Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Miercuri, 25 aprilie 2007 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Relaţii transatlantice (dezbatere)
 3.Raport de monitorizare 2006 privind Croaţia (dezbatere)
 4.Mandatul unui deputat
 5.Timpul afectat votului
  5.1.Transmiterea datelor referitoare la conturile naţionale (vot)
  5.2.Acord multilateral privind stabilirea unui spaţiu aerian comun european (ECAA) (vot)
 6.Mandatul unui deputat (continuare)
 7.Timpul afectat votului (continuare)
  7.1.Adaptare a dispoziţiilor privind Curtea de Justiţie în domeniile reglementate de partea a treia titlul IV din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (vot)
  7.2.Acordul-cadru privind un program multilateral de mediu în domeniul nuclear în Federaţia Rusă şi Protocolul privind acţiunile în justiţie, procedurile judiciare şi acordarea de despăgubiri (vot)
  7.3.Stabilirea de norme comune în domeniul siguranţei aviaţiei civile (vot)
 8.Urări de bun venit
 9.Timpul afectat votului (continuare)
  9.1.Evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii (vot)
 10.Şedinţă solemnă - India
 11.Timpul afectat votului (continuare)
  11.1.Medicamentele pentru terapie avansată (vot)
  11.2.Măsuri penale menite să asigure respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (vot)
  11.3.Sistem comunitar de monitorizare şi informare privind traficul navelor maritime (vot)
  11.4.Investigarea accidentelor din sectorul de transport maritim (vot)
  11.5.Răspunderea în caz de accident a operatorilor de transport de persoane pe mare (vot)
  11.6.Controlul statului de port (reformulare) (vot)
  11.7.Organizaţiile de inspecţie şi control al navelor (vot)
  11.8.Standarde internaţionale de contabilitate din domeniul informaţiei financiare (vot)
  11.9.Comisie temporară privind schimbările climatice (vot)
  11.10.Acţiuni în despăgubiri în cazul încălcării normelor comunitare referitoare la practicile anticoncurenţiale şi abuzul de poziţie dominantă (vot)
  11.11.Acord multilateral privind stabilirea unui spaţiu aerian comun european (vot)
  11.12.Strategie tematică privind utilizarea durabilă a resurselor naturale (vot)
  11.13.Relaţii transatlantice (vot)
  11.14.Raport de monitorizare 2006 privind Croaţia (vot)
 12.Explicaţii privind votul
 13.Corectări ale voturilor din şedinţele precedente: a se vedea procesul-verbal
 14.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente: a se vedea procesul-verbal
 15.Drepturile omului în lume în 2006 şi politica UE în această privinţă - Moratoriu asupra pedepsei cu moartea (dezbatere)
 16.Ucraina (dezbatere)
 17.Homofobia în Europa (dezbatere)
 18.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Consiliului)
 19.Echipe de intervenţie rapidă la frontieră (dezbatere)
 20.Finanţele publice în UEM în 2006 (dezbatere)
 21.Consolidarea legislaţiei europene în domeniul informării şi consultării lucrătorilor (dezbatere)
 22.Simplificare şi raţionalizare a rapoartelor privind punerea în aplicare a directivelor privind protecţia sănătăţii şi a securităţii în muncă (dezbatere)
 23.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 24.Ridicarea şedinţei
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (807 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (1075 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate