Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0190/2007

Debatter :

PV 09/05/2007 - 12
PV 09/05/2007 - 13
CRE 09/05/2007 - 12
CRE 09/05/2007 - 13

Omröstningar :

PV 10/05/2007 - 7.7
CRE 10/05/2007 - 7.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0178

Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 10 maj 2007 - Bryssel EUT-utgåva

7.7. Toppmöte EU/Ryssland (omröstning)
Protokoll
  

- Resolutionsförslag: RC-B6-0190/2007

 
  
  

- Före omröstningen:

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. Jag vill informera er om att gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa inte längre stöder resolutionsförslaget.

 
  
  

- Före omröstningen om punkt 2:

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE). – (EN) Herr talman! Jag skulle vilja lägga fram detta muntliga ändringsförslag för PPE-DE-gruppen: ”Europaparlamentet betonar vikten av att stärka enigheten och solidariteten bland EU:s medlemsländer i förbindelserna med Ryssland och välkomnar därför den gemensamma linje som EU hållit i förhandlingarna med Moskva om att häva Rysslands förbud mot import av polska jordbruksprodukter.”

 
  
  

(Det muntliga ändringsförslaget beaktades.)

-Före omröstningen om ändringsförslag 11:

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE).(FR) Mina damer och herrar! Med tanke på de diskussioner vi hade igår vill vi i texten byta ut:

(EN) ”Europaparlamentet uppmanar EU att visa solidaritet med Estland i samband med den senaste tidens händelser i Tallinn.”

(FR) Där Tallinn förekommer i texten skulle vi vilja

(EN) ”I samband med den senaste tidens händelser i Moskva.” Det största problemet var hur händelserna hanterades i Moskva snarare än i Tallinn, och vi skulle därför föredra att det står ”händelserna i Moskva”. Det skulle vara mer passande.

 
  
  

(Det muntliga ändringsförslaget beaktades inte.)

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE). – (NL) Herr talman, mina damer och herrar! Som företrädare för gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen vill jag genom ett muntligt ändringsförslag försöka finna en bättre och mer korrekt ordalydelse i den andra delen av punkt 11 som då skulle få följande lydelse, och jag kommer att läsa upp ändringen på engelska: ”särskilt genom förstärkt dialog om Ukraina och Vitryssland och gemensamma ansträngningar för att äntligen lösa de frostiga konflikterna i Moldova och södra Kaukasus”. ”Nagorno-Karabach och Georgien” skulle därför strykas och ersättas av ”i Moldova och södra Kaukasus”.

 
  
  

(Det muntliga ändringsförslaget beaktades inte.)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy