Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 25. apríla 2007 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Transatlantické vzťahy (rozprava)
 3.Monitorovacia správa za rok 2006 týkajúca sa Chorvátska (rozprava)
 4.Poslanecký mandát
 5.Hlasovanie
  5.1.Zasielanie údajov národných účtov (hlasovanie)
  5.2.Mnohostranná dohoda o vytvorení Spoločného európskeho vzdušného priestoru (SEVP) (hlasovanie)
 6.Poslanecký mandát (pokračovanie)
 7.Hlasovanie (pokračovanie)
  7.1.Úprava ustanovení hlavy IV Zmluvy o ES týkajúcich sa právomocí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev (hlasovanie)
  7.2.Rámcová dohoda o viacstrannom jadrovom environmentálnom programe v Ruskej federácii a Protokol o pohľadávkach, súdnych konaniach a vylúčení zodpovednosti za škodu k tejto rámcovej dohode (hlasovanie)
  7.3.Spoločné pravidlá v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva (hlasovanie)
 8.Privítanie
 9.Hlasovanie (pokračovanie)
  9.1.Hodnotenie a manažment povodňových rizík (hlasovanie)
 10.Slávnostná časť schôdze - India
 11.Hlasovanie (pokračovanie)
  11.1.Lieky určené na použitie pri pokrokových liečebných postupoch (hlasovanie)
  11.2.Trestné opatrenia zamerané na zabezpečenie rešpektovania práv duševného vlastníctva (hlasovanie)
  11.3.Monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu (hlasovanie)
  11.4.Vyšetrovanie nehôd v oblasti námornej dopravy (hlasovanie)
  11.5.Zodpovednosť osobných dopravcov v lodnej preprave v prípade nehôd (hlasovanie)
  11.6.Štátny prístavný dozor (hlasovanie)
  11.7.Organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí (hlasovanie)
  11.8.Medzinárodné účtovné štandardy finančného výkazníctva (hlasovanie)
  11.9.Dočasný výbor pre klimatické zmeny (hlasovanie)
  11.10.Žaloby o náhradu škody pre porušenie antitrustových pravidiel Spoločenstva (Zelená kniha) (hlasovanie)
  11.11.Mnohostranná dohoda o vytvorení spoločného európskeho vzdušného priestoru (hlasovanie)
  11.12.Tematická stratégia trvalo udržateľného využívania prírodných zdrojov (hlasovanie)
  11.13.Transatlantické vzťahy (hlasovanie)
  11.14.Monitorovacia správa za rok 2006 týkajúca sa Chorvátska (hlasovanie)
 12.Vysvetlenia hlasovania
 13.Opravy hlasovania z predchádzajúcich schôdzí (viď zápisnicu)
 14.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 15.Ľudské práva vo svete za rok 2006 a politika EÚ v tejto oblasti – Moratórium na trest smrti (rozprava)
 16.Ukrajina (rozprava)
 17.Homofóbia v Európe (rozprava)
 18.Hodina otázok (otázky pre Radu)
 19.Jednotky rýchleho nasadenia na hraniciach (rozprava)
 20.Verejné financie v EMÚ za rok 2006 (rozprava)
 21.Posilnenie európskej legislatívy v oblasti informácií a porád zamestnancov (rozprava)
 22.Zjednodušenie a racionalizácia správ týkajúcich sa praktického vykonávania smerníc o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci (rozprava)
 23.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 24.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (807 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (1075 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia