Zoznam 
Doslovný zápis z rozpráv
PDF 562k
Štvrtok, 26. apríla 2007 - Štrasburg Revidované vydanie
1. Otvorenie rokovania
 2. Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3. Presun finančných prostriedkov: pozri zápisnicu
 4. Vzťahy medzi Európskou úniou a Švajčiarskom (rozprava)
 5. Situácia žien so zdravotným postihnutím v Európskej únii (rozprava)
 6. Oznámenie spoločných pozícií Rady: pozri zápisnicu
 7. Oznámenie predsedníctva
 8. Hlasovanie
  8.1. Zjednodušenie a racionalizácia správ týkajúcich sa praktického vykonávania smerníc o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci (hlasovanie)
  8.2. Kompenzácia dodatočných nákladov vzniknutých pri obchodovaní s určitými výrobkami rybolovu z Azor, Madeiry, Kanárskych ostrovov a z Guyany a Réunionu (2007 - 2013) (hlasovanie)
  8.3. Zmena a doplnenie rozhodnutia 2004/585/ES, ktorým sa zriaďujú regionálne poradné rady v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (hlasovanie)
  8.4. Situácia žien so zdravotným postihnutím v Európskej únii (hlasovanie)
  8.5. Základné informácie o parite kúpnej sily (hlasovanie)
  8.6. Jednotky rýchleho nasadenia na hraniciach (hlasovanie)
  8.7. Ochrana a trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva (hlasovanie)
  8.8. Galileo (hlasovanie)
  8.9. Ľudské práva vo svete za rok 2006 a politika EÚ v tejto oblasti (hlasovanie)
  8.10. Moratórium na trest smrti (hlasovanie)
  8.11. Homofóbia v Európe (hlasovanie)
  8.12. Verejné financie v EMÚ za rok 2006 (hlasovanie)
 9. Vysvetlenia hlasovania
 10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 12. Program: pozri zápisnicu
 13. Zimbabwe (rozprava)
 14. Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  14.1. Nedávne potlačenie demonštrácií v Rusku
  14.2. Únos novinára Alana Johnstona v Gaze
  14.3. Situácia v oblasti ľudských práv na Filipínach
 15. Hlasovanie
  15.1. Nedávne potlačenie demonštrácií v Rusku (hlasovanie)
  15.2. Únos novinára Alana Johnstona v Gaze (hlasovanie)
  15.3. Situácia v oblasti ľudských práv na Filipínach (hlasovanie)
  15.4. Zimbabwe (hlasovanie)
 16. Vysvetlenia hlasovania
 17. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 18. Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 19. Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 20. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 21. Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 22. Písomné vyhlásenia zapísané v registri (článok 116 rokovacieho poriadku): viď zápisnicu
 23. Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 24. Termíny nasledujúcich schôdzí: pozri zápisnicu
 25. Prerušenie zasadania
 PRÍLOHA (Písomné odpovede)


  

PRESIDENCIA DEL SR. ALEJO VIDAL-QUADRAS
Vicepresidente

 
1. Otvorenie rokovania
  

(Se abre la sesión a las 10.00 horas)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). – Mr President, I do not wish to hold up the proceedings, but I and others tabled a text for a written declaration concerning the fact that the Bureau of this Parliament had reversed its decision to introduce a total ban on smoking in the European Parliament.

I have received communications from the services and now from the President stating that a written declaration on an internal matter of the Parliament is not within the rules. However, if you look at the Rules of Procedure it is very clear that a written declaration may concern any matter within the field of responsibilities of the European Union, which clearly this is. Could I therefore ask through you that the President refer the matter of interpreting the rules on this point to the committee that is responsible for interpreting the rules, namely the Committee on Constitutional Affairs?

 
  
MPphoto
 
 

  President. Yes, we will proceed like that, Mr Corbett. Any recommendation you make concerning the Rules should be listened to very carefully! Therefore, we will proceed as you say.

 

2. Predložené dokumenty: pozri zápisnicu

3. Presun finančných prostriedkov: pozri zápisnicu

4. Vzťahy medzi Európskou úniou a Švajčiarskom (rozprava)
MPphoto
 
 

  El Presidente. El punto siguiente es la declaración de la Comisión sobre las relaciones entre la Unión Europea y Suiza.

 
  
MPphoto
 
 

  Joaquín Almunia, Miembro de la Comisión. Señor Presidente, voy a leer la declaración de la Comisión sobre las relaciones entre la Unión Europea y Suiza y, aunque usted y yo compartimos la misma lengua, lo haré en inglés.

Mr President, the Commission is pleased that this item has been put on the agenda because it is now more than two years since we last discussed Switzerland. It was in 2004, on the occasion of the conclusion of the 10 new bilateral agreements. Let me start, therefore, with a general remark.

The bilateral and multilateral relations that link the EU and Switzerland are very good. Switzerland is a highly valued partner for the EU in many areas. Our bilateral relations are based on a solid foundation of around 20 important and over 100 smaller sector-specific agreements. These agreements range from free trade in goods and the free movement of persons to Swiss participation in our research and Schengen cooperation. Any existing differences should not have an inordinate impact on our relations.

In February, the Commission adopted a state aid decision on Swiss cantonal tax favours for certain types of companies, in particular holding companies. This decision has received much media attention in Switzerland and has been dramatised, by some, into a major conflict.

Legally, the Commission has no doubts that the cantonal tax schemes qualify as subsidies, because these tax regimes offer unfair tax advantages to companies established in Switzerland for profits generated in the European Union. Income generated in Switzerland is taxed higher than profits made in the EU. This unequal treatment is at the heart of the state aid problem. The rules in question are liable to distort competition and may affect trade between Switzerland and the EU. All criteria of Article 23 of the agreement of 1972, the provision which declares such state aid incompatible with the proper functioning of the agreement, are therefore fulfilled.

Politically, too, it seems hard to accept that a neighbouring country that enjoys privileged access to our internal market and takes part in a large number of our programmes and other activities should grant such tax favours. The benefiting companies are often set up with the sole aim of avoiding the taxation of profits in our Member States. I would like to point out that tax schemes of this kind or similar are not allowed inside the EU, pursuant to the state aid rules set out in the EC Treaty. In the past, the Commission has adopted decisions against them. We are not against tax competition, which also takes place among the Member States, but it must be fair.

The Commission wants to find a mutually acceptable solution. Therefore, we also asked the Council in February for a mandate to start negotiations with Switzerland on this topic. Member States support the Commission in this respect, and such a mandate is currently being prepared in the Council. I am also counting very much on Parliament’s support in this matter. We proceed from the belief that we will find a solution for this problem, just as we have always found solutions for problems in our relations with Switzerland in the past.

On a different matter of importance, I would like to express the Commission’s expectation that Switzerland will, hopefully, soon be ready to negotiate the inclusion of Bulgaria and Romania in the Agreement on the Free Movement of Persons. If Switzerland were to exclude the citizens of two Member States from this very important agreement, it would be unacceptable for legal, institutional and political reasons.

Bulgaria and Romania should also receive a financial contribution from Switzerland for the reduction of economic and social disparities, on the same terms as the other 10 new Member States.

In view of the Swiss position on EU accession and the European Economic Area, there is currently no alternative to further strengthening of bilateral relations. With that in mind, the Commission is prepared to look into the Swiss proposal for the negotiation of a general framework agreement, provided that it brings an added value to our relations, for instance with regard to the updating of existing agreements in line with the evolving Community acquis.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Schwab, im Namen der PPE-DE-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich begrüße die heutigen Aussagen des Kommissars. Ich glaube, dass sie auch weitgehend auf die Zustimmung meiner Fraktion stoßen. Die Beziehungen der Europäischen Union zur Schweiz sind seit jeher besondere Beziehungen, die verschiedenen Abkommen wurden von Kommissar Almunia angesprochen.

Insofern ist die Partnerschaft mit der Schweiz durch eine besonders enge Zusammenarbeit gekennzeichnet, die bisher jedoch nicht in eine Mitgliedschaft der Schweiz in der Europäischen Union gemündet hat. Aber die Schweiz ist ein extrem wichtiger Wirtschaftspartner, und sie ist auch ein Freund und Nachbar. Das kommt mir besonders entgegen, weil mein Wahlkreis in direkter Nachbarschaft zur Schweiz liegt. Deswegen möchte ich an alle Seiten appellieren, diese guten nachbarschaftlichen Beziehungen nicht durch Sturheit oder überzogene Forderungen auf der einen oder anderen Seite zu gefährden.

Der Steuerstreit wurde bereits angesprochen. Das Thema Schweiz wäre sicherlich auch Grund für eine umfassende Diskussion hier im Parlament. Heute beschäftigen wir uns jedoch offenbar – wie Herr Kommissar Almunia es dargestellt hat – mit dem Thema Steuerpraktiken. Zu diesem Thema möchte ich sagen, dass wir – anders als beispielsweise Kollegen aus Großbritannien und entgegen anders lautenden Darstellungen in der Schweiz – der Auffassung sind, dass es bei dieser Frage nicht um einen Eingriff in die nationale Steuerhoheit geht, sondern vielmehr darum, ob Unternehmen, die dem Binnenmarkt angehören und die die Vorteile des Binnenmarktes nutzen dürfen, nicht ungerechtfertigte Beihilfen bekommen. Es geht um das Prinzip der Gleichbehandlung und um die Abschaffung versteckter Beihilfen. Insofern ist der Ansatz der Kommission, dass hier auf Schweizer Seite nachgebessert werden muss, richtig – auch wenn man vielleicht besser mit Verhandlungen anstatt mit einem Verfahren begonnen hätte. Die Aussage, dass es sich um eine kantonale Zuständigkeit handelt, ist aus meiner Sicht nicht zutreffend und nicht wirksam, weil es sich um versteckte Beihilfen handelt, die abgeschafft werden müssen.

Vonseiten der EU muss klargestellt werden, dass wir die Souveränität der Schweiz in Steuerfragen selbstverständlich achten, aber dass die Grundprinzipien der EU, von denen auch Schweizer Unternehmen profitieren, für alle Unternehmen im Binnenmarkt gelten müssen.

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass wir für dieses Problem im Interesse der europäischen Unternehmen, aber auch der Bürger eine Lösung finden müssen, zu der beide Seiten beitragen. Darum bitte ich die Kommission, und darum bitte ich auch unsere Schweizer Nachbarn.

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès, au nom du groupe PSE. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je me réjouis de votre déclaration, car vous avez acté ce que nous disons depuis quelque temps: à savoir que la pratique qui s'est développée dans certains cantons suisses - pour ne pas les citer, en priorité Zoug, Vaud et Schwyz - constitue une violation de l'accord de 1972 sur les formes d'aide d'État qui contredisent les règles d'une saine concurrence et qui affectent la nature des échanges entre l'Union européenne et la Suisse. Or, la Suisse, amie de l'Union européenne, bénéficie des mêmes conditions d'accès au marché intérieur de l'Union européenne que tout État membre. On ne peut pas avoir le beurre d'un côté - le marché intérieur - et l'argent du beurre de l'autre - les exceptions de certains cantons suisses.

Il ne s'agit pas d'évoquer ici telle ou telle figure médiatique parmi des personnes physiques, mais bien des sommes considérables qui sont en jeu du fait des pratiques développées par certaines personnes morales. Alors une fois que, entre amis, on a identifié un problème, il faut le traiter. C'est ce que vous proposez de faire. Vous aurez tout le soutien de mon groupe dans cette affaire et je me réjouis que d'autres groupes, dans cette enceinte, partagent cette approche.

Du côté suisse, on nous dit qu'il y aurait là une ingérence dans les affaires intérieures suisses. Mais dans un monde d'échanges, la liberté n'est pas unilatérale. Il faut tenir compte de la réalité de la situation des autres, et la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Je crois que, dans nos excellentes relations avec la Suisse, et le Président Barroso l'a redit lorsqu'il était à Berne l'autre jour, c'est ainsi que nous devons agir.

Parfois, la Suisse a pu diviser pour régner parmi les Européens, et chacun se souvient des conditions dans lesquelles, au moment où nous voulions adopter, à la suite des conclusions de Feira, la directive sur la fiscalité de l'épargne à l'intérieur de l'Union, certains ont utilisé la Suisse pour nous diviser. Je me réjouis que, manifestement, les conditions de négociation du mandat qui est octroyé à la Commission permettent aux États membres de parler d'une seule voix, dans le respect de la souveraineté suisse. Cela me semble de très bon augure.

Enfin, je voudrais simplement rappeler un élément évident: lorsque l'on regarde la logique de la fiscalité suisse, l'idée qu'une fiscalité doive tenir compte des coûts externes est totalement intégrée dans le raisonnement fiscal suisse. En clair, certaines pratiques suisses valident le fait que, dès lors qu'une production ne se développe pas sur le territoire suisse, le coût des infrastructures ou de l'accès à une main-d'œuvre qualifiée n'a pas à être intégré dans la fiscalité. Nous devons, à tout le moins dans les échanges avec l'Union européenne, faire valoir la situation suivante: en l'état actuel de la fiscalité suisse développée dans certains cantons, du point de vue de la fiscalité des États membres de l'Union européenne, il y a un vrai manque à gagner dès lors que ces activités de production se développent sur notre territoire et que la fiscalité des plus-values ainsi réalisées est délocalisée vers la Suisse pour échapper à tout financement de ces externalités. Je vous souhaite bon courage pour la négociation.

 
  
MPphoto
 
 

  Diana Wallis, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, I wish to thank the Commissioner for his statement.

Here in Parliament we have long wanted to discuss the whole of our relationship with Switzerland and to celebrate Swiss success in three successive referendums on EU issues – referendums that would scarcely have passed in many of our Member States. Although Switzerland is not a Member State, Swiss people are informed Europeans.

We wanted to discuss the interesting government report on European policy last autumn to recognise that, yes, the Swiss wish at present to pursue their own national interests outside membership, but also perhaps to counter some misconceptions about what might be on offer here. In my view it amounts, as the Commissioner has said, to building on the bilaterals and perhaps a framework agreement that simplifies the administrative load on both sides. However, what some of us would call ‘membership-light’ is not on offer, and that is where the current difficulties over cantonal tax might stem from.

Either you are a member of the European Union or you are not. Switzerland is not, and both sides do well to recall that. Switzerland does not enjoy the benefits of membership, nor is that country subject to all of the obligations. That is the difficulty of such an atypical, variable geometry: it will forever throw up problems and sources of irritation. However, those problems should be solved with goodwill.

Let us take the tax issue head on. If what the Commission really wants from Switzerland – which I suspect to be the case – is to extend the Code of Conduct for Business Taxation, then let us talk about that. Even between Member States it is a voluntary code. I have no doubt that there are offshore taxation arrangements in a Member State I know only too well that would not bear close scrutiny, yet I do not see such activity from the Commission in that direction.

We need a discussion as benefits the relationship between the EU and our nearest geographic neighbour in the heart of Europe, a country providing our second largest export market and an inspiration to us and many in terms of its democratic structures and internationalism. Instead, we tell the Swiss that their cantonal tax systems are ‘predatory’. That is a strong and unpleasant word. If they are indeed predatory, I would expect to see a line of obvious cases of actual harm to Community trade: practical examples that could be cited and demonstrated as having this predatory effect. I have seen none mentioned. Indeed, the Commission relies instead on an argument that it does not have to demonstrate but merely show that the structures could have this effect. However, there are no actual examples and I wonder whether that is because, under examination, they would not stand up against the strained argument that is put forward – an argument against a non-member state, based on an old free trade agreement, designed primarily to deal with the trade in goods.

Let us look at it in another way. Perhaps my voters in Yorkshire might wonder why I spend so much time on Switzerland. However, if my northerly region of England had enjoyed over the years the level of fiscal autonomy vis-à-vis London that Swiss cantons have in their country, maybe we would not have been such a drain on EU Structural Funds.

Switzerland contributes financially to our enlargement process with popular consent. This is a deep and complicated relationship, one that over the years I have found exasperating and frustrating, but never, ever dull! We are often told to be nice to the Swiss before a referendum. We are asked continuously what we will do if they vote ‘no’. The answer is that the choice is always that of the Swiss people, but if they wish to work with us, we have to work with them in a respectful and proper way. The best I would like to see is that one day there are Swiss ministers in the Council, a Swiss Commissioner and Swiss colleagues here with us to debate these issues, not us doing so at second remove.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio, a nome del gruppo UEN. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo dibattito sui rapporti fra l'Unione europea e la Confederazione svizzera ci offre un'interessante e opportuna occasione per fare una breve riflessione su quello che possiamo imparare dall'antica democrazia della piccola, ma storicamente importante, Repubblica federale svizzera.

Il sistema federale fiscale della Svizzera, se fosse ben conosciuto dai cittadini contribuenti degli Stati membri dell'Unione europea, rappresenterebbe – come rappresenta oggettivamente – un modello da imitare, soprattutto per tutelare la libertà economica.

Ricordo ai contribuenti degli Stati membri che la legislazione svizzera si basa su principi importanti, quali il principio dell'uguaglianza giuridica, il principio della libertà economica e soprattutto il principio della garanzia della proprietà.

Il principio dell'uguaglianza giuridica impone il dovere di un'imposizione secondo la capacità economica. Il principio della libertà economica stabilisce che la riscossione di talune imposte sul commercio, che avrebbero carattere proibitivo nell'ambito della politica commerciale, è vietata grazie a norme costituzionali. Infine, l'importante principio della garanzia della proprietà, sancito all'articolo 26 della Costituzione federale, vieta l'onere fiscale quando esso assume carattere di confisca, per cui la garanzia della proprietà costituisce un limite all'imposizione fiscale.

E' questo ciò che devono imparare gli Stati membri che, come lo Stato italiano, opprimono ancora il contribuente con una legislazione fiscale e una pressione fiscale che in Italia supera il 40%. Dobbiamo imparare da questa grande esperienza storica i principi di libertà economica contenuti nella Costituzione svizzera. Noi padani abbiamo la fortuna di essere vicini di casa di questi uomini liberi della Svizzera.

Pensiamo infine anche al principio della libertà di credo, in base al quale viene impedito l'obbligo di contribuzione fiscale per spese di culto a chi non appartiene a quel culto, nonché al diritto fondamentale di esprimere direttamente la propria volontà col referendum sulle tasse. E' ora di finirla con la dittatura fiscale degli Stati sui contribuenti! La parola al popolo sulle tasse!

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer, im Namen der ITS-Fraktion. – Herr Präsident, meine Damen und Herren! Als die Schweizer Bürger, die Eidgenossen, im Jahre 1992 den Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum ablehnten, hätte sich wohl keiner die sich heute abzeichnenden Entwicklungen vorstellen können. Auf der einen Seite profitieren sowohl die EU als auch die Schweiz von Zusammenarbeit und bilateralen Abkommen, etwa bei Sicherheit und Asyl, auf der anderen Seite wird unerbittlich gehandelt, gefordert, ja sogar erpresst — etwa im Zusammenhang mit der erweiterten Personenfreizügigkeit und der Zinsbesteuerung oder aktuell im Zusammenhang mit der Unternehmensbesteuerung, bei der man die für die Schweiz so wichtigen Ausnahmeregelungen zum Bahntransit als Druckmittel heranziehen will.

Als die Schweiz vor Jahr und Tag ihr Asylgesetz verschärfte, sparte man von Seiten der Europäischen Union auch nicht mit Kritik. Dabei sollte damit doch nur jenen 75 % der jährlich missbräuchlich gestellten Asylanträge ein Riegel vorgeschoben werden, was ja bekanntlich auch gelungen ist. Der Schwenk dieses traditionell so aufnahmefreundlichen Landes sollte unsere Multikultiträumer zum Nachdenken anregen, und die Union müsste sich eigentlich an diesem Schweizer Asylgesetz ein Beispiel nehmen.

Nun ist es an der Zeit, vereint nach Lösungen für gemeinsame Probleme im Steuerbereich, aber auch bei Migration und Integration zu suchen. Vor allem sollten wir uns im Bereich der direkten Demokratie die Schweiz zum Vorbild nehmen. Denn nur wenn die EU-Völker wieder den Eindruck haben, dass ihr Wille ernst genommen wird, dass sie mitbestimmen können, dann könnten wir wieder aus der gegenwärtigen Krise der EU herauskommen.

Die Auseinandersetzungen um die EU-Verfassung und zusätzliche EU-Erweiterungen böten genug Gelegenheit, sich an der Schweiz ein Beispiel zu nehmen.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE). – Mr President, the European Union has many bilateral agreements with Switzerland. These have seen the prospering of both the Swiss and Member States of the European Union. The bilateral agreements should be recognised by all representatives of a joint and shared desire for prosperity. There are further indicators that show the things we share and the direction we are heading: amongst other things, Switzerland is the second-largest trading partner of the European Union after the United States. 900 000 EU citizens live and work in Switzerland, while many more travel between these borders on a regular basis. However, the present disagreement between the Commission and the Swiss Government is disconcerting and should be addressed swiftly.

I realise that the issue of double taxation which the EU and Switzerland are facing is no small one, but I would not like to see threats made in the preliminary rounds of negotiations, or in later rounds for that matter. The issue of double taxation does not offer an easy way to investment, jobs and revenue for the Swiss cantons that allow the double standards. The Council and Commission and Parliament should do its utmost to protect the interests of the Member States.

I wish you well in your negotiations and look forward to a positive outcome.

 
  
MPphoto
 
 

  Aloyzas Sakalas (PSE). – Pradžioje noriu padėkoti J. Almuniai už pateiktą informaciją apie esamus Europos Sąjungos ir Šveicarijos santykius.

Tačiau norėčiau išgirsti J. Almunios atsakymą apie tokių santykių galutinį politinį tikslą. Kitaip sakant, ar Europos Sąjungos ir Šveicarijos santykių plėtra yra skirta būsimai Šveicarijos narystei Europos Sąjungoje, ir jeigu taip, tai kada galima to laukti ir ką prieš tai turėtų padaryti ir Šveicarija, ir Europa Sąjunga? Jeigu santykių plėtra nėra skirta Šveicarijos narystei, bet skirta privilegijuotai Europos Sąjungos ir Šveicarijos partnerystei, tai kokie turėtų būti šios partnerystės principai?

Nemanau, kad vien dvišalės sutartys galutiniai išsprendžia Šveicarijos politinės ateities problemą, todėl iš J. Almunios norėčiau išgirsti kažką panašaus į road map, iš kurio būtų matyti kryptinga Komisijos veikla plėtojant Europos Sąjungos ir Šveicarijos santykius. Iš pateiktos medžiagos man sunku pasakyti, ar Komisija tokį road map turi, ir ar jo nepakeičia proginės terminuotos sutartys.

Mano siūlymas būtų toks: reikėtų sudaryti tokį Šveicarijos ir Europos Sąjungos santykių vystymo road map, kurio galutinis tikslas būtų arba Šveicarijos narystė ES, arba jos privilegijuota partnerystė pagal dar neįsigaliojusią konstitucinę sutartį. Bet kurio sprendimo pasirinkimui būtina žinoti pačios Šveicarijos nuomonę dėl savo valstybės perspektyvos.

Neišsprendę šios politinės problemos, mes ir toliau sudarinėsime įvairias sutartis, o kiekviena besideranti pusė stengsis išsireikalauti sau palankesnes sąlygas kitos pusės sąskaita.

Analizuojant jau sudarytas ir būsimas sutartis man kyla rimtų abejonių, ar kartais mes nekeliame Šveicarijai, kuri dar nėra Europos Sąjungos narė, didesnių reikalavimų nei pačioms Europos Sąjungos valstybėms. Mano nuomone, turėtų būti priešingai.

Norėčiau tikėtis, kad J. Almunia išsklaidys mano išsakytas abejones ir atsakys į mano pateiktus klausimus.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN). – Panie Przewodniczący! Szwajcaria jest dla wielu historycznym wzorem integracji europejskiej - wystarczy wspomnieć tu Jana Jakuba Rousseau czy Johannesa von Müllera. Pozostaje jednak nadal niby wyspa, Sonderfall, poza obszarem zjednoczonej Europy, która otacza ją ze wszystkich stron.

Pamiętajmy, że to sami Szwajcarzy większością 50,3% w referendum z 1992 roku nie zgodzili się, by ich kraj przystąpił do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie chcę w żaden sposób ingerować w wewnętrzne sprawy Konfederacji. Podkreślając dobrą współpracę Szwajcarii z Unią praktycznie we wszystkich obszarach, oczekuję, że i sprawy podatkowe, trudne, to prawda, znajdą szybko właściwe rozwiązanie. Jest to bardzo potrzebne dla jasności tej współpracy.

W sposób szczególny pragnąłbym dziś w imieniu nowych państw członkowskich, a wśród nich mojej ojczyzny, docenić wynik referendum z 26 listopada ubiegłego roku, które zaakceptowało ustanowienie Szwajcarskiego Instrumentu Finansowego w wysokości miliarda franków. Ze swej strony kraje te szeroko otworzyły się na napływ kapitału inwestycji szwajcarskich. Na przykład w Polsce w tym czasie import ze Szwajcarii wzrósł o 20%, zaś eksport jedynie o 5% mniej. Jestem pewien, że środki szwajcarskie zostaną racjonalnie wykorzystane na działania innowacyjne, obejmujące badania naukowe, wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości oraz ochronę środowiska i rozwój regionalny.

Na koniec dodam, że Szwajcaria jest szczególnie mile postrzegana w Unii Europejskiej. Według moich danych około 72% Europejczyków widziałoby bardzo chętnie Konfederację Szwajcarską we wspólnym europejskim domu. Może warto skorzystać z takiego pozytywnego nastawienia.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (PPE-DE). – Mr President, why are the Swiss doing so much better than us? Why is the Helvetic Confederation richer, more content, more orderly and better administered than the European Union? Allow me to suggest a reason. Switzerland is founded on what one might call the ‘Jeffersonian principle’: the notion that decisions should be taken as closely as possible to the people they affect. The European Union, by contrast, is founded on the converse principle. The very first line of the very first article of the Treaty of Rome commits us to an ever-closer union. Whereas power in Switzerland is dispersed, power in the EU is concentrated, and from that one structural flaw come most of our present discontents: the unintended consequences of our directives and regulations, the inflexibility of our policies, the sense that the government has become remote from the governed, the determination of our national electorates to vote ‘no’ to Brussels at every opportunity.

Why then do we keep bullying and hectoring the Swiss over their refusal to join us? Why do we attack their success in keeping their cantonal taxes down? Why do we encourage that minority of Swiss legislators who see EU membership precisely as a way of sidestepping their voters and escaping their system of direct democracy? Is it that we envy our neighbours their success or is it that we fear that our own citizens will be encouraged by their example to demand independence for their own states?

Let me propose an alternative approach. Instead of seeking to drag Switzerland into our Union, why do our Member States not instead apply to become cantons of their confederation? They are, after all, getting something right, these Switzers!

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). – Panie Przewodniczący! W Szwajcarii jest bardzo dużo referendów i to jest jeden z powodów, dla których nie chciałbym być kantonem nawet tak sympatycznego kraju. Szwajcaria to bogaty kraj, który nie musi być w Unii i na razie nie chce być w Unii. Jednocześnie jest strategicznym i dobrym partnerem Unii Europejskiej a ze strategicznym i dobrym partnerem, Panie Komisarzu, rozmawia się i negocjuje, a nie uruchamia procedury. Zgadzam się tutaj z wystąpieniem kolegi z Europejskiej Partii Ludowej. Sprawa Szwajcarii przypomina mi jako polskiemu posłowi nieszczęsne i na razie nieudane próby niektórych polityków niemieckich, a także francuskich, np. pana Nicolasa Sarkozy, ujednolicenia podatków w ramach Unii Europejskiej, co sprowadziłoby się de facto do podwyższenia podatków w moim kraju. Na to zgody nie będzie. Nie dziwię się więc Szwajcarom, że dziś narzekają na ingerencję Brukseli w wewnętrzne sprawy ich kraju. Cała ta sprawa pokazuje, że Unia powinna zająć się sobą, reformować własną gospodarkę tak, aby stała się ona rzeczywiście konkurencyjna, bez uciekania się do procedur, kar i nakazów wobec krajów trzecich czy własnych członków.

 
  
MPphoto
 
 

  Joaquín Almunia, Member of the Commission. Mr President, allow me just a few words.

Firstly, I wish to insist that the Commission considers relations between the EU and Switzerland to be very good. Commissioner Ferrero-Waldner had the opportunity to meet the President of the Helvetic Confederation on 3 April. They discussed these very good relations, which do not exclude some legal problems, which can be likened to those which exist among the EU Member States.

Every time the Commission considers that the Treaties or Community legal provisions are not fully respected, as guardian of the Treaties, it is obliged to react. This has been the case with the issue under discussion: the tax decisions adopted in some cantons of the Helvetic Confederation. It is not about tax competition. It is about the enforcement of the rules that were adopted in our Agreement with Switzerland of 1972. It is not about tax competition but state aid. The Commission very often opens this kind of procedure on the grounds of failure to enforce state aid rules in the Member States, and it is a very important issue.

I do not know whether you are aware that over 20 000 letter-box companies have been established in Switzerland with the sole purpose of avoiding taxation in the European Union Member States. We have been discussing this issue with the Swiss authorities since 2005. We have not found a solution other than to open this procedure. We are asking the Council for a mandate to negotiate with the Swiss authorities to reach a solution to this conflict. I hope that, in the coming weeks, the Council will give us this mandate with the backing of a very large majority of the Member States. I hope that during the negotiations, these issues, which constitute sizeable problems for thousands of European companies, will be resolved.

 
  
MPphoto
 
 

  El Presidente. Con esto se cierra este punto.

 

5. Situácia žien so zdravotným postihnutím v Európskej únii (rozprava)
MPphoto
 
 

  El Presidente. El siguiente punto es el informe de Esther Herranz García, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género,

sobre la situación de las mujeres con discapacidad en la Unión Europea

(2006/2277(INI) (A6-0075/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Esther Herranz García (PPE-DE), ponente. – Señor Presidente, me gustaría comenzar esta intervención dando las gracias a los servicios del Parlamento por su colaboración y gran profesionalidad durante todo este proceso de elaboración del presente informe, que ha sido extraordinariamente largo hasta su votación.

También quisiera dar las gracias a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género por autorizar la redacción de este informe, y también al Pleno del Parlamento y a la Conferencia de Presidentes, que lo han autorizado.

Realizar este informe sobre la situación de las mujeres que sufren discapacidad o que comparten con otras personas discapacitadas su quehacer diario me llena de satisfacción por la importancia que tiene este asunto para todos ellos, y para todos nosotros como sociedad.

Éste es el resultado de muchas aportaciones realizadas a lo largo de este tiempo por parte no sólo de mis colegas de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género sino también de las organizaciones de discapacitados y de la propia Comisión Europea en el encuentro mantenido con el Comisario Špidla.

Este informe fue aprobado casi por unanimidad dentro de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género con tan sólo una abstención y deja claro que se trata de un informe equilibrado, que trata de resaltar no sólo la situación de las mujeres con discapacidad sino también el importantísimo papel que desempeñan las mujeres responsables y dedicadas al cuidado y la ayuda de las personas que sufren cualquier tipo de discapacidad, así como la labor de las asociaciones implicadas en ello.

El informe —que luego votaremos en esta Cámara— contiene un importante llamamiento: la necesidad de que tanto la Comisión Europea como los Estados miembros traten de introducir e implementar unas medidas flexibles y un sistema de ayudas acorde a la heterogeneidad de este colectivo, de modo que se puedan aplicar y adaptar a cada caso, puesto que se trata de un colectivo donde no caben estereotipos y donde la mujer, por lo general, sufre una doble discriminación. Por un lado, el hecho de ser mujer —que ya es un hándicap en muchas regiones europeas, lamentablemente— y, por otro, el de ser discapacitada.

Es necesario contar con los recursos y las políticas adecuadas, con servicios innovadores, para lograr garantizar una vida lo más independiente y autónoma posible.

Me gustaría destacar también la importancia del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, herramienta fundamental en la integración de las personas con discapacidad en la sociedad.

Es importante sensibilizar a la opinión pública desde la infancia, desde que son niños, puesto que son ellos, los niños, quienes tienen en su mano la llave del futuro.

Se debe seguir fomentando la reflexión y el debate para lograr así, día a día, que la igualdad de oportunidades sea un hecho real para todas las personas, con independencia de su género, de su estatus social, económico o político.

Por último, quiero resaltar el papel de las familias —en especial las mujeres, que suelen ser quienes, en la mayor parte de los casos, tienen a su cargo a las personas con discapacidad—, así como el papel imprescindible que las asociaciones de discapacitados desempeñan día a día.

Considero fundamental que se apoye y se reconozca la labor de las familias y de las organizaciones, tanto desde el punto de vista económico como social, puesto que en muchos casos constituye una actividad de dedicación plena que provoca el aislamiento.

Por tanto, y aunque se trate de un tema subsidiario, creo que desde las instituciones de la Unión Europea tenemos que pensar en trabajar todos juntos para ello.

 
  
MPphoto
 
 

  Joaquín Almunia, miembro de la Comisión. Señor Presidente, señora ponente, Señorías, la Comisión Europea está preocupada por la situación de las mujeres discapacitadas, víctimas de una doble discriminación: por razón de género y a causa de su discapacidad.

Las diferentes discriminaciones que padecen las mujeres y las jóvenes discapacitadas les impiden vivir de forma independiente, dado que esas barreras les suelen cerrar el acceso a la educación y al mercado de trabajo.

Es totalmente inaceptable que cerca del 80 % de las mujeres discapacitadas sean víctimas de agresiones. El riesgo de ser objeto de abusos sexuales es cuatro veces mayor para las mujeres discapacitadas que para las que no lo son. La Unión Europea debe proteger los derechos de estas personas y permitirles el acceso efectivo a todos los ámbitos de protección.

Quisiera agradecer a la señora diputada Herranz que haya tenido la iniciativa de elaborar este informe para sensibilizar a la opinión pública sobre la dramática situación a la que acabo de referirme.

Dentro del Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para Todos, la adopción de una resolución sobre la situación de las mujeres discapacitadas en la Unión Europea por parte de este Parlamento es absolutamente pertinente. El proyecto de resolución menciona, con mucho acierto, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas, firmada por la Comisión en nombre de la Comunidad Europea el mismo día que se abrió a la firma, el 30 de marzo pasado. A esta firma ya se han sumado, al menos, 22 Estados miembros. Quiero, además, señalar que la Comisión inspiró las disposiciones específicas de dicha Convención sobre el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres discapacitadas.

La adopción de la resolución por este Parlamento se inscribe también plenamente en la estrategia europea en materia de discapacidad, una estrategia que contribuye a la ejecución de las medidas mencionadas en el informe. Así, la Comisión ya se ocupa de la aplicación de las disposiciones de la directiva contra la discriminación sufrida, en particular, por las personas discapacitadas que desean tener acceso al empleo y a la formación profesional. Asimismo, el nuevo reglamento sobre fondos estructurales introduce la utilización de la accesibilidad para las personas discapacitadas como criterio de selección de los proyectos.

Tomo nota, por otro lado, de la invitación que se hace a la Comisión para la elaboración de una legislación que garantice la autonomía de las mujeres y de los hombres discapacitados. A este respecto, la Comisión tiene intención de lanzar un estudio de impacto para considerar la posibilidad de proponer nueva legislación a este respecto, basada en el artículo 13 del Tratado, que permita ampliar el ámbito de las actuales directivas.

Por último, la Comisión iniciará próximamente un estudio sobre la situación actual de las mujeres discapacitadas, teniendo en cuenta las disposiciones de la Convención de Naciones Unidas; dicho estudio permitirá definir, sobre esta base, actuaciones concretas, así como la recopilación de datos y de información por parte de la Comisión.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská, za skupinu PPE-DE. – Správa, ktorú vypracovala moja kolegyňa Herranz García, nás vyzýva, aby sme zmenili náš názor na zdravotne postihnuté osoby. Musíme sa spolu s nimi pýtať, akú solidaritu vlastne potrebujú, ba čo viac, mali by sme prijať všetko, čo títo ľudia ponúkajú ako svedectvo neodňateľnej hodnoty ich života. Sama seba sa však pýtam, či sú politické inštitúcie na všetkých úrovniach schopné prijať tento postup. Ako lekárka a žena solidárna so zdravotne postihnutými ženami nepokladám tento ich stav za trest, ale za priestor, kde môže ľudská spoločnosť získať najsilnejšie podnety a najkrajšie zdroje pre svet stavaný na solidarite, nádeji a láske.

Zdravotne postihnuté osoby sú pre nás mimoriadne silným podnetom. Prostredníctvom svojich morálnych a duchovných zdrojov sú pre ľudstvo nenahraditeľným bohatstvom. Ukazujú nám a učia nás, že ľudská osoba má cenu preto, že je, že existuje a nie pre to, čo vlastní, alebo pre to, čo vie robiť. Tieto aspekty naša európska spoločnosť, ktorá je často ovládaná zle zvládnutým ekonomickým neoliberalizmom, nechápe. Zdravotne postihnutá osoba je pre nás živou výzvou k ľudskosti.

Táto správa je pre nás aj výzvou, aby sme vzdali úctu všetkým, ktorí sa formálne či neformálne starajú o zdravotne postihnuté osoby. Formálne uznanie angažovanosti týchto osôb, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých, by malo byť výzvou pre všetky inštitúcie. Preto by som sa na záver rada obrátila na Európsku komisiu s prosbou, aby objednala štúdiu o uznaní neformálnej práce v oblasti starostlivosti o zdravotne postihnuté osoby.

 
  
MPphoto
 
 

  Lissy Gröner, im Namen der PSE-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissar! Für uns, die sozialdemokratische Fraktion, ist der Bericht, der das Thema Frauen, die mit Behinderungen leben müssen, in den Mittelpunkt unserer Arbeiten stellt, sehr wichtig.

Es gibt eine Reihe von Rechtsinstrumenten wie die UN-Konvention, die Charta der Grundrechte, Artikel 13 sowie das Manifest der Frauen mit Behinderungen, auf die wir sehr genau hören sollten. In allen wird deutlich: Frauen sind nicht Opfer, sondern Frauen sind mehrfach benachteiligt! Diese multiple Diskriminierung muss sich auch in den Maßnahmen der Europäischen Union niederschlagen.

Wir haben das Jahr 2007 als das Europäische Jahr der Chancengleichheit für alle durchgesetzt. Aber auch da sind Frauen wieder eine marginale Gruppe, insbesondere behinderte Frauen. Kommissar Almunia hat das deutlich hervorgehoben: 80 % der Frauen mit Behinderungen sind auch Opfer von Gewalt, alltäglicher Gewalt. Mehrfach in ihrem Leben erfahren sie Gewalt, vor allen Dingen auch sehr viel häufiger sexuelle Gewalt.

Deshalb muss das Programm DAPHNE einen stärkeren Schwerpunkt auf die Bekämpfung dieser Gewalt legen, und wir müssen auch die Netzwerke der behinderten Frauen stärken. Im Berufsleben haben Frauen es doppelt schwer, wenn sie eine Behinderung haben. Sie leiden sowieso schon: Frauen an sich leiden unter überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit, und die soziale Ausgrenzung von Behinderten nimmt ein Maß an, das nicht mehr hinzunehmen ist.

Deshalb müssen wir die besten Modelle aus allen europäischen Ländern als Vorbild nehmen und den ESF und den EFRE sehr viel stärker nutzen, um Modellprojekte zu fördern und die Mitgliedstaaten in die Pflicht zu nehmen. Wir haben gender mainstreaming in die Strukturverordnungen hineingeschrieben, aber wir haben nicht die Mittel, mit Sanktionen gegen die Mitgliedstaaten vorzugehen, die sich nicht daran halten. Das ist eine ganz zentrale Forderung: Hier muss deutlich mehr Druck erzeugt werden!

Wir wollen integrative Erziehung. Das ist für beide Geschlechter notwendig. Es ist für die Menschen ohne Behinderungen und die Menschen mit Behinderungen ein ganz wichtiger Lernprozess, möglichst schon im Kindergarten darauf vorbereitet zu werden, unabhängig leben zu können. Dazu müssen wir nicht Mildtätigkeit walten lassen, sondern wir müssen den Menschen und den Frauen ganz konkret zu ihren Rechten verhelfen und ihnen einen barrierefreien Zugang verschaffen, und zwar nicht nur zu Gebäuden und im öffentlichen Personennahverkehr, sondern auch zu den neuen Medien.

Ich erhoffe mir auch vom Gender-Institut, dass es helfen kann, die Organisationen und best practice zusammenzubringen. Wir alle – jeder von uns – können schon morgen an einer Behinderung leiden. Es gilt, die Individualität jedes Menschen zu stärken und die Einzigartigkeit zu schätzen. Dann sind wir wirklich in Vielfalt geeint.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson, för GUE/NGL-gruppen. – Herr talman! Jag vill tacka föredraganden för ett bra och oerhört viktigt betänkande.

Vi i GUE/NGL-gruppen anser att funktionshindrade kvinnors situation kräver att uppmärksammas och åtgärdas. Funktionshindrade diskrimineras, och kvinnor diskrimineras. Funktionshindrade kvinnor diskrimineras alltså dubbelt, för att inte tala om den ytterligare diskriminering som finns om man råkar vara kvinna, funktionshindrad, av en annan etnisk bakgrund och av en annan sexuell läggning.

Det är medlemsstaterna och samhället som har ett ansvar för att undanröja alla hinder för fullständig delaktighet i samhället för alla människor. Särskilt måste man då beakta funktionshindrade kvinnors situation. Det kan aldrig vara den funktionshindrade eller den funktionshindrades anhöriga som har ansvaret. Vi har ett kollektivt, gemensamt ansvar att forma ett samhälle som är solidariskt och där vi tar ansvar för alla människors fulla delaktighet. Det gäller i alla sammanhang, bland annat vid studier, i arbetslivet och i det sociala och kulturella livet.

I flera medlemsstater är det kvinnorna som bär huvudansvaret för vård av funktionshindrade barn och funktionshindrade anhöriga. Jag såg ett citat av en mamma till ett funktionshindrat barn som var väldigt talande. Hon uttryckte sig så här: ”Jag är inte bara mamma utan till exempel även sjukgymnast, arbetsterapeut, sjuksköterska, neurolog, lärare och bostadsanpassare.”

Kvinnorna är alltså inte endast vårdare utan måste också kämpa för funktionshindrades rättigheter. Jag tycker att det blir väldigt tydligt i detta betänkande att det är kvinnorna som ofta bär huvudansvaret. Det är inte acceptabelt. Det är inte kvinnornas, utan samhällets ansvar att ge alla funktionshindrade och deras familjer förutsättningar för självständiga liv och självbestämmande. Det är naturligtvis också ett jämställdhetskrav.

Fysiskt och psykiskt funktionshindrade flickor och kvinnor är mer utsatta för våld och sexuella övergrepp än andra grupper. Det är alltså inte nog med att de diskrimineras för sitt funktionshinder, utan dessutom utsätts de för övergrepp. Särskilt psykiskt funktionshindrade kvinnor utsätts, ofta av någon i den funktionshindrade kvinnans omedelbara närhet. Det är en fruktansvärd utsatthet dessa kvinnor lever under. Vi måste se och synliggöra detta våld för att kunna stoppa övergreppen.

Det är inte vår medkänsla som funktionshindrade kvinnor behöver eller kräver, det är sina självklara rättigheter att delta fullt ut i samhället.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Krupa, w imieniu grupy IND/DEM. – Panie Przewodniczący! Stosunek do człowieka słabego, chorego i niepełnosprawnego jest miarą dojrzałości społeczeństwa. Dlatego wszystkie działania wspierające osoby niepełnosprawne, chore czy z trudnościami adaptacyjnymi nie tylko zapobiegają wykluczeniu społecznemu czy ubóstwu, ale wspierają integrację społeczną, poprawiają warunki egzystencji oraz stan zdrowia psychicznego i fizycznego osób w jakiś sposób upośledzonych, umożliwiając im pełnowartościowy tryb życia.

Wszelkie działania mające na celu zwiększenie informacji i świadomości na temat niepełnosprawności, dostosowania architektoniczne, umożliwienie kształcenia i odbiurokratyzowanie systemu pomocy wraz ze zwiększeniem środków, zwłaszcza dla niepełnosprawnych kobiet i dzieci, powinny być priorytetem w programach krajowych i europejskich. Ważna byłaby poprawa dostępności do rynku pracy, także przez internet, jak też wykorzystywanie zachęt fiskalnych w celu wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych z dostosowaniem czasu pracy, zwłaszcza dla matek wychowujących niepełnosprawne dzieci.

Nie mniej ważna byłaby zwiększona dostępność instytucji oraz kontrola rozdzielania środków pomocy, upowszechnienie usług rehabilitacyjnych, wsparcia psychologicznego, zwiększenie liczby certyfikowanych terapeutów i instruktorów terapii uzależnień na terenie województw czy objęcie dzieci właściwym programem zdrowotnym, głównie dzieci ze środowisk wiejskich i małych miast.

Pomoc osobom niepełnosprawnym i opieka nad nimi, wspomagając rozwój fizyczny i osobowy, nie powinna jednak stymulować egocentryzmu. Problemem jednak, zwłaszcza w mojej ojczyźnie i innych biednych państwach, które stały się członkami Unii Europejskiej, jest nie tyle brak chęci pomocy ludziom w jakiś sposób upośledzonym fizycznie czy psychicznie, ale bieda i bezrobocie, brak funduszy na środki lokomocji i wózki rehabilitacyjne oraz inne urządzenia, które w powiązaniu z pokonywaniem barier architektonicznych ułatwiłyby poruszanie się.

Niepełnosprawność w Polsce dotyka prawie 15% populacji, która boryka się na co dzień z wieloma problemami mimo rozbudowanej sieci organizacji pozarządowych, rzeszy wolontariuszy pragnących poświęcić swój czas na pomoc innym. W Polsce brakuje szkół dla dzieci autystycznych, dla niewidzących brakuje materiałów pisanych alfabetem Braille'a, ale też biednych niepełnosprawnych nie stać na specjalnie dostosowane samochody. Dodatkowo zniesiono prawie wszystkie ulgi dla osób i tak zwykle żyjących w ubóstwie, a nawet skrajnej biedzie związanej z niskimi rentami.

Zwłaszcza poprzednie socjalistyczne rządy od dłuższego czasu kierowały się wobec osób niepełnosprawnych priorytetami makroekonomicznymi, likwidując ulgi prorodzinne oraz znacznie ograniczając zasiłki dla osób niepełnosprawnych, co odbywało się wraz z dostosowaniem prawa do Unii Europejskiej, gdzie liczy się przede wszystkim neoliberalna użyteczność, a nie wartość i godność człowieka.

Większość niepełnosprawnych intelektualnie dzieci uczy się w szkołach specjalnych, zamiast w systemie ogólnodostępnym, co nie sprzyja integracji. Dlatego nawet najlepiej napisane sprawozdania i raporty zatroskane o niepełnosprawnych pozostaną teorią niemającą praktycznych możliwości realizacji wobec pazerności bogatych i zastąpienia zasad i wartości moralnych prawami rynku i wolnym przepływem kapitału w specyficznym kierunku od biednych do bogatych. Stąd apelujemy jeszcze raz o solidarność, nie tylko na papierze w unijnych dokumentach, ale w decyzjach i czynach, zwłaszcza osób podejmujących decyzje, odpowiedzialnych za zabezpieczenie zdrowotne i socjalne.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydia Schenardi, au nom du groupe ITS. – Monsieur le Président, mes chers collègues, environ 250 millions de femmes dans le monde souffrent d'un handicap. En outre, dans l'Union européenne, le taux d'emploi des femmes handicapées est de 2% contre 36% pour les hommes handicapés. En effet, elles sont sous-représentées, pour ne pas dire parfois absentes, de beaucoup de domaines de la vie sociale, professionnelle, culturelle et politique en France, mais aussi dans l'Europe tout entière.

En France, la loi impose aux entreprises de plus de vingt salariés d'atteindre un chiffre de 6% de travailleurs handicapés. Le taux d'emploi en moyenne n'est pourtant en réalité que de 4%. Il est parfaitement anormal que des entreprises préfèrent payer des amendes, parfois même très élevées, que d'employer des personnes handicapées. Pourtant, 40% des femmes handicapées sont à la recherche d'un emploi de façon durable. Cette situation ubuesque doit cesser.

Enfin, je m'étonne de constater que les techniques de quotas et de discrimination positive, techniques largement utilisées par le Parlement pour faire, notamment, valoir les droits des étrangers au sein de l'Union européenne, ou encore la présence de femmes dans les partis politiques ou dans les instances professionnelles de décision, ne soient pas recommandées avec la même insistance pour les femmes handicapées, voire ne soient même pas prévues dans ce rapport. L'Europe est décidément une Europe à plusieurs vitesses.

 
  
MPphoto
 
 

  Hiltrud Breyer, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Anfang April ist die UN-Konvention zu Menschen mit Behinderungen in Kraft getreten, ein Meilenstein für die Rechte behinderter Menschen! Sie legt fest, dass alle 650 Millionen behinderte Menschen weltweit die gleichen Rechte haben wie Menschen ohne Behinderung. Sie umfasst zivile, politische, ökonomische, soziale und kulturelle Rechte und bietet somit effektiven Rechtsschutz. Zum ersten Mal werden damit Behinderungen als Menschrechtsfragen anerkannt. Es ist bedauerlich – und da hätte ich auch gern noch einmal eine Aussage der Kommission –, dass die EU-Kommission kalte Füße bekommen und es abgelehnt hat, das Zusatzprotokoll zu unterzeichnen, das Einzelpersonen und Organisationen ein Beschwerderecht vor dem UN-Expertenausschuss eingeräumt hätte.

Wenn wir hier im Parlament über Behinderte sprechen, insbesondere über Frauen und Mädchen, dann müssen wir uns immer wieder fragen, ob wir nicht eher über die behindernde Umwelt sprechen müssten. Wenn wir uns dieses und alle anderen Gebäude der Institutionen ansehen – auch der europäischen Institutionen –, dann wird klar, dass wir noch sehr viel zu tun haben, um die Möglichkeiten für Behinderte wirklich zu verbessern. Hier im Haus zum Beispiel könnte eine behinderte Frau oder ein Mädchen nur mit dem Lastenaufzug in die Kantine gelangen. Das ist sehr bedauerlich, und da müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen und sehen, wie auch wir leider dazu beitragen, dass diese Menschen keine angemessene Bewegungsfreiheit haben.

Weltweit sind es vor allem Frauen, die eine doppelte Diskriminierung erfahren. Diesen Frauen und Mädchen ist es aber sehr wichtig, dass man nicht nur von ihrem Leid spricht, denn diese Frauen sind auch selbstbewusste Frauen, die zwar eine Behinderung, aber natürlich das gleiche Recht auf Mitgestaltung der Gesellschaft haben.

Es ist ganz besonders bedauerlich, dass Mädchen und Frauen mit Behinderungen in viel höherem Maße sexualisierte Gewalt erfahren, sei es durch Familienangehörige, sei es durch Pflege- oder anderes Personal. Insbesondere kommt hinzu, dass es für diese Frauen leider auch sehr schwierig ist, dass sie Opfer sind und nicht die gleichen Rechte haben, wenn es darum geht zu heiraten oder eine Familie zu gründen. Noch immer kommt es vor, dass behinderte Mädchen und Frauen sterilisiert werden und dass sie zu Abtreibungen gezwungen werden. Es gibt in sehr viel höherem Maße Zwangsabtreibungen, und weil man ihnen nicht das gleiche Recht auf Sexualität oder Mutterschaft einräumt, sind auch ihre reproduktiven Rechte sehr eingeschränkt.

Nach dem Bericht der Vereinten Nationen ist lediglich ein Viertel der Frauen mit Behinderungen erwerbstätig. Hier müssen wir wirkliche Änderungen auf europäischer Ebene voranbringen. Wir wissen auch, dass im Vergleich zu Männern mit Behinderungen Frauen zum Teil nur die Hälfte verdienen. Auch da sollten wir die Europäische Union noch einmal um genauere Zahlen bitten. Wir wissen bereits, dass es trotz des Prinzips „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ zwischen Männern und Frauen krasse Unterschiede gibt, wenn es um behinderte Frauen geht. Das ist sehr schockierend.

Nach Schätzungen der UNESCO können weltweit lediglich 3 % der Menschen mit Behinderungen lesen und schreiben, und die Rate bei Mädchen und Frauen mit Behinderungen wird weltweit auf 1 % geschätzt. Wir müssen hier viel größere Anstrengungen im Bereich der humanitären Hilfe unternehmen, aber wir sollten auch nochmals das Thema Bildungschancen und verstärkte Bildung – gerade für behinderte Mädchen – ganz weit oben auf die Tagesordnung setzen. Hier müssen die Mitgliedstaaten viel mehr tun.

Es ist also sehr wichtig, dass wir das Thema auf europäischer Ebene voranbringen und noch viel stärker in den Mittelpunkt stellen. Was mir aber sehr wichtig ist: Unsere Entschließung darf nicht hinter die UN-Konvention zurückfallen. Von daher müssen wir wirklich viel deutlicher machen, dass diese Frauen natürlich nicht nur als Opfer gesehen werden wollen. Sie wollen deutlich machen, dass sie zwar eine Behinderung haben, aber diese Behinderung nicht zur Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt und im Bildungsbereich führen darf. Wir müssen noch mehr Wert auf den Schutz dieser Frauen vor Gewalt legen und da ganz klare Zeichen setzen.

Ich hoffe, dass wir mit unserer Entschließung wirklich einen Schritt vorangehen und nicht hinter die UN-Konvention zurückfallen.

 
  
MPphoto
 
 

  Amalia Sartori (PPE-DE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io ringrazio prima di tutto la collega Herranz García per il lavoro che ha svolto e per l'impegno con il quale ha voluto portare a termine questa relazione.

Per quanto riguarda i contenuti, io credo che sia interesse di tutti avere alcuni punti guida che caratterizzano il nostro lavoro. Prendendo spunto dalla relazione stessa, quale primo punto io credo che sia importante sottolineare, in una relazione con gli Stati membri, che i costi della disabilità devono essere a carico della comunità tutta. Il secondo punto è che tutti i provvedimenti, le direttive, i progetti e i piani che vengono elaborati dalle Istituzioni comunitarie devono tenere conto del fatto che nei nostri paesi vi sono anche i disabili e che essi rappresentano sempre una parte importante di tutti i provvedimenti che noi dobbiamo adottare. Il terzo punto è legato alla necessità di dare dignità economica e sociale a tutte le persone che sono impegnate nei settori di cura.

Io credo che ormai in tutti i paesi si sia diffusa la sensibilità che le risposte vere da dare ai problemi della disabilità sono quelle di valutare le abilità residue di ogni persona e di metterle a disposizione della comunità tutta. Questa è la risposta migliore per i diversamente abili e anche per noi tutti.

Noi lavoriamo affinché i nostri paesi abbiano tassi di crescita economica e di sviluppo sempre più alti, perché riteniamo che soltanto una comunità ricca, culturalmente ed economicamente, possa dare le risposte che questi mondi si aspettano.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). – Senhor Presidente, neste Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades, que esperamos que seja para todos e para todas, este relatório assume particular importância, dado chamar a atenção para pessoas que são especialmente vulneráveis às discriminações múltiplas: as mulheres portadoras de deficiência.

Por isso, cumprimento a relatora pelo trabalho realizado e espero que a Comissão Europeia e os Estados-Membros tenham em devida conta as propostas aqui contidas. É que sabemos que as pessoas com deficiência e as suas famílias, em geral, enfrentam dificuldades acrescidas na sua vida quotidiana, precisando de apoios e medidas que tenham em conta as especificidades da sua situação para que seja possível a sua plena integração nas várias actividades da sociedade.

Daí que seja necessário integrar as necessidades das pessoas com deficiência e os direitos das mulheres em todas as políticas aos níveis nacional, regional e local, em particular nas políticas de urbanismo, de educação e formação, de emprego, de habitação, transportes, saúde e serviços sociais, incluindo o apoio personalizado sempre que a situação o justifique.

Isto implica que haja políticas públicas fortes, com investimentos significativos em áreas que são particularmente sensíveis, para garantir a igualdade de oportunidades para as mulheres e as pessoas portadoras de deficiência, o que exige alterações nas prioridades políticas.

Não se pode continuar a dar prioridade a critérios de convergência nominal do Pacto de Estabilidade e, com esse argumento, continuar a cortar investimentos públicos, como tem acontecido em Portugal, e a encerrar maternidades, serviços de urgência, de saúde e escolas, pondo em causa os direitos das pessoas, especialmente das camadas mais vulneráveis, como são as mulheres e as pessoas portadoras de deficiência.

Não basta proclamar que queremos a igualdade de oportunidades para todos, lançar uma campanha de propaganda e depois praticar políticas neoliberais que agravam as desigualdades e injustiças sociais. Mais do que proclamações, precisamos de mudanças políticas para dar prioridade à justiça social e a verdadeiras políticas de inclusão social e de igualdade de oportunidades para todos e para todas.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την εισηγήτρια που δίνει την ευκαιρία να γίνει μια τόσο εκτεταμένη συζήτηση για τους αναπήρους, γενικά, αλλά ιδιαίτερα για τις ανάπηρες γυναίκες.

Ακόμα ένα ευρωπαϊκό ψήφισμα για μια ευαίσθητη ομάδα της κοινωνίας μας. Πόσο όμως υλοποιούνται όλα όσα προτείνουμε εδώ, στο Κοινοβούλιο; Πόσο επηρεάζουν τις πολιτικές που στοχεύουν στην περιφέρεια; Πόσο εξυπηρετούνται οι συγκεκριμένες ειδικές περιπτώσεις αναπηρίας, είτε η αναπηρία είναι μεγάλη και ορατή, είτε είναι μικρή και αόρατη; Πόσο οι νέες τεχνολογίες, οι νέες μέθοδοι θεραπείας προγραμματίζονται για τους αναπήρους; Πώς τους εξασφαλίζουμε ανθρώπινη περιποίηση; Πώς τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία διατίθενται για να υποβοηθήσουν τη ζωή των αναπήρων, ιδίως των αναπήρων γυναικών, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν μεν πλήρη, αλλά ειδικά δικαιώματα και στην εκπαίδευση και στην εργασία και στη ζωή. Όπως πολύ ωραία είπε η συνάδελφος, κ. Breyer, θέλουν και οι ανάπηρες γυναίκες να έχουν μια πλήρη οικογενειακή ζωή.

Και, βέβαια, πρέπει να σκεφτούμε ότι γυναίκες είναι και εκείνες που φροντίζουν τους αναπήρους. Και εκείνες έχουν δικαιώματα, προκειμένου να προσφέρουν. Εξασφαλίζουμε στις γυναίκες που φροντίζουν τους αναπήρους την δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα προσόντα που αποκτούν από αυτή την απασχόληση, προκειμένου να τα ξαναχρησιμοποιήσουν; Αναγνωρίζουμε την υπηρεσία των γυναικών μέσα στην οικογένεια, μέσα στο σχολείο και μέσα στην κοινωνία; Αναγνωρίζουμε την εθελοντική τους προσφορά; Μας δίνεται σήμερα μια ευκαιρία όχι μόνο να ψηφίσουμε, αλλά να δούμε πώς -με συγκεκριμένα μέτρα- θα υλοποιήσουμε όλα όσα επιθυμούμε για τις ανάπηρες γυναίκες.

 
  
MPphoto
 
 

  Piia-Noora Kauppi (PPE-DE). – Mr President, I wish to begin by thanking Mrs Herranz García for her work as rapporteur.

I think everyone in this House would agree that disabled women are often the most vulnerable individuals and the EU's values urge us to protect and to enhance the opportunities for disabled women. One way to approach this problem is by creating more education and labour market opportunities for women with disabilities, thereby granting them independence and alleviating the pressure on their carers.

Without adequate education it is very difficult to gain access to today’s labour market and to prosper. However, incorporating educational programmes for those with disabilities into our school systems and encouraging lifelong learning among women with disabilities would allow these women to support themselves and to maintain their independence.

The Member States should also encourage employers to hire disabled citizens by creating economic incentives to do so. The proposal in the motion for a resolution is a move in the right direction in that respect.

No two people are alike and, even when we begin to categorise and label people, we must remember that every human being is individual and has unique needs. The EU Member States must take this fact into account when considering legislation related to women with disabilities. Women with disabilities constitute a very diverse group and all actions designed to support those women must take account of this diversity.

Finally, this is the European Year of Equal Opportunities for All. Yesterday we started a European truck tour to send this message to everyone in Europe. I think that alleviating the plight of women with disabilities is a very important priority in the European Year of Equal Opportunities for All.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). – Aş dori să felicit raportorul pentru munca depusă şi aş dori să subliniez importanţa acestui subiect pentru dezvoltarea economică şi socială a Uniunii Europene. Avem nevoie de o Europă socială şi, tocmai de aceea, cred că persoanele cu handicap au un rol important şi un loc al lor în Uniunea Europeană. Europa va avea succes doar dacă utilizăm creativitatea tuturor cetăţenilor săi. Anul 2007 este anul egalităţii de şanse, dar, din păcate, deşi una din patru familii are o persoană cu handicap printre membrii săi, nu îi vedem nici pe stradă, nici în sălile de concerte, nici în mijloacele de transport în comun. Tocmai de aceea cred că avem obligaţia să facem mai mult pentru persoanele cu handicap. În acest sens, cred că utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicării va ajuta persoanele cu handicap să se integreze în viaţa economică şi socială. În special, rolul femeilor este extrem de important şi delicat şi, de aceea, o atenţie deosebită trebuie acordată acestui subiect. Este important, întâi şi întâi, ca femeile cu handicap să poate fi integrate în câmpul muncii, dar, în acelaşi timp, să poată deveni mame şi să poată să aibă grijă de familia lor. Este importantă reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie şi, de aceea, cred că rolul femeilor cu handicap este important şi trebuie să protejăm aceşti cetăţeni pentru a se integra în Europa. Felicit încă o dată raportorul şi aş dori ca prin revizuirea pieţei interne, pe care Comisia Europeană o va efectua şi, de asemenea, prin măsurile viitoare pe care le vom lua, să ne gândim la persoanele care îngrijesc oamenii cu handicap, la femeile cu handicap, pentru a le putea oferi condiţii cât mai bune.

 
  
MPphoto
 
 

  El Presidente. Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar a las 12.00 horas.

 

6. Oznámenie spoločných pozícií Rady: pozri zápisnicu
  

(La sesión, suspendida a las 11.20 horas, se reanuda a las 12.00 horas)

 
  
  

VORSITZ: HANS-GERT PÖTTERING
Präsident

 

7. Oznámenie predsedníctva
MPphoto
 
 

  Der Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Konferenz der Präsidenten hat mich gebeten, hier eine Erklärung abzugeben, und ich sage ausdrücklich: Darüber wird es keine Debatte und keine Aussprache geben. Es werden dazu keine Wortmeldungen angenommen.

Die Konferenz der Präsidenten hat mich beauftragt, Ihnen den Wortlaut einer Presseerklärung, die der Präsident des Parlaments gestern abgegeben hat, hier vorzutragen, und eine zusätzliche Bemerkung zu dieser Erklärung zu machen.

Die Konferenz der Präsidenten hat sich mit sehr großer Mehrheit den Inhalt einer Presseerklärung zu Eigen gemacht, die der Präsident des Europäischen Parlamentes gestern in der Frage des Mandats von Bronisław Geremek abgegeben hat. Der Wortlaut meiner Presseerklärung von gestern lautet wie folgt:

„Das Europäische Parlament hat zur Zeit noch keine Mitteilung der polnischen Behörden hinsichtlich des Mandats von Herrn Geremek erhalten: Bronisław Geremek ist eine politische Persönlichkeit von hoher Wertschätzung, der immer für die Demokratie in seinem Land und die Einigung Europas eingetreten ist. Wir werden alle rechtlichen Möglichkeiten prüfen, dass Bronisław Geremek seine Arbeit fortsetzen kann.“

(Lebhafter Beifall)

Der Wortlaut meiner Erklärung von gestern hat dann folgenden weiteren Inhalt: „Nach unseren Informationen untersucht auch das polnische Verfassungsgericht derzeit das fragliche Gesetz, auf das sich der Entzug des Mandats von Herrn Geremek stützt. Eine Entscheidung des Gerichts wird im Laufe der nächsten Wochen erwartet. Ich habe den Rechtsdienst des Europäischen Parlaments beauftragt, die genaue rechtliche Lage zu prüfen. Das Thema wird auch morgen von der Konferenz der Präsidenten behandelt werden.“

Dies, liebe Kolleginnen und Kollegen ist eben geschehen, und die Konferenz der Präsidenten erklärt dem Kollegen Bronisław Geremek ihre Sympathie und Solidarität.

(Lebhafter Beifall)

 

8. Hlasovanie
MPphoto
 
 

  Der Präsident. Als nächster Punkt folgt die Abstimmungsstunde.

(Abstimmungsergebnisse und sonstige Einzelheiten der Abstimmung: siehe Protokoll)

 

8.1. Zjednodušenie a racionalizácia správ týkajúcich sa praktického vykonávania smerníc o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci (hlasovanie)
  

– Bericht: Figueiredo (A6-0059/2007)

 

8.2. Kompenzácia dodatočných nákladov vzniknutých pri obchodovaní s určitými výrobkami rybolovu z Azor, Madeiry, Kanárskych ostrovov a z Guyany a Réunionu (2007 - 2013) (hlasovanie)
  

– Bericht: Freitas (A6-0083/2007)

 

8.3. Zmena a doplnenie rozhodnutia 2004/585/ES, ktorým sa zriaďujú regionálne poradné rady v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (hlasovanie)
  

– Bericht: Attwooll (0078/2007)

 

8.4. Situácia žien so zdravotným postihnutím v Európskej únii (hlasovanie)
  

– Bericht: Herranz García (A6-0075/2007)

 

8.5. Základné informácie o parite kúpnej sily (hlasovanie)
  

– Bericht: Bowles (A6-0077/2007)

 

8.6. Jednotky rýchleho nasadenia na hraniciach (hlasovanie)
  

– Bericht: Deprez (A6-0135/2007)

 

8.7. Ochrana a trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva (hlasovanie)
  

– Bericht: Gklavakis (A6-0085/2007)

 

8.8. Galileo (hlasovanie)
  

– Entschließungsantrag: B6-0155/2007

 

8.9. Ľudské práva vo svete za rok 2006 a politika EÚ v tejto oblasti (hlasovanie)
  

– Bericht: Coveney (A6-0128/2007)

– Vor der Abstimmung über Änderungsantrag 19:

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford (ALDE). – Mr President, I wish to move an oral amendment to Amendment 19 so that the second half of the paragraph includes the words ‘urges expansion of the temporary international mechanism and’, with it then continuing ‘urges the Council and the Commission to monitor changing circumstances closely’, etc. This oral amendment would therefore simply add some words from the original paragraph 28 to the text of Amendment 19.

 
  
MPphoto
 
 

  Simon Coveney (PPE-DE), rapporteur. – Mr President, as rapporteur, I have no problem with that addition of wording.

 
  
  

(Der mündliche Änderungsantrag wird angenommen.)

– Vor der Abstimmung über Ziffer 94:

 
  
MPphoto
 
 

  Simon Coveney (PPE-DE), rapporteur. – Mr President, for the purposes of accuracy and updating the facts, as regards paragraph 94, I propose through our oral amendment the addition of the words ‘welcomes, however, the resumption of this aid from February 2007’.

 
  
  

(Der mündliche Änderungsantrag wird angenommen.)

– Vor der Abstimmung über Änderungsantrag 13:

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford (ALDE). – Mr President, I promise that this is the last time. I would like to propose a small and efficient amendment to Amendment 13, so that it reads: ‘calls on its committees to make every reasonable effort to respect gender balance’.

This would allow the ALDE Group to vote for this amendment. Otherwise, we will have to abstain, because the original text is too prescriptive. I hope that this oral amendment can be accepted and that it will maybe even allow the rapporteur to accept the amendment.

 
  
MPphoto
 
 

  Simon Coveney (PPE-DE), rapporteur. – Mr President, as PPE-DE Group members will know, I recommended that we reject this amendment because I felt it was too prescriptive. However, on the basis of the oral amendment, as rapporteur I can accept the overall amendment.

 
  
  

(Der mündliche Änderungsantrag wird angenommen.)

– Vor der Abstimmung über Ziffer 150:

 
  
MPphoto
 
 

  Józef Pinior (PSE). – Mr President, I wish to propose that the word ‘welcomes’ be replaced with the word ‘notes’ in Paragraph 150. The rest of the sentence would remain the same.

 
  
  

(Der mündliche Änderungsantrag wird nicht angenommen.)

 

8.10. Moratórium na trest smrti (hlasovanie)
  

– Entschließungsantrag: B6-0164/2007

– Vor der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE). – Signor Presidente, al quarto visto dove si dice che la dichiarazione era stata firmata da 85 paesi, vorrei aggiungere la parola "inizialmente", per cui il visto recita "dichiarazione che inizialmente era stata firmata da 85 paesi".

 
  
  

(Der mündliche Änderungsantrag wird angenommen.)

 

8.11. Homofóbia v Európe (hlasovanie)
  

– Entschließungsantrag: RC-B6-0167/2007

– Vor der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE). – Herr Präsident! Bevor wir abstimmen, möchte ich eine kurze Bemerkung machen. Der Inhalt der Entschließung entspricht semantisch nicht dem Konzept Homophobie. Das Wort im Titel ist falsch benutzt.

 
  
  

– Vor der Abstimmung über Ziffer 12a:

 
  
MPphoto
 
 

  Kathalijne Maria Buitenweg (Verts/ALE). – Mr President, following the debate on the Commission statement, we would like to update the motion for a resolution by adding a new paragraph 12a which would read: ‘Welcomes the fact that the European Commission has started the procedure for a new directive that would enlarge the scope of Directive 2000/78/EC on equal treatment in employment and social occupation to include areas of discrimination outside the labour market;’.

 
  
  

(Der mündliche Änderungsantrag wird nicht angenommen.)

 

8.12. Verejné financie v EMÚ za rok 2006 (hlasovanie)
  

- Bericht: Lauk (A6-0076/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Der Präsident. Damit ist die Abstimmungsstunde beendet.

 

9. Vysvetlenia hlasovania
  

Bericht: Figueiredo (A6-0059/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS). – Herr Präsident! Die zunehmende Furcht vor Arbeitsplatzverlust, die nicht nur einen Anstieg diverser Krankheiten und demzufolge hohe Kosten bei Unternehmen und Krankenkassen verursacht, schmälert in Kombination mit dem damit einhergehenden Armutsrisiko auch die Möglichkeit und die Lust der Europäerinnen zum Kinderkriegen. Kinder dürfen aber nicht länger zur Armutsfalle werden, und die bewusste Entscheidung für Heim und Kind darf nicht mit einem wirtschaftlich problematischen Bettlerdasein bestraft werden. Wenn wir noch dazu Vollzeitbeschäftigung und Arbeitsplatzsicherung vorantreiben, werden wir nicht nur krankheitsbedingte Ausfälle senken, sondern auch vielleicht unsere Kinderzahlen wieder ansteigen lassen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. As questões da saúde dos trabalhadores e das condições de trabalho, a organização dos serviços de saúde, higiene e segurança no trabalho e a própria lista de doenças profissionais tiveram algum destaque nas questões comunitárias em 1989, com a publicação da Directiva-Quadro 89/391. Desde então, foram adoptadas outras directivas cobrindo diversas áreas no âmbito da higiene e segurança no trabalho.

Com a aprovação deste relatório, espera-se que haja uma maior atenção à aplicação efectiva das referidas directivas e às condições de trabalho, tentando contribuir para a redução dos mais de quatro milhões de acidentes de trabalho anuais e mais de quatro mil e quinhentos mortos e incapacitados permanentes no conjunto dos países da União Europeia.

Insistimos que se impõe uma política de verdadeira melhoria das práticas dos diversos Estados-Membros. É urgente que a Comissão apresente um relatório aprofundado da situação existente nas áreas da segurança e saúde dos trabalhadores nos locais de trabalho e que haja uma aplicação das Convenções da OIT e outra legislação nestas áreas.

 
  
  

Bericht: Freitas (A6-0083/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Fruteau (PSE), par écrit. – Le rapport Freitas soumis aujourd'hui au vote concerne les régions ultrapériphériques et, en particulier, la Réunion. Les régions ultrapériphériques subissent des contraintes géographiques et géopolitiques qui accentuent leur isolement et freinent leur capacité à exporter leurs marchandises vers le continent européen.

Ce régime de compensation des surcoûts apporte un soutien aux filières de la pêche locale à travers la transformation, le transport et la commercialisation des produits de la pêche vers le continent européen. Il contribue également à accroitre la compétitivité des entreprises locales et de la filière au niveau européen. L'efficacité de ce régime peut être illustrée par le fait que ces compensations ont permis une augmentation en volume et en valeur des exportations réunionnaises depuis 2000.

La reconduction de ce régime de compensation permettra de poursuivre l'effort d'intégration des secteurs de la pêche industrielle, palangrière et côtière des régions ultrapériphériques au marché intérieur. Cet effort doit être soutenu par d'autres facteurs tels que la prise en considération de la variation des prix du pétrole, car il ne faut pas oublier que les régions ultrapériphériques en dépendent fortement et que les coûts des transports représentent un frein à l'exportation des produits locaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Congratulamo-nos que o relatório, hoje aprovado, tenha incorporado a totalidade das propostas que o PCP apresentou e que já tinham sido inscritas no relatório de parecer da Comissão do Desenvolvimento Regional do Parlamento Europeu por nós elaborado.

Tendo em conta a sua importância, gostaríamos de destacar as seguintes propostas apresentadas pelo PCP no PE, nomeadamente o aumento do envelope financeiro:

- O aumento do envelope financeiro anual do presente regime em 2 milhões de euros, de 15 para 17 milhões de euros, dos quais 570 mil euros se destinam aos Açores e à Madeira;

- A eliminação do limite da compensação das despesas de transporte e outras conexas a 75%, garantindo a cabal cobertura (100%) destas para o continente europeu e para os mercados locais das regiões ultraperiféricas;

- A eliminação da cláusula de caducidade, tornando o regime de compensação permanente, com uma revisão quinquenal;

- A manutenção da possibilidade de a indústria transformadora local utilizar peixe capturado por navios comunitários, quando esgotadas as possibilidades de abastecimento pelas frotas locais;

- A diferenciação positiva da pequena pesca costeira e artesanal;

- A elegibilidade dos transportes internos de cada região ultraperiférica, para fazer face ao problema da dispersão geográfica, o que acontece com os Açores.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques (PPE-DE), por escrito. Pelas razões abaixo enunciadas, voto favoravelmente o Relatório Duarte Freitas:

1° Porque se tem em consideração a realidade muito específica do sector das pescas nas Regiões Ultraperiféricas (RUP), nomeadamente ao nível da compensação de custos adicionais suportados pelos agentes económicos envolvidos na actividade pesqueira.

2° Porque se propõe o carácter permanente do regime de compensação em coerência com a natureza também permanente dos constrangimentos próprios do sector pesqueiro nas RUP.

3° Porque propõe a possibilidade de complementar o regime de compensação comunitário com ajudas nacionais.

4° Porque propõe uma maior flexibilidade na gestão financeira do regime ao permitir, com respeito pelo limite financeiro global, variações dos fundos afectos a cada região ou Estado-Membro.

5° Porque propõe um aumento de 15 a 17 milhões de euros nos recursos financeiros que em cada ano irão financiar o regime de compensação ao longo do período 2007-2013.

Em suma, se a proposta da Comissão Europeia já era positiva, as propostas do Parlamento Europeu melhoram-na substancialmente, dando cabal satisfação à necessidade de compensar os custos adicionais das pescas na Madeira e Açores, que passarão a dispor, para este efeito, de um envelope financeiro anual de 5 milhões de euros.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. A realização do mercado interno e a eliminação progressiva das barreiras comerciais em muito têm beneficiado o reforço das economias de escala nas regiões ultraperiféricas. No entanto, as barreiras naturais às trocas comerciais que persistem nestas regiões enfraquecem a posição das empresas aí implantadas, comparativamente àquelas que beneficiam plenamente do acesso ao mercado comunitário. São, assim, as condições geográficas e estruturais específicas das regiões ultraperiféricas que justificam as nossas acções de compensação dos sobrecustos relacionados com o escoamento dos produtos, nomeadamente da pesca, das regiões ultraperiféricas para o mercado continental comunitário.

Assim, a recondução do regime de compensação para os Açores, a Madeira, as Ilhas Canárias e dos departamentos franceses da Guiana e da Reunião, para o período de 2007 a 2013, implica finalmente adoptarmos uma estratégia específica para a ajuda ao desenvolvimento destas regiões, em particular no sector da pesca, através de uma parceria reforçada. Assim, este deve ser um regime permanente, devendo ser possível alguma flexibilidade, dadas as especiais condições destas regiões e de forma a optimizar a sua utilização.

É pois, fundamental, darmos o nosso apoio solidário a estas medidas.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), par écrit. – Je suis très satisfaite du rapport de M. Duarte Freitas, qui prend parfaitement en considération les surcoûts auxquels sont confrontés certains DOM quant à l'exportation de produits issus de la pêche. Les intérêts de la Guyane et de La Réunion, exportateurs de ce type de produits, ont bien été défendus. Le Parlement européen a en particulier formulé les quatre demandes suivantes.

Tout d'abord, que le plafond initial de compensation des surcoûts, fixé arbitrairement à 75%, soit supprimé. D'une part, ce taux n'est fondé sur aucun critère logique et, d'autre part, il n'existe aucune raison pour que les produits de la pêche ne bénéficient pas d'un régime aussi avantageux que les produits agricoles.

Ensuite, que les aides d'État relatives à la production, transformation et commercialisation des produits de la pêche issus de ces régions soient possibles et qu'une compensation soit accordée pour les produits d'importation utilisés lors de la transformation des produits de la pêche, tels que le sel ou les huiles.

Troisièmement, que le recours à l'importation intracommunautaire soit autorisé, si les captures des flottes des RUP sont insuffisantes pour garantir la rentabilité des industries de transformation de ces régions.

Enfin, que l'enveloppe financière pour la Guyane et La Réunion soit portée à 5 518 000 euros.

 
  
  

Bericht: Attwooll (A6-0078/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. Os Conselhos Consultivos Regionais (CCR) foram instituídos no seguimento da reforma da PCP adoptada em 2002. A Decisão 2004/585/CE do Conselho define um enquadramento geral para o funcionamento dos CCR, de modo a garantir uma abordagem coerente e equilibrada entre os mesmos. A proposta da Comissão Europeia, apoiada pelo relator do PE na íntegra, tem por objectivo dotar os conselhos consultivos regionais (CCR) de uma base de funcionamento mais sólida, melhorando as condições do seu financiamento. As alterações introduzidas pretendem que a contribuição comunitária não seja decrescente, como inicialmente previsto.

Este relatório merece o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Apoiamos o presente relatório, que melhora as condições de funcionamento dos conselhos consultivos regionais (CCR), tendo em conta que a sua integração no orçamento significa que a contribuição comunitária deixa de ser necessariamente decrescente e que estes passam a ficar sujeitos apenas a um único método contabilístico.

Contudo, a questão central que necessita de ser abordada é a da viabilidade financeira dos CCR a longo prazo. Sendo estes parte integrante da Política Comum da Pesca, o financiamento comunitário ao seu normal funcionamento deve estar assegurado de forma perene.

O presente relatório aplica-se ao financiamento e não a outros aspectos da decisão do Conselho, nomeadamente quanto ao número, composição e funcionamento dos CCR que serão alvo de outra decisão de revisão da decisão 2004/585/CE. Contudo, é actualmente difícil realizar uma avaliação dos CCR, tendo em conta que somente 4 (dos 7) estão operacionais.

Porém, o nosso apoio à presente proposta prende-se a uma visão dos CCR como instrumento para promover a descentralização da Política Comum da Pesca e assegurar a participação dos pescadores e suas organizações representativas no processo de decisão da mesma - o que pensamos não estar a ser plenamente assegurado -, garantindo igualmente uma representação plural dos interesses da pesca e equitativa entre os Estados-Membros.

 
  
  

Bericht: Herranz García (A6-0075/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – Hlasovala som za správu, ktorú pripravila Esther Herranz García, pretože prináša dôležité posolstvo osobám s postihnutím s dôrazom na ženy, ktoré v každodennom živote narážajú na rôzne ťažkosti a nemôžu si v plnej miere uplatňovať svoje práva. Mám pocit, že v pomoci pre hendikepovaných je stále čo zlepšovať, preto vítam úsilie Európskeho parlamentu zamerané na zlepšovanie sociálnej bezpečnosti pre ľudí, ktorí sa nemôžu postarať sami o seba, ale sú odkázaní na pomoc.

Nesmieme zabúdať na neodmysliteľnú úlohu rodín a združení osôb s postihnutím, ktoré nám ponúkajú detailný obraz o ťažkostiach, o existujúcich bariérach vrátane bariér architektonických a zároveň poukazujú na riešenia zabezpečujúce zlepšenie kvality života týchto osôb s cieľom podporiť ich úplné začlenenie do spoločnosti. Som presvedčená, že sa oplatí nezabúdať na ľudí, ktorým bolo na jednej strane niečo vzaté, na druhej strane boli obdarovaní schopnosťou iného videnia a vnímania sveta. Oni vnímajú svet inými očami a dokážu precítiť aj veci, ku ktorým sme my ostatní už nevšímaví a ktorých krása nám často uniká. A čo je na nich čarovné? Obrovským priehrštím dokážu rozdávať svoju bezrozmernú oddanosť a vďaku.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. Detta betänkande behandlar gemenskapens strategi för att främja det angelägna målet att förbättra funktionshindrade kvinnors situation i EU.

Vi har röstat nej till betänkandet eftersom vi har förtroende för att medlemsstaternas respektive nationella parlament handhar denna viktiga fråga på ett lämpligt sätt. Vi vänder oss principiellt emot den allmänna trenden att EU:s institutioner strävar efter att uppnå inflytande och kompetens inom allt fler områden.

 
  
  

Bericht: Deprez (A6-0135/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (ITS). – Mijnheer de Voorzitter, 31.000 illegale vluchtelingen probeerden in 2006 via de Canarische Eilanden naar het vasteland uit te wijken. Zes keer meer dan het jaar daarvoor. Ook in Zuid-Italië en Lampedusa kennen we gelijkaardige toestanden.

De menselijke tragedie van de vluchtelingen moet worden aangepakt door de uitzichtloze situatie in de herkomstlanden aan te pakken, niet door voorbijkomende sociale spanningen te importeren.

Onze fractie juicht Frontex en de oprichting van interventiebrigades in de landen die met het probleem van massa-immigratie geconfronteerd worden, dan ook toe. Op voorwaarde dat dit nieuwe instrument efficiënt wordt ingezet en niet slechts als mediaspektakel dient.

De controle van de buitengrenzen valt onder de bevoegdheid van de lidstaten, maar de vluchtelingenstromen die we vandaag kennen, tonen aan dat die buitengrenzen te poreus zijn geworden. De exponentiële toevloed van illegalen kan daarom alleen aangepakt worden door bijkomende, maar geen vervangende middelen in te zetten ter ondersteuning van de lidstaten. Hopelijk kan Frontex aan dit doel beantwoorden.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (ITS). – Mijnheer de Voorzitter, ik heb vóór het verslag Deprez gestemd omdat de amendementen op de tekst van de Commissie doorgaans technische verbeteringen bevatten. De snelle interventieploegen van Frontex zijn een bittere noodzaak, zeker in het licht van de grote tekortkomingen van verschillende lidstaten wat het beschermen van de buitengrenzen betreft.

Het valt nu wel af te wachten hoe efficiënt deze ploegen in de praktijk zullen zijn. Het hele concept staat of valt met de bereidheid van alle lidstaten om hun Schengen-verplichtingen na te komen. Er is nu te veel laksheid, er wordt te veel gedoogd, de massale regularisaties van illegalen brengen het hele concept van Schengen in gevaar. Zelfs indien de snelle interventieteams van Frontex goed en efficiënt werk zullen leveren, zal dat allemaal een maat voor niets zijn, als sommige lidstaten hun politieke verantwoordelijkheid weigeren op te nemen.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS). – Herr Präsident! Ich habe auch für den Bericht Deprez gestimmt, da es meines Erachtens zum jetzigen Zeitpunkt zweifellos sinnvoll ist, die geplante Einsatztruppe zur Verstärkung der südlichen Grenzen heranzuziehen, um der drohenden Flüchtlingsströme Herr zu werden.

Wir dürfen dabei aber nicht die anderen Hauptrouten vergessen, vor allem unsere Außengrenzen im Osten Europas. In diesem Sinne sollten die Mittel für FRONTEX meines Erachtens massiv erhöht und verstärkt werden. Zugleich müssen wir in den Herkunftsländern der illegalen Migranten die Realitäten in Europa aufzeigen, damit der Traum vom Schlaraffenland nicht länger zu solchen Verzweiflungstaten anregt, und dafür Sorge tragen, dass die Zusammenarbeit im Bereich Rückführung mit diesen Ländern, die ja zum großen Teil finanziell von uns unterstützt werden, besser funktioniert.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Reprovamos a criação ao nível da UE das denominadas equipas de intervenção rápida nas fronteiras dos diferentes países, que é expressão do aumento do carácter repressivo e militarista da UE.

Esta medida inscreve-se no quadro da actual deriva securitária e da política de criminalização da imigração, que representa um desrespeito da dignidade do ser humano e dos seus direitos fundamentais. As equipas de intervenção rápida, os muros, os centros de detenção para imigrantes, são instrumentos da concretização da Europa fortaleza, que frontalmente rejeitamos!

Um dos argumentos para tentar justificar esta medida é o combate à imigração ilegal. A política avançada tem como principal componente a repressão, sublinhe-se, ao mesmo tempo que se escamoteiam as reais causas da imigração, a pobreza, a fome, a guerra, a ausência de uma perspectiva digna de vida para milhões e milhões de seres humanos - incluindo portugueses -, causadas pela exploração capitalista e a brutal centralização da riqueza.

Por outro lado, pertencendo a protecção das suas fronteiras ao núcleo das competências fundamentais de um Estado, consideramos que esta proposta - apesar de algumas salvaguardas - representa mais um passo no sentido da futura criação de uma guarda costeira europeia, o que, a concretizar-se, consubstanciaria um ataque à soberania nacional.

Daí o nosso voto contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE), skriftlig. Jag röstade för betänkandet, eftersom jag anser att RABIT-mekanismen är nödvändig för att bemöta det extraordinära migrationstryck som vissa av EU:s medlemsstater periodvis utsätts för. RABIT bygger på frivillighet och är inte ett försök att bygga murar mot omvärlden. Snarare tror jag att det är viktigt att medlemsländerna samverkar för att effektivt kunna motverka människohandel och illegal människosmuggling som ofta är förknippat med livsfara för de människor som i desperation har tvingats lämna sina hemländer. Tusentals människor omkommer varje år när de på osäkra sätt försöker nå Europa. RABIT är en del i arbetet att förhindra att människor dör i händerna på cyniska människosmugglare. Som socialdemokrat arbetar jag för en generös och human flyktingpolitik och vill öka möjligheterna för människor att på legal väg söka sig till Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (ITS), par écrit. – Le règlement qui nous est soumis établit un mécanisme visant à fournir, pour une durée limitée, à un État membre confronté à un afflux massif d'immigrants illégaux, une assistance sous forme d'équipes d'intervention rapide aux frontières. Cette réserve constituée de 250 à 500 gardes-frontières au sein de l'agence européenne des frontières (Frontex) sera mise à la disposition des États membres qui en auront besoin afin de protéger leurs frontières extérieures.

Il est vrai que si le contrôle des frontières extérieures incombe aux États et relève du domaine intergouvernemental, les flux massifs d'immigration clandestine survenus notamment entre le 15 août et le 15 décembre 2006 au large des côtes d'Afrique de l'Ouest vers les îles Canaries, ont démontré, à quel point les frontières extérieures de l'Union étaient perméables à une immigration exponentielle. La coopération entre États apparaît dès lors indispensable dans ce domaine. Plus de 31 000 immigrés illégaux ont accosté aux îles Canaries en 2006, soit six fois plus que l'année précédente.

Favorables au principe de coopération entre États membres pour la protection des frontières extérieures de l'Union européenne, nous restons en revanche très vigilants quant au caractère anecdotique à usage essentiellement médiatique de Frontex et aux éventuelles dérives fédéralistes et supranationales de cette agence.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), schriftlich. Ich stimme für die Schaffung von Soforteinsatzteams zur Grenzsicherung, solange diese nur in Ausnahme- und Notsituationen eingesetzt werden. Als eine solche Situation bezeichne ich den Umstand, in dem sich ein Mitgliedstaat einem massiven illegalen Zustrom Drittstaatenangehöriger gegenübersieht. In diesem Zusammenhang ist zu betonen, dass die Menschenwürde der zuwandernden Personen stets beachtet werden muss und dass Personen nicht aufgrund des Geschlechts, der Rasse oder der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung diskriminiert werden dürfen. Auch die Rechte von schutzsuchenden Personen dürfen durch die Verordnung nicht negativ beeinflusst werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. A favor da máxima cooperação na vigilância, protecção e intervenção nas fronteiras externas, podemos invocar vários princípios e razões, todos eles válidos.

A União Europeia enquanto entidade define-se, também, pelas suas fronteiras. Ora, neste contexto, é evidente que as fronteiras externas da União são, ao mesmo tempo, território sob a exclusiva soberania dos respectivos Estados- Membros, mas são também territórios cuja integridade, cuja vigilância e cuja protecção interessa a todos, já que dificilmente os problemas que ali se coloquem deixam de afectar os demais Estados-Membros. Pense-se, antes de mais, na imigração ilegal. Mas pense-se também nos tráficos ilícitos ou, noutro contexto, mas para o qual este raciocínio é igualmente válido, nas ameaças ambientais.

A partilha dos esforços desproporcionados que os Estados com fronteiras externas mais vulneráveis por razões geográficas têm de suportar é da maior justiça e da maior importância. Esta cooperação, para além de enquadrável na lógica da solidariedade entre os membros da UE é, acima de tudo, o resultado da necessidade da maior eficácia possível ao nível da protecção das fronteiras.

Defendê-las não se confunde com proteccionismo ou isolacionismo, mas apenas com respeito das regras.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE), par écrit. – Plusieurs États membres ayant été confrontés à des situations critiques par des afflux massif d'immigrants clandestins par voie maritime, l'Union européenne a jugé nécessaire de créer des équipes d'intervention rapide aux frontières. C'est la solidarité entre les États membres qui est le fondement d'une telle entreprise.

Ces équipes ne sont pas mises en place avec pour objectif de refouler ces personnes. Il s'agit plutôt d'apporter une assistance européenne aux États membres qui accueillent un afflux trop important d'immigrés clandestins. En effet, les événements de l'été dernier ont confirmé l'urgence de prévenir les situations difficiles tant pour les États de destination ou de transit que pour les immigrés eux-mêmes.

Ces équipes auront donc pour mission de patrouiller aux abords des frontières extérieures de l'Union européenne sous l'autorité des gardes-frontières nationaux de l'État membre hôte.

Les membres des équipes d'intervention rapide pourront exercer toutes les compétences nécessaires aux activités de vérification aux frontières ou de surveillance des frontières. Cependant, il est prévu qu'ils devront respecter pleinement la dignité humaine dans l'exercice de leurs activités; de même, ils devront respecter les droits fondamentaux reconnus par l'Union européenne.

Pour conclure, les inquiétudes exprimées par certains sur l'utilisation de ces équipes d'intervention rapide aux frontières ne doivent pas devenir réalité au fil du temps.

 
  
  

Bericht: Gklavakis (A6-0085/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Anna Hedh, Inger Segelström och Åsa Westlund (PSE), skriftlig. Vi har valt att rösta emot betänkandet, eftersom vi anser att de nivåer för omfördelning av tonnage som kommissionen föreslår är tillräckliga. Dessutom ifrågasätter vi ett ökat stöd till en redan överetablerad sektor. EU har redan en stor överkapacitet i fiskeflottan och begränsade fiskeriresurser. De svårigheter att kontrollera att fångstkapaciteten inte ökar vid ombyggnad, vilka har diskuterats i rådet, är därför en av anledningarna till att vi valt att inte stödja en ökning av dessa nivåer.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. Em Junho de 2006, depois do acordo político alcançado no Conselho sobre o novo Fundo Europeu das Pescas, foi decidido alterar duas disposições do regulamento básico de revisão da Política das Pescas (2371/2002) relativas à gestão da capacidade de pesca da frota. O objectivo da alteração é permitir algumas adaptações da frota com vista a melhorar a segurança, as condições de trabalho e higiene, a qualidade dos produtos a bordo dos navios e o rendimento energético.

As alterações irão dar aos Estados-Membros a possibilidade de aumentarem de forma limitada a arqueação das suas embarcações, melhorando assim a segurança, as condições de trabalho e higiene, a qualidade dos produtos a bordo do navio e o rendimento energético.

Este relatório merece o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Trata-se da alteração dos artigos 11º e 13º do Regulamento nº 2371/2002, que é o principal instrumento de revisão da Política Comum da Pesca, de 2002.

Um dos condicionamentos introduzidos pelo Fundo Europeu para as Pescas (FEP) foi o colocar em causa as ajudas comunitárias para a modernização e renovação das frotas, existentes no anterior instrumento financeiro.

A actual proposta, de Junho de 2006, posterior ao FEP, visa permitir, de forma limitada, a ajuda à modernização da frota para fins de segurança e melhoria das condições de trabalho e higiene, assim como da eficiência energética, possibilitando a reutilização de 4% da arqueação retirada, a expensas públicas para esse fim, ao mesmo tempo que determina que não pode ser restabelecida a redução de potência relacionada com a substituição de motores com auxílios públicos.

Apesar das reservas que a proposta da Comissão nos suscita, o nosso voto favorável prende-se com as duas propostas do relator que garantem:

- Que 10% da arqueação retirada possa ser utilizada para fins de modernização, o que, sendo limitado, permitirá garantir, por exemplo, a modernização das embarcações da pequena pesca costeira (menos de 12 metros), assim lhes seja dada prioridade;

- E a flexibilização dos apoios em caso de substituição dos motores por motivos de eficiência energética.

 
  
  

Entschließungsantrag: B6-0155/2007

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. O programa Galileu (programa europeu de radionavegação e de posicionamento por satélite) poderá ser um importante instrumento que, assegurando a prestação de um serviço público, representará uma oportunidade para a cooperação, o avanço científico-técnico e a troca e acessibilidade da informação.

O projecto deverá estar alicerçado numa estratégia de investimento e controlo públicos, devendo ser encontradas soluções que garantam o seu financiamento, nomeadamente no quadro da cooperação internacional.

O sistema GALILEU é visto com interesse por países como a China ou a Índia, que poderão ser importantes parceiros neste projecto, contribuindo para o fim do monopólio do GPS e criando, em alternativa, um projecto com base numa ampla cooperação internacional.

Consideramos que deverá ainda ser assegurada a igualdade de acesso a todos os utilizadores, assim como garantida a utilização gratuita por parte do público das informações disponíveis.

Contudo, há que reafirmar que em tal projecto deverão estar plenamente garantidos os direitos, as garantias e as liberdades dos cidadãos e a sua não utilização para fins militares - a rejeição da militarização do espaço ou da sua utilização para fins militares - e/ou dinâmicas securitárias, aliás, contrariamente ao que actualmente está previsto.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. O programa GALILEO é sem dúvida uma das pedras de toque da Estratégia de Lisboa, dado o seu âmbito tecnológico e as mais-valias futuras esperadas, não só em termos de emprego, como em termos de avanços tecnológicos. O crescimento económico que as potencialidades do programa permitem antever é um dado da maior importância para a economia europeia, e nós somos responsáveis por garantir que as condições para a sua concretização se criem com a clareza, eficácia e rapidez necessárias. Assim, partilho a preocupação dos meus colegas com o facto de as negociações relativas ao contrato de concessão se encontrarem num impasse há já vários meses, dado que estes atrasos terão consequências significativas para o custo global do projecto.

Neste momento considero que é fundamental juntar todos os esforços para que, em Junho deste ano, a Comissão apresente ao Conselho um roteiro claro e credível, bem como soluções para as obrigações financeiras futuras e cenários alternativos para a realização do programa. O Conselho estará, pois, em posse dos dados necessários para garantir a continuidade deste processo, de forma a colmatar os atrasos que ele tem sofrido. Por isso, esta resolução tem todo o meu apoio.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydia Schenardi (ITS), par écrit. – Nous avons voté pour la résolution sur le projet de navigation par satellite Galileo.

Nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises d'exprimer ici notre soutien à un projet industriel ambitieux, pour lequel, pour une fois, la dimension européenne avait toute sa place, même si nous en avons également souligné les insuffisances ou les défauts, tels que sa dimension purement civile ou encore les transferts de technologies à des pays non européens tels que la Chine, dictature communiste et concurrent commercial déloyal.

Aujourd'hui, les négociations concernant le déploiement et l'exploitation du système sont bloquées. Et il me vient à l'esprit que la volonté politique d'États agissant en coopération de manière très pragmatique, avait su mettre tous les moyens, techniques, humains et financiers, au service de la construction d'une industrie aéronautique européenne et fait naître Airbus. Dans le cas de Galileo, l'Eurocratie ayant étendu ses pouvoirs, c'est la Commission de Bruxelles qui négocie laborieusement avec des partenaires privés et les discussions achoppent sur des problèmes d'argent.

Visiblement, la première méthode était de loin la meilleure.

 
  
  

Bericht: Coveney (A6-0128/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. Vi anser att mänskliga rättigheter är universella och okränkbara, och att de måste vara en av grundstenarna i alla samhällen. Kränkningar förekommer, dessvärre, på många platser runt om i världen, även i EU:s medlemsstater.

En stor del av Europaparlamentet och dess ledamöter ser sig som garanterna för mänskliga rättigheter i världen. Det skall inte falla någon skugga över dem, eftersom de säkert har goda intentioner och det är ett måste att kämpa för dessa grundläggande rättigheter. Problemet uppstår när mänskliga rättigheter används som ett medel för att flytta fram EU:s positioner gällande exempelvis utvecklandet av en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik.

Vi har röstat nej till flera ändringsförslag som vi i sak tycker är logiska, rimliga och i vissa fall även önskvärda, men som under inga förhållanden bör uttryckas av eller bestämmas i denna församling.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Mais uma vez, a maioria do PE elabora um relatório sobre os Direitos do Homem no mundo, que, apesar de conter aspectos com os quais concordamos, se caracteriza, fundamentalmente e de um modo geral, por uma visão manipuladora e redutora dos Direitos Humanos (DH) - políticos, sociais, económicos e culturais -, utilizando-os como instrumento de ingerência e pressão política sobre alguns Estados, sempre à medida dos interesses e conveniências contextuais da UE.

Uma estratégia de utilização dos Direitos do Homem que passa pela tentativa de instrumentalização do Conselho dos DH das Nações Unidas, onde se pretende isolar os países que não se submetem ao diktat do imperialismo.

Trata-se, como temos vindo a salientar, de um exercício de profunda hipocrisia, onde se salvaguardam os países ditos amigos e se criticam os outros, aqueles que os EUA e a UE apontam como alvo. Prática com a qual não podemos pactuar! Por isso, e uma vez mais, o relatório é completamente omisso quanto a Israel - branqueando de facto a brutal política de agressão e de ocupação da Palestina por parte deste país -, que viola sistematicamente o direito internacional e desrespeita o direito inalienável do povo palestiniano ao seu próprio Estado soberano, independente e viável.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (ITS), par écrit. – Malgré sa prétention à l'exhaustivité, le rapport sur les droits de l'homme en 2006 ne mentionne pas une des principales causes de la violation de ces droits: le communisme, qui opprime encore plus d'un milliard et demi de personnes, en Chine, en Corée du Nord, au Vietnam, au Laos, à Cuba, au Zimbabwe... Dans tous les pays où ils sont au pouvoir, les communistes nient les libertés fondamentales, persécutent les opposants, les envoyant par millions dans des camps de concentration.

Sur notre continent, le communisme a asservi 300 millions d'Européens. Aujourd'hui, malgré la chute du mur de Berlin, il exerce encore son terrorisme intellectuel. Le fait que monsieur Coveney n'ose mentionner le mot dans son rapport en est une preuve. Certains de nos collègues comme monsieur Cohn-Bendit vont jusqu'à à vouloir interdire aux Polonais de procéder à la décommunisation de leur pays. Cela est une insulte à la mémoire des ouvriers de Gdansk, des insurgés de Berlin en 1953, de Budapest en 1956, de Prague en 1968 et de tous les combattants de la liberté.

Depuis 1917, le communisme a tué plus de 100 millions d'êtres humains. Notre Assemblée, si prolixe sur les droits de l'homme, devrait exiger la tenue de son procès.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), in writing. Why I cannot vote in favour of the resolution on the Human Rights Report:

1. The report fails to mention social, economic and cultural rights; neither does it call for these rights to be treated as an EU priority. While millions of people worldwide die of hunger, have neither housing nor work and live in deepest poverty, the EU report does not refer to these violations. It reduces human rights to civil liberties only, thereby disregarding the principle of indivisibility of human rights as set forth in the UN Charter;

2. The report does not mention human rights violations committed or supported by EU Member States. However, in order to avoid hypocrisy the EU needs to investigate and tackle human rights violations committed with the involvement or support of EU Member states in third countries or against third-country nationals;

3. The resolution calls for military intervention in Sudan. This is wrong because the protection of human rights must be through civilian, not military, action. War remains the most severe human rights violation, yet it is not mentioned in the report. No reference is made to the killing of civilians by EU Member State forces in Afghanistan and Iraq.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. De entre os vários aspectos que o relatório em causa refere, há um ponto que me parece dever ser repetido exaustivamente. Refiro-me ao ponto 10: "Reitera que, nos seus futuros relatórios anuais sobre os direitos humanos, o Conselho e a Comissão devem analisar os diferentes modos como os direitos humanos são tratados no âmbito de outras políticas comunitárias, como a política externa e de segurança comum, as políticas em matéria de desenvolvimento, comércio, imigração e outras políticas pertinentes, que se inscrevem no âmbito das relações externas da UE (...)";

O papel da UE no Mundo - e em particular na sua vizinhança mais próxima - passa pela capacidade de usar o seu soft power para o aumento do respeito universal pelos Direitos do Homem.

Por outro lado, é tempo de nos debruçarmos de forma séria sobre a enorme ameaça a este propósito de expansão dos Direitos do Homem que resulta da estratégia de cooperação e ajuda internacional da China, uma potência emergente neste domínio. É tempo de repensarmos a estratégia que usamos, para garantir que seguimos pelo caminho mais eficaz e conforme aos valores que defendemos e queremos promover.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), in writing. British Conservatives recognise the important role of the EU in promoting human rights and democracy in the world, as it is highlighted in the Coveney report. However, there are a number of paragraphs that we fundamentally disagree with, for instance paragraphs 4, 16, 28, 31, 47 and 132.

For this reason, British Conservatives abstained overall in the final vote on the report.

 
  
  

Entschließungsantrag: B6-0164/2007

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Tal como expressámos anteriormente, acompanhamos a iniciativa da apresentação à Assembleia-Geral das Nações Unidas de uma proposta de resolução solicitando a adopção de uma moratória universal para a pena de morte, que, ao que é indicado, já conta com o apoio de cerca 88 países.

A abolição da pena de morte é uma aspiração de milhões de homens e mulheres em todo o mundo e de um cada vez maior o número de países, que a aboliram na sua ordem jurídica interna ou estabeleceram uma moratória quanto à sua aplicação.

Consideramos que tal passo significa um ganho civilizacional que seria importante tornar extensível a outros países. A presente iniciativa poderá contribuir neste sentido.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. I voted in favour of this Resolution as I believe in the dignity of the human being, which should never be taken away through sentencing to death.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. Se há causas - e há - às quais podemos e devemos aderir sem dúvidas nem hesitações, esta é uma delas. As razões nem carecem de explicação. Uma sociedade que não considera a Vida como o máximo valor, o padrão, o critério, o limite, será sempre uma sociedade capaz das maiores atrocidades. Por essa razão, não me surpreendem os Estados sanguinários que aplicam sem pudor a morte dos adversários. Mas acredito que temos o dever, e talvez mesmo a capacidade, de os parar. Surpreendem-me mais os Estados democráticos que a aplicam, como se padecessem de uma súbita falta de critério ou valores.

Este não é o lugar para uma outra discussão, mas não quero deixar de dizer que me impressiona que se recuse a morte de um cidadão adulto, mesmo que eventualmente culpado de um crime hediondo, mas se considere que a vida de um bebé que ainda não nasceu ou não é vida ou não merece ser protegida.

Termino, pois, considerando que este empenho da UE é merecedor do meu apoio. E desejando, também, que os Estados-Membros - e a UE enquanto tal - sejam consequentes com esta declaração.

 
  
  

Entschließungsantrag: RC-B6-0167/2007

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). – Arvoisa puhemies, vastustan voimakkaasti homoseksuaalien syrjintää, mutta toivon, että tämä talo saa joskus aiheesta aikaan päätöslauselman, johon ei tarvitse sotkea epäonnistunutta käsitettä homofobia. Olen sanonut tästä aiemminkin ja tahdon sanoa sen toistamiseen.

Jos me puhumme täällä oikeasta ongelmasta, syrjinnästä, johon todella täytyy puuttua, miksi ihmeessä käytämme tässä yhteydessä epäasiallista sanaa fobia? Fobiat luokitellaan ahdistuneisuushäiriöihin, ne ovat neuroottisiksi häiriöiksi katsottavia pelkotiloja. Niiden avuksi tarvitaan terapiaa, eikä niitä voida poliittisin ohjaustoimin hoitaa, yhtä vähän kuin klaustrofobiaa, suljetun paikan kammoa, tai araknofobiaa, hämähäkkien pelkoa.

Pahoittelen sitä, jos ihmisiä aletaan syyllistää heidän tunteistaan tai fobioistaan. Siitä tulee vain yksi uusi syrjinnän ja manipuloinnin muoto. Pahoittelen myös sitä, jos tämä päätöslauselma on syrjinyt Puolaa antaessaan väärän kuvan tapahtumista ja kannanotoista. Näiden Puolaa koskevien kohtien vuoksi päädyin vaikean harkinnan jälkeen äänestämään tyhjää, mutta haluan samalla kuitenkin ilmaista sympatiani kaikille niille homoseksuaaleille, jotka ovat joutuneet kokemaan oikeaa syrjintää ja epäoikeudenmukaisuutta.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (ITS). – Mijnheer de Voorzitter, het spreekt vanzelf - en ik ken niemand in dit Parlement die het daar niet mee eens is - dat discriminatie van homoseksuelen omwille van hun geaardheid onaanvaardbaar is in onze lidstaten. Maar dat houdt niet in dat de vrije meningsuiting van diepgelovige mensen door de verstikkende sfeer van politieke correctheid en intellectueel terrorisme die zich van dit Parlement meester maakt, op de helling mag worden gezet. Zoals mijn collega Philip Claeys gisteren al heeft aangestipt, begint er zich hier ook een freedom of speech-fobie te ontwikkelen, een irrationele angst om mensen vrij hun mening te laten verkondigen. Ook die fobie moeten we met alle middelen bestrijden, want deze resolutie schiet aan haar doel voorbij. In het verleden werd hier al meermaals een debat over homofobie gehouden, vandaag gaat het meer om een rondje Polen-bashen. Want zoals in de kwestie Geremek waar gisteren niemand met enige kennis van zaken sprak, zo is de linkse inquisitie ook in de kwestie van de zogenaamde homofobie in Polen op de kansel gesprongen zonder enige dossierkennis of intellectuele eerlijkheid. Daarom heb ik tegen deze resolutie gestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  Albert Deß (PPE-DE). – Herr Präsident! Ich möchte hier zu meinem Stimmverhalten erklären, dass ich nicht deshalb dagegen gestimmt habe, weil ich etwa für die Diskriminierung von Minderheiten wäre. Auch ich verurteile die Äußerung des polnischen Ministers. Ich habe dagegen gestimmt, weil ich der Meinung bin, es hätte wichtigere Themen gegeben, die wir in dieser Woche hätten ansprechen müssen, auch in Form einer Entschließung, nämlich den Mord an Christen in der Türkei. Wir hätten das Thema der Zwangsverheiratung von türkischen Frauen – auch in Europa – ansprechen können oder den Völkermord durch moslemische Reitermilizen in Darfur oder auch die Menschenrechtsverletzungen in Venezuela. Deshalb habe ich dagegen gestimmt, weil ich nämlich der Meinung bin, wir hätten heute wichtigere Themen zu behandeln gehabt.

 
  
MPphoto
 
 

  Manfred Weber (PPE-DE). – Herr Präsident! Ich möchte für die gesamte Fraktion der Europäischen Volkspartei eine Erklärung abgeben. Die EVP-ED-Fraktion hat sich heute der Stimme enthalten, da sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit dem Verfahren nicht einverstanden ist. Die EVP-ED-Fraktion bekennt sich zu den Beschlüssen des Europäischen Parlaments zur Homophobie, insbesondere zum Beschluss vom 16. Januar 2006. In diesem Geiste lehnt die EVP-ED-Fraktion ausdrücklich jede Art von Homophobie sowie alle anderen Arten von Diskriminierung ab.

Gleichzeitig hat die EVP-ED-Fraktion vollstes Vertrauen in die Institutionen der Europäischen Union, insbesondere die Kommission als Hüterin der Verträge. Angesichts der bestehenden Rechtslage – Stichwort „Antidiskriminierungsrichtlinie“ – wird sie, soweit sich die Notwendigkeit für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union ergibt, die erforderlichen Schritte unternehmen, um diesen in jeder Hinsicht abzulehnenden Initiativen Einhalt zu gebieten.

Darüber hinaus hat die EVP-ED-Fraktion die Einschaltung der Agentur für Grundrechte zur Untersuchung der Homophobie in Europa voll und ganz unterstützt und möchte die Ergebnisse dieser Untersuchung abwarten und dann weitere Schritte unternehmen.

Die EVP-ED-Fraktion vertraut uneingeschränkt darauf, dass die polnische Gesellschaft den aufkommenden Homophobieströmungen in angemessener Weise entgegentreten wird.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – Je me suis abstenu sur la proposition de résolution sur l'homophobie en Europe. Tout d’abord, ce document ne traite pas de toute l’Europe en se focalisant sur la Pologne et le titre de la résolution est donc, à mes yeux, trop général. Par ailleurs, je trouve réducteur que l'on traite du combat contre l'homophobie comme étant, principalement, celui contre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle. Cette confusion entre l'homophobie, dont la définition est "la peur du semblable ", et l'aversion à l'égard de l'homosexualité est une source de malentendus.

Je suis, naturellement, en faveur du combat contre toutes les sortes de discrimination fondées sur l'orientation sexuelle, sous réserve des questions relatives au mariage et aux enfants pour lesquelles la réflexion politique mérite de mûrir en même temps que la demande sociétale. Cela étant, je considère que la question de l'inégalité de traitement des êtres humains et la peur de nos semblables méritent mieux que cette résolution, même si je partage de nombreuses considérations affirmées dans ce document.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten, John Whittaker and Thomas Wise (IND/DEM), in writing. The UK Independence Party will not support this resolution because we believe the European Parliament has no business laying down moral standards in different Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde (IND/DEM), skriftlig. Under dagens afstemning om homofobi i Europa har jeg valgt hverken at stemme for eller imod den samlede betænkning på trods af, at jeg er meget enig i det, der udtrykkes i betænkningen. Jeg har stemt hverken for eller imod, da jeg ikke mener, at det skal være en "folkedomstol", der fordømmer Polen, men derimod en rigtig domstol. Europa-Parlamentet har ikke kompetence til dette.

Ved overtrædelse af menneskerettighederne, bør sagen forelægges menneskerettighedsdomstolen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Votámos favoravelmente esta resolução pelo seu valor global de defesa dos direitos humanos nos diversos países da União Europeia, embora tenhamos algumas críticas pontuais relativamente à redacção de algum articulado.

Mas é inaceitável que se continuem a fomentar práticas de homofobia e de quaisquer discriminações em função da orientação sexual das pessoas. Por isso, também apoiamos a insistência junto da Comissão Europeia para que haja um pacote anti-discriminação, com base no artigo 13º do Tratado da União Europeia, visando o fim das discriminações nas mais diversas áreas, incluindo em razão da orientação sexual. Defendemos um conjunto de medidas de incentivo à promoção da igualdade de direitos e de oportunidades para todos e para todas, e não apenas meras declarações formais, sem conteúdo legislativo e orçamental.

De igual forma, apoiamos o pedido de aceleração da aplicação prática da legislação existente nestas áreas, na defesa e promoção dos direitos humanos fundamentais, e rejeitamos as observações discriminatórias, designadamente as produzidas por dirigentes políticos, visando os homossexuais, uma vez que, em geral, incitam ao ódio e à violência.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, Esko Seppänen, Søren Bo Søndergaard och Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), skriftlig. Vi röstade för denna resolution eftersom den uttrycker betydelsen av att förhindra diskriminering på grund av sexuell läggning.

Vi stöder inte resolutionens slutsatser i de delar som föreslår ökad makt och beslutanderätt till EU.

Vårt stöd för denna resolution är endast en röst mot en avskyvärd diskriminering av människor på grund av sexuell läggning.

Däremot är vi motståndare till alla slutsatser i resolutionen angående mer makt till EU inom olika områden.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), in writing. I and my British Conservative colleagues have abstained on this joint motion for a resolution. While we abhor all discrimination against gay people and all aspects of homophobia, we believe this motion has been brought forward on a politically speculative basis with a serious lack of factual information.

We believe it would be wise to await the developments with regard to Poland referred to in the motion, rather than commenting on generalised allegations.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), in writing. I am proud to have voted for this resolution and very much regret the antagonistic approach taken by some colleagues to its being tabled. This is the European Year of Equal Opportunities in a Union which prides itself on its commitment to human rights. However, we still have certain Member States, such as Poland, where the Government has yet to realise what such a commitment means in reality. It means delivering on equality at work; it means that you do not use language which incites hatred and attacks on individuals simply because of who they are; it means respecting the human rights of others, including their right to assembly and to be protected from violence - including state violence. I sincerely hope that this is the last time that this House has to address this issue as I trust that Member States will fulfil their duties under the law and under International Convention. I extend my thanks to those Members from the states concerned who have also voted for this resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Siwiec (PSE), na piśmie. Rezolucja Parlamentu Europejskiego mogłaby być lepsza lub bardziej precyzyjna. Dbałość o wizerunek naszego kraju nie może być jednakże wytłumaczeniem dla milczenia wobec przejawów dyskryminacji na tle orientacji seksualnej. Homoseksualizm nie jest chorobą, jak twierdzą niektórzy spośród polskich uczestników dzisiejszej debaty. To homofobia jest chorobą, na którą cierpi wiele społeczeństw, w tym również polskie. Rezolucja porusza kwestię fundamentalną - dramat wielu tysięcy obywateli w Europie, w tym tysięcy moich współobywateli.

W Polsce, tak jak w innych państwach członkowskich, panuje atmosfera niechęci wobec osób homoseksualnych. Jednakże w żadnym innym członkowie rządu i osoby publiczne nie wypowiadają treści, które godzą w elementarne prawa obywatelskie i jako takie są naruszeniem zasad i wartości, które leżą u podstaw ustroju demokratycznego.

W Polsce, stwierdzam to z ubolewaniem, osoby o orientacji homoseksualnej są szykanowane, obrzucane wyzwiskami, ujawniając się zaś, spotykają się z agresją słowną lub nawet fizyczną. Wszystko to dzieje się jeżeli nie przy poparciu, to na pewno bez sprzeciwu rządzących.

Tak jak we współczesnej demokracji nie ma miejsca dla rasizmu, antysemityzmu, nie może być go dla dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, nie w XXI wieku! Dlatego też, w zgodzie z własnym sumieniem, będę głosował za przyjęciem rezolucji na temat homofobii w Europie, bowiem upomina się ona o prawa tych, którym nadal wielu, a w szczególności w Polsce, chciałoby te prawa odebrać.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), na piśmie. Głosuję przeciwko rezolucji w sprawie homofobii w Europie.

Nie do końca zgadzam się z niektórymi zapisami rezolucji Parlamentu Europejskiego. Tekst, opierający się wyłącznie na faktach zaistniałych w Polsce, nie oddaje zamierzeń i tytułu rezolucji („Rezolucja w sprawie homofobii w Europie”). Z homofobią spotykamy się niestety w UE co krok. Niewspomnienie o aktach łamania praw osób homoseksualnych w innych krajach europejskich czyni ten dokument niepełnym.

Wypowiedzi takich polityków, jak Maciej Giertych, Jarosław Kaczyński czy Ewa Sowińska na szczęście nie przekładają się na konkretne działania legislacyjne. Nie powstały żadne projekty aktów prawnych godzące w prawa osób homoseksualnych. Jednakże obawiam się, że może to ulec zmianie. Nie ma zgody na stwierdzenia, że nauczyciele, którzy będą promować homoseksualizm wśród uczniów, zostaną zwolnieni z pracy. Takie nieodpowiedzialne wypowiedzi obrażają tych, którzy pragną żyć w wolnej, tolerancyjnej i otwartej Polsce. Są one zagrożeniem dla demokracji oraz nie odzwierciedlają poglądów większości polskiego społeczeństwa.

 
  
MPphoto
 
 

  Manfred Weber (PPE-DE), schriftlich. Die EVP-ED-Fraktion enthält sich der Abstimmung zur Entschließung gegen Homophobie in Europa, da sie mit dem Verfahren zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht einverstanden ist.

Die EVP-ED bekennt sich zu den Beschlüssen des Europäischen Parlaments zur Homophobie (insbesondere vom 16. Januar 2006). In diesem Geiste lehnt die EVP-ED ausdrücklich jede Art von Homophobie sowie alle wie auch immer gearteten Diskriminierungen ab.

Gleichzeitig hat die EVP-ED vollstes Vertrauen in die Institutionen der Europäischen Union, insbesondere der Europäischen Kommission als „Hüterin der Verträge“. Angesichts der bestehenden Rechtslage (Antidiskriminierungsrichtlinie) wird sie, so sich die Notwendigkeit in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union ergibt, die notwendigen Schritte unternehmen, um diesen in jeder Hinsicht abzulehnenden Initiativen Einhalt zu gebieten.

Darüber hinaus hat die EVP-ED die Beauftragung der Europäischen Agentur für Grundrechte zur Untersuchung der Situation zur Homophobie in Europa vollstens unterstützt und möchte vor den Ergebnissen der Studie keine weiteren Schritte unternehmen.

Die polnische Gesellschaft genießt das vollumfängliche Vertrauen der EVP-ED, aufkommenden homophoben Strömungen in angemessener Weise entgegenzutreten.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), par écrit. – Toute personne est égale en dignité, laquelle doit être respectée et promue. Cette approche doit guider, en permanence, toute notre action.

La procédure de l'article 103, paragraphe 2, du règlement spécifie que "Lorsqu'une déclaration suivie d'un débat est inscrite à l'ordre du jour, le Parlement décide de clore ou non le débat par une résolution." Quel est le sens de l'exercice si, avant même le débat, toutes les propositions de résolution doivent déjà avoir été déposées et le délai de dépôt des amendements est déjà dépassé? Un dialogue de sourds, donc.

Cette résolution ne fait pas écho au débat interinstitutionnel auquel, de plus, seuls les initiés ont pu s'inscrire. La procédure est d'autant plus critiquable que les services du Parlement déjà consultés infirment les allégations qui ont été adoptées. La Pologne elle-même, sur le site-web officiel du Premier ministre, avait déjà répondu dès le 5 mars aux accusations que le Parlement soulève à nouveau.

Bien que le titre prétende parler de l'homophobie en Europe, nous avons injustement incriminé un État souverain et son gouvernement démocratiquement élu. Cette résolution sera certainement utilisée au delà de notre désir de solidarité avec tout être humain contre toutes formes de discrimination.

 
  
  

Bericht: Lauk (A6-0076/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Evans (PPE-DE), in writing. The Conservative Party in the European Parliament has consistently opposed (and remains opposed) to the entry of the United Kingdom into the euro zone, and in doing so usually abstains with regard to reports on the operation of economic and monetary union, as these are matters for those countries who are in the euro zone.

However, we understand that the health of the economies of those countries which have opted to join the EMU is important to that of the UK and we support all measures which seek to ensure the economic stability of our major trading partners.

We are abstaining in this instance, but wish to state our endorsement of the rapporteur’s strong commitments to sound public finances and the proper application of the Stability and Growth Pact. Such principles are essential to healthy economic and trading conditions and a good relationship between the UK economy and the economies of the euro zone.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Os relatórios anuais do Parlamento Europeu sobre finanças públicas apresentam sempre a mesma receita, independentemente do momento económico - a aplicação do Pacto de Estabilidade - um dos maiores constrangimentos ao desenvolvimento económico e social na União Europeia e dos Estados-Membros menos desenvolvidos e com dificuldades económicas, como Portugal.

O relatório é claro quanto ao objectivo - utilizar "a recuperação económica para cortar os défices orçamentais e tornar os mercados de trabalho mais competitivos" - ou seja, cortar nas funções sociais do Estado e desregulamentar o mercado de trabalho, nomeadamente ao nível dos salários e segurança dos trabalhadores da administração pública.

Neste relatório, o objectivo prioritário já não é o défice zero, mas sim o excedente orçamental. Claro que o relator convive mal mesmo com a pseudo-revisão do pacto em 2005, quando se evidenciou de forma cabal a irracionalidade do Pacto face à realidade económica recessiva que se vivia na UE. Mas, como se sabe, este é um pacto político, fruto da ideologia neoliberal reinante, pelo que a justificação económica é apenas um álibi. Esta tem sido a nossa posição, desde 1997, e, desde então, temos defendido a revogação do Pacto de Estabilidade.

Daí o nosso voto contra o presente relatório.

 

10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
  

(Die Sitzung wird um 12.50 Uhr unterbrochen und um 15.00 Uhr wieder aufgenommen.)

 
  
  

IN THE CHAIR: DIANA WALLIS
Vice-President

 

11. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu

12. Program: pozri zápisnicu

13. Zimbabwe (rozprava)
MPphoto
 
 

  President. The next item is the Council and Commission statements on Zimbabwe.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Nooke, amtierender Ratspräsident. Frau Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren Abgeordnete! Die Ereignisse des März haben in dramatischer Weise unterstrichen, dass die seit langem schwelende Krise in Simbabwe eskaliert. Die brutale Behandlung friedlicher Demonstranten und oppositioneller Politiker, aber auch die Drohungen gegenüber westlichen Botschaftern zeigen ein Regime, das die Maske der Rechtsstaatlichkeit endgültig fallengelassen hat.

Präsident Mugabe kämpft mit allen Mitteln um den Erhalt seiner Macht. Angesichts der desolaten Wirtschaftslage – ich erinnere nur an 80 % Arbeitslosigkeit und über 1 700 % Inflation – und der zunehmenden Repression wendet sich die Stimmung im Land immer offener gegen ihn. Jetzt ist es nicht mehr nur die Bevölkerung allgemein. Auch seine Partei, die ZANU-PF, steht nicht mehr geschlossen hinter ihm. Sein Versuch, auf dem Parteitag im Dezember 2006 die Präsidentschaftswahlen um zwei Jahre auf den Termin der Parlamentswahlen 2010 zu verschieben, wurde in die Gremien zurückverwiesen und scheiterte.

Als EU-Ratspräsidentschaft haben wir in den vergangenen Wochen zu den Ereignissen in Simbabwe deutlich und umgehend Stellung bezogen. In zwei Erklärungen, vom 12. und 14. März, wurde die Kriminalisierung der friedlichen Gebetsversammlung („Prayers Meeting“) in Harare am 11. März verurteilt und die Freilassung der Verhafteten sowie die Gewährung rechtlicher und medizinischer Hilfe gefordert.

Die deutsche Botschaft in Harare hat die simbabwische Regierung im Namen aller EU-Partner am 13. März 2007 in einer Note nachdrücklich zur Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien aufgefordert. Die EU-Botschafter vor Ort haben in enger Abstimmung untereinander der Regierung gegenüber zum Ausdruck gebracht, dass sie jederzeit bereit sind, sich auch persönlich um die von der Regierung Verhafteten und Verletzten zu kümmern.

Die erneuten Festnahmen und Misshandlungen von Oppositionellen am 17. und 18. März sowie die Verhängung einer Ausreisesperre gegen zwei bei den Übergriffen am 11. März schwer verletzte weibliche Oppositionelle, die sich in Südafrika einer ärztlichen Behandlung unterziehen wollten, haben wir in unserer Eigenschaft als EU-Ratspräsidentschaft in einer Erklärung am 18. März auf das Schärfste verurteilt. Die verletzten Oppositionellen konnten danach nach Südafrika ausfliegen. Die Mehrzahl der verhafteten Oppositionellen wurde freigelassen.

Auf Bestreben der EU hat sich der VN-Menschenrechtsrat in der Debatte am 29. März ausschließlich mit Simbabwe beschäftigt. In einer von insgesamt 50 Staaten unterstützten Erklärung hat die EU ausdrücklich Stellung zu der aktuellen Situation in Simbabwe bezogen und die Regierung Mugabe zur Achtung von Recht und Gesetz, zur Wahrung der Menschenrechte sowie zur Zusammenarbeit mit den Menschenrechtsmechanismen der VN aufgerufen.

Wir alle beobachten sehr aufmerksam die Reaktionen der Nachbarn Simbabwes. Unsere Botschaften in der Region stehen in einem intensiven politischen Dialog mit den Regierungen ihrer Gastländer. Wir alle stimmen in unserer Analyse darin überein, dass sich die Anzeichen mehren, dass in der gesamten Region – nicht zuletzt unter dem Druck der Zivilgesellschaften – die Solidarität mit dem Mugabe-Regime bröckelt. Dabei macht uns insbesondere Hoffnung, dass jetzt auch unsere afrikanischen Partner erstmals offen zeigen, wie wichtig ihnen die Lösung der Simbabwe-Krise ist.

Neben Einzeläußerungen wie dem Vergleich Simbabwes mit der sinkenden „Titanic“ durch Sambias Staatspräsident Mwanawasa fällt besonders der Kurswechsel der SADC ins Auge. Deren Regierungschefs haben sich auf einem Sondergipfel am 28. und 29. März 2007 erstmals zu ihrer regionalen Verantwortung im Simbabwe-Konflikt bekannt. Präsident Mbeki ist mit einem klaren Mandat versehen worden, den Dialog zwischen Regierung und Opposition in Gang zu bringen. Seine Aktivitäten sollen von seinem tansanischen Amtskollegen Kikwete als derzeitigem Vorsitzenden des SADC-Ausschusses für Politik, Sicherheit und Verteidigung flankierend unterstützt werden. Der SADC-Generalsekretär wird einen Bericht über die wirtschaftliche Situation in Simbabwe vorlegen.

Die Hauptforderungen der SADC an Mugabe sind die Beibehaltung des Termins der Präsidentschaftswahlen 2008 und die Einstellung der Repressionen gegen die Opposition. Das Zentralkomitee der ZANU-PF hat am 30. März beschlossen, die Präsidentschaftswahlen im März 2008 abzuhalten und die Parlamentswahlen, die ursprünglich 2010 stattfinden sollten, auf den gleichen Termin 2008 vorzuverlegen.

Mugabe ist ohne interne Aussprache zum Spitzenkandidaten gewählt worden. Gleichzeitig wurden Änderungen angekündigt, die im Vorfeld der Wahlen die Ausgangssituation von Mugabe und seiner Partei nachhaltig verbessern würden. Hierzu zählen unter anderem die Aufstockung der Wahlbezirke und damit deren Neuzuschnitt, die Ernennung, nicht Direktwahl, der Senatsmitglieder in Korrelation zur Fraktionsstärke im Parlament sowie die Tatsache, dass bei vakantem Präsidentenamt der neue Präsident durch das Parlament und nicht durch Neuwahlen bestimmt werden soll. Diese Neuregelungen müssen noch per Verfassungsänderung in Kraft gesetzt werden.

Die Regierung hat gewaltsame Maßnahmen gegen vereinzelte Oppositionelle nicht eingestellt. Sie stigmatisiert Mitglieder des Tsvangirai-Flügels der Oppositionspartei MDC als Terroristen und versucht so, einen Keil in die nach den Märzunruhen erstmalig geeinte Opposition zu treiben. Der Staat hat allerdings Abstand davon genommen, Großveranstaltungen wie die genannte Gebetsversammlung in der zweitgrößten Stadt des Landes zu verbieten oder aufzulösen. Auch ist das Versammlungs- und Demonstrationsverbot bis auf einige Gebiete in Harare aufgehoben worden.

Bereits Ende 2006 zeigte der Parteitag der ZANU-PF, dass Mugabe nicht mehr unumstritten ist. Mugabe entwickelt inzwischen zunehmend eine Bunkermentalität, die sich nicht zuletzt in der Bildung von Parallelorganisationen wie der – außerhalb militärischer und polizeilicher Hierarchie stehenden – Jugendmiliz manifestiert. Deren beeindruckende, ja bedrückende Präsenz vor dem Sitzungsgebäude des Zentralkomitees war im Übrigen sicherlich nicht ohne Einfluss auf die Entscheidungsfindung der Politbüromitglieder zugunsten Mugabes Ernennung zum Präsidentschaftskandidaten.

Trotz des taktischen Sieges von Mugabe auf der ZK-Sitzung am 30. März, der ihm die Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten 2008 einbrachte und damit seine parteiinternen Kritiker schwächte, scheint in Simbabwe eine Art Endzeitstimmung zu herrschen. In der EU hat deswegen neben der Diskussion über die aktuellen Entwicklungen ein Nachdenken über die Zeit nach Mugabe begonnen. Wir haben uns in den letzten Tagen auf Ebene sowohl der EU-Afrika-Arbeitsgruppe als auch der EU-Afrika-Direktoren intensiv mit Simbabwe befasst. Der Außenministerrat hat am Montag die Krise in Simbabwe erörtert.

Der Rat hat in seinen Schlussfolgerungen die SADC-Initiative begrüßt und seine Bereitschaft erklärt, diese – sofern dazu aufgefordert – zu unterstützen. Er hat seine Auffassung unterstrichen, dass nur ein breiter konstruktiver Dialog die Grundlage für eine echte Reform und nationale Versöhnung in Simbabwe bilden kann. Gleichzeitig hat er unterstrichen, dass die EU auch in Zukunft humanitäre Maßnahmen durchführen wird, die direkt der Bevölkerung zugute kommen.

Die SADC hat in ihrem Kommuniqué nach dem Sondergipfel im März von der EU die Einstellung der Sanktionen gefordert. Dem werden wir angesichts der gegenwärtigen Lage vor Ort nicht entsprechen. Unsere Politik muss glaubwürdig bleiben. Wir werden – auch dies hat der Rat am Montag beschlossen – als Reaktion auf die Unruhen im März die Sanktionsliste um die Polizeioffiziere erweitern, die die Hauptverantwortung für die aktuelle Krise und die Menschenrechtsverletzungen tragen.

Es besteht Einvernehmen unter den EU-Partnern, dass eine Lösung der Krise in Simbabwe nur mit afrikanischer Hilfe gelingen kann. Unsere afrikanischen Partner haben nach ihrer politischen Kehrtwende im März die EU ausdrücklich um Geduld gebeten. Wir beobachten jedoch weiterhin aufmerksam, ob und inwieweit die angestrebte SADC-Politik an Kontur gewinnt.

Wir sind uns jedoch bewusst, dass wir nicht unbegrenzt zuschauen können. Die EU wird sich in absehbarer Zeit inhaltlich zu der SADC-Initiative positionieren müssen. Wir werden weiterhin mit dem nötigen Nachdruck auf die Ereignisse in Simbabwe reagieren. Die EU kann und wird zu Menschenrechtsverletzungen nicht schweigen.

 
  
MPphoto
 
 

  Joaquín Almunia, Member of the Commission. Madam President, the Commission is very concerned about the current deterioration of the political and socio-economic situation in Zimbabwe. In particular, we condemn the recent acts of violent repression against the opposition.

The Commission has also fully supported the statements issued by the German Presidency condemning the recent violence, arrests and mistreatment of detainees. The Government of Zimbabwe was also called upon to release those detainees and to respect fundamental rights. The crisis should be resolved through dialogue with all political forces.

Last Monday, the General Affairs Council also issued conclusions to this effect. In this context, the Commission continues to attach great importance to enhanced dialogue with Zimbabwe’s regional peers. We fully acknowledge the major role they can play in promoting national reconciliation in this country.

The Commission therefore welcomed the Extraordinary Summit of Heads of States of the Southern African Development Community (SADC), which took place on 28 and 29 March 2007 in Dar es Salaam. The regional leaders decided to engage in the resolution of the Zimbabwe crisis by appointing the South African President, Thabo Mbeki, as a mediator. It was agreed with all the European Member States that a high-level message would be delivered to SADC on the subject. Firstly, to recognise the major role the organisation can play in the resolution of the crisis and, secondly, to give SADC real breathing space in its mediation efforts.

We feel, therefore, that nothing should be done to jeopardise the SADC initiative and that the EU should be seen to be ready to follow SADC efforts to resolve the Zimbabwean crisis.

Furthermore, it was agreed to make an effort to properly inform the region and Africa at large of the content of EU measures, or sanctions, regarding Zimbabwe. They consist of a visa ban for the Zimbabwean leadership and the freezing of their assets, in addition to an arms embargo. Trade, economic and essential aid cooperation has not been affected by the EU measures. In this sense, the level of aid committed to Zimbabwe in 2006 alone was around EUR 193 million: EUR 86 million by the Commission and EUR 107 million by Member States. This kind of assistance, for the direct benefit of the Zimbabwean population, is due to be continued.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden, on behalf of the PPE-DE Group. – Madam President, I wish to thank the Commission and the Council for their statements. Every Member of this House will be aware of the appalling situation in Zimbabwe. We have expressed our views in some 16 resolutions in recent years, but the Mugabe regime persistently reminds us that no matter how bad the situation, it can always make matters tragically worse.

Millions have fled the country; many of those who remain are on food aid; hyper-inflation is expected to reach 5000% by the end of this year; unemployment stands at 80%; 3000 people a week die from HIV-AIDS; and Zimbabwe has the world’s highest orphan rate. Those are the grim statistics. When people try to gather or make any sort of protest, they are, as we have seen, brutally attacked by the regime’s police.

I agree that there has been one positive development: Mugabe’s latest brutalities have at last provoked a response from neighbouring African countries. This must be encouraged. The Southern African Development Community has finally recognised that a crisis exists in Zimbabwe. That is a very significant development. It is further evidence that opinion across Africa is shifting. Mugabe is now seen by his peers as a dictator who has selfishly abused his own people and whose actions threaten wider economic development across the whole continent. They no longer accept Mugabe’s tired excuse that Zimbabwe’s problems came from outside.

It is clear for all to see that it is Mugabe who has brought his country and its people to their knees. He went into the SADC summit expecting endorsement of his policies, but instead left with a flea in his ear and the appointment of South African President Mbeki as facilitator of the dialogue between Zanu-PF and the opposition. Mbeki’s task will be to create conditions for free and fair elections.

However, until freedom is restored to Zimbabwe there must be no let-up on the pressure on the regime. All too often, European governments have on spurious grounds failed even to apply the EU’s own travel ban and other restrictive measures.

When Mugabe finally falls from power, the international community must be ready to act without delay. I call upon the Commission and the Council to begin serious planning now for a massive, comprehensive and urgent programme of assistance to Zimbabwe for the post-Mugabe era.

 
  
MPphoto
 
 

  Margrietus van den Berg, namens de PSE-Fractie. – Voorzitter, het Zimbabwe dat ik kende, was een trots land, leidend in de regio, trots op zijn zwaarbevochten vrijheid, een mooi land, waar zwarte en blanke Zimbabwanen geloofden in de toekomst, waar zwart en blank samen probeerden de pijnlijke racistische wonden uit de Rhodesië-periode te boven te komen. Een land waar burgers werkten aan de opbouw van een democratie.

En dan nu het Zimbabwe met de harde cijfers van vandaag. De levensverwachting in Zimbabwe is tegenwoordig een van de laagste ter wereld: 37 jaar voor mannen en niet meer dan 34 jaar voor vrouwen. 80% van de Zimbabwanen leeft beneden de armoedegrens. Een derde van de bevolking is het eigen land ontvlucht, miljoenen mensen hebben hun toevlucht gezocht in buurlanden. Elke maand komen daar nog eens 50.000 vluchtelingen bij.

De economie van het land, dat ooit de graanschuur van Afrika was, is in één decennium met 40% gekrompen. Verbetering is nog niet in zicht. De Zimbabwaanse economie krimpt nog steeds met 5,7% en Zimbabwe is daarmee het enige land in Afrika waar de economie níet groeit. Er heerst een hyperinflatie, 't is eerder gezegd, waardoor het vele Zimbabwanen die in Zimbabwe met die massale werkloosheid zijn blijven wonen, onmogelijk wordt gemaakt in hun dagelijkse basisbehoeften te voorzien.

Terecht heeft de Europese Unie besloten om de Zimbabwaanse leiders, die met hun staatsterreur deze afbraak tot stand hebben gebracht, met nog uitgebreidere persoonlijke sancties te treffen. Zoals we allemaal weten, is er heel wat meer nodig om een uitweg te vinden. Die uitweg wordt beschreven in onze gezamenlijke resolutie. Die gaat over transitie in de periode na Mugabe, beschrijft concrete stappen en acties en zet terecht in op een dramatisch beroep op Mbeki en de SADC-leden om de deur van de staatsterreur, desnoods hardhandig, te blokkeren en de weg voor dialoog in de post-Mugabe-periode te openen.

Voorzitter, we staan achter een zo breed mogelijke oppositie tegen Mugabe en voor Zimbabwe. We vragen de Raad om het gezichtsveld van de sancties uit te breiden. Eenieder die verantwoordelijkheid draagt voor de steeds harder afglijdende kant in dit ooit zo trotse land, moet worden aangepakt, inclusief ministers, afgevaardigden, legerleiders, de politie en de geheime dienst, en de gouverneur van de centrale bank. We vragen Engeland om haar voorzitterschap in de Veiligheidsraad te gebruiken om Zimbabwe op de agenda te zetten. Voorzitter, tot slot, we hopen werkelijk dat Mbeki met een nog grotere rol het Mugabe-regime ten einde zal brengen. De rol van Mugabe in Zimbabwe moet na bijna drie decennia voorgoed zijn uitgespeeld.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki, w imieniu grupy UEN. – Pani Przewodnicząca! Jeżeli często mówimy o jakimś kraju w naszym Parlamencie to źle, bo to oznacza, że sytuacja w tym państwie w zakresie przestrzegania praw człowieka musi być dramatyczna. Takim krajem było, jest i obawiamy się, że będzie w najbliższym czasie Zimbabwe.

Paradoksem jest, że w tym miesiącu obchodzimy 27. rocznicę niepodległości tego kraju. Niestety jest to niepodległość bez wolności. Np. półtora miesiąca temu brutalnie rozbito wiec opozycji - rezultat: 2 osoby zabite, 300 aresztowanych.

To jest aspekt polityczny, o którym często w Parlamencie mówimy najchętniej, ale jest też aspekt ekonomiczny, może jeszcze bardziej dramatyczny. 4,5 mln mieszkańców Zimbabwe jest niedożywionych, z czego 1/3 została w ostatnich paru miesiącach objęta programem Światowego Programu Żywności, dostała jedzenie z tego programu. Mówimy o kraju, w którym średnia długość życia wynosi 35,5 roku. Zimbabwe jest pod tym względem, jak zresztą wspomniał mój przedmówca, jednym z rekordzistów świata in minus. 1/5 mieszkańców jest zarażona wirusem HIV, a co tydzień kolejnych 3200 osób zostaje zarażonych. Zimbabwe ma najwyższy współczynnik sieroctwa na świecie. Bezrobocie w tym kraju wynosi 80%! Również 80% ludności żyje poniżej granicy ubóstwa! Każdego miesiąca kilka tysięcy osób ucieka z tego państwa. Już ponad 30% obywateli wyemigrowało do krajów ościennych.

Zimbabwe, to jedyny kraj afrykański, gdzie notuje się regres gospodarczy. W ostatniej dekadzie obroty gospodarki tego kraju zmniejszyły się o 40%, a w tym roku o kolejnych prawie 6%. W zeszłym roku średnioroczna stopa inflacji wzrosła do 2200%. W tym roku zapewne przekroczy 5000%! Od 1998 r. produkcja rolna spadła o 4/5! Dwa główne przemysły Zimbabwe: tytoniowy i wydobycie złota są bliskie załamania.

To wszystko statystyka, tragiczna i wymowna, ale boję się, że suche liczby, procenty i cyfry przysłonią dramat, indywidualne tragedie milionów ludzi. Zimbabwe jest daleko, ale pamiętajmy słowa Ernesta Hemingwaya: "Nie pytaj, komu bije dzwon - bije on tobie". Zimbabwe to państwo, które wpadło w "czarną dziurę", zanika na naszych oczach, przestaje istnieć ekonomicznie i społecznie, a jedynym przejawem funkcjonowania władzy są represje polityczne. Nie możemy milczeć. Nie możemy udawać, że samo współczucie, bez politycznych decyzji, wystarczy.

Dlatego ta debata, dlatego ta rezolucja. Rezolucja wspólna, ponad podziałami.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κυρία Πρόεδρε, ακούγεται κάπως ειρωνικό και τραγικό όταν, εκείνοι που είχαν κάνει την Ζιμπάμπουε αποικία, εκείνοι που καταλήστεψαν τους φυσικούς πόρους όλα αυτά τα χρόνια, σήμερα κόπτονται για την ανεξαρτησία και την ελευθερία της. Γιατί λοιπόν επανειλημμένα το Ευρωκοινοβούλιο ασχολείται με την Ζιμπάμπουε; Γιατί τάχα παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα; Όχι, κύριοι Ευρωβουλευτές! Να πούμε την αλήθεια. Γιατί η Μεγάλη Βρετανία ονειρεύεται να την ξανακάνει αποικία και γιατί οι άλλες μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξαναονειρεύονται νέες αποικίες στην Αφρικανική ήπειρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και την ανεξαρτησία της η Ζιμπάμπουε την απέκτησε με σκληρούς και αιματηρούς αγώνες κατά των βρετανών αποικιοκρατών.

Υπάρχουν προβλήματα; Βεβαίως υπάρχουν. Είναι αυτή η κατάσταση που περιγράφεται; Βεβαίως και είναι αυτή. Είναι, όμως, αποτέλεσμα της μακρόχρονης αποικιοκρατίας, είναι αποτέλεσμα των μέτρων που επιβάλλουν όλα αυτά τα χρόνια και η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ιμπεριαλιστικές χώρες, μέτρα που έχουν στόχο τον οικονομικό στραγγαλισμό και την πολιτική απομόνωση του καθεστώτος της Ζιμπάμπουε. Σε τελευταία ανάλυση, το αν και πώς θα αλλάξει η κατάσταση στη Ζιμπάμπουε είναι υπόθεση του λαού της και δεν δικαιούται ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε κανένας άλλος να επεμβαίνει στα εσωτερικά της.

Σήμερα υπάρχει ένα σχέδιο που εξελίσσεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τι λέει αυτό το σχέδιο; Χρηματοδότηση και εξαγορά της αντιπολίτευσης. Εκατομμύρια δίνονται σε διάφορους οι οποίοι παρουσιάζονται ως πολιτικοί αντίπαλοι του καθεστώτος. Χρηματοδοτούνται μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες αποτελούνται από έμμισθους υπαλλήλους οι οποίοι δεν αντιπροσωπεύουν τίποτα στην κοινωνία της Ζιμπάμπουε. Υπάρχουν κυρώσεις, και παράλληλα η Μεγάλη Βρετανία δεν τηρεί τις συμφωνίες τις οποίες είχε κάνει με την Ζιμπάμπουε. Ακόμη και παράνομο εμπόριο όπλων γινόταν και είχε συλληφθεί ο γιός της Μάργκαρετ Θάτσερ· κι' αυτό είναι γνωστό και έχει γραφτεί σε όλες τις εφημερίδες.

Εμείς θεωρούμε, λοιπόν, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κανένα δικαίωμα να επεμβαίνει στο εσωτερικό της Ζιμπάμπουε και καμιάς άλλης χώρας. Τα όποια προβλήματα υπάρχουν είναι αρμόδιος να τα λύσει ο ίδιος ο λαός με τον τρόπο που επιλέγει ο ίδιος. Γι' αυτό και καταψηφίζουμε το κοινό ψήφισμα και λυπούμαστε πάρα πολύ γιατί, παρ' ότι γνωρίζετε ότι όλα τα μέτρα που παίρνετε και το εμπάργκο που κάνετε κατά της Ζιμπάμπουε έχει ως συνέπεια να επιδεινώνεται η κατάσταση και να πεθαίνουν χιλιάδες άνθρωποι, συνεχίζετε την ίδια βάρβαρη πολιτική.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder, namens de IND/DEM-Fractie. – Mevrouw de Voorzitter, Mugabe en muizenjagers. Wat heeft de president van Zimbabwe te maken met dit uitzonderlijke beroep? Alles! Want in de onmiddellijke omgeving van Mugabe's landgoed - de grootste privé residentie in Afrika - houden eerzame burgers het hoofd boven water door een dagelijkse klopjacht op muizen. Die diertjes zijn immers voor ons als rundvlees, zo informeerden zij. Zo diep dus is Zimbabwe, nog maar kortgeleden de korenschuur van Afrika, onder het tirannieke bewind van Robert Mugabe gezonken.

Daaraan ligt ten grondslag de even dwaze als misdadige campagne, waarbij sinds het jaar 2000 duizenden productieve boerderijen van blanke eigenaren werden geconfisqueerd en overgedragen aan Mugabe's incompetente en onverschillige stromannen met als gevolg grootschalige hongersnood. En passant hanteert Mugabe's Zanu-PF-Partij de voedselschaarste als wapen tegen de oppositie. Ultieme kritiek op Mugabe's machtswellust oefende recent correspondent R.W. Johnson. Hij berichtte dat in Zimbabwe mensen massaal als dieren worden geruimd en dat het overgrote deel van de sterfgevallen het directe gevolg is van doelbewust regeringsbeleid. Deze door de VN genegeerde volkerenmoord is wellicht tienmaal groter dan in Darfur.

In identieke zin uitte zich Arnold Tsunga, voorzitter van de mensenrechtenorganisatie Crisis in Zimbabwe Coalition. Tsunga noemde de politiek van Mugabe "slimme genocide", omdat ze niet wordt opgemerkt door regeringen, hulporganisaties en de pers. Raad, Commissie, collega's, die aanklacht van slimme, stille genocide mag ons tot de intrekking van die aanklacht niet en nooit met rust laten.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Gahler (PPE-DE). – Frau Präsidentin! Herr Kollege Pafilis, Sie haben mir vor vier Minuten die zynischste Rede zu Simbabwe gehalten, die seit 1999 hier gehalten worden ist. Sie gehen tatsächlich über Leichen und legitimieren eine Diktatur. Ich empfehle Ihnen, sich den bewegenden Aufruf von Bischof Tutu einmal zu Gemüte zu führen, und ich glaube, der ist unverdächtig.

Man glaubt manchmal, dass es in einem Land nicht weiter abwärts gehen kann, wenn es die niedrigste Lebenserwartung weltweit hat und den Weltrekord an Inflation hält, wenn 80 % der Menschen arbeitslos sind, ebenso viele unter der absoluten Armutsgrenze leben und die Wirtschaft im letzten Jahrzehnt um 40 % geschrumpft ist. Leider reicht gerade in solchen Ländern die Kraft des Regimes immer noch aus, um gegen die Bevölkerung zuzuschlagen, wie zuletzt am 11. März. Viele sind verhaftet und gefoltert worden. Als Abgeordnete sind wir insbesondere entsetzt über die brutale Misshandlung unseres Kollegen Nelson Chamisa, der auf dem Weg nach Brüssel zur Ausschusssitzung unserer Paritätischen Parlamentarischen Versammlung am Flughafen von Harare von Schergen des Regimes brutal zusammengeschlagen wurde und dabei ein Auge verloren hat.

Mein Dank geht an den Rat, der sich zu der Situation am 13. und am 18. März und im Allgemeinen Rat auch am 23. April deutlich geäußert und auch die Liste der Reiseverbote für führende Regimeanhänger erweitert hat. Immerhin hat die SADC anerkannt, dass es eine Krise in Simbabwe gibt, und Präsident Mbeki als Vermittler eingesetzt. Wir wissen, dass Mugabe sich aufgrund des SADC-Treffens leider eher ermuntert fühlt und die Repression im ganzen Land auch ohne internationale Aufmerksamkeit weitergeht.

Südafrika kommt von jeher eine Schlüsselrolle zu. Präsident Mbeki muss die Rolle als Vermittler glaubwürdig spielen. Wir wissen, wie schwierig es ist, zu akzeptieren, dass aus einem Befreier ein Tyrann werden kann, aber Mbeki hat es persönlich in der Hand, in die Geschichte einzugehen als jemand, der letztlich auch afrikanischen Menschenrechts- und Demokratiestandards zum Durchbruch verholfen hat, indem er sich auf die Seite der leidenden Menschen stellt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Maria Gomes (PSE). – O arcebispo católico de Bulawayo denunciou recentemente a miséria e a opressão que Mugabe nos últimos anos trouxe ao Zimbabwe e apelou mesmo ao povo para sair à rua, enfrentando as armas do regime. O arcebispo Pius Ncube explicou o seguinte:

‘Mugabe is mad for power and he will cling to it, even if it means destroying the economy and destroying Zimbabwe. Mugabe is an evil man, a bully and a murderer. I will not be bullied or bought by him. I accept that it may mean that I lose my life.’

Será que este corajoso arcebispo, líderes da oposição e activistas pelos direitos humanos e pelo desenvolvimento do Zimbabwe, estão a ser devidamente apoiados pela Comissão e pelo Conselho da União Europeia, incluindo para mobilizarem a solidariedade de que precisam de outros africanos da União Africana e da Sadec? Será que, em nome de um debate sério dos problemas de África e da interacção positiva da Europa com África, eles também vão ser convidados e bem acolhidos em Lisboa durante a Cimeira UE-África sob Presidência portuguesa?

É para termos respostas claras que esta resolução do Parlamento Europeu é importante e oportuna.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE). – Madam President, I am in total agreement with what Mr Gahler said with regard to Mr Pafilis. I have never heard such perversion of the truth in my life as what he just said in this House.

First of all, I welcome the joint motion that seeks strongly to uphold the sanctions against the ruthless violence of the regime that is plaguing Zimbabwe in the worst possible way. I thank those who have worked hard on this motion for a resolution, and I am pleased with the result.

Isolating Mugabe and other members of his regime is of the utmost importance in showing both the international community and the other African nations that the European Union Member States will not tolerate these blatant abuses of human rights and dignity. We have consistently opposed this brutal menace and will continue to do so together. Mugabe should remember his promise to step down and do so now. This is the only action that he could take to benefit Zimbabwe. Absolute power corrupts absolutely.

Members of Zimbabwe’s illegitimate government are not allowed to enter any EU Member State and I refer, in particular, to the EU-Africa Summit scheduled to be held in Lisbon in December. The joint motion for a resolution makes clear and reasserts that this move would seriously undermine the European Union’s resolve. It would hamper the future use of soft power wherever we might need it. The European Union sanctions in place put real pressure on Mugabe’s brutal regime. As such, they need to be reinforced, strengthened and taken to the next level.

As regards the next level, it is well known that Mugabe is seeking financial backing and support from countries, such as China, that are not always as firm on issues of freedom and democracy as I and many others would like. This joint motion shows Parliament’s determination to take this issue to the UN Security Council.

Finally, the money that we give to Zimbabwe must be spent in the proper way and must not swell the dictator’s coffers.

I end by stating very clearly that we are for the Zimbabwean people but we are not in any way for Mr Mugabe.

 
  
MPphoto
 
 

  Józef Pinior (PSE). – Pani Przewodnicząca! Byliśmy wszyscy pod wrażeniem walki narodu Zimbabwe o niepodległość 27 lat temu. Społeczeństwo Zimbabwe w tamtym czasie było przykładem walki kolonialnej dla innych krajów trzeciego świata. Ten szacunek dla narodu Zimbabwe jest dzisiaj dla nas głównym imperatywem moralnym w poparciu dla walki społeczeństwa Zimbabwe o demokrację i rządy prawa.

Dokładnie miesiąc temu, w czasie obrad plenarnych Parlamentu Europejskiego, widzieliśmy na ekranach telewizorów w tym budynku okrwawioną twarz przywódcy opozycji demokratycznej Morgana Tsvangirai. To jest dzisiaj prawdziwy przywódca społeczeństwa Zimbabwe.

Represjonowani przywódcy ruchu studenckiego, społeczeństwa obywatelskiego, związków zawodowych, Unia Europejska, instytucje, Parlament Europejski muszą w tej chwili uczynić wszystko, aby pomóc społeczeństwu Zimbabwe, społeczeństwu obywatelskiemu, przywrócić w tym kraju demokrację, wolność i rządy prawa. Szczególne znaczenie w tym procesie ma rola Republiki Południowej Afryki oraz prezydenta tego kraju Mbeki. Parlament Europejski popiera wszystkie działania na rzecz demokracji i rządów prawa w Zimbabwe.

 
  
MPphoto
 
 

  President. I have received six motions for resolution(1) tabled in accordance with Rule 103(2) of the Rules of Procedure.

The debate is closed.

The vote will take place shortly.

 
  

(1)See Minutes.


14. Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

14.1. Nedávne potlačenie demonštrácií v Rusku
MPphoto
 
 

  President. The next item is the debate on six motions for resolutions on recent repression of demonstrations in Russia(1).

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE), Autorius. – Europos Sąjunga vykdydama savo veiklą, bendradarbiaudama su kitomis valstybėmis, remiasi savo pamatinėmis vertybėmis, kurių svarbiausios yra demokratija, žmogaus teisės ir laisvės.

Rusijos Dūmos atstovai, kalbėdami Europos Parlamente, teigia, kad išpažįsta tas pačias vertybes kaip ir Europos Sąjunga, tačiau, kaip tvarkytis Rusijai namuose, jai niekas nenurodinės.

Susidorojimas su taikiomis gyventojų demonstracijomis Maskvoje, Sankt Peterburge ir Nižnij Novgorode, rodo Rusijos valdžios nepakantumą ir baimę prieš kitaminčius, ypač artėjant prezidento rinkimams 2008 m.

Rusija, pajutusi energetikos ginklo politinę ir ekonominę galią, jau seniai ignoruoja tarptautinės bendruomenės nuomonę ir siunčiamus signalus dėl žmogaus teisų pažeidimų šalyje. Rusija – Europos Sąjungos strateginis partneris, kuriam dėl tos pačios energetikos taikome dvigubus standartus nei kitoms pasaulio valstybėms.

Derantis dėl naujos Europos Sąjungos ir Rusijos bendradarbiavimo sutarties, kviečiu Tarybą atsižvelgti į įvykius Rusijoje ir nedaryti jai nuolaidų.

 
  
MPphoto
 
 

  Michał Tomasz Kamiński (UEN), autor. – Pani Przewodnicząca! Dobrze, że udało się w tej Izbie znaleźć kompromisowy wariant rezolucji w sprawie łamania praw człowieka w Rosji, bo ważne, że w takiej sprawie Parlament zajmuje wspólne stanowisko i mówi zarówno do społeczeństwa w Rosji, jak i do pana prezydenta Rosji, Władimira Putina, jednym głosem. Dla każdego z nas, zwłaszcza w tych dniach, w których chyba wszyscy, którzy kibicują demokracji w Rosji i dla których demokratyczna Rosja powinna być ważnym partnerem dla Europy, w tych smutnych dniach, kiedy przeżywaliśmy śmierć pierwszego demokratycznego prezydenta Rosji, Borysa Jelcyna, jest dla nas szczególnie ważne, aby dostrzec, że dzisiejsza Rosja nie spełniła niestety tych marzeń, które wszyscy podzielaliśmy, gdy Borys Jelcyn wkraczał na scenę polityczną tego kraju. Te nadzieje się niestety nie spełniły i trzeba o tym powiedzieć i o tym mówi nasza rezolucja. Jeszcze raz chcę podkreślić, iż cieszę się, że jest ona rezolucją kompromisową wielu różniących się w innych sprawach frakcji politycznych.

Muszę powiedzieć, że dla mnie obrazy, które oglądałem w telewizji z tłumienia manifestacji obrońców praw człowieka w Rosji były obrazami wręcz traumatycznymi, ponieważ przypominały najgorsze czasy, także w moim kraju, kiedy demonstracje uliczne były brutalnie rozbijane przez policję. Chcę zaznaczyć, iż ta ocena brutalności działań rosyjskiej policji jest oceną, która została - o dziwo! - podzielona przez rosyjskiego Rzecznika Praw Człowieka. I stąd też w naszej deklaracji znajduje się wezwanie do Dumy rosyjskiej, do naszych kolegów, rosyjskich parlamentarzystów, aby powołali specjalną komisję, która zajmie się wyjaśnieniem tej kwestii.

Wysoka Izbo, prosząc jednak państwa o przyjęcie tej rezolucji, chciałbym z tego miejsca wygłosić apel, aby obywatele rosyjscy, którzy niestety dzisiaj pozbawieni są w dużym stopniu możliwości dostępu do prawdziwej informacji, mieli świadomość, że to, co robimy, nie jest aktem rusofobii, jak często przedstawia to kremlowska propaganda. Odwrotnie. To, co robimy, walka o prawa człowieka w Rosji, walka o demokratyczną Rosję wynika z naszej głębokiej sympatii do tego kraju, w naszego głębokiego respektu, jaki mamy dla wielkiej rosyjskiej kultury i wielkiego rosyjskiego narodu. Chcemy, by cieszył się dokładnie tymi swobodami, którymi cieszymy się my w Unii Europejskiej i chciałbym, aby Parlament Europejski był tą instytucją, która dla obywateli Rosji będzie, niczym latarnia morska, oświetlała drogę do demokracji.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Horáček (Verts/ALE). – Frau Präsidentin! Das Europäische Parlament hat sich diese Woche mehrmals mit Russland befasst, im Unterausschuss für Menschenrechte mit Kommissar Piebalgs bei einer gemeinsamen Sitzung der Delegation für die Beziehungen zu Russland, Belarus und der Ukraine und jetzt hier im Plenum, weil die Probleme immer größer werden. Die massiven Menschenrechtsverletzungen in Moskau und St. Petersburg, wo friedliche Demonstrationen gegen die autoritäre Ausrichtung des Systems durch gewaltsames Eingreifen der Polizei niedergeschlagen und unbeteiligte Passanten und westliche Journalisten angegriffen wurden, haben wir mit Entsetzen wahrgenommen.

Die Einschüchterung und Unterdrückung der Meinungs-, Versammlungs- und Pressefreiheit in Russland hat inzwischen System. Die Art der Desinformation und der Lüge ist aus dem Tschetschenienkrieg bekannt. Viele Medien stehen unter Regierungskontrolle oder betreiben Selbstzensur. Unabhängige Journalisten wie Anna Politkowskaja wurden ermordet. Russland steht mit 13 Morden an Journalisten allein während der Amtszeit Putins an dritter Stelle nach Irak und Algerien – eine erschreckende Bilanz!

Die politische Opposition findet kein Sprachrohr. Pressefreiheit und Meinungsfreiheit sind massiv bedroht. Potenzielle politische Gegner Putins wie Chodorkowski und Lebedjew sitzen ohne fairen Prozess im Gefängnis, Garri Kasparow wurde wiederholt festgenommen. Nichtregierungsorganisationen werden durch Gesetze gegängelt, die die Rechte der Zivilgesellschaft beschneiden. Die russische Führung nutzt nicht nur ihre Gerichte, sondern inzwischen den gesamten Sicherheitsapparat, um politische Gegner einzuschüchtern. Die Kreml-Mächtigen schlagen zu. Damit sind auch die Schritte zu Rechtsstaatlichkeit und eine unabhängige Justiz in Gefahr. Es ist eine perfide Strategie, die Menschen, die eine echte Demokratie im Land fordern, als Extremisten abzustempeln, um ihnen damit ihre Glaubwürdigkeit zu nehmen. Putin ist kein lupenreiner Demokrat! Er kommt aus dem KGB, und seine Herkunft prägt auch seine Handschrift.

Russland ist Mitglied des Europarats, der OSZE und der Vereinten Nationen, verletzt aber elementare Grund- und Menschenrechte. Die EU verhandelt ein neues Partnerschaftsabkommen. Dieses Abkommen muss einen Menschenrechtsteil enthalten, der auch Bestandteil aller Verträge ist. Wir solidarisieren uns mit unseren Freunden in Russland, die sich für eine friedliche und demokratische Zukunft einsetzen.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE), author. – Madam President, the clampdown on peaceful demonstrators some weeks ago sends an alarming message about the future of basic freedoms in Russia: freedoms of speech, the media and demonstrations. The Russian Government committed itself to guaranteeing these freedoms as a condition for being admitted to the Council of Europe in 1996. Today, 11 years later, the majority of people in Russia feel insecure and have no trust in law and justice. Sixty-five per cent claim to be unhappy, and more than half disapprove of the Government, which is already heading beyond mere authoritarianism, as one opposition leader put it.

We expect the Russian Government to react to this resolution, which is a unanimous expression of serious but friendly concern. We also expect the European Council and Commission to make it absolutely clear at the forthcoming EU-Russia Summit that restoration of these basic freedoms will be a crucial test of Russia’s ability and willingness to be a credible international partner.

At this point, Russia has become essentially an authoritarian state. EU leaders will share responsibility for the further worsening of the situation there if they are not willing or able to face these new realities with determination and clarity. Speaking with one voice, on the basis of European values, is the only way to help Russia back to the road of democracy. It is vital that Russian citizens should enjoy the same freedoms – including freedom from fear and police violence – that we have been enjoying.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), Auteur. – Voorzitter, in de landen van de oude Europese Gemeenschappen is lange tijd gedacht dat de autoritaire éénpartij-staat en de gewelddadige onderdrukking van elke georganiseerde oppositie in Rusland een product waren van het communisme. Ik herinner me dat de alweer lang geleden overleden Duitse radicale studentenleider Rudi Dutschke, bijgenaamd de Bürgerschreck, links in het westen van Europa waarschuwde tegen die opvatting. Naar zijn mening had wat er toen in Rusland gebeurde, helemaal niets te maken met socialisme of communisme, maar alles met een door hem als "Aziatisch" genoemde traditie. Dat is een traditie waarin een kleine groep erin slaagt om met keiharde middelen de baas te blijven in een groot en dunbevolkt land.

Als er in Rusland iemand aan de macht komt die deze slechte toestand wil doorbreken, is er tot nu toe steeds een flinke kans dat hij wordt opgevolgd door iemand die teruggrijpt naar de oude misstanden. Chroetsjov in de jaren '50 en '60 en Gorbatsjov in de jaren '80 en '90 konden Rusland van bovenaf niet veranderen.

De huidige president Poetin past, net als eerder de tsaren en Stalin weer helemaal in die oude Russische traditie. Hij kon aan de macht komen toen zijn chaotische voorganger, Jeltsin, niet meer tot regeren in staat was, kon zich onder de Russen populair maken door Tsjetsjenië te vernietigen en is nu in staat om de Russen hun democratie te ontnemen.

Ongelukkig is het land dat olie of aardgas bezit. Dat bezit en de rijkdom door de export geeft de heersers een versterkte machtspositie en maakt binnenlandse veranderingen vrijwel onmogelijk. Daarnaast verstomt de kritiek van een groot deel van de buitenwereld die energie wil kopen. Na Saoedi-Arabië of Iran verkeert nu ook Rusland in die positie. Zelfs in de twee grootste steden, waar tot nu toe nog de meeste ruimte was voor kritiek en verscheidenheid, worden demonstraties van opposanten onmogelijk gemaakt. De Europese landen en hun inwoners moeten daarin niet berusten, maar solidair zijn met diegenen die van Rusland een fatsoenlijke democratie willen maken.

 
  
MPphoto
 
 

  Παναγιώτης Μπεγλίτης (PSE), Συντάκτης. – Κυρία Πρόεδρε, η ανάγκη ανάπτυξης των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ρωσίας και η διαμόρφωση μιας νέας δυναμικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης, όπως επιβάλλει ο γεωοικονομικός και ο γεωστρατηγικός ρεαλισμός, δεν μπορούν να υποστείλουν και να ακυρώσουν την κριτική μας για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στη Ρωσία. Αντιλαμβάνομαι και κατανοώ τη "Realpolitik" της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Ρωσίας· ταυτόχρονα, όμως, θα πρέπει να υπερασπιστούμε και τις βασικές αρχές του συλλογικού ευρωπαϊκού δημοκρατικού πολιτισμού. Απ' αυτήν την πλευρά, κυρία Πρόεδρε, θεωρώ ως αναγκαίο να τίθεται το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πάντα ψηλά στην προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πλαίσιο του ενισχυμένου πολιτικού διαλόγου με τη Ρωσία και την πολιτική της ηγεσία. Μια πρώτη ευκαιρία είναι η Σύνοδος Κορυφής στις 17 Μαΐου και η συνάντηση με τον Πρόεδρο Πούτιν.

Θα ήθελα όμως να επισημάνω και κάτι άλλο. Θα ήταν σοβαρό πολιτικό λάθος για την Ευρωπαϊκή Ένωση να ταυτίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία και την κατάσταση που επικρατεί εκεί με ορισμένους μόνο κύκλους που χρηματοδοτούνται ανοικτά από συγκεκριμένους Ρώσους πολιτικούς πρόσφυγες της γνωστής κλίκας των ολιγαρχών. Οι πρόσφατες δηλώσεις Μπερεζόφσκι στο Λονδίνο είναι χαρακτηριστικές των προθέσεων ορισμένων κύκλων.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriele Stauner, im Namen der PPE-DE-Fraktion. – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Russland ist ein Kulturland. Seine Leistungen auf dem Gebiet der Literatur, der Musik und der darstellenden Kunst nötigen uns immer wieder Respekt und Bewunderung ab. In dieser Hinsicht ist Russland ein echtes Mitglied der europäischen Völkerfamilie.

Aber Russland zeigt auch Schattenseiten. Sehr dunkle Schatten werfen gegenwärtig die Maßnahmen der russischen Regierung gegen Menschenrechte und Grundfreiheiten. Es ist eines veritablen Mitglieds der Vereinten Nationen und des Europarates in der Tat nicht würdig, so gegen die eigenen Bürger vorzugehen, wie dies am 14. und 15. April in Moskau und Sankt Petersburg geschehen ist.

Meinungs- und Pressefreiheit sind die vornehmsten Rechte eines demokratischen Staates. Die europäischen Völker – auch das russische – haben für die Rechte mit ihrem Blut bezahlt. Deshalb ist es eine Schande, dass die Regierung Putin, die für sich Weltmachtanspruch erhebt und sich mit stolz geschwellter Brust als Vermittler bei allen internationalen Konflikte anbietet, gegen das eigene Volk in derart feiger und gewalttätiger Weise vorgeht.

Mit uns kann eine solche Regierung nicht auf Augenhöhe und als gleichberechtigter Partner verhandeln. Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden. Das sei der russischen Regierung ins Stammbuch geschrieben.

 
  
MPphoto
 
 

  Józef Pinior, w imieniu grupy PSE. – Pani Przewodnicząca! Pragnę rozpocząć od złożenia hołdu Borysowi Jelcynowi, wielkiemu przywódcy Rosji, jednej z tych osób, dzięki której demokracja okazała się zwycięska w stosunku do dyktatur w drugiej połowie XX wieku. Jelcyn reprezentował tą prawdziwą Rosję, Rosję społeczeństwa obywatelskiego, Rosję demokracji, Rosję rządów prawa.

W tym tygodniu w Strasburgu odbyło się specjalne posiedzenie Podkomisji Praw Człowieka Komisji Spraw Zagranicznych, w trakcie której dokładnie przesłuchiwaliśmy świadków tego, co się w tej chwili dzieje w Rosji. Opinie są zgodne - Rosja zmierza w niebezpiecznym kierunku. To, co jest w tej chwili najważniejsze dla Parlamentu Europejskiego, to dokładne monitorowanie stanu zbliżających się wyborów do Dumy w grudniu tego roku i wyborów prezydenckich w przyszłym roku. Musimy ze swojej strony zrobić wszystko, aby społeczeństwu obywatelskiemu Rosji, rosyjskiej demokracji przybliżyć, pomóc tym instytucjom, aby te wybory były rzeczywiście wolne, uczciwe i niesfałszowane.

 
  
MPphoto
 
 

  Marcin Libicki, w imieniu grupy UEN. – Pani Przewodnicząca! To, co dzieje się w Rosji jest bardzo smutne. Widzimy tłumienie prób demokratyzacji Rosji, widzimy tłumienie demonstracji, wolności słowa. Ale musimy sobie zdać sprawę, że Rosja nie ma tradycji demokratycznych, że ci, którzy próbowali Rosję nawet w dawniejszych czasach demokratyzować, jak Aleksander I musieli z tego zrezygnować, albo jak w nowszych czasach Borys Jelcyn, odchodząc z tego świata, są powszechnie krytykowani. Musimy zdać sobie sprawę, że w Rosji w sondażach więcej ludzi domaga się porządku niż demokracji. I dlatego, kiedy popieramy to wszystko, co w Rosji jest dobrym zjawiskiem, co buduje nadzieje, musimy sobie zdać sprawę, że kiedy paktujemy z rosyjskim rządem, paktujemy z rządem, który kieruje się innymi wartościami niż wartości europejskie. Rosja nie ma, nie zna nie tylko demokracji wewnętrznej, ale również nie zna normalnych cywilizowanych obyczajów w stosunkach zewnętrznych. I to powinno być ostrzeżeniem dla tych wszystkich, którzy chcą budować przyszłość Europy w nadziei, że Rosja będzie solidarnym współpracownikiem.

 
  
MPphoto
 
 

  Witold Tomczak, w imieniu grupy IND/DEM. – Pani Przewodnicząca! Represje wobec opozycji, siłowe tłumienie pokojowych demonstracji, ograniczanie wolności słowa, łamanie praw człowieka to niepokojące zjawiska godne potępienia, bez względu na to, w jakim państwie występują.

Niestety te zarzuty można skierować wobec wszystkich dzisiejszych mocarstw, tych ze Wschodu i tych z Zachodu, które uzurpują sobie prawo dominacji w świecie, które chcą być światowymi sędziami, policjantami i stróżami moralności. Wytykanie dziś Rosji antydemokratycznych praktyk i łamania praw człowieka można skwitować powiedzeniem: „przyganiał kocioł garnkowi”.

Szykany wobec przeciwników politycznych, wobec mniejszości narodowych i wyznaniowych, utrudnianie praktyk religijnych to codzienność polityczna w wielu miejscach świata, choć często ubrana w kłamstwo medialne. Nade wszystko gwałcone jest na całym świecie, i w Rosji, i w Unii Europejskiej, podstawowe prawo każdego człowieka, prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. W tej kwestii nie ma niewinnych! Ta zbrodnia jest źródłem wszelkiego zła!

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). – Frau Präsidentin! 1991 habe ich nicht nur den obersten estnischen Freiheitskämpfer, Tunne Kelam, kennen gelernt, sondern auch Boris Jelzin, als er hier nach Straßburg kam, um von einem neuen Russland zu künden. Inzwischen hat es einen massiven Rückschlag gegeben. Russland ist ein autoritärer Staat mit einer immer aggressiveren Außenpolitik. Ich glaube, dass es notwendig ist, dass wir mit aller Klarheit darauf hinweisen: Der Fisch fängt immer vom Kopf her an zu stinken. Der Einsatz der OMON-Milizen gegen Demonstranten und gegen ausländische Journalisten wie den deutschen Fernsehkorrespondenten wäre ohne ausdrückliche Anordnung des Kreml nicht möglich gewesen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass Präsident Putin die alleinige Verantwortung für das Zurückdrängen der schwachen Ansätze von Demokratie und Freiheit in Russland trägt.

Hier brauchen wir eine klare Sprache und dürfen nicht einfach von Entgleisungen reden. Putin ist verantwortlich, die russische Führung ist verantwortlich. Es geht um unsere Glaubwürdigkeit, denn Russland hat in der Menschenrechtserklärung des Europarates europäische Prinzipien unterschrieben, auf deren Einhaltung wir in Geschlossenheit und Klarheit bestehen müssen.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (PSE). – Pastaraisiais metais Rusija ekonomiškai stiprėja, o apklausos rodo palankius valdantiesiems rezultatus. Todėl ypač nesuprantami Rusijos valdžios veiksmai balandžio viduryje, nukreipti prieš opoziciją.

Negalėdamos gauti žodžio žiniasklaidos erdvėje, opozicinės partijos ir nevyriausybinės organizacijos mėgina atkreipti dėmesį į demokratijos pažeidimus Rusijoje. Neadekvati reakcija į tik kelių tūkstančių žmonių demonstracijas, milicijos ir OMON'o veiksmai menkina ir taip pašlijusį Rusijos autoritetą Vakaruose, apsunkina numatytas derybas dėl naujos ES ir Rusijos sutarties.

Tik nedaugelis iš oficialių asmenų Maskvoje išdrįsta pripažinti, kad jėgos struktūrų veiksmai peržengė leistinas ribas. Žmogaus teisių pažeidimai, auganti įtampa tarp valdžios ir opozicijos Rusijoje dar tik įsibėgėjant rinkiminiai kompanijai menkina viltį, kad ji bus skaidri ir demokratiška.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Nooke, amtierender Ratspräsident. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Als erstes möchte ich mich noch einmal dafür bedanken, dass ich hier die Möglichkeit habe, bereits zum zweiten Mal als deutscher Menschenrechtsbeauftragter an der Debatte teilzunehmen und das Wort zu ergreifen.

Wir alle haben ja die Ereignisse vom 14. und 15. April in Moskau und St. Petersburg mit großer Sorge beobachtet. Nicht wenige stellen sich die Frage, ob angesichts dieser Entwicklungen die Versammlungsfreiheit in Russland in Gefahr ist. Die russische Verfassung garantiert das Recht russischer Bürger, sich friedlich und ohne Waffen zu versammeln, Kundgebungen und Demonstrationen, Umzüge und Mahnwachen durchzuführen.

Dies steht offensichtlich im Widerspruch zu der Art und Weise, wie die russischen Behörden jüngst in Moskau, St. Petersburg und Nischni Nowgorod gegen die Demonstranten vorgegangen sind. Garri Kasparow hat mir in einem persönlichen Telefonat von diesen Vorgehensweisen berichtet. Hinzu kommt, dass sich die Demonstrationen vom 14. und 15. April von den vorangegangenen Märschen durch ein härteres Vorgehen der Miliz und durch die Tatsache unterscheiden, dass es dieses Mal auch zu vorläufigen Festnahmen von akkreditierten Journalisten und Übergriffe auf diese Journalisten kam.

Die Berichterstattung einiger Zeitungen war nach den Vorfällen durchaus kritisch. In einigen Zeitungen wurde vom „Hackfleisch aus nicht Einverstandenen“ („Kommersant“) oder von „Alle Macht dem OMON“ („Moskowski Komsomolez“) sowie von „belagerter Festung und präzedenzloser Härte“ („Nowije Iswestija“) gesprochen.

Allerdings gab es auch Berichte, in denen die Ereignisse heruntergespielt werden sollten. Ein ähnliches Bild war bei der Reaktion der russischen Regierung zu sehen. Während einige Regierungsstellen das Vorgehen verteidigten, hat zum Beispiel der Menschenrechtsbeauftragte Lukin eingeräumt, dass die Polizei ihre Befugnisse in beträchtlichem Maße überschritten habe. Die Gouverneurin von St. Petersburg, Matwijenko, hat angeordnet, dass alle Beschwerden über Übergriffe der russischen Polizeieinheiten untersucht werden. Gleiches fordert Sergej Jastrschembski, der Berater des russischen Präsidenten in EU-Fragen. Und Ella Pamfilowa, die Vorsitzende der Gesellschaftskammer, hat darauf hingewiesen, dass das Vorgehen der Miliz das weltweite Ansehen Russlands beschädigt habe.

Die Bundesregierung hat auch auf diese Vorgänge reagiert und am 16. April durch eine Erklärung der EU-Ratspräsidentschaft ihre Sorge öffentlich zum Ausdruck gebracht. Auch der stellvertretende Regierungssprecher Thomas Steg erklärte am 16. April in Berlin, die exzessive Gewaltanwendung vom Wochenende gebe Anlass zur Besorgnis. Auch das Vorgehen gegen Journalisten sei inakzeptabel.

Die Bundesregierung erwartet von der russischen Seite eine lückenlose Aufklärung der Vorgänge. Die deutsche Botschaft in Moskau wurde nach den Vorfällen in Moskau und St. Petersburg umgehend auf hoher Ebene vorstellig und forderte eine umgehende und lückenlose Aufklärung. Wir werden die Lage der Meinungs- und Versammlungsfreiheit selbstverständlich auch am 3. Mai bei den Menschenrechtskonsultationen zwischen der EU und Russland gegenüber der russischen Seite mit Nachdruck ansprechen.

Die Entwicklung der Menschenrechtslage in Russland muss auch weiterhin mit großer Aufmerksamkeit verfolgt werden. Das gilt insbesondere für die Meinungs- und Versammlungsfreiheit und den freien und fairen Zugang zu den Medien. Russland hat sich als Mitglied der Vereinten Nationen, auch als Mitglied im neuen Menschenrechtsrat, als Mitglied des Europarates und der OSZE zur Achtung der Grundrechte verpflichtet. Der Achtung dieser Grundrechte kommt gerade auch im Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen in Russland besondere Bedeutung zu.

Wir werden Russland gegenüber deutlich machen, dass es im eigenen Interesse Russlands liegt, alles zu tun, damit die Meinungs- und Versammlungsfreiheit gestärkt und nicht weiter geschwächt wird.

Ich glaube, die Werte und die Menschenrechte, auf denen Europa ruht, sind zu einem wesentlichen Teil von russischen Intellektuellen und Künstlern mit geschaffen worden, und daran sollten wir uns gemeinsam erinnern und dafür sorgen, dass dieser Weg weiter beschritten wird und nicht ein anderer.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 
 

  Joaquín Almunia, Member of the Commission. Madam President, the Commission is also concerned at the disproportionate use of force by Russian law enforcement agencies against peaceful demonstrators and journalists, notably in Moscow and St Petersburg on 14 and 15 April. We are also concerned at a number of arbitrary detentions made at the same opposition protests.

Freedom of expression and freedom of assembly – including the holding of demonstrations – are fundamental human rights. They are the cornerstones of pluralistic democracy. Russia has committed itself to respecting those freedoms through its membership of the UN, the OSCE and the Council of Europe. In the period leading up to the Russian parliamentary and presidential elections, that respect is all the more crucial.

The EU raised the above-mentioned concerns in a Presidency statement on 16 April. We note that the Deputy Presidential Spokesman publicly stated that some over-reaction by riot police had taken place.

The Commission will continue to follow developments in the pre-election period in Russia closely. We will also continue to raise these issues in our bilateral talks with the Russian authorities, for example in the forthcoming regular EU-Russia Human Rights Consultations on 2 and 3 May.

 
  
MPphoto
 
 

  President. The debate is closed.

The vote will take place shortly.

 
  

(1)See Minutes.


14.2. Únos novinára Alana Johnstona v Gaze
MPphoto
 
 

  President. The next item is the debate on six motions for resolutions(1) on the kidnapping in Gaza of the journalist Alan Johnston.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE), author. – Madam President, with your agreement I should like to begin by saying that last week over one thousand BBC staff, friends and colleagues of Alan Johnston gathered at vigils for him at BBC buildings across the world. I should like to welcome the BBC staff working here in Strasbourg who, in tribute to their missing colleague, are in the public gallery today to listen to our debate.

(Applause)

When a kidnapping takes place anywhere in the world, the victim’s friends and family always look to the media to keep the fate of their loved one in the eye of the public and of us as politicians. When the kidnapped person is himself a journalist, it is our responsibility to cherish their fate as they cherish others’.

Such is the case with BBC journalist Alan Johnston, abducted in Gaza 46 days ago. Alan’s career personally symbolises the outstanding reputation of the BBC for integrity and objectivity. Having previously worked in Uzbekistan and Afghanistan, Alan is passionate about his reporting on the Palestinian people, with whom he has a close connection and for whom he has deep respect. This has resonated among his audience, 50 000 of whom have this week signed the online petition asking for his release.

Our first thoughts are, of course, with Graham and Margaret Johnston and with the other members of his family, to whom we send our sympathy and support.

I would like to pay tribute to the efforts of all the BBC management and staff and to journalists, trade unions in Britain and worldwide who have led the campaign for Alan’s release.

One of the colleagues here today told me that Alan is known quite simply as someone who brings stories to life. Today his life is our story. Alan Johnston’s courageous presence, as the only permanently-based Western journalist in Gaza, has precisely enabled him to report the suffering of the Palestinian people, and now he has become the ultimate case of a journalist caught up in his own story – a victim of the suffering itself.

We are told that Alan remains alive and secure, but not who is holding him. We can speculate whether his abduction was for reasons of politics, money or recognition, but we do not know which, if any. We can recognise that to prevent what has happened to Alan from happening to others requires a political understanding and solution.

However, today our response is not political – it is humanitarian, to say to whoever is listening: release Alan Johnston without harm and without hindrance. The European Parliament should welcome the assurances of help made by Europe’s Foreign Ministers this week and of ‘permanent contact’ promised by our own High Representative. We are sure you will act on these promises. I understand too that Commissioner Almunia, responding to today’s debate, will pledge that his colleague Mr Michel will this weekend press Alan Johnston’s case with President Abbas and representatives of the Palestinian Authority. We thank you.

The European Parliament acknowledges the support and cooperation of the Palestinian Authority and we are proud of Europe’s support to sustain your staff and the vital services they provide, but it is your intelligence services who have been able to make contact with those who have abducted Alan, and it is in you that we place our hopes for a breakthrough.

In radio circles, they say that the biggest crime is to say nothing into the microphone. Alan Johnston’s kidnapping is the radio silence that now must come to an end.

(Applause)

 
  
MPphoto
 
 

  Marcin Libicki (UEN), autor. – Pani Przewodnicząca! Są dziennikarze, którzy lepiej i gorzej wywiązują się ze swoich obowiązków, są lepsze i gorsze media. Alan Johnston był dobrym dziennikarzem w znanym, popularnym i uznanym medium, jakim jest BBC. Alan Johnston został porwany, mimo tego czy dlatego, że chciał pracować właśnie dla tych, wśród których pracował, dla ludu Bliskiego Wschodu, dzisiaj znajdującego się w tak tragicznej sytuacji. Pracował dla nich, bo informował świat o tej sytuacji i w ten sposób, dostarczając informacji pozwalał nam, politykom, również starać się rozwiązać tę sytuację, na którą niestety mamy bardzo mały wpływ.

Pani Przewodnicząca! Porwania, terroryzm, morderstwa są niestety zjawiskami dzisiejszego świata, świata, w którym nie ma już żadnych zasad, nawet - jeżeli można by tak powiedzieć - zasad prowadzenia wojny. Te wojny prowadzi się w najbardziej niegodziwy sposób. Alan Johnston padł tego ofiarą. W pewnym sensie my wszyscy padamy tego ofiarą. Mam nadzieję, że stosowne władze zrobią wszystko, co jest możliwe, żeby go uwolnić.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE), author. – Madam President, there is no doubt that Palestinians in Gaza are suffering greatly through the gross violation of their human rights by the dreadful siege situation imposed on them by the aggressive Israeli Government actions and the tolerance shown for such actions by Western governments.

At the same time, there is no doubt that the daily plight of the Palestinian people is brought to public attention worldwide through the work of journalists. These journalists risk their lives in order to serve the cause of freedom of information and consequently assist in promoting the Palestinian people’s fight for justice. The kidnapping of journalists such as Alan Johnston is, therefore, against the interests of the Palestinian people and is severely damaging their just demands. We call upon the Palestinian people to redouble their efforts to secure the release of Alan Johnston. We believe that in so doing they will be helping themselves most of all.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), Auteur. – Voorzitter, Gaza is een klein, maar sterk verstedelijkt gebied, vrijwel afgesloten van de buitenwereld. De met geld van de Europese Unie voorbereide haven en luchthaven hebben zich dankzij de tegenwerking van buurstaat Israël niet kunnen ontwikkelen. De open verbinding met het langs de Jordaan gelegen veel grotere deel van de toekomstige Palestijnse staat, is er evenmin gekomen. Israël, lange tijd een plek die werkgelegenheid bood, heeft uit vrees voor aanslagen die mogelijkheid grotendeels afgesneden en laat via de grenspost Erez veel minder mensen toe.

Israël controleert ook de grensovergang met Egypte. In dit geïsoleerde gebied woont een groot deel van de Palestijnse bevolking opeengepakt, zonder werk, zonder inkomen en zonder toereikende huisvesting. Het verstandige besluit om de Israëlische kolonistendorpen uit deze kuststrook terug te trekken, loste wel iets op voor de door hun omgeving gehate inwoners van die dorpen, maar nauwelijks iets voor alle andere inwoners.

Gaza is een rampgebied vol mensen zonder vooruitzichten voor de toekomst. Dat maakt het tot een soort gevangenis een broedplaats voor wanhoopsdaden. Die wanhoopsdaden bestonden lange tijd vooral uit zelfmoordaanslagen tegen Israëlische doelen, maar ook ontvoeringen behoren ertoe. Alan Johnston is de vijftiende ontvoerde journalist in Gaza en in de maand na zijn ontvoering, is lang niets over hem vernomen.

Alle Palestijnse leiders, president Mahmoud Abbas, premier Ismail Haniya en de gevangen lijstaanvoerder van de PLO, Marwan Barghouti, veroordelen eensgezind dit soort wandaden. Bij gebrek aan overtuigende successen op weg naar een eigen staat en naar voorzieningen en inkomsten voor hun volk zijn zij de controle over de gebeurtenissen aan het kwijtraken. Zonder perspectief voor Gaza nemen onbekende criminelen de macht over. Voor Palestina en Israël maakt het de toestand er niet beter op. Voor journalisten wordt het, net als in Irak en Afghanistan, steeds meer onmogelijk om ter plaatse de ontwikkelingen te volgen. Daarom moeten wij alert zijn, daarom moeten de ontvoerde journalisten vrij.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), författare till resolutionsförslaget. – Fru talman! Förra året kidnappades och dog rekordmånga journalister över hela jorden. Det är nu vår skyldighet att se till att det rekordet inte slås 2007. Det är vår skyldighet att hjälpa Alan Johnston att bli frigiven.

Jag riktar mig till hans familj, anhöriga och kolleger, och jag måste säga att mina förhoppningar att han skall bli frigiven är stora. Vi vet att palestinska ledare fördömer kidnappningen. Vi vet att kidnapparna inte har det palestinska folkets stöd. Vi vet att de förstår att Alan Johnston har gjort mer än någon annan för att rapportera om deras lidanden under 16 års tid. Med dessa faktorer i ryggen kan också vi bidra till att han blir frigiven.

Jag har själv varit i Gaza och vet hur svårt det är där. Dess bästa möjlighet att få oss alla att hjälpa folket till en bättre situation är dock att se till att så många journalister som möjligt finns där och att så många som möjligt skriver om vad som händer där. Eftersom det palestinska folket vet att denna kidnappning är emot deras intresse är jag säker på att kidnapparna inte kommer att få något stöd och till slut måste frige Alan Johnston.

 
  
MPphoto
 
 

  Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (PPE-DE), Συντάκτρια. – Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να εκφράσω και εγώ τη λύπη μου για το γεγονός. Ένας ακόμη δημοσιογράφος, που έχει το θάρρος να κάνει τη δουλειά του σε δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες, πέφτει θύμα απαγωγής, γεγονός που μας στερεί και την ενημέρωση που μπορούμε να έχουμε και εμείς οι πολιτικοί και η διεθνής κοινή γνώμη για τις τραγικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

Ελπίζω ότι η κινητοποίηση της κοινής γνώμης και της πολιτικής ηγεσίας στα παλαιστινιακά εδάφη, καθώς και η αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης εθνικής ενότητας, που μέρα με τη μέρα πρέπει να γίνεται πιο ορατή, θα συμβάλουν στην απελευθέρωση του δημοσιογράφου Alan Johnston, στην αποκάλυψη των υπευθύνων και στην απόδοση ευθυνών.

Την επόμενη εβδομάδα, μια αντιπροσωπεία βουλευτών -μεταξύ των οποίων θα είμαι εγώ και συνάδελφοι που παρίστανται στην αίθουσα- θα μεταβούμε στα παλαιστινιακά εδάφη. Μέσα στο πλαίσιο των Διεθνών Συνθηκών και των διμερών μας σχέσεων με την Παλαιστινιακή Αρχή θα μεταφέρουμε την ανησυχία αυτή και θα ασκήσουμε κάθε δυνατή πίεση -αν δεν έχει ακόμη επιλυθεί το θέμα- ώστε να ελευθερωθεί ο Alan Johnston και να εξασφαλιστούν όσο το δυνατό περισσότερες εγγυήσεις για την ασφάλεια των εγχωρίων πολιτών, αλλά και των επισκεπτών στην περιοχή αυτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Simon Coveney, on behalf of the PPE-DE Group. – Madam President, I hope this debate and resolution will add, in some small way, to the international pressure to successfully achieve the release of Alan Johnston following his abduction two weeks ago.

We in this Parliament must speak out strongly to send a clear message of condemnation of the acts of violence that have taken place and the kidnapping of a man who has gained a reputation as one of the world’s leading media broadcasters. He has built up a reputation over many years – but in particular during the last three years in Gaza – as a broadcaster who is objective and balanced in his reporting of a very difficult situation.

We call on everybody who has any influence or power over his captors to do all they can to secure his release. For the Palestinian people themselves, this crisis is adding to an already tragic situation. It is sending out a message to the rest of the world that not even experienced journalists are welcome or safe in Gaza.

This is a man who has been informing the rest of the world of the suffering, injustice and tragedy that continues there. Targeting him by kidnapping him is not only an appalling crime in itself, but it is self-defeating in terms of the Palestinian people’s cause.

Gaza is isolated enough without cutting off accurate media reporting. We are calling on the Palestinian Authority in particular to work for his release as an absolute priority and on the Council and Commission to maximise their efforts to that end.

Finally, to Alan Johnston’s family and friends, I express my sincere support on behalf of the PPE-DE Group in this Parliament. I hope that their ordeal will soon have a relieving and positive conclusion.

 
  
MPphoto
 
 

  Elizabeth Lynne, on behalf of the ALDE Group. – I too would like to offer my support and that of the ALDE Group to Alan Johnston and his family.

I do not think any of us can imagine why he is being held. He is a man who has consistently spoken up for the Palestinian people. To kidnap someone like him is unbelievable. What do they hope to achieve? It certainly does nothing for the Palestinian cause, as many Palestinians themselves have pointed out. His only offence is his belief that the story of Gaza and its people should be told in a fair and balanced way, and he has being doing that in an exceptional manner for the last three years. He was the only foreign correspondent living permanently in the Gaza Strip.

We all hoped that he would have been released by now, as the 14 others kidnapped since 2005 were released, and we are today adding our voices to those calling for the Palestinian Authority to redouble its efforts to secure Alan Johnston’s speedy release. We are also calling for all attacks on journalists to cease. What more can any of us say? I am sure that people across the EU are hoping and praying for his release. All we are doing today is trying to add our voices to those of his parents and his colleagues, and to say to his kidnappers: realise that if anything happens to him, you will have lost a strong voice telling your story to the world. All you will achieve is to isolate yourself and the Palestinian people further. That cannot be what you want. You want your voice to be heard, not to be further marginalised. These acts make it more difficult for those of us who have always supported the Palestinian cause to persuade people of the validity of the argument, and that is why it is completely self-defeating and betrays the Palestinian people, who continue to suffer.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – Dámy a pánové, navazuji na dopis poslanců, v němž žádáme palestinské úřady a ostatní organizace, aby se okamžitě angažovaly v bezpodmínečném propuštění novináře BBC.

Nyní naléhavě žádáme Komisi a Radu o totéž, a to i za cenu uvalení sankcí, pokud selže diplomatické jednání. Únosci, kteří zadržují tohoto novináře již 46 dní, ale i prezident Abás musí vědět, že tak zadržují celou Palestinu na její cestě k rozvoji a zatahují ji do izolace.

Zdůrazňuji, že propuštění Alana Johnstona je klíčové pro bezpečnost všech novinářů pracujících na Blízkém východě. Chci na půdě Parlamentu vyjádřit, jak hluboce si vážím tříleté práce Johnstona v Gaze a ocenit hrdinství všech jeho kolegů i jejich rodin za to, že zajišťují nezávislé zpravodajství z oblasti konfliktů pro celý svět. Jsou důležitou nadějí pro místní obyvatele, kteří čelí krutému násilí, které by nemohlo být odsouzeno a potrestáno bez nezávislého zpravodajství.

Evropa musí udělat naprosto vše pro bezpečnost novinářů v této oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford (ALDE). – Madam President, Alan Johnston has been a BBC journalist for 16 years and has worked in a variety of countries, including Afghanistan and Uzbekistan, so he has not exactly chosen a comfortable life! During his three years in Gaza he has taken a strong interest in social and political developments there and he has told the story of the people of Gaza. Therefore, as others have said, it very much harms the Palestinian cause for him not to be doing the job that he loves and does so well.

In 2005 and 2006 alone, 181 journalists and assistants were killed, 1678 arrested, 56 kidnapped and 2780 physically attacked or threatened. The year 2006 saw the highest death toll since 1994 when 103 died, in particular in Rwanda, Algeria and the former Yugoslavia. Censorship and media bans are, of course, widespread and persistent.

In this joint motion for a resolution we are calling on all EU bodies – Member State diplomats, the High Representative for CFSP and the Commission – to strengthen and coordinate their efforts to secure Mr Johnston’s release. We are also calling on the Palestinian Authority to increase its efforts and it, no doubt, will give the matter all the greater priority if it is pressed by the Palestinian people. I thank all those in Gaza – journalists and citizens of all kinds – for their vocal demands for Alan Johnston’s release. They know that they need a journalist of integrity and commitment to give them a window on the world.

Free democracies cannot flourish without press freedom. As we insist on Alan Johnston’s safe return, we salute the courage of all journalists who put their safety on the line in order to bring the truth to the world and to allow us all to enjoy democracy.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Nooke, amtierender Ratspräsident. Frau Präsidentin, verehrte Abgeordnete! Lassen Sie mich an dieser Stelle für den Rat eine kurze Anmerkung machen und zum Ausdruck bringen, wie sehr uns dieses Thema alle bedrückt. Am 12. März wurde in Gaza der BBC-Korrespondent Alan Johnston entführt. Im Außenministerrat am vergangenen Montag herrschte große Sorge um Herrn Johnston, der nun bereits seit sechs Wochen verschleppt ist. Wir fordern eine bedingungslose und unverzügliche Freilassung!

Herr Johnston ist ein international respektierter Journalist, der viele Freunde in Gaza hat und dem es immer ein Anliegen gewesen ist, der Weltöffentlichkeit die dortige Lage vor Augen zu führen. Seine Entführung ist ein krimineller Akt, den ich nur aufs Schärfste verurteilen kann. Ich möchte an dieser Stelle auch seiner Familie mein Mitgefühl ausdrücken, die sich für ihn einsetzt und nun schon seit über anderthalb Monaten in Angst und banger Ungewissheit lebt.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 
 

  Joaquín Almunia, Member of the Commission. Madam President, it has been more than six weeks since Alan Johnston was kidnapped, and the Commission has expressed its solidarity with his family, friends and colleagues at this very difficult time.

Margot Wallström, as Vice-President of the Commission, has made a public statement on the kidnapping of Mr Johnston on behalf of the whole College, expressing its deep concern over his plight and calling for his immediate release. This week, the kidnapping was condemned by the Council, which has called for Mr Johnston’s unconditional release. Furthermore, yesterday, my colleague Louis Michel also raised the issue of the abduction of the BBC journalist during a meeting with the Palestinian Deputy Prime Minister, Mr al-Ahmad. He asked him to use all his influence and contacts and to do everything in his power to locate Mr Johnston. The Deputy Prime Minister assured Mr Michel that he would do all he could to secure a rapid release.

Commissioner Michel also repeated those requests in his meetings with other Palestinian interlocutors during his trip to the region. Intensive coordinated diplomatic efforts are under way for an immediate release of Mr Johnston. Our staff in Jerusalem are following developments closely and inform us that the Palestinian authorities, in cooperation with the security forces, are discussing all possible options with the UK Government, with a view to a successful outcome.

This remains a high priority for President Abbas, and we note the public statements that have also been made by Prime Minister Haniyeh, as well as by Mr Barghouti, on behalf of Palestinian prisoners, and by Palestinians around the world, condemning this kidnapping.

Clearly, the kidnapping of a prominent journalist like Alan Johnston, who has done so much to bring the situation of Palestinians to the world’s attention, is particularly distressing. Those responsible for this abduction are doing a disservice to the cause of the Palestinian people and to the peace process in the Middle East.

(Applause)

 
  
MPphoto
 
 

  President. Thank you for those statements.

The debate is closed.

The vote will take place shortly.

 
  

(1)See Minutes.


14.3. Situácia v oblasti ľudských práv na Filipínach
MPphoto
 
 

  President. The next item is the debate on six motions for resolutions(1) on the Philippines.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE), Verfasserin. – Frau Präsidentin! Mit der heutigen Entschließung bringen wir unsere große Besorgnis über die zunehmende Zahl politischer Morde zum Ausdruck, die in den letzten Jahren auf den Philippinen verübt wurden. Die Menschenrechtsorganisation Karapatan hat seit 2001 839 Fälle außergerichtlicher Hinrichtungen registriert. Die Opfer waren allesamt Menschen, die sich für die Anliegen ihres Volkes eingesetzt haben: Bauernführerinnen und -führer, die für Land kämpften, Arbeiter und Gewerkschaftsführerinnen und -führer, die für angemessene Löhne und bessere Arbeitsbedingungen eintraten, sowie engagierte Kirchenleute.

Willkürliche Hinrichtungen, allgegenwärtige politische Repression, wachsende Militarisierung, Straffreiheit und Schutz der Täter aus paramilitärischen und militärischen Einheiten sind leider zum Markenzeichen der Regierung geworden. Lange Zeit schaute das Ausland weg. Für den Gerichtshof in Den Haag sind Unkenntnis sowie eine Fehleinschätzung der Situation ebenso für das lange Wegschauen des Auslands verantwortlich wie das Einverständnis der USA, auf das sich die Regierung in Manila verlassen konnte und auch weiterhin verlassen kann.

Wir verurteilen die groben und systematischen Verletzungen der Bürgerrechte, die Entführungen, das Verschwindenlassen und die politischen Morde. Wir fordern die staatlichen Stellen der Philippinen nachdrücklich auf, die erforderlichen Ermittlungen durchzuführen und die Verantwortlichen vor Gericht zu stellen. Wir fordern die staatlichen Stellen auf, die Konvention der Vereinten Nationen über gewaltsame Verschleppung zu ratifizieren und die Durchführungsbestimmungen zu erlassen. Alle diese Schritte sind notwendig für den ersten Schritt zur Deeskalation, damit in einigen Wochen halbwegs demokratische Wahlen garantiert werden können.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE), author. – Madam President, the human rights situation in the Philippines is bad and it is getting worse. Reports of extrajudicial killings, illegal detentions, torture, threats and harassment of politicians, trade unionists, students, religious and human rights workers are received with increasing frequency by international human rights organisations.

The Government of the Philippines appears unable, and at many times unwilling, to proceed with the necessary determination, both in investigating these human rights violations and in prosecuting the perpetrators vigorously and effectively. In this motion for a resolution we wish to express our grave concern to the Philippines Government at the sorry and worrisome state of affairs in their country. At the same time, we want to send a strong signal that the EU will not stand idle and watch the human rights situation continuing to deteriorate in the Philippines. We will take the necessary measures if matters do not follow a remedial course as soon as possible.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), Verfasser. – Frau Präsidentin! Der UN-Sonderberichterstatter Philip Alston hat in seinem Bericht vom 22. März an den UN- Menschenrechtsrat klar dargelegt, worum es bei den außergesetzlichen Hinrichtungen auf den Philippinen geht. Zu den Opfern der außergesetzlichen Hinrichtungen gehören – wie in der Gemeinsamen Entschließung formuliert – Mitglieder von Oppositionsparteien, Angehörige der Kirche, Führer von Gewerkschaften, Bauern, Journalisten, Anwälte, Menschenrechtler usw., aber auch Zeugen anderer außergerichtlicher Morde, die von Regierungsvertretern beschuldigt wurden, Frontorganisation für illegale bewaffnete Gruppen gewesen zu sein.

Die Regierung Arroyo trägt ein hohes Maß an Verantwortung für über 800 politische Morde seit ihrem Amtsantritt im Jahr 2001. Im Rahmen der so genannten Aufstandsbekämpfung setzen die philippinische Armee und die philippinische Polizei auch auf Mittel des politischen Mords. In einem Kapitel des Berichts Orders of Battle wird anhand von Dokumenten der Armed Forces of Philippines klar herausgearbeitet, dass die außergerichtlichen Hinrichtungen zur Strategie von Armee und Polizei gehören. Die Orders of Battle, nach denen die Armed Forces of Philippines agieren und die auch oft von der Philippine National Police umgesetzt werden, sehen einen militärischen Kampf gegen politische Gegner vor.

Jetzt will die konservative Fraktion offensichtlich jeden Verweis „auf die Rolle, die die Streitkräfte bei diesen Ermordungen spielen“, aus der Gemeinsamen Entschließung herausstimmen. Das ist nichts anderes als skandalös. Das wäre nicht nur ein Schlag ins Gesicht der Vereinten Nationen und ihres Sonderberichterstatters, sondern auch ein Schlag ins Gesicht der Opfer und ihrer Freunde und Angehörigen. Im Bericht des UN-Sonderberichterstatters ist darüber hinaus festgehalten: „Newspapers carry almost daily reports of senior military officials urging that such groups be neutralized and calling upon the populace to recognize that to support their candidates in the upcoming elections would be to support the enemy.“ Das lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig, und ich bitte, die genannte Passage nicht aus der Entschließung herauszustimmen und ein klares Signal von hier aus zu senden.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Autor. – Señora Presidente, a las puertas de unas elecciones importantes —como son las locales y legislativas en Filipinas— es pertinente y oportuno hacernos eco de algunos de los principales problemas del país, muy especialmente de la preocupante escalada de crímenes y asesinatos extrajudiciales —que son ya más de 800 desde que la Presidenta Arroyo asumiera el poder en el archipiélago en 2001—, la inmensa mayoría de los cuales sigue todavía impune.

La situación actual muestra un claro patrón de asesinatos políticos en Filipinas, por lo que es necesario hacer un llamamiento al Gobierno de Manila para que tome las medidas oportunas con objeto de que cesen las amenazas y los hostigamientos hacia miembros de la oposición, periodistas, campesinos que reclaman sus derechos en el marco de la reforma agraria en curso, defensores de los derechos humanos e incluso testigos en juicios contra sus victimarios.

Varias organizaciones de derechos humanos —como la Food First Information and Action Network (FIAN)— llevan tiempo alertando, por ejemplo, de la no implementación de los programas nacionales de reforma agraria, lo que conlleva que muchos terratenientes se nieguen a entregar las tierras a los agricultores. El clima de violencia vinculado a esta situación ha dejado ya un saldo de al menos 38 líderes campesinos asesinados.

Es de celebrar que la Presidenta se haya comprometido con el principio de «tolerancia cero» ante las violaciones de los derechos humanos, pero la dimensión de las mismas requieren de acciones mucho más ambiciosas, especialmente cuando son varios los informes nacionales e internacionales que implican directamente a sectores del ejército y de la policía en dichas violaciones. Entre estos informes destacan las declaraciones del Relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Philip Alston, así como la Comisión Melo.

La situación es especialmente preocupante en la península de Bontoc, donde cientos de agricultores hacen frente a numerosos hostigamientos y violencia física ejercida por grupos armados privados.

Por último, considero relevante tomar nota del trabajo llevado a cabo por parte del panel de negociación del proceso de paz así como del anuncio gubernamental de garantizar una profunda autodeterminación para el pueblo de Mindanao.

Asimismo, debo expresar una vez más las reservas que muchas y muchos tenemos ante la inclusión de algunos grupos —como el Ejército del Nuevo Pueblo— en la lista de grupos terroristas de la Unión Europea, puesto que ello no contribuye a futuras negociaciones de paz sino que más bien las dificulta.

Tal y como nos han solicitados varias organizaciones e instituciones internacionales de defensa y promoción de derechos humanos, esperamos que esta resolución de urgencia contribuya a que el Gobierno de Filipinas asuma una postura mucho más firme en la lucha contra los asesinatos políticos a la vez que garantice la seguridad de las personas amenazadas, especialmente agricultores y activistas políticos y de derechos humanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE-DE), Verfasser. – Frau Präsidentin! In zwei Wochen wird auf den Philippinen gewählt. Die Gefahr wächst, dass die innenpolitischen Konflikte eskalieren. Seit 2006 kommt es zu den von meinen Kollegen erwähnten Morden an Journalisten, Menschenrechtsaktivisten, Anwälten, Bauern und Priestern. Ungeklärt ist, wer die Täter sind. Offensichtlich ist aber, dass die Morde immer nach dem gleichen Muster ablaufen. Die Behörden sind nicht fähig, ausreichend gründlich zu ermitteln. Das Justizwesen ist überlastet, unterfinanziert und ineffektiv. Die Zahl der Verurteilungen ist so gering, dass man fast schon von einem Klima der Straflosigkeit sprechen muss.

Präsidentin Arroyo und die Regierung sind sich des Ernstes der Lage bewusst. Eine spezielle Task Force der Polizei und die unabhängige Melo-Kommission wurden eingerichtet. Deren Empfehlungen führten dazu, dass die Staatspräsidentin anordnete, Ermittlungs- und Anklageprozesse zu verstärken, Sondergerichte und endlich auch Zeugenschutzprogramme zu schaffen. Der UN-Sonderberichterstatter Philip Alston konnte im Februar Verantwortliche und Betroffene umfassend befragen. Ich schließe mich seiner Forderung an, die Vorwürfe zu überprüfen, dass Teile des Militärs oder Einzelpersonen der Armee verstrickt seien. Geben wir von der Europäischen Union sowohl technische als auch personelle Unterstützung, damit die Morde aufgeklärt werden und das Justizsystem nachhaltig verbessert wird!

 
  
MPphoto
 
 

  Michał Tomasz Kamiński (UEN), autor. – Pani Przewodnicząca! Sytuacja na Filipinach budzi nasze głębokie zaniepokojenie. Za dwa tygodnie odbędą się tam wybory, w części wybierani będą nowi senatorowie i niestety po raz kolejny na Filipinach dzieje się tak, że o ile w innych krajach zbliżające się wybory są jakimś świętem demokracji, nawet jeśli budzą napięcia, to dają coś ożywczego, o tyle na Filipinach już od ponad pół roku, a śledzę to uważnie, prasa pisze wyłącznie o tym, ile osób zginie, jak duża będzie przemoc towarzysząca tym wyborom, które nadchodzą. Jest to zły znak dla tego kraju.

Chcę powiedzieć, że na Filipinach, a byłem tam w tym roku, starałem się zapoznać z tą sytuacją, głos Unii Europejskiej jest słuchany bardzo uważnie i dobrze się dzieje, że nasz Parlament bardzo negatywnie oceni wszystkie akty przemocy towarzyszące procesowi politycznemu. Trzeba bardzo wyraźnie wymagać od rządu Filipin, aby zintensyfikował działania zmierzające do tego, by morderstwo polityczne nie było stałym elementem kampanii wyborczej w tym kraju, a jest to niestety bardzo drastycznym przykładem pejzażu politycznego w tym pięknym kraju, który zasługuje na to, by żyć w demokracji, tak jak żyjemy my. Cieszę się, że w Parlamencie Europejskim znalazło się wielu posłów, którzy podzielają to stanowisko i popierają naszą wspólną deklarację.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock, on behalf of the PPE-DE Group. – Madam President, Gloria Arroyo’s succession to the Philippines Presidency after former President Estrada’s impeachment trial on corruption charges, and her eventual election in May 2004, have brought some improvements to the country, particularly in terms of security. The Government of the Philippines has degraded the military effectiveness of Islamist terrorists in the south-east, and negotiated a peace accord with one group and an ongoing ceasefire with another. However, for some time, sadly there has been a series of murky extrajudicial killings, allegedly carried out by the security forces. The government rightly recognised this as a very serious matter and ordered appropriate investigations.

This resulted in a series of recommendations this February from Justice Melo’s independent commission, set up specifically to address this issue, followed by a six-point government-endorsed plan to stop further human rights abuses and end the existing climate of impunity. I warmly welcome this approach, and in particular the setting-up of a dedicated police task force, Usig, to bring those in authority who have ordered human rights violations to eventual justice.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Nooke, amtierender Ratspräsident. Frau Präsidentin! Die Philippinen haben die zentralen internationalen Menschenrechtspakte und -konventionen ratifiziert. Die Regierung der Philippinen respektiert grundsätzlich die Menschenrechte ihrer Bürger. Positiv zu verzeichnen ist auch die Abschaffung der Todesstrafe im Juni 2006. Hierauf hat auch die EU immer wieder hingewirkt.

Trotzdem gibt es Grund zur Besorgnis. Im Jahre 2006 haben Tötungen und Entführungen von Journalisten, linken politischen Aktivisten, Bürgerrechtlern und Kirchenvertretern im ganzen Land erheblich zugenommen. Die Opposition berichtet von Hinrichtungen ohne Gerichtsverfahren und macht die Regierung und ihren Sicherheitsapparat dafür verantwortlich. Zumindest wird die Regierung beschuldigt, die Verbrechen nicht mit dem nötigen Nachdruck aufzuklären. Die Regierung ihrerseits weist diese Vorwürfe zurück und vermutet zumindest teilweise Säuberungen innerhalb des militanten linken Lagers.

Prominentestes Opfer war in letzter Zeit der äußerst regierungskritische Bischof Alberto Ramento. Der Mord wurde schon am Tag nach der Tat als aufgeklärt bezeichnet. Es soll sich um einen von Jugendlichen begangenen Raubmord gehandelt haben. Im Umfeld des Bischofs wurden hieran starke Zweifel geäußert und die ungenügende und unprofessionelle Beweissicherung kritisiert.

Präsidentin Arroyo setzte kurz vor Antritt ihrer Europareise im Sommer 2006 eine Kommission ein, die unter Leitung des ehemaligen Richters am Obersten Gerichtshof José Melo die Serie von Morden an politisch aktiven Regierungskritikern untersuchen sollte. Der Bericht der Melo-Kommission wurde auf massiven öffentlichen Druck im Februar 2007 veröffentlicht. Er bestätigt den Vorwurf der mangelnden Aufklärungsbereitschaft und weist den Streitkräften die Hauptverantwortung zu. Zum gleichen Ergebnis kommt eine Untersuchung des VN-Sonderberichterstatters Alston.

Die EU hat das Problem durch ihre Botschafter vor Ort und anlässlich politischer Treffen im Rahmen des Menschenrechtsdialogs mit den Philippinen immer wieder deutlich angesprochen. Daraufhin und unter öffentlichem Druck der aktiven philippinischen Zivilgesellschaft präsentierte die Regierung öffentlich die bisher getroffenen Maßnahmen, räumte Defizite ein und bat die EU um Unterstützung bei der Einrichtung besonderer Gerichte, besonderer Staatsanwaltschaften, bei der Stärkung des Zeugenschutzes, der Stärkung der technischen und forensischen Fähigkeiten der Sicherheitskräfte sowie bei der Stärkung des Bewusstseins für die Beachtung von Menschenrechten bei den Sicherheitskräften.

Auf Einladung der philippinischen Regierung ist derzeit eine EU-Mission auf den Philippinen, um die Bedingungen für dieses Ersuchen zu prüfen. Außerdem sollen die nationale Menschenrechtskommission und die Zivilgesellschaft für die Beobachtung der Situation gestärkt werden. Über die Tötungen und Entführungen von Regime- und Regierungskritikern hinaus gibt es auf den Philippinen schwere Vorwürfe betreffend Folter, das Verschwinden von Menschen, ungesetzliche Inhaftierungen, Menschenhandel sowie Missbrauch von Frauen und Kindern. Vor allem in der militärischen Auseinandersetzung mit verschiedenen kommunistischen und separatistischen Rebellengruppen und im Kampf gegen den Terrorismus kommt es regelmäßig zu Menschenrechtsverletzungen durch Polizei und Militär sowie zu Gewalttaten auch durch Mitglieder extremistischer Gruppen.

 
  
MPphoto
 
 

  Joaquín Almunia, Member of the Commission. Madam President, the European Commission follows developments in the Philippines very closely. In recent high-level contacts – including the meeting between President Barroso and President Arroyo last September, and between Commissioner Ferrero-Waldner and Foreign Minister Romulo in March – we have encouraged the Filipino authorities to advance their economic and social reforms, but expressed grave concern about the sharp increase in extrajudicial killings. We also made clear our support for the peace process in Mindanao.

Our primary concern is that the extrajudicial killings should stop and that the crimes which have been committed should be properly investigated and the perpetrators duly prosecuted, building on the conclusions of the reports of Senior Judge Melo and Professor Alston.

The Commission, together with Member States, is therefore responding positively to a request from the Filipino Government to provide technical support for investigations. Because the areas in which support has been requested are quite diverse, we are preparing a needs-assessment mission with Member State and Commission participation, which will visit the Philippines in May for direct discussions with the authorities and other interested groups, including civil society. The Commission is funding the majority of the costs of the mission and has played a lead role in its preparation.

The findings of this mission should provide a basis on which the EU can mobilise effective support for the investigations. Naturally, we will seek to work in close coordination with the UN rapporteur for extrajudicial killings, Professor Alston. I am very glad that Parliament has signalled its support. We must continue to encourage the authorities to make sure that the investigations are adequately carried out and that the perpetrators are brought to justice in a timely manner.

The Commission considers that progress is being made in the Mindanao peace process. A formal peace agreement may not be too far away. At present, we are giving substantial indirect support through assistance for rural development and health and improvement of livelihoods. We have signalled that we are willing to give important direct assistance when the parties are closer to signature of a formal peace agreement.

As regards the other insurgency involving the NPA, we should continue to encourage the Filipino authorities to re-open peace talks and allow those who are willing to abandon the gun for politics to do so, while ensuring that the new security legislation is implemented in full respect for human rights.

 
  
MPphoto
 
 

  President. That concludes the debate.

The vote will be taken shortly.

 
  
MPphoto
 
 

  Simon Coveney (PPE-DE). – Madam President, before we proceed to the votes I would like very briefly to raise a point of order. On behalf of my group, I recognise and welcome the fact that for the first time in the urgency debates we have enjoyed the involvement and contribution of the Council.

(Applause)

I hope that this positive precedent will continue. It is extremely welcome and I know that the German delegation in particular has worked hard to ensure that it would happen. I thank the Council for being here, and I hope it will continue.

 
  
MPphoto
 
 

  President. Thank you, and thanks too to Mr Nooke.

 
  

(1)See Minutes.


15. Hlasovanie
  

(For the results and other details on the vote: see Minutes)

 

15.1. Nedávne potlačenie demonštrácií v Rusku (hlasovanie)
  

– Joint motion for a resolution: RC-B6-0172/2007

 

15.2. Únos novinára Alana Johnstona v Gaze (hlasovanie)
  

– Joint motion for a resolution: RC-B6-0159/2007

 

15.3. Situácia v oblasti ľudských práv na Filipínach (hlasovanie)
  

– Joint motion for a resolution: RC-B6-0160/2007

 

15.4. Zimbabwe (hlasovanie)
  

– Joint motion for a resolution: RC-B6-0162/2007

 

16. Vysvetlenia hlasovania
  

– Joint motion for a resolution: RC-B6-0162/2007

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), schriftelijk. Namens mijn fractie is vanmiddag over Zimbabwe het woord gevoerd door de heer Pafilis. Van hem en zijn Griekse partij weet ik dat zij vooral de nadruk willen leggen op het langdurige conflict tussen het vroegere Britse koloniale rijk en de destijds door de huidige president Moegabe aangevoerde onafhankelijkheidsbeweging. Dat wordt benadrukt als een conflict tussen het absolute kwade en het absolute goede. Met mijn fractiegenoot Pafilis kies ik voor de Moegabe van de jaren '70 en tegen het kolonialisme. Over het heden verschillen we daarentegen sterk van mening. Daarvan heb ik in eerdere urgentiedebatten al duidelijk blijk gegeven. Ik ben voorstander van de landhervorming, dus verdeling van de grond van grote boeren naar kleine boeren. De wijze waarop dit in Zimbabwe gebeurt heeft echter geleid tot geweld, intimidatie en bestaansonzekerheid, ook voor de zwarte boeren en landarbeiders. Daarna is die gewelddadige aanpak uitgebreid tot de steden. Moegabe dient niet langer zijn volk tegenover de koloniale uitbuiters, maar stort zijn volk in chaos, onderdrukking en armoede. Zo'n regime berust nu op geweld en intimidatie en verdient het niet om langer voort te bestaan. Ik stem daarom voor de resolutie over Zimbabwe.

 

17. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu

18. Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu

19. Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu

20. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

21. Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu

22. Písomné vyhlásenia zapísané v registri (článok 116 rokovacieho poriadku): viď zápisnicu

23. Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu

24. Termíny nasledujúcich schôdzí: pozri zápisnicu

25. Prerušenie zasadania
MPphoto
 
 

  President. I declare adjourned the session of the European Parliament.

(The sitting closed at 17.00)

 

PRÍLOHA (Písomné odpovede)
QUESTIONS TO COUNCIL (The Presidency-in-Office of the Council of the European Union bears sole responsibility for these answers)
Fråga nr 13 från Hélène Goudin (H-0206/07)
 Angående: Gemensam europeisk historiebok
 

Tysklands utbildningsminister Annette Schawann har föreslagit att EU-länderna skall införa en gemensam europeisk historiebok. Denna skall användas i skolundervisningen i samtliga EU-länder. Målet rapporteras vara att stärka elevernas europeiska identitet. Kan ordförandeskapet motivera varför det stödjer förslaget om att utarbeta en gemensam europeisk historiebok? Är det överhuvudtaget en uppgift för politiker att ha synpunkter på hur medlemsländernas historieböcker skall utformas, t.ex. när det gäller känsliga historiska frågor, där skilda synsätt råder mellan medlemsstaterna, såsom kolonialismen? Skall inte medlemsstaterna självständigt bestämma över vilka läroböcker de använder inom sina respektive utbildningssystem?

 
 

KYSYMYS NRO 14 Esko Seppänen (H-0223/07)
 Aihe: Yhteinen historian oppikirja
 

Opetusministereiden epävirallisessa neuvostossa maaliskuun alussa puheenjohtajamaan ministeri esitti ajatuksen yhteisestä historian oppikirjasta käytettäväksi kaikissa jäsenvaltioissa. Kysyn, aikooko puheenjohtajamaa ottaa asian uudelleen esille ja millaisia suunnitelmia sillä on yhteisen materiaalin valmistelusta ja projektin aikataulusta?

 
  
 

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die Ratsmitglieder bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates in der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments im April 2007 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

Der Rat möchte darauf hinweisen, dass das angesprochene Thema auf keiner förmlichen Ratstagung behandelt worden ist und auch nicht auf den – bislang vorliegenden – vorläufigen Tagesordnungen für künftige Ratstagungen steht.

 

Question no 15 by Chris Davies (H-0209/07)
 Subject: Biofuels and food prices
 

Does the Council accept that there is a link between rising world prices of vegetable oils and the growing demand for biofuels within the EU?

 
  
 

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die Ratsmitglieder bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates in der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments im April 2007 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

Zu der Vermutung des Herrn Abgeordneten, dass zwischen den Weltmarktpreisen für Pflanzenöle und der Nachfrage nach Biokraftstoffen in Europa ein Zusammenhang besteht, werde ich mich nicht äußern; für diese Fragen ist nämlich die Kommission zuständig.

Ich will mich in meiner Antwort darauf beschränken, Ihnen einige wichtige Sachverhalte aus dem Energiebereich ins Gedächtnis zu rufen. Der Europäische Rat hat auf seiner letzten Tagung eine entscheidende Wende eingeleitet, indem er einen umfassenden Energieaktionsplan angenommen und damit das Fundament für eine europäische Energiepolitik gelegt hat.

In diesem Aktionsplan wird insbesondere das verbindliche Ziel vorgegeben, dass der Anteil der Biokraftstoffe am gesamten verkehrsbedingten Benzin- und Dieselverbrauch in der EU bis 2020 auf 10 % steigen soll. Allerdings wird darin ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es bei den Rohstoffen, die von dieser Politik betroffen sind, zu einer Konkurrenz zwischen den verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten kommen könnte. So hat der Europäische Rat die Kommission aufgefordert, noch in diesem Jahr flankierende Maßnahmen vorzuschlagen, mit denen eine nachhaltige Erzeugung und Nutzung von Bioenergie gewährleistet und Konflikte zwischen verschiedenen Arten der Nutzung von Biomasse verhindert werden können.

Es wird einige Zeit dauern, bis dies alles beschlossen und umgesetzt ist; doch denke ich, dass den Befürchtungen, die der Herr Abgeordnete zu haben scheint, dabei Rechnung getragen wird.

 

Question n° 16 de Alain Hutchinson (H-0211/07)
 Objet: Chantage aux ouvriers de VW Forest - les délocalisations inversées
 

En conditionnant le maintien d'une activité sur le site de VW Forest à une augmentation des heures de travail sans augmentation de salaires et à une plus grande flexibilité, les dirigeants de VW Forest ont exercé sur les travailleurs un chantage à l'emploi. Ces derniers n'avaient que le choix d'accepter ou de voir l'usine fermer ses portes. Dans sa résolution du 14 mars 2006 sur les délocalisations dans le contexte du développement régional, le Parlement européen demandait que des mesures soient envisagées à l'encontre de ce type de chantage à l'emploi pouvant être qualifié de "délocalisation inversée" puisqu'il a pour conséquence d'importer des conditions de travail moindres sans déplacement de l'activité de l'entreprise.

Le Conseil peut-il indiquer quelles sont les mesures qu'il envisage de prendre pour éviter les délocalisations inversées qui entraînent une détérioration des conditions de l’emploi sans déplacement de l’activité de l’entreprise?

 
  
 

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die Ratsmitglieder bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates in der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments im April 2007 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

Der Rat könnte ein Tätigwerden in diesem Bereich nur auf der Grundlage eines von der Kommission vorgelegten Vorschlags in Erwägung ziehen. Ein entsprechender Vorschlag liegt zurzeit nicht vor.

 

Question no 17 by Robert Evans (H-0213/07)
 Subject: Opium in Afghanistan
 

Afghanistan currently accounts for an estimated 90% of the world's opium trade, and there are fears that 2007 will be a record year for production, much of which will find its way onto Europe's streets as heroin.

As eradication of the crop by any method will not be welcomed by the local people, has the Council discussed buying the entire crop direct from the farmers so as to control the legitimate medical uses of the drug and in effect, remove the Taliban from the equation ?

In addition what discussions has the Council had with neighbouring EU states that are on the supply route from Afghanistan?

 
  
 

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die Ratsmitglieder bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates in der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments im April 2007 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

Der Rat nimmt die Probleme, die der Opiumanbau in Afghanistan aufwirft, sehr ernst. Wie er in seinen Schlussfolgerungen vom 5. März 2007 erklärt hat, ist er sich der erheblichen nachteiligen Auswirkungen bewusst, die Drogenherstellung und Drogenhandel auf die Stabilität und Sicherheit Afghanistans und der umliegenden Region, aber auch auf den Rest der Welt und damit auch auf die EU-Mitgliedstaaten selbst haben.

Im Mai 2006 hat der Rat ein maßnahmenorientiertes Papier zum Thema "Aufstockung der Unterstützung der EU bei der Bekämpfung des Drogenanbaus in und des Drogenschmuggels aus Afghanistan, einschließlich Transitstrecken" (Dok. 9370/1/06) gebilligt, das einen konsolidierten Rahmen für die EU-Politik zur Unterstützung Afghanistans und seiner Nachbarländer beinhaltet.

In seinen Schlussfolgerungen vom Mai 2007 hat der Rat bekräftigt, dass er die afghanische Regierung in ihren Bemühungen um eine Bewältigung des Drogenproblems unterstützen will; zudem hat er an die Mitgliedstaaten appelliert, ihre Unterstützung insbesondere durch die zügige Umsetzung der Empfehlungen des maßnahmenorientierten Papiers der EU fortzusetzen.

Mit der Frage, ob die Ernte von den Bauern aufgekauft werden sollte, hat sich der Rat nicht befasst.

Er führt einen regelmäßigen Dialog über Drogenfragen mit der Russischen Föderation, einem wichtigen Partner im Kampf gegen Drogen, insbesondere gegen Drogen aus Afghanistan. Außerdem hat vom 12. bis 14. November 2006 in Warschau eine Expertentagung über Drogen und Drogensucht stattgefunden, auf der konkrete Schritte zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Partnern erörtert wurden (Schlussfolgerungen siehe Dok. 16379/06). Die auf dieser Tagung vereinbarten Schlussfolgerungen werden derzeit umgesetzt. Die Frage, über welche Wege die Drogen aus Afghanistan geschmuggelt werden, stand im Mittelpunkt der zweiten Ministerkonferenz im Rahmen des Pariser Pakts zum Thema "Drogenrouten aus Afghanistan" ("Paris 2 - Moskau 1") vom 26. bis 28. Juni 2006 in Moskau, auf der die Moskauer Erklärung und Empfehlungen verabschiedet wurden. Überdies steht die Drogenfrage bei den Tagungen des Ständigen Partnerschaftsrates EU-Russland über den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts regelmäßig auf der Tagesordnung.

Ferner soll unter deutschem Vorsitz ein Treffen der Troika mit westlichen Balkanstaaten zu Drogenfragen stattfinden.

 

Ερώτηση αρ. 18 του κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη (H-0217/07)
 Θέμα: Δικαίωμα ιδιοκτησίας στην ΕΕ
 

Η παραβίαση του δικαιώματος της ιδιοκτησίας σε ένα κράτος-μέλος της ΕΕ και ο σεβασμός των σχετικών δικαστικών αποφάσεων αποτελούν πεδίο ενδιαφέροντος της ΕΕ;

 
  
 

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die Ratsmitglieder bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates in der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments im April 2007 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

Der Rat möchte dem Herrn Abgeordneten mitteilen, dass der Rat am 22. Dezember 2000 die Verordnung (EG) 44/2001 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Brüssel I) angenommen hat.

Der Anwendungsbereich dieser Verordnung erstreckt sich, von einigen genau festgelegten Rechtsgebieten abgesehen, auf den wesentlichen Teil des Zivil- und Handelsrechts. Diese Verordnung umfasst Zuständigkeitsregeln insbesondere in Bezug auf dingliche Rechte an unbeweglichen Sachen sowie die Miete oder Pacht von unbeweglichen Sachen. Artikel 22 Absatz 1 legt die Zuständigkeitsregeln fest, auf deren Grundlage ein Kläger vor dem Gericht eines Mitgliedstaates Klage erheben kann.

Zum Zwecke des freien Verkehrs gerichtlicher Entscheidungen werden die Entscheidungen, die in einem durch diese Verordnung gebundenen Mitgliedstaat ergangenen sind, in einem anderen durch diese Verordnung gebundenen Mitgliedstaat nach klar gefassten Regeln der Verordnung anerkannt und vollstreckt. Das Eigentumsrecht liegt in der nationalen Kompetenz der Mitgliedstaaten.

Ferner enthält das Übereinkommen von Rom über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht von 1980 Bestimmungen zur Feststellung des anzuwendenden Rechts in Fällen, die eine Verbindung zum Recht verschiedener Staaten aufweisen. Insbesondere ist in Artikel 4 Absatz 3 vorgesehen, welches Recht anzuwenden ist, soweit der Vertrag ein dingliches Recht an einem Grundstück oder ein Recht zur Nutzung eines Grundstücks zum Gegenstand hat.

In diesem Zusammenhang möchte der Rat den Herrn Abgeordneten darauf hinweisen, dass an einer Vergemeinschaftung dieses Übereinkommens gearbeitet wird.

 

Interrogazione n. 19 dell'on. Stefano Zappalà (H-0225/07)
 Oggetto: Associazioni di volontariato
 

Il trattato di Amsterdam, alla dichiarazione 38, riconosce l'importante contributo del volontariato e si impegna a incoraggiarne la dimensione europea. Le associazioni internazionali dei Rotary e dei Lions sono riconosciute presso l'ONU, dove hanno un rappresentante permanente; sono organizzazioni senza scopo di lucro e si sostengono con fondi provenienti dagli associati; operano in tutto il mondo, integrando le attività delle istituzioni. In Italia, in provincia di Imperia, il locale Comando provinciale della Guardia di Finanza ha acquisito gli elenchi dei soci Rotary per finalità forse riconducibili all'anagrafe tributaria.

Intende il Consiglio approfondire le motivazioni dell'iniziativa e intervenire adeguatamente affinché non solo tali episodi vengano bloccati sul nascere, ma si avvii all'interno dell'Unione un riconoscimento più incisivo e costruttivo di tali associazioni ai sensi della dichiarazione del trattato di Amsterdam?

 
  
 

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die Ratsmitglieder bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates in der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments im April 2007 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

Die Angelegenheiten, die der Herr Abgeordnete anspricht, fallen nicht in den Zuständigkeitsbereich des Rates.

 

Ερώτηση αρ. 20 του κ. Μανώλη Μαυρομμάτη (H-0228/07)
 Θέμα: Αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού
 

Σύμφωνα με τους νεότερους υπολογισμούς των Ηνωμένων Εθνών, μέχρι το 2050 ο πληθυσμός της γης θα αυξηθεί κατά 2,5 δισεκατομμύρια, φτάνοντας συνολικά τα 9,2 δισεκατομμύρια κατοίκους. Η μεγαλύτερη αύξηση του πληθυσμού του πλανήτη αναμένεται να σημειωθεί στις φτωχότερες χώρες και μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο πληθυσμός θα διπλασιαστεί ή ακόμα και θα τριπλασιαστεί, όπως στο Αφγανιστάν, το Κονγκό, την Ουγκάντα και τη Νιγηρία. Αντίθετα, στις ανεπτυγμένες χώρες, η εικόνα θα είναι τελείως διαφορετική. Ο μέσος αριθμός παιδιών που αναλογούν σε κάθε γυναίκα θα μειωθεί από 2,75 που είναι σήμερα σε 2,05 μέχρι το 2050. Παράλληλα, θα ανέλθει ο μέσος όρος ζωής και θα υπάρξει ραγδαία πληθυσμιακή γήρανση. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα θα είναι η διατροφή του αυξανόμενου πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου ήδη υποσιτίζονται 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι και 854 εκατομμύρια υποφέρουν από την πείνα.

Ερωτάται το Συμβούλιο ποια θα είναι η αναπτυξιακή πολιτική της Ε.Ε. προκειμένου να αντιμετωπίσει τις παράνομες μεταναστευτικές ροές από τις υπό ανάπτυξη χώρες και να συμβάλλει στην καταπολέμηση της φτώχειας και των επιδημιών στις χώρες αυτές;

 
  
 

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die Ratsmitglieder bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates in der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments im April 2007 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

Was die Weiterentwicklung der EU-Migrationspolitik (Gesamtansatz zur Migrationsfrage) anbelangt, insbesondere die Vertiefung des Dialogs mit Drittstaaten, war der Rat im vergangenen Jahr äußerst aktiv:

Auf der Euro-Afrikanischen-Ministerkonferenz zum Thema Migration und Entwicklung am 10./11. Juli 2006 in Rabat, in deren Mittelpunkt West-, Zentral- und Nordafrika standen, wurden die Erklärung von Rabat zu einer euro-afrikanischen Partnerschaft im Bereich Migration und Entwicklung und ein Aktionsplan mit detaillierten Maßnahmen und Empfehlungen für die Zusammenarbeit im Bereich Migration verabschiedet. Darin spielen Maßnahmen zur Bekämpfung der illegalen Migration eine wichtige Rolle.

Auf der EU-Afrika-Ministerkonferenz zum Thema Migration und Entwicklung am 22./23. November 2006 in Tripolis, die dem gesamten afrikanischen Kontinent gewidmet war, wurden eine gemeinsame Afrika/EU-Erklärung zu Migration und Entwicklung und der Ouagadougou-Aktionsplan zur Bekämpfung des Menschenhandels, insbesondere des Handels mit Frauen und Kindern, angenommen.

In den Schlussfolgerungen der Tagung des Europäischen Rates vom Dezember 2006 wurde die Migrations- und Entwicklungsagenda der EU festgelegt. Wichtiges Anliegen der Staats- und Regierungschefs war es, die Politik der Union in diesem immer wichtigeren Bereich umfassend und kohärent zu gestalten und der wachsenden Bedeutung des Themas in den Außenbeziehungen gerecht zu werden. Durch die Kombination von Maßnahmen zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung mit solchen zur Nutzbarmachung der möglichen Vorteile legaler Migration und der Ursachenbekämpfung will die Europäische Union die positiven Effekte der Migration maximieren und die negativen minimieren. Im einzelnen wurden folgende Schritte beschlossen:

Umsetzung der gemeinsamen Zusagen, die auf den Konferenzen von Rabat und von Tripolis vereinbart wurden.

Vertiefung des Dialogs mit Afrika über Migrationsfragen durch Entsendung spezifischer EU-Missionen in afrikanische Schlüsselländer in den kommenden Jahren. .

Die Mitgliedstaaten und die Kommission sollten Migrations- und Entwicklungsfragen in ihre Hilfsmaßnahmen und die Programmplanung (wie auch in die länderspezifischen Strategiepapiere) integrieren und sich untereinander stärker koordinieren und die gemeinsame Programmplanung ausbauen.

Es sollen länderspezifische Kooperationsplattformen für Migration und Entwicklung geschaffen werden.

Vorbereitung des Globalen Forums über internationale Migration und Entwicklung (vom 9. bis 11. Juli 2007 in Brüssel).

Verbesserung der praktischen Zusammenarbeit mit Drittstaaten bei Rückführungen, Beschleunigung der Verhandlungen über EG-Rückübernahmeabkommen mit Drittstaaten.

Ausbau der Maßnahmen zur Bekämpfung der Schleusung von Migranten und des Menschenhandels, insbesondere zum Schutz von Frauen und Kindern.

Sondierung von Mittel und Wegen, wie die zirkuläre und temporäre Migration zwischen der EU und Drittstaaten erleichtert werden kann, auf der Grundlage der bis Juni 2007 vorzulegenden Kommissionsvorschläge.

Anwendung des Gesamtansatzes zur Migrationsfrage auf die östlichen und südöstlichen Nachbarregionen der Europäischen Union, auf der Grundlage der bis Juni 2007 vorzulegenden Kommissionsvorschläge.

Darüber hinaus wird die Vertiefung der Zusammenarbeit im Bereich Migration eines der Hauptthemen der Beratungen sein, die wir derzeit mit unseren afrikanischen Partnern im Hinblick auf die Annahme einer neuen gemeinsamen EU/Afrika–Strategie auf dem Gipfeltreffen in Lissabon im November 2007 aufnehmen. Wir sind davon überzeugt, dass das Europäische Parlament einen äußerst wertvollen Beitrag zu diesem Prozess leisten wird.

Mit der Beseitigung der Armut in den Entwicklungsländern und damit der Bekämpfung einer der Ursachen von Flucht und illegaler Migration hat sich nicht einzig und allein der Rat zu befassen. Das Europäische Parlament, der Rat und die Europäische Kommission haben am 20. Dezember 2005 den Europäischen Konsens über die Entwicklungspolitik unterzeichnet, in dem es heißt, dass das vorrangige, alles umfassende Ziel der EU-Entwicklungszusammenarbeit die Beseitigung der Armut im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung ist, wozu auch die Verfolgung der Millenniums-Entwicklungsziele gehört. Die Umsetzung des EU-Konsenses über die Entwicklungspolitik und das neue Finanzierungsinstrument für die Entwicklungszusammenarbeit sowie der 10. Europäische Entwicklungsfonds und ein erfolgreicher Abschluss der laufenden Verhandlungen über die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen werden bestimmt zur Erreichung dieser Ziele beitragen. Dabei ist hervorzuheben, dass sich die EU darauf verständigt hat, sowohl mehr als auch bessere Hilfe zu leisten. Im Rahmen des Europäischen Entwicklungskonsenses wurde das Ziel bekräftigt, dem zufolge die Mitgliedstaaten ihre Entwicklungshilfeanstrengungen bis 2015 auf 0,7 % des BNE erhöhen und bis 2010 als kollektives Zwischenziel 0,56 % anstreben.

Was schließlich die Epidemiebekämpfung in den Entwicklungsländern und insbesondere die so genannten Armutskrankheiten (HIV/AIDS, Malaria und Tuberkulose) betrifft, so sind die langfristigen Schätzungen insofern optimistisch als die Zahl der durch die drei Krankheiten verursachten Todesfälle zurückgehen dürfte, vorausgesetzt, dass die derzeitigen Anstrengungen und Trends bei der Bekämpfung dieser Krankheiten anhalten. Diesbezüglich ist der Rat fest entschlossen, im Kampf gegen HIV/AIDS, Tuberkulose und Malaria eine Vorreiterrolle zu spielen und in den Bereichen Prävention, Pflege, Behandlung und Forschung verstärkte Anstrengungen zu unternehmen.

 

Pergunta nº 21 do Paulo Casaca (H-0229/07)
 Assunto: Falsificação de documentos pela autoridade de um Estado-Membro
 

Foi com enorme choque que escutei em notícias radiofónicas Hans Blix, responsável pela investigação das alegações de que o Iraque possuía armas de destruição maciça, afirmar que o seu relatório tinha sido falsificado pela autoridade de um Estado-Membro, sendo substituídos pontos de interrogação por pontos de exclamação.

Pode o Conselho informar-me de quais as medidas que tomou para punir este inqualificável acto de mentira por parte de um Estado-Membro que tantos problemas causou e continua a causar ao nosso mundo?

Pode o Conselho informar-me se, pelo menos, já tomou a iniciativa de passar a escrutinar criteriosamente todas as informações produzidas por autoridades competentes desse Estado-Membro?

 
  
 

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die Ratsmitglieder bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates in der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments im April 2007 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

Der Rat kann die Behauptungen, über die der Herr Abgeordnete berichtet, nicht bestätigen. Darüber hinaus gehört es nicht zu den Gepflogenheiten des Rates, Erklärungen zu kommentieren, die Einzelpersonen in der Presse gemacht haben.

Was die zweite Frage betrifft, so ist dem Herrn Abgeordneten sicher bekannt, dass der Vertrag keine Bestimmungen enthält, die es dem Rat erlauben, alle von den Behörden eines Mitgliedstaats vorgelegten Informationen zu überprüfen.

 

Fråga nr 22 från Olle Schmidt (H-0230/07)
 Angående: EU:s bistånd till Eritrea
 

Den svenska journalisten Dawit Isaak har i dag, den 14 mars 2007, suttit fängslad i Eritrea i 2 000 dagar. Han har inte fått någon rättegång och flera andra journalister har mördats. Situationen i Eritrea är mycket allvarlig. EU ger inom ramen för ”Country Strategy Paper and National Indicative Programme” (avseende perioden 2002–2007) bistånd till Eritrea. Totalt 96,8 miljoner euro har avsatts till stöd för Eritrea genom den Europeiska utvecklingsfonden (EDF 9).

Jag vill fråga rådet om man verkligen tycker att det är lämpligt att EU ger bistånd till en stat som behandlar sina egna och andra länders medborgare på det sätt som i fallet Dawit Isaak.

Bör inte EU avbryta utbetalningarna av detta bistånd tills Eritrea visar respekt för yttrandefrihet och mänskliga rättigheter?

 
  
 

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die Ratsmitglieder bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates in der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments im April 2007 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

Der Rat ist sich der kritischen Menschenrechtslage in Eritrea voll bewusst, die unter anderem in der seit September 2001 anhaltenden Inhaftierung von Dawit Isaak und anderer Journalisten und Politiker zum Ausdruck kommt. Die EU hat daher anlässlich des fünften Jahrestags ihrer Festnahme den dringenden Appell an die eritreische Regierung gerichtet, entweder die Festgehaltenen anzuklagen und gegen sie einen fairen und öffentlichen Prozess mit angemessener Rechtsvertretung zu führen, oder aber sie ohne Vorbedingungen freizulassen. Die EU hat die Regierung des Staates Eritrea zudem nachdrücklich aufgefordert, genaue Angaben zum Inhaftierungsort, zu den Haftbedingungen und zum Gesundheitszustand dieser Gefangenen zu machen. Außerdem haben EU-Vertreter in Asmara diesbezüglich Demarchen bei den eritreischen Behörden unternommen.

Hauptziele der Hilfe, die die Europäische Kommission im Rahmen des Länderstrategiepapiers und des Richtprogramms mit den Prioritäten für die Zusammenarbeit im Zeitraum 2002-2007, Eritrea leistet, sind die Verringerung der Armut in Eritrea und die Förderung seiner wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung; hierzu gehören humanitäre Hilfe und die Wiederherstellung der Infrastrukturen im Sozial- und Verkehrsbereich, Unterstützung der Demobilisierung und der Reintegration der vom Krieg betroffenen Bevölkerung und Unterstützung bei der Ausarbeitung langfristiger Strategien in den Bereichen Ernährungssicherheit, Verkehr und Bildung.

Die Aussetzung der EG-Hilfe für Eritrea würde die Anwendung des Artikels 96 des Cotonou-Abkommens erforderlich machen, wobei zunächst Konsultationen zwischen den Parteien stattfinden müssten. Dem Rat ist kein solcher Vorschlag unterbreitet worden.

 

Question no 23 by Bill Newton Dunn (H-0232/07)
 Subject: Galileo
 

The delay to the Galileo project is damaging to everybody in the Union, including industry and the public, and is therefore beneficial to Europe's competitors.

How will the Council break the deadlock, urgently?

 
  
 

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die Ratsmitglieder bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates in der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments im April 2007 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

Eine weitere Verzögerung des bedeutsamen europäischen Hochtechnologieprojekts GALILEO ist nicht hinnehmbar. Angesichts der stockenden Konzessionsverhandlungen hat der Ratsvorsitz im Februar persönliche Gespräche durch Bundesminister Tiefensee sowohl mit der Europäischen Kommission als auch mit allen Konsortialpartnern geführt. Dabei zeigte sich, dass die Verhandlungen zumindest seit Jahresbeginn zu einem Stillstand gekommen waren. Die acht beteiligten Unternehmen haben ihre internen Vereinbarungen vom Dezember 2005 zu den wichtigsten organisatorischen Fragen noch immer nicht umgesetzt und sich bislang nicht auf ein gemeinsames Vorgehen verständigen können.

Vor diesem Hintergrund beschloss der Rat auf seiner Tagung am 22. März 2007, unmissverständlich zu verstehen zu geben, dass diese Situation nicht länger akzeptabel sei. In seinen Schlussfolgerungen forderte er das Bewerberkonsortium auf, das Abkommen vom Dezember 2005 umzusetzen und die Verhandlungen mit der GNSS-Aufsichtsbehörde spätestens bis zum 10. Mai 2007 wieder aufzunehmen. Bis zur Tagung des Rates im Juni müssten zudem substanzielle Fortschritte – mit erkennbaren Aussichten für einen erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen – erzielt werden. Die Kommission wurde daher ersucht, dem Rat im Juni über die Verhandlungsfortschritte Bericht zu erstatten. Die Kommission wurde überdies gebeten, Alternativszenarien für die Verwirklichung des Galileo-Projekts zu entwerfen, damit der Rat im Juni in voller Kenntnis der Sachlage eine Entscheidung über dessen weiteren Fortgang treffen kann.

Zu den weiteren offenen Punkten bei der Realisierung des Projekts hat der Rat außerdem die Kommission gebeten, ihm auf seiner Junitagung Vorschläge zu unterbreiten, wie sich die langfristigen finanziellen Verpflichtungen, die das Projekt seitens der öffentlichen Hand erfordert, sicherstellen lassen und wie für eine möglichst frühzeitige Bereitstellung von EGNOS gesorgt werden kann.

 

Vraag nr. 25 van Johan Van Hecke (H-0236/07)
 Betreft: Egypte wordt een politiestaat - Gevolg: flagrante schendingen van de mensenrechten
 

Egypte staat voor belangrijke grondwetswijzigingen, die een einde moeten maken aan de noodtoestand die al 26 jaar van kracht is. De oppositie en mensenrechtengroeperingen waarschuwen echter dat de nieuwe wet schendingen van de mensenrechten tot gevolg heeft. Egyptische oppositieleden protesteerden voor de deur van het parlement in Caïro tegen de "grondwettelijke staatsgreep" van president Moebarak. De president wil deze week 34 grondwetswijzigingen doordrukken. Deze maatregelen werken verkiezingsfraude in de hand en versterken de presidentiële macht. Deze grondwetswijzigingen maken van Egypte een constitutionele politiestaat. De president kan voortaan "elke terroristische misdaad" laten behandelen door militaire rechtbanken waartegen geen beroep mogelijk is. Bovendien worden religieuze partijen verboden en wordt het gerechtelijk toezicht op de verkiezingen afgeschaft.

Wat is het standpunt van de Raad inzake de huidige ontwikkelingen in Egypte? Hoe zullen deze Egyptische hervormingen het contact tussen de EU en Egypte beïnvloeden? Wat denkt de Raad over de afschaffing van religieuze partijen? Is dit een goede zaak om extremisme tegen te werken of een ondemocratische, dictatoriale strategie?

 
  
 

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die Ratsmitglieder bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates in der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments im April 2007 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

Die EU hat den Prozess der Verfassungsreform in Ägypten, der am 26. März 2007 mit einer Volksbefragung abgeschlossen wurde, aktiv verfolgt.

Am 3. April 2007 hat die Präsidentschaft im Namen der Europäischen Union eine Erklärung zur Verfassungsreform in Ägypten veröffentlicht, in der die EU feststellt, dass die Volksbefragung schon wenige Tage nach der Zustimmung durch das Parlament stattgefunden hat und somit wenig Zeit für eine öffentliche Debatte blieb.

In der Erklärung wird zu weiteren Reformen aufgerufen, die auf eine stärkere Einbindung der Bevölkerung in den politischen Prozess abzielen, und darüber hinaus festgestellt, dass die EU die Entwicklungen im Zusammenhang mit dem geplanten neuen Antiterrorgesetz sehr aufmerksam verfolgen wird und erwartet, dass jedwede neue Gesetzgebung an internationalen Standards ausgerichtet wird.

In der Erklärung wird abschließend betont, dass die gemeinsamen Prioritäten der EU und Ägyptens, die in dem unlängst angenommenen Aktionsplan EU-Ägypten dargelegt sind, die Kernelemente der Beziehungen zwischen den beiden Seiten darstellen und die EU entschlossen ist, gemeinsamen mit Ägypten auf deren vollständige Umsetzung hinzuarbeiten; ferner wird die Bereitschaft der EU bekräftigt, durch Unterstützung und technische Hilfe nach den Vorgaben des Aktionsplans zum Reformprozess in Ägypten beizutragen.

 

Vraag nr. 26 van Koenraad Dillen (H-0237/07)
 Betreft: Strafwetgeving Nicaragua
 

Op 26 oktober 2006 heeft het parlement van Nicaragua via een wijziging van artikel 165 van het Strafwetboek een verscherping van de abortuswetgeving goedgekeurd. Daarop heeft onder anderen de Duitse minister van Ontwikkelingssamenwerking, mevrouw Wieczorek-Zeul, verklaard dat dit onmiddellijke en zware gevolgen meebrengt op het vlak van ontwikkelingssamenwerking. Een ambtenaar van het secretariaat-generaal van de Raad, de heer Karl Buck, dreigde de ambassadeur van Nicaragua bij de EU met een isolement van zijn land in de statengemeenschap.

Op welke juridische basis steunt de heer Karl Buck zich om dreigingen te uiten ten aanzien van de ambassadeur van Nicaragua in verband met de strafwetgeving in diens land en dit in naam van de Raad en de lidstaten van de EU? In welke mate zijn de dreigingen van een dergelijke ambtenaar dwingend voor de Europese instellingen, de EU-lidstaten en derde landen?

 
  
 

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die Ratsmitglieder bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates in der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments im April 2007 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

Beim Rat ist vonseiten der nicaraguanischen Behörden keine Beschwerde wegen angeblicher Drohungen seitens eines Beamten des Ratssekretariats eingegangen. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Beamten des Ratssekretariats durch das Statut der Beamten der EU gehalten sind, sich jeder Handlung und jedes Verhaltens zu enthalten, die dem Ansehen ihres Amtes abträglich sein könnten.

Bei Beratungen im Rat wurde Besorgnis über das fragliche Gesetz deutlich. Ich möchte Sie jedoch darauf hinweisen, dass der Rat zum Thema Abtreibung keinen Standpunkt einnimmt.

 

Klausimas Nr. 27, pateikė Justas Vincas Paleckis (H-0242/07)
 Tema: Dėl Michailo Chodorkovskio ir Platono Lebedevo bylos atnaujinimo
 

Šiuo metu Rusijoje ruošiamasi atnaujinti Michailo Chodorkovskio ir Platono Lebedevo, kurie 2005 metais buvo nuteisti už vengimą mokėti mokesčius, bylą. Pagal Rusijos įstatymus praėjus pusei įkalinimo laiko nuteistieji, kurie pavyzdingai elgėsi, turi teisę pateikti prašymus ir sulaukti amnestijos. M. Chodorkovskis ir P. Lebedevas galėjo tikėtis išeiti į laisvę svarbiu momentu – šių metų rudenį, Rusijos Dūmos ir Rusijos prezidento rinkimų išvakarėse.

Tai, kad kaip tik šiuo metu Michailui Chodorkovskiui ir Platonui Lebedevui pateikiami nauji kaltinimai, sukelia pagrįstą įtarimą, kad nuo pat pradžių politizuotas procesas gali pavirsti šou. Ar pirmininkaujanti ES šalis mano, kad M. Chodorkovskiui ir P. Lebedevui bus užtikrintas garbingas ir nepolitizuotas teismo procesas? Ar Rusijos Federacijai pasiųstas stiprus signalas, kad nutolimas nuo teisinės valstybės principų ir žmogaus teisių pažeidimai neišvengiamai atsilieps ES ir Rusijos Federacijos santykiams?

 
  
 

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die Ratsmitglieder bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates in der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments im April 2007 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

Der Rat dankt dem Herrn Abgeordneten für seine Fragen. Er teilt uneingeschränkt die Besorgnis des Herrn Abgeordneten über die jüngsten Entwicklungen hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeit und der Einschränkungen der Tätigkeiten der Zivilgesellschaft in Russland. Der Rat ist der Auffassung, dass die strategische Partnerschaft mit Russland auf gemeinsamen Werten beruhen muss, insbesondere jenen, zu deren Achtung sich Russland als Mitglied des Europarates und der OSZE verpflichtet hat.

Der Rat betont in seinen Kontakten mit Russland immer wieder, dass eine lebendige Demokratie auf allen Ebenen der Russischen Föderation, die Anwendung des Rechtsstaatlichkeitsprinzips, eine unabhängige Justiz und uneingeschränkte Achtung der Menschenrechte, freie und unabhängige Medien und eine aktive Zivilgesellschaft Voraussetzungen für die Förderung von Stabilität und Wohlstand in Russland sind.

Der Rat beobachtet die Entwicklungen in diesen Bereichen aufmerksam und bringt seine Bedenken regelmäßig im Rahmen des politischen Dialogs mit Russland zur Sprache, insbesondere anlässlich der seit März 2005 zweimal jährlich stattfindenden Menschenrechtskonsultationen.

 

Ερώτηση αρ. 28 του κ. Αθανασίου Παφίλη (H-0243/07)
 Θέμα: Κατάφωρη παραβίαση της ελευθερίας σκέψης και έκφρασης στην Πολωνία
 

Τέθηκε πρόσφατα σε ισχύ ο νόμος που από κοινού εισηγήθηκαν ο Πρόεδρος και η Κυβέρνηση της Πολωνίας, με τον οποίο πάνω από 700.000 πολίτες, διαφόρων επαγγελμάτων, όπως εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακοί, καθηγητές, διευθυντές σχολείων, πολιτικοί, διπλωμάτες, νομικοί, δημοσιογράφοι κ.ά., που έχουν γεννηθεί πριν από την 1.8.1972, υποχρεώνονται να υποβάλουν δηλώσεις "φρονημάτων" στο ονομαζόμενο "Ινστιτούτο Εθνικής Μνήμης", ώστε να ελεγχθεί και "αποκαλυφθεί οποιαδήποτε συνεργασία τους με τις μυστικές υπηρεσίες" κατά την διάρκεια της σοσιαλιστικής διακυβέρνησης της χώρας. Όποιος κριθεί "ένοχος" από το Ινστιτούτο αυτό αντιμετωπίζει την ποινή της απόλυσης από την εργασία του και τον 10ετή αποκλεισμό του από κάθε δημόσια θέση και αξίωμα.

Ποια είναι η θέση του Συμβουλίου για το αντιδημοκρατικό αυτό νομοθέτημα που θέτει σε εφαρμογή ένα κράτος μέλος του; Συμφωνεί το Συμβούλιο με αυτά τα νομοθετικά μέτρα που παραβιάζουν κατάφωρα την ελευθερία της σκέψης και έκφρασης και εισάγουν την αρχή της τιμωρίας των πολιτών για τις πολιτικές και ιδεολογικές αντιλήψεις τους;

 
  
 

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die Ratsmitglieder bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates in der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments im April 2007 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

Der Rat hat diese Frage nicht erörtert, da sie nicht in seinen Zuständigkeitsbereich fällt.

Er weist dennoch darauf hin, dass die Förderung der Menschenrechte zu den Prioritäten der Europäischen Union gehört. Die Verpflichtung der EU-Mitgliedstaaten zur Achtung der Grundrechte ist zudem in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union niedergelegt. Die EU-Mitgliedstaaten sind auch Mitglieder des Europarats und demzufolge den Verpflichtungen unterworfen, die sich aus der Europäischen Menschenrechtskonvention ergeben.

Die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte verstärkt die Überwachungs- und Informationskapazitäten der EU und trägt deshalb dazu bei, dass die Achtung der Grundrechte ohne jede Einschränkung gewährleistet wird.

 

Ερώτηση αρ. 29 της κ. Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (H-0245/07)
 Θέμα: Καταπάτηση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 

Πρόσφατα στη Φρανκφούρτη, δικαστήριο αρνήθηκε να εκδικάσει υπόθεση γερμανίδας υπηκόου, μαροκινής καταγωγής που διαβιεί στη Γερμανία, η οποία προσέφυγε εναντίον του μαροκινού συζύγου της για άσκηση συζυγικής βίας (απειλή κατά της ζωής της), ζητώντας την έκδοση διαζυγίου. Ο δικαστής απέρριψε να εξετάσει την υπόθεση για πιθανή έκδοση διαζυγίου σε διάστημα λιγότερο του ενός χρόνου βάσει του άρθρου 1565 του Αστικού Κώδικα. Ανέφερε ότι εφόσον και οι δύο "αντίδικοι" είναι μαροκινής καταγωγής η εφαρμογή του σχετικού άρθρου δεν μπορεί να θεμελιωθεί αφού η συμπεριφορά του συζύγου δεν αντίκειται στην πρακτική του Κορανίου.

Πώς κρίνει το Συμβούλιο μία τέτοια πρακτική καταπάτησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων ενός υπηκόου κράτους μέλους της Ε.Ε. και την μη εφαρμογή και απόδοση δικαιοσύνης βάσει της σχετικής εθνικής νομοθεσίας και του κοινοτικού κεκτημένου; Στην τελευταία Ετήσια Έκθεση για τη Μετανάστευση και Ενσωμάτωση(1) δεν υπάρχει καμία αναφορά για τα θέματα ενδο-οικογενειακής βίας, εγκλημάτων τιμής, εξαναγκαστικών γάμων και λοιπών διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες μετανάστριες.

Σκοπεύει το Συμβούλιο να προτείνει την εξέταση και συμπερίληψη των θεμάτων αυτών στα πλαίσια της επόμενης ετήσιας έκθεσης; Έχει απασχολήσει το Συμβούλιο το θέμα της σωστής εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου στους μετανάστες που ζουν στην Ε.Ε;

 
  
 

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die Ratsmitglieder bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates in der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments im April 2007 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

Es ist Aufgabe der Kommission als Hüterin der Verträge, für die Anwendung des Gemeinschaftsrechts durch die Mitgliedstaaten Sorge zu tragen. Es ist ferner nicht Sache des Rates, zu den Feststellungen einer Justizbehörde eines Mitgliedstaats Stellung zu nehmen.

Dagegen gehört die Förderung der Menschenrechte zu den Prioritäten der Europäischen Union. Die Verpflichtung der EU-Mitgliedstaaten, die Grundrechte zu achten, ist darüber hinaus in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankert. Die Mitgliedstaaten der EU sind gleichzeitig Mitglieder des Europarates und als solche an die Verpflichtungen gebunden, die ihnen aus der Europäische Menschenrechtskonvention erwachsen.

Die EU-Agentur für Grundrechte verstärkt die Überwachungs- und Informationskapazitäten der EU und trägt somit dazu bei, die uneingeschränkte Achtung der Grundrechte sicherzustellen.

 
 

(1) Δεύτερη Ετήσια Έκθεση για τη Μετανάστευση και Ενσωμάτωση - SEC(2006)0892, 30.6.2006.

 

Question no 30 by Emine Bozkurt (H-0249/07)
 Subject: Exclusion of Turkish Cypriot universities from the Bologna Process
 

In the light of the upcoming Bologna Ministerial Conference in May 2007 about the follow-up to the Bologna process, I would like to know if there is a joint position on the issue of the exclusion of Northern Cypriot universities from the Bologna Process.

My question is whether the Council's position, that the isolation of Northern Cyprus must end, also applies to young students in universities wishing to be part of the Bologna Process as well as European exchange programmes and educational programmes including Erasmus and Socrates?

 
  
 

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die Ratsmitglieder bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates in der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments im April 2007 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

Was den Bologna-Prozess betrifft, so möchte der Rat die Frau Abgeordnete zunächst höflich darauf hinweisen, dass dieser Prozess nicht von der EU in Gang gesetzt wurde, sondern eine zwischenstaatliche Initiative von 45 Ländern in ganz Europa ist. Insofern ist er außerhalb des formellen Beschlussfassungsrahmens der Europäischen Gemeinschaft angesiedelt, und daher ist es nicht Sache des Rates, gemeinsame Standpunkte der genannten Art festzulegen.

Bezüglich der Teilnahme an Austausch- und Bildungsprogrammen der EU möchte der Rat betonen, dass türkische Zyprer als Bürger der Europäischen Union betrachtet werden und daher uneingeschränkt zur Teilnahme an diesen Programmen berechtigt sind. Wie der Frau Abgeordneten jedoch bekannt sein dürfte, anerkennt die Republik Zypern in der Praxis nicht die Hochschulen in den Landesteilen, in denen die Regierung keine tatsächliche Kontrolle ausübt, mit dem Ergebnis, dass die an diesen Hochschulen eingeschriebenen Studenten nicht an diesen Programmen teilnehmen konnten. Der Rat wird – in Zusammenarbeit mit der Kommission – mit den Behörden der Republik Zypern weiterhin Möglichkeiten zur Lösung dieses Problems prüfen.

Der Rat weist ergänzend darauf hin, dass mit der Verordnung (EG) Nr. 389/2006 des Rates vom 27. Februar 2006 ein Stipendienprogramm der Gemeinschaft geschaffen wurde, das es Hochschulstudenten und Lehrkräften ermöglicht, ein Jahr lang an einer Hochschule in der EU zu studieren. Die Teilnahme an diesem Programm kommt zwar nicht der Teilnahme an Programmen wie Erasmus gleich, doch bietet das Stipendienprogramm türkischen Zyprern die Möglichkeit, ein Jahr an einer Hochschule in der EU zu studieren.

 

Zapytanie nr 31 skierowane przez Leopold Józef Rutowicz (H-0250/07)
 Dotyczy: Budowy autostrad i zbiorników wodnych
 

Budowa autostrad ma szczególne znaczenie dla rozwoju komunikacji i gospodarki krajów Europy Wschodniej. Powstawanie zbiorników wodnych staje się uzasadnione w związku z postępującymi zmianami klimatycznymi, które wymagają gromadzenia niezbędnych zasobów wody, ochrony przed powodziami oraz mogą być wykorzystywane do produkcji czystej ekologicznie energii.

Budowa autostrad, która w perspektywie długofalowej jest przedsięwzięciem proekologicznym, niezbędnym dla ludzi i gospodarki, pozwala na zmniejszenie zużycia paliw, zwiększenie bezpieczeństwa i polepszenie warunków środowiskowych w miastach, miasteczkach i wsiach, przez które aktualnie biegną drogi. Niestety, jest ona też celem ataku tych, których skutki obecnego stanu rzeczy bezpośrednio nie dotyczą, a protesty mają miejsce wtedy, gdy przystępuje się już do realizacji inwestycji.

Jak Rada postrzega możliwość wyznaczania i budowy przyszłych korytarzy drogowych przy uniknięciu protestu ekologicznego, opartego na wykorzystywaniu istniejących przepisów prawnych?

 
  
 

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die Ratsmitglieder bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates in der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments im April 2007 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

Soweit für die Festlegung von Korridoren im Rahmen der Transeuropäischen Netze eine Strategische Umweltprüfung mit Beteiligung der Öffentlichkeit durchzuführen ist, dient diese in erheblichem Maß auch der Schaffung der Akzeptanz in der Öffentlichkeit.

Die Fragen des Herrn Abgeordneten zum Bau von Autobahnen und Stauseen fallen dagegen in die Zuständigkeit der einzelnen Mitgliedstaaten. Es ist daher nicht Sache des Rates, zu diesen Fragen Stellung zu nehmen.

 

Zapytanie nr 32 skierowane przez Ryszard Czarnecki (H-0252/07)
 Dotyczy: Deklaracji Berlińskiej
 

Deklaracja Berlińska nie została podpisana przez przywódców państw - członków UE, lecz tylko przez szefa rządu kraju, który przewodniczy Unii. Wzbudziło to kontrowersje.

Czy taka - budząca zastrzeżenia i emocje - praktyka będzie kontynuowana?

 
  
 

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die Ratsmitglieder bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates in der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments im April 2007 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

Die Berliner Erklärung, bei der es sich um ein politisches Dokument handelt, wurde im Namen der drei Organe der Europäischen Union – Rat, Kommission und Europäisches Parlament – unterzeichnet, und zwar von Bundeskanzlerin Merkel für den Rat, von Kommissionspräsident Barroso für die Kommission und von EP-Präsident Pöttering für das Europäische Parlament.

Dieses einmalige Vorgehen war durch die Feierlichkeiten zum 50. Jahrestages der Unterzeichnung der Römischen Verträge begründet und stellt Verfahren der Entscheidung und Ratifikation, die vom Völker- und Gemeinschaftsrecht vorgegeben sind, nicht in Frage.

 

Question no 33 by Brian Crowley (H-0254/07)
 Subject: Forthcoming EU-US Summit
 

Can the European Council make a statement outlining the key political issues that will be discussed at the forthcoming EU-US Summit, and what does the European Council expect to be achieved at this political summit?

 
  
 

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die Ratsmitglieder bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates in der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments im April 2007 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

Das bevorstehende Gipfeltreffen EU-USA am 30. April 2007 in Washington findet unter positiven Rahmenbedingungen statt – die Beziehungen zwischen der EU und den USA sind in guter Verfassung. Auf beiden Seiten besteht der politische Wille zu konstruktivem Engagement und enger Zusammenarbeit.

Der anstehende EU-USA-Gipfel verfolgt folgende Ziele:

Erstens soll eine gemeinsame Initiative zur Stärkung der transatlantischen Wirtschaft lanciert werden. Kern der Initiative ist eine gegenseitige politische Verpflichtung zur Vertiefung der Zusammenarbeit mit dem Ziel regulatorischer Konvergenz und intensiverer wirtschaftlicher Verflechtung.

Zweitens soll die Zusammenarbeit beim Klimaschutz und in der Energiepolitik sowie neuen Energie- und Umwelttechnologien verstärkt werden.

Drittens wollen wir mit dem Gipfel ein Signal weitestmöglicher Geschlossenheit in aktuellen außen- und sicherheitspolitischen Fragen geben.

Die Zusammenarbeit beim internationalen Krisenmanagement soll weiter intensiviert werden: Unsere enge Zusammenarbeit mit den USA im Kosovo und in Afghanistan bieten hierfür eine gute Grundlage.

Auch die Terrorismusbekämpfung bleibt ein wichtiger Aspekt unserer Zusammenarbeit. Dabei wird die EU die Bedeutung unserer internationalen Verpflichtungen, einschließlich der Menschenrechte, des Flüchtlingsrechts und des humanitären Völkerrechts unterstreichen.

Beim Gipfel soll das EU-USA Luftfahrtsabkommen unterzeichnet werden, ein wichtiger Schritt zu weiteren Liberalisierung des transatlantischen Luftverkehrs.

Eine weitere Schlüsselfrage für die EU ist das US-Programm zur Befreiung von der Visumpflicht (Visa Waiver Program). Die EU hat diese Frage bei Kontakten mit den USA auf verschiedensten Ebenen zur Sprache gebracht und wird dies auch beim Gipfel tun. Wir werden weiterhin darauf drängen, dass mögliche neue US-Regelung allen EU-Mitgliedstaaten in naher Zukunft visumfreies Reisen ermöglichen.

 

Question no 34 by Seán Ó Neachtain (H-0256/07)
 Subject: Eliminating red tape under the EU Common Fisheries Policy
 

Can the European Council state what measures it has introduced recently or is likely to introduce to eliminate red tape for Irish and European fishermen in the context of the practical implementation of the EU Common Fisheries Policy?

 
  
 

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die Ratsmitglieder bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates in der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments im April 2007 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

Die Verbesserung und Vereinfachung des Regelungsumfelds, auf die der Herr Abgeordnete verweist, liegt in der gemeinsamen Verantwortung der EU-Organe. Was die Gemeinsame Fischereipolitik (GFP) anbelangt, so gehört die Vereinfachung zu dem Reformpaket, das der Rat im Dezember 2002 angenommen hat. Mit der interinstitutionellen Vereinbarung vom Dezember 2003 über "Bessere Rechtsetzung"(1) wurde eine breit angelegte EU-Strategie eingeführt, die zu konkreten Ergebnissen bei der Vereinfachung der gemeinschaftlichen Rechtsakte in allen Sektoren führen soll.

Der Rat hat im April 2005 die Mitteilung der Kommission "Vereinfachung und Verbesserung des Regelungsumfelds der Gemeinsamen Fischereipolitik" begrüßt und war sich einig, dass es eines mehrjährigen Aktionsplans mit kurz- und langfristigen Aktionen und einer Halbzeitbewertung bedarf. Der Rat hat ferner die Kommission aufgefordert, Maßnahmen zu entwickeln, die zu einer Umgestaltung der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften führen.

Der Rat hat im Dezember 2005 die Mitteilung der Kommission "Aktionsplan 2006-2008 zur Vereinfachung und Verbesserung der Gemeinsamen Fischereipolitik" zur Kenntnis genommen. Bei der Vorstellung dieses Aktionsplans vereinbarte der Rat, dass mindestens einmal pro Vorsitzhalbjahr eine Überprüfung der Fortschritte bei der Vereinfachung der Gemeinsamen Fischereipolitik erfolgen soll. Seit den Schlussfolgerungen vom Dezember 2005 hat der Rat regelmäßig von den Berichten der Kommission über die diesbezüglichen Fortschritte während des österreichischen, des finnischen und des deutschen Vorsitzes Kenntnis genommen.

Der Rat hat darüber hinaus im letzten Jahr eine Reihe von Rechtsvorschriften erlassen, mit denen die Gemeinsame Fischereipolitik vereinfacht und verbessert wird; hierunter fallen z.B. die Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 des Rates über den Europäischen Fischereifonds(2) und die Verordnung

(EG) Nr. 1966/2006 des Rates über die elektronische Erfassung und Übermittlung von Daten über Fangtätigkeiten und die Fernerkundung(3), sowie die rasche Annahme der Verordnung (EG) Nr. 1941/2006 des Rates zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten in der Ostsee (2007)(4).

Der Rat sieht neuen Vorschlägen und Maßnahmen zur Vereinfachung des Rechtsrahmens der Gemeinsamen Fischereipolitik erwartungsvoll entgegen, wie z.B. einem Vorschlag der Kommission zur Vereinfachung der Datensammlung und der Kontrolle sowie zur Neugestaltung der technischen Maßnahmen zum Schutz von jungen Meerestieren.

 
 

(1) ABl. C 321 vom 31.12.2003.
(2) ABl. L 223 vom 15.8.2006.
(3) ABl. L 409 vom 30.12.2006.
(4) ABl. L 367 vom 22.12.2006.

 

Question no 35 by Liam Aylward (H-0258/07)
 Subject: Promoting sport in Europe
 

Can the European Council make a statement as to the initiatives that it is pursuing at the moment to promote the benefits of playing sport in Europe?

 
  
 

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die Ratsmitglieder bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates in der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments im April 2007 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

Der Rat möchte den Herrn Abgeordneten zunächst daran erinnern, dass gemäß den Verträgen – in denen es keinen direkten Bezug auf Sport oder sportliche Betätigung gibt – der Rat über keine spezifische Zuständigkeit für Initiativen wie die vom Herr Abgeordneten genannten verfügt.

Der Rat erkennt selbstverständlich an, dass Sport insbesondere bei der Förderung von Bildung und Gesundheit, der Bekämpfung von Diskriminierung und der Wahrung einer niemanden ausschließenden Gesellschaft einen wertvollen Beitrag leisten kann. Der Europäische Rat hat auf seiner Tagung in Nizza im Dezember 2000 den bildungspolitischen Wert des Sports anerkannt. Damit wurden frühere Erklärungen bekräftigt, insbesondere jene zum Vertrag von Amsterdam, in der die gesellschaftliche Bedeutung des Sports und die Rolle, die ihm bei der Identitätsfindung und der Begegnung der Menschen zukommt, hervorgehoben wird. Darüber hinaus verabschiedete der Rat im Mai 2003 eine Entschließung über den sozialen Wert des Sports für Jugendliche.

Zugleich muss der Rat jedoch betonen, dass konkrete Maßnahmen und Initiativen zur Förderung des Sports und Propagierung seiner Vorteile in erster Linie Sache der einzelstaatlichen Behörden sind.

 

Question no 36 by Eoin Ryan (H-0260/07)
 Subject: Debt relief for Third World countries
 

Will the European Council make a statement as to what initiatives it is currently pursuing to ensure that a greater level of debt relief is put in place for Third World countries?

 
  
 

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die Ratsmitglieder bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates in der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments im April 2007 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

Der Rat teilt die Bedenken des Herrn Abgeordneten, dass hohe Schulden in Entwicklungsländern ein erhebliches Wachstumshindernis darstellen, da sie die Spielräume zur Armutbekämpfung einengen. Die internationale Gemeinschaft hat hierauf in den vergangenen Jahren reagiert und mit gemeinsamen Maßnahmen, wie der HIPC- oder MDRI-Erlassinitiative, zur Verringerung des Verschuldungsproblems beigetragen

Der Europäische Konsens über die Entwicklungspolitik, den das Europäischen Parlament, der Rat und die Kommission am 20. Dezember 2005 unterzeichnet haben, erkennt den Schuldenerlass als eine der Modalitäten für die Umsetzung von Entwicklungshilfe an. Ein Schuldennachlass, der einer indirekten Unterstützung des Haushalts entspricht, mit niedrigen Transaktionskosten verbunden ist und tendenziell die Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen Gebern fördert, könnte in Fällen, in denen sich dies als notwendig und angemessen erweist, Ländern helfen, ihre Anfälligkeit gegenüber externen Schocks zu verringern.

Was insbesondere die AKP-Länder anbelangt, so enthält das AKP-EG-Partnerschaftsabkommen (Cotonou-Abkommen) in dem Bestreben, ihre Schuldenlast und Zahlungsprobleme zu mildern, spezielle Bestimmungen zur Unterstützung der Entschuldung sowie struktureller Anpassungen, denen zufolge in dem Abkommen vorgesehene Mittel eingesetzt werden können, um zu international bewilligten Entschuldungsinitiativen zu Gunsten der AKP-Länder beizutragen.

Der Rat unterstützt in vollem Umfang internationale Initiativen zum Schuldenerlass wie die Initiative für hochverschuldete arme Länder (HIPC-Initiative), die inzwischen 49 Länder umfasst, und die Multilaterale Entschuldungsinitiative (MDRI); letztere wurde 2006 im Anschluss an den G8-Gipfel in Gleneagles von 2005 eingeleitetund zielt auf einen vollständigen Erlass der Schulden der HIPC-Länder gegenüber dem IWF, der Weltbanktochter IDA (International Development Association) und dem Afrikanischen Entwicklungsfonds. Zusätzlich zur Verfügung gestellte Mittel der G8 gewährleisten, dass die Finanzierungskapazität der Internationalen Finanzinstitutionen nicht geschmälert wird. Darüberhinaus besteht das klassische Entschuldungsinstrumentarium des Pariser Clubs. Unter dem sogenannten Evian-Ansatz können für Nicht-HIPC-Länder massgeschneiderte Lösungen für eine umfassende Entschuldung ermöglicht werden.

 

Question no 37 by Laima Liucija Andrikienė (H-0263/07)
 Subject: Impact of negotiating problems on the future of the Galileo programme
 

Galileo, the European Global Satellite System, was designed by the European Commission to guarantee a European-controlled satellite guidance system free of the constraints of the US military , which runs the current GPS system. Now the project is in serious danger of not being delivered at the time envisaged, owing to the lack of negotiations between Member State governments and companies interested in participating in the Galileo programme.

What measures does the Council envisage taking in order to move the negotiations forward? Does the Council have an alternative solution if the Galileo programme does not start on time? How will the very probable delay influence the implementation of the Galileo programme and what effect will this have on the EU Member States?

 
  
 

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die Ratsmitglieder bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates in der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments im April 2007 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

Angesichts der Tatsache, dass die Verhandlungen mit dem Bewerberkonsortium über den Konzessionsvertrag für Galileo an einem toten Punkt angekommen waren, hat sich der Ratsvorsitz im Februar mit der Europäischen Kommission getroffen und Gespräche mit den Partnern des Konsortiums geführt. Hierbei wurde deutlich, dass die an dem Projekt beteiligten Firmen die von ihnen im Dezember 2005 gefassten Beschlüsse über wichtige organisatorische Fragen noch nicht umgesetzt hatten und dass sie sich trotz der dringenden Aufforderung des Vorsitzes, ihren Verpflichtungen nachzukommen, nicht auf ein gemeinsames weiteres Vorgehen einigen konnten.

Der Rat hat sich daher auf seiner Tagung vom 22. März 2007 entschlossen, allen an den Verhandlungen beteiligten Partnern und der Öffentlichkeit deutlich vor Augen zu führen, dass diese Situation nicht andauern kann. In seinen Schlussfolgerungen hat der Rat den 10. Mai 2007 als Frist für die Wiederaufnahme von Verhandlungen zwischen dem Bewerberkonsortium und der GNSS-Aufsichtsbehörde auf der Grundlage des Abkommens vom Dezember 2005 gesetzt und nachdrücklich dazu aufgefordert, bis zu seiner Juni-Tagung substanzielle Fortschritte zu erzielen, so dass klare Aussicht auf einen Abschluss der Verhandlungen besteht. Die Europäische Kommission wird in diesem Zusammenhang gebeten, dem Rat über den Stand der Verhandlungen einschließlich der Frage der Kosten und der Finanzierung des Galileo-Projekts Bericht zu erstatten.

Die Europäische Kommission wird auch gebeten, Alternativszenarien für die künftige Umsetzung des Galileo-Projekts auszuarbeiten, damit der Rat im Juni eine wohlbegründete Entscheidung treffen kann. Der Rat beabsichtigt über diese Szenarien zu entscheiden, um weitere Verzögerungen des Galileo-Prozesses zu verhindern.

 

Ερώτηση αρ. 39 της κ. Διαμάντως Μανωλάκου (H-0270/07)
 Θέμα: Επίθεση σε βάρος βασικών δημοκρατικών δικαιωμάτων στην Βουλγαρία
 

Το Κοινοβούλιο της Βουλγαρίας αποφάσισε πρόσφατα να προχωρήσει στη σύσταση ειδικής 9μελούς επιτροπής που θα μελετήσει τα αρχεία της Κρατικής Υπηρεσίας Ασφαλείας κατά τη διάρκεια της σοσιαλιστικής περιόδου.

Σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της επιτροπής, πρώτη προτεραιότητα της επιτροπής θα είναι να εξετάσει και να δημοσιεύσει τα αρχεία που αφορούν όλους τους υποψηφίους που θα συμμετέχουν στις επερχόμενες ευρωεκλογές, αλλά και τα αρχεία των δημοσίων προσώπων, των πολιτικών, των δημόσιων αξιωματούχων, των δικαστών και των δημοσιογράφων. Αγανάκτηση προκαλεί το γεγονός ότι τα στοιχεία αναμένεται να αξιοποιηθούν ως πρόσχημα για αντιδημοκρατικές διώξεις, διακρίσεις και εκβιασμούς.

Ποια είναι η θέση του Συμβουλίου για την αντιδημοκρατική αυτή ενέργεια σ’ ένα κράτος μέλος του; Συμφωνεί το Συμβούλιο με αυτά τα μέτρα που παραβιάζουν κατάφωρα την ελευθερία της σκέψης και έκφρασης και εισάγουν την αρχή της τιμωρίας των πολιτών για τις πολιτικές και ιδεολογικές αντιλήψεις τους;

 
  
 

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die Ratsmitglieder bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates in der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments im April 2007 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

Der Rat hat diese Frage nicht erörtert, da sie nicht in seinen Zuständigkeitsbereich fällt.

Er weist dennoch darauf hin, dass die Förderung der Menschenrechte zu den Prioritäten der Europäischen Union gehört. Die Verpflichtung der EU-Mitgliedstaaten zur Achtung der Grundrechte ist zudem in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union niedergelegt. Die EU-Mitgliedstaaten sind auch Mitglieder des Europarats und demzufolge den Verpflichtungen unterworfen, die sich aus der Europäischen Menschenrechtskonvention ergeben.

Die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte verstärkt die Überwachungs- und Informationskapazitäten der EU und trägt deshalb dazu bei, dass die Achtung der Grundrechte ohne jede Einschränkung gewährleistet wird.

 

Ερώτηση αρ. 40 του κ. Γεωργίου Τούσσα (H-0272/07)
 Θέμα: Εγκατάσταση της αντιπυραυλικής ασπίδας των ΗΠΑ σε χώρες της ΕΕ
 

Τα επιθετικά σχέδια εγκατάστασης της λεγόμενης «αντιπυραυλικής ασπίδας» των ΗΠΑ στην Κεντρική Ευρώπη, για τοποθέτηση 10 βάσεων εκτόξευσης πυραύλων στην Πολωνία και ένα σύστημα ραντάρ στην Τσεχία μέχρι το 2011, καθώς και η εμπλοκή των ΗΠΑ στην Ουκρανία και τον Καύκασο έχουν προκαλέσει μαζικές κινητοποιήσεις της εργατικής τάξης και γενικότερα των λαών της περιοχής. Οι αντιφατικές δηλώσεις του επικεφαλής της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας της ΕΕ, Χαβιέ Σολάνα, θυμίζουν τους χρησμούς της Πυθίας του Μαντείου των Δελφών, καθώς στην πραγματικότητα καλύπτουν τις σχετικές ενέργειες των ΗΠΑ, αυξάνοντας τις ανησυχίες και τις αντιδράσεις των λαών.

Τι θα πράξει το Συμβούλιο ώστε να μην αναπτυχθεί η λεγόμενη αντιπυραυλική ασπίδα που σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν οι ΗΠΑ στο έδαφος χωρών μελών της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η κίνηση θα αποτελέσει έναυσμα για νέα κούρσα εξοπλισμών, θα σημάνει νέα αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, αποτελεί ένα διεθνές γεγονός που οξύνει τους ανταγωνισμούς και διακυβεύει την σταθερότητα στην Ευρωπαϊκή ήπειρο, και έχει προκαλέσει σημαντικές αντιδράσεις από τους λαούς και φιλειρηνικά κινήματα;

 
  
 

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die Ratsmitglieder bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates in der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments im April 2007 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

Die bilaterale Zusammenarbeit zwischen den USA und der Tschechischen Republik bzw. Polen über die Stationierung eines Raketenabwehrsystems fällt in die nationale Zuständigkeit der betroffenen Staaten. Sie ist daher nicht vom Rat erörtert worden, der auch keine Bewertung dieser Vereinbarungen vorgenommen hat; infolgedessen wurde auch nicht untersucht, wie sie sich mit den Grundsätzen vereinbaren lassen, die der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU zugrunde liegen. Gespräche zwischen der EU und den USA oder transatlantische Vereinbarungen über eine etwaige Zusammenarbeit auf diesem Gebiet sind ebenfalls nicht erfolgt oder geplant. Der Rat hat nicht in Erwägung gezogen, das Thema des strategischen Raketenabwehrsystems in Beratungen mit den USA oder mit der NATO zur Sprache zu bringen.

 

Pergunta nº 41 do Pedro Guerreiro (H-0277/07)
 Assunto: Relações União Europeia-Cuba
 

A União Europeia adoptou uma posição comum relativamente a Cuba, em 1996, que aponta como objectivo a promoção de transformações políticas neste país, numa atitude de ostensiva ingerência neste país soberano, que preside actualmente ao movimento dos não-alinhados, que integra mais de uma centena de países. Tendo vindo a público a intenção da Presidência alemã de elaborar uma denominada "estratégia a médio e longo prazo" relativamente a Cuba, em que, para além de reafirmar o inaceitável objectivo explicitado na "posição comum", integraria um anexo "secreto" com um conjunto de medidas de ingerência directa, à semelhança da estratégia dos EUA relativamente a este país, pergunto:

Qual o conteúdo do debate que o Conselho está a realizar relativamente a Cuba e quais os seus objectivos?

 
  
 

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die Ratsmitglieder bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates in der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments im April 2007 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

Der Rat bedauert, dass im Zusammenhang mit dem Standpunkt des Rates zu Kuba falsche Informationen bzw. Fehlinterpretationen verbreitet werden. Dies ist weder den derzeitigen internen Beratungen noch der Verbesserung der bilateralen Beziehungen förderlich. Der Rat hat es stets abgelehnt, Veränderungen durch Zwangsmaßnahmen herbeizuführen, was auch in dem Gemeinsamen Standpunkt, der Kooperations- und Gesprächsangebote vorsieht, deutlich zum Ausdruck kommt. Der Dialog mit allen Bereichen der kubanischen Gesellschaft kann gewiss nicht als "Einmischung in die Angelegenheiten dieses souveränen Landes" interpretiert werden, wie es in der Anfrage des Herrn Abgeordneten lautet. Unseres Wissens unterhalten die kubanischen Botschaften regelmäßige und ungehinderte Kontakte zu allen Bereichen der Gesellschaft in den Mitgliedstaaten oder den Institutionen der Europäischen Union; dergleichen wird nicht als Einmischung in demokratische Gesellschaften betrachtet.

Die EU hatte wiederholt Grund, die kubanische Regierung auf die unbefriedigende Menschenrechtslage in ihrem Land hinzuweisen, und sie hat bei diesen Anlässen die Freilassung aller politischen Häftlinge gefordert. Es ist Sache Kubas, diese Verhältnisse zu ändern, da von Kuba als Mitglied des Menschenrechtsrates ein beispielhaftes Verhalten erwartet werden darf. Der Rat stellt mit Befriedigung fest, dass diese Politik von einer überwältigenden Mehrheit der Abgeordneten des Europäischen Parlaments nachdrücklich unterstützt wird.

Es ist völlig normal, dass die EU versuchen sollte, angesichts der neuen Situation, die durch die wichtigen Veränderungen innerhalb der kubanischen Führung entstanden ist, eine Neubewertung ihrer Politik vorzunehmen. Die Politik der EU ist autonom und nicht mit der Strategie der USA vergleichbar, was selbst die USA einräumen.

 

QUESTIONS TO THE COMMISSION
Zapytanie nr 50 skierowane przez Ryszard Czarnecki (H-0253/07)
 Dotyczy: Korupcji w Komisji Europejskiej
 

Czy ostatnie aresztowania wśród urzędników Komisji Europejskiej to efekt zaostrzenia kontroli administracji w Brukseli? Czy zwiastuje to kolejne przesłuchania i zatrzymania? Ile takich przypadków miało miejsce w ostatnim 2006 roku i początku tego roku?

 
  
 

The Commission would like to thank the Honourable Member for giving it the opportunity to set out the Commission's view of the recent corruption case which raised a lot of media attention.

We are talking about investigations into tenders relating to the leasing and procurement of EC delegation buildings and their security installations in countries outside the EU. These investigations have been conducted by the European Anti-fraud office (OLAF) in close cooperation by the Belgian and Italian judicial and police authorities. On 27 March 2007 searches on the premises of the Commission, the Parliament and of several homes and companies led to a large volume of files being seized and three arrests have been made in Belgium. The main offences alleged by the Belgian judicial authorities were corruption, violation of professional secrecy and criminal conspiracy. More recently, on 11 April 2007, the Belgian Court decided to keep the three suspects detained in preventive custody. The Commission intents to collaborate in this inquiry and decided speedily to apply to be represented before the Court.

One of these three persons is a member of staff of the Commission, one a business man and the third is a parliamentary assistant. According to the Belgian authorities, the actual number of public tenders concerned and their financial impact is for the moment unknown. Therefore it is not possible to determine the exact measure of the damage.

As to the Honorable Member's question, these arrests were not the result of any new measures taken in the Commission, administrative or other. The OLAF investigation started in 2004. The Commission has been very vigilant not to tolerate wrongdoing by its staff for years and all allegations are followed-up vigorously. In spite of this 'zero tolerance' attitude of the Commission it is impossible to prevent all occurrences of fraud.

But the present case shows that our fraud detection and investigation systems, progressively refined since 1999, have functioned effectively and OLAF has confirmed that it has received excellent cooperation from all the European Institutions. Furthermore, the policy on rotation of holders of financially sensitive posts, introduced as part of the administrative reform, allowed the Commission to move the person under investigation to a different post without damaging the ongoing enquiry.

The Commission will carefully assess whether the case discloses systemic weaknesses as further information becomes available and draw appropriate lessons for the future.

Finally, the Honourable Member asked how many cases there has been since the beginning of 2006. In 2006 there was one comparable case concerning the arrest of a contract agent for passive corruption in the framework of public tenders. This case still remains the subject of a procedure by the competent national authority. During the period 1 January 2006 – 31 December 2006, OLAF opened 17 internal investigations related to allegations of possible corruption.

 

Ερώτηση αρ. 55 του κ. Γεωργίου Παπαστάμκου (H-0204/07)
 Θέμα: Πολιτική της συνοχής και στρατηγική της Λισσαβόνας
 

Μία από τις βασικές επιδιώξεις της πολιτικής της συνοχής είναι η συμβολή της στη στρατηγική της Λισσαβόνας. Επίσης, η έρευνα, η τεχνολογία και η καινοτομία θεωρούνται βασικά μέσα για την περιφερειακή ανάπτυξη και σύγκλιση.

Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις, ερωτάται η Επιτροπή ποιά αναμένεται να είναι η συμβολή του ΕΣΠΑ 2007-13 στους εθνικούς και περιφερειακούς δείκτες της Λισσαβόνας στην Ελλάδα; Με ποιόν τρόπο σκοπεύει να κινητροδοτήσει τις πόλεις και τις περιφέρειες για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας; Ποιές άλλες ενισχύσεις σχεδιάζει για τη δημιουργία καινοτόμου περιβάλλοντος στις περιφέρειες της ΕΕ;

 
  
 

The first question concerns the expected contribution of the Greek National Strategic Reference Framework 2007-2013 to the national and regional indicators for the Lisbon Strategy. On this matter, the Commission would like to emphasize that Greece has made a good start by allocating substantial amounts in Community contributions to Lisbon-type actions. Expressed in terms of the total planned Community contribution for convergence areas in Greece, 62% concerns Lisbon-related actions. For the regional competitiveness and employment areas the corresponding figure is 67%. Priority areas include the development of human resources, support for projects in the field of research and technological development by businesses and universities, and the promotion of digital convergence by support for broadband infrastructure and digital services in the private and public sector. To measure results, the National Strategic Reference Framework proposes a series of indicators, which include "Lisbon indicators" such as the percentage of the population that has completed advanced education, labour productivity, domestic expenditure on research and technology, and a synthetic innovation indicator.

The earmarking of funds for Lisbon-related activities is notably justified when examining the innovation performance of Greece, on the basis of the latest European Innovation Scoreboard 2006. According to this, Greece is found to poorly perform in many innovation indicators including: business R&D(1) expenses, patents issued, early stage venture capital provision, lifelong learning and broadband penetration.

The allocation of funds will have to be matched by appropriate structures and beneficiaries for the implementation of the co-financed actions. In fact, already the current Third Community Support Framework was highly "Lisbonised": substantial amounts in funding were allocated to Lisbon-type actions, in particular under the Operational Programmes "Competitiveness" and "Information society" but also in the regional programmes. Unfortunately, the implementation of many such actions has revealed itself problematic, for which reason eventually funds have been transferred away from them. So the main issue to be resolved in order to implement successfully the Lisbon strategy in Greece, will be the establishment of suitable project implementation structures, which will ensure the effective and timely use of the available funds.

The Commission fully agrees with the Honourable Member that in this perspective the local and regional dimension should play an important role. There are large disparities within Greece in terms of "Lisbon indicators". Therefore, in the current negotiations on the Operational Programmes, the Commission pays particular attention to the inclusion of realistic regional strategies for Lisbon-sensitive domains. On the specific role of cities, the Commission would like to stress that for the 2007-2013 period, it has proposed JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) as an instrument for cities to prepare and finance integrated urban development plans. The Greek authorities intend to use this instrument and they are collaborating with the European Investment Bank Group on the assessment of current situation and on the evaluation of needs. Additionally, through the European Social Fund (ESF) support will be given the promotion and mainstreaming of innovative activities in training, education, employability programmes with focus on vulnerable social groups (youth, women, migrants, ethnic minorities etc) in order to minimise social disparities in cities and urban areas.

As concerns EU support for the establishment of an innovative environment, the Commission would like to stress that Cohesion Policy supports innovation mainly in two ways: a) the co-financing provided through the Structural Funds and b) the development of a system of regional governance based on strategic development, partnership, programming, monitoring and evaluation. Programmes co-financed through the Cohesion Policy should seek to target resources to encouraging innovation, entrepreneurship and the growth of the knowledge economy by strengthening research and innovation capacities and information and communication technologies. In many cases, the governance system is an innovative policy in itself. In this way, Cohesion Policy promotes capacity building for innovation: there is a shared responsibility of regional authorities, large and small businesses, universities and research institutes. Furthermore, the Greek political authorities at high level will be invited in the next months to take part in a European initiative, called “European Cluster Memorandum”, which aims at developing stronger innovation regional clusters in view to make them world leaders in their domain. This will be achieved through trans-national cooperation activities and by streamlining Community, national and regional funds in support of innovation clusters.

 
 

(1) Research and Development

 

Question no 56 by Margarita Starkevičiūtė (H-0205/07)
 Subject: Take-up of Structural Funds
 

Could you provide Structural Fund take-up figures as at the end of 2006 for the new Member States, especially Lithuania?

What is the Commission doing to facilitate the exchange of experience and best practices in the administration of Structural Funds among Member States?

 
  
 

If we take the percentage of payments made with respect to the decided (committed) amount as an indication of the absorption capacity of Structural Funds, then as of 11 April 2007, the average absorption rate of 46.7 % reflects rather satisfactory performance in terms of Structural Funds implementation in the new Member States, given the fact that EU-10 have actually started the real implementation only in 2005, following the adoption of programming documents in 2004.

Absorption of Structural Funds varies between 38.6 % (Cyprus) and 64.7 % (Slovenia). Lithuania is just above the average of 46.7 % with an absorption rate of 47.5 %. By fund, the average absorption rate in EU-10 is as follows: ESF(1) 40.0 %, ERDF(2) 46.8%, FIFG(3) 48.1% and EAGGF(4) 57.2 %.

Lithuania remains below the average rate with regard to the ESF Programmes (29.7 %). For other three Funds the absorption rate in Lithuania exceeds respective EU10 average rates: EAGGF 62.6 %, FIFG 58.1 % and ERDF 49.5 %.

The Commission, in addition to close monitoring of progress in programme implementation and funds absorption, to suggesting proactive initiatives as appropriate, regularly organises conferences to facilitate the exchange of experience and best practices in administration of Structural Funds among Member States. A series of three conferences aiming at bringing together partners to exchange best practices was launched in January 2006.

The first conference of this series 'Innovating through regional policy' - took place in June 2006, the second, in January 2007, looked at the 'responses of regional policy to demographic challenges', and the third, 'Fostering competitiveness through innovative technologies, products and healthy communities', took place in March 2007. All three conferences provided excellent opportunities for regional partners to learn from each others' experiences both through participation in the workshops and through networking.

The third conference was also the first annual Spring conference of the Regions For Economic Change initiative, whose aim is to address some of the core issues that Europe is facing and make a stronger link between the exchange of best practices developed in the inter-regional cooperation and urban development network programmes, and the main body of funding.

With this initiative, the Commission is taking unprecedented steps to support the exchange of experience and best practices. In addition to the annual Spring conference already mentioned, the Commission would like to highlight in particular the following three actions.

Firstly, a Regions For Economic Change website has been established to serve as an information tool on the priority themes set out in the Regions For Economic Change Communication, and on networks set up on these themes, as well as providing links to other important sources of information on Cohesion Policy, such as the Committee of the Regions' Lisbon Monitoring Platform.

Secondly, awards aiming to identify good innovative practices in regional development - the 'RegioStars Awards' - were launched at the March 2007 conference, with the objective of highlighting original and innovative projects which could be attractive and inspiring to other regions. The themes for this first round of awards, the winners of which will be announced at next year's Regions For Economic Change Spring conference, are: 'Supporting clusters and business networks', 'Technology transfer from research institutes to Small and Medium Enterprises', 'Energy efficiency and renewable energies', and 'Environmental technologies'.

Thirdly, through the fast track option, the Commission will offer its active involvement and expertise to Regions For Economic Change networks which bring together a good spread of territorial coverage and experience, include in their delegations both enthusiasts and those who can 'make things happen on the ground', ensure a link to the mainstream programmes and which have a particular focus on dissemination.

 
 

(1) European Social Fund
(2) European Regional and Development Fund
(3) Financial Instrument for Fisheries Guidance
(4) European Agricultural Guidance and Guarantee Fund

 

Klausimas Nr. 57, pateikė Justas Vincas Paleckis (H-0269/07)
 Tema: Dėl ES paramos įsisavinimo
 

Naujųjų Europos Sąjungos valstybių sugebėjimas pasinaudoti ES regioninės politikos fondų parama nemaža dalimi lems jų ekonominę ir socialinę plėtrą. Deja, iki šiol dauguma naujokių ne itin sėkmingai įsisavina Briuselio skirtą paramą. Pavyzdžiui, Lietuva iki 2007 metų pradžios sugebėjo panaudoti tik apie 30 proc. 2004–2006 metais šaliai skirtos struktūrinės paramos. Labiausiai atsiliekama aplinkos apsaugos, verslo, užimtumo skatinimo, žinių ekonomikos ir kitose srityse, susijusiose su investicijomis į žmogų bei švietimą ir mokslą.

Kokias ne itin sėkmingo ES paramos panaudojimo priežastis mato Europos Komisija? Kokias pamokas iš lėšų įsisavinimo praktikos per visą ES istoriją – tiek sėkmingos, tiek nesėkmingos – galėtų pateikti EK ir kiek šios išvados galėtų būti naudingos dabar? Kokių papildomų priemonių imasi EK, kad naujosios ES šalys, atsižvelgiant į jų specifiką, galėtų sparčiau ir sėkmingiau pasinaudoti pagalba 2007–2013 metais?

 
  
 

The historical record has shown that the level of absorption of resources tends to be slower in the early years following the decision to allocate Community resources to programmes at national or regional level, which is then followed by a period of catching up. This is in the nature of the exercise itself in the sense that the preparation of projects under the European programmes is often a complex task in financial, technical and administrative terms. Moreover, the EU has always insisted that projects are prepared according to the highest standards, for example, in terms of respect for Community law and policy in fields such as competition rules, public procurement and the environment.

The new Member States are in this initial phase when new rules and procedures are being laid down. In some cases there is still need to further invest in qualified human resources.

It also has to be recognised that the new Member States that joined in 2004 face the particular challenge of implementing two programming periods at the same time: 2004-2006 and 2007-2013. This is one of the reasons why the Commission decided to offer specific help to them by creating the Jaspers technical assistance facility to support the new Member States in preparing major projects for Community support. Furthermore, strengthening institutional capacity and the efficiency of public administrations and public services becomes a specific priority for the European Social Fund interventions for the new programming period 2007-2013.

The administrative capacity to realise projects, especially major projects, can be a particular challenge, not only in the new Member States but also in the EU-15. This is the case, for example, in the field of transport, where projects tend to be large-scale, long-term and require a high degree of co-ordination. Such projects can be delayed by prolonged negotiations on financing or, of a legal nature, on contracts and planning issues, which are difficult to foresee at the outset. Evaluations have tended to confirm that the new Member States have successfully established the management framework for implementing cohesion policy. Moreover, there is already evidence of progress in relation to the learning cycle for the management of programmes. For example, in Estonia and the Czech Republic, evaluations noted that an extensive capacity had been acquired in terms of gathering monitoring data and defining indicators, baselines and targets.

On the other hand, more investment in human capacity is needed, particularly in the new Member States. In this regard, smaller countries with smaller administrations face a particular challenge. Training needs to be made available on all aspects of programme management, in project preparation for potential beneficiaries, and for external bodies involved in, for example, monitoring committees. The programmes for 2007-2013 place a particular emphasis on this aspect.

For the EU15, improvements in the governance of European cohesion policy programmes in the period 2000-06 exist. Examples include Italy where improved project appraisal, audit and monitoring capacity has been introduced. Austria has experimented with an original approach to evaluation, involving the collection of detailed information on inputs and outputs considered critical by stakeholders. Moreover, such improvements have often had positive spill-overs for other sectors of public intervention. The efficiency of administration of cohesion policy can also be improved by promoting the exchange of experience and best practices among Member States, and the Commission has actively encouraged this through publications, seminars and other events.

On institutional and administrative capacity building, the Commission has repeatedly insisted on the need to use cohesion programmes to reinforce administrative and institutional capacity beyond the implementation of cohesion policy. This is particularly important in the Convergence regions and Cohesion countries where the administrative and institutional obstacles constitute an important burden for socio-economic development. Investments in the institutional capacity of public administration and public services will also support the delivery and implementation of the Lisbon strategy. The programmes submitted so far by Member States reveal that an amount of almost €3.8 billion will be allocated for the period 2007-2013 to activities aimed at "improving good policy and programme design, monitoring and evaluation, capacity in the delivery of policy and programmes".

Regarding technical assistance, cohesion policy programmes have consistently sought to reinforce the management capacity of managing authorities in using the Structural Funds and the Cohesion Fund. For example, the Commission made available to the Lithuanian administration specific, additional technical assistance to help assess the bottlenecks and identify solutions in the Cohesion Fund project preparation and implementation. This will also apply for the period 2007-2013.

 

Въпрос № 58 на г-н Константин Димитров (H-0238/07)
 Относно: Разработване и договаряне на Национална стратегическа референтна рамка на България и на Националната оперативна програма за регионално развитие
 

Какви ще бъдат конкретните последици от доказаното закъснение на българското правителство с разработването и договарянето на Националната стратегическа референтна рамка, както и на Националната оперативна програма за регионално развитие за периода 2007-2013 г.? Няма ли това да доведе до намаляване на финансовия ресурс, определен за България, както за първата година от пълноправното й членство (2007 г.), така и за целия отчетен период (2007-2013 г.)?

 
  
 

The official draft of the National Strategic Reference Framework (NSRF) for Bulgaria was transmitted to the Commission on 16 January 2007, which was well within the deadline of five months following the adoption of the Community Strategic Guidelines on Europan Cohesion Policy 2007-2013 on 6 October 2006.

On 29 January 2007, the Commission declared the document admissible. All the services of the Commission have been consulted to assess whether the Commission's comments during previous informal discussions with the Bulgarian authorities had been taken into account.

The Bulgarian authorities also formally submitted within the regulatory deadline all seven Operational Programmes on 5 March 2007.

The Commission is currently negotiating the NSRF and Operational Programmes of Bulgaria. In this context, interruptions in the approval process are not unusual. This is a standard procedure in the negotiations with Member States in all cases when there are still unresolved issues. The approval of NSRF of Bulgaria is foreseen for mid 2007.

In any case, the financial allocation of Bulgaria has been decided in the context of the Financial Perspectives and the financial allocation to Bulgaria (€6.853 million) cannot be reduced in the first year of Bulgaria's full EU membership (2007), or for the whole programming period 2007-2013.

As regards the application of the automatic decommitment rule, the first risk for Bulgaria will not occur before 31 December 2010.

Furthermore, the date of adoption of an Operational Programme does not have an impact on the start of eligibility of expenditure: Article 56 of the Regulation 1083/2006 states that expenditure shall be eligible for a contribution from the Funds if it has actually been paid between the date of submission of the Operational Programmes to the Commission or from 1 January 2007, whichever is earlier. In the case of Bulgaria its eligibility started on 1 January 2007.

Finally, the Commission has already urged the Bulgarian authorities to take pre-contractual steps towards implementation, such as launching calls for proposal, in order not to lose any valuable preparation time. This will also contribute to a speedier implementation of the Structural Funds.

 

Anfrage Nr. 59 von Michl Ebner (H-0273/07)
 Betrifft: Rechtsrahmen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den Regionen Europas
 

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den Regionen der EU ist von großer Wichtigkeit, da auf überregionaler Ebene bestimmte Politikbereiche, wie Handel, Tourismus oder Verkehr besser behandelt und somit Wachstum und Lebensqualität der EU-Regionen gefördert werden können.

Dies gilt auch für die Kooperation zwischen EU-Regionen und Nicht-EU-Regionen, welche durch den Beitrag zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung dieser Grenzgebiete auch die Umsetzung der Europäischen Nachbarschaftspolitik und Sicherheitsstrategie unterstützen.

Angesichts ihrer Bedeutung bedarf die grenzüberschreitende Zusammenarbeit eines klaren und verlässlichen Rechtsrahmens auf europäischer Ebene und somit der Klärung aktueller Unsicherheiten in diesem Zusammenhang. Welche entsprechenden Maßnahmen hat die Kommission bisher umgesetzt bzw. für die nächste Zukunft vorgesehen?

 
  
 

The Commission very much shares the Honourable Member’s views on the importance of cross-border co-operation, as evidenced by the significantly increased funding for 2007 to 2013 which is available to support this activity, under the European Union’s Cohesion Policy, the Instrument for Pre-Accession, and the European Neighbourhood and Partnership Instrument.

The Commission is equally very aware of the need to have a strong legal framework to support cross-border activities, and this is why it proposed the concept of a “European Grouping of Territorial Co-operation” as part of the negotiation on the new Structural Funds regulations. The Commission was particularly pleased when a specific regulation covering these Groupings was adopted as part of the new Cohesion Policy package in 2006.

A European Grouping of Territorial Co-operation will be an optional tool for national, regional and local authorities allowing them to establish a distinct legal entity capable of operating across European Union borders. Such a Grouping will be able to manage co-operation programmes or projects in a unique, integrated way.

Member States are currently establishing the necessary national rules to govern the creation of these Groupings and the Commission looks forward to seeing the first Groupings formally established later in 2007.

Furthermore, as far as Trans-European Transport and Energy networks are concerned, the Commission may designate, in agreement with the Member States concerned, and after having consulted the Parliament, a European coordinator, whose role is to promote the European dimension of the project and the cross-border dialogue between the project promoters and the different bodies concerned (local and regional authorities for instance) and to contribute to the coordination of the national procedures to facilitate the implementation of such projects.

 

Ερώτηση αρ. 60 του κ. Σταύρου Αρναουτάκη (H-0274/07)
 Θέμα: Διαπραγμάτευση περιφερειακών προγραμμάτων
 

Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο των διαπραγματεύσεων για την τελική έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων και την έγκαιρη έναρξη υλοποίησης των έργων για τη νέα προγραμματική περίοδο 2007-2013. Πώς διασφαλίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τα κράτη μέλη προετοίμασαν τα έγγραφα σε πλαίσιο συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο; Πως διασφαλίζεται ότι θα επενδυθούν οι απαραίτητοι πόροι για την δημιουργία υποδομών και συστημάτων που θα επιτρέψουν την ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή και υλοποίηση των προγραμμάτων της νέας περιόδου; Σε ποια φάση βρίσκονται οι διατάξεις για τους μηχανισμούς εφαρμογής και τους μηχανισμούς υλοποίησης των προγραμμάτων της νέας περιόδου; Ιδιαίτερα για την Ελλάδα, πως θα διασφαλιστεί ότι το νέο σύστημα που θα προκύψει θα είναι ευέλικτο, αποτελεσματικό και αποδοτικό;

 
  
 

The Regulation governing the Structural Funds (Article 11) stipulates that programming documents must be prepared in partnership between the national, regional and local authorities, socio-economic partners and other bodies (such as Non-Governmental Organisations) in accordance with national rules and practices.

The design of the system for the management and control of programmes co-funded by the European Union in 2007-2013 is the responsibility of the Member States, within the limits set by Council Regulation (EC) 1083/2006(1) and Commission Regulation (EC) 1828/2006(2).

During the negotiating phase, the Commission pays special attention to the issue of how National Strategic Reference Framework (NSRF) and Operational Programmes (OPs) have been prepared in each Member State. As part of the analysis of each draft document, the Commission analyses how the partnership principle in line with Article 11 is being implemented. Whereas the Commission is not in the position to harmonise the organisation of partnership principle in each Member State, during the quality analysis of each programming document it looks at aspects such as selection criteria for involvement of partners, appropriate communication means and structure to ensure widest possible partnership among all relevant actors, transparency of partnership. Best practice examples are communicated to relevant authorities. The programming documents may only be adopted if the partnership principle has been respected.

The experience so far shows that most of the Member States improve the implementation of partnership principle and consider involvement of various national, regional or local actors as a natural part of the preparatory process. According to an internal DG REGIO(3) survey (Autumn 2006), there has been a balanced participation of all actors mentioned in Article 11 of the General Regulation in the preparatory process for NSRFs and OPs, mostly via a range of publicity and information events.

In accordance with Article 71 of the aforementioned Council Regulation the Member States have to provide the description of the management and control system for each programme before the first application for an interim payment is transmitted to the Commission, or at the latest within twelve months of the approval of each operational programme.

During the analysis of OPs the Commission emphasises that structures and bodies are designated in accordance with Articles 37 and 59 of General Regulation. The documents shall include:

- a clear identification of the authorities and bodies in a non-ambiguous manner;

- a brief description of their role and responsibilities in the management and the control of the OP;

- an explanation of how the principle of separation of functions between and within the authorities and bodies is to be respected.

On the basis of the previous audits, information about weaknesses in current systems exists and they will be used by the Commission in the negotiations to avoid recurrence. As regards Greece, the Greek OPs were submitted in March 2007 and are currently being examined by the Commission. The description of the management and control system has not yet been submitted, so that no answer can be given for the moment to this point.

 
 

(1) OJ L210 of 31 July 2006
(2) OJ L 371 of 27 December 2006
(3) Regional Policy Directorate-General

 

Pregunta nº 61 formulada por Manuel Medina Ortega (H-0178/07):
 Asunto: Medios para la vigilancia de fronteras marítimas de la UE
 

¿Cuenta la Comisión con medios suficientes, sobre todo a través de la Agencia Europea para el Control de las Fronteras Exteriores (Frontex), para vigilar las fronteras marítimas de la Unión Europea y, eventualmente, prevenir y reducir llegadas masivas de inmigrantes semejantes a las que se produjeron el año pasado?

 
  
 

The Commission is continuously building a European approach to an integrated border management policy that needs to be dynamic and able to deal with new challenges. The European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union (FRONTEX) is a key component of that policy.

Since the setting up of FRONTEX, numerous border control operations have been successfully coordinated by FRONTEX. The joint operations have proven their added value at European level and will be further complemented by the establishment of Rapid Border Intervention Teams (RABIT). The Council and the Parliament intend to adopt this new Regulation in June 2007. It will amend the existing provisions on joint operations and provide legal certainty to all actors involved i.e. guest officers, border guards, whilst at the same time make the operations more effective.

In 2007, FRONTEX has activated Article 7 of the Regulation establishing the Agency, allowing for pooling at European level of technical equipment that can be put at the disposal of a requesting Member State.

Joint operations are an important tool, but not the only one. Therefore the Commission is supporting FRONTEX to enter into working arrangements with third countries as a means for strengthening the external dimension of border control.

For the year 2007 the financial and human resources of FRONTEX have been increased. It will allow FRONTEX to further develop 'state of the art' operations aiming to combat illegal immigration at a European level. Furthermore the Commission endeavors to improve the coordination of the different services tasked with upholding the security of the external borders at national level, as well as at European level, i.e. between FRONTEX and other bodies such as Europol.

Based on the conclusions of the European Council of December 2006 FRONTEX is, as recommended by the Commission in its Communication of November 2006, taking forward the establishment of a European Coastal Patrol Network. An initial exchange of views with Member States has taken place at the April Justice and Home Affairs Council.

The Commission will return to the question of how FRONTEX can be further reinforced in its upcoming evaluation report of the Agency foreseen by the end of 2007, which should be followed by a political discussion in the European institutions.

 

Ερώτηση αρ. 62 του κ. Μανώλη Μαυρομμάτη (H-0181/07)
 Θέμα: AIDS και έκδοση γραμματοσήμων
 

Πρόσφατες εκτιμήσεις για τον αριθμό κρουσμάτων του AIDS ανεβάζουν τους φορείς του ιού στα 47 εκατομμύρια παγκοσμίως. Επί 25 χρόνια, η Ευρώπη και ο κόσμος θυμούνται και υπενθυμίζουν την ανάγκη επαγρύπνησης και εκστρατείας πρόληψης και ενημέρωσης των πολιτών, ιδιαίτερα των νέων, για τη νόσο και τα διαρκώς αυξανόμενα κρούσματα σε όλο τον κόσμο. Το συγκεκριμένο πρόβλημα απασχολεί έντονα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου οι γρήγοροι ρυθμοί εξάπλωσης του ιού μαστίζουν αρκετά κράτη μέλη. Σήμερα, η Ε.Ε. καλείται να δώσει νέα πνοή στα κοινοτικά προγράμματα που αφορούν την καταπολέμηση του ιού του AIDS, δεδομένων των 4 εκατομμυρίων Ευρωπαίων που μολύνονται κάθε χρόνο.

Στα πλαίσια της προσπάθειας της Ε.Ε. να καταπολεμήσει τον ιό και δεδομένης της έλλειψης κοινοτικών πόρων, ερωτάται η Επιτροπή εάν προτίθεται να προτείνει στα κράτη μέλη να προβούν στην εκτύπωση και πώληση ειδικού γραμματοσήμου αναφορικά με το AIDS με σχετική θεματολογία και συνημμένα ενημερωτικά φυλλάδια για την καλύτερη πρόληψη, προκειμένου τα έσοδα να διατεθούν για την αγορά φαρμακευτικού υλικού και την επιστημονική κατάρτιση εξειδικευμένου προσωπικού;

 
  
 

The Commission has strongly supported over the years the Human immunodeficiency virus (HIV)/Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) agenda at Member State, European and global level.

The Commission has worked intensively with Council and Parliament to strengthen the European’s voice and activities in the fight against HIV/AIDS.

The contribution of the EU to the fight against HIV/AIDS cannot and should not be measured only in financial terms.

The European Union adopted in 2004 a strategic policy Framework to confront HIV/AIDS, Tuberculosis and Malaria through external actions, and in 2005 a Programme for action in developing countries.

Furthermore, the Commission adopted in 2005 the Communication on combating HIV/AIDS within the European Union and in neighbouring countries. That Communication comprises a specific Action Plan.

One element in the Action Plan is awareness rising among the general public. To implement this task, the Commission has set up partnerships with governments, media companies, and civil society. The Honourable Member’s suggestion could be considered in this context as one of the measures to promote citizens’ awareness.

Given that the responsibility for issuing postage stamps lies with national post offices, the Commission does not dispose of any tools to implement such an initiative.

Nevertheless, the Commission finds the proposal interesting and worth pursuing in the context of the competences set out above.

 

Question no 63 by Philip Bushill-Matthews (H-0187/07)
 Subject: Bird flu
 

Given the public concern in the UK surrounding the recent avian flu outbreak, is it not correct that the UK Government - on the basis of the precautionary principle - could have legitimately chosen to suspend imports of poultry from Hungary for a short period while the extent of the outbreak there was confirmed, without the Commission being compelled to take the UK to Court?

 
  
 

A wide set of harmonised measures are in place at Community level to control avian influenza outbreaks. Rules include restrictions on movements of poultry and poultry products from infected areas.

Hungary conformed with these protection measures when an outbreak of avian influenza was confirmed on 24 January 2007 in a goose farm on its territory.

The legal EU mechanisms give the Commission, assisted by Member States' experts in the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health powers to assess the situation and to decide if additional safeguard measures are necessary in the case of an outbreak, taking into account the precautionary principle, as appropriate.

 

On 26 January 2007, the Commission examined the measures taken by Hungary in the Standing Committee and deemed them appropriate to prevent the spread of avian flu. A ban of intra-community trade of birds from the whole territory of Hungary was not considered necessary.

Furthermore, from the investigations in the United Kingdom (UK) and Hungary, no elements have emerged to suggest that the adoption of more stringent measures for the Hungarian outbreak would have prevented the outbreak in the UK.

As the intra-Community trade in poultry is an area harmonised under Community law, Member States may only take safeguard measures in accordance with Community legislation (eg. Article 10 of Directive 90/425 or Article 54 of Regulation 178/2002), which should be referred to the Commission without delay for a decision under the comitology procedure.

 

Anfrage Nr. 64 von Bernd Posselt (H-0190/07)
 Betrifft: Kontrolle der Kommissionsverwaltung durch die Kommissare
 

Welche Maßnahmen hat die Kommission ergriffen, um die Kontrolle der verschiedenen Generaldirektionen durch die jeweils fachlich zuständigen Kommissare und die Kontrolle der Kommissionsbeamten insgesamt durch das Kollegium der Kommission zu verbessern und zu verstärken? Welche weiteren Schritte sind geplant?

 
  
 

La Commission estime que le cadre réglementaire existant et les procédures en vigueur constituent un environnement de contrôle solide avec une définition claire de la chaîne des responsabilités.

En effet, c'est la Commission qui définit ses priorités politiques et adopte un programme de travail annuel qui traduit la stratégie politique et les objectifs en un programme opérationnel de décisions à adopter. Le programme de travail recense les initiatives législatives ainsi que les actes d'exécution et autres que la Commission entend adopter pour respecter ces priorités. Le Président de la Commission présente le programme de travail de la Commission au Parlement et au Conseil. Les services de la Commission sont quant à eux responsables de la mise en œuvre de ce programme de travail, et en particulier de l'établissement de leur plan de gestion annuel lequel doit veiller à assurer la meilleure mise en œuvre des priorités décidées par le Collège, dans les domaines qui relèvent de leurs compétences respectives.

Le règlement intérieur de la Commission et le Code de Conduite des Commissaires(1), adopté par la Commission au début de son mandat, encadrent les relations entre les membres de la Commission et leurs services. Elles sont fondées sur la loyauté, la confiance et la transparence. Les membres de la Commission doivent disposer de l'information en provenance de leurs propres services et des services centraux, pour exercer leur responsabilité politique et leur rôle de supervision et il leur appartient de veiller à la mise en œuvre des orientations et des priorités politiques définies par eux-mêmes dans le respect du programme de travail du Collège ainsi que du principe de collégialité. A cette fin, le Collège et ses membres disposent de la possibilité de donner des instructions aux services respectifs.

En vertu du règlement intérieur de la Commission et du Code de Conduite des Commissaires, des modalités de travail sont établies entre chaque Commissaire et les Directeurs généraux relevant de leur autorité. Ces règles prévoient notamment l'obligation faite aux services de signaler au membre de la Commission toute information susceptible de mettre en cause sa responsabilité ou celle du Collège.

Par ailleurs, l'article 11 du Statut des fonctionnaires des Communautés européennes stipule que le fonctionnaire "remplit les fonctions qui lui sont confiées de manière objective et impartiale et dans le respect de son devoir de loyauté envers les Communautés". Selon l'article 21 du Statut, le fonctionnaire est tenu d'assister et de conseiller ses supérieurs et il est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Les mêmes principes s'appliquent aux autres agents des Communautés.

 
 

(1) SEC(2004) 1487/2

 

Въпрос № 65 на г-н Димитър Стоянов (H-0191/07)
 Относно: Hаличието на решение от страна на Комисията относно затварянето на блокове 1, 2, 3 и 4 на АЕЦ Козлодуй
 

На 23.1.2007 г. внесох въпрос за писмен отговор към Комисията на основание чл. 110, ал. 4 от Правилника за дейността, като поисках да ми бъде отговорено има ли официално решение на ЕК за затварянето на блокове 1, 2, 3 и 4 на АЕЦ Козлодуй и, ако има такова, кога е било прието и по чия инициатива. На 27.2.2007 г., с 2 седмици закъснение, получих отговор от комисар Piebalgs, който не съдържа информация по зададения от мен въпрос.

Още през 2002 г. комисарят Günter Verheugen, говорейки от името на Комисията пред Народното събрание на Република България, обяви, че Комисията изисква затварянето на малките блокове на АЕЦ Козлодуй. Това изказване на комисаря Verheugen е поставено под съмнение от последващо отсъждане на Първоинстанционния съд в Люксембург по жалба на български ядрени работници.

Поради изключителната важност, която има Козлодуй за европейската енергийна независимост, настоявам да ми бъде отговорено кратко и ясно: има ли решение на Европейската комисия, което да задължава България да затвори 1, 2, 3 и 4 блок на АЕЦ Козлодуй? Ако има такова, кога е било прието то, на кое заседание на Комисията и по чия инициатива?

 
  
 

There is no Decision by the Commission on the closure of the Kozloduy Nuclear Power Plant. The closure of this nuclear power plant was negotiated as part of the conditions of accession of Bulgaria to the European Union and included as such in the Treaty of Accession.

The Commission – in its role of guardian of the Treaties – will oversee the correct implementation of the relevant clauses.

In particular, Article 30 of the Protocol to the Accession Treaty concerning the conditions and arrangements for admission of the Republic of Bulgaria to the European Union, signed on 25 April 2005, states: "Bulgaria, having closed − in line with its commitments −definitively for subsequent decommissioning Unit 1 and Unit 2 of the Kozloduy Nuclear Power Plant before the year 2003, commits to the definitive closure of Unit 3 and Unit 4 of this plant in 2006 and to subsequent decommissioning of these units".

Following its own commitments, Bulgaria shut down Units 1 and 2 on 31 December 2002, essentially at the end of their design-life of 30 years. Units 3 and 4, being connected to the grid respectively on 1980 and 1982, have been shut down, on average, only five years before their design-life.

The same Article 30 of the Protocol also describes the financial assistance provided to Bulgaria in support of its efforts to decommission and to address the consequences of the closure and decommissioning of Units 1 to 4 of the Kozloduy Nuclear Power Plant.

This assistance has provided the means for an extensive modernization of the remaining two Units 5 and 6 at Kozloduy, through the Community pre-accession PHARE assistance and a EURATOM loan.

 

Vraag nr. 66 van Koenraad Dillen (H-0193/07)
 Betreft: Vrijheid van meningsuiting in Egypte
 

Op 22 februari 2007 werd een Egyptische blogger, de heer Abdel Karim Nabil Suleiman, veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf wegens minachting van de islam. Naar eigen zeggen is de verdediging van de rechten van moslimvrouwen tegen elke vorm van discriminatie en geweld zijn belangrijkste doel.

In 1982 heeft Egypte het Verdrag voor burgerlijke en politieke rechten zonder voorbehoud geratificeerd. Artikel 19 van dit verdrag, dat rechtstreeks rechten toekent aan Egyptische burgers, legt de vrijheid van meningsuiting vast. Artikel 2 van de associatieovereenkomst van 25 juni 2001 bepaalt dat respect voor fundamentele mensenrechten een "wezenlijk onderdeel" is van de overeenkomst. Gepaste maatregelen zijn volgens artikel 86 mogelijk indien een partij deze overeenkomst schendt.

Maakt de bovenvermelde arrestatie volgens de Commissie een schending uit van artikel 2? Zo ja, welke maatregelen zal de Commissie ondernemen?

 
  
 

The Commission would like to thank the Honourable Member for the question on the restriction of freedom of expression in Egypt and the case of the detention of the Internet blogger Karim Sulaiman. The Commission, through its Delegation in Cairo, and together with Member States is following these developments very closely.

As the Honourable Member is aware, the Commission is paying much attention to the democratic and human rights situation in Egypt. It is particularly concerned about restrictions on the freedom of expression, including on the Internet. The Commission is using all the means at its disposal to encourage Egyptian authorities to progress in this area. The call for greater political reform and respect of human rights is indeed an intrinsic part of the EU’s partnership with Egypt.

The EU, based notably on the provisions of Article 2 of the Association Agreement, consistently raises the importance of respecting human rights in bilateral contacts, including at the highest level with Egypt. In particular, political developments in Egypt, including human rights, are discussed in the course of the political dialogue at the Association Council.

As the Honourable Member knows, the Association Council adopted the EU-Egypt Action Plan under the European Neighborhood Policy (ENP) on 6 March 2007. This Action Plan marks a new stepping stone in our relations with Egypt as it provides a comprehensive policy framework, based on an agenda of mutual commitments on political, social and economic issues, centered on common values shared by Egypt and the EU. Indeed, one of the key priorities for action is the promotion of the protection of human rights in all its aspects, including freedom of expression and pluralism of the media.

In addition, the Action Plan provides for the establishment of a formal and regular dialogue on human rights and democracy in the context of the sub-committee on political matters: human rights and democracy, international and regional issues, which has been recently created.

The Commission firmly believes that dialogue with Egypt in the framework of the political arrangements set out in the Association Agreement and in the ENP Action Plan, is the most effective way to impress upon the Egyptian Government the EU’s concerns regarding respect for human rights and international law. The threat of suspension of any part of the Association Agreement is likely to diminish, rather than bolster, our ability to bring its influence to bear on Egypt.

 

Anfrage Nr. 67 von Karl-Heinz Florenz (H-0194/07)
 Betrifft: Entwicklung von Qualitätsstandards für die Herstellung und den Import von Biomasse zur Energiegewinnung
 

In seiner Entschließung vom 14.12.2006 (P6_TA(2006)0604) zu der Strategie für Biomasse und Biokraftstoffe (2006/2082(INI)) weist das Europäische Parlament in Erwägung U auf das Fehlen klarer Umweltstandards bei der Gewinnung von Biokraftstoffen hin und befürchtet deshalb negative Umweltauswirkungen. Als Beispiel fordert es die Kommission in Ziffer 46 auf, die Importe von Palmölprodukten in die EU von der Einhaltung von Kriterien für die nachhaltige Erzeugung abhängig zu machen und ein Zertifizierungssystem zu entwickeln.

Teilt die Kommission die Auffassung, dass die Entwicklung von Qualitätsstandards erforderlich ist, beispielsweise durch Zertifizierungssysteme, um ökobilanzielle Parameter bei der Herstellung oder dem Import von Biomasse zur Energiegewinnung aus Drittländern zu berücksichtigen und durchzusetzen?

Wenn ja: Welche Mindestanforderungen beim Anbau von Biomasse plant die Kommission? Welche Parameter (Bodennutzung/Klimabilanz/Düngemitteleinsatz) will sie vorrangig behandeln?

 
  
 

As stated in its its Biofuels Progress Report(1), the Commission considers that a biofuel sustainability scheme is needed to discourage the use of poor-perfoming biofuels and encourage the use of biofuels with good environmental performance. In order to guarantee the achievement of this objective and avoid any trade discrimination, the system will need to apply equally to both imported and domestically produced biofuels.

This scheme is intended to form part of the forthcoming legislative proposal on renewable energy.

The Commission is currently developing the details of such a scheme. Efforts are currently focussing on three areas in particular:

a) ensuring that biofuels deliver a minimum level of greenhouse gas saving;

b) avoiding the conversion of high-carbon-stock land for the production of biofuels;

c) avoiding the loss of biodiversity such as through the conversion of areas of high biodiversity value for the production of biofuels.

It should be noted that fertiliser production and use leads to greenhouse gas emissions; these would need to be taken into account under point a) above.

Other environmental impacts (e.g. soil and water) are also being closely looked at.

 
 

(1) Communication from the Commission to the Council and the Parliament: Biofuels Progress Report - Report on the progress made in the use of biofuels and other renewable fuels in the Member States of the European Union (COM (2006) 848)

 

Anfrage Nr. 68 von Tobias Pflüger (H-0197/07)
 Betrifft: Finanzierung der "Provincial Reconstruction Teams" in Afghanistan - Zusammenarbeit EU - NATO in Afghanistan
 

Botschafter Martin Erdmann, stellvertretender Generalsekretär der NATO, räumte am 28. Februar 2007 in der Sitzung des Unterausschusses Sicherheit und Verteidigung des Europäischen Parlaments ein, dass die NATO in Afghanistan eng mit der EU kooperiert, indem die Europäische Kommission die „Provincial Reconstruction Teams“ (PRT) in Afghanistan finanziert.

Mit welchen finanziellen Mitteln unterstützt die Kommission jährlich die 25 „Provincial Reconstruction Teams“ (PRT) in Afghanistan? Bitte schlüsseln Sie die finanzielle Unterstützung durch die Kommission nach der Verteilung auf die einzelnen „Provincial Reconstruction Teams“ in Afghanistan auf.

 
  
 

The Commission is indeed funding a project, “Support to Provincial Governance” in Afghanistan, worth € 10.3 million, to support those Reconstruction Teams in Afghanistan’ (PRTs) civilian activities which are either led by an EU Member State or have received substantial support from a Member State. The number of PRTs eligible for support is currently 11. The project is funded from the Afghanistan budget line in the General Budget, and it is jointly managed with the International Organization for Migration, which is experienced in working with PRTs.

The project intends to strengthen support for governance, particularly the public administration and institutions related to the rule of law at the sub-national level.

Projects will range between € 100 000 and € 500 000 and may be implemented by national development agencies, governmental organisations and non-governmental organisations.

Proposals will be scrutinised on a first-come, first-served basis by a working group consisting of experts from the Commission Delegation, the EU Special Representative's office, as well as the EU Presidency. "Orphaned” provinces, having received less aid, will receive special attention.

 

Fråga nr 69 från Jens Holm (H-0198/07)
 Angående: Boskapssektorn stor miljöbov
 

Enligt en ny rapport av FN:s livsmedelsorgan FAO (Livestock’s Long Shadow – Environmental Issues and Options, 2006) är boskapssektorn en av världens största miljöbovar. Boskapssektorn står bakom hela 18 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Det är faktiskt mer än de samlade utsläppen av växthusgaser från transportsektorn. Boskapsdjurens matsmältning och gödsel ger upphov till utsläpp av de kraftfulla växthusgaserna metan och dikväveoxid. Utsläpp uppkommer också när skog huggs ned till att bli betesmark vilket leder till utsläpp av koldioxid som tidigare var bunden som kol i skogens träd. Produktionen och transporterna av boskap, foder och kött orsakar också en betydande mängd utsläpp.

FAO understryker att det är mycket viktigt att ta krafttag mot boskapssektorns miljöpåverkan och ett sätt att göra det är att se till att priset på livsmedel avspeglar de miljömässiga kostnaderna. Även andra ekonomiska styrmedel kan vara möjliga, exempelvis miljöbonus till vegetabilisk produktion. Att minska EU:s jordbrukssubventioner skulle vara en effektiv åtgärd. Köttet skulle sannolikt bli dyrare och därmed skulle köttkonsumtionsökningen hejdas.

Delar kommissionen de slutsatser som presenteras i rapporten från FAO om boskapssektorns påverkan på utsläpp av växthusgaser? Vilka åtgärder är kommissionen redo att vidta för att kraftfullt reducera boskapssektorns negativa påverkan på vår miljö?

 
  
 

The Commission acknowledges that the Food and Agriculture Organisation's (FAO) report raises important issues at global level. It will, however, focus its response on the situation in the EU.

Most economic activities lead to emissions of greenhouse gases (GHG). The EU objective is making economic activities more sustainable, also from a climate perspective. Agriculture, including livestock, accounted for 9% of total EU GHG emissions in 2004, of which more than 5% is nitrous oxide and 4% is methane (mainly from livestock).

Emissions of methane decreased by about 14% in the period 1990-2004, primarily as a result of a significant decrease in livestock numbers (by 22%). This trend is mainly due to successive structural changes of the Common Agricultural Policy (CAP). Almost all Member States reduced emissions from livestock, with largest decreases in the new Member States.

The reduction of overall agricultural emissions during 1990-2004 (13%) is considerably higher than the overall emissions reduction of all economic sectors (5%). Agriculture has therefore already made a significant contribution to the achievement of the Kyoto protocol commitment. Furthermore, emissions from agriculture are projected to decrease to a level of 18% below 1990 levels by 2010. The projected decrease of cattle numbers and increase in productivity is likely to contribute to further decline in methane emissions.

The Commission agrees that additional efforts can be made to reduce emissions from the livestock sector. In the latest reforms of the CAP, the Commission has taken important steps to change the way to support livestock sector. The total or partial decoupling of payments from production and cross-compliance are key measures that significantly reduce incentives towards intensive production. Climate change mitigation objectives have also been integrated into the rural development policy for 2007-2013.

Changes in livestock practices and adaptations of land use management, for example through improved diets or improved and integrated manure management, could be used to further reduce emissions of methane and nitrous oxide. Such measures are in line with the conclusions of the FAO report. Member States may well include such measures in their Rural Development Programmes for the period 2007-2013, in line with the EU Strategic Guidelines for Rural Development, which place climate change as one of the three environmental priorities at European level.

It is to be noted that the livestock sector, in particular grazing livestock, also provides important environmental services such as the maintenance of pastures and diversity of European landscapes. The livestock sector also significantly contributes to the economies of rural areas. Therefore it is important not to undermine the competitiveness of the European livestock sector, which faces an increasing world competition. Also, it has to be taken into account that, as world demand for animal products (meat, milk, eggs) is not likely to diminish, mitigation measures taken in the EU will not result in a net global reduction of emissions because of reallocation of livestock activities to other countries. The challenge is to reconcile the demand of livestock products and the protection of the environment, as the FAO report recognises.

 

Anfrage Nr. 70 von Sahra Wagenknecht (H-0200/07)
 Betrifft: Geplante Zerstörung sowjetischer Denkmäler in Estland, die an die Befreiung vom deutschen Faschismus erinnern
 

Estlands Parlament hat ein Gesetz verabschiedet, das die Entfernung eines Denkmals auf dem Tönismägi (Antonshügel) zu Ehren der gefallenen sowjetischen Soldaten im Kampf gegen den Faschismus in Tallinn verlangt.

Wie beurteilt die Kommission die geplante Zerstörung von antifaschistischen Denkmälern in Estland – und insbesondere die geplante Zerstörung des Denkmals für gefallene sowjetische Soldaten in Tallinn –, die an den Sieg über den deutschen Faschismus erinnern? Wie beurteilt die Kommission Äußerungen von estnischen Politikern, zur Not das Denkmal für die gefallenen sowjetischen Soldaten auch ohne gesetzliche Grundlage zerstören zu lassen?

 
  
 

The Commission recognises that the controversy surrounding the so-called “Bronze Soldier” statue in Tallinn is an extremely sensitive historical matter. However, it is for the Member States themselves to decide how best to address their past in full respect of their international commitments, including under the Geneva Conventions of 12 August 1949 and their Additional Protocols. The Commission also considers that external pressures are not helpful in seeking solutions to such sensitive matters.

Let the Commission remind the Honourable Member, that the bill to which the Honourable Member refers – the Illegal Structures Bill – was not signed by the President of Estonia and has not therefore become law. It is the War Graves Protection Act adopted in January 2007 which provides the legal basis for Estonia to deal with this question.

 

Klausimas Nr. 71, pateikė Danutė Budreikaitė (H-0202/07)
 Tema: Dėl magistralės "Via Baltica" tiesimo per Lenkiją
 

Magistralės „Via Baltica“, sujungsiančios Helsinkį ir Varšuvą, eisiančios per tris Baltijos šalis - Estiją, Latviją ir Lietuvą, svarba ES vidaus rinkos geresniam funkcionavimui neabejotina.

Magistralės statybos darbai įstrigo dėl Lenkijos žaliųjų protestų, kad apylanka suniokos unikalią Raspudos slėnio gamtą. Europos Komisija uždraudė Lenkijai tęsti magistralės statybos darbus. Lenkijos Augustavo gyventojai ruošiasi blokuoti eismą, jei darbai nebus tęsiami.

Kokią išeitį pasiūlytų Komisija, uždraudusi darbus? Kiek kainuotų naujo projekto parengimas, kas jį finansuotų ir kiek laiko užtruktų alternatyvaus varianto įgyvendinimas?

 
  
 

As already indicated in its reply to oral questions H-0157/07 and H-0158/07(1), the Commission strongly supports the upgrading of road infrastructure in Poland, including along the Helsinki-Warsaw road corridor in the North-Eastern part of the country. It is essential however to achieve a proper balance between the objectives of enhancing transport infrastructure and ensuring protection of natural heritage.

The Commission does not have powers to decide on internal matters of a Member State, such as the construction of a specific project. However, in accordance with Article 211 of the EC Treaty, it is the Commission's duty to monitor the compliance with EC law.

With regard to the Augustow by-pass, the Commission has strong reasons to believe that the Polish authorities in the authorising procedures of the specific project have breached EC environmental law. Consequently, the Commission addressed a letter of formal notice (15 December 2006) to the Polish authorities requesting clarifications and subsequently a reasoned opinion (1 March 2007) asking Poland to comply with the provisions of EC environmental law. Having found the response of the Polish authorities unsatisfactory, the Commission decided on 21 March 2007 to refer the case to the Court of Justice.

With regard to specific questions on costs, timing and possible solutions for the Augustow by-pass, the Commission would like to emphasise that, according to the principle of subsidiarity enshrined in Article 5 of the EC Treaty, the Commission is not in a position to impose on a Member State specific solutions or indicate costs.

If the project in question complies with EC law, it is eligible for EC funding.

 
 

(1) Joint written answer of 13 March 2007

 

Spørgsmål nr. 72 af Karin Riis-Jørgensen (H-0207/07)
 Om: Den europæiske arrestordre
 

Den europæiske arrestordre, jf. Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA(1) af 13. juni 2002, har til formål at sikre, at en medlemsstat kan anmode en anden medlemsstat om at anholde og overgive en eftersøgt person til strafforfølgning eller fuldbyrdelse af en frihedsstraf eller en anden frihedsberøvende foranstaltning.

Hvorledes ser Kommissionen på arrestordren - er den en succes? Hvor mange er blevet udleveret, og hvor mange bliver nægtet udleveret, som f.eks. den tidligere danske SS-officer Søren Kam, som i Danmark står anklaget for mord, men som landsretten i Bayern, Tyskland, har nægtet at udlevere, da sagen i følge tysk lov er forældet? Kan Kommissionen udtale noget generelt om arrestordrens problemer, som f.eks. ovennævnte sag afspejler?

 
  
 

Le mandat d'arrêt européen instauré par la décision-cadre du Conseil 2002/584/JAI(2) (ci-après "la décision-cadre") s'avère être un succès grandissant.

La décision-cadre a été transposée dans les 27 Etats membres, le volume de mandats d'arrêt européens émis chaque année ne cesse de croître. Sur la base des statistiques disponibles qui ne sont pas encore complètes, on peut donner quelques chiffres à titre indicatif. Ainsi le nombre de mandats d'arrêt européens émis pour l'année 2005 est de 6.800, soit plus du double comparé à l'année 2004. En outre, pas moins de 1.700 personnes ont été arrêtées en 2005 sur la base d'un mandat d'arrêt européen parmi lesquelles 1.532 ont fait l'objet d'une remise à l'Etat membre d'émission.

Plus de la moitié de ces personnes ont été remises avec leur consentement, ce qui a permis de respecter des délais très courts d'exécution (en moyenne 11 jours après l'arrestation de la personne recherchée). Même dans l'hypothèse où la personne ne consent pas à sa remise, le mandat d'arrêt européen constitue une avancée remarquable dans la célérité de sa procédure puisque celle-ci se déroule en moyenne en un peu moins de cinq semaines alors qu'une procédure d'extradition prenait en moyenne un an avant d'aboutir. Le mandat d'arrêt européen a par ailleurs permis la généralisation de la remise des nationaux. En effet, plus du cinquième des personnes remises sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen étaient des nationaux ou résidents de l'Etat membre d'exécution du mandat d'arrêt européen.

La bonne marche du mandat d'arrêt européen se heurte cependant à quelques obstacles de la part des Etats membres qu'il reste encore à surmonter.

La difficulté majeure réside dans la possibilité de remettre une personne de la nationalité de l'Etat membre d'exécution. Par ailleurs un certain nombre d'Etats membres a refusé de se plier à l'abolition partielle de la condition de la double incrimination(3), conformement à la décision-cadre. Un dernier point qui a soulevé de nombreux problèmes lors de la transposition est la liste de motifs d'exécution optionnelle de l'article 4 de la décision-cadre. Alors que certains Etats membres ont transposé tous les motifs de refus, les élevant au rang de motifs obligatoires de refus, à l'inverse d'autres Etats n'ont pas considéré la transposition de cet article nécessaire.

Ainsi, selon la loi allemande qui a transposé l'article 4(4) de la décision-cadre en tant que motif obligatoire de refus, l'autorité judiciaire d'exécution pour l'Allemagne peut refuser d'exécuter un mandat d'arrêt européen, comme dans l'affaire Søren Kam, au motif que l'action pénale ou la peine selon la législation allemande est prescrite, lorsque les faits relèvent de sa compétence en vertu de la loi de transposition allemande alors même que les faits pour lesquels la personne recherchée est poursuivie pourraient encore donner lieu à une condamnation dans l'Etat membre d'émission.

 
 

(1)EFT L 190 af 18.7.2002, s.1.
(2) JO L 190 du 18.7.2002
(3) Article 2(2) de la décision cadre, ibid

 

Question no 73 by Chris Davies (H-0210/07)
 Subject: Biofuels and tropical forest destruction
 

Will the Commission confirm that no certification currently exists that will guarantee that tropical rainforests or peat lands in south-east Asia are not being destroyed in order to develop palm oil plantations either to supply the EU biofuels market or for food oil production displaced by demand for biofuels?

 
  
 

The Commission can confirm to the Honourable Member' that no certification scheme currently exists. The Commission is preparing a legislative proposal that would lead to a big increase in consumption of biofuels in the EU, from around 3 million tons in 2005 to more than 30 million tons in 2020, and the Commission has announced that a sustainability scheme for biofuels will indeed form part of the legislative proposal.

The Commission is currently working on the design of this scheme. It aims to include in the scheme measures to deter the conversion of both tropical forest and peatlands for biofuel production, as well as measures to deter the use of production methods that are inefficient in greenhouse gas terms. These measures will apply to domestically produced biofuels as well as imported biofuels.

Clearly, putting such measures in place for raw materials used for the production of biofuels will not prevent the further conversion of tropical forest and peatlands for palm oil production for food and similar uses. However, the Commission hopes that by taking a leading role in this way, the energy sector will contribute to encouraging other users of palm oil to take similar action, building on existing voluntary initiatives such as the Roundtable on sustainable palm oil.

Other vegetable oils (especially rape oil) make better quality biofuel than palm oil. But the supply of these oils is likely to remain limited. Therefore, if the new legislative proposal were not accompanied by a sustainability scheme for biofuels, there would be a risk that it would supplement the pressure caused by growth in palm oil use and would make an additional contribution to the pressure on tropical forests and peatlands in South-East Asia.

Global palm oil production grew by more than 10 million tons (41%) between 2002/2003 and 2006/2007. In addition to food and other uses in a wide range of everyday products, bio-energy demand (not only from Europe) has contributed as well. Biofuels contributed for only a tiny proportion (30,000 tons in 2005). Growth in demand for food and household uses as well as for energy can be expected to continue. No mandatory certification exists at present that will guarantee that tropical rainforests or peatlands in South-East Asia are not destroyed for the production of palm oil, regardless of its use.

 

Question no 74 by Robert Evans (H-0214/07)
 Subject: Stunning livestock
 

EU Directive 93/119/EC(1) clearly stipulates that in order to ensure animal welfare, farm animals must be killed in a way which avoids unnecessary suffering. There should be no avoidable excitement, pain or suffering during slaughter or killing and related operations, both inside and outside slaughterhouses.

Furthermore, ‘Stunning before slaughter is a statutory requirement in the EU (with exceptions in some Member States for religious slaughter) to induce unconsciousness and insensibility (inability to perceive stimuli) in animals, so that slaughter can be performed without avoidable fear, anxiety, pain, suffering and distress.’(European Food Safety Agency 2004)

How does the Commission justify the killing of 40 000 bulls in bullfights as this is manifestly in contravention of EU regulations on every count?

 
  
 

Slaughtering animals has always been an activity that raised legitimate concerns.

Directive 93/119/EC is effectively the EU legislation on the protection of animals at the time of slaughter or killing.

However, Article 1 paragraph 2 of this Directive specifies that it does not apply “to animals killed in cultural or sport events”.

In addition the Protocol on Protection and Welfare of Animals, annexed to the Treaty, states that the Community and the Member States shall pay full regard to the welfare requirements of the animals while respecting religious rites, cultural traditions or regional heritages.

The welfare conditions under which bulls are killed in corridas are therefore currently not covered by Community law and the Commission has no possibility to act on this matter.

 
 

(1) OJ L 340, 31.12.1993, p. 21.

 

Fråga nr 75 från Carl Schlyter (H-0215/07)
 Angående: EU:s importberoende av uran
 

Eurostats rapport om EU:s energikonsumtion från september 2006, konstaterar att EU är till 56 % importberoende för sin energiförsörjning. (Med vissa reservationer för hur biomassa ska räknas.) Vid raffinering och användning av olja räknas denna som importerad, vid anrikning och användning av uran räknas utvunnen energi som nationell produktion trots att uranet är importerat. För att få en riktig bild av importberoendet bör man inkludera uranet vilket innebär en ökning av importberoendet till över 2/3. I kommissionens kommunikation om energipolitik rapporteras däremot kärnkraften som totalt importberoende på grund av uranimport i tabellen i bilaga 1. För övrigt finns ett fel i den svenska versionen där det står kärnsäkerhet istället för kärnkraft.

För att inte få en falsk bild av EU:s och kärnkraftens importberoende kommer EU-kommissionen att ändra sin praxis gällande hur energi producerad från uran räknas så att importberoendet av uran alltid framgår?

 
  
 

L'uranium naturel est actuellement encore produit dans deux Etats membres (Tchéquie, Roumanie), représentant environ 2% des besoins de l'UE. Toutes les autres mines d'exploitation d'Uranium dans l'UE ont été fermées, à défaut d'être compétitives. Néanmoins, ces dernières années, les prix connaissent une augmentation importante ce qui a permet que des projets d'explorations soient en cours dans plusieurs états membres (Slovaquie, Hongrie, Suède, Finlande, Espagne). Avec d'autres sources d'approvisionnement internes (retraitement, réenrichissement, etc.), la dépendance externe en matières brutes avoisine 85% des besoins de l'UE.

L'ensemble du coût des combustibles, c'est-à-dire l'uranium naturel, conversion, enrichissement, fabrication, y compris les réserves financières constituées pour la future gestion des combustibles irradiés, représente actuellement de 25% à 30% du coût de production de l'électricité d'origine nucléaire, dont environ 5 à 10% pour ces seules matières brutes.

Ces matières brutes importées représentent donc actuellement en termes financiers moins de 10% des coûts de production. A titre de comparaison, l'approvisionnement en gaz représente de 75 à 85 % du coût correspondant de production d'électricité.

Par ailleurs, l'Union possède les capacités industrielles adéquates et compétitives pour tout le reste du cycle industriel de fabrication des combustibles nucléaires, secteur en pleine croissance, à la fois importateur et exportateur.

Referring the accounting principles used in the preparation of the Energy Balance Sheets, the Commission does not intend to change them.

The "Energy Balance Sheet" of a country provides essential information allowing the evaluation of various dimensions of Energy Policy, including security of supply.

The accountancy system used in preparing the Energy balance sheets considers that nuclear energy (in the form of heat generated in a nuclear power station) is of indigenous origin.

The Commission and Member States consider nuclear energy as contributing positively to the energy security of supply in the case of supply disruptions or energy crisis because of the small volume of uranium ore involved and the possibility of storage, and thus not accounted for as imported nuclear energy.

 

Ερώτηση αρ. 76 του κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη (H-0218/07)
 Θέμα: Όροι που χρησιμοποιεί ο Επίτροπος κ. Figel' σχετικά με το ψευτοκράτος του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου
 

Ο Επίτροπος κ. Figel' σε επιστολή του με ημερομηνία 14.2.2007 προς την ευρωβουλευτή κ. Bozkurt (που μου κοινοποιήθηκε με την ιδιότητά μου ως μέλους της "ομάδας επαφής" με τους Τουρκοκυπρίους) χρησιμοποιεί τον εντελώς ανακριβή όρο " Τurkish Cypriot universities". Τον όρο αυτό προωθεί διεθνώς η Τουρκία , η οποία με τον στρατό της κατέχει το 40% της Κύπρου και έχει δημιουργήσει το ψευδοκράτος των κατεχομένων του οποίου τα ψευτοπανεπιστήμια είναι κτισμένα πάνω σε κλεμμένες περιουσίες των Ελλήνων της Κύπρου.

Πώς ένας Επίτροπος της ΕΕ χρησιμοποιεί αυτόν τον εντελώς ανακριβή όρο ο οποίος δημιουργεί εύλογη πικρία σε όλους εκείνους των οποίων οι περιουσίες εκλάπησαν-υπό την πλήρη προστασία του τουρκικού στρατού κατοχής- για να οικοδομηθούν τα ψευτοπανεπιστήμια των κατεχομένων;

 
  
 

The use of the word "Turkish Cypriot universities" by Commissioner in charge of Education, Training, Culture and Youth was a reference to the "Turkish Cypriot Community", which is a generally recognised term, including in the text of the Constitution of the Republic of Cyprus. It does not imply recognition of any public authority in the areas in which the Government of the Republic of Cyprus does not exercise effective control, other than the Government of the Republic of Cyprus.

According to the Commission's information, the Eastern Mediterranean University (EMU) is recognised as a member of the European University Association (EUA) since April 2005 as well as the International Association of Universities (IAU) since November 2005

The question of the Honourable Member illustrates how urgent it is to reach a solution to the Cyprus problem. In line with its long-standing position, the Commission remains fully committed to supporting a resumption of the UN(1)-led talks for a comprehensive settlement of the Cyprus issue as soon as possible.

 
 

(1) United Nations

 

Pregunta nº 77 formulada por Luis Yañez-Barnuevo García (H-0220/07):
 Asunto: Cierre de la empresa Delphi Automotive España S.L.
 

El pasado día 22 de febrero, la Dirección de la empresa Delphi Automotive España S.L. comunicó su intención de proceder al cierre de su factoría en Puerto Real (Cádiz). Esta decisión afectará a más de 1 600 puestos de trabajo directos, así como a otros muchos indirectos tratándose además de una empresa industrial de carácter estratégico en la Bahía de Cádiz. Esta comunicación supone un incumplimiento de los acuerdos suscritos por Delphi con las autoridades locales y los representantes de los trabajadores, así como un incumplimiento de la legislación laboral española. Existe un Plan Industrial firmado en el año 2005, en el que Delphi se compromete a mantener tanto la actividad industrial como los puestos de trabajo hasta el 31 de diciembre de 2010.

Ya que es necesario modernizar la economía europea proponiendo soluciones duraderas basadas en políticas macroeconómicas sanas, que permitan garantizar el modelo social europeo, tiene previsto la Comisión algún tipo de actuaciones que defiendan a los trabajadores de la empresa Delphi?

Teniendo en cuenta que las medidas propuestas en el programa comunitario sobre la Estrategia de Lisboa se proponen unas medidas específicas que se refieren a diferentes objetivos principales como atraer más inversiones y facilitar el trabajo, así como crear más y mejor calidad de empleo, ¿va a permitir la Comisión el abandono de 1 600 puestos de trabajo directos y 2 500 indirectos por la decisión de Delphi de cerrar la empresa?

 
 

Pregunta nº 78 formulada por Francisca Pleguezuelos Aguilar (H-0221/07):
 Asunto: Cierre y posible deslocalización de la empresa Delphi Automotive España SL
 

Andalucía (España) está viviendo una grave situación por el anuncio de cierre de la empresa Delphi Automotive España SL, situada en Puerto Real (Cádiz), empresa que a lo largo de su vida en la zona, 26 años, viene recibiendo sucesivas ayudas e incentivos para el mantenimiento de la actividad industrial y el empleo.

Esta comunicación de cierre realizada por Delphi no sólo supone un incumplimiento de la legislación laboral española, sino además el incumplimiento de los acuerdos suscritos por Delphi con el Gobierno Regional de Andalucía y los representantes de los trabajadores, en tanto existe un Plan Industrial firmado en el año 2005, en el que Delphi se compromete a mantener tanto la actividad industrial como el empleo hasta el 31 de diciembre de 2010.

Ante una posible deslocalización de la citada empresa y considerando la estrategia de apoyo a la industria europea y el informe aprobado por el Parlamento Europeo sobre «las deslocalizaciones en el contexto regional», en el que se subrayan la necesidad de una estrategia europea de lucha contra las deslocalizaciones, así como las sanciones correspondientes a las empresas que lo incumplan,

¿Tiene previsto la Comisión algún tipo de actuación para evitar el cierre de Delphi, en apoyo del mantenimiento de la actividad industrial y del empleo en la zona?

 
  
 

La Commission est consciente des conséquences négatives qu'une restructuration peut avoir sur les travailleurs affectés, leurs familles et leur région. Toutefois, il n'appartient pas à la Commission d'interférer dans la prise de décision au sein des entreprises à moins qu'une violation du droit communautaire n'intervienne.

A cet égard, il faut rappeler que le cadre communautaire prévoit maintes dispositions relatives à la justification et à la gestion appropriée des restructurations, en particulier la directive 98/59/CE en matière de licenciements collectifs(1), la directive 2001/23/CE en matière de transfert d’entreprise(2), la directive 94/45/CE sur les comités d’entreprise européens(3), la directive 2002/74/CE relative à la protection des salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur(4), ainsi que la directive 2002/14/CE établissant un cadre général pour l’information et la consultation des travailleurs(5).

Le Commissaire en charge de l'emploi, des affaires sociales et de l'égalité des chances a rencontré, les 21 et 22 mars 2007, des représentants de la province de Cadix et des représentants de la région d'Andalousie. A cette occasion, il a indiqué la disponibilité de la Commission à aider les autorités nationales compétentes à vérifier le respect des règles communautaires et son intention d'envoyer une lettre à la société Delphi visant à lui rappeler l'obligation de respecter la législation communautaire en vigueur. Enfin, le Commissaire en charge de l'emploi, des affaires sociales et de l'égalité des chances a encouragé les autorités andalouses à utiliser les Fonds structurels, et en particulier le Fonds social européen, pour renforcer l'investissement dans le capital humain et améliorer l'anticipation et l'adaptation aux changements.

 
 

(1) Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, JO L 225 du 12.8.1998
(2) Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d’entreprises ou d'établissements, JO L 82 du 22.3.2001
(3) Directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs, JO L 254 du 30.9.1994
(4) Directive 2002/74/CE du Parlement et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, OJ L 270 du 8.10.2002
(5) Directive 2002/14/CE du Parlement et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, JO L 80 du 23.3.2002

 

Vraag nr. 79 van Johan Van Hecke (H-0222/07)
 Betreft: Steun van de Commissie aan Fair Trade projecten
 

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen werden initiatieven genomen om tot ‘eerlijker’ en ‘duurzamer’ handelsrelaties te komen met ontwikkelingslanden. Het bekendste voorbeeld hiervan is FLO, dat door het garanderen van minimumprijzen de situatie van producenten wil verbeteren. Recente initiatieven zoals Utz Kapeh en Rainforest Alliance zijn gericht op duurzaamheid in een vrije marktomgeving. In de koffiesector is er het multi-stakeholderinitiatief 4C (Common Code for the Coffee Community) dat tot stand kwam onder impuls van GTZ (Duitse technische coöperatie) en dat streeft naar een duurzaamheid in de ‘mainstream’ koffiesector.

Heeft de Commissie een kosten-baten analyse gemaakt van uitbetaalde financiële steun voor dergelijke projecten? Zo ja, wat zijn hier de voornaamste resultaten?

Heeft de Commissie, naast subsidies aan organisaties, ook financiële steun verleend aan projecten in ontwikkelingslanden die eerlijke/duurzame handel willen bevorderen?

Kan de Commissie meedelen of ze van plan is om nieuwe initiatieven zoals Utz Kapeh, Rainforest Alliance en 4C op dezelfde manier te behandelen in haar subsidiebeleid als de ‘oude’ initiatieven?

 
  
 

The Commission has not undertaken any cost benefit analysis of the financial assistance that it has provided for projects which aim to achieve sustainability in a free market environment.

Fair Trade projects are financed through the intervention of Non-Governmental Organisations (NGO). Several NGOs working on Fair Trade have received co-financing in recent years. By far the largest part of the projects is financed from the "Cofinancing with European NGOs" budgetline managed by EuropeAid. There are, however, also a few projects financed from DG Trade's budget. With regard to other sources of funding, this is currently difficult to identify as such as there are no projects focusing on Fair Trade only. For example, there is no specific information about Fair Trade support in “mainstream programmes” such as National and Regional Indicative programmes. There could be some funding in the context of rural development or agriculture. There may be Fair Trade components in larger projects but these are currently not identified separately and cannot hence be retrieved. Work is underway to expand the information system to allow for retrieval of Fair Trade projects.

The Commission does not have a different policy on providing assistance to new intiatives as compared to the policy that it has followed in providing assistance to old intiatives.

 

KYSYMYS NRO 80 Esko Seppänen (H-0224/07)
 Aihe: Euratom-sopimuksen tulkinta
 

Voiko komission tulkinnan mukaan jäsenvaltio myydä alueellaan louhittavan uraanin vapaasti EU:n sisämarkkinoilla samoin kuin EU:n ulkopuolisille ostajille rikkomatta Euratom-sopimuksen määräyksiä?

 
  
 

Sales of uranium mined in the Community are subject to the provisions of Chapter VI of the Euratom Treaty. All contracts for the sale/purchase of nuclear materials must be concluded, i.e. co-signed by the Euratom Supply Agency (established by Article 52 of the Euratom Treaty) if one of the Parties to the contract is established in the Community.

It was originally foreseen in the Euratom Treaty that producers of nuclear materials in the Community would offer their production to the Euratom Supply Agency, which would then allocate the materials between European consumers of such materials. However, the Euratom Supply Agency’s Rules(1), as amended(2) − on how demand is to be balanced against the supply of ores, source materials and special fissile materials − provide that producers and users of nuclear materials may freely negotiate their commercial contracts. Such contracts however must be submitted to the Euratom Supply Agency for co-signature.

The Euratom Supply Agency verifies that the contracts are not in contradiction with the Euratom Treaty, its secondary legislation, the international obligations of the Community or its supply policy. Sales of uranium mined in the Community to a legitimate user based also in the Community would not normally raise concerns, provided that the legal requirements are fulfilled. However, sales of uranium mined in the Community to a user outside the Community requires, according to Art. 59 of the Euratom Treaty, not only the co-signature of the Euratom Supply Agency but also an export authorisation issued by the European Commission. This provision is intended to ensure that in a possible situation of shortage of materials, Community users should have priority with regard to the Community production. In addition to the market situation, the country of destination and the intended use of the materials are taken into account when considering an export authorisation.

In addition, transactions involving nuclear materials must also comply with the safeguards obligations under Chapter VII of the Euratom Treaty, and failure to do so may result in sanctions imposed by the Commission.

 
 

(1) OJ 32, 11.5.1960.
(2) OJ L 193, 25.7.1975.

 

Interrogazione n. 81 dell'on. Stefano Zappalà (H-0226/07)
 Oggetto: Associazioni di volontariato
 

Il trattato di Amsterdam, alla dichiarazione 38, riconosce l'importante contributo del volontariato e si impegna a incoraggiarne la dimensione europea. Le associazioni internazionali dei Rotary e dei Lions sono riconosciute presso l'ONU, dove hanno un rappresentante permanente; sono organizzazioni senza scopo di lucro e si sostengono con fondi provenienti dagli associati; operano in tutto il mondo, integrando le attività delle istituzioni. In Italia, in provincia di Imperia, il locale Comando provinciale della Guardia di Finanza ha acquisito gli elenchi dei soci Rotary per finalità forse riconducibili all'anagrafe tributaria.

Intende la Commissione approfondire le motivazioni dell'iniziativa e intervenire adeguatamente affinché non solo tali episodi siano bloccati sul nascere, ma si avvii all'interno dell'Unione un riconoscimento più incisivo e costruttivo di tali associazioni ai sensi della dichiarazione del trattato di Amsterdam?

 
  
 

The processing by voluntary associations of personal data of their members enters in the scope of Directive 95/46/EC(1). Access to the processed data by public authorities can only take place under the conditions laid down by this Directive (Article 13). Therefore the Commission suggests that as a first step the Honourable Member contact the Italian Data Protection Authority(2), which has the power to investigate this issue and to take any necessary measures.

The scope and the content of Declaration 38, which asks the Community to encourage the European dimension of voluntary organisations, is unrelated to the practices of the Italian authorities mentioned by the Honourable Member.

It should nevertheless be noted that the Commission's 1997 Communication on Promoting the role of Voluntary Organisations and Foundations in Europe stresses the important role of volunteering.

The Commission does also encourage the European dimension of voluntary organisations as per Declaration 38 through the exchange of information and best practices supported by several community action programmes, for example the "Europe for Citizens" and "Youth in action" programmes.

 
 

(1) Directive 95/46/EC of the Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (OJ L 281, 23/11/1995)
(2) Garante per la Protezione dei Dati Personali

 

Pergunta nº 82 do Ilda Figueiredo (H-0227/07)
 Assunto: Direitos dos trabalhadores portugueses na Grã -Bretanha
 

Foram já despedidos trabalhadores portugueses e outros estão suspensos na empresa britânica Bernard Matthews, uma das empresas de Norfolk, Reino Unido, atingida pelo vírus da gripe das aves, estando ameaçados cerca de 400 ou 500 trabalhadores de idêntica situação de desemprego. Como nas explorações de criação de aves de Bernard Matthews há centenas de trabalhadores portugueses, solicito à Comissão as seguintes informações:

Que medidas foram tomadas para impedir repercussões negativas no emprego dos trabalhadores das referidas explorações? Que medidas estão a ser tomadas para garantir os direitos dos trabalhadores portugueses, designadamente na área da prevenção, da saúde e do emprego com direitos?

 
  
 

The Commission is aware of the consequences this outbreak may have on the affected workers, their families and the region. In addition to government economic compensation the company may receive for business losses, EU-funded programmes may be used to assist workers who may be, or have been, made redundant, and in particular migrant workers from Bulgaria, Poland, Portugal and Spain, and companies facing closure, downsizing or restructuring.

The Commission understands that, following the drop in sales, 130 workers have been laid off on 20 February 2007 for a period of 20 days and 40 more on 27 February 2007. Workers who have been employed continuously for at least for one month have a statutory guarantee to receive five days of pay with an upper limit of £18.90 per day. Furthermore, the Bernhard Matthews company has agreed with the Transport and General Workers' Union to grant a one-off payment of £100 to each worker and talks between the company and the trade unions are ongoing. The Commission also recalls that companies must comply with United Kingdom legislation transposing relevant EU legislation on collective redundancies(1) and on the protection of employees in the event of insolvency(2).

In addition to the general rules on the protection of workers' health and safety, including Directive 2000/54(3) on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work, specific measures have been taken to deal with this outbreak. A "bird flu advice" poster in English, Polish and Portuguese(4) has been disseminated by the Norfolk County Council. Information on the situation and consequences of the H5N1 outbreak at Bernhard Matthews in Norfolk in 2007 and on workers' rights has been made available through government and union websites and helplines(5). A worker protection advice(6) has been released by the Department of Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA), recalling that employers have a legal obligation to protect their workers against health risks and to properly assess such risks. During an outbreak, DEFRA takes the necessary measures to provide workers with the necessary drugs and equipment.

Enfin, la Commission invite l'honorable parlementaire à se référer à sa réponse à la question parlementaire H-0106/07 by Mr Hasse Ferreira(7) sur le même sujet.

 
 

(1) Directive 98/59/EC (OJ L 225 of 12.8.1998)
(2) Directive 2002/74/EC (OJ L 270 of 8.10.2002)
(3) Directive 2000/54/EC of the Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) (OJ L 262 of 17.10.2000)
(4) http://www.norfolk.gov.uk/consumption/groups/public/documents/article/ncc050008.pdf
(5) notably http://www.defra.gov.uk/animalh/diseases/notifiable/disease/ai/latest-situation/index.htm, http://www.norfolk.gov.uk/ , http://www.tgwu.org.uk/Templates/News.asp?NodeID=89396&int1stParentNodeID=42438 and http://www.direct.gov.uk/en/Employment/Employees/RedundancyAndLeavingYourJob/DG_10026693
(6) http://www.defra.gov.uk/animalh/diseases/notifiable/disease/ai/keptbirds/index.htm and factsheet http://www.defra.gov.uk/animalh/diseases/notifiable/ai/index.htm
(7) Written answer of 13 March 2007

 

Fråga nr 83 från Olle Schmidt (H-0231/07)
 Angående: Den rysk-tyska gasledningen i Östersjön
 

Det har uppstått en diskussion i media om huruvida sträckningen på den rysk-tyska gasledningen redan är bestämd i detalj. Det har hävdats att man i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1364/2006/EG(1) av den 6 september 2006 ska ha fastslagit ledningens sträckning.

Med anledning av det vill jag fråga om det är kommissionens uppfattning att den rysk-tyska gasledningens sträckning i detalj redan är fastslagen i och med ovannämnda beslut? Är det dessutom kommissionens uppfattning att ledningens sträckning är helt låst till vattnet? Kan inte ledningen lika gärna gå över land för att kunna sättas upp som TEN-E projekt?

 
  
 

The Trans-European Energy Networks (TEN-E) are integral to the European Union’s overall energy policy objectives, including reinforcing security of supply, increasing competitiveness and protecting the environment. Installing a new pipeline to deliver Russian gas to the United Kingdom and Northern Central Europe – including Germany, Poland, Denmark, Sweden, the Netherlands and Belgium corresponds to the TEN-E priority axis NG1(2) and the revised Guidelines for Trans-European energy networks (3) mentioned by the Honourable Member have selected it as one of the 10 gas Projects of European Interest.

The Commission takes the view that investment decisions, including optimal routing, whether underwater or on shore, have to be taken by the investors on the basis of their own commercial interests and judgements. Therefore the Commission does not express its preference for a particular project in this context. Due respect to environmental legislation and a political consensus with all parties involved is of course key for any Community involvement in the project. An Environmental Impact Assessment (EIA) is being carried out under the UNECE(4) Espoo Convention on EIA in a Trans-boundary Context with environmental information being submitted to the responsible environmental authorities of Denmark, Finland, Germany, Russia and Sweden. Information is also being provided to Estonia, Latvia, Lithuania and Poland. Under the requirements of the Convention, public consultations will take place on the North European Gas Pipeline in accordance with national legislation in the countries involved.  Finally, HELCOM(5) has developed requirements on conducting environmental impact assessment that would also need to be taken into account. 

The Commission has received no information as to the status of the investors' decision on the final routing of the North European Gas Pipeline (Nord Stream).

 
 

(1) EUT L 262, 22.9.2006, s. 1.
(2) UK — northern continental Europe, including the Netherlands, Belgium, Denmark, Sweden and Germany — Poland — Lithuania — Latvia — Estonia — Finland — Russia
(3) Guidelines for Trans-European energy networks, Decision No 1364/2006/EC of the European Parliament and the Council of 6 September 2006 laying down guidelines for trans-European energy networks and repealing Decision 96/391/EC and Decision No 1229/2003/EC
(4) United Nations Economic Commission for Europe
(5) Baltic Marine Environment Protection Commission

 

Question no 84 by Bill Newton Dunn (H-0233/07)
 Subject: Food labelling
 

Would the Commission be willing to make a proposal to make ‘traffic light’ labelling of foods for sale compulsory across the Union?

 
  
 

The "traffic light" labelling of foods concerns voluntary systems for the representation of the nutritional composition of a food that have been introduced by Governments or individual companies.

If such labelling concerns the overall nutrient content of a product then the provisions of the recently adopted Regulation on nutrition and health claims made on food(1) need to be taken into account.This regulation only governs claims made on a voluntary basis, and it is limited to the communication of beneficial nutritional properties. The harmonisation of the use of a "traffic light" system across the Community is not foreseen in the legislation.

The "traffic light" systems are also being used in relation to individual nutrients. In which case, the Directive on nutrition labelling(2) may need to be considered instead.

The review of the nutrition labelling legislation is a high priority for the Commission. There was a public consultation in 2006 and the results of this consultation are being considered. The issue of the possible presentation of information nutrient content on the front of pack, such as the traffic light systems, will be part of the considerations of the revision of the legislation. It is expected that the Commission will adopt a proposal around the end of 2007.

 
 

(1) Regulation (EC) No 1924/2006 of the Parliament and of the Council of 20 December 2006 on nutrition and health claims made on foods. OJ L 404, 30.12.2006, corrigenda OJ L 12, 18.1.2007.
(2) Council Directive 90/496/EEC of 24 September 1990 on nutrition labelling of foodstuffs (OJ L 276, 6.10.1990), as last amended by Directive 2003/12/EC of 5 December 2003 (OJ L 333, 20.12.2003).

 

Question no 85 by Gay Mitchell (H-0235/07)
 Subject: Linking of the regions
 

What efforts will the Commission make to establish links between the regions of the EU and counterparts in the developing world, so that the two can share expertise and let the developing regions benefit from our knowledge?

 
  
 

Local authorities in the EU and in developing countries are eligible to the range of EC external instruments, including the Development Cooperation Instrument (DCI) and the European Development Fund (EDF). It should be noted that the EC does not make a distinction between different layers of sub-national governments and refers to "local authorities" for all sub-national levels of governments - "regions" are therefore included in this term. Caution: the DCI (Art. 24) clearly, and for the first time, makes the distinction between countries, municipalities, provinces, departments and regions.

In this context there are opportunities to establish links between EU regions and their counterparts in developing countries through exchange of best practice and participation of EU regions in the implementation of programmes and projects. A number of initiatives are indeed under way, including for example:

Urb-Al, a regional programme intended for local authorities of Latin America and EU Member States which funded 188 projects and 13 networks. Approximately 500 local authorities participated in the programme. The EC is currently considering the creation in 2008 of a new programme whose themes, management methods and budget have yet to be determined.

Asia Urbs, a regional programme in Asia which financed 58 projects for an amount of €156 million. Asia Urbs was merged with the programme "Asia Wide" to create the programme "Asia Pro Eco" dedicated to urban environment and ecology in the same spirit of cooperation between Asia and EU local authorities.

Furthermore, the new thematic programme "Non-state actors and local authorities in development" (DCI article 14) aims at capacity building through support to "own" initiatives of eligible actors originating from the EU and from partner countries. In 2007, approximately €30 million has been earmarked for local authorities under the programme. Activities may include support to coordination, communication and exchange of experience between local authorities in Europe and their counterparts in partner countries.

Promoting co-operation between regional and local authorities of the EU and partner countries is an important objective of the European Neighbourhood Policy. Particular attention has been paid in that context to Cross Border Co-operation. The newly adopted European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) includes a vastly improved Cross Border co-operation component. This will allow financing joint projects aimed at fostering sustainable development, addressing common challenges, improving border management and promoting people to people exchanges. Under that component 15 co-operation programmes are established covering the land and maritime borders between EU and neighbouring countries and involving the relevant border regions. The total budget for this component will be € 1.1 billion for 7 years.

In addition, ENPI will also fund a small programme for cooperation between local and regional authorities in the partner countries and the EU, building on the experience of programmes such as the Tacis Institution Building Partnership Programme, Tacis City Twinning and MED-PACT under MEDA(1). This will allow also co-operation among actors which are not located in border regions.

Finally, regional and local authority may also be supported in the context of country and regional programmes where this is relevant for achieving the objectives of the programmes.

 
 

(1) Co-operation Instrument financing assistance to Southern Mediterranean Countries

 

Vraag nr. 86 van Frank Vanhecke (H-0239/07)
 Betreft: Strafwetgeving Nicaragua
 

Op 26 oktober 2006 keurde het parlement van Nicaragua via een wijziging van artikel 165 van het Strafwetboek een verstrenging van de abortuswetgeving goed. Op last van Ferrero Waldner, Europees commissaris voor buitenlandse betrekkingen, vroeg Francesca Mosca aan de voorzitter van het parlement om de parlementaire procedure stop te zetten. Marc Litvine, ambtenaar van de Commissie in Brussel, verklaarde dat voor de EU het toestaan van abortus valt in het kader van de strijd tegen de armoede.

Op welke juridische basis steunt mevrouw Ferrero Waldner haar dreiging met een stopzetting van Europese ontwikkelingshulp teneinde een verandering van de wetgeving inzake abortus in een derde land door te zetten? Waarop steunt de heer Litvine zich om als 'ambassadeur van de Europese Commissie' standpunten te verkondigen over abortus? In welke mate zijn de standpunten van een Europees ambtenaar dwingend voor de instellingen van de EU, voor de lidstaten en voor derde landen?

 
  
 

The Commission thanks the Honourable Member for his question and would like to underline that the information mentioned by the Honourable Member is not accurate and does not reflect at all the position of the Commission and its representatives. None of the above officials has made any declaration or expressed views regarding abortion.

The Commission does not assume any positions in favour or against abortion, due to the fact that there is no community legislation in this respect.

The Commission has only expressed its preoccupation as to Nicaragua’s compliance with some of its international commitments in the framework of some essential conventions related to human rights, particularly the International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR) and the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW) as regards notably the right to health and access to medical care.

The letter to the Speaker of the Nicraguan Parliament mentioned in the question is a common letter prepared by the United Nations Representative and co-signed by Head of Mission of all member States representatives (the German development Minister sent a personal letter) and other bilateral donors and almost all Resident-representative of International Organizations. The letter only asks for debating the criminalization of therapeutic abortion, nothing else, and may in no way be construed as a threat.

 

Vraag nr. 87 van Saïd El Khadraoui (H-0240/07)
 Betreft: Het verbieden van de klassieke gloeilamp als energiebesparend middel
 

Australië en Chili willen op 4 jaar tijd de klassieke gloeilamp bannen. De gezinnen besparen hiermee 66% energie. Bepaalde bronnen voorzien een besparing van 51 miljard euro per jaar aan elektriciteitskosten en een daling van de CO2-uitstoot met 273 miljoen ton bij een wereldwijd verbod.

In haar mededeling van 10.1.2007(1) kondigt de Commissie verschillende maatregelen aan om de CO2-uitstoot te beperken; o.a. via het reduceren van CO2-uitstoot uit transport, het gebruik van hernieuwbare, het energie-efficiënt maken van gebouwen. In de conclusies van de Lentetop van 9 maart ll. vraagt de Europese Raad de Commissie om voorstellen te doen voor hardere maatregelen ter bevordering van energiezuinige lampen op straat, in kantoren en in huishoudens. Kan de Commissie mij laten weten hoe zij staat tegenover een Europees verbod op de klassieke gloeilamp, zeker nu ook grote producenten en de Europese Raad een dergelijk voorstel zouden steunen? Welke andere maatregelen voorziet zij en wat is het tijdschema?

 
  
 

The Commission is aware of the substantial energy saving potential related to household lighting.

Under the Eco-design Directive(2), the Commission is examining 20 product groups (including lighting) in order to improve their overall environmental performance, with special attention to their energy efficiency. In this framework, it will be possible to the Commission to set mandatory requirements on products that would exclude the less performing products from the European market. In the case of domestic lighting, requirements on energy efficiency could lead in practice to a phasing out of inefficient incandescent lamps (not necessarily to banning the incandescent lamp technology as a whole).

Most of the studies providing the technical and economic input to set out ecodesign requirements are going to finish in 2007 for 15 product groups, allowing adoption of measures by the Commission from 2008 onwards. First draft measures are expected to be issued for stakeholder consultation before the end of 2007, including on street lighting and office lighting. Studies for further measures will be launched in the next weeks, including one on domestic lighting, and could lead to the adoption of measures as early as 2009, eventually phasing out inefficient incandescent light bulbs, if appropriate.(3)

The domestic lighting study will also examine other technologies to determine whether they could be valid alternatives to conventional incandescent light bulbs, such as efficient halogene lights, compact fluorescent lamps and LEDs(4).

Some measures on efficiency of lighting are already in place. Council and Parliament Directive 2000/55/EC(5) provides for energy efficiency requirements on ballasts for fluorescent lighting. Since 1998, a Commission Directive(6) requires the display of the EU energy label on the packaging of household lamps pointing out incandescent lamps to consumers as particularly bad performers. However, while very effective for other appliances, the label did not succeed in pulling the market towards a major market share for economic lamps. This seems to be related to the high difference in purchase price for consumers, and also to aesthetic and performance considerations.

The Commission conducted research in 2006 on "Residential Lighting Consumption and Saving Potential in the Enlarged EU", including an in-depth review of existing policies and programmes at national level in half of all Member States.(7) The vast majority of Member States have launched actions, mostly consisting of promotional campaigns addressed to consumers and involving different market actors, aimed at spreading the use of energy-saving compact fluorescent lamps replacing conventional incandescent lamps.

 
 

(1) Limiting Global Climate Change to 2 degrees Celsius: The way ahead for 2020 and beyond COM(2007)0002 final) - (SEC(2007)0008)
(2) Directive 2005/32/EC of the Parliament and of the Council of 6 July 2005 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-using products and amending Council Directive 92/42/EEC and Directives 96/57/EC and 2000/55/EC, OJ L 191, 22.7.2005.
(3) More information on the detailed planning of the studies and of the implementing measures, as well as the addresses of the study websites are available from: http://ec.europa.eu/energy/demand/legislation/eco_design_en.htm
(4) light-emitting diodes
(5) Directive 2000/55/EC of the Parliament and of the Council of 18 September 2000 on energy efficiency requirements for ballasts for fluorescent lighting, OJ L 279, 1.11.2000.
(6) Commission Directive 98/11/EC of 27 January 1998 implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household lamps, OJ L 71, 10.03.1998.
(7) JRC paper available at http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/index.htm

 

Pregunta nº 88 formulada por Gerardo Galeote (H-0241/07):
 Asunto: Destilación de vino
 

En su comunicación sobre la reforma del sector del vino - COM(2006)0319 final -, la Comisión propone acabar con las ayudas a las destilaciones por considerar que «favorecen la producción de excedentes invendibles», sin diferenciar la destilación de crisis de la destilación de uso de boca, que tiene una verdadera salida al mercado y un coste significativamente menor para el presupuesto comunitario. Lejos de favorecer la aparición de excedentes, esa destilación da salida a 12 millones de hectolitros de vino al año, de los que más de la mitad son producidos en España. Su supresión tendría un efecto muy pernicioso para los usuarios tradicionales, como el Brandy y el vino de Jerez, que absorben algo más de tres millones de hectolitros de alcohol vínico. El aumento de costes para los fabricantes sería de 50 millones de euros anuales, por lo que muchos podrían decidir suministrarse en países terceros e incluso deslocalizar la producción. Ello provocaría la inmediata aparición de un verdadero excedente en el mercado y, a la postre, forzaría al abandono de las producciones de viñedos en muchas regiones españolas sin cultivos alternativos y con graves riesgos medioambientales.

De cara a la presentación del proyecto legislativo, ¿ha previsto la Comisión modificar su posición de partida respecto de la destilación de uso de boca?

¿Tiene intención de elaborar algún estudio que analice el impacto que tendría la supresión de esas ayudas?

 
  
 

In its Communication on the reform of the wine sector, the Commission indeed suggested that financial support for the distillation of wine into potable alcohol should be abolished. This was done for two main reasons. Firstly, as it is the case for all subsidised distillation measures both the short term market clearance and the income support provided by them favour surplus production in the long term. Secondly, a substantial part of this distillation will take place independently of any subsidies.

The Commission is still considering all the arguments advanced by stakeholders and in particular those of the own initiative report and resolution adopted by the Parliament on 15 February 2007(1). A final decision on what will be proposed for the reform of the wine sector has not yet been taken. However, the impact of each element of this upcoming proposal will be thoroughly assessed in the accompanying impact assessment report.

 
 

(1) EP 2006/2109 (INI); A6-0016/07

 

Ερώτηση αρ. 89 της κ. Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (H-0246/07)
 Θέμα: Καταπάτηση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 

Πρόσφατα στη Φρανκφούρτη, δικαστήριο αρνήθηκε να εκδικάσει υπόθεση γερμανίδας υπηκόου, μαροκινής καταγωγής που διαβιεί στη Γερμανία, η οποία προσέφυγε εναντίον του μαροκινού συζύγου της για άσκηση συζυγικής βίας (απειλή κατά της ζωής της), ζητώντας την έκδοση διαζυγίου. Ο δικαστής απέρριψε να εξετάσει την υπόθεση για πιθανή έκδοση διαζυγίου σε διάστημα λιγότερο του ενός χρόνου βάσει του άρθρου 1565 του Αστικού Κώδικα. Ανέφερε ότι εφόσον και οι δύο "αντίδικοι" είναι μαροκινής καταγωγής η εφαρμογή του σχετικού άρθρου δεν μπορεί να θεμελιωθεί αφού η συμπεριφορά του συζύγου δεν αντίκειται στην πρακτική του Κορανίου.

Πώς κρίνει η Επιτροπή μία τέτοια πρακτική καταπάτησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων ενός υπηκόου κράτους μέλους της Ε.Ε. και την μη εφαρμογή και απόδοση δικαιοσύνης βάσει της σχετικής εθνικής νομοθεσίας και του κοινοτικού κεκτημένου; Συμμερίζεται την άποψη ότι αυτή η διάσταση πρέπει να εξετασθεί διεξοδικότερα στα πλαίσια των διαδικασιών της λεγόμενης αμφίδρομης διαδικασίας ενσωμάτωσης των μεταναστών (σεβασμός των δικαιωμάτων των μεταναστών - σεβασμός των κανόνων και αξιών των κρατών μελών);

Στην τελευταία της Ετήσια Έκθεση για τη Μετανάστευση και Ενσωμάτωση(1) δεν υπάρχει καμία αναφορά για τα θέματα ενδο-οικογενειακής βίας, εγκλημάτων τιμής, εξαναγκαστικών γάμων και λοιπών διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες μετανάστριες. Σκοπεύει στην εξέταση και συμπερίληψη των θεμάτων αυτών στα πλαίσια της επόμενης ετήσιας της έκθεσης;

 
  
 

Gender equality is a fundamental right and a common value of the European Union and jurisprudence or practices that discriminate against women cannot be accepted. The Commission is committed to eliminate any kind of discrimination against women and to promote equality between men and women in all its activities. Gender equality is therefore actively promoted in the various Commissions' policies, including the fight against violence against women and immigration and integration.

The Commission has undertaken many initiatives to combat violence against women from various angles, including human rights, trafficking, migration, crime prevention, gender equality and public health, and by using different policies and financial instruments. One example is the Roadmap for equality between women and men (2006-2010) which identifies the eradication of gender-based violence as one of the six priority areas. The "Daphne" Programme, established in 1997, is another key element of the Commission's commitment to combat violence against women. The Programme supports projects to tackle all forms of gender-based violence from the point of view of prevention, protection, support and rehabilitation. The "Daphne" Programme will be reinforced in the future to allow the Commission to strengthen its combat against violence.

The Honourable Member asks for the Commission's view of a recent court case in which a German judge seems to have interpreted the German law on divorce in the light of certain provisions of the Koran. However, the Commission must inform the Honourable Member that it is not able to intervene in judicial proceedings in the Member States where no Community law is applicable.

This shows the need for clear rules on the question of applicable law to divorce where the current lack of common rules leads to legal uncertainty and the risk of "forum shopping" for the many thousands of "international couples" who divorce each year in the European Union. To remedy these shortcomings, the Commission adopted a proposal on 17 July 2006 which is currently under negotiation. The proposal does not harmonise the national laws on divorce, which remain diverse for cultural and historical reasons, but establishes common rules to determine the applicable law in matters of divorce and legal separation. The main objective of the proposal is to create legal certainty and enable couples to know in advance which law that will apply to their divorce proceeding. It gives the spouses a limited possibility to choose the applicable law subject to certain procedural safeguards to ensure that both spouses are aware of the consequences of their choice. In the absence of choice, the applicable law would be determined on the basis of a common rule based in the first place on the habitual residence of the spouses. A couple living in Germany would consequently be subject to German divorce law unless they have chosen another law. In order to avoid situations such as the one described by the Honourable Member, the Commission has included a so-called public policy clause in its proposal. This rule allows a court to refuse to apply foreign law, partly or entirely, if such application is manifestly contrary to the public policy of the forum State. A court of a Member State could invoke this clause if it considers that the application of the law of a certain law, e.g. a law inspired by sharia law, is against its public policy. The Commission believes that such public policy clauses, which are traditionally used in private international law instruments, are appropriate tools to deal with this type of situations.

In reference to the question of Honourable Member on integration as a two-way process, the Commission wishes to clarify that this concept was put forward in November 2004 by the Council in the context of Common Basic Principles on Integration. The Commission developed this notion in its Common Agenda for Integration published in September 2005. The Common Basic Principle no 1 states that integration is a dynamic, two-way process of mutual accommodation by all immigrants and residents of Member States.

Finally, the Annual Reports on Migration and Integration have been published by the Commission following an invitation by the 2003 Thessaloniki European Council 'to present an Annual Report on Migration and Integration in Europe, in order to map EU-wide migration data, immigration and integration policies and practices'. The Commission issued its first Annual Report in 2004, second one in 2006 and the third Annual Report on Migration and Integration is foreseen for second semester 2007. The forthcoming Report, alike the previous one, will be based to a large extent on replies of Member States to a Commission questionnaire concerning various aspects of integration policies and developments, including equal rights, common values, anti-discrimination, the position of women, etc. This methodology will enable the Commission to take stock of recent developments in integration policies and programmes.

 
 

(1) Δεύτερη Ετήσια Έκθεση για τη Μετανάστευση και Ενσωμάτωση - SEC(2006)0892, 30.6.2006.

 

Zapytanie nr 90 skierowane przez Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (H-0248/07)
 Dotyczy: Blokady eksportu polskiej żywności do Rosji
 

Już 1,5 roku trwa blokada eksportu polskiej żywności w tym mięsa na rynek rosyjski. Polscy producenci żywności ponoszą z tego tytułu straty wynoszące setki milionów euro. Ponadto, brak dostępu do rosyjskiego rynku mięsa spowodował w Polsce gwałtowny spadek cen skupu trzody chlewnej, co z kolei jest przyczyną kłopotów finansowych kilkuset tysięcy polskich gospodarstw rolnych.

W dniu 30 marca tego roku Komisja Europejska dostarczyła do Rosji raport, w którym odpowiada na wszystkie dotychczasowe rosyjskie zastrzeżenia dotyczące eksportu na rynek rosyjski polskiego mięsa i stwierdza, że na podstawie tych informacji Rosja powinna znieść embargo. Niestety Rosja po zaledwie dwudniowej analizie uznała dostarczone informacje za niewystarczające i chce zaproponować Komisji Europejskiej przeprowadzenie powtórnej inspekcji w polskich zakładach mięsnych.

Wszystko, co wydarzyło się w tej sprawie w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy coraz bardziej dobitnie świadczy o tym, że rosyjskie embargo na żywność ma tylko i wyłącznie polityczny charakter. W związku z tym, czy Komisja Europejska podtrzyma swoje stanowisko i czy Komisja jest gotowa domagać się od Rosji zakończenia tego sporu z Polską w związku z negocjacjami dotyczącymi przyjęcia Rosji do Światowej Organizacji Handlu?

 
  
 

The Commission attaches paramount importance to title lifting of the Russian ban on Polish exports of meat and plant products. The Commissioners in charge of Health and Trade have regularly made this clear to their Russian counterparts. The Commission maintains its position that the Russian bans on Polish exports of meat and plant products were disproportionate and therefore need to be lifted without any further delay.

In the meeting between Commissioner in charge of Health and Mr Gordeyev, the Russian Minister of Agriculture, in January 2007, Russia and the EU committed to a number of actions and thus entered a process of getting the bans lifted. As a part of that process, Russia carried out inspections in Poland in February 2007. The Commission, together with the Polish authorities, accompanied the Russian inspectors on that occasion. They also eventually prepared a comprehensive response to the comments of the Russian side regarding what was inspected. This response was sent to Russia on 29 March 2007. In their reply of 11 April 2007 regarding veterinary issues, the Russian authorities acknowledged actions taken by Poland to address the issues raised as a result of the Russian veterinary inspection. They also posed certain additional questions to which the Commission replied in close cooperation with the Polish authorities. Finally, the Russian authorities offered new joint inspections as a step towards lifting the ban on meat products. The Russian response to phytosanitary issues is still awaited.

The Commission's efforts at the political level are also continuing. Following discussions at the highest level between the Commission, the EU Presidency and Poland on 3 April 2007, Poland gave a positive signal by lifting its reserve on the negotiating directives for the new EU-Russia framework agreement, a move welcomed by the Commission, The Commission then continued its efforts to ensure that this leads to the lifting of the bans and agreement to launch negotiations for the new Agreement.

Against this background, the Commissioner for Health met the Russian Minister of Agriculture, Mr Gordeyev on 21 and 22 April 2007 and entered into a new round negotiation concerning the Polish exports' meat and plant ban. Regrettably, these negotiations did not lead to the desired outcome as the Russian side was not willing to proceed with lifting the import ban on Polish meat and plants. Both sides agreed to continue working together towards a solution.

This issue also forms part of the SPS(1)discussions within Russia's World Trade Organisation (WTO) accession negotiations. Clearly, the absence of a satisfactory solution, or a satisfactory package, on this issue may have an impact on Russia's WTO accession.

 
 

(1) Sanitary and phytosanitary

 

Question no 91 by Brian Crowley (H-0255/07)
 Subject: Aid to Palestine
 

Can the European Commission state what financial support the EU has given the people of Palestine in the year 2006 and what is the likely indicative level of financial support that will be given by the European Union to the people of Palestine in the year 2007?

 
  
 

The European Union (EC and Member States) provided nearly €700 million in support of the Palestinian people in 2006. €340 million was provided from the Community budget. In view of the prevailing conditions during 2006, most of this support was provided for emergency and humanitarian actions to help relieve the suffering of the Palestinian people in the wake of the socio-economic crisis. Support was mainly provided for humanitarian actions, to the Palestine refugees through UNRWA(1), and through the Temporary International Mechanism (TIM). The TIM, set up by Member States and the Commission, has been providing support to ensure the continued provision of essential utilities to the Palestinian population and has also paid social allowance payments to vulnerable and poor Palestinians.

At this stage it is too early to estimate with great accuracy the level of aid to be provided by Member States to Palestinians in 2007. The Commission has already planned total aid for an amount of €256 million for 2007. Most of this will be channelled through the TIM (€100 million) and UNRWA (€73 million). This amount includes also €43 million for humanitarian actions and €28 million for food aid and food security. Further decisions may be taken as the political and economic situation develops, and taking into account the needs.

 
 

(1) United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees

 

Question no 92 by Seán Ó Neachtain (H-0257/07)
 Subject: Roaming charges
 

Can the European Commission make a statement outlining what measures have been introduced at an EU level to lower and eliminate roaming charges to date within the European Union? Can the European Commission outline the success or otherwise of these measures in terms of achieving their objective of lowering costs of using mobile phones for EU consumers?

 
  
 

The Commission adopted a proposal for a Regulation of the Parliament and of the Council on roaming on 12 July 2006. This proposal, which aimed to considerably reduce the charges consumers have to pay for using their mobile phone abroad, was submitted to the Parliament and to the Council on 20 July 2006.

The Parliamentary Committees have voted on the proposal in March and April 2007. The ECON(1) Committee vote took place on 21 March 2007 while the IMCO(2) and CULT(3) Committees voted on the following day. The ITRE(4) Committee voted and delivered its opinion on 12 April 2007. The Parliament is scheduled to vote on the proposal in plenary session in May and the Council will consider this measure on 7 June 2007.

The Commission will be monitoring the results of the regulation extremely carefully in accordance with the provisions of the Regulation when it enters into force.

 
 

(1) Economic and Monetary Affairs Committee
(2) Internal Market and Consumer protection Committee
(3) Culture and Education Committee
(4) Transport and Tourism Committee

 

Question no 93 by Liam Aylward (H-0259/07)
 Subject: Status of a special area of conservation in Athlone in Ireland
 

Can the European Commission make a statement as to the exact status of a special area of conservation in Crosswood Bog in Athlone, County Westmeath in Ireland? The special area of conservation number is SAC 002337. Is it the case that a derogation exists for this bog until the year 2008 or is it until the year 2015? This is a very emotive issue for the local community who want to know for how long they are permitted to cut turf on this bog.

 
  
 

The Commission can confirm that an area called Crosswood Bog has been formally proposed by Ireland for protection under Council Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora(1). The site is of European conservation importance because it contains an active raised bog, which is a priority habitat type under this directive.

This site was included in the list of sites of Community importance for the Atlantic biogeographical region, adopted by Commission Decision of 7 December 2004(2). It is therefore subject to the protection safeguards defined in Article 6 of Directive 92/43/EEC. As such Ireland is required to take appropriate steps to avoid the deterioration of the raised bog habitat.

Responsibility for the protection and management of Crosswood Bog in the context of obligations under Council Directive 92/43/EEC rests with the Irish authorities, who must establish the necessary conservation measures for the site. A derogation from the protection requirements of the Directive has neither been sought by Ireland nor granted by the Commission.

The Commission would be concerned if there was uncontrolled turf cutting at this site as peat extraction represents one of the main activities that can cause damage to this habitat. This especially applies to large scale commercial peat extraction which, together with associated drainage works, can cause serious disruption to the hydrological and ecological functioning of the bog.

However, it is for the Irish authorities to make decisions in accordance with the Directive on particular peat extraction proposals and activities so as to ensure the achievement of the overall requirement of avoiding deterioration of the active raised bog at Crosswood Bog.

 
 

(1) OJ L 206, 22.7.1992,.
(2) OJ L 387, 29.12.2004

 

Ερώτηση αρ. 94 του κ. Γεωργίου Τούσσα (H-0262/07)
 Θέμα: Ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και προστασία του περιβάλλοντος
 

Η μείωση των οργανικών συνθέσεων των πλοίων, ο επιμερισμός πολλαπλών καθηκόντων στο πλήρωμα, με συμμετοχή στην φορτοεκφόρτωση, η αύξηση του ημερήσιου χρόνου εργασίας σε 12-14 ώρες σε σκληρές συνθήκες, χαρακτηρίζουν τη δουλειά των ναυτεργατών βαριά, ανθυγιεινή, επικίνδυνη. Η πρόταση της Επιτροπής και των κυβερνήσεων της ΕΕ στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) για έκδοση πιστοποιητικών ικανότητας για ναυτεργάτες πολλαπλών καθηκόντων, με ενιαίο πιστοποιητικό και καθήκοντα πλοιάρχου, μηχανικού και άλλων ειδικοτήτων, «Comprehensive Review of the STCW Convention and the STCW Code», STW 38/2/4-14/11/2006, υποβαθμίζει τη ναυτική εκπαίδευση, εντατικοποιεί τη δουλειά των ναυτεργατών, πολλαπλασιάζει τους κινδύνους για την ασφάλεια και τη ζωή τους, με αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον. Η βύθιση του πλοίου “SEA DIAMOND” στις 5/4/2007 στη Σαντορίνη, η προσάραξη του “NAPOLI” στις ακτές του Ην. Βασιλείου, η σύγκρουση μεταξύ του φορτηγού πλοίου «SUSAN BORCHARD» και του υδροπτέρυγου «SEGESTA JET» στη Μεσίνα της Ιταλίας κ.ά. επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις μας.

Ποιες είναι οι θέσεις της Επιτροπής για την αύξηση των οργανικών συνθέσεων και τον χρόνο εργασίας των ναυτεργατών, στη βάση των πραγματικών αναγκών των πλοίων; Μετά την αντίθεση των ναυτεργατικών συνδικάτων, η Επιτροπή προτίθεται να ζητήσει από κοινού με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών την απόσυρση από τον IMO της παραπάνω πρότασης; Μπορεί να συνεχιστούν οι επικίνδυνοι κανόνες κατασκευής των Ε/Γ, ακτοπλοϊκών και τουριστικών πλοίων, που στοιβάζουν χιλιάδες επιβάτες χωρίς τις απαιτούμενες κατασκευαστικές υποδομές για την ασφαλή αποβίβαση των επιβατών σε περίπτωση κινδύνου ή εγκατάλειψης του πλοίου;

 
  
 

La Commission prend note des préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire sur le temps du travail des équipages, mais souhaite souligner que depuis 8 ans la Communauté s'est dotée d'une législation spécifique sur la durée du temps de travail des gens de mer(1) et a introduit des mesures spécifiques pour son contrôle dans les ports européens(2).

La directive sur les gens de mer, par exemple, prévoit que la norme de durée du travail est, en principe, de huit heures par jour, même si un nombre maximal d'heures de travail (ne dépassant pas 14 heures par période de 24 heures) est possible. La directive précise également que la détermination des effectifs d'un navire doit prendre en compte la nécessité d'éviter ou de restreindre, dans toute la mesure possible, une durée de travail excessive. L'employeur doit tenir des registres des heures quotidiennes de travail des marins, pour veiller au respect de ces dispositions.

La vigilance sur l'application stricte de ces règles est évidemment sous la responsabilité des Etats membres.

Plus généralement, s'agissant des conditions de travail des marins, la Commission attache beaucoup d'importance à la ratification rapide et à la mise en application de la Convention OIT(3) sur les normes du travail maritime, y compris bien entendu en Europe et ce au moyen d'un accord entre partenaires sociaux, accord actuellement en négociation.

Sur la question de la révision de la Convention STCW(4) entreprise par l'Organisation maritime internationale (OMI) et la soumission conjointe faite dans ce contexte par les Etats membres et la Commission, il faut clarifier que cette soumission a uniquement comme but, à ce stade des travaux, de suggérer des sujets qui pourraient faire partie d'une telle révision. Dans ce cadre pourrait être examinée la possibilité d'une meilleure répartition entre les membres de l'équipage des fonctions liées à la navigation proprement dite et des fonctions plus administratives. Aucune position n'a encore été arrêtée sur ce sujet.

La Commission ne partage pas l'affirmation de l'honorable parlementaire que les règles actuelles qui régissent la construction de navires à passagers, établis au niveau international, sont dangereuses. En tout état de cause, la Commission suit de très près les discussions en cours à l'OMI relatives à l'évolution de ces règles.

 
 

(1) Directive du Conseil 1999/63/EC du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST)
(2) Directive 1999/95/CE du Parlement et du Conseil, du 13 décembre 1999, concernant l'application des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports de la Communauté
(3) Organisation international du travail
(4) Seafarers Training,Certification and Watchkeeping Code 

 

Question no 95 by Laima Liucija Andrikienė (H-0264/07)
 Subject: Implementation of the ENPI and Community external assistance
 

The European Parliament was granted increased scrutiny over the implementation of the European Neighbourhood and Partnership Instrument and is prepared to play an active role in the implementation of Community external assistance.

When will the draft annual action programmes of EC assistance to ENPI countries be communicated to the European Parliament?

The Commission is at present preparing a non-paper on the governance facility. How will the Commission ensure that the governance facility will reward progress made on human rights, the rule of law and democratic reforms, and not the conclusion of free trade and readmission agreements?

The Commission is also preparing a non-paper on the Neighbourhood Investment Fund, which should be ready by mid-April. Will the Commission ensure that EU environmental and social standards apply to the projects financed under the Neighbourhood Investment Fund?

 
  
 

The Commission and the Parliament met in December 2006 for an exchange of views on the draft country and regional strategy papers. The Commission has received Parliament observations and will take due account of them in the implementation of the assistance.

Whilst this action fulfils the Commission commitment (under the inter-institutional agreement on budgetary discipline and sound financial management) for dialogue on the strategy papers, exchanges between the Parliament and the Commission will continue through established channels. The Commission will automatically send to the Parliament through the Comitology Register the Annual Action Programmes at the same time as they are sent for opinion to the ENPI(1) Committee. These documents are currently under preparation and will become available in the coming months.

The Governance Facility will provide additional support, to those partner countries having made most progress in implementing the agreed reform agenda set out in the Action Plan. The assessment will look primarily at Political governance and in particular at the implementation of the Action Plan specific chapter on “Enhanced political dialogue and reform”. Progress on other governance related aspects of the Action Plans will also be taken into account.

The Neighbourhood Investment Fund (NIF) is aimed at supporting investments in Neighbouring countries from Development Finance institutions such as EIB (European Investment Bank) and the EBRD (European Bank for Reconstruction and Development). In line with the provisions of the ENPI Regulation, the Commission will ensure that the investments projects supported by the NIF comply with environmental standards and are coherent with EU policies including in the environmental and social sectors. In addition both of these institutions are signatories to the European Principles for the Environment(2).

 
 

(1) European Neighbourhood and Partnership Instrument
(2) http://www2.eib.org/epe

 

Question no 97 by Avril Doyle (H-0268/07)
 Subject: Commission declaration on tobacco additives in the context of the negotiations on Reach and addressing the EP amendments on tobacco additives
 

In order to find a compromise for a second reading agreement on Reach, the three institutions agreed on the wording of a Commission declaration covering the EP amendments on tobacco additives. These amendments originally found broad support in Parliament’s first reading and again in the second reading vote in the Environment Committee. It was understood that the agreed wording would be part of the legal text. However, no reference to this declaration has been made in the text published in the OJ (L 396, 30.12.2006, p. 1), nor has the agreed wording since been published.

Does the Commission regard this declaration as a real commitment and binding? If so, why has it not been published? If not, can the Commission explain the political relevance of such a declaration?

Will the European Chemicals Agency (ECHA) test for the chemicals in tobacco smoke, as part of their authorisation of any chemical additives to be included in tobacco products?

 
  
 

The Commission’s declaration on tobacco additives is not part of the text of the REACH Regulation(1). Together with the other declarations made on this Regulation, it is included in the minutes of the meeting of the Environment Council of 18 December 2006 at which REACH was adopted(2). The inclusion of such declarations in the minutes of relevant Council meetings is in accordance with normal practice.

While the declarations are not published in the Official Journal, they are publicly available on the website of the Council: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st16/st16908-ad01.en06.pdf (REACH is item 30, the tobacco declaration starts on page 16).

The Commission fully adheres to the commitments made in this declaration. In that context, it is recalled that such commitments mainly relate to the work to be carried out under the Tobacco Products Directive(3), and the emphasis in the declaration on the burden of proof on industry in relation to the health effects of the contents and emissions of tobacco products.

As far as REACH is concerned, the declaration underlines the fact that ingredients are covered in the REACH Regulation like any other chemical substances and that some of their effects in burnt form should be covered by any required chemical safety assessments.

Under the REACH Regulation, it is not the role of the Agency as such to carry out tests, whether for chemicals in tobacco smoke or for any other purpose. By contrast, it is the responsibility of the concerned company to do any necessary testing in the context of preparing its registration. The Agency may assess the test data and require, if need be, additional testing in the context of the evaluation phase.

 
 

(1) Regulation (EC) No 1907/2006 of the Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC. OJ L 396, 30.12.2006
(2) Reference 16908/06 Add 1
(3) Directive 2001/37/EC

 

Ερώτηση αρ. 98 της κ. Διαμάντως Μανωλάκου (H-0271/07)
 Θέμα: Παράνομες απολύσεις συνδικαλιστών
 

Σε παράνομες απολύσεις έχει προβεί η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης μείζονος Βόλου. Η επιχείρηση, αν και προσέλαβε εργαζομένους, μεταξύ των οποίων και δύο συνδικαλιστές, με σύμβαση παροχής υπηρεσιών εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, προχώρησε στην απόλυση των συνδικαλιστών, χωρίς να τους καταβάλει ούτε την νόμιμη αποζημίωση απόλυσης.Οι απολύσεις αυτές είναι παράνομες και καταχρηστικές, γιατί: α) είναι ενάντια στο νόμο 1264/82 που καθιερώνει ειδική προστασία κατά της απόλυσης των συνδικαλιστών εργαζομένων, β) είναι άκυρες για νόμιμη συνδικαλιστική δράση, γ) είναι άκυρη η καταγγελία της σχέσης εργασίας μελών της διοίκησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Καταδικάζει η Επιτροπή τις απολύσεις και τις διώξεις συνδικαλιστών από τις επιχειρήσεις ως ενέργεια παράνομη και αντιδημοκρατική; Πρόκειται να λάβει μέτρα προκειμένου να επαναπροσληφθούν οι δύο συνδικαλιστές, με όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία;

 
  
 

The Commission would like to recall that the European Community does not have any competence concerning the right of association.

However, in its Bosman ruling, the Court of Justice ruled that “freedom of association, […] enshrined in Article 11 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and resulting from the constitutional traditions common to the Member States, is one of the fundamental rights […] which are protected in the Community legal order”.

Furthermore, Article 12 of the EU Charter of Fundamental Rights provides that everyone has the right to freedom of association, in particular in trade unions matters. The Community Charter of the Fundamental Social Rights of Workers contains a similar provision (section 13)(1).

However, the Commission does not have the competence to take action against individual companies which would be in breach of the right of association. It is for national authorities, and in particular courts, to ensure compliance with national rules governing the right of association and general principles of Community law.

There is no Community legislation on individual dismissals. However, a number of Community Directives provide for the protection of workers' representatives in certain cases, and notably Directive 94/45/EC on European Works Councils(2), Directive 2002/14/EC on a general framework for informing and consulting employees(3) and Directive 2001/23/EC on transfer of undertakings(4).

 
 

(1) These two charters are not legally binding.
(2) Council Directive 94/45/EC of 22 September 1994 on the establishment of a European Works Council or a procedure in Community-scale undertakings and Community-scale groups of undertakings for the purposes of informing and consulting employees (OJ L 254, 30.9.1994)
(3) Directive 2002/14/EC of the Parliament and of the Council of 11 March 2002 establishing a general framework for informing and consulting employees in the European Community (OJ L 80, 23.3.2002 )
(4) Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees' rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses (OJ L 82, 22.3.2001)

 

Ερώτηση αρ. 99 του κ. Αθανασίου Παφίλη (H-0275/07)
 Θέμα: Χρήση επικίνδυνων υλικών στα μέσα μαζικής μεταφοράς
 

Η χρήση παλιάς τεχνολογίας υποδομών στο αστικό δίκτυο, με περιεκτικότητα αμίαντου σε τρόλεϊ και σιδηρόδρομους, καθώς και με μετασχηματιστές υψηλής τάσης που περιλαμβάνουν χημικά υλικά, όπως το Κλοφέν, είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι επιφέρει ασθένειες, όπως καρκίνος, τερατογενέσεις κ.ά., άκρως επικίνδυνες για την δημόσια υγεία εκατομμυρίων εργαζομένων και επιβατών.

Τι προτείνει η Επιτροπή, ώστε άμεσα να αποσυρθούν και να αντικατασταθούν τα μέσα και οι επικίνδυνες παλαιωμένες υποδομές στα αστικά κέντρα και γενικότερα στις μεταφορές;

 
  
 

Public health is a key priority in the EU and the Commission is aware of this serious issue in relation to various dangerous materials that were used for (old) means of public transport. The public authorities owning these types of transport equipment and infrastructure should renew them in compliance with appropriate national regulations.

The issues of withdrawing and replacing equipment and infrastructure are, as such, outside the scope of the Construction Product Directive(1). Indeed, the objective of this Directive is to ensure correct product information is provided with regard to the nature of the product, the intended use(s) for which the product can be applied, and the characteristics concerning product performance with a view to them being placed on the market. It does not concern the replacement of these products due to their obsoleteness and non compliance with health safety and public health requirements. The Member States remain responsible for ensuring that building and civil engineering works on their territories are designed and executed, and the construction products used are fit for this use, incorporated, assembled, applied or installed, and maintained, in a way that does not compromise safety, health and the environment, and other issues of public interest protection. Member States must bring into force, upgrade and enforce the laws, regulations and administrative provisions necessary to observe this responsibility.

As regards the protection of the health and safety of workers against the risks arising from exposure to asbestos or chemical substances, it should be noted that Framework Directive 89/391/EEC(2), its individual Directives 98/24/EC(3) on chemical substances and 2004/37/EC(4) on carcinogens and mutagens and Directive 83/477/EEC(5) on asbestos, are applicable.

In this context, employers shall carry out a proper risk assessment and adopt adequate preventive and protection measures, in particular reduction and replacement of the hazardous and/or carcinogenic substances.

EU Directives have to be transposed in national law and it is up to the competent national authorities to properly enforce the national rules on health and safety of workers.

 
 

(1) Directive 89/106/EC
(2) Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work (OJ L 183, 29.6.1989 p. 1)
(3) Council Directive 98/24/EC of 7 April 1998 on the protection of the health and safety of workers from the risks related to chemical agents at work (fourteenth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) (OJ L 131, 5.5.1998 p. 11)
(4) Directive 2004/37/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work (Sixth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Council Directive 89/391/EEC) (OJ L 229, 29.6.2004 p. 23)
(5) Council Directive 83/477/EEC of 19 September 1983 on the protection of workers from the risks related to exposure to asbestos at work (second individual Directive within the meaning of Article 8 of Directive 80/1107/EEC) (OJ L 263, 24.9.1983 p. 25) as amended by Directives 91/382/EEC of 25 June 1991 (OJ L 206, 29.7.1991 p. 16) and 2003/18/EC of 27 March 2003 (OJ L 97, 15.4.2003 p. 48)

 

András Gyürk (H-0276/07) által feltett 100 sz. kérdés
 Tárgy: A Nabucco gázvezeték mielőbbi megépülésének esélyei
 

Március 9-én a brüsszeli csúcson Európa kormányfői aláírták azt az energiapolitikát támogató határozatot, amelyben a Nabucco vezeték megépítését a legfontosabb uniós gázprojektnek minősítették. A Nabucco gázvezeték megépülése – évi 30 milliárd köbméteres kapacitásával – mind az energiaellátás biztonsága, mind a beszerzési forrás és a tranzitútvonal diverzifikációja szempontjából óriási előrelépést jelenthet az energetikai kihívásokkal küzdő Európa számára.

Tekintettel arra, hogy az Unió földgázellátási forrásainak bővítése szempontjából ma nincs valódi versenytársa a Nabuccónak, kérdezem a Bizottságot, hogy milyen támogatási formával kívánja elősegíteni a Nabucco gázvezeték mielőbbi megépülését? Milyen előzetes menetrenddel rendelkezik a projekt megvalósítására? A többi, Európa gázellátását szolgáló projekthez képest milyennek tartja a Nabucco megépülésének esélyeit? Hogyan kívánja biztosítani a projekt egységes európai támogatását?

 
  
 

The Nabucco pipeline has been identified as 'Project of European interest' in the Guidelines for Trans-European energy networks (1). Therefore it can benefit from the highest possible support under the TEN-E provisions.The Commission will shortly appoint, in agreement with the Member States concerned, and after having consulted the Parliament, a European coordinator for this project to assure that the project advances at an optimum speed, support is properly coordinated and possible difficulties are overcome without delay.

The Commission is, however, not in a position to steer the timetable of projects itself as it is not the 'owner' of the project. The appointment of a European co-ordinator and the possibility for granting financial aid under Council Regulation No 2236/95(2) will however contribute to the swift progress of the project. The construction is scheduled to start end of 2008 and the pipeline should enter into operation by 2010-2011.

 
 

(1) Guidelines for Trans-European energy networks, Decision No 1364/2006/EC of the Parliament and the Council of 6 September 2006 laying down guidelines for trans-European energy networks and repealing Decision 96/391/EC and Decision No 1229/2003/EC
(2) Council Regulation No 2236/95 of 18 September 1995 laying down general rules for the granting of Community financial aid in the field of trans-European networks, as amended by Regulation (EC) No 1655/1999, No 788/2004 and No 807/2004.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia