Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debašu stenogramma
Trešdiena, 2007. gada 25. aprīlis - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Transatlantiskās attiecības (debates)
 3.Horvātijas 2006. gada progresa ziņojums (debates)
 4.Deputāta mandāts
 5.Balsošanas laiks
  5.1.Nacionālo kontu datu nosūtīšana (balsojums)
  5.2.Daudzpusēja vienošanās par vienoto Eiropas gaisa telpu (ECAA) (balsojums)
 6.Deputāta mandāts (turpinājums)
 7.Balsošanas laiks (turpinājums)
  7.1.Eiropas Kopienas dibināšanas līguma IV sadaļā ietverto noteikumu pielāgošana saistībā ar Eiropas Kopienu Tiesas kompetenci (balsojums)
  7.2.Pamatnolīgums par daudzpusēju vides programmu kodolrūpniecības jomā Krievijas Federācijā un tā protokols par prasībām, tiesvedību un zaudējumu atlīdzināšanu (balsojums)
  7.3.Kopīgu noteikumu civilās aviācijas drošības jomā ieviešana (balsojums)
 8.Apsveikšana
 9.Balsošanas laiks (turpinājums)
  9.1.Plūdu izvērtēšana un pārvaldība (balsojums)
 10.Svinīga sēde - Indija
 11.Balsošanas laiks (turpinājums)
  11.1.Uzlabotas terapijas zāles (balsojums)
  11.2.Kriminālvajāšanas pasākumi, lai nodrošinātu intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu (balsojums)
  11.3.Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēma (balsojums)
  11.4.Negadījumu izmeklēšana jūras transporta nozarē (balsojums)
  11.5.Pasažieru pārvadātāju atbildība nelaimes gadījumos uz jūras un iekšzemes ūdensceļiem (balsojums)
  11.6.Ostas valsts kontrole (balsojums)
  11.7.Organizācijas, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus (balsojums)
  11.8.Grāmatvedības starptautiskās finanšu normas (balsojums)
  11.9.Pagaidu komiteja par klimata izmaiņām (balsojums)
  11.10.Zaudējumu atlīdzināšanas prasības par EK konkurences noteikumu pārkāpšanu un dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu (Zaļā grāmata) (balsojums)
  11.11.Daudzpusējs nolīgums par Eiropas Kopējās gaisa telpas izveidi (balsojums)
  11.12.Tematiskā stratēģija dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai (balsojums)
  11.13.Transatlantiskās attiecības (balsojums)
  11.14.Horvātijas 2006. gada progresa ziņojums (balsojums)
 12.Balsojumu skaidrojumi
 13.Labojumi iepriekšējo sēžu balsojumos (sk. protokolu)
 14.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 15.Cilvēktiesības pasaulē 2006. gadā un ES politika šajā jautājumā — nāves soda moratorijs (debates)
 16.Ukraina (debates)
 17.Homofobija Eiropā (debates)
 18.Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)
 19.Robežu apsardzes ātrās reaģēšanas vienības (debates)
 20.Valsts finanses EMS 2006. gadā (debates)
 21.Eiropas tiesību aktu par darba ņēmēju informāciju un konsultāciju stiprināšana (debates)
 22.Ar direktīvu par veselības aizsardzību un drošību darbā praktisko īstenošanu saistīto ziņojumu vienkāršošana un racionalizācija (debates)
 23.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 24.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (807 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (1075 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika