Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 25 april 2007 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Transatlantische betrekkingen (debat)
 3.Voortgangsverslag 2006 betreffende Kroatië (debat)
 4.Mandaat van een lid
 5.Stemmingen
  5.1.Indiening van gegevens van de nationale rekeningen (stemming)
  5.2.Totstandbrenging van een Gemeenschappelijke Europese Luchtvaartruimte (ECAA) (stemming)
 6.Mandaat van een lid (vervolg)
 7.Stemmingen (voortzetting)
  7.1.Aanpassing bepalingen ten aanzien van het Hof van Justitie op de gebieden van Titel IV van het derde deel van het EG-Verdrag (stemming)
  7.2.Kaderverdrag inzake een multilateraal nucleair milieuprogramma in de Russische Federatie en van het Protocol inzake vorderingen, gerechtelijke procedures en vrijwaring bij het Kaderverdrag inzake een multilateraal nucleair milieuprogramma in de Russische Federatie (stemming)
  7.3.Gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart (stemming)
 8.Welkomstwoord
 9.Stemmingen (voortzetting)
  9.1.Beoordeling en beheer van overstromingsrisico's (stemming)
 10.Plechtige vergadering - India
 11.Stemmingen (voortzetting)
  11.1.Geneesmiddelen voor geavanceerde therapie (stemming)
  11.2.Strafrechtelijke maatregelen ter waarborging van de handhaving van de intellectuele-eigendomsrechten (stemming)
  11.3.Communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart (stemming)
  11.4.Onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector (stemming)
  11.5.Aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee en de binnenwateren bij ongevallen (stemming)
  11.6.Havenstaatcontrole (herschikking) (stemming)
  11.7.Organisaties voor de inspectie en controle van schepen (herschikking) (stemming)
  11.8.Internationale standaarden inzake financiële informatie (stemming)
  11.9.Instelling van een Tijdelijke Commissie klimaatverandering (stemming)
  11.10.Groenboek inzake schadevorderingen wegens schending van de communautaire antitrustregels (stemming)
  11.11.Totstandbrenging van een Gemeenschappelijk Europese Luchtvaartruimte (ECAA) (stemming)
  11.12.Thematische strategie voor het duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen (stemming)
  11.13.Transatlantische betrekkingen (stemming)
  11.14.Voortgangsverslag 2006 betreffende Kroatië (stemming)
 12.Stemverklaringen
 13.Rectificaties stemgedrag voorgaande vergaderingen: zie notulen
 14.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 15.Mensenrechten in 2006 en het EU-beleid inzake de mensenrechten - Moratorium op de doodstraf (debat)
 16.Oekraïne (debat)
 17.Homofobie in Europa (debat)
 18.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 19.Snelle-grensinterventieteams (debat)
 20.Overheidsfinanciën in de EMU in 2006 (debat)
 21.Versterking van de Europese wetgeving inzake voorlichting en raadpleging van werknemers (debat)
 22.Vereenvoudiging en rationalisatie van de verslagen over praktische tenuitvoerlegging (debat)
 23.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 24.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (759 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (1394 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid