Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2007 m. balandžio 25 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Plenarinio posėdžio atidarymas
 2.Transatlantiniai santykiai (diskusijos)
 3.2006 m. Kroatijos pažangos ataskaita (diskusijos)
 4.Parlamento nario mandatas
 5.Balsavimui skirtas laikas
  5.1.Nacionalinių sąskaitų duomenų perdavimas (balsavimas)
  5.2.Daugiašalis susitarimas dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės (EBAE) sukūrimo (balsavimas)
 6.Parlamento nario mandatas (pratęsta)
 7.Balsavimui skirtas laikas (tesinys)
  7.1.EB sutarties IV antraštinės dalies nuostatų dėl Europos Bendrijų Teisingumo Teismo įgaliojimų taikymas (balsavimas)
  7.2.Bendrasis susitarimas dėl Daugiašalės branduolinės aplinkos programos Rusijos Federacijoje ir dėl šios programos protokolo dėl ieškinių, teisinio nagrinėjimo ir žalos atlyginimo (balsavimas)
  7.3.Bendrosios civilinės aviacijos saugumo taisyklės (balsavimas)
 8.Pasveikinimo žodžiai
 9.Balsavimui skirtas laikas (tesinys)
  9.1.Potvynių rizikos įvertinimas ir valdymas (balsavimas)
 10.Iškilmingas posėdis . Indija
 11.Balsavimui skirtas laikas (tesinys)
  11.1.Pažangiosios terapijos vaistiniai preparatai (balsavimas)
  11.2.Baudžiamosios priemonės intelektinės nuosavybės teisių apsaugai užtikrinti (balsavimas)
  11.3.Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistema (balsavimas)
  11.4.Nelaimingų atsitikimų jūrų transporto sektoriuje tyrimai (balsavimas)
  11.5.Keleivių vežėjų laivais atsakomybė nelaimingų atsitikimų atveju (balsavimas)
  11.6.Uosto valstybės atliekama kontrolė (balsavimas)
  11.7.Laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijos (balsavimas)
  11.8.Finansinės informacijos tarptautinės apskaitos taisyklės (balsavimas)
  11.9.Laikinojo klimato kaitos komitetas (balsavimas)
  11.10.Ieškiniai dėl žalos, patirtos pažeidus Bendrijos antimonopolines taisykles ir dėl piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi (Žalioji knyga) (balsavimas)
  11.11.Daugiašalis susitarimas dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės sukūrimo (balsavimas)
  11.12.Teminė tausaus gamtos išteklių naudojimo strategija (balsavimas)
  11.13.Transatlantiniai santykiai (balsavimas)
  11.14.2006 m. Kroatijos pažangos ataskaita (balsavimas)
 12.Paaiškinimai dėl balsavimo
 13.Praėjusio posėdžio balsavimo pataisymai (žr. protokolą)
 14.Ankstesnio posėdžio protokolų tvirtinimas (žr. protokolą)
 15.Žmogaus teisės pasaulyje 2006 m. ir ES politika. Moratoriumas dėl mirties bausmės (diskusijos)
 16.Ukraina (diskusijos)
 17.Homofobija Europoje (diskusijos)
 18.Klausimų valanda (klausimai Tarybai)
 19.Skubios pasienio pagalbos būriai (diskusijos)
 20.Viešieji finansai EPS 2006 m. (diskusijos)
 21.Europos teisės aktų darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais srityje sustiprinimas (diskusijos)
 22.Praktinio įgyvendinimo ataskaitų dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos supaprastinimas ir racionalizavimas (diskusijos)
 23.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 24.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (807 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (1075 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika