Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2000/0212(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0131/2007

Indgivne tekster :

A6-0131/2007

Forhandlinger :

PV 09/05/2007 - 16
CRE 09/05/2007 - 16

Afstemninger :

PV 10/05/2007 - 7.2
CRE 10/05/2007 - 7.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0174

Forhandlinger
Onsdag den 9. maj 2007 - Bruxelles EUT-udgave

16. Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 144)
PV
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager.

 
  
MPphoto
 
 

  György Schöpflin (PPE-DE). - (EN) Hr. formand! Den tiltagende krise i forbindelserne mellem Estland og Rusland berører os alle. Der er helt åbenlyst tale om, at et stort land lægger ubehørigt pres på et lille land. EU beskytter små lande mod denne form for adfærd. Rusland anklager hårdnakket Estland for at fremme "fascismen" uden at fremlægge skygge af bevis. Kampagnen bringer selve antifascismen i miskredit, først og fremmest fordi Rusland selv opfører sig som en fascistisk stat. Kampagnen vanærer mindet om de borgere, der virkelig bekæmpede fascismen, og navnlig de borgere, der ofrede deres liv i denne kamp, herunder millioner af russere. Antifascisme betyder demokrati og lige respekt for alle. Ved at handle i strid hermed genopliver Rusland fascismen og bliver således en trussel mod Europa som helhed.

 
  
  

FORSÆDE: Diana WALLIS
Næstformand

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE). - (EN) Fru formand! Jeg vil gerne rejse et alvorligt problem, idet EU-midler efter min opfattelse misbruges til skade for den arkæologiske arv i Irland. Jeg anmoder indtrængende kommissær Dimas om at tage direkte kontakt til minister Roche i Irland for at sikre, at disse støttemidler til anlæg af N3-motorvejen i County Meath ikke bidrager til ødelæggelsen af en nylig opdaget lokalitet fra den yngre stenalder - et "woodhenge". Der er tale om en yderst vigtig lokalitet, der ligger ret tæt på det historiske Tara Hill. Direktøren for Nationalmuseet i Irland har krævet, at der gennemføres en fuldstændig arkæologisk udgravning, men da minister Roche ikke har lyttet til eksperternes råd indtil videre, er der en reel risiko for, at denne unikke lokalitet fra den yngre stenalder vil gå tabt. I lyset af EU's investering i dette motorvejsprojekt er det afgørende, at Kommissionen griber ind for at sikre, at en betydelig del af såvel den irske, men pr. definition også den europæiske kulturarv, udgraves behørigt, og at N3-motorvejen om nødvendigt ombygges for at nå dette mål.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Pannella (ALDE). - (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg tror, at vi snart vil være vidne til en vanærende - jeg gentager - vanærende episode i EU, som primært skyldes Rådet samt en slap Kommission, der handler i strid med de obligatoriske mandater, som vi har givet dem. I december 1994, hvor vi var meget tæt på at kunne indføre det internationale moratorium for dødsstraf, blev vi besejret med blot otte stemmer. Siden da har et overvældende flertal af medlemmerne i FN igennem 13 år været parat til at stemme for dette fornemme civilisationsprincip. Siden da har EU hindret dem i at stemme.

Parlamentet har under denne mødeperiode påpeget, at Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser), der afholder møde mandag den 14. maj, sandsynligvis på ny agter at forråde det mandat, som det har fået betroet, og udsætte denne sikre sejr endnu et år.

Fru formand, jeg anmoder Dem om at opfordre Parlamentets formand til omgående at gribe ind i denne sag.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). - (PL) Fru formand! Polens frugtavlere har lidt endnu et nederlag. Den ringe beskyttelse af det indre marked mod overdreven import og dumping er blevet forværret som følge af frosten, der har ødelagt ca. 90 % af dette års høst. Den polske regering og forsikringsselskaberne har ikke midler til at dække de anslåede tab på ca. 1,5 milliarder euro. De lave høstudbytter i forbindelse med frugtdyrkning, især dyrkning af bærfrugter, navnlig siden Polens tiltrædelse af EU, har bevirket, at forsikringsselskaberne og landbrugerne selv, der ganske enkelt ikke har råd, er tilbageholdende med at forsikre høsten. EU er nødt til at gribe ind øjeblikkeligt, både med nødhjælp og langsigtet støtte i de kommende år. I modsat fald vil de polske landbrugere gå konkurs, og EU vil blive nødsaget til at importere frugt fra tredjelande.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM). - (EN) Fru formand! Kommissionen har ganske klogt opgivet planerne om at gennemtvinge en fuldstændig overgang til metersystemet i Det Forenede Kongerige. Den erkender, at hvis befolkningen mister pundet, pinten og milen, vil dette om noget skabe modstand mod EU. Det er en sejr for Storbritannien, men vi har kun vundet det første slag. EU har foretaget et taktisk tilbagetog med henblik på at udkæmpe mere strategiske slag på et senere tidspunkt. Kampen for britisk uafhængighed fortsætter, og der er stadig lang vej igen til den endelige sejr, når Storbritannien forlader EU. Det næste store slag vil stå om den reviderede europæiske forfatning. Jeg vil gerne slutte mig til dem, der stiller krav om en posthuman kongelig benådning til den metriske martyr, Steve Thoburn, der i 2000 blev dømt for den grufulde strafbare handling, nemlig at sælge bananer i pund og ounces.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin (NI). - (DE) Fru formand! Jeg vil gerne fortælle offentligheden og de kompetente instanser om et oprørende tilfælde af hindring af arbejdet for en løsgænger i Europa-Parlamentet. Den østrigske spidskandidat for Det Liberale Forum ved de sidste studenterrådsvalg Martin Ehrenhauser modtog den 20. april 2007 et brev: "Vi tilbyder Dem en stilling som kontraktansat fra 15. maj 2007 for Løsgængernes politiske gruppe i Europa-Parlamentet." Hr. Ehrenhauser rejste derhen. Pludselig gjaldt brevet ikke længere. Årsagen var en politisk anvisning fra højeste sted, fra den nye generalsekretær Harald Rømer.

Det går ikke. Det blev pludselig iværksat, og det rammer i dette tilfælde mig. Som De ved, har alle medlemmer ret til at arbejde med mindst en parlamentsmedarbejder i sin gruppe på sit modersmål. Kun jeg bliver nægtet det, fordi man vil gøre arbejdet vanskeligere for en besværlig kritiker. Samtidig bevilger netop de store grupper sig selv hærskarer af partitro medarbejdere. I alt beskæftiger Parlamentet tusinder af medarbejdere.

Jeg opfordrer Præsidiet og de kompetente instanser til at undersøge denne sag. Den slags skader Parlamentet, og det skader også demokratiforståelsen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaroslav Zvěřina (PPE-DE). - (CS) Fru formand, mine damer og herrer! I disse postmoderne tider bliver ægteskabet mindre og mindre populært, især blandt unge, selv om det fortsat er grundlaget for familien. Det er således i medlemsstaternes og i hele EU's interesse at bakke op om ægteskabet. Efter vores tiltrædelse af EU hører jeg ofte klager over de langvarige komplikationer, som statsborgere, der gifter sig med statsborgere fra andre medlemsstater, skal leve med.

Det er vanskeligt for EU-borgere at forstå, at EU-medlemsstaterne ikke har indgået nogen aftale om gensidig anerkendelse af officielle dokumenter. Mænd og kvinder, der ønsker at gifte sig, er tvunget til at bruge tid og kræfter på henvendelser til en række forskellige kontorer, hvor de skal opfylde bureaukratiske formaliteter for at få lov til at indgå ægteskab. Som medlem af Europa-Parlamentet har jeg også vanskeligt ved at forstå, hvorfor kontorerne i de enkelte medlemsstater nægter at anerkende almindelige vielsesattester eller bekræftelser på statsborgerskab. Unge mennesker finder det særligt vanskeligt at indhente standarddokumenter, der skal legaliseres. Jeg nærer ingen illusioner om vores evne til at harmonisere lovgivningen. Vores borgere fortjener ikke desto mindre nogle simple foranstaltninger, der forenkler disse love.

 
  
MPphoto
 
 

  Eugenijus Gentvilas (ALDE). - (LT) Fru formand! Rusland opfører sig skammeligt over for Estland og forsøger ikke engang at skjule sin adfærd. Russerne har indført en økonomisk blokade over for en EU-medlemsstat. Rusland har tidligere handlet med større listighed i Letland og Litauen og i andre lande, og dette er måske årsagen til, at EU har båret over med de fleste af Ruslands tiltag. Efter begivenhederne i Estland opfordrer jeg Dem på det kraftigste til at genoverveje EU's forbindelser med Rusland. Det strategiske partnerskab bør erstattes af et principfast, hæderligt og pragmatisk samarbejde.

Jeg mener, at det er meget vigtigt at udsætte mødet den 18. maj i Samara. Vi er nødt til at meddele Rusland, hvilke betingelser der efter EU's opfattelse skal opfyldes, før disse møder kan genoptages fremover. Javier Solana skal tage til Moskva og redegøre klart for EU's holdning. EU har argumenter nok. Jeg frygter dog, at visse europæiske ledere foretrækker at blive fotograferet sammen med den antidemokratiske Putin endnu en gang, snarere end at forsvare EU's demokratiske værdier.

 
  
MPphoto
 
 

  Malcolm Harbour (PPE-DE). - (EN) Fru formand! Jeg vil gerne indledningsvis fortælle Dem - og jeg håber, at De vil overbringe denne besked til formanden - at jeg glædede mig meget over formandens initiativ til at invitere modtagere af Nobel-prisen til at deltage her i eftermiddag, herunder navnlig over de velrenommerede videnskabsfolks indlæg. Vi skal i gang med at behandle en lang række spørgsmål, der også berører det videnskabelige og teknologiske område, og dialogen med aktørerne på det videnskabelige og teknologiske område er utilstrækkelig. Jeg vil gerne benytte lejligheden her i aften til at henlede alle kollegernes opmærksomhed på, at Parlamentets STOA-Panel (Vurdering af Videnskabelige og Teknologiske Projekter), som jeg har den glæde at være næstformand for, og som min kollega hr. Busquin er formand for, afholder et større arrangement i juni i forbindelse med mødet i Strasbourg, det såkaldte STOA Experience. Der vil blive arrangeret udstillinger af nylige arbejder, og en lang række velrenommerede videnskabsfolk vil deltage og drøfte vores igangværende projekter med os. Jeg håber, at en lang række kolleger vil benytte denne lejlighed til at fremme dialogen mellem Parlamentets medlemmer og de førende aktører på det videnskabelige og teknologiske område i EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Tak, fordi De gjorde opmærksom herpå.

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE). - (EN) Fru formand! Jeg vil gerne understrege en kendsgerning, som ikke er almindeligt kendt i EU, nemlig, at - bortset fra Danmark - er biler dyrest i mit land, det mindste land i EU. Dette skyldes primært en ekstraordinær afgift, den såkaldte registreringsafgift, der til tider er højere end selve bilens værdi. Dette betyder, at i et land, hvor lønningerne ligger på niveau med lønningerne i de fleste mellemindkomstlande i Europa, er priserne på såvel nye biler som brugtbiler eksorbitante. Dette skaber et ubehørigt pres på middel- og lavindkomstfamilier, når de skal udskifte deres bil. Det indvirker også på de globale klimaændringer. Selv om Malta er et lille land, har bilejerne overordentlig vanskeligt ved at udskifte deres biler med mere effektive og energibesparende biler og biler, der producerer mindre udstødningsgas.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE). - (EN) Fru formand! Som irsk medlem glæder jeg mig over mit ene minuts taletid, hvor jeg har lejlighed til at slutte mig til de mange medlemmer, der lovpriser gårdagens begivenheder i Belfast. Det er så sandelig passende, at vi tidligere i dag takkede Betty Williams, Mairead Corrigan, David Trimble og John Hume, alle modtagere af Nobel-prisen, for deres bidrag til fredskonsolidering og -bevaring i Nordirland. Betty Williams og Mairead Corrigan arbejdede i lokalsamfundet, og det er her, der skabes virkelig fredskonsolidering, mellem folk, mellem familier, mellem naboer og mellem lokalsamfund. Vi har imidlertid også brug for politisk lederskab med henblik på at fremme processen, og vi har i dag hædret to af disse politikere, David Trimble og John Hume. Der er også mange andre politikere på forskellige niveauer, der har løbet en risiko for fredens skyld, og de fortjener også vores tak.

I forbindelse med markeringen af halvtredsårsdagen for oprettelsen af EU er det yderst passende at anerkende, at EU også har spillet en vigtig rolle i fredsprocessen i Nordirland i form af moralsk og økonomisk støtte. På baggrund af denne støtte mener jeg, at jeg på egne vegne og på vegne af det irske folk kan takke EU for den udviste tillid og støtte til vores fredsbestræbelser.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio De Blasio (PPE-DE) . - (HU) Fru formand! Igennem de seneste seks år har fabrikker beliggende i Østrig forurenet Rába-floden. Når Rába-floden krydser den ungarske grænse, er den allerede fyldt med forurenet, skummende vand. Den ungarske miljøminister, der trådte tilbage i går, gav de østrigske fabrikker en frist til den 1. maj til at standse forureningen, men der er endnu ikke sket fremskridt. Den 1. april indgav jeg sammen med min kollega personligt et andragende fra Folkepartiets ungarske delegation, hvori den østrigske forbundsregering opfordres til at træffe de nødvendige foranstaltninger. Vi har indtil dato ikke modtaget noget svar på vores andragende.

Den østrigsk-ungarske kommission for grænsefloder, der gav fabrikkerne en driftstilladelse for mange år siden, afholder sit årlige møde i øjeblikket. Denne kommission er sammensat af repræsentanter fra de to staters regeringer, og de er ligeledes bemyndiget til at tilbagekalde vandrettighederne. Vi må gøre vores yderste for at standse denne skadelige, grænseoverskridende miljøforurening, Jeg opfordrer derfor den østrigsk-ungarske kommission for grænsefloder, og således indirekte regeringerne i de to berørte medlemslande, til at tilbagekalde vandrettighederne for de fabrikker, der forurener floden, med øjeblikkelig virkning - og jeg beder i denne forbindelse Parlamentet om hjælp.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE). - (EN) Fru formand! Samtidig med at vi fejrer halvtredsårsdagen for europæiske værdier og grundlæggende principper, er demokratiet truet i et kandidatland. Tyrkiets valgte regering trues åbenlyst af landets største fjende, hærgeneralerne. Den tyrkiske hær ønsker ikke at beskytte demokratiet, men derimod at ødelægge det. Uanset vores personlige holdning til Tyrkiets tiltrædelse af EU er det til vores fordel og til det tyrkiske folks fordel, at Tyrkiet fortsætter sin reformproces. Det er vores pligt at støtte den politiske magt i Tyrkiet, der i dag repræsenteres af hr. Erdogans regering, i kampen mod de anakronistiske væbnede styrker, der ledes af generalstabschef, general Buyukanit. Jeg anmoder Europa-Parlamentets formand om at fremsætte en erklæring hurtigst muligt, hvori vi giver udtryk for vores fulde støtte til den tyrkiske regering og vores modstand mod hærens indblanding i landets politiske forhold.

Parlamentets budskab til de tyrkiske hærgeneraler skal være klart og tydeligt. "Bliv på kasernerne, og stop krigen mod demokratiet".

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). - (SK) Fru formand! Jeg har gennem ganske lang tid fulgt situationen vedrørende de politiske fanger i Cuba. Jeg glædede mig over nyheden om, at en række oppositionsgrupper for nylig havde fremsat en fælles erklæring, hvori de forpligtede sig til at følge en fælles strategi i kampen for en fredelig overgang til demokrati på øen.

Erklæringen er bl.a. blevet underskrevet af velkendte dissidenter som f.eks. Oswaldo Payá fra den kristlig-demokratiske frihedsbevægelse, Elizardo Sanchez fra Kommissionen for menneskerettigheder i Cuba og national forsoning og Martha Beatriz Roque og René Gómez Manzano fra Forsamlingen for fremme af civilsamfundet. Dokumentet blev også underskrevet af medlemmerne af Damerne i hvidt, en organisation oprettet af de politiske fangers hustruer.

En forenet og fredelig opposition er af afgørende betydning for gennemførelsen af de ændringer, som befolkningen har brug for. Vi må ikke se bort fra, at på trods af visse politiske og filosofiske holdningsforskelle, har disse grupper de samme mål, herunder respekt for menneskerettigheder, frigivelse af politiske fanger, ikkevold og samarbejde.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). - (SK) Fru formand! Formålet med min redegørelse er at advare europæiske forbrugere, der går med kinesiske tekstilprodukter. Mange af disse produkter er desværre farvet med azofarvestoffer, der ikke opfylder standarderne i direktiv 2002/61/EF om azofarvestoffer.

Når man går med sådanne tekstilprodukter, trænger azofarvestofferne ind i kroppen som en stille, kræftfremkaldende dræber. Så sent som i maj 2006 testede godkendte laboratorier i byen Svit i Slovakiet 90 tekstilvarer for børn tilfældigt udvalgt på det slovakiske marked, hvoraf de fleste var importeret fra Kina, og det viste sig, at hvert 15. produkt indeholdt farlige stoffer.

Det er rimeligt at antage, at man vil kunne finde store sendinger af stort set identiske tekstilvarer på markederne i andre EU-medlemsstater. Da disse produkter er yderst farlige, opfordrer jeg Kommissionen til at gribe effektivt ind med henblik på at minimere tidsintervallet fra indsamlingen af prøver til offentliggørelsen af en advarsel gennem RAPEX-systemet. Det nuværende tidsinterval på tre og en halv måned er tilstrækkelig lang tid til, at det farlige produkt kan nå at blive udsolgt og forsvinde fra markedet. Jeg mener, at dette er meget foruroligende, og det er min stærke overbevisning, at vi er nødt til at gribe ind.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Fru formand! Det hedder sig, at det er i nøden, man skal kende sine venner. Polens bærfrugtavlere er i øjeblikket i krise som følge af frosten, der har ramt Polen gennem i de seneste uger. Disse landbrugere og deres familier vil snart synke ned i fattigdom. Polens landbrugere håber på en eller anden form for støtte fra EU, og at en eller anden vil række en hjælpende hånd. Det burde rent faktisk ske, idet det er det, solidaritet handler om. Det er det, sammenhold og gensidig bistand i svære tider handler om. Lech Walesa, der er til stede i dag, kan fortælle meget mere om det. Støtte fra EU vil skabe et godt klima og øge vores borgeres respekt for EU. Her i Parlamentet, i EU-institutionerne, er vi nødt til at afholde et topmøde med henblik på at udvikle EU-instrumenter, der kan hjælpe lande, regioner og industrier, der er blevet ramt af naturkatastrofer.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Forhandlingen er afsluttet.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik