Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 26 Απριλίου 2007 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετίας (συζήτηση)
 5.Η κατάσταση των γυναικών με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
 6.Διαβίβαση των κοινών θέσεων του Συμβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Απλούστευση και εξορθολογισμός των εκθέσεων εφαρμογής (ψηφοφορία)
  8.2.Αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους για την εμπορία ορισμένων προϊόντων αλιείας των Αζορών, της Μαδέρας, των Καναρίων Νήσων, της Γουιάνας και της Ρεϋνιόν (2007-2013) (ψηφοφορία)
  8.3.Τροποποίηση της απόφασης 2004/585/ΕΚ για την ίδρυση περιφερειακών γνωμοδοτικών συμβουλίων δυνάμει της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ψηφοφορία)
  8.4.Η κατάσταση των γυναικών με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ψηφοφορία)
  8.5.Πληροφορίες σχετικά με τις ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης (ψηφοφορία)
  8.6.Ομάδες ταχείας επέμβασης στα σύνορα (ψηφοφορία)
  8.7.Διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων (ψηφοφορία)
  8.8.Galileo (ψηφοφορία)
  8.9.Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο κατά το 2006, και η πολιτική της ΕΕ (ψηφοφορία)
  8.10.Δικαιοστάσιο για την θανατική ποινή (ψηφοφορία)
  8.11.Ομοφοβία στην Ευρώπη (ψηφοφορία)
  8.12.Δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ κατά το 2006 (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Ημερήσια διάταξη: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Ζιμπάμπουε (συζήτηση)
 14.Συζητήσεις για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου
  14.1.Πρόσφατη καταστολή των διαδηλώσεων στη Ρωσία
  14.2.Απαγωγή του δημοσιογράφου Alan Johnston στη Γάζα
  14.3.Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Φιλιππίνες
 15.Ώρα των ψηφοφοριών
  15.1.Πρόσφατη καταστολή των διαδηλώσεων στη Ρωσία (ψηφοφορία)
  15.2.Απαγωγή του δημοσιογράφου Alan Johnston στη Γάζα (ψηφοφορία)
  15.3.Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Φιλιππίνες (ψηφοφορία)
  15.4.Ζιμπάμπουε (ψηφοφορία)
 16.Αιτιολογήσεις ψήφου
 17.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Έλεγχος της εντολής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Γραπτές δηλώσεις που εγγράφονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 25.Διακοπή της συνόδου
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γραπτές απαντήσεις)
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (930 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1289 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου