Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 10. mai 2007 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.Nõukogu saadetud kokkulepete tekstid (vt protokoll)
 4.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 5.Eluaseme- ja regionaalpoliitika - Tulevase regionaalpoliitika panus ELi innovatsioonisuutlikkuse suurendamisse (arutelu)
 6.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 7.Hääletused
  7.1.Ühenduse õigusaktide lihtsustamine (kodukorra muutmine) (hääletus)
  7.2.Avaliku reisijateveoteenuse osutamine raudteel ja maanteel (hääletus)
  7.3.Kinnispakkides olevate toodete nimikogused (hääletus)
  7.4.Mootorsõidukite ja nende haagiste ühtlustatud kinnitus (hääletus)
  7.5.Raskeveokitele tagantjärele peeglite paigaldamine (hääletus)
  7.6.Kliimamuutuste ajutise komisjoni moodustamine (hääletus)
  7.7.ELi ja Venemaa tippkohtumine (hääletus)
  7.8.Reformid Araabia maailmas: milline peaks olema Euroopa Liidu strateegia? (hääletus)
  7.9.Somaali poolsaar: Euroopa Liidu piirkondlik poliitiline koostöö rahu, julgeoleku ja arengu tagamiseks (hääletus)
  7.10.Hinnang Euratomile - 50 aastat Euroopa tuumaenergiapoliitikat (hääletus)
  7.11.Keskkonna kaitse kiirguse eest pärast sõjalennuki allakukkumist Gröönimaal (hääletus)
  7.12.Eluaseme- ja regionaalpoliitika (hääletus)
  7.13.Tulevase regionaalpoliitika panus ELi innovatsioonisuutlikkuse suurendamisse (hääletus)
  7.14.Euroopa õigusaktide täiustamine seoses töötajate teavitamisega ja nendega konsulteerimisega (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 10.Parlamentaarse puutumatuse kaitsmise taotlus (vt protokoll)
 11.Istungil vastuvõetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 12.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 13.Istungjärgu vaheaeg
Arutelud
Uuendatud versioon (268 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (478 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika