Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 25 kwietnia 2007 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Stosunki transatlantyckie (debata)
 3.Sprawozdanie o postępach Chorwacji (debata)
 4.Mandat poselski
 5.Głosowanie
  5.1.Przekazywanie danych z zakresu rachunków narodowych (głosowanie)
  5.2.Wielostronna umowa o stworzeniu Wspólnej Europejskiej Przestrzeni Lotniczej (ECAA) (głosowanie)
 6.(kontynuacja)
 7.Głosowanie (ciąg dalszy)
  7.1.Dostosowanie przepisów tytułu IV Traktatu WE dotyczących właściwości Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (głosowanie)
  7.2.Umowa ramowa w sprawie wielostronnego programu na rzecz środowiska w dziedzinie energii jądrowej w Rosji oraz protokół z kontroli do umowy ramowej dotyczący spraw sądowych, postępowań sądowych i odszkodowania. (głosowanie)
  7.3.Wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (głosowanie)
 8.Powitanie
 9.Głosowanie (ciąg dalszy)
  9.1.Ocena ryzyka powodziowego i zarządzanie nim (głosowanie)
 10.Oficjalne posiedzenie - Indie
 11.Głosowanie (ciąg dalszy)
  11.1.Produkty lecznicze terapii zaawansowanej (głosowanie)
  11.2.Egzekwowanie praw własności intelektualnej (środki prawa karnego) (głosowanie)
  11.3.Wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków (głosowanie)
  11.4.Postępowanie dochodzeniowe w sprawie wypadków w sektorze transportu morskiego (głosowanie)
  11.5.Odpowiedzialność przewoźników pasażerskich na morzu i wodach śródlądowych z tytułu wypadków (głosowanie)
  11.6.Kontrola państwa portu (głosowanie)
  11.7.Organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach (głosowanie)
  11.8.Normy międzynarodowej rachunkowości w zakresie informacji finansowej (głosowanie)
  11.9.Skład tymczasowej komisji w sprawie zmian klimatycznych (głosowanie)
  11.10.Zielona księga: Roszczenia o odszkodowanie za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję i nadużywanie pozycji dominującej (głosowanie)
  11.11.Wielostronne porozumienie w sprawie utworzenia Wspólnej Europejskiej Przestrzeni Lotniczej (głosowanie)
  11.12.Strategia tematyczna w sprawie zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych (głosowanie)
  11.13.Stosunki transatlantyckie (głosowanie)
  11.14.Sprawozdanie o postępach Chorwacji (głosowanie)
 12.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 13.Korekty do głosowań z poprzednich posiedzeń: patrz protokół
 14.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 15.Sytuacja praw człowieka na świecie w roku 2006, polityka UE - Moratorium w sprawie kary śmierci (debata)
 16.Ukraina (debata)
 17.Homofobia w Europie (debata)
 18.Czas na zapytania (zapytania do Rady)
 19.Zespoły szybkiej interwencji na granicach (debata)
 20.Finanse publiczne w krajach unii gospodarczej i walutowej w 2006 r. (debata)
 21.Wzmocnienie ustawodawstwa europejskiego w zakresie informowania i konsultowania pracowników (debata)
 22.Uproszczenie i racjonalizacja sprawozdań z praktycznego wdrażania dyrektyw (debata)
 23.Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół
 24.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (807 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1075 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności