Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 25. huhtikuuta 2007 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Transatlanttiset suhteet (keskustelu)
 3.Kroatian vuoden 2006 edistymiskertomus (keskustelu)
 4.Jäsenen toimivaltuudet
 5.Äänestykset
  5.1.Kansantalouden tilinpidon tietojen toimittaminen (äänestys)
  5.2.Monenvälinen sopimus yhteisen eurooppalaisen ilmailualueen perustamiseksi (äänestys)
 6.Jäsenen toimivaltuudet (jatkoa)
 7.Äänestykset (jatkoa)
  7.1.EY:n perustamissopimuksen IV osaston määräysten mukauttaminen – yhteisöjen tuomioistuin (äänestys)
  7.2.Monenvälinen ydinvoima-alan ympäristöohjelma Venäjän federaatiossa (äänestys)
  7.3.Yhteiset siviili-ilmailun turvaamista koskevat säännöt (äänestys)
 8.Tervetulotoivotukset
 9.Äänestykset (jatkoa)
  9.1.Tulvariskien arviointi ja hallinta (äänestys)
 10.Juhlaistunto – Intia
 11.Äänestykset (jatkoa)
  11.1.Pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävät lääkkeet (äänestys)
  11.2.Rikosoikeudelliset toimenpiteet teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseksi (äänestys)
  11.3.Alusliikennettä koskeva yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmä (äänestys)
  11.4.Meriliikennealan onnettomuuksien tutkinta (äänestys)
  11.5.Merten ja sisävesien matkustajaliikenteen harjoittajien vastuu onnettomuustapauksissa (äänestys)
  11.6.Satamavaltioiden suorittama valvonta (äänestys)
  11.7.Alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutetut laitokset (äänestys)
  11.8.Tilinpäätöstietojen antamista koskevat kansainväliset kirjanpitosäännöt (äänestys)
  11.9.Väliaikaisen valiokunnan asettaminen käsittelemään ilmastonmuutosta (äänestys)
  11.10.Yhteisön kilpailuoikeuden rikkomisesta johtuvat vahingonkorvauskanteet (Vihreä kirja) (äänestys)
  11.11.Monenvälinen sopimus yhteisen eurooppalaisen ilmailualueen perustamiseksi (äänestys)
  11.12.Luonnonvarojen kestävän käytön teemakohtainen strategia (äänestys)
  11.13.Transatlanttiset suhteet (äänestys)
  11.14.Kroatian vuoden 2006 edistyskertomus (äänestys)
 12.Äänestysselitykset
 13.Edellisten istuntojen äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 14.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 15.Vuosittainen ihmisoikeusraportti 2006 sekä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikka – Kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon keskeyttäminen (keskustelu)
 16.Ukraina (keskustelu)
 17.Homofobia Euroopassa (keskustelu)
 18.Kyselytunti (neuvosto)
 19.Nopeat rajainterventioryhmät (keskustelu)
 20.Julkinen talous EMU:ssa 2006 (keskustelu)
 21.Työntekijöille tiedottamista ja työntekijöiden kuulemista koskevan eurooppalaisen lainsäädännön lujittaminen (keskustelu)
 22.Työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parantamista koskevien direktiivien käytännön täytäntöönpanoa koskevien kertomusten yksinkertaistaminen ja järkeistäminen (keskustelu)
 23.ENSeuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 24.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (741 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (1163 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö