Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 25. aprill 2007 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungi algus
 2.Atlandiülesed suhted (arutelu)
 3.Eduaruanne Horvaatia kohta (arutelu)
 4.Parlamendiliikme mandaat
 5.Hääletused
  5.1.Rahvamajanduse arvepidamise andmete edastus (hääletus)
  5.2.Mitmepoolne leping Euroopa ühise lennunduspiirkonna rajamise kohta (hääletus)
 6.Parlamendiliikme mandaat (jätkamine)
 7.Hääletused (jätkamine)
  7.1.EÜ asutamislepingu IV jaotise sätete kohandamine - Euroopa Kohus (hääletus)
  7.2.Raamleping mitmepoolse tuumaalase keskkonnaprogrammi kohta Venemaa Föderatsioonis (hääletus)
  7.3.Tsiviillennundusjulgestuse ühiseeskirjad (hääletus)
 8.Tervitus
 9.Hääletused (jätkamine)
  9.1.Üleujutusriski hindamine ja maandamine (hääletus)
 10.Pidulik istung - India
 11.Hääletused (jätkamine)
  11.1.Kõrgtehnoloogilised ravimid (hääletus)
  11.2.Karistusõiguslikud meetmed intellektuaalomandi õiguste järgimise tagamiseks (hääletus)
  11.3.Ühenduse laevaliikluse seire- ja teabesüsteem (hääletus)
  11.4.Õnnetuste juurdlus (hääletus)
  11.5.Reisijate laevaga vedajate vastutus õnnetusjuhtumite korral (hääletus)
  11.6.Sadamariigi kontroll laevanduses (hääletus)
  11.7.Laevade kontrolli ja ülevaatusega tegelevad organisatsioonid (hääletus)
  11.8.Rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid (hääletus)
  11.9.Kliimamuutuste ajutise komisjoni moodustamine (hääletus)
  11.10.EÜ konkurentsieeskirjade rikkumisest tekkinud kahjude hüvitamine (hääletus)
  11.11.Mitmepoolne leping Euroopa ühise lennunduspiirkonna rajamise kohta (hääletus)
  11.12.Loodusvarade säästva kasutamise temaatiline strateegia (hääletus)
  11.13.Atlandiülesed suhted (hääletus)
  11.14.Eduaruanne Horvaatia kohta (hääletus)
 12.Selgitused hääletuse kohta
 13.Eelmiste istungite hääletuse parandused (vt protokoll)
 14.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 15.Inimõigused maailmas 2006. aastal ja ELi poliitika selles küsimuses – Moratoorium surmanuhtluse suhtes (arutelu)
 16.Ukraina (arutelu)
 17.Homofoobia Euroopas (arutelu)
 18.Infotund (küsimused nõukogule)
 19.Kiirreageerimisrühmad piiridel (arutelu)
 20.Majandus-ja rahaliidu riikide rahandus 2006. aastal (arutelu)
 21.Euroopa õigusaktide täiustamine seoses töötajate teavitamisega ja nendega konsulteerimisega (arutelu)
 22.Praktilist rakendamist käsitlevate aruannete lihtsustamine ja ratsionaliseerimine (arutelu)
 23.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 24.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (807 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (1075 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika