rozprava)
 21.Posílit evropskou legislativu v oblasti informovanosti a konzultace pracovníků (rozprava)
 22.Zjednodušení a racionalizace zpráv týkajících se praktického uplatnění směrnic o ochraně zdraví a bezpečnosti na pracovišti (rozprava)
 23.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 24.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (807 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (1075 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí