Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2000/0212(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0131/2007

Ingediende teksten :

A6-0131/2007

Debatten :

PV 09/05/2007 - 16
CRE 09/05/2007 - 16

Stemmingen :

PV 10/05/2007 - 7.2
CRE 10/05/2007 - 7.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0174

Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 10 mei 2007 - Brussel Uitgave PB

7.2. Openbaar personenvervoer per spoor en over de weg (stemming)
PV
  

- Verslag-Meijer (A6-0131/2007)

 
  
  

Vóór de stemming over amendement 66:

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE-DE). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, ik stel deze mondelinge vraag namens collega Piecyk van de Socialistische Fractie. Ik verwijs hier naar de Engelse tekst, waarin staat: “operator shall be required to perform a major part”. Die woorden “major part” zouden vervangen moeten worden door “a substantial part”. Het is een kleine aanpassing in de tekst die ervoor kan zorgen dat na de inofficiële triloog een compromis tussen Raad, Commissie en Parlement kan worden bereikt.

 
  
MPphoto
 
 

  Paolo Costa (ALDE). – (IT) Mijnheer de Voorzitter, wij kunnen niet akkoord gaan met dit mondelinge amendement, omdat hiermee de strekking van het compromis dat in het kader van de informele triloog was bereikt, radicaal wordt omgegooid. Ik vraag de collega’s dan ook om op te staan.

 
  
  

(Het Parlement verwerpt het mondelinge amendement)

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE-DE). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, aangezien deze mondelinge wijziging niet is aangenomen, zou ik willen vragen om, wanneer we over amendement 66 stemmen, over de oorspronkelijke Engelse tekst te stemmen, omdat de Duitse en de Franse versie geen rekening houden met bepaalde nuances. Ik vraag dus om stemming over de Engelse tekst en een latere controle van de vertalingen.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. Als er geen bezwaren zijn, geldt de Engelse versie als de authentieke tekst.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), rapporteur. – Voorzitter, ik had gevraagd mij het woord te verlenen voordat amendement 67 in stemming zou worden gebracht. Dat had een misverstand kunnen wegnemen.

Met het Duitse voorzitterschap van de Raad is tijdens de onderhandelingen in de periode tussen 12 en 24 april overeengekomen dat in de amendementen 66 en 67 als voorwaarde voor onderaanbesteding wordt gesproken van "significant". Het voorzitterschap bood als alternatief de term "substantial" aan, maar de twee grootste fracties hadden daaraan toen uiteindelijk geen behoefte. Buiten de rapporteur om hebben zij daarna besloten dat in de door zes fracties gezamenlijk ingediende amendementen het woord "major" moest worden gebruikt.

Ik ben het inhoudelijk met ze eens, maar ik heb wel steeds gewaarschuwd dat dit geen deel is van het gesloten compromis en dat het in theorie zou kunnen leiden tot de noodzaak van een derde lezing. Omdat christendemocraten en sociaaldemocraten er blijk van gaven er zeker van te zijn dat zij de Raad en met name Duitsland, dat de voornaamste tegenstander was, van deze wijziging alsnog konden overtuigen, volgde ik ze daarin graag. En ik constateer nu dat ze ook veroordeeld zijn om dat te handhaven, gezien het feit dat er zoveel mensen zijn opgestaan tegen een stemming over een mondeling amendement waarin ze dit allemaal weer zouden willen terugdraaien.

 
  
  

Vóór de stemming over de amendementen 49 en 67:

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE-DE). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, ook hier zou ik namens collega Piecyk willen vragen om in de Engelse tekst “shall be required to perform the major part” te vervangen door “a substantial part”.

 
  
  

(Het Parlement verwerpt het mondelinge amendement)

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE-DE). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, aangezien dit mondelinge voorstel niet is aangenomen, zou ik ook hier willen vragen om, wanneer we over amendement 67 stemmen, over de Engelse tekst te stemmen, omwille van de reeds genoemde problemen in de Duitse en de Franse vertaling.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid