Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 26 april 2007 - Strasbourg EUT-utgåva

14. Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
Protokoll
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy