Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2172(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0127/2007

Ingivna texter :

A6-0127/2007

Debatter :

PV 09/05/2007 - 14
CRE 09/05/2007 - 14

Omröstningar :

PV 10/05/2007 - 7.8
CRE 10/05/2007 - 7.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0179

Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 10 maj 2007 - Bryssel EUT-utgåva

7.8. Reformerna i arabvärlden: Vilken strategi för Europeiska unionen? (omröstning)
PV
  

- Betänkande: Michel Rocard (A6-0127/2007)

 
  
  

- Före omröstningen om ändringsförslag 19:

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE).(IT) Herr talman! Jag föreslår att frasen “full respekt, även juridisk respekt, för olika sexuella läggningar” bör ändras till följande lydelse: “full respekt för och icke-diskriminering av olika sexuella läggningar”.

 
  
  

(Det muntliga ändringsförslaget beaktades.)

- Före omröstningen om ändringsförslag 14:

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE).(IT) Herr talman! Jag föreslår att termen “den palestinska staten” ersätts av “den demokratiska palestinska staten”.

 
  
  

(Det muntliga ändringsförslaget beaktades.)

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique De Keyser (PSE).(FR) Herr talman! Min grupp har inga invändningar mot det muntliga ändringsförslaget, men vi stöder inte ändringsförslag 14, inte ens efter den förändring som gjorts genom det muntliga ändringsförslaget.

 
  
  

- Före omröstningen om ändringsförslag 20:

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE).(FR) Detta är helt enkelt en språklig fråga eftersom det är den franska versionen som bedöms som gällande. Orden ”sekulära islamister” skulle därför inte ersätta orden ”moderata islamister” utan skulle betraktas som ett tillägg.

 
  
  

- Före omröstningen om ändringsförslag 21:

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique De Keyser (PSE).(FR) Herr talman! Marco Cappato har lagt fram ett muntligt ändringsförslag som innebär att han begär att skilsmässan mellan kyrka och stat är mer eller mindre garanterad. Som muntligt ändringsförslag skulle vi vilja tillägga:

(EN) ”som sig bör i alla demokratier”.

(FR) Samtidigt som islam blandar ihop politik och religion finns det bland våra länder i EU faktiskt också de som inte gör någon åtskillnad mellan kyrka och stat.

(Applåder från vänster)

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Tajani (PPE-DE).(IT) Herr talman! Marco Cappatos ändringsförslag handlar om att skilja politisk och religiös makt åt. Vi talar om arabländer och inte om länder i Europa. Om ändringsförslaget handlar om arabländerna är vi överens, för när vi talar om kyrkan hänvisar vi endast till den katolska eller protestantiska kyrkan.

Detta ändringsförslag handlar om religiös och politisk makt och det bör klargöras att vi enbart avser dessa två, eftersom jag tyckte mig ana ett försök att föra in främmande inslag i detta betänkande i Véronique de Keysers anförande.

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. Véronique de Keysers ändringsförslag innehöll en fras som är av universell omfattning. Den lyder ”i alla demokratier”. Ändringsförslaget är därför menat att ha en universell omfattning.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE).(IT) Herr talman! Véronique de Keysers ändringsförslag gläder mig personligen, eftersom jag själv anser det vara mer eller mindre självklart. Men om det inte är det så finns det ännu större anledning att lägga fram detta ändringsförslag.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Tajani (PPE-DE).(IT) Herr talman! Jag anser att alla har rätt att tala i denna kammare, uttrycka sina åsikter och ha tillgång till tydlig information i de texter som vi förväntas anta.

När det gäller originaltexten i Marco Cappatos ändringsförslag står det på italienska: ”anche garantendo l'indipendenza e la separazione delle istituzioni e del potere politico dalle autorità religiose” – ”även garantera självständigheten och åtskillnaden mellan å ena sidan politiska institutioner och politisk makt och å andra sidan religiösa auktoriteter”. Detta är texten, men vi talar om kyrkan och staten. Begreppen är ”politisk makt” och ”religiösa auktoriteter”.

 
  
  

(Det muntliga ändringsförslaget beaktades inte.)

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique De Keyser (PSE).(FR) Herr talman! Jag vill uppmana min grupp att under dessa omständigheter rösta emot.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy