Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 9 mei 2007 - BrusselUitgave PB
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering : zie notulen
 3.Samenstelling van de Tijdelijke Commissie klimaatverandering (termijn voor de indiening van amendementen): zie notulen
 4.Agenda
 5.Opgave van financiële belangen: zie notulen
 6.Schriftelijke verklaringen (indiening): zie notulen
 7.Schriftelijke verklaringen (artikel 116): zie notulen
 8.Van de Raad ontvangen verdragsteksten: zie notulen
 9.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 10.Versterking van de Europese wetgeving inzake voorlichting en raadpleging van werknemers (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 11.Verklaring van de Voorzitter (Estland)
 12.Top EU/Rusland (debat)
 13.De hervormingen in de Arabische wereld: welke strategie voor de Europese Unie? (debat)
 14.Installatie van spiegels op bestaande vrachtwagens (debat)
 15.Openbaar personenvervoer per spoor en over de weg (debat)
 16.Spreektijd van één minuut (artikel 144 van het Reglement)
 17.Vaststelling van regels betreffende nominale hoeveelheden voor voorverpakte producten (debat)
 18.Goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (kaderrichtlijn) (debat)
 19.Hoorn van Afrika (debat)
 20.Evaluatie Euratom - 50 jaar Europees kernenergiebeleid (debat)
 21.Gevolgen voor de volksgezondheid van het vliegtuigongeluk in Groenland (debat)
 22.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 23.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (454 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (926 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid