Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 9 Μαΐου 2007 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

17. Θέσπιση κανόνων σχετικά με τις ονομαστικές ποσότητες για προσυσκευασμένα προϊόντα (συζήτηση)
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση (A6-0144/2007) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις ονομαστικές ποσότητες για προσυσκευασμένα προϊόντα, για την κατάργηση των οδηγιών 75/106/ΕΟΚ και 80/232/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της οδηγίας 76/211/ΕΟΚ του Συμβουλίου (13484/1/2006 – C6 0039/2007 – 2004/0248(COD)) (εισηγητής: ο κ. Jacques Toubon).

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Toubon (PPE-DE), εισηγητής. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Verheugen, κυρίες και κύριοι, η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών σας συστήνει να εγκρίνετε την κοινή θέση του Συμβουλίου, τροποποιημένη από κάποιες τροπολογίες: μια τροπολογία που περιλαμβάνει μια ρήτρα διασφάλισης στο τέλος των μεταβατικών περιόδων, μια διάταξη που ενθαρρύνει την επέκταση της τιμής ανά μονάδα μέτρησης, ένα σύστημα που διασφαλίζει ότι ο βρετανικός άρτος θα συνεχίσει να διατίθεται στην αγορά στα σημερινά μεγέθη του και, τέλος, μια δήλωση της Επιτροπής που μπορεί να εξηγήσει και να εξασφαλίσει ακριβώς τη σταδιακή κατάργηση των αποθεμάτων των μπουκαλιών που είναι εκτός προδιαγραφών. Ωστόσο, ο πυρήνας αυτής της οδηγίας είναι, αφενός, η ελευθερία στα μεγέθη συσκευασίας και, αφετέρου, τα υποχρεωτικά μεγέθη συσκευασίας, για πέντε χρόνια, για το γάλα, τα ζυμαρικά, το βούτυρο και τον καφέ και, για έξι χρόνια, για τη λευκή ζάχαρη. Αυτό σας προτείνεται.

Πώς φθάσαμε, όμως, σε αυτό το σημείο; Στην πρώτη ανάγνωση, βάσει της δική του μελέτης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατήρησε τα υποχρεωτικά μεγέθη συσκευασίας για μια σειρά προϊόντων, σε μόνιμη παρέκκλιση από τη γενική ελευθέρωση των μεγεθών συσκευασίας την οποία πρότεινε η Επιτροπή. Η τελευταία, σε μια θέση αρχής, παρουσίασε μια αναθεωρημένη πρόταση που ήταν εντελώς αντίθετη με το κείμενο του Κοινοβουλίου. Τότε μπόρεσα να αρχίσω εκ νέου τις συνομιλίες με την Επιτροπή και τη φινλανδική Προεδρία του Συμβουλίου. Η τελευταία κατόρθωσε να επιτύχει την έγκριση μιας κοινής θέσης που συμπεριλάμβανε κάποιες από τις παρεκκλίσεις που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά μόνο για μια περιορισμένη περίοδο, μια μεταβατική περίοδο.

Πρότεινα να δεχθούμε τα κύρια σημεία αυτής της θέσης, με την προϋπόθεση ότι θα συνοδευόταν από δύο πρόσθετες εγγυήσεις. Πρώτον, ότι η Επιτροπή μπορεί να προτείνει τη συνέχιση ορισμένων υποχρεωτικών μεγεθών συσκευασίας για κάποια προϊόντα που διατίθενται μαζικά στην αγορά αν οι καταναλωτές υποστούν διαταραχές στο τέλος της μεταβατικής περιόδου και, δεύτερον, ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να επεκτείνουν την τιμή ανά μονάδα μέτρησης στα τοπικά καταστήματα. Αυτό αποφάσισε η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών βάσει της πρότασής μου και αυτό επίσης συμφωνήσαμε με το Συμβούλιο και την Επιτροπή στο τέλος των δύο τριμερών διαλόγων που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες.

Επίσης, κυρίες και κύριοι, θα αποκομίσω τρία διδάγματα από αυτήν τη νομοθετική διαδικασία. Καταρχάς, σε αυτήν την περίπτωση, διενεργήσαμε για πρώτη φορά εκτίμηση επιπτώσεων. Αναθέσαμε αυτήν την εκτίμηση σε έναν ανεξάρτητο οργανισμό, και ήταν η πρώτη φορά που το Κοινοβούλιο χρησιμοποίησε αυτήν τη διαδικασία, η οποία έχει, πιστεύω, λαμπρό μέλλον. Δεύτερον, αυτό που κάνουμε σημαίνει ότι η βελτίωση της νομοθεσίας δεν συνίσταται υποχρεωτικά στην κατάργηση όλης της νομοθεσίας διότι –και αυτό είναι το τρίτο δίδαγμα που μπορώ να αντλήσω– μέσω αυτής της συζήτησης, λάβαμε σοβαρά υπόψη τις ανάγκες των καταναλωτών και, ιδιαίτερα, των πιο ευάλωτων καταναλωτών.

Για τον λόγο αυτόν, κυρίες και κύριοι, προτείνω το Κοινοβούλιό μας να ψηφίσει αύριο υπέρ των τριών τροπολογιών που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον κ. Toubon για την εποικοδομητική του εργασία γι’ αυτήν την πολύ δύσκολη νομοθετική πρόταση και συμφωνώ με όλα όσα είπε, ειδικά ως προς τα διδάγματα που πρέπει να αντλήσουμε από αυτόν τον φάκελο. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι: ελπίζω ότι το Συμβούλιο θα αποφασίσει να ακολουθήσει το παράδειγμα του Κοινοβουλίου και ότι όταν θα τροποποιεί μελλοντικά νομοθετικές προτάσεις, θα διεξάγει και αξιολόγηση επιπτώσεων. Αυτό, ασφαλώς, θα βοηθούσε πολύ στο συνεχιζόμενο έργο μας για τη δημιουργία καλύτερης νομοθεσίας.

Βασικά, ένα μέρος ενός μείζονος έργου που επιτελεί η Επιτροπή και όλα τα άλλα θεσμικά όργανα είναι η βελτίωση της νομοθεσίας. Αρχίσαμε με σαφή πολιτικό στόχο να βελτιώσουμε και να απλουστεύσουμε την υφιστάμενη κοινοτική νομοθεσία. Ο κ. Toubon έχει απόλυτο δίκιο: βελτίωση δεν σημαίνει κατάργηση. Βελτίωση της νομοθεσίας σημαίνει να γίνει απλούστερη, πιο διαφανής και πιο εύκολη στη χρήση. Φυσικά, όμως, πρέπει να διατηρηθούν τα επίπεδα προστασίας που έχουμε επιτύχει. Καταρχήν, σε αυτό συμφωνούν όλα τα θεσμικά όργανα και ασφαλώς και οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις. Ωστόσο, παρά τη συμφωνία αυτή ως προς τα θέματα αρχής, πάντα υπάρχουν συγκεκριμένες επιφυλάξεις όταν εκπονείται και υποβάλλεται μια πρόταση. Τότε καθίσταται σαφές ότι απαιτείται ένας πολιτικός συμβιβασμός, και χαίρομαι γιατί στην προκειμένη περίπτωση καταλήξαμε μαζί σε μια καλή λύση.

Ποιο είναι στην πραγματικότητα το ζητούμενο; Εδώ έχουμε να κάνουμε με κανονισμούς της δεκαετίας του ’70 και του ’80. Τότε είχαν θεσπιστεί υποχρεωτικά μεγέθη για μεγάλο αριθμό συσκευασμένων προϊόντων, στα οποία περιλαμβάνονταν πολλά και διάφορα αγαθά όπως οδοντόπαστα, απορρυπαντικά, κροκέτες ψαριών, πελτές ντομάτας, διαλυτικά, αλλά και νωπή και ξηρή τροφή για σκύλους και γάτες.

Τον καιρό που θεσπίστηκε αυτό, πριν από περίπου 30 χρόνια, ήταν ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθούν δύο στόχοι: πρώτον, να ανοίξει ακόμα περισσότερο η εσωτερική αγορά προϊόντων όπως προβλεπόταν στις Συνθήκες της Ρώμης, και δεύτερον, να εξασφαλιστεί το απαραίτητο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών στο διασυνοριακό εμπόριο των εν λόγω αγαθών.

Όμως, από τότε έχουμε αναπτύξει σημαντικά την εσωτερική αγορά και την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το θέμα είναι τώρα να συνεχίσουμε την απλούστευση και την εναρμόνιση των κανονισμών για τα μεγέθη συσκευασίας. Εδώ η μείωση των κανονιστικών ρυθμίσεων σημαίνει περισσότερη καινοτομία και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα.

Είμαι πεπεισμένος ότι αυτή η πρόταση θα έχει θετικά αποτελέσματα, ιδίως για τους καταναλωτές, οι οποίοι θα αποκτήσουν μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής. Επίσης, χάρη στην υφιστάμενη οδηγία για την τιμή μονάδας (ανά κιλό ή λίτρο) θα μπορούν και μελλοντικά να συγκρίνουν εύκολα τις τιμές συσκευασιών διαφορετικού μεγέθους.

Ευχαριστώ τον εισηγητή για τον ζήλο του και θεωρώ επίσης ότι συμφωνήσαμε ως προς τις μεταβατικές ρυθμίσεις. Ανταποκρινόμενη στο αίτημα του Σώματος, η Επιτροπή θα επανεξετάσει την κατάσταση σε μερικά χρόνια. Επομένως, τίποτα πια δεν εμποδίζει τη συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Malcolm Harbour, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, καθώς έχω λίγο περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μου, θέλω να σας συγχαρώ για την εκλογή σας ως Αντιπροέδρου. Είστε αξιόλογη συνάδελφος στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, και γι’ αυτό χαίρομαι ιδιαιτέρως που λαμβάνω τον λόγο ενόσω προεδρεύετε εσείς της αποψινής συνεδρίασης.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον Jacques Toubon, ο οποίος νομίζω ότι ηγήθηκε μιας εξαιρετικής προσπάθειας αναθεώρησης αυτής της διαδικασίας, όπως επεσήμανε ο Επίτροπος. Συμφωνώ εξάλλου με όσα ανέφερε ο Επίτροπος για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίσαμε αυτό το θέμα. Φρονώ ότι υπήρξαμε μια από τις πρώτες επιτροπές του Κοινοβουλίου που ζητούν αξιολόγηση αντικτύπου για τις προτάσεις τροπολογιών που καταθέτουν. Ορισμένα από τα θέματα που τέθηκαν στο πλαίσιο αυτής της αξιολόγησης αντικατοπτρίζονται τώρα στις τροπολογίες τις οποίες θα στηρίξουμε αύριο, ιδίως όσον αφορά τις ρήτρες διασφάλισης, ούτως ειπείν, τις οποίες θα κληθεί να τηρήσει η Επιτροπή για την προσεκτική παρακολούθηση της συμπεριφοράς της αγοράς.

Γενικώς, υποστηρίζουμε σε μεγάλο βαθμό τους στόχους σας, κύριε Επίτροπε, όσον αφορά την προώθηση της διαδικασίας εξάλειψης της περιττής νομοθεσίας, μεγάλο μέρος της οποίας είναι 20 ή 30 ετών, όπως επισημάνατε. Τώρα που οι καταναλωτές είναι καλύτερα ενημερωμένοι, επιθυμούμε να μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτό το γεγονός και να ενημερώνονται σχετικά με τις τιμές.

Επιθυμούμε να προσφέρουμε στους παραγωγούς την ευελιξία να παράγουν προϊόντα σε διάφορα μεγέθη συσκευασίας τα οποία θα εξυπηρετούν οικογένειες με διαφορετικούς αριθμούς μελών. Οφείλω να δηλώσω ότι στη χώρα μου –υποπτεύομαι δε ότι αυτό ισχύει και σε άλλες χώρες– έχει προκαλέσει μεγάλη έκπληξη η διαπίστωση ότι η Επιτροπή προτείνει ένα μέτρο απορρύθμισης. Όπως θα διαπιστώσετε αν διαβάσετε ορισμένες γραφικές ειδήσεις σε εφημερίδες της χώρας μου, αυτή η οδηγία έχει παρερμηνευθεί σε μεγάλη έκταση, καθώς σε πολλές περιπτώσεις υποστηρίζεται ότι εμποδίζει την πρόσβαση των βρετανών καταναλωτών στα αγαπημένα τους μεγέθη συσκευασίας. Νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθείτε, ως Επιτροπή, με το γεγονός ότι η παρερμηνεία είναι τόσο εύκολη, δεδομένου ότι επί του παρόντος αυτή η πρόταση είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη. Εκφράζω, λοιπόν, σε εσάς και στο Συμβούλιο, τη βαθιά ευγνωμοσύνη μου διότι προσφέρετε στους καταναλωτές προσυσκευασμένου άρτου του Ηνωμένου Βασιλείου –ήτοι σε ποσοστό που υπερβαίνει το 80% των τακτικών καταναλωτών άρτου καθημερινά– εγγυήσεις ότι τα παραδοσιακά μεγέθη φραντζόλας, τα οποία θεωρούν ότι απειλούνται από αυτήν την πρόταση, θα παραμείνουν αμετάβλητα και ότι θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν και να καταναλώνουν κάθε πρωί με τη μαρμελάδα τους φέτες ψωμιού οι οποίες θα έχουν τα παραδοσιακά μεγέθη του προσυσκευασμένου άρτου στα οποία έχουν συνηθίσει.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyne Gebhardt, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, θεωρώ ότι η νομοθεσία για την οποία συζητάμε σήμερα είναι πολύ σημαντική διότι, φυσικά, η οδηγία αυτή δημιουργήθηκε στο παρελθόν με σκοπό να ανοίξει την αγορά αγαθών.

Τώρα το άνοιγμα των αγορών και η παραγωγή ονομαστικών ποσοτήτων αντικαταστάθηκαν από την προστασία των καταναλωτών. Ως εκ τούτου, το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτήν την πρόταση είναι εξαιρετικά σημαντικό, και γι’ αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δήλωσε ρητά ότι η απλή κατάργηση όλων των κανόνων στον τομέα αυτόν μπορεί να προξενούσε δυσκολίες ειδικά στους ανθρώπους με αναπηρίες και κυρίως σε άτομα με μειωμένη όραση. Στις μεγάλες υπεραγορές, για παράδειγμα, μπορούμε να δούμε ότι οι τιμές δεν είναι πάντα τόσο ευκρινείς όσο θα έπρεπε.

Για το Κοινοβούλιο, είναι πολύ σημαντικό να απευθυνθεί έκκληση προς τα κράτη μέλη ότι δεν αρκεί να υπάρχουν οι τιμές μονάδας σε λίτρα ή κιλά στις μεγάλες υπεραγορές, αλλά θα έπρεπε η μέθοδος αυτή να καθιερωθεί και σε άλλα σημεία πώλησης και να βρεθούν τρόποι γι’ αυτό, διότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους πιο ευάλωτους καταναλωτές. Για εμάς, αυτή η έκκληση ήταν πολύ σημαντική και είναι καλό που εισακούστηκε.

Το δεύτερο σημείο που ενδιαφέρει ιδιαίτερα εμάς τους Σοσιαλδημοκράτες αναφέρθηκε προ ολίγου από τον συνάδελφό μου κ. Harbour. Αφορά τις φραντζόλες ψωμιού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό το μέγεθος συσκευασίας δεν θέλησαν ποτέ να το αμφισβητήσουν ούτε η Επιτροπή, ούτε το Συμβούλιο ούτε το Κοινοβούλιο, όμως η συζήτηση στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει αυτονομηθεί. Για να το εξηγήσουμε αυτό στους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν σημαντικό να συμπεριλάβουμε στη νομοθεσία αυτήν την ανάλογη αιτιολογική σκέψη, προκειμένου να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε πραγματικά –αυτό μου ζήτησαν να το υπογραμμίσω και πάλι βρετανοί συνάδελφοι, ιδίως του Εργατικού Κόμματος– ότι το ψωμί στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα πληγεί κατά κανένα τρόπο, αλλά θα συνεχίσει να πωλείται με τη μορφή που έχουν συνηθίσει οι βρετανοί πολίτες.

Ένα τρίτο σημείο στο ίδιο πλαίσιο αφορά το γεγονός ότι θέλαμε να εξασφαλίσουμε πως αυτές οι ονομαστικές ποσότητες δεν θα καταργηθούν αυτόματα μετά από λίγο διάστημα, αλλά η Επιτροπή θα αξιολογήσει πρώτα τις συνέπειες και τις δυνατότητες και θα διαπιστώσει με τη βοήθεια αξιολόγησης επιπτώσεων αν αυτό είναι σωστό, ποιες θα είναι ενδεχομένως οι συνέπειες και πώς μπορούμε να αντιδράσουμε στις όποιες ανωμαλίες στην αγορά. Η αγορά των απορρυπαντικών μας προσέφερε ένα δείγμα του τι συμβαίνει όταν δεν υπάρχουν ονομαστικές ποσότητες, και στην περίπτωση αυτή μπορούμε να εξετάσουμε τι πρέπει ενδεχομένως να γίνει.

 
  
MPphoto
 
 

  Janelly Fourtou, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Verheugen, κύριε Lütke Daldrup, κυρίες και κύριοι, θέλω καταρχάς να συγχαρώ τον εισηγητή μας και επίσης να τον ευχαριστήσω διότι ο κ. Toubon εργάστηκε σε πνεύμα απόλυτης συνεργασίας με όλους τους συναδέλφους του. Κατά συνέπεια, ενημερωνόμασταν πάντοτε για τις θέσεις τους και για την πρόοδο του φακέλου μετά από κάθε συζήτηση με την Επιτροπή και την Προεδρία του Συμβουλίου. Ο κ. Toubon ζήτησε τη γνώμη μας, παρέχοντάς μας εγκαίρως σαφείς και ακριβείς σημειώσεις, που μας επέτρεψαν να αποφασίσουμε έχοντας πλήρη γνώση των γεγονότων.

Την εποχή της ψηφοφορίας σε πρώτη ανάγνωση, η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη τοποθετήθηκε κατά της διατήρησης των μεγεθών συσκευασίας δεδομένου ότι αυτές οι υποχρεωτικές κατηγορίες δεν υπήρχαν στα 27 κράτη μέλη και οι υποχρεώσεις αυτές θα μπορούσαν να δημιουργήσουν εμπόδια στην καινοτομία και τον ανταγωνισμό περιορίζοντας την επιλογή των καταναλωτών. Η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, εντούτοις, συντάχθηκε με την κοινή θέση του Συμβουλίου και υποστηρίζει την ιδέα των μεταβατικών περιόδων για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων.

Από την άλλη πλευρά, η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη δεν επιθυμούσε αναγκαστικά την ενσωμάτωση μιας ρήτρας αναθεώρησης στο κυρίως σώμα της οδηγίας, καθώς θεωρούσε ότι η αναφορά σε αυτήν τη ρήτρα αναθεώρησης σε μια αιτιολογική σκέψη ήταν αρκετή. Αναγνωρίζοντας, ωστόσο, τις ικανότητες πειθούς του εισηγητή, η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη θα τον υποστηρίξει σε αυτό το σημείο, όπως, μπορώ να προσθέσω, θα υποστηρίξει τις τροπολογίες του συνολικά.

Πέρα από αυτήν την ψηφοφορία, ωστόσο, επιτρέψτε μου να εκφράσω τη θλίψη μου για το γεγονός ότι κανένα από τα θεσμικά όργανα δεν υιοθέτησε την ιδέα των πινάκων αντιστοιχίας, που προτεινόταν στο άρθρο 8 της βασικής πρότασης. Σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται στην πραγματικότητα να καταρτίσουν προς όφελος δικό τους και προς το συμφέρον της Κοινότητας τους δικούς τους πίνακες αντιστοιχίας μεταξύ των οδηγιών και των μεταβατικών μέτρων και, προπάντων, να τους δημοσιοποιήσουν. Το σημείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, η οποία είναι ιδιαίτερα δεσμευμένη στη βελτίωση της νομοθεσίας για τους καταναλωτές και, πέρα από αυτό, μάχεται για την καλύτερη ενημέρωση των ευρωπαίων πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE).(SV) Κυρία Πρόεδρε, τα μέλη της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών από τη Σουηδία αντιτίθενται σε εκπόνηση οδηγίας σχετικά με τις συσκευασίες. Στην ιδανική περίπτωση, θα επιθυμούσαμε η οδηγία να καταργηθεί αυτούσια. Κατέβαλα προσπάθειες ώστε να διασωθούν οι σουηδικές συσκευασίες γάλακτος, να μειωθεί η γραφειοκρατία και να αποτραπεί μια άσκοπη συζήτηση για το ποιος στερεί το γάλα ποιου.

Ο εισηγητής, κ. Toubon, επεδίωξε και πέτυχε συμβιβασμό μέσω διαπραγματεύσεων, με βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με το Συμβούλιο. Ο συμβιβασμός πλέον φαίνεται να διαφέρει αρκετά.

Σήμερα έχουμε 9 Μαΐου, ημέρα ειρήνης για την Ευρώπη. Το σύνθημα είναι «κήρυγμα αντί πολέμου» και στο πνεύμα αυτό θα προσπαθήσω να είναι και η δική μου συμβολή. Οι διαπραγματεύσεις προϋποθέτουν συμβιβασμό. Οποιοσδήποτε είναι σε θέση να συμβιβάζεται, συμβάλλει στην εξέλιξη της Ευρώπης. Είναι δυσκολότερο να λέει κανείς ναι εκεί που πρέπει, από το να λέει όχι. Προσωπικά, είμαι υπέρ του συμβιβασμού που πέτυχε ο κ. Toubon, ανεξαρτήτως εάν συμμερίζονται ή όχι την άποψή μου αυτή οι σουηδοί συνάδελφοί μου. Έτσι εορτάζω εγώ την 9η Μαΐου, επιδεικνύοντας δηλαδή λίγη παραπάνω προθυμία να συμβιβαστούμε στο ζήτημα της οδηγίας σχετικά με τις συσκευασίες, διότι με αυτόν τον τρόπο κτίζεται η σύγχρονη Ευρώπη – πέτρα την πέτρα, συμβιβασμό με συμβιβασμό. Επιθυμώ επίσης να προσπαθήσω να βοηθήσω, επομένως συμφωνώ εν τέλει με την πρόταση και τελειώνοντας θα έλεγα:

(FR) Τα σέβη μου, κύριε Toubon.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Στην πραγματικότητα, κυρία Cederschiöld, ο κ. Toubon βρίσκεται πίσω σας, στην άλλη πλευρά της Αίθουσας. Εν πάση περιπτώσει, η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου