Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 10 Μαΐου 2007 - ΒρυξέλλεςΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Πολιτική στέγασης και περιφερειακή πολιτική - Συνεισφορά της μελλοντικής περιφερειακής πολιτικής στην ικανότητα καινοτομίας της ΕΕ (συζήτηση)
 6.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Απλοποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας (τροποποιήσεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) (ψηφοφορία)
  7.2.Επιβατικές, σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές: υποχρεώσεις των δημοσίων υπηρεσιών (ψηφοφορία)
  7.3.Θέσπιση κανόνων σχετικά με τις ονομαστικές ποσότητες για προσυσκευασμένα προϊόντα (ψηφοφορία)
  7.4.Αυτοκινητοβιομηχανίες: έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων, των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων (ψηφοφορία)
  7.5.Μετεξοπλισμός με κάτοπτρα των βαρέων φορτηγών οχημάτων (ψηφοφορία)
  7.6.Σύνθεση της προσωρινής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή (ψηφοφορία)
  7.7.Σύνοδος Κορυφής ΕΕ/Ρωσίας (ψηφοφορία)
  7.8.Οι μεταρρυθμίσεις στον αραβικό κόσμο: ποια στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση; (ψηφοφορία)
  7.9.Κέρας της Αφρικής: περιφερειακή πολιτική εταιρικής σχέσης της ΕΕ για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανάπτυξη (ψηφοφορία)
  7.10.Ευρατόμ: 50 έτη ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας (ψηφοφορία)
  7.11.Η προστασία του περιβάλλοντος από την ακτινοβολία μετά τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους στη Γροιλανδία (αναφορά αριθ. 720/2002) (ψηφοφορία)
  7.12.Στέγαση και περιφερειακή πολιτική (ψηφοφορία)
  7.13.Συνεισφορά της μελλοντικής περιφερειακής πολιτικής στην ικανότητα καινοτομίας της ΕΕ (ψηφοφορία)
  7.14.Ενίσχυση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών προς τους εργαζομένους (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Διακοπή της συνόδου
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (363 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (610 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου