Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 26 april 2007 - Strasbourg EUT-utgåva

10. Rättelser till avgivna röster och röstavsikter: se protokollet
PV
  

(Sammanträdet avbröts kl. 12.50 och återupptogs kl. 15.00.)

 
  
  

ORDFÖRANDESKAP: WALLIS
Vice talman

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy