Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 9 maj 2007 - BrysselEUT-utgåva
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 3.Sammansättning av det tillfälliga utskottet för klimatförändringar (tidsfrist för ingivande av ändringsförslag): se protokollet
 4.Föredragningslista
 5.Uppgifter om ekonomiska intressen: se protokollet
 6.Skriftliga förklaringar (inkomna dokument): se protokollet
 7.Skriftliga förklaringar (artikel 116 i arbetsordningen): se protokollet
 8.Avtalstexter översända av rådet: se protokollet
 9.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 10.Förstärkning av europeisk lagstiftning beträffande information och samråd med arbetstagare (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 11.Uttalande av talmannen (Estland)
 12.Toppmöte EU/Ryssland (debatt)
 13.Reformerna i arabvärlden: Vilken strategi för Europeiska unionen? (debatt)
 14.Montering i efterhand av backspeglar på tunga lastbilar (debatt)
 15.Kollektivtrafik på järnväg och väg (debatt)
 16.Anföranden på en minut (artikel 144 i arbetsordningen)
 17.Bestämmelser för färdigförpackade varors nominella mängder (debatt)
 18.Godkännande av fordon och släpvagnar (debatt)
 19.Afrikas horn: EU:s regionala politiska partnerskap för fred, säkerhet och utveckling (debatt)
 20.Utvärdering av Euratom (debatt)
 21.Skydd av miljön mot strålning till följd av en olycka med ett militärflygplan på Grönland (framställning nr 720/2002) (debatt)
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 23.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (434 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (867 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy