Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 26. huhtikuuta 2007 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 4.Euroopan unionin ja Sveitsin väliset suhteet (keskustelu)
 5.Vammaisten naisten asema EU:ssa (keskustelu)
 6.Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista: ks. pöytäkirja
 7.Puhemiehen ilmoitus
 8.Äänestykset
  8.1.Työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parantamista koskevien direktiivien käytännön täytäntöönpanoa koskevien kertomusten yksinkertaistaminen ja järkeistäminen (äänestys)
  8.2.Azorien, Madeiran, Kanariansaarten, Guyanan ja Réunionin tiettyjen kalastustuotteiden kaupan pitämisessä aiheutuvien lisäkustannusten korvausjärjestelmä (äänestys)
  8.3.Yhteinen kalastuspolitiikka (alueelliset neuvoa-antavat toimikunnat) (äänestys)
  8.4.Vammaisten naisten asema EU:ssa (äänestys)
  8.5.Ostovoimapariteetteja koskeva perusaineisto (äänestys)
  8.6.Nopeat rajainterventioryhmät (äänestys)
  8.7.Elollisten vesiluonnonvarojen säilyttäminen ja kestävä hyödyntäminen (äänestys)
  8.8.Galileo (äänestys)
  8.9.Vuosittainen ihmisoikeusraportti 2006 sekä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikka (äänestys)
  8.10.Kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon keskeyttäminen (äänestys)
  8.11.Homofobia Euroopassa (äänestys)
  8.12.Julkinen talous EMU:ssa 2006 (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 12.Esityslista. Ks. pöytäkirja
 13.Zimbabwe (keskustelu)
 14.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista
  14.1.Viimeaikaisten mielenosoitusten tukahduttaminen Venäjällä
  14.2.Toimittaja Alan Johnstonin kidnappaus Gazassa
  14.3.Ihmisoikeustilanne Filippiineillä
 15.Äänestykset
  15.1.Viimeaikaisten mielenosoitusten tukahduttaminen Venäjällä (äänestys)
  15.2.Toimittaja Alan Johnstonin kidnappaus Gazassa (äänestys)
  15.3.Ihmisoikeustilanne Filippiineillä (äänestys)
  15.4.Zimbabwe (äänestys)
 16.Äänestysselitykset
 17.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 18.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 19.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot: ks. pöytäkirja
 20.Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 21.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset: ks. pöytäkirja
 22.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla): ks. pöytäkirja
 23.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 24.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 25.Istuntokauden keskeyttäminen
 LIITE (Kirjalliset vastaukset)
Puheenvuorot
EUVL-painos (531 kb)
 
Puheenvuorot
EUVL-painos (900 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö