Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0190/2007

Forhandlinger :

PV 09/05/2007 - 12
PV 09/05/2007 - 13
CRE 09/05/2007 - 12
CRE 09/05/2007 - 13

Afstemninger :

PV 10/05/2007 - 7.7
CRE 10/05/2007 - 7.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0178

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 10. maj 2007 - Bruxelles EUT-udgave

7.7. Topmøde EU/Rusland (afstemning)
Protokol
  

Forslag til beslutning RC-B6-0190/2007

 
  
  

Før afstemningen

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Jeg kan meddele Dem, at Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa har trukket sig fra det fælles forslag til beslutning.

 
  
  

Før afstemningen om afsnit 2

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE). - (EN) Hr. formand! Jeg vil stille følgende mundtlige ændringsforslag på vegne af PPE-DE-Gruppen: "understreger betydningen af at styrke enhed og solidaritet blandt EU's medlemsstater i forbindelserne med Rusland; bifalder derfor den fælles linje, som EU har valgt i forhandlingerne med den russiske regering om ophævelse af Ruslands forbud mod import af landbrugsprodukter fra Polen;".

 
  
  

(Parlamentet vedtog det mundtlige ændringsforslag)

Før afstemningen om ændringsforslag 11

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE). - (FR) Hr. formand, mine damer og herrer! I betragtning af diskussionen i går ønsker vi i teksten at erstatte:

(EN) "opfordrer Den Europæiske Union til at udvise solidaritet med Estland i forbindelse med de seneste begivenheder i Tallinn;".

(FR) Hvor Tallinn nævnes i teksten, ønsker vi, at der skal stå:

(EN) "i forbindelse med de seneste begivenheder i Moskva." Hovedproblemet var den måde, hvorpå begivenhederne blev håndteret i Moskva og ikke i Tallinn, og derfor foretrækker vi, at der i teksten står "de seneste begivenheder i Moskva". Det ville være mere rimeligt.

 
  
  

(Parlamentet forkastede det mundtlige ændringsforslag)

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE). - (NL) Hr. formand, mine damer og herrer! På vegne af Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance vil jeg gerne forsøge at formulere et mundtligt ændringsforslag, anden del, punkt 11, bedre og mere korrekt. Anden del ville derefter lyde som følger, og jeg siger det på engelsk: "in particular by means of enhanced dialogue over Ukraine and Belarus and joint efforts to finally resolve the frozen conflicts in Moldova and the South Kaukasus" (især gennem en forstærket dialog om Ukraine og Belarus og fælles bestræbelser på at finde en endelig løsning på de fastfrosne konflikter i Moldova og det sydlige Kaukasus). Altså "Nagorno-Karabach and Georgia" slettes og erstattes af "in Moldova and the South Kaukasus".

 
  
  

(Parlamentet forkastede det mundtlige ændringsforslag)

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik