Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 26. april 2007 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 4.Forbindelserne EU/Schweiz (forhandling)
 5.Handicappede kvinders situation i Den Europæiske Union (forhandling)
 6.Meddelelse af Rådets fælles holdninger: se protokollen
 7.Meddelelse fra formandskabet
 8.Afstemningstid
  8.1.Forenkling og rationalisering af fællesskabsdirektiver (afstemning)
  8.2.Afsætning af visse fiskevarer (afstemning)
  8.3.Regionale råd inden for fiskeripolitikken (afstemning)
  8.4.Handicappede kvinders situation i Den Europæiske Union (afstemning)
  8.5.Basisoplysninger om købekraftpariteter (afstemning)
  8.6.Hurtige grænseindsatshold (afstemning)
  8.7.Bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne (afstemning)
  8.8.Galileo-koncessionsaftalen (afstemning)
  8.9.Årsberetning om menneskerettigheder 2006 (afstemning)
  8.10.Moratorium for dødsstraf (afstemning)
  8.11.Homofobi i Europa (afstemning)
  8.12.De offentlige finanser i ØMU i 2006 (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 11.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 12.Dagsorden: se protokollen
 13.Zimbabwe (forhandling)
 14.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  14.1.Den seneste undertrykkelse af demonstrationer i Rusland
  14.2.Bortførelse af journalisten Alan Johnston i Gaza
  14.3.Menneskerettighedssituationen i Filippinerne
 15.Afstemningstid
  15.1.Den seneste undertrykkelse af demonstrationer i Rusland (afstemning)
  15.2.Bortførelse af journalisten Alan Johnston i Gaza (afstemning)
  15.3.Menneskerettighedssituationen i Filippinerne (afstemning)
  15.4.Zimbabwe (afstemning)
 16.Stemmeforklaringer
 17.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 18.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 19.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 20.Valgs prøvelse: se protokollen
 21.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 22.Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116): se protokollen
 23.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: se protokollen
 24.Tidsplan for kommende møder: se protokollen
 25.Afbrydelse af sessionen
 BILAG (Skriftlige svar)
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (512 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (1015 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik