Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 26 april 2007 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Anslagsöverföringar: se protokollet
 4.Förbindelserna mellan Europeiska unionen och Schweiz (debatt)
 5.De funktionshindrade kvinnornas situation i Europeiska unionen (debatt)
 6.Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter: se protokollet
 7.Meddelande från ordförandeskapet
 8.Omröstning
  8.1.Att förenkla och rationalisera rapporterna om det praktiska genomförandet av direktiv om hälsoskydd och arbetsmiljö (omröstning)
  8.2.Kompensation för vissa fiskeriprodukter (omröstning)
  8.3.Ändring av beslut 2004/585/EG om inrättande av regionala rådgivande nämnder inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (omröstning)
  8.4.De funktionshindrade kvinnornas situation i Europeiska unionen (omröstning)
  8.5.Grunduppgifter om köpkraftspariteter (beräkning och spridning) (omröstning)
  8.6.Grupper för snabba ingripanden vid gränserna (omröstning)
  8.7.Bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna (omröstning)
  8.8.Galileo (omröstning)
  8.9.Årsrapport om de mänskliga rättigheterna i världen 2006 och EU:s politik på området (omröstning)
  8.10.Moratorium för dödsstraff (omröstning)
  8.11.Homofobi i Europa (omröstning)
  8.12.De offentliga finanserna i EMU 2006 (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser till avgivna röster och röstavsikter: se protokollet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 12.Föredragningslista: se protokollet
 13.Zimbabwe (debatt)
 14.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  14.1.Aktuella ingripanden mot demonstrationer i Ryssland
  14.2.Bortförandet av journalisten Alan Johnston i Gaza
  14.3.Situationen för de mänskliga rättigheterna i Filippinerna
 15.Omröstning
  15.1.Aktuella ingripanden mot demonstrationer i Ryssland (omröstning)
  15.2.Bortförandet av journalisten Alan Johnston i Gaza (omröstning)
  15.3.Situationen för de mänskliga rättigheterna i Filippinerna (omröstning)
  15.4.Zimbabwe (omröstning)
 16.Röstförklaringar
 17.Rättelser till avgivna röster och röstavsikter: se protokollet
 18.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 19.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 20.Valprövning: se protokollet
 21.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 22.Skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 116 i arbetsordningen): se protokollet
 23.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 24.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 25.Avbrytande av sessionen
 BILAGA (Skriftliga svar)
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (526 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (1029 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy