Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 10 maj 2007 - Bryssel EUT-utgåva

4. Anslagsöverföringar: se protokollet
Protokoll
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy