Ευρετήριο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
PDF 610k
Πέμπτη 10 Μαΐου 2007 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4. Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5. Πολιτική στέγασης και περιφερειακή πολιτική - Συνεισφορά της μελλοντικής περιφερειακής πολιτικής στην ικανότητα καινοτομίας της ΕΕ (συζήτηση)
 6. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7. Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1. Απλοποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας (τροποποιήσεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) (ψηφοφορία)
  7.2. Επιβατικές, σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές: υποχρεώσεις των δημοσίων υπηρεσιών (ψηφοφορία)
  7.3. Θέσπιση κανόνων σχετικά με τις ονομαστικές ποσότητες για προσυσκευασμένα προϊόντα (ψηφοφορία)
  7.4. Αυτοκινητοβιομηχανίες: έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων, των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων (ψηφοφορία)
  7.5. Μετεξοπλισμός με κάτοπτρα των βαρέων φορτηγών οχημάτων (ψηφοφορία)
  7.6. Σύνθεση της προσωρινής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή (ψηφοφορία)
  7.7. Σύνοδος Κορυφής ΕΕ/Ρωσίας (ψηφοφορία)
  7.8. Οι μεταρρυθμίσεις στον αραβικό κόσμο: ποια στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση; (ψηφοφορία)
  7.9. Κέρας της Αφρικής: περιφερειακή πολιτική εταιρικής σχέσης της ΕΕ για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανάπτυξη (ψηφοφορία)
  7.10. Ευρατόμ: 50 έτη ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας (ψηφοφορία)
  7.11. Η προστασία του περιβάλλοντος από την ακτινοβολία μετά τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους στη Γροιλανδία (αναφορά αριθ. 720/2002) (ψηφοφορία)
  7.12. Στέγαση και περιφερειακή πολιτική (ψηφοφορία)
  7.13. Συνεισφορά της μελλοντικής περιφερειακής πολιτικής στην ικανότητα καινοτομίας της ΕΕ (ψηφοφορία)
  7.14. Ενίσχυση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών προς τους εργαζομένους (ψηφοφορία)
 8. Αιτιολογήσεις ψήφου
 9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10. Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13. Διακοπή της συνόδου


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. MORGANTINI
Αντιπροέδρου

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
  

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05)

 

2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

3. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

4. Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

5. Πολιτική στέγασης και περιφερειακή πολιτική - Συνεισφορά της μελλοντικής περιφερειακής πολιτικής στην ικανότητα καινοτομίας της ΕΕ (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση των εκθέσεων

– (A6-0090/2007) του κ. Alfonso Andria, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, σχετικά με τη στέγαση και την περιφερειακή πολιτική (2006/2108(INI) και

– (A6-0096/2007) του κ. Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, σχετικά με τη συνεισφορά της μελλοντικής περιφερειακής πολιτικής στην ικανότητα καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2006/2104(INI).

 
  
MPphoto
 
 

  Alfonso Andria (ALDE), εισηγητής. – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, σήμερα φτάνει στο τέρμα της η διαδικασία της έκθεσης πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη στέγαση και την περιφερειακή πολιτική, της οποίας είμαι ο εισηγητής. Η αλήθεια είναι ότι η πορεία της έκθεσης ξεκίνησε με τις εργασίες της διακομματικής ομάδας Urban Housing, υπό την προεδρία του συναδέλφου κ. Beaupuy, της οποίας τελώ Αντιπρόεδρος. Οι εργασίες αυτές συνετέλεσαν στην πραγματοποίηση ενός σημαντικού βήματος προόδου με τον ευρωπαϊκό χάρτη για τη στέγαση, ο οποίος προτάθηκε και εκπονήθηκε από τον συνάδελφο Hutchinson και εγκρίθηκε από τη διακομματική ομάδα.

Θα ήθελα, καταρχάς, να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους και ειδικότερα τους σκιώδεις εισηγητές για τη σημαντική και ουσιαστική τους συμβολή. Είμαι ευγνώμων στους συντονιστές και στους υπαλλήλους που συνεργάσθηκαν δραστήρια στην εκπόνηση της έκθεσης, καταθέτοντας σημαντικές ιδέες και χρήσιμες προτάσεις διόρθωσης του εγγράφου που εξετάζουμε. Το γεγονός ότι σήμερα καταλήξαμε σε ένα κείμενο, το οποίο θεωρώ ισορροπημένο, αλλά παράλληλα καινοτόμο και το οποίο εύχομαι να συγκεντρώσει μια ευρεία συναίνεση, το χρωστάμε μόνο στην κατανόηση που επέδειξαν όλοι και στην ορθή στάση συνεργασίας που τήρησαν.

Το έργο που επιτελέσαμε με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου των Υπουργών και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ήταν πραγματικά πολύ αποδοτικό. Συνάψαμε δε πραγματικά στενές σχέσεις με τις οργανώσεις του τομέα και με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που απευθύνθηκαν στο γραφείο μου.

Ειλικρινείς ευχαριστίες θέλω να απευθύνω επίσης στους συντάκτες γνωμοδότησης της Επιτροπής των Περιφερειών, κυρία Flo Clucas, και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, κύριο Angelo Grasso, για τη μεγάλη αφοσίωση που επέδειξαν και για τα εξαιρετικά κείμενα που εκπόνησαν. Ευχαριστώ επίσης όλους όσοι συνεργάσθηκαν μαζί μου για την εκπόνηση της έκθεσης, την υπάλληλο της Ομάδας κ. Anu Ahopelto, την υπάλληλο της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Agneszka Kunat και τον βοηθό μου κ. Valentino Izzo.

Πριν περάσω στην ουσία του κειμένου, θεωρώ αναγκαία μια διευκρίνιση όσον αφορά τη μεθοδολογία που εφαρμόσθηκε. Η αποστολή που μου ανατέθηκε όταν άρχισα να εργάζομαι για την εκπόνηση της υπό συζήτηση έκθεσης πρωτοβουλίας, ήταν να προάγω τη συζήτηση σχετικά με την πολιτική στέγασης στο επίπεδο ευρωπαϊκού ζητήματος, μολονότι γνώριζα τα υφιστάμενα προβλήματα. Πράγματι, ως γνωστόν, η Συνθήκη δεν εκχωρεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένες αρμοδιότητες στον τομέα της στέγασης. Ωστόσο, το άρθρο 7 του κανονισμού του ΕΤΠΑ για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 προβλέπει, για περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων και μόνο στα νέα κράτη μέλη, τη δυνατότητα χρησιμοποίησης κοινοτικών πόρων για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων ανακαίνισης κατοικιών. Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι μεγάλος αριθμός ευρωπαϊκών πολιτικών –όπως οι πολιτικές για την ενέργεια και το περιβάλλον, τις μεταφορές, την ασφάλεια και τον πολιτισμό, καθώς και οι κοινωνικές πολιτικές– επηρεάζουν σημαντικά, έστω και έμμεσα, την ποιότητα της στέγασης.

Το ζήτημα της στέγασης δεν μπορεί, συνεπώς, να εξεταστεί ως ένα ανεξάρτητο ζήτημα. Η προσέγγιση που θέλησα να έχει η έκθεση πρωτοβουλίας είναι συνεπώς μια σφαιρική προσέγγιση, η οποία εξετάζει τις επιλογές που αφορούν τη στέγαση στο πλαίσιο μιας γενικότερης πολιτικής αειφόρου αστικής ανάπτυξης, στενά συνδεδεμένες με τις τομεακές και οριζόντιες πολιτικές στις οποίες αναφέρθηκα προ ολίγου.

Η έκθεση οργανώθηκε, συνεπώς, γύρω από δύο βασικές διαστάσεις: την κοινωνική, η οποία αφορά τη διασύνδεση μεταξύ των συνθηκών στέγασης, της αστικής υποβάθμισης και του κοινωνικού αποκλεισμού, και την περιβαλλοντική, η οποία αφορά ζητήματα που σχετίζονται με τη σπατάλη ενέργειας, την ελλιπή ασφάλεια των κτιρίων, την ποιότητα των κοινόχρηστων χώρων και την προστασία από υδρογεωλογικούς και σεισμικούς κινδύνους. Παράλληλα με αυτές τις δύο διαστάσεις, και μολονότι δεν είναι αυτός ο καταλληλότερος όρος για να χρησιμοποιήσουμε, υπάρχει και μία τρίτη διάσταση, η οποία αφορά την ανάγκη συντονισμού σε τρία επίπεδα: το οριζόντιο, μεταξύ των διαφόρων τομεακών ευρωπαϊκών πολιτικών, το κάθετο, μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης, και το συνδετικό, μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της στέγασης.

Θα αναφερθώ τώρα σε ορισμένα από τα σημαντικότερα ζητήματα.

Το δικαίωμα στη στέγη: εάν, όπως ελπίζω, το Κοινοβούλιο εγκρίνει αυτήν την έκθεση πρωτοβουλίας, θα αναγνωρισθεί για πρώτη φορά ως θεμελιώδες δικαίωμα το δικαίωμα αξιοπρεπούς στέγασης σε προσιτή τιμή.

Η ποιότητα της στέγης: το κείμενο που ενέκρινε η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης στις 20 Μαρτίου κάνει λόγο για βελτίωση της ποιότητας της στέγασης, ορίζει πρότυπα ποιότητας, καθώς και το δικαίωμα για μια στέγη καλής ποιότητας. Αυτό είναι το αντικείμενο μίας εκ των βασικών τροπολογιών που θα τεθούν σήμερα σε ψηφοφορία.

Οι επαρκείς πόροι: οι περιορισμοί του προϋπολογισμού μείωσαν το επίπεδο των διαθέσιμων δημόσιων πόρων για τις αστικές επενδύσεις, ενώ παράλληλα οι διαδικασίες διοικητικής αποκέντρωσης και περιφερειοποίησης σε πολλές χώρες ενίσχυσαν τις αρμοδιότητες των πόλεων.

Θα πρέπει, συνεπώς, να παράσχουμε στις τοπικές αρχές επαρκή χρηματοοικονομικά μέσα και να αναλάβουμε πρωτοβουλίες προκειμένου να απολαμβάνουν όλοι και πλήρως το δικαίωμα στέγασης και από αυτό να εκπορεύονται κατάλληλες πολιτικές στέγασης και, γενικότερα, αστικής ανάπτυξης. Το Κοινοβούλιο ζητά λοιπόν την ενίσχυση του δικαιώματος στεγαστικής χρηματοδότησης και, ειδικότερα, ελπίζει να παρασχεθούν διευκολύνσεις στους νέους.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), εισηγητής. (PL) Κυρία Πρόεδρε, έχω την τιμή να παρουσιάζω την έκθεση πρωτοβουλίας της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης σχετικά με τη συνεισφορά της μελλοντικής περιφερειακής πολιτικής στην ικανότητα καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Κοινότητά μας έχει δύο βασικούς στόχους όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική: να ενισχύσει τη συνοχή σε όλες τις διαστάσεις και να υποστηρίξει και να οργανώσει τις δραστηριότητες που προωθούν την καινοτομία. Ας μην επιτρέψουμε να γίνει αυταπόδεικτη αλήθεια το συμπέρασμα ότι, καταρχήν, ό,τι λαμβάνει χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται σε μια περιφέρεια, μια πόλη ή ένα χωριό. Συνεπώς, το μέλλον μας δεν διαμορφώνεται εδώ, ή για να είμαι πιο ακριβής, όχι μόνο στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο. Περίπου τα δύο τρίτα της κοινοτικής νομοθεσίας εφαρμόζονται επί του παρόντος σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Η έκθεση, η οποία αποτέλεσε το αντικείμενο μιας πολύ εποικοδομητικής συζήτησης στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, απευθύνεται στα κράτη μέλη, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάνω απ’ όλα, στις περιφερειακές και τοπικές αρχές. Απευθύνεται επίσης σε άλλα όργανα, ειδικά ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τα οποία θα μπορούσαν να είναι πολύ αποτελεσματικά και ευέλικτα οχήματα για την καινοτομία. Η περιφερειακή πολιτική δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την αδειοδότηση σχεδίων και τη διαχείριση διαρθρωτικών ταμείων με σχετικά ικανοποιητικό τρόπο. Πρέπει να συνεισφέρει και στη βελτίωση της ικανότητας καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η ικανότητα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως συμπληρωματική δράση σε τομείς όπως η έρευνα και η τεχνολογία, ο νομικός και χρηματοπιστωτικός τομέας, η οικονομία και το εμπόριο, η οργάνωση και η διοίκηση, η ενέργεια και το περιβάλλον, η εκπαίδευση, τα κοινωνικά θέματα, η υγεία και ο πολιτισμός. Με άλλα λόγια, πρέπει να ληφθούν μέτρα σε γενικό πλαίσιο. Υπάρχουν απεριόριστες ευκαιρίες για να κάνουμε κάτι νέο, κάτι καλύτερο. Θα ήθελα να τονίσω ότι όλα αυτά τα στοιχεία έχουν περιφερειακή διάσταση. Τα μέτρα που θα ληφθούν πρέπει να συνεισφέρουν στην επίτευξη πραγματικής συνοχής στην Ένωση και πρέπει να αποτελούν απόδειξη εναρμονισμένης, αειφόρου ανάπτυξης και αλληλεγγύης στην Κοινότητα, στοιχεία που αναφέρονται συχνά εδώ. Ο στόχος είναι να μειωθεί επίσης η υπάρχουσα και γνωστή ανισορροπία μεταξύ των ρυθμών ανάπτυξης σε ορισμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι η καλή εφαρμογή της περιφερειακής πολιτικής προωθεί την καινοτομία. Με τη σειρά της, η καινοτομία ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάπτυξη. Συνεπώς, επιτυγχάνεται μια πολύ επικερδής συμβίωση.

Δεν θέλω να επαναλάβω εδώ αυτά που περιλαμβάνονται στην έκθεσή μου. Ωστόσο, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στην εκπόνηση αυτού του εγγράφου. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου εδώ στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο και στην Πολωνία. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της επιτροπής, και ειδικά τον συντονιστή, για την εποικοδομητική συζήτηση και τις τροπολογίες που κατατέθηκαν. Θέλω να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Προεδρία. Όπως και στην περίπτωση της έκθεσης του κ. Andria, όλες οι συνδρομές ήταν πολύ εποικοδομητικές.

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι, από όλες τις περιφέρειες στην ΕΕ, μόνο 21 (με άλλα λόγια λιγότερες από το 10%), δαπανούν πάνω από 3% του ΑΕγχΠ στην έρευνα και την ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, αν θέλουμε να εφαρμόσουμε τη Στρατηγική της Λισαβόνας, χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις στην εφαρμογή της σε περιφερειακό επίπεδο.

Ένα άλλο σημείο στο οποίο θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας είναι το θέμα της γενικής και ισότιμης πρόσβασης σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου του μεταπτυχιακού επιπέδου. Αυτό είναι βασικό για την περαιτέρω ανάπτυξη της Κοινότητας.

Χθες, ο βραβευμένος με Νόμπελ Timothy Hunt μίλησε σε αυτό το Σώμα. Εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός ότι, από τα 20 κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, τα 15 είναι αμερικανικά, ένα είναι ιαπωνικό, τρία είναι βρετανικά και ένα είναι σουηδικό. Αυτό είναι ένα μήνυμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς αυτά που πρέπει να επιτύχουμε. Η φθηνή πρόσβαση στο Διαδίκτυο διαδραματίζει επίσης πολύ σημαντικό ρόλο εδώ, όπως και τα χρηματοπιστωτικά μέσα, οι αγροτικές περιοχές και τα κριτήρια περιφερειακής καινοτομίας.

Στο μεταξύ, οι άλλοι επαγρυπνούν. Ενώ εμείς συζητούμε το θέμα, 25 000 νέοι πολίτες γεννιούνται στην Κίνα και 31 000 γεννιούνται στην Ινδία κάθε μέρα. Στο μεταξύ, ο αριθμός των Ευρωπαίων συρρικνώνεται. Για εμάς, η καινοτομία πρέπει επίσης να περιλαμβάνει το θέμα των οικογενειών. Ας μην χάνουμε χρόνο, χρήμα και ενέργεια. Ας προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις. Δεν είναι εύκολες, αλλά κανείς δεν είπε ποτέ ότι πρέπει να λύνουμε μόνο εύκολα προβλήματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Danuta Hübner, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, αλλά τα θέματα είναι εξαιρετικά σημαντικά και θα ήθελα να απαντήσω και στις δύο εκθέσεις.

Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι εκτιμώ ιδιαίτερα αυτή τη δυνατότητα της συνέχισης του διοργανικού μας διαλόγου στις εκθέσεις πρωτοβουλίας σας. Θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον προβληματισμό μας σχετικά με τη μελλοντική διαμόρφωση της πολιτικής.

Όσον αφορά την έκθεση του κ. Andria, συμφωνώ με την εκτίμησή του ότι πολλά αστικά κέντρα στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στέγασης. Επί του παρόντος διαπραγματευόμαστε προγράμματα συνοχής με όλα τα κράτη μέλη και διαπιστώνουμε ότι, σε όλες τις εθνικές στρατηγικές και τα επιχειρησιακά προγράμματα των νέων κρατών μελών, προβλέπονται παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αποκατάσταση των μεγάλων οικισμών με οικοδομικά τετράγωνα και των κατοικιών πολλών οικογενειών που χτίστηκαν σε αυτές τις χώρες τις δεκαετίες του 1970 και του 1980. Μέχρι στιγμής έχουμε λάβει 340 από τα 444 επιχειρησιακά προγράμματα και στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων εκτιμούμε ότι προβλέπονται περίπου 900 εκατ. ευρώ για υποδομές στέγασης.

Συμφωνώ επίσης με τον κ. Andria ότι πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα για τις φτωχές αστικές περιοχές και γειτονιές. Πράγματι, στις διαπραγματεύσεις μας με τα κράτη μέλη, παροτρύνουμε έντονα τόσο αυτά όσο και τις περιφέρειες να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το θέμα σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης. Φαίνεται ότι τα περισσότερα κράτη έχουν αποδεχθεί αυτή την ιδέα.

Διαθέτουμε ήδη τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το ύψος της χρηματοδότησης που θα επενδυθεί σε σχέδια: για αναζωογόνηση των πόλεων και της υπαίθρου πάνω από 8 δισ. ευρώ τα προσεχή έτη· για την προώθηση των καθαρών αστικών συγκοινωνιών πάνω από 4 δισ. ευρώ και για την αποκατάσταση των βιομηχανικών περιοχών και της μολυσμένης γης θα επενδυθούν πάνω από 3 δισ. ευρώ την περίοδο 2007-2013.

Υπάρχουν επίσης δύο στοιχεία σε αυτά τα προγράμματα στα οποία αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία και θα τα εξετάσουμε προσεκτικά στις διαπραγματεύσεις, επειδή πιστεύουμε ότι είναι ουσιώδη για την επιτυχία αυτών των προγραμμάτων. Καταρχάς, και πάλι σύμφωνα με την πρότασή σας, πρέπει να δοθεί προσοχή στο θέμα της εταιρικής σχέσης. Ασφαλώς οι εκτιμήσεις μας –και ελπίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου– δείχνουν ότι τα προγράμματα έχουν πολύ καλύτερη απόδοση όταν απευθύνονται στην τοπική κοινότητα, τόσο ως προς τη σχεδίαση όσο και, κατά συνέπεια, ως προς την εφαρμογή.

Δεύτερον, αποδίδουμε επίσης ιδιαίτερη σημασία στην ανάγκη να υιοθετηθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, κάτι που πιστεύω ότι πέτυχαν σε μεγάλο βαθμό προηγούμενες αστικές πρωτοβουλίες. Στις διαπραγματεύσεις θέλουμε να δούμε αν τα προβλήματα που πλήττουν αυτές τις υπό πίεση αστικές περιοχές αντιμετωπίζονται πραγματικά με ολοκληρωμένο τρόπο, όχι μόνο μέσω της κάλυψης διαφορετικών πολιτικών και διαφορετικών τομέων, αλλά και με τη συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα της διακυβέρνησης, από τους πολίτες μέχρι τους πολιτικούς παράγοντες.

Υποστηρίζω επίσης την πρότασή σας να προωθηθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τη στέγαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων γενικότερα. Είμαι πεπεισμένη ότι οι περιφέρειες και οι πόλεις έχουν να μάθουν πολλά μεταξύ τους σχετικά με τους τρόπους διασφάλισης κάποιας ισορροπίας ανάμεσα στις ανάγκες στέγασης, στις δημογραφικές τάσεις και στις τάσεις αστικής ανάπτυξης. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, σε αυτήν τη νέα πρωτοβουλία σχετικά με τις περιφέρειες για την οικονομική αλλαγή, προβλέψαμε την πιθανότητα σύστασης ενός δικτύου σχετικού με την ανάπτυξη βιώσιμου και ενεργειακά αποδοτικού οικιστικού αποθέματος και ελπίζουμε ότι πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους αυτό το δίκτυο θα έχει τεθεί σε λειτουργία.

Θα ήθελα να πω λίγα λόγια για την πρωτοβουλία «JESSICA», επειδή προχωρήσαμε σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες και αυτό αυξάνει σε τεράστιο βαθμό το πεδίο εφαρμογής της επαρκούς χρηματοδότησης για τη στέγαση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η πρωτοβουλία αυτή πραγματοποιείται με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Τράπεζας Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η ΕΤΕπ έχει ήδη συγκροτήσει μια ομάδα με επτά, μέχρι στιγμής, εμπειρογνώμονες. Σύντομα θα υπάρχουν οκτώ ως δέκα μέλη επαγγελματικού προσωπικού από την ΕΤΕπ. Ξεκινήσαμε επίσης, με όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, την αξιολόγηση της πρωτοβουλίας JESSICA, οι πρώτες συναντήσεις με την Ελλάδα και την Πολωνία έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και έχουν προγραμματιστεί και άλλες για τις προσεχείς εβδομάδες.

Ως αποτέλεσμα, θέλουμε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες μελέτες αξιολόγησης των αναγκών κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, αλλά επίσης μέσω αυτών των συναντήσεων και των εκθέσεων θέλουμε να εντοπίσουμε τα καλύτερα σχέδια προς χρηματοδότηση από την πρωτοβουλία JESSICA καθώς και τις προτεινόμενες παρεμβάσεις: τις δράσεις που απαιτούνται σε ορισμένα κράτη μέλη. Κατά τη γνώμη μας, θα χρειαστεί νέα νομοθεσία, καθώς και πολλές δομές.

Σχετικά με την έκθεση του κ. Janowski για την καινοτομία, η πολιτική συνοχής είναι μία από αυτές τις σπάνιες πολιτικές στην Ευρώπη που ενσωματώνει διαφορετικές τομεακές προσεγγίσεις στο γενικό πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής και μπορεί, αφενός, να παράσχει προσαρμοσμένες λύσεις για κάθε ευρωπαϊκή περιφέρεια ή περιοχή αλλά, ταυτόχρονα, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον συντονισμό και τις συνέργιες με όλες τις άλλες ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, για την περίοδο 2007-2013, ενισχύσαμε τον μηχανισμό συντονισμού στο εσωτερικό της Επιτροπής. Αυτή η πολιτική έχει πράγματι καταστεί ένα είδος σημείου συνάντησης για πολλές διαφορετικές κοινοτικές προτεραιότητες και η έρευνα, η ανάπτυξη και η καινοτομία αποτελούν ίσως το καλύτερο παράδειγμα αυτής της νέας προσέγγισης.

Έχουμε θεσμοποιήσει τις νέες συνέργιες ανάμεσα στην πολιτική συνοχής, το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο και τα προγράμματα ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας. Τα δύο τελευταία προγράμματα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των περιφερειών που παρουσιάζουν υστέρηση, κάτι που δεν είχαμε στο παρελθόν, ενώ η πολιτική συνοχής θα αυξήσει σημαντικά τη συμβολή της στην έρευνα και την ανάπτυξη, αλλά πρωτίστως στις δράσεις καινοτομίας.

Εργαζόμαστε επίσης μαζί με δύο άλλους Επιτρόπους πάνω σε μια ανακοίνωση που θα παράσχει ακριβώς τις πληροφορίες καθώς και συμβουλές για το πώς θα συνδυαστούν όλοι αυτοί οι πόροι των διαφορετικών προγραμμάτων για να αυξηθεί η αποδοτικότητα και αυτών των προγραμμάτων. Αυτή θα εγκριθεί τον Ιούλιο.

Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, η Επιτροπή έχει επενδύσει επίσης στη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των πολιτικών μας και των εθνικών πολιτικών όσον αφορά την καινοτομία και, γενικότερα, τις προτεραιότητες της Λισαβόνας μέσω ετήσιων εκθέσεων και του μηχανισμού εσωτερικού συντονισμού των δύο πολιτικών σε κάθε κράτος μέλος.

Καθιερώσαμε επίσης την κατηγοριοποίηση των μορφών επενδύσεων που θα μας επιτρέψουν να δούμε πόσα θα διατεθούν στην καινοτομία και στη συνέχεια θα μας επιτρέψουν να ελέγξουμε και την πρόοδο αυτής της επένδυσης καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου.

Συμφωνώ απολύτως μαζί σας ως προς το βασικό σημείο της έκθεσης ότι η καινοτομία πρέπει να βρίσκεται στην καρδιά της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής, διότι δεν μπορούμε να επιτύχουμε σήμερα συνοχή χωρίς να επενδύσουμε στις ικανότητες καινοτομίας στην Ευρώπη σε όλους τους τομείς και σε όλες τις περιοχές. Το κάνουμε αυτό τόσο μέσω της επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο όσο και μέσω της επένδυσης σε περιφερειακή ανταγωνιστικότητα. Τα καλά νέα είναι ότι τα κράτη μέλη αντιδρούν εξαιρετικά θετικά σε αυτές τις απαιτήσεις και γνωρίζουμε ήδη πόσα θα επενδυθούν στην καινοτομία τα προσεχή έτη.

Προετοιμαζόμαστε επίσης για τη φθινοπωρινή ανακοίνωση της Επιτροπής, η οποία θα δείχνει λεπτομερώς τον βαθμό στον οποίο διατηρήθηκε η καινοτομία στα επιχειρησιακά προγράμματα.

Επιτρέψτε μου να εκφράσω την ελπίδα ότι στο εγγύτατο μέλλον θα διαθέτουμε περιφερειακές στρατηγικές καινοτομίας σε κάθε ευρωπαϊκή περιφέρεια. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Τέλος, καταστήσατε απολύτως σαφή την ανάγκη για διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, κυρίως για τις μικροεπιχειρήσεις και τις μικρές και μεσαίες εταιρείες. Συμφωνώ απολύτως ως προς αυτήν την ανάγκη. Όπως γνωρίζετε, αναπτύξαμε την πρωτοβουλία «JEREMY» για να συμβάλουμε σε αυτήν την προσπάθεια αλλά βρισκόμαστε επίσης σε διαδικασία ανάπτυξης ενός σχεδίου δράσης για τη μικροπίστωση με άλλες υπηρεσίες στην Επιτροπή. Εδώ στοχεύουμε όχι μόνο στο να αυξήσουμε την προμήθεια κεφαλαίου αλλά και να αναπτύξουμε υπηρεσίες καθοδήγησης και να μεταρρυθμίσουμε τα εθνικά, θεσμικά και νομικά πλαίσια για να υποστηρίξουμε αποτελεσματικότερα αυτήν την πρόσβαση των μικρών εταιρειών σε πιστώσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Lambert van Nistelrooij, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (NL) Κυρία Πρόεδρε, η παγκοσμιοποίηση και ο περισσότερος ανταγωνισμός σε παγκόσμιο επίπεδο απαιτούν νέες απαντήσεις. Η καινοτομία και η περιφερειακή πολιτική μπορούν να συμπορευτούν σε αυτή την προσπάθεια. Η οικονομία της γνώσης χρειάζεται ευρωπαϊκές επενδύσεις που ξεπερνούν υποδομές όπως η άσφαλτος και το τσιμέντο. Χρειάζεται νέα μέσα και εκεί έγκειται ο ρόλος των προγραμμάτων της Λισαβόνας και του Γκέτεμποργκ.

Αυτό είναι επίσης το θέμα της έκθεσης Janowski, το θέμα της σημερινής συζήτησης. Αυτή η έκθεση υποδεικνύει σαφέστατα πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό: περιφερειακή συγκέντρωση δραστηριοτήτων, εξειδίκευση, έρευνα και ανάπτυξη με στόχο την αειφορία και την απασχόληση. Εν συντομία, η παγκοσμιοποίηση απαιτεί μια πολιτική συνοχής με υψηλότερη ταχύτητα, για περιφερειακή αριστεία σε όλους τους τομείς. Εστίαση είναι η λέξη κλειδί. Όπως ορθά δήλωσε η Επίτροπος Hübner πριν από λίγο, έτσι μπορεί να γίνει μια ουσιαστική συνεισφορά σε αυτή την οικονομική ανάπτυξη και στον ανταγωνισμό. Αυτό θέτει την καινοτομία στο κέντρο της περιφερειακής πολιτικής και συμμερίζομαι επίσης την άποψή της ότι μία από τις απαιτήσεις για τις επιχορηγήσεις πρέπει να είναι να αναπτύξουν οι περιφέρειες μια στρατηγική καινοτομίας αυτού του είδους.

Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών θέλει να εκμεταλλευτεί την τέταρτη έκθεση για τη συνοχή ως ευκαιρία για τη διεξαγωγή μιας συζήτησης με βάση αυτά που είπε ο κ. Janowski. Η συζήτηση αυτή θα αφορά μια ολοκληρωμένη και καλύτερη, ακόμα πιο συγκεκριμένη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων και της πολιτικής συνοχής. Πάνω από 300 δισ. ευρώ θα διατεθούν τα προσεχή έτη, τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να δείξουμε σε τι αντιστοιχεί αυτή η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, ειδικά όσον αφορά το μέλλον.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι η περιφερειακή πολιτική μπορεί να γίνει πιο ορατή ως αποτέλεσμα, ειδικά στη συζήτηση σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση και με την οικονομική εκτίμηση της ατζέντας της Λισαβόνας στα τέλη του τρέχοντος έτους. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες εμείς, μαζί με την Επιτροπή, θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την ειδική εστίαση στο μέλλον και στην αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα. Εξ ονόματος της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ, ο κ. Březina θα συζητήσει την άλλη σημαντική έκθεση, του κ. Andria, σε λίγο.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Hutchinson, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, ελπίζω το γεγονός ότι δύο εκθέσεις συνδυάστηκαν με εκπληκτικό τρόπο να μην είναι ένδειξη της επιθυμίας να μειωθεί η σημασία ενός θέματος το οποίο μου είναι ιδιαίτερα προσφιλές και για το οποίο αισθάνομαι απόλυτα δεσμευμένος, ήτοι το θέμα της στέγασης. Αν θυμάμαι καλά, αυτή είναι η πρώτη φορά που το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει επί έκθεσης αφιερωμένης στη στέγαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα αμέσως να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μας, κ. Andria, για το εποικοδομητικό και χρήσιμο έργο του.

Παρότι η διαπίστωση μπορεί να εκπλήσσει ορισμένους, είναι εντούτοις γεγονός ότι εκατομμύρια συμπολιτών μας ζουν αυτή τη στιγμή σε συνθήκες ανασφάλειας λόγω δυσχέρειας, για να μην πω αδυναμίας, να βρουν κάπου να στεγαστούν μια κατάσταση πραγμάτων η οποία είναι απαράδεκτη, δεδομένου του δημοκρατικού μοντέλου για το οποίο τόσο συχνά υπερηφανευόμαστε. Κατά συνέπεια, αυτή είναι μια σημαντική στιγμή.

Η εγγυημένη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή αξιοπρεπή στέγαση για όλους είναι ένας στόχος που πρέπει να επιδιωχθεί αν θέλουμε να καταστήσουμε επιτυχία, για παράδειγμα, τη στρατηγική της Λισαβόνας. Γεγονός είναι ότι το να διαθέτει κανείς στέγη αποτελεί προφανή προϋπόθεση προκειμένου το άτομο αυτό να μπορεί να περατώσει την εκπαίδευσή του και να βρει εργασία. Παρότι ο τομέας της στέγασης δεν είναι, με τη στενή έννοια, αρμοδιότητα της ΕΕ, ωστόσο, γεγονός παραμένει ότι πρόκειται για έναν κρίσιμο παράγοντα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την επιδίωξη του στόχου μας που είναι η κοινωνική, η οικονομική και η περιβαλλοντική συνοχή.

Σε σχέση με αυτό, είμαι πολύ ευτυχής να επισημάνω ότι, εν αναμονή της αναθεώρησης το 2009 των κανονισμών πολιτικής συνοχής, η εν λόγω έκθεση ζητεί να ανοίξει εκ νέου η συζήτηση για τη διεύρυνση της πρόσβασης στα διαρθρωτικά ταμεία για όλα τα κράτη μέλη με σκοπό την ανακαίνιση κατοικιών που ανήκουν σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης πρόσβαση την οποία ήδη κατέχουν, μετά την τελευταία μεταρρύθμιση αυτών των ταμείων, τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ μετά την 1η Μαΐου 2004.

Τέλος, θα τονίσω την ανάγκη οι βουλευτές του ΕΚ να παραμένουν σε επαγρύπνηση έναντι των ανησυχιών των Ευρωπαίων, σημαντικό ποσοστό των οποίων πιστεύουν, σωστά ή εσφαλμένα, ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν απομακρυνθεί πάρα πολύ από αυτούς. Με την έκθεση Andria για τη στέγαση μπορούμε να δούμε, όπως και η έκθεση έβλεπε, την πραγματικότητα που επικρατεί σε εκατομμύρια ευρωπαϊκά σπίτια. Αν, επιπλέον, ακολουθήσουμε την πρόταση της έκθεσης που συνιστά στο Σώμα να αναλάβει πρωτοβουλία και να συντάξει ευρωπαϊκό χάρτη για τη στέγαση ή διακήρυξη η οποία θα διατυπώνει τη σημασία αυτού του θεμελιώδους δικαιώματος αξιοπρεπούς στέγασης σε προσιτή τιμή για όλους, τότε είμαι βέβαιος ότι θα πετύχουμε να στείλουμε στο κοινό ένα δυνατό μήνυμα υπέρ μιας στενότερης σχέσης μεταξύ των Ευρωπαίων και μιας ΕΕ η οποία λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις καθημερινές τους ανησυχίες.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Marie Beaupuy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να μην αφήσω καμία αμφιβολία σχετικά με το γεγονός ότι η Ομάδα μου, φυσικά, θα υποστηρίξει με σθένος τις εκθέσεις Andria και Janowski.

Κυρία Επίτροπε, είχα τη βεβαιότητα ότι μπορούσα να αρχίσω αναφερόμενος στο γεγονός ότι είχατε λάβει πλήρως υπόψη τα αιτήματα του συναδέλφου μας κ. Janowski σχετικά με την καινοτομία. Όταν σας ακούω, δεν έχω την ίδια αίσθηση. Επιτρέψτε μου να μιλήσω όπως σκέπτομαι, δεδομένου ότι διατηρούμε στενές σχέσεις και ανταλλάσσουμε σκέψεις. Απαντήσατε για το θέμα των πόλεων, αλλά δεν μιλήσατε πραγματικά για θέματα στέγασης.

Η στέγαση και ο συνάδελφός μας, κ. Hutchinson, μόλις μίλησε επ’ αυτού είναι, στην ιεραρχία των αναγκών κατά Maslow, η δεύτερη σημαντικότερη ανάγκη για κάθε ανθρώπινο ον. Μετά την ανάγκη τροφής ακολουθεί αμέσως η ανάγκη στέγασης. Η στέγαση είναι θεμελιώδης για την προστασία κάθε ανθρώπινου όντος. Η στέγαση, κατά συνέπεια, είναι ένα θέμα που έρχεται στο προσκήνιο σε κάθε χώρα οποτεδήποτε πρόκειται να διεξαχθούν τοπικές ή εθνικές εκλογές παρότι, ομολογουμένως, αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται υπό λίαν διαφορετικές μορφές. Το είδαμε στη Γαλλία με τους άστεγους, και το βλέπουμε και σε κάθε άλλη χώρα στην οποία οι πολλοί και ποικίλοι παράγοντες περιλαμβάνουν προβλήματα πoυ αφορούν την κατασκευή, την αστική εξάπλωση, τη χρηματοδότηση και ούτω καθεξής.

Μεταξύ των διαφόρων παραγόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψη, υπάρχει ένας για τον οποίο θα ήθελα να αφιερώσω μερικά δευτερόλεπτα προκειμένου να τον επισημάνω. Στην έκθεση Andria αναφέρεται, αλλά, κατά την άποψή μου, δεν έχει υπογραμμιστεί επαρκώς, και αυτό είναι το θέμα της χρηματοδότησης. Βλέπουμε με ποιον τρόπο η τιμή της γης έχει αυξηθεί σε ολόκληρο τον κόσμο, αναγκάζοντας τους κατοίκους των πόλεων να αναζητούν περιοχές ακόμη πιο μακριά από τις πόλεις για να ζήσουν. Με άλλα λόγια, σπαταλούν καθημερινά χρόνο για να ταξιδέψουν μεταξύ οικίας και εργασίας και διαθέτουν ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό από τον προϋπολογισμό τους για οδοιπορικά. Αυτό σημαίνει ότι, σε καθημερινή βάση, προκαλούν περισσότερη ατμοσφαιρική ρύπανση και ότι, καθημερινά, ο αριθμός των κοινωνικών προβλημάτων αυξάνεται. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι το θέμα του κόστους στέγασης μας αφορά.

Ενόψει αυτής της κατάστασης, η έκθεση του κ. Andria περιέχει ένα αίτημα για την εκπόνηση μελέτης. Τα περισσότερα μέλη της διακομματικής μας ομάδας και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης δεν ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεχθούν ευθύνες για τη στέγαση οι οποίες κανονικά δεν είναι δικές τους. Αυτό που ζητούμε αμέσως, κυρία Επίτροπε, είναι, με τη βοήθεια των υπηρεσιών σας, να έχουμε μια σαφέστερη εικόνα των αρμοδιοτήτων που εμπλέκονται. Ποιες είναι, αντίστοιχα, οι αρμοδιότητες των περιφερειών, των διοικητικών διαμερισμάτων και της Ευρώπης συνολικά; Ποιες είναι οι αρμοδιότητες των στεγαστικών οργανισμών; Ποιες είναι οι αρμοδιότητες των χρηματοδοτικών οργάνων και όλων των λοιπών εμπλεκόμενων παραγόντων; Η μελέτη στην οποία γίνεται αναφορά είναι απολύτως θεμελιώδης προκειμένου να γνωρίζουμε ποιος είναι αρμόδιος και ποια είναι τα καθήκοντά του. Χάρη στις μελέτες που διεξάγετε και στο έργο που επιτελείτε, αναμένουμε κάποια διευκρίνιση κατά τη διάρκεια των αμέσως επόμενων μηνών, έχοντας επίσης κατά νου ότι ευρύ φάσμα υπηρεσιών της Επιτροπής περιβάλλον, μεταφορές, κλπ. διατηρούν ένα παράλληλο ενδιαφέρον γι’ αυτά τα θέματα στέγασης.

Τέλος, και ολοκληρώνοντας, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι, μολονότι είμαστε σήμερα υπερήφανοι που έχουμε την έκθεση Andria, εγώ και οι συνάδελφοί μου μέλη της διακομματικής ομάδας και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης δεν έχουμε την πρόθεση να σταματήσουμε εδώ αλλά, μάλλον, είμαστε αποφασισμένοι, μαζί με εσάς, να σημειώσουμε πολύ μεγαλύτερη πρόοδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά αυτό το θέμα της στέγασης.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. (PL) Κυρία Πρόεδρε, θέλω να λάβω τον λόγο σε αυτή τη συζήτηση για να επισημάνω δύο θέματα.

Καταρχάς, ο ευρωπαϊκός χάρτης για τη στέγαση ορίζει τη στέγαση ως αγαθό πρώτης ανάγκης και θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα, βασικό για το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Συνεπώς, είναι καλό ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης θα παράσχει, από το 2007 ως το 2013, ευκαιρίες για την υποστήριξη του τομέα στέγασης στα κράτη μέλη όπου οι ανάγκες στέγασης, ειδικά της νεότερης γενιάς, είναι μεγάλες. Η δύσκολη κατάσταση στην αγορά στέγασης σε αυτές τις χώρες γίνεται ακόμα χειρότερη από το γεγονός ότι σημειώθηκε ξαφνική αύξηση στις τιμές των κατοικιών, η οποία ανέρχεται σε πολλές δεκάδες τοις εκατό ανά έτος, ως αποτέλεσμα της αντικειμενικής διαδικασίας εξισορρόπησης των τιμών των κατοικιών στα παλιά και στα νέα κράτη μέλη.

Δεύτερον, η επιρροή της περιφερειακής πολιτικής στην καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περιορισμένη λόγω του μικρού ποσού χρηματοδότησης που διατίθεται τόσο από την Ένωση όσο και από τα κράτη μέλη. Ολόκληρος ο προϋπολογισμός της Ένωσης ανέρχεται μόλις και μετά βίας στο 1% του ΑΕγχΠ, από το οποίο λιγότερο από το 10% προορίζεται για την έρευνα και την ανάπτυξη. Επιπλέον, ο μέσος όρος δαπανών σε αυτόν τον τομέα στα κράτη μέλη αντιστοιχεί μόλις στο 2%, ενώ οι πιο αναπτυγμένες χώρες στον κόσμο δαπανούν πολλαπλάσιο ποσοστό. Ως αποτέλεσμα, το χάσμα σε αυτόν τον τομέα μεγαλώνει αντί να μικραίνει. Για να αυξηθούν σημαντικά οι δαπάνες σε αυτόν τον τομέα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες. Χρειαζόμαστε επίσης πρόσθετους πόρους από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, καθώς και χρηματοδότηση για την καινοτομία από τους περιφερειακούς και τοπικούς προϋπολογισμούς και συνεισφορές από τον ιδιωτικό τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Gisela Kallenbach, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, εγώ θα μιλήσω τώρα για την έκθεση του κ. Andria και η συνάδελφός μου θα μιλήσει αργότερα για την έκθεση του κ. Janowski. Και οι δύο εισηγητές και όλοι οι συνάδελφοί τους της διακομματικής ομάδας «Urban Development and Housing» αξίζουν τις θερμές μας ευχαριστίες για το θάρρος που έδειξαν κάνοντας το άλμα από την αρχή της επικουρικότητας προς μία πιο διορατική, ευρωπαϊκή θέαση των πραγμάτων.

Η συνεργασία ήταν υποδειγματική και συμπεριλάμβανε όλες τις Ομάδες, απέφερε δε καρπούς: μία πρόταση για μία διαδικασία που δίνει έμφαση στα καίρια σημεία της αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης, συγκεκριμένα στο δικαίωμα σε έναν κατάλληλο και αξιοπρεπή χώρο κατοικίας. Τον χώρο αυτόν τον χρειάζονται οι πολίτες στο πλαίσιο της κοινωνικής ενίσχυσης της κατοικίας και η διάθεσή του παραμένει ευθύνη των κρατών μελών, των δήμων και των διαμερισμάτων τους.

Ποιοι λόγοι υπάρχουν, όμως, για να μην αντιδράσει κανείς σε τέτοια προβλήματα και ανησυχίες στην Ευρώπη με ευρωπαϊκές ελάχιστες κοινωνικές προδιαγραφές και προδιαγραφές στέγασης, οι οποίες έχουν τελικά επίδραση στη ζωή των πολιτών; Αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας επιχειρεί να το διαπιστώσει αυτό και καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναλάβουν δράση.

Διαπίστωσα ότι παρά την αρχική δυσφορία, τώρα υπάρχει πολύ θετική ανταπόκριση από την Επιτροπή των Περιφερειών και από συνεταιρισμούς και ενώσεις μισθωτών, που καλωσορίζουν την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και τάσσονται υπέρ μίας κοινής δήλωσης για τη στέγαση όπου θα δίνεται έμφαση στην εθνική ευθύνη και υπέρ της εφαρμογής πανευρωπαϊκών προδιαγραφών με τη βοήθεια ευρωπαϊκών μέσων στήριξης.

Τελειώνοντας θα ήθελα, λοιπόν, να σας ζητήσω, κυρία Επίτροπε, να φροντίσετε να συμπεριληφθούν πραγματικά αυτά στα επιχειρησιακά προγράμματα, διότι βρίσκω θλιβερό το γεγονός ότι η χθεσινή ανακοίνωση τύπου για την υπογραφή του γερμανικού εθνικού σχεδίου πλαισίου δεν περιλαμβάνει καμία αναφορά στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη ή στην αρχή της σύμπραξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(PT) Θέλω να συγχαρώ τον κ. Andria για την έκθεσή του, η οποία περιέχει σημεία που αξίζουν την υποστήριξή μας.

Η πολιτική στέγασης είναι μια εθνική πολιτική και, ως εκ τούτου, εναπόκειται στα κράτη μέλη να κάνουν ό,τι μπορούν για να διασφαλίσουν το δικαίωμα σε αξιοπρεπή στέγαση για τους πολίτες τους. Σύμφωνα με το άρθρο 65 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας, κάθε πολίτης και η οικογένειά του έχει δικαίωμα σε κατοικία επαρκούς μεγέθους, υγιεινής και άνετη, η οποία προσφέρει προσωπικό χώρο και οικογενειακό απόρρητο. Αυτό το δικαίωμα αποτελεί καίριο παράγοντα στην ενσωμάτωση και την κοινωνική ένταξη και ζωτική προϋπόθεση για τη διασφάλιση ότι αυτή η βασική ανάγκη για την ανθρώπινη ανάπτυξη εκπληρώνεται για όλους τους πολίτες.

Το θέμα της στέγασης στην κοινοτική περιφερειακή πολιτική απέκτησε νέο πλαίσιο στην ΕΕ των 27. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, παρά την αυξανόμενη συνεισφορά των Διαρθρωτικών Ταμείων στην αστική ανανέωση, η οποία επετεύχθη μέσω μια κοινοτικής ίδιας πρωτοβουλίας, τα Διαρθρωτικά Ταμεία αποσκοπούν στη διασφάλιση τακτικών επενδύσεων και στην αξιοποίηση των θετικών εξωτερικών παραγόντων που ενισχύουν την οικονομική ανάπτυξη, όπως οι επενδύσεις σε βασικές υποδομές και στην ενίσχυση των προσόντων του εργατικού δυναμικού. Τούτου λεχθέντος, εκτιμούμε ότι τα Διαρθρωτικά Ταμεία μπορούν να διαδραματίσουν συναφή ρόλο στην υποστήριξη ολοκληρωμένων σχεδίων για την ενίσχυση της κοινωνικής, δημόσιας ή συνεταιριστικής στέγασης, για αγορά ή ενοικίαση σε προσιτές τιμές, με επιχορηγούμενες κοινωνικές διευκολύνσεις με στόχο την αστική ανανέωση, την κοινωνική συνοχή και την προώθηση της αειφόρου αστικής ανάπτυξης. Γι’ αυτόν τον λόγο, υπάρχει και πάλι ανάγκη να αυξηθεί η χρηματοδότηση από τον κοινοτικό προϋπολογισμό για την πολιτική συνοχής και να κινητοποιηθούν άλλα χρηματοδοτικά μέσα όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin , εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. (SV) Κυρία Πρόεδρε, η διαρθρωτική πολιτική και πολιτική συνοχής της ΕΕ παρουσιάζει ορισμένες σοβαρές ελλείψεις. Συνεπώς, η ύπαρξή της θα έπρεπε να τεθεί υπό σοβαρή εξέταση κυρίως για τρεις λόγους. Πρώτον, οι προσπάθειες που γίνονται στο πλαίσιό της αντιστοιχούν σε τεχνητή αναπνοή, η οποία σε καμία περίπτωση δεν οδηγεί σε μακροπρόθεσμη αειφόρο ανάπτυξη. Πρέπει να δεχθούμε ότι ο κόσμος γύρω μας αλλάζει ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης. Όποιος είναι ανταγωνιστικός σήμερα μπορεί να είναι έξω από το παιχνίδι αύριο.

Ο δεύτερος λόγος αφορά τη χρηματοδότηση. Τα χρήματα μεταφέρονται από τους φτωχούς των πλούσιων χωρών στους πλούσιους των φτωχών χωρών. Αυτό είναι επίσης απαράδεκτο.

Τρίτον και τελευταίο, οι κανόνες που διέπουν το πού θα κατευθυνθούν τα Διαρθρωτικά Ταμεία είναι υπερβολικά αυστηροί και περιοριστικοί και τα κράτη μέλη, οι περιφέρειες και οι τοπικές αρχές αντιμετωπίζουν προβλήματα στη χρήση των χρημάτων όπου είναι πραγματικά αναγκαία. Οι όροι διαφέρουν κατά πολύ από το ένα κράτος μέλος της ΕΕ στο άλλο, συνεπώς η τρέχουσα πολιτική δεν είναι αειφόρος. Πιστεύω, συνεπώς, ότι η διαρθρωτική πολιτική πρέπει να επανεθνικοποιηθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang, εξ ονόματος της Ομάδας ITS. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, οι διαπιστώσεις στις οποίες προβαίνει στην έκθεσή του ο κ. Andria ανταποκρίνονται όντως στην πραγματικότητα. Η στέγαση είναι ένα σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα.

Στη Γαλλία, περισσότερα από 5,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν κακή στέγαση. Επιπλέον, τα ενοίκια και οι αποπληρωμές ενυπόθηκων δανείων επιβαρύνουν σημαντικά τον προϋπολογισμό των γαλλικών οικογενειών. Ωστόσο, η λύση σαφώς δεν βρίσκεται στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία. Αφενός, η προσφυγή σε αυτά θα είχε ως αποτέλεσμα τη διασπορά των χρημάτων των φορολογουμένων σε μεγάλο αριθμό προγραμμάτων με ισχνότατα κονδύλια. Αφετέρου, γαλλικές περιφέρειες όπως το Nord-Pas-de-Calais, μετά βίας θα επωφελούνταν από τέτοιες ενισχύσεις, παρότι πλήττονται από την ανεργία, την κοινωνική αβεβαιότητα και την πτώση της αγοραστικής δύναμης. Γεγονός είναι ότι, εδώ και επτά χρόνια τώρα, τα διαμερίσματα του γαλλικού Hainaut δεν λαμβάνουν πλέον τα ποσά που καταβάλλονται βάσει του Στόχου 1, και η ΕΕ των Βρυξελλών εξακολουθεί να μειώνει τα κονδύλια που προορίζονται για τις περιφέρειές μας.

Προκειμένου ολόκληρος ο γαλλικός λαός να αποκτήσει και να ζήσει σε αξιοπρεπή στέγη, χρειάζεται να εφαρμοστεί στη Γαλλία μια στεγαστική πολιτική που θα βασίζεται σε δύο αρχές. Η πρώτη αρχή είναι η αρχή της ελευθερίας, για την οποία η ιδιοκτησία κατοικίας είναι το κλειδί. Σήμερα, μόνον το 57% των νοικοκυριών είναι ιδιοκτήτες σπιτιών. Προκειμένου να αυξηθεί αυτό το ποσοστό, πρέπει να ενισχυθούν τα αποταμιευτικά προγράμματα και οι λογαριασμοί αγοράς οικίας, να χορηγούνται δάνεια μηδενικού επιτοκίου στις οικογένειες και να μειωθεί ο φόρος γης. Η δεύτερη αρχή είναι αυτή σύμφωνα με την οποία οι χώρες κάνουν διακρίσεις υπέρ των υπηκόων τους και η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου στη Γαλλία θα έδινε τη δυνατότητα να δοθεί προτεραιότητα στον γαλλικό λαό όσον αφορά τη διάθεση κατοικιών από τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, περιλαμβανομένης της στέγασης για λόγους έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, είναι προφανές ότι οι πολιτικές που στοχεύουν στην κοινωνική ανάκαμψη και στην παροχή κινήτρων στην οικονομία μας απαιτούν να τεθεί τέλος στη μετανάστευση από το εξωτερικό της Ευρώπης, η ραγδαία αύξηση της οποίας μετατρέπει σε ερείπια οιαδήποτε αποτελεσματική πολιτική για τη στέγαση ή πολιτική που αποσκοπεί στην καταπολέμηση της ανεργίας.

Υπάρχει μια ακόμη ουσιαστική προϋπόθεση. Η ΕΕ των Βρυξελλών πρέπει να σταματήσει να εκθέτει τις βιομηχανίες μας σε αθέμιτο διεθνή ανταγωνισμό που συνεπάγεται κοινωνικό ντάμπινγκ μεγάλης κλίμακας. Γεγονός είναι ότι δεν υπάρχουν περιθώρια απώλειας χρόνου για την οικοδόμηση μιας άλλης Ευρώπης μιας Ευρώπης των εθνών, βασισμένη στην εθελοντική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και στην κοινοτική προτίμηση, με επίδειξη του δέοντα σεβασμού στην κυριαρχία και την ταυτότητα των εθνών.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Bobošíková (NI).(CS) Κυρίες και κύριοι, μαζί με τις αδιαμφισβήτητες επιτυχίες της στη βοήθεια των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών της ΕΕ, η διαρθρωτική πολιτική είχε και ορισμένες ελλείψεις. Η εμπειρία κατέδειξε ότι τα χρήματα των φορολογουμένων δεν χρησιμοποιούνται πάντα καλά, οι εθνικές στρατηγικές ανάπτυξης δεν έχουν πάντα συνεργιστικό αποτέλεσμα, τα επιχειρησιακά σχέδια των μεμονωμένων χωρών δεν είναι πάντα καλά μελετημένα και οι πόροι δεν οδηγούν πάντα σε βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα, υψηλότερη απασχόληση και αειφόρο ανάπτυξη.

Στα μέσα που αποσκοπούν στη βελτίωση αυτής της κατάστασης περιλαμβάνεται η αποκαλούμενη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων (Open Days) στις Βρυξέλλες, η οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Ο φετινός Οκτώβριος θα σηματοδοτήσει την πέμπτη επέτειο αυτών των πολυήμερων εκδηλώσεων. Για άλλη μια φορά, χιλιάδες περιφερειακοί εκπρόσωποι και αξιωματούχοι θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες, μαζί με εκατοντάδες ομιλητές και δημοσιογράφους, ενώ θα πραγματοποιηθούν δεκάδες σεμινάρια και αμέτρητα κοκτέιλ πάρτι και δεξιώσεις. Παράλληλα με τα εργαστήρια και τις εκδηλώσεις στις Βρυξέλλες, οι διοργανωτές λένε ότι θα πραγματοποιηθεί μια σειρά εκδηλώσεων σε ολόκληρη την ΕΕ που θα συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων και θα απευθύνονται στο ευρύ κοινό, με σκοπό να μεταδοθεί το μήνυμα αυτής της εβδομάδας στις περιφέρειες και στις πόλεις.

Έχω σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με το όλο εγχείρημα και για το κατά πόσο αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο αξιοποίησης των χρημάτων των φορολογούμενων για τη βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών. Μελέτες δείχνουν με σαφήνεια ότι οι προηγούμενες Ευρωπαϊκές Εβδομάδες των Περιφερειών και των Πόλεων ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες μόλις των μισών συμμετεχόντων. Επίσης, ποτέ δεν έχει δημοσιοποιηθεί το κόστος αυτού του τεράστιου πάρτι που διαρκεί μία εβδομάδα. Δεν περίμενα να μας πει η κ. Hübner σε πόσες περιφερειακές συνεδριάσεις συμμετείχαν απευθείας οι φορολογούμενοί μας. Μέχρι να μπορούμε να πούμε με σαφήνεια πόσο κοστίζει η προώθηση και οι δημόσιες σχέσεις της διαρθρωτικής πολιτικής και μέχρι να μπορούμε να συγκρίνουμε την ποιότητα των αποτελεσμάτων με το κόστος του όλου εγχειρήματος, θα δεχόμαστε εύλογες επικρίσεις από το κοινό ότι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τις Περιφέρειες και τις Πόλεις στις Βρυξέλλες δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια φανταχτερή εκδρομή στην πρωτεύουσα της Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE-DE).(CS) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η ανά χείρας έκθεση για τη στέγαση είναι το αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς από την πλευρά του εισηγητή, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω, μαζί με όλη την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, για την εξέταση αυτού του θέματος εις βάθος. Δεδομένου ότι το κείμενο της έκθεση μπορεί να υποστεί σημαντικές αλλαγές λόγω των προτεινόμενων τροπολογιών, είναι ίσως καλύτερα να περιμένουμε για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας πριν δώσουμε μια οριστική εκτίμηση. Ωστόσο, με χαρά μπορώ να δώσω μια βασική εκτίμηση τώρα.

Κατέστη σαφές από την αρχή ότι πρόκειται για έναν ευαίσθητο τομέα πολιτικής και ένα ενδεχομένως εκρηκτικό θέμα, στον πυρήνα του οποίου βρίσκεται το ερώτημα αν θα έπρεπε η στέγαση να αντιμετωπίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή όχι. Προσωπικά, θα έλεγα ότι όσον αφορά το θέμα της στέγασης η Ένωση θα πρέπει, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, να εκφράζει τη γνώμη της όσο το δυνατόν λιγότερο και μόνο όταν η δράση της Ένωσης μπορεί να παράσχει προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με αυτή την κρατών μελών. Συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει υποστήριξη της ανακαίνισης οικοδομικών τετραγώνων ή της κατασκευής κατοικιών για κοινωνικά ευάλωτες ομάδες όπως τα άτομα με αναπηρία και οι νέες οικογένειες με παιδιά. Στον βαθμό αυτό, εκτιμώ ότι η έκθεση αποτελεί χρήσιμο έγγραφο που θα μπορούσε να φέρει μια νέα και αναγκαία ώθηση.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει τα μέτρα σε επίπεδο Ένωσης να αντικαταστήσουν τους κανονισμούς των κρατών μελών. Φοβάμαι, ωστόσο, ότι αυτός ακριβώς είναι ο στόχος της έκθεσης, για παράδειγμα όταν ζητά την υιοθέτηση ενός συστήματος δεικτών ποιότητας στέγασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΕΕ, και κατ’ επέκταση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν πρέπει να αξιώνουν περισσότερα δικαιώματα από αυτά που προβλέπονται από τις ιδρυτικές Συνθήκες. Τα κράτη μέλη είναι οι θεματοφύλακες των δικαιωμάτων στη στέγαση και έτσι πρέπει να παραμείνουν, παρά το γεγονός ότι το θέμα της στέγασης έγινε αρχικά κατανοητό στο πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης και όχι σε σχέση με την κοινωνική ευθύνη. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να αναφέρω την έκκληση για ενίσχυση του δικαιώματος στέγασης στο πλαίσιο της κοινωνικής διάστασης της Στρατηγικής της Λισαβόνας, η οποία κατά τη γνώμη μου δεν ανήκει σε αυτή την έκθεση. Η Στρατηγική της Λισαβόνας δεν κάνει καμία αναφορά στη στέγαση και έτσι πρέπει να μείνει. Ως σκιώδης εισηγητής για την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, χαιρετίζω το γεγονός ότι οι βασικές τροπολογίες έγιναν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις Ομάδες και ότι υπήρξε μια βούληση να διορθωθούν απόψεις που υποστηρίχθηκαν σθεναρά στην αρχή. Αν η τελική διατύπωση της έκθεσης αντανακλά ένα πνεύμα συναίνεσης μεταξύ των κύριων Ομάδων, θα θεωρήσω ότι αυτό είναι αποδεκτό αποτέλεσμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Bourzai (PSE). – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να αρχίσω μιλώντας για την έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας του κ. Andria σχετικά με τη στέγαση και την περιφερειακή πολιτική. Θα ήθελα καταρχάς να τον συγχαρώ για το εξαίρετο έργο του και να συγχαρώ τη διακομματική ομάδα «Intergroup Urban-Housing» για την αξιολόγησή της όσον αφορά τη συνεισφορά των Διαρθρωτικών Ταμείων στη στεγαστική πολιτική στα κράτη μέλη.

Από τη δική μου πλευρά, ως εκλεγμένη αντιπρόσωπος αγροτικής, ορεινής εκλογικής περιφέρειας την οποία ο κόσμος αρχίζει να εγκαταλείπει, ενδιαφέρομαι περισσότερο για το πρόβλημα της στέγασης στις αγροτικές περιοχές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κατέθεσα δύο τροπολογίες για το θέμα, οι οποίες εγκρίθηκαν εν μέρει· εξ ου και η ικανοποίησή μου σήμερα, επειδή φοβόμουν ότι η στέγαση θεωρείτο μόνον αστικό πρόβλημα. Για εμένα, το θέμα ήταν να επισημάνω τον συνδυασμό μειονεκτημάτων στις αγροτικές περιοχές χαμηλά ατομικά εισοδήματα, διασκορπισμένοι και συχνά ερειπωμένοι οικισμοί, ανεπαρκής αριθμός κατοικιών κοινωνικής στέγασης της τοπικής αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικών προς ενοικίαση κατοικιών και τις προκλήσεις όσον αφορά την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών με την άφιξη νέων πληθυσμών. Έπειτα, ήταν σημαντικό να επισημανθεί ο κρίσιμος χαρακτήρας των μέτρων που ενθαρρύνουν την αγορά, αποκατάσταση και ανακαίνιση παλαιών κτιρίων, η στήριξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που προσφέρουν σημαντικές συμβουλές και εξατομικευμένη στήριξη για να βοηθηθούν οι ιδιώτες ή οι επαγγελματίες να εγκατασταθούν, και η βελτίωση παροχής νέων ή ανακαινισμένων, κοινωνικών, εργατικών και ιδιωτικών κατοικιών.

Η έκθεση πρωτοβουλίας έρχεται την κατάλληλη στιγμή να επισημάνει τον ειδικό χαρακτήρα του προβλήματος της στέγασης σε μικρές πόλεις που ενώνονται για να σχηματίσουν περιφερειακά δίκτυα και που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη αγροτικών περιοχών.

Σε σχέση με την έκθεση Janowski, ομιλώ εξ ονόματος της συναδέλφου μου κ. Douay, η οποία αδυνατεί να βρίσκεται εδώ σήμερα το πρωί. Η κ. Douay θα ήθελε να επισημάνει ότι είναι πλήρως ικανοποιημένη με την έκθεση που εγκρίθηκε στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης σχετικά με τη συνεισφορά της μελλοντικής περιφερειακής πολιτικής στην ικανότητα καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Xαιρετίζει ιδιαίτερα την έγκριση των τροπολογιών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τον ρόλο τους στην καινοτομία που λαμβάνει χώρα σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και τις τροπολογίες για τα ειδικά χαρακτηριστικά των ορεινών περιφερειών και των αγροτικών περιοχών. Ωστόσο, φρονεί ότι είναι επιζήμιο να επανέλθουμε στη διατύπωση της παραγράφου 14, η οποία είναι αποτέλεσμα συμβιβασμού που έτυχε ευρείας αποδοχής από τις διάφορες πολιτικές ομάδες, και ότι δεν θα πρέπει να τροποποιηθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για την έκθεση Janowski.

Καταρχάς, θέλω να συγχαρώ τον κ. Janowski για το καλό έργο του και τη θετική συνεργασία του. Πρόκειται για μια σημαντική έκθεση διότι εξετάζει πώς μπορεί η περιφερειακή πολιτική να συμβάλει στην ικανότητα καινοτομίας της ΕΕ. Συχνά αναφέρεται ότι η καινοτομία, η έρευνα και η ανάπτυξη θα πρέπει να επικεντρώνονται σε αστικές περιοχές, τεχνολογικά δίκτυα και τομείς όπου η κρίσιμη μάζα εγγυάται επενδύσεις ενώ, σε αυτήν την έκθεση, είναι σαφές ότι η καινοτομία και η έρευνα και η ανάπτυξη ενισχύουν στην πραγματικότητα τους στόχους της περιφερειακής πολιτικής και συμβάλλουν στη συνοχή, τόσο μεταξύ όσο και εντός των περιφερειών. Πιστεύω ακράδαντα ότι οι ισχυρές περιφέρειες συμβάλλουν στην ισχυρή εθνική ανάπτυξη. Είναι σαν τα κομμάτια ενός παζλ που μπαίνουν στη θέση τους και η τελική εικόνα είναι μεγαλύτερη από το σύνολο των μερών της. Αν κάποια από τα κομμάτια λείπουν και δεν έχουμε περιφερειακή ανάπτυξη και περιφερειακή καινοτομία, τότε η συνολική εικόνα είναι ατελής.

Η έκθεση τονίζει το γεγονός ότι οι ΜΜΕ διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη ικανότητας καινοτομίας στην ΕΕ και τονίζει τη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων JASPERS, JEREMIE και JESSICA. Η έκθεση ενθαρρύνει επίσης τα κράτη μέλη να αυξήσουν το ποσοστό του ΑΕγχΠ που διατίθεται στην Ε&Α. Ορισμένα κράτη μέλη δαπανούν πάνω από το 3% του ΑΕγχΠ τους για την έρευνα και την ανάπτυξη, ενώ άλλα –όπως η δική μου χώρα, η Ιρλανδία– υπολείπονται με ποσοστό μικρότερο του 1,5%. Όπως είπε ο κ. Janowski, μετά από ορισμένα σχόλια που ακούσαμε χθες από τον βραβευμένο με Νόμπελ Ειρήνης Tim Hunt, είναι πολύ σαφές ότι οι αύξηση των επενδύσεων στην εκπαίδευση, στα πανεπιστήμια και στην έρευνα και ανάπτυξη και στην καινοτομία είναι καίριας σημασίας προκειμένου να είναι η ΕΕ ανταγωνιστική στην παγκόσμια αγορά.

Τέλος, με πολλή ικανοποίηση άκουσα την κ. Επίτροπο να λέει προηγουμένως ότι η Επιτροπή θα παράσχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συνδυασμού των πόρων από διαφορετικά προγράμματα για τη δημιουργία συνεργιών. Αυτό είναι σημαντικό για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης. Με ικανοποίηση άκουσα επίσης ότι η Επιτροπή θα παρακολουθεί την πρόοδο των επενδύσεων στην καινοτομία. Ας ελπίσουμε ότι, με βάση αυτή την παρακολούθηση, θα δούμε τη λήψη ορθών μέτρων.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN). – A Uachtaráin, tá sé rí-thábhachtach go bhfaigheadh grúpaí atá curtha fútha i gceantair imeallacha, in Éirinn agus ar fud na hEorpa, sciar den airgead atá ar fáil faoin gClár Taighde, Teicneolaíochta agus Gnóthaí Forbartha.

Ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh leis an Uasal Janowski as ucht a chuid oibre ar an tuarascáil seo.

Níor chóir go mbeadh aon cheantar imeallach ar fud na hEorpa fágtha gan áiseanna Theicneolaíocht an Eolais rud, faraoir, atá fíor i gcás an bhanda leathain mar shampla.

Caithfear an banda leathan a chur ar fáil do chuile cheantar, go háirithe do na ceantair imeallacha. Caithfear a chinntiú go mbeidh áis an bhanda leathain ar fáil do na ceantair seo chun go mbeadh siad in ann infheistíocht a tharraingt chucu féin mar aon le fostaíocht a chruthú ins na ceantair seo. Mura mbeidh an infheistíocht seo ag teacht isteach do na ceantair mar seo, gheobhaidh siad bás.

Mar sin, caithfidh Coimisiún na hEorpa tarraingt le Rialtaisí na mBallstát, lena chinntiú go bhfuil an banda leathan ar fáil do chuile pharóiste, is cuma beag nó mór iad, ar phraghas réasúnta.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Schroedter (Verts/ALE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κυρία Επίτροπε, δεν πιστεύω ότι παρουσιάζοντας τον ρόλο της καινοτομίας, η έκθεση Janowski εστιάζεται αρκετά στα πραγματικά κεντρικής σημασίας προβλήματα, μολονότι επισημαίνει ότι ο ρόλος της καινοτομίας στην πολιτική συνοχής είναι εξαιρετικά σημαντικός, διότι στα προγράμματα –ακόμα και στα καινούργια– εξακολουθούν να επικρατούν εντελώς απαρχαιωμένες ιδέες.

Σε αυτές συγκαταλέγεται η εσφαλμένη άποψη ότι ο σχηματισμός μεγάλων θυλάκων σε οικονομικά κέντρα μπορεί να δημιουργήσει συνοχή και στις γειτονικές μειονεκτούσες περιφέρειες. Στην πραγματικότητα όμως ισχύει το αντίθετο, διότι η μαγνητική έλξη που ασκούν οι μεγάλοι θύλακες οξύνει τις ανισότητες ως προς την ανάπτυξη. Η καινοτομία πρέπει να μπορεί να επιτευχθεί και σε μικρές περιφέρειες και μικρού ή μεσαίου μεγέθους πόλεις. Στόχος μας δεν πρέπει να είναι μία κρίσιμη μάζα μεγέθους. Η επίτευξη πραγματικής καινοτομίας σημαίνει να υπάρχει παντού όσο γίνεται περισσότερη καινοτομία, και μάλιστα και στις περιφέρειες αγροτικού χαρακτήρα.

Η ενίσχυση της καινοτομίας δεν πρέπει να έχει ως πρότυπο μόνο νέους και επιτυχημένους επιχειρηματίες. Και οι γυναίκες επιχειρηματίες χρειάζονται εξίσου υποστήριξη, η οποία όμως πρέπει να είναι εντελώς διαφορετικού χαρακτήρα, και εδώ είναι επειγόντως απαραίτητο να επανεξετάσουν το ζήτημα όχι μόνο τα κράτη μέλη, αλλά και η Επιτροπή. Πρέπει να δοθεί πολύ μεγαλύτερη προσοχή στις ίσες ευκαιρίες ως προς την καινοτομία, διαφορετικά θα χαθεί πολύτιμο δυναμικό.

Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να απευθύνω σαφή υπενθύμιση στην Επιτροπή σχετικά με το ότι αν θέλει να το επιτύχει αυτό, πρέπει να εξετάσει με πιο κριτικό πνεύμα τα προγράμματα κι όχι να αρκείται να δίνει τις ευλογίες της σε απαρχαιωμένες ιδέες.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Booth (IND/DEM). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι η έκφραση «Κοίτα τη δουλειά σου!» είναι η καλύτερη αντίδραση που μπορώ να έχω για αυτό το ψήφισμα. Η στεγαστική και περιφερειακή πολιτική στα κράτη μέλη είναι ένα θέμα των δημοκρατικά εκλεγμένων εθνικών κυβερνήσεων και δεν θα πρέπει να χώνει τη μύτη της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πέρα από το γεγονός ότι το κείμενο χρησιμοποιεί διανοουμενίστικες ασυναρτησίες, καταφέρνει επίσης να είναι απίστευτα προστατευτικό κάνοντας δηλώσεις εξαιρετικά προφανείς όπως «τονίζει τη σημασία των ζητημάτων ασφαλείας». Είναι σαν ένας γιατρός να συμβουλεύει τον ασθενή του για τη σημασία του να συνεχίσει να αναπνέει.

Η βρετανική κυβέρνηση λέει ότι πρέπει να κατασκευάσουμε μισό εκατομμύριο σπίτια, κυρίως για τους αγοραστές πρώτης κατοικίας και τους χαμηλόμισθους αγοραστές. Μπορεί να μην συμφωνώ με αυτό απολύτως, αλλά πιο εύκολα θα αποδεχόμουν αυτή την ιδέα καθώς είναι πιο κοντά στις ανάγκες μας από ό,τι οι ανούσιες ιδέες που προτείνει αυτή η έκθεση της ΕΕ. Παρά τη συχνή χρήση της θαυματουργής λέξης «επικουρικότητα», αυτό το ψήφισμα αποτελεί συνταγή για μικροδιαχείριση της πολιτικής στέγασης από τις Βρυξέλλες και περισσότερη καταφανή παρέμβαση στον τρόπο διακυβέρνησης των κρατών μελών. Εμείς στη Βρετανία δεν χρειαζόμαστε τις Βρυξέλλες για να μας πουν τι είδους σπίτια χρειαζόμαστε ή πότε και πού να τα κατασκευάσουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, το φάσμα της μείωσης του πληθυσμού καταδιώκει την Ευρώπη. Αν δεν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε βιώσιμες θέσεις εργασίας στις αγροτικές περιοχές, η αγοραστική δύναμη θα συνεχίσει να μειώνεται, με συνέπεια το κλείσιμο των τοπικών προμηθευτών τροφίμων, ταχυδρομείων, ιατρείων, σχολείων και αστυνομικών φυλακίων και η ύπαιθρος θα χάσει τα τελευταία πράγματα που την κάνουν ελκυστική.

Δεν είναι μόνο η γεωργική μας πολιτική αυτή που ενθάρρυνε αυτήν την αρνητική εξέλιξη, μολονότι όλοι γνωρίζουν ότι ο αριθμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των εργαζομένων στη γεωργία μειώνεται διαρκώς, αλλά και άλλα προγράμματα κοινοτικής ενίσχυσης αποδείχθηκαν μπούμερανγκ. Αποτέλεσμα της επιθυμίας να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας ήταν ότι ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις κατάφεραν να φέρουν σε δύσκολη θέση τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μας που ήταν κάποτε ισχυρές, και αφού έκαναν αρκετό κακό, απλά μεταφέρονται σε κάποια γειτονική χώρα και εισπράττουν ακόμα περισσότερες ενισχύσεις.

Ασφαλώς είναι δύσκολο να βγούμε από αυτόν τον φαύλο κύκλο. Η ΕΕ θέλει τώρα να υποστηρίξει την ανάπτυξη των χωριών, να αναζωογονήσει τα τοπικά κέντρα και να ενισχύσει τις αγροτικές περιοχές, όμως αν θέλει να γίνει το INTERACT II ένα πρόγραμμα διαχείρισης περιφερειακών προγραμμάτων και τη δημιουργία κέντρων κατάρτισης για την κοινοτική γραφειοκρατία, αυτό είναι πραγματικά το άκρον άωτον του παραλογισμού και η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την καλοσύνη να επανέλθει στους αρχικούς στόχους και προγράμματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolf Berend (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, όταν συζητάμε θέματα σχετικά με την πολιτική στέγασης, πρέπει να παραμένουμε πιστοί στις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας προς τον πολίτη. Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι εξουσίες που παραχωρούνται στην ΕΕ από τη Συνθήκη είναι πολύ περιορισμένες και δεν θα πρέπει να προσπαθούμε να το αλλάξουμε αυτό από την πίσω πόρτα. Ωστόσο, όσον αφορά την επιλεξιμότητα των επιχορηγήσεων κατοικίας στο πλαίσιο του κανονισμού του ΕΤΠΑ για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 θα ήθελα να υποστηρίξω ότι οι επιχορηγήσεις αυτές πρέπει να δοθούν για την αναδόμηση των πολυώροφων κατοικιών της Ανατολικής Ευρώπης και της ανατολικής Γερμανίας.

Πολλοί Ευρωπαίοι ζουν σε μεγάλα κτιριακά συγκροτήματα κυρίως βιομηχανικής κατασκευής που δημιουργήθηκαν μεταξύ των δεκαετιών του 1960 και του 1980. Η προς ανατολάς διεύρυνση της ΕΕ έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα σε μία ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη αυτού του τύπου στέγασης. Ενώ στη Δυτική Ευρώπη το μέλλον των μεγάλων κτιριακών συγκροτημάτων έγκειται κυρίως στην επιτέλεση κοινωνικών καθηκόντων, το κύριο καθήκον στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης είναι η επισκευή και ο εκσυγχρονισμός των υφισταμένων προκατασκευασμένων κτιρίων προκειμένου να καταστεί δυνατή η ενοικίασή τους, ενώ ταυτόχρονα μόλις τώρα ξεκινά η διαρθρωτική αλλαγή στον τομέα της στέγασης, με τη μετάβαση από τους οργανισμούς που ρυθμίζονται από το κράτος και διανέμουν κατοικίες στις ιδιωτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις που λειτουργούν μέσα στην αγορά.

Από αυτήν την άποψη, η συνεχιζόμενη ανάπτυξη των μεγάλων αστικών συγκροτημάτων στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης είναι πρωτίστως καθήκον των τεχνικών και των επαγγελματιών του κλάδου της κατοικίας. Στη Γερμανία πάντως το πρόβλημα είναι καινούργιο και διαφορετικό, ωστόσο θα φθάσει αργά ή γρήγορα και σε άλλες χώρες – ενόψει της πανευρωπαϊκής δημοκρατικής αλλαγής: καθώς οι κάτοικοι λιγοστεύουν, οι κατοικίες μένουν άδειες και αυτό δεν αφορά μόνο παλιές, αλλά και νέες κατοικίες, όχι μόνο στα κέντρα αλλά και στην περιφέρεια των πόλεων. Αυτός είναι ένας λόγος που δημιουργήθηκε ένα πρόγραμμα για τις επαρχίες της ανατολικής Γερμανίας με στόχο την προώθηση όχι μόνο της κατεδάφισης των κατοικιών που δεν είχαν για πολύ καιρό ζήτηση, αλλά και της αποκατάστασης των υφισταμένων κατοικιών, προκειμένου να προσαρμοστούν οι αστικές δομές και τα κτίρια που υπάρχουν στη μείωση της ζήτησης.

Για τον λόγο αυτόν –για τον λόγο αυτόν!– πρέπει το μέλλον των κτιριακών συγκροτημάτων να αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία ως τομέας της ευρωπαϊκής πολιτικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Jamila Madeira (PSE).(PT) Θέλω να ξεκινήσω συγχαίροντας τον κ. Andria γι’ αυτή την έκθεση. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, στον οποίο όλοι θα θέλαμε να προσδώσουμε συνταγματικό, δεσμευτικό καθεστώς, δηλώνει στο πρώτο άρθρο του ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα. Αυτό το άρθρο περιγράφει, κατά μείζονα λόγο, το δικαίωμα της αξιοπρεπούς στέγασης.

Αν και η ΕΕ, όπως είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές, δεν έχει άμεσες αρμοδιότητες σε αυτόν τον τομέα, μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο. Σε στενή συνεργασία με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει να εξαλείψει τα γκέτο στα σχέδια αστικής στέγασης και τη μάστιγα των αστέγων που αφθονεί όχι μόνο στις μεγάλες πρωτεύουσές μας, αλλά και στις μικρές και μεσαίες. Ήρθε λοιπόν ο καιρός να ενισχύσουμε την αναζωογόνηση των αστικών κέντρων, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη διατήρηση των ιστορικών κτιρίων, την ανάκαμψη της τοπικής οικονομίας και την ενδυνάμωση των αστικών κέντρων, όπου τώρα υπάρχουν δεκάδες εγκαταλειμμένα κτίρια. Αυτό το όραμα αναπτύχθηκε στον βαθμό που πιστεύουμε τώρα ότι τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα που είναι διαθέσιμα στα κράτη μέλη θα βοηθήσουν στη δημιουργία συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα και θα γίνουν δομημένες επενδύσεις στην κατασκευή έξυπνων σπιτιών, στα οποία η ενεργειακή απόδοση και η φιλική προς το περιβάλλον κατασκευή αποτελούν βασικά κριτήρια.

Πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα, αλλά πιστεύω ότι αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας και ο ευρωπαϊκός χάρτης για τη στέγαση που εγκρίθηκε από τη διακομματική ομάδα «Urban Housing» του Κοινοβουλίου αποτελούν βασικά στοιχεία για την αντιμετώπιση του θέματος της στέγασης στην ΕΕ, η οποία οδήγησε σε αυτή την έκθεση και σε αυτόν τον χάρτη.

 
  
MPphoto
 
 

  Jorgo Chatzimarkakis (ALDE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και θα ήθελα να αρχίσω εκφράζοντας τα θερμά μου συγχαρητήρια στον κ. Janowski για την έκθεσή του που δείχνει ότι υπάρχουν κάποιοι πολύ δημιουργικοί τρόποι προσέγγισης της παλιάς αντιπαράθεσης για θέματα αρχής, που αφορά το αν χρειαζόμαστε περισσότερους κοινοτικούς πόρους για περιφερειακές δομές και γεωργικές επιδοτήσεις ή αν πρέπει να κάνουμε περισσότερα για την καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογία.

Θεωρώ ότι αυτή η αντιπαράθεση έκανε αρκετές φορές τον προϋπολογισμό μας και την ΕΕ μας να παραλύσει και εσείς, κύριε Janowski, δείχνετε με την έκθεση πρωτοβουλίας σας και τη δική μας συμπαράσταση τη νέα τάση για την οποία συζητάμε, δηλαδή την ανάγκη να προσαρμοστεί ο προϋπολογισμός στη στρατηγική της Λισαβόνας, να παραμείνει η ετικέτα «περιφερειακή ενίσχυση», αλλά να αλλάξει το περιεχόμενο. Αυτό έγινε πραγματικά μετά από πίεση του Σώματος, αλλά και με πρωτοβουλία της Επιτροπής – και αναφέρομαι στην Επίτροπο Hübner.

Γι’ αυτό περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα στοιχεία όπως τα ‘Jaspers’, ‘Jeremy’, and ‘Jessica’ – καινούργια και σημαντικά πράγματα για την ενίσχυση της καινοτομίας, η οποία αφορά την μετατροπή γνώσεων σε προϊόντα. Μελλοντικά θα χρησιμοποιήσουμε ολοένα και πιο πολύ τους πόρους που έχουμε –την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων– για να δώσουμε στους ανθρώπους κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, και εγώ τα υποστηρίζω όλα αυτά.

Βλέπουμε επίσης πολύ θετικά το αίτημα για θύλακες καινοτομίας. Εδώ υπάρχουν επαναστατικά και πολύ καλά παραδείγματα. Η καινοτομία είναι κάτι που δεν συμβαίνει κεντρικά, αλλά στις περιφέρειες – το παράδειγμα που γνωρίζω πολύ καλά είναι η πόλη της Δρέσδης στη Σαξονία στην οποία δόθηκε η δυνατότητα να προσελκύσει με κοινοτικές και περιφερειακές ενισχύσεις μεγάλου ύψους άμεσες ξένες επενδύσεις με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός θύλακα επενδύσεων.

Σε συνάρτηση με αυτό θέλω να πω ότι βλέπω πολύ θετικά την αναφορά της έκθεσης στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας. Χαίρομαι διότι η Επίτροπος είναι τόσο θετική στην προσφορά της Πολωνίας να διαθέσει ένα δις ευρώ για να φιλοξενήσει το ινστιτούτο αυτό. Αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ θερμά όλους όσοι συνεργάστηκαν.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα, ξεκινώντας, να συγχαρώ τον κ. Janowski για την άριστη έκθεσή του. Τα προβλήματα που εγείρονται στο έγγραφο είναι εξαιρετικά σημαντικά για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όσον αφορά τον ρόλο της στην παγκόσμια οικονομία.

Πρέπει να αναρωτηθούμε αν, στο πλαίσιο των σημερινών επενδύσεων στην έρευνα στα κράτη μέλη και της σημερινής αύξησης του ΑΕγχΠ στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα καταφέρουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί με τις αναπτυσσόμενες χώρες ανά τον κόσμο. Πρέπει να αναρωτηθούμε αν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ιδεολογία έχει θριαμβεύσει εις βάρος των υγιών οικονομικών διαδικασιών.

Είναι σαφές ότι οι περιορισμοί που επιβάλλονται συνεχώς από αυτό το αξιότιμο Σώμα δεν συμβάλλουν στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για τη δυναμική ανάπτυξη των οικονομιών μας. Η καινοτομία δεν μπορεί να προγραμματιστεί, αλλά μπορούμε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για να την υποστηρίξουν ενεργά οι κοινότητες. Αν δεν λάβουμε κατάλληλα μέτρα και δεν απαλλάξουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση από την υπερβολική γραφειοκρατία, δεν θα καταφέρουμε να εφαρμόσουμε τους στόχους της Στρατηγικής της Λισαβόνας που δηλώνουν ότι, μέχρι το 2010, η οικονομία της Ένωσης πρέπει να γίνει η πιο ανταγωνιστική στον κόσμο.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, δέχομαι ότι σε αυτήν την πρωτοβουλία για τη στέγαση έχουμε καλές προθέσεις. Εξάλλου, η απόκτηση κατοικίας είναι σημαντική για μια οικογένεια και για τις κοινότητές μας. Ωστόσο, η στέγαση δεν υπάγεται στην αρμοδιότητά μας και το δίλημμα για τους πολίτες μας είναι ότι σε εθνικό επίπεδο τα κεφάλαια είναι πάντα αποδεκτά, ενώ οι κατευθυντήριες γραμμές και οι στρατηγικές γίνονται αποδεκτές ή απορρίπτονται κατά το δοκούν. Στην Ιρλανδία ειδικά υπάρχει ένα πρόβλημα. Παρά τις αστικές στρατηγικές μας, οι οικογένειες που είναι επιλέξιμες για κοινωνική κατοικία περιμένουν οκτώ χρόνια κατά μέσο όρο για ένα σπίτι, καθώς δεν υπάρχει επαρκής παροχή κοινωνικών κατοικιών.

Αυτή η έκθεση περιέχει πολλές καλές συστάσεις. Ωστόσο, ενώ οι ισχύουσες στρατηγικές της ΕΕ συνιστούν πράγματα όπως χώρους πρασίνου, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης τα αγνοούν και στριμώχνουν εκεί σπίτια, καταστρέφοντας έτσι αυτούς τους χώρους πρασίνου όπου μπορούν να παίζουν τα παιδιά και δημιουργώντας μπαλώματα από τσιμέντο για γκράφιτι και ναρκωτικά.

Ορισμένες από τις συστάσεις της ΕΕ είναι εκτός τοπικής πραγματικότητας. Στις αγροτικές περιοχές στην Ιρλανδία έχει γίνει τώρα πολύ δύσκολο να πάρει μια νέα οικογένεια άδεια για την κατασκευή κατοικίας. Οι πολεοδόμοι μας –και πρόκειται για πολεοδόμους, όχι για χωροτάκτες υπαίθρου– επιμένουν στη συγκέντρωση όλων των νέων αγροτικών κατοικιών σε οικισμούς. Αυτό αποθαρρύνει τους νέους στην απόφασή τους να ζήσουν σε αυτές τις περιοχές.

Όπως σε όλα τα πράγματα, πρέπει να σεβαστούμε την επικουρικότητα και να διενεργήσουμε συγκρίσιμη έρευνα για να κατανοήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές, τις οποίες εμείς στην Ευρώπη θα μπορούμε να παράσχουμε ως οδηγό. Ωστόσο, πρέπει επίσης να διαδραματίσουμε τον ρόλο μας απευθύνοντας στα κράτη σοβαρές ερωτήσεις σχετικά με το αποτέλεσμα ως προς τους ανθρώπους.

 
  
MPphoto
 
 

  Κωνσταντίνος Χατζηδάκης (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, παίρνω τον λόγο για να αναφερθώ στην έκθεση του καλού συναδέλφου, του κ. Andria, και ειδικότερα σε ένα συγκεκριμένο θέμα το οποίο αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, μια υποχρέωση η οποία προκύπτει με βάση τις διατάξεις της οδηγίας 2002/91.

Αυτή η οδηγία έχει ως αποτέλεσμα μια σημαντική επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες, προκειμένου να λάβουν το πιστοποιητικό το οποίο χρειάζονται όταν πουλάνε ή ενοικιάζουν το σπίτι τους, διότι θα πρέπει προηγουμένως να έχει αναβαθμιστεί ενεργειακά το κτήριο. Όταν συζητούσαμε το εν λόγω θέμα, η αλήθεια είναι ότι δεν είχε γίνει ευρύτερα γνωστό το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά απασχολεί πλέον έντονα την ένωση ιδιοκτητών και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε, κάνοντας μια διεύρυνση των προβλέψεων που υπάρχουν σήμερα για τα νέα κράτη μέλη, έτσι ώστε στην αναθεώρηση του 2009 να καλυφθούν, κυρία Επίτροπε, και τα παλαιά κράτη μέλη.

Έχουμε μια εμπειρία στην πόλη της Αθήνας, με την αναβάθμιση των προσόψεων των κτηρίων όπου, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με μερική χρηματοδότηση εκ μέρους της, προχώρησε αυτό το πρόγραμμα με καλά αποτελέσματα, με τεχνική βοήθεια σε κεντρικό επίπεδο καθώς και με μερική κάλυψη του κόστους. Νομίζω ότι με την ίδια λογική πρέπει να δούμε πανευρωπαϊκά και το ζήτημα της ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων. Πρόκειται για ένα ζήτημα ιδιαίτερα σοβαρό, που αφορά πολλούς ανθρώπους. Δεν μιλάμε για συνολική κάλυψη του κόστους, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να το συζητήσουμε σοβαρά και να δούμε πως μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια διεύρυνση της επιλεξιμότητας των δαπανών, ώστε να αντιμετωπιστεί και αυτό το σοβαρό ζήτημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Σταύρος Αρναουτάκης (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, τη νέα προγραμματική περίοδο η περιφερειακή πολιτική δεν καλείται μόνο να επιτύχει τη μείωση των ανισοτήτων, αλλά και να αναπτύξει την ικανότητα της Ένωσης στην καινοτομία. Με δεδομένο ότι όλες οι δράσεις στον τομέα της καινοτομίας πρέπει να έχουν ως επίκεντρο τον άνθρωπο και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών της, η δυνατότητα να αντεπεξέλθουμε στην πρόκληση αυτή, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσο θα επιτύχουμε ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης.

Αυτό που πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα είναι ότι η καινοτομία δεν είναι μόνο για τους επιστήμονες, αλλά είναι ουσιαστικής σημασίας για όλους τους πολίτες. Από το πόσο θα καταφέρουμε να προωθήσουμε την εισαγωγή της καινοτομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και, κυρίως, στις μικροεπιχειρήσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, από το κατά πόσο η πολιτική καινοτομίας θα συμπεριλάβει στους στόχους της την παραγωγή και επεξεργασία γεωργικών προϊόντων και τις συνθήκες διαβίωσης των αγροτικών περιοχών εξαρτώνται πολλά. Οι στόχοι που έχουμε θέσει είναι φιλόδοξοι και για να τους επιτύχουμε χρειάζεται η συνεργασία όλων μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Janowski, για την εξαιρετική έκθεσή του. Θα έλεγα ότι η περιφερειακή πολιτική είναι μία από τις κεντρικές πολιτικές για εμάς στην Ευρώπη, και η πολιτική στέγασης, ως μέρος της περιφερειακής πολιτικής, είναι επίσης πολύ σημαντική, όπως αναφέρθηκε εδώ. Όπως και η καινοτομία, συμβάλλει στη διατήρηση ισχυρών και ζωτικών περιφερειών.

Είναι σημαντικό, φυσικά, να αντιμετωπίζουμε την περιφερειακή πολιτική όχι απλώς ως θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών, αλλά πάνω απ’ όλα ως κάτι που σχετίζεται με την ευημερία και την ευτυχία των λαών και των πολιτών. Οι άνθρωποι πρέπει πάντα να βρίσκονται στην καρδιά της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε αυτά τα θέματα συνολικά και ο στόχος μας πρέπει να είναι η διασφάλιση ίσων ευκαιριών με βάση την αειφόρο ανάπτυξη στη στέγαση και στην καινοτομία σε όλη την Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές μας με λίγο πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών περιοχών, ώστε να συμμετέχουν και αυτές στην ανάπτυξη και να έχουν το μερίδιό τους στην καινοτομία και ώστε οι κάτοικοί τους να έχουν μια καλή, ισορροπημένη και ευτυχισμένη ζωή.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (UEN). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω τους κκ. Janowski και Andria για το εξαιρετικό έργο που επιτέλεσαν. Εκτιμώ ιδιαίτερα τη δέσμευσή τους σε μια αποτελεσματικότερη πολιτική στέγασης. Πράγματι, αξίζει τον κόπο να υπενθυμίσουμε ότι το πρόβλημα της στέγασης έχει λάβει διαστάσεις έκτακτης ανάγκης, κυρίως στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις όπου το κόστος της κατοικίας είναι πάρα πολύ υψηλό και αναγκάζει τις οικογένειες να διαθέτουν το 50% και πλέον του εισοδήματός τους για την αποπληρωμή στεγαστικών δανείων ή για μισθώματα. Όλα αυτά μολονότι η στέγαση πρέπει να αποτελεί βασική ανάγκη και, συνεπώς, θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα.

Ελπίζω ότι θα κινηθούμε προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης των εργατικών κατοικιών, οι οποίες συχνά βρίσκονται σε πραγματικά ετοιμόρροπη κατάσταση και, γενικότερα, ότι θα δρομολογήσουμε μια στρατηγική αποκατάστασης των υποβαθμισμένων αστικών περιοχών στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (PPE-DE).(CS) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, συζητούμε ένα θέμα που επηρεάζει τον καθένα από εμάς. Η αξιοπρεπής στέγαση σε προσιτή τιμή καθίσταται όλο και πιο σημαντικό θέμα που λαμβάνει υπόψη τις ατομικές ανάγκες, ευκαιρίες και απόψεις όλων. Η έκθεση του κ. Andria σχετικά με τη στέγαση στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής θα έχει ασφαλώς θετική συμβολή.

Πριν αποφασίσουμε για τις επόμενες δράσεις της Κοινότητας σε αυτόν τον τομέα, πρέπει να θυμηθούμε ότι ούτε η ΕΕ ούτε τα θεσμικά όργανα έχουν άμεση αρμοδιότητα στον τομέα της πολιτικής στέγασης. Εντούτοις, η ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής, η οποία διατυπώθηκε ως ένας από τους βασικούς στόχους της Συνθήκης του Μάαστριχτ και η οποία πρέπει να επιτευχθεί μέσω της περιφερειακής πολιτικής της Ένωσης, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον τρόπο που ανταποκρινόμαστε στην ανάγκη για επαρκή στέγαση σε λογική τιμή, με την επίλυση του προβλήματος των αστέγων και με την αναζωογόνηση των αστικών και των βιομηχανικών περιοχών.

Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, συνεπώς, είναι το πού έγκεινται τα εξωτερικά όρια των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών της ΕΕ στον τομέα της πολιτικής στέγασης και σε αυτόν τον βαθμό μιλάμε για επικουρικότητα. Πρέπει, συνεπώς, να σκεφτούμε πού θα εστιάσουμε τις προσπάθειές μας. Πιστεύω ότι έχουμε δύο επιλογές. Η πρώτη επιλογή είναι αυτή της προώθησης των δικαιωμάτων στέγασης των πολιτών της Ευρώπης, τα οποία, δεδομένων των διαφορετικών περιστάσεων στα μεμονωμένα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τις κοινότητες, μαζί με τις περιορισμένες αρμοδιότητές μας, θα είναι πάντα πολύ δύσκολο να καθοριστούν. Συνεπώς, διατρέχουμε τον κίνδυνο να δημιουργήσουμε προσδοκίες στους πολίτες που δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε και, κατά συνέπεια, να χάσουμε την αξιοπιστία μας. Η δεύτερη επιλογή είναι να ακολουθήσουμε την οδό της παροχής βοήθειας στις κοινότητες, τις πόλεις και τις περιφέρειες για να επιλύσουν τα προβλήματα στέγασής τους καθιστώντας βασική προτεραιότητά μας την υποστήριξη της στέγασης και της ανακαίνισης των μεγάλων οικισμών και με την παροχή στις τοπικές αρχές κατάλληλων συνθηκών και πόρων στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων, χωρίς να περιορίζεται υπερβολικά η ικανότητά τους να αποφασίζουν πώς θα επιλύουν τα προβλήματα στέγασης στις περιοχές τους. Το κοινό θα αισθάνεται έτσι ότι η ΕΕ συμβάλλει άμεσα στις ζωές των ανθρώπων. Εγώ, τουλάχιστον, είμαι βέβαιος ότι πρέπει να ακολουθήσουμε τη δεύτερη από αυτές τις δύο οδούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση η οικονομικά προσιτή στέγαση εμφανίζεται στην πολιτική ατζέντα. Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι απομακρύνονται από την αγορά στέγασης λόγω υψηλών τιμών και αντιμετωπίζουν αποκλεισμό, με τους αγοραστές πρώτης κατοικίας να περιθωριοποιούνται ιδιαιτέρως.

Για αυτό η παράγραφος 6, στην οποία εκφράζεται η ελπίδα ότι οι ιθύνοντες σε εθνικό και τοπικό επίπεδο θα εγκρίνουν μέτρα που θα βοηθήσουν τους νέους να αποκτήσουν την πρώτη κατοικία τους, είναι τόσο σημαντική. Εξίσου σημαντική είναι και η αναφορά στη στέγαση στις αγροτικές περιοχές. Στη Σκωτία, πολλοί άνθρωποι που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν σε ειδυλλιακές μικρές πόλεις και χωριά αποκλείονται από την αγορά λόγω έλλειψης οικονομικά προσιτής κοινωνικής στέγασης. Η στέγαση σήμερα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες του αύριο. Δεν θα πρέπει να είναι απλώς προσβάσιμη, αλλά και φιλική προς το περιβάλλον.

Ευχαριστώ τον εισηγητή και ελπίζω ότι θα παρακολουθήσουμε περισσότερες συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το πώς μπορούμε να αντλήσουμε διδάγματα ο ένας από τον άλλο σχετικά με την αξιοπρεπή, οικονομικά προσιτή και προσβάσιμη στέγαση για όλους.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να αρχίσω συγχαίροντας τους δύο εισηγητές μας, τον κ. Andria και τον κ. Janowski.

Η περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση των δυνατοτήτων καινοτομίας των περιφερειών μας έτσι ώστε να μειωθούν οι διαφορές στην ανάπτυξη και να υποστηριχθεί μια μορφή αειφόρου και ισόρροπης οικονομικής ανάπτυξης, με σεβασμό που θα επιδεικνύεται όσον αφορά τις αρχές της επικουρικότητας και της αλληλεγγύης.

Χάριν παραδείγματος, τα κτίρια, τα δίκτυα και η στέγαση στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες έχουν υποστεί στο μεγαλύτερο ποσοστό τους ζημίες και είναι ανεπαρκώς προσαρμοσμένα στους φυσικούς κινδύνους και τις ειδικές κλιματικές συνθήκες. Χάρη στα ευρωπαϊκά, εθνικά και περιφερειακά κίνητρα, και με τη βοήθεια ιδιωτικών επενδύσεων, είναι δυνατή μια προσπάθεια σε αυτούς τους τομείς στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες, με βάση πραγματικές συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα.

Μια προσπάθεια αυτού του είδους θα συνέβαλε στην ενίσχυση της έρευνας για χαμηλού κόστους, αντισεισμικά, αντικυκλωνικά και υψηλής μόνωσης οικοδομικά υλικά, έτσι ώστε να μπορεί να αρχίσει το έργο για το κτίσιμο φθηνότερων κατοικιών οι οποίες να μπορούν να αντέχουν σε οιαδήποτε απρόβλεπτα συμβάντα. Ένα τέτοιο σχέδιο θα είχε επίσης το πλεονέκτημα ότι θα προήγαγε μια πιο ορθολογική χρήση της ενέργειας με το να ευνοεί τις πηγές καθαρής ενέργειας, με την αξιοποίηση των τοπικών συνθηκών και με την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες προορίζονται να καταστούν κέντρα αριστείας όσον αφορά την καινοτομία, τόσο σε επιστημονικό και τεχνολογικό όσο και σε αρχιτεκτονικό επίπεδο, έχοντας ως διπλό στόχο τη διασφάλιση στους υπερπόντιους πληθυσμούς ασφαλούς και άνετης στέγασης και τη διευκόλυνση της αειφόρου ανάπτυξης αυτών των περιφερειών. Θα ήθελα η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τα κέντρα αριστείας, καθώς αυτά δρουν ως πραγματικές γέφυρες μεταξύ των ερευνητικών και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σκοπός της περιφερειακής πολιτικής δεν είναι ούτε να επικεντρώνει ακόμη μεγαλύτερο μέρος της δράσης της σε μικρό αριθμό θεαματικών σχεδίων ούτε να διασπείρει τις ενισχύσεις της σε πάρα πολλά έργα με ισχνούς όρους. Μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη και αποτελεσματική αν στηρίζει μικρής κλίμακας, καινοτόμες δράσεις στις πλέον υπανάπτυκτες περιφέρειες με σκοπό την εγγύηση της αρμονικής και πολυκεντρικής ανάπτυξης του εδάφους της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Gábor Harangozó (PSE). (HU) Ο βασικός σκοπός της πολιτικής συνοχής είναι να δημιουργήσει ένα ομοιόμορφο επίπεδο ευημερίας σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης. Για να επιτευχθεί αυτό, μια καλή πολιτική συνοχής πρέπει να εστιάζει σε δύο κατευθύνσεις. Πρέπει να διασφαλίσουμε την ανάπτυξη και να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσω της χρηματοδότησης εξελίξεων που μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Η προώθηση της καινοτομίας μπορεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Αλλά, στο μεταξύ, δεν πρέπει να ξεχνάμε την ουσία της πολιτικής συνοχής.

Υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ των διαφόρων περιφερειών της Ευρώπης. Με πολλά προβλήματα δομής και υποδομής που αναμένουν λύσεις. Μπορούμε να κάνουμε σημαντικά βήματα για να τα διορθώσουμε μέσω μιας πολιτικής στέγασης. Πρέπει να δώσουμε στους πολίτες που ζουν υπό τις φτωχότερες, πλέον αντίξοες συνθήκες την ευκαιρία να πιστέψουν ότι οι συνθήκες διαβίωσής τους μπορούν να βελτιωθούν. Καθώς στα κράτη μέλη της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης η ακραία φτώχεια και η γκετοποίηση είναι συνήθη φαινόμενα στα χωριά, είναι σημαντικό να μην περιοριστεί η υποστήριξη για τη στέγαση μόνο στις πόλεις. Αντ’ αυτού, πρέπει να δημιουργήσουμε ίσες ευκαιρίες και στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, διασφαλίζοντας την πρόσβαση των αγροτικών πληθυσμών και στην ανώτερη εκπαίδευση και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να φτάνουν οι εξελίξεις καινοτομίας και στις λιγότερο ευνοημένες περιφέρειες. Έτσι θα μπορέσουμε να επιδιώξουμε μια πολιτική που μπορεί να διασφαλίσει στους πολίτες μας ότι οι ευκαιρίες τους δεν θα καθορίζονται από τον τόπο γέννησής τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques (PPE-DE).(PT) Θα ήθελα ξεκινώντας να συγχαρώ τον κ. Janowski για την εξαιρετική έκθεσή του. Η πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης της ΕΕ θα μπορούσε να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην προώθηση της ικανότητας καινοτομίας στις περιφέρειες και ειδικά στις λιγότερο ευνοημένες περιφέρειες.

Σε κάθε περιφέρεια, υπάρχει ένα δυναμικό καινοτομίας που πρέπει να υποστηριχθεί και συμφωνώ με τον εισηγητή ότι η καινοτομία πρέπει να γίνει αντιληπτή στην ευρύτερη έννοιά της, δηλαδή, όχι μόνο ως καινοτομία που προκύπτει από τις δραστηριότητες των ερευνητικών κέντρων, των πανεπιστημίων και των εταιρειών αλλά και ως καινοτομία που μπορεί, στο πλαίσιο δυναμικών κοινωνιών, να είναι το αποτέλεσμα συνεχών διαδικασιών τελειοποίησης και βελτίωσης, στην οποία οι συνεισφορές κάθε ατόμου, κάθε εργαζομένου, κάθε αξιωματούχου και κάθε εταιρείας μπορούν να αποδειχθούν αποφασιστικές. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αυξηθούν τα επίπεδα παραγωγικότητας μιας οικονομίας και αυτός είναι ο καλύτερος δείκτης της ικανότητας καινοτομίας μιας περιφέρειας.

Συνεπώς, για να έχει η περιφερειακή ανάπτυξη σημαντική επίδραση στην καινοτομία, πρέπει πάνω απ’ όλα να συμβάλλει στη δημιουργία ενός κλίματος και μιας κουλτούρας στις περιφέρειες που θα συντελούν στην καινοτομία και που θα εκτιμούν την πρωτοβουλία, την επιχειρηματικότητα, τον υγιή ανταγωνισμό και το πνεύμα περιπέτειας. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι σε ορισμένες περιφέρειες αυτές οι αξίες δεν ενισχύονται πάντα από δράσεις που προκύπτουν από τα διαρθρωτικά ταμεία. Το αντίθετο μάλιστα, και ο κίνδυνος της δημιουργίας μιας κουλτούρας εξάρτησης από την υποστήριξη είναι αληθινός – κάτι που πρέπει να αποφευχθεί με κάθε κόστος αν θέλουμε πραγματικά να ενισχύσουμε την καινοτομία στις περιφέρειες.

 
  
MPphoto
 
 

  Miloš Koterec (PSE).(SK) Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για μια ολοκληρωμένη έκθεση σχετικά με τη στέγαση στα νέα και στα παλιά κράτη μέλη.

Πιστεύω ότι το πρόβλημα της παροχής επαρκούς στέγασης, ειδικά για τους νέους, είναι ιδιαίτερα έντονο στα νέα κράτη μέλη. Η πολιτική συνοχής που εγκρίθηκε σχετικά με την ανακαίνιση κοινωνικών κατοικιών, η οποία στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος, αποτελεί σημαντική αλλά ατελή συνδρομή από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην αντιμετώπιση της κατάστασης. Ο στόχος της παροχής κοινωνικής κατοικίας δεν πρέπει να οδηγήσει στη δημιουργία αποκομμένων περιοχών στερημένων από πολλά από τα στοιχεία της πολιτισμένης ζωής, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν πηγή προβλημάτων για τις πόλεις και τις περιφέρειες.

Πιστεύω ότι μια πολιτική της ΕΕ βασισμένη στις μελέτες που εκπονήθηκαν σε μεμονωμένες πόλεις, κοινότητες, περιφέρειες και κράτη θα βοηθήσει στη δημιουργία ενός καταλόγου βέλτιστων πρακτικών που χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη της ΕΕ και θα οδηγήσει έτσι σε καλύτερες λύσεις στο πρόβλημα της κοινωνικής στέγασης, με βάση την εμπειρία πολλών πόλεων και περιφερειών στα κράτη μέλη της παλιάς ΕΕ.

Ελπίζω ότι τα διαρθρωτικά ταμεία και η πιθανότητα χρήσης κοινοτικών κονδυλίων θα συμβάλουν στην καλύτερη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών, καθώς είναι αναγκαίο να αναγνωριστούν αυτές σε όλη την ΕΕ, και θα βοηθήσουν τα νέα κράτη μέλη να επιλύσουν τα προβλήματά τους, ειδικά σε σχέση με την παροχή στέγασης για τις ομάδες χαμηλών εισοδημάτων του πληθυσμού.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή για την προορατική προσέγγισή του στο μέλλον της κοινοτικής χρηματοδότησης. Η καινοτομία είναι ασφαλώς ένα από τα βασικά στοιχεία της οικονομικής προόδου και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν την αγκαλιάσει, θα είμαστε ανίκανοι να ανταγωνιστούμε σε παγκόσμιο επίπεδο.

Χαιρετίζω ειδικότερα κάθε πρωτοβουλία που αναγνωρίζει τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίζουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην οικονομική πρόοδο. Συχνά συσχετίζουμε την καινοτομία με τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που διαθέτουν τεράστιες ερευνητικές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας ήταν πάντα οι μικρές, συχνά οικογενειακές, επιχειρήσεις μας. Χαιρετίζω τις προτάσεις που δίνουν τη δυνατότητα στις ΜΜΕ να συνεργαστούν με τη βιομηχανία μεγάλης κλίμακας και τα πανεπιστήμια. Καθώς η τρέχουσα περίοδος προγραμματισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία συμπίπτει με το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο, είναι λογικό να εξετάσουμε τα μέσα με τα οποία το ένα θα μπορέσει να συμπληρώσει το άλλο.

Όσον αφορά την εκλογική περιφέρειά μου της Βόρειας Ιρλανδίας, έχω ασκήσει πιέσεις στο παρελθόν προκειμένου να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική αναζωογόνηση στο πλαίσιο των δαπανών των διαρθρωτικών ταμείων μας. Θα χαιρέτιζα ιδιαιτέρως κάθε ευκαιρία να επιτρέψουμε στη δραστήρια τώρα οικονομία μας να εκμεταλλευτεί την εστιασμένη στην καινοτομία διαρθρωτική χρηματοδότηση. Το Πανεπιστήμιο Queen’s της Βόρειας Ιρλανδίας είναι αναγνωρισμένο για την αριστεία του στην έρευνα και θέλω να διασφαλίσουμε ότι τέτοια πανεπιστήμια θα μπορούν να εκμεταλλευτούν πλήρως την κοινοτική χρηματοδότηση, λαμβάνοντας ταυτόχρονα και την κατάλληλη υποστήριξη από την εθνική κυβέρνηση.

Ενώ είναι λογικό να προωθούμε την ανάπτυξη των περιφερειακών, πανεπιστημιακών και επιστημονικών ερευνητικών κέντρων, είναι ύψιστης σημασίας να επισημάνουμε ότι όλοι διαθέτουμε κέντρα αριστείας στις χώρες μας τα οποία πρέπει να λάβουν υποστήριξη πρώτα. Η οικοδόμηση καλού ονόματος για την έρευνα και την ανάπτυξη απαιτεί χρόνο και θέλω να αισθάνομαι βέβαιος ότι στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε πρωτίστως τα πολύ γνωστά πανεπιστήμιά μας.

Είναι σημαντικό, σε έναν τομέα όπως αυτόν, όπου οι ευκαιρίες για διασυνοριακή συνεργασία είναι άπειρες, να μην κάνουμε το λάθος να γίνουμε υπερβολικά δογματικοί. Το χειρότερο που μπορούν να κάνουν οι Βρυξέλλες για την καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να υπαγορεύσουν στις εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις πώς, πότε και πού πρέπει να προωθούν την καινοτομία. Σκοπός μας είναι να παράσχουμε τα μέσα, όχι τη μέθοδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να χαιρετίσουμε την πρόταση να καταστεί η στέγαση μέρος της περιφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόβλημα της στέγασης αφορά πολλά κράτη μέλη και ήρθε η ώρα να αναληφθεί κατάλληλη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό το πρόβλημα παραβιάζει ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών μας, δηλαδή το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή ζωή στο δικό τους σπίτι. Επίσης πνίγει το κοινωνικό και οικονομικό δυναμικό. Συνεπώς, δεν μπορούμε να μιλάμε σοβαρά για αλληλεγγύη και για τη Στρατηγική της Λισαβόνας χωρίς να προτείνουμε επίσης ένα κατάλληλο πακέτο λύσεων.

Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η διαίρεση των οικιστικών περιοχών σε εκείνες που κατοικούνται από πλουσιότερα ή φτωχότερα τμήματα της κοινωνίας, καθώς και το πρόβλημα των αστέγων, θα επιδεινωθούν στο μέλλον. Η αυξανόμενη εισροή μεταναστών είναι αναπόφευκτη στην Ευρώπη, δεδομένης της γήρανσης του πληθυσμού μας και της αυξανόμενης ικανότητας παραγωγής της οικονομίας μας, και αυτοί οι μετανάστες είναι εκείνοι που θα συμβάλουν κυρίως στην κοινωνική διαστρωμάτωση. Η αντιμετώπιση του θέματος της στέγασης θα μας επιτρέψει, σε σημαντικό βαθμό, να αποτρέψουμε αυτό το αρνητικό φαινόμενο, το οποίο είναι θλιβερό για την Ευρώπη.

Μιλάμε για την καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και πολλά χρόνια. Αναφέραμε διάφορες πτυχές του θέματος και το συζητήσαμε σε διάφορα επίπεδα στα θεσμικά όργανα. Τι πρέπει να κάνουμε για να διασφαλίσουμε ότι αυτή τη φορά οι συζητήσεις δεν θα οδηγήσουν, και πάλι, μόνο σε κενά λόγια και υποσχέσεις; Η εφαρμογή στρατηγικών καινοτομίας σε περιφερειακό επίπεδο θα δώσει σε κάθε πολίτη την ευκαιρία να αισθανθεί ότι η καινοτομία μπορεί να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσής του και την ποιότητα ζωής του. Ο δρόμος αυτός είναι δύσκολος. Ωστόσο, ίσως είναι ο μόνος που μπορεί να διασφαλίσει τελικά την εφαρμογή και την υλοποίηση των σωστών ιδεών.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο βουλευτή, κ. Janowski, διότι εστίασε στις λιγότερο ευνοημένες περιφέρειες που δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές στους επενδυτές λόγω των ανεπαρκών τεχνικών υποδομών τους.

Η ύπαρξη ερευνητικής και αναπτυξιακής υποδομής αποτελεί σημαντικό κίνητρο για να παραμείνουν οι επιστήμονες και οι ερευνητές σε απομακρυσμένες περιφέρειες. Συνεπώς, τα κράτη μέλη και οι περιφερειακές αρχές πρέπει να προωθήσουν τα σχέδια καινοτομίας που ενισχύουν τις συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών, ειδικά ΜΜΕ, πανεπιστημίων και τεχνολογικών σχολών, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών. Ταυτόχρονα, συνιστώ την εφαρμογή της εμπειρίας των «ευρωπεριφερειών», με τις υπάρχουσες διασυνοριακές υποδομές τους και ειδικά την ικανότητά τους να εφαρμόζουν με επιτυχία σχέδια χρησιμοποιώντας τα διαρθρωτικά ταμεία, οι οποίες αποτελούν σημαντικά μέσα για την ικανότητα καινοτομίας της ΕΕ.

Θεωρώ ότι η διαφάνεια στην πρόσβαση στην πληροφόρηση αποτελεί βασικό παράγοντα για την ικανότητα καινοτομίας. Η επιχειρηματική κοινότητα και οι περιφερειακές αρχές στα νέα κράτη μέλη δεν είναι ορθώς ενημερωμένες για τις νέες πρωτοβουλίες της Επιτροπής, όπως οι JASPERS, JEREMIE και JESSICA. Χωρίς συναφείς και επίκαιρες πληροφορίες, η ικανότητα καινοτομίας δεν θα εστιάσει στα άτομα και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους και ο στόχος της στρατηγικής καινοτομίας για την ΕΕ, δηλαδή, μια ανταγωνιστική Ευρωπαϊκή Ένωση με αποδοτικές ΜΜΕ και πλούσιες ευρωπαϊκές περιφέρειες, δεν θα επιτευχθεί.

Κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ, η οποία προσδίδει βάρος σε αυτή τη συζήτηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek (PSE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, μια πολιτική που ενισχύει την καινοτομία εξαρτάται από ένα καθολικά προσβάσιμο εκπαιδευτικό σύστημα που ευνοεί την καινοτομία, από την προηγμένη επιστημονική έρευνα, μια ορθώς λειτουργούσα ενιαία αγορά, τη συνέργια που δημιουργείται από τη διεύρυνση, την κοινοτική στρατηγική για τις ευρεσιτεχνίες και τις άδειες, τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Καινοτομία και ενός Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας, καθώς και τη δημιουργική εφαρμογή μιας κοινοτικής νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες, την ενέργεια, το περιβάλλον, κλπ. Ωστόσο, η περιφερειακή διάσταση της εφαρμογής μέτρων υπέρ της καινοτομίας, ειδικά όταν εξαρτάται από τα ταμεία περιφερειακής ανάπτυξης, βασίζεται κυρίως στη δημιουργία περιφερειακών, εξειδικευμένων τομέων γνώσης. Καταρχάς, αυτό το βήμα θα εμβαθύνει ουσιαστικά τη διαπεριφερειακή συνεργασία όσον αφορά την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών καινοτομίας που σχετίζονται με την εφαρμογή της Στρατηγικής της Λισαβόνας. Δεύτερον, θα διασφαλίσει τη συνεργασία εμπειρογνωμόνων που δεν προέρχονται από αυτές τις περιφέρειες. Τέλος, θα επιτρέψει επίσης την εκμετάλλευση του τοπικού δυναμικού καινοτομίας σε τομείς όπως ένας πολύ σημαντικός που αναφέρθηκε σήμερα, δηλαδή ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων θέρμανσης των προκατασκευασμένων κτιρίων, καθώς και σε άλλους τομείς, όπως ο τουρισμός.

Θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Janowski για την έκθεσή του.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Olbrycht (PPE-DE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή συζήτηση είναι απόδειξη του γεγονότος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αισθάνεται πως έχει μερίδιο της ευθύνης για την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής ως μία από τις κοινοτικές πολιτικές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όχι μόνο διαδραματίζει ρόλο στην εκπόνηση της νομοθεσίας, αλλά και συμμετέχει στο στάδιο εφαρμογής. Δίνει ιδιαίτερη προσοχή, και σε αυτόν τον ρόλο υποστηρίζει την Επιτροπή, στην υπογράμμιση της σημασίας μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει ότι η πολιτική συνοχής δεν είναι απλώς ένα σύστημα επιχορηγήσεων. Περιλαμβάνει επίσης στοχοθετημένη υποστήριξη όχι μόνο για τις επενδύσεις σε υποδομές, αλλά και σε διάφορα είδη δραστηριοτήτων καινοτομίας. Επιπροσθέτως, και με βάση τους εγκεκριμένους κανονισμούς, πρέπει να υποστηρίξουμε την κατασκευή νέων κατοικιών οι οποίες, όπως όλοι γνωρίζουμε, αποτελούν τον μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και έναν τρόπο βελτίωσης του επιπέδου διαβίωσης και της προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Η σημερινή συζήτηση αποδεικνύει ότι η περιφερειακή πολιτική και πολιτική συνοχής, η οποία τροποποιείται επί του παρόντος, πρέπει να αντιμετωπίζεται πάντα ως βασική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Wolfgang Bulfon (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ανέκαθεν ήταν σημαντικό για μένα να υπάρχει οικονομικά προσιτή στέγαση για όλες τις κοινωνικές τάξεις. Ο εισηγητής υπογραμμίζει στην έκθεσή του την ανάγκη ύπαρξης δικαιώματος ενίσχυσης για τον τομέα της κατοικίας και ζητά να ενισχυθούν και άλλα κοινωνικά δικαιώματα για να εξασφαλιστεί μια γνήσια κινητικότητα των εργαζομένων. Επίσης, εκφράζεται η επιθυμία να προβούν οι εθνικοί φορείς λήψης αποφάσεων σε ενέργειες για να βοηθήσουν τους νέους να αποκτήσουν πρώτη κατοικία, και εγώ υποστηρίζω και τα δύο αυτά αιτήματα.

Ωστόσο, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να επισημάνω τον κίνδυνο δημιουργίας γκέτο, πράγμα που μπορεί να συμβεί εάν δοθεί πολύ στενός ορισμός στην «κοινωνική κατοικία» και αν δίδεται ενίσχυση μόνο με βάση την κοινωνική ανάγκη. Θεωρώ πολύ σημαντική την κοινωνική ανάμιξη των έργων που αφορούν την κατοικία, γιατί αυτό βοηθά να προληφθεί η δημιουργία των εστιών σύγκρουσης που είναι αναπόφευκτη όταν σχηματίζονται γκέτο.

Στην Αυστρία εκφράζονται ανησυχίες μήπως η υπερβολική εναρμόνιση στον τομέα της κατοικίας υπονομεύσει το σύστημά μας που σήμερα λειτουργεί πολύ καλά, καθώς έχουμε ειδικά στον τομέα του δικαιώματος ενοικίασης πολύ υψηλές προδιαγραφές που πρέπει να διατηρηθούν ό,τι και να γίνει.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Badia i Cutchet (PSE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θέλω να χαιρετίσω αυτή την έκθεση, η οποία επισημαίνει ένα από τα προβλήματα που απασχολούν σήμερα περισσότερο τους ευρωπαίους πολίτες: τη δυσκολία της πρόσβασης στη στέγαση, ένα πρόβλημα που περιορίζει τις ευκαιρίες πολλών εργαζομένων για κοινωνική ενσωμάτωση και κινητικότητα, που είναι πηγή τεράστιων κοινωνικών ανισοτήτων και που καθιστά δύσκολη την άσκηση υγιούς ανεξαρτησίας από τους νέους και τη δημιουργία των δικών τους σπιτιών, ένα πρόβλημα που υπερβαίνει το κοινωνικό πεδίο και εμπίπτει στο ευρύτερο πλαίσιο του πολεοδομικού σχεδιασμού.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα κράτη μέλη πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα κεφάλαια του ΕΤΠΑ στον τομέα της στέγασης, καθώς και τα χρηματοδοτικά μέσα JEREMIE και JESSICA, προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος στην επίλυση αυτών των προβλημάτων, σε στενή συνεργασία με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τους κοινωνικοοικονομικούς φορείς και την κοινωνία των πολιτών, και όλα αυτά σε συνδυασμό με την προώθηση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών.

Τέλος, θέλω να επισημάνω τη σημασία της κατάρτισης στον τομέα του πολεοδομικού σχεδιασμού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, την προώθηση της διάδοσης των νέων τεχνολογιών και πιο αποδοτικών οικοδομικών προϊόντων που καθιστούν δυνατή τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στον τομέα της στέγασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfonso Andria (ALDE), εισηγητής. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω απλώς να επισημάνω το πολύ πλούσιο περιεχόμενο όλων των παρεμβάσεων, ακόμη και από τους συναδέλφους που δεν εξέφρασαν πλήρη και απόλυτη συμφωνία με το έργο που επιτελέσθηκε, αν μη τι άλλο λόγω δυσκολίας προσέγγισης του ζητήματος, αγνοώντας ωστόσο ότι στην εισαγωγή διατυπώθηκε μια διευκρίνιση σχετικά με την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτόν. Η υπό εξέταση έκθεση αποτελεί αναμφίβολα ένα βήμα προόδου, και για τον λόγο αυτό εκτίμησα όλες τις παρεμβάσεις και τον μεγάλο πλούτο της συζήτησης, ο οποίος, εκτός από τη δική μου έκθεση, αφορά ασφαλώς και την έκθεση του συναδέλφου Janowski, τον οποίο θέλω να συγχαρώ προσωπικά.

Εν τω μεταξύ θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τα ανοίγματα της Επιτρόπου Hübner, με την οποία έχουμε πλέον συνηθίσει να εργαζόμαστε από κοινού. Θέλω να τονίσω, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη το αρχικό σημείο εκκίνησης και τις δυσκολίες στις οποίες αναφέρθηκα επανειλημμένως, ότι παρατηρούνται σημάδια προόδου προς αυτήν την κατεύθυνση εκ μέρους της Επιτροπής, σημάδια που συνάδουν εξάλλου απόλυτα με τα χρηματοοικονομικά μέσα στα οποία αναφερθήκαμε και τα οποία θέσπισε η Επιτροπή από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και που επικεντρώνονται στην αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών, στο πρόβλημα των αγροτικών περιοχών, στην ανάπλαση και στην αντιστροφή της τάσης υποβάθμισης των ιστορικών κέντρων των πόλων, δηλαδή επικεντρώνονται στην υφιστάμενη οικιστική κληρονομιά.

Θα ήθελα το Κοινοβούλιο να εξετάσει αυτά τα ζητήματα, καθώς επίσης και το ζήτημα της ενέργειας, στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Χατζηδάκης, τα προβλήματα του κοινωνικού αποκλεισμού, της γκετοποίησης και του χωροταξικού διαχωρισμού. Όπως είπα και στην εισαγωγή μου, πρόκειται για ζητήματα που είναι συνυφασμένα: το πρόβλημα της στέγασης, ο χωροταξικός διαχωρισμός και οι γκετοποίηση είναι απολύτως καθοριστικοί παράγοντες από άποψη κοινωνικού αποκλεισμού. Τέλος, η συνάδελφος κ. Badia i Cutchet αναφέρθηκε ορθώς και στα ζητήματα της κατάρτισης, και εγώ θα προσέθετα τα ζητήματα των μεταφορών, των υπηρεσιών, της υγείας, καθώς και μια σειρά ζητημάτων που αφορούν τα θέματα του πολιτισμού και τις δομές για τον πολιτισμό και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οφείλουμε να προσεγγίσουμε πιο ανοικτά αυτό το ζήτημα, όπως επιχειρεί να πράξει το Κοινοβούλιο.

Πρέπει να έχουμε ως αφετηρία τη διαπίστωση ότι δεν προτείνουμε να παραβιαστεί η σφαίρα λήψης αποφάσεων ή η αυτονομία δράσης των εθνικών κρατών και των περιφερειακών ή τοπικών φορέων. Σεβόμαστε απόλυτα την αρχή της επικουρικότητας, αλλά ζητάμε από την Ευρώπη να κάνει ένα ελαφρώς αποφασιστικότερο βήμα προς τα εμπρός σε αυτόν την κατεύθυνση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό σημαίνει ότι σήμερα το Κοινοβούλιο έχει μια μεγάλη ευκαιρία, να αποδείξει δηλαδή στους ευρωπαίους πολίτες ότι κατανοούμε τις ανάγκες τους, γιατί η στέγη αποτελεί ένα θεμελιώδες αγαθό. Αυτό πρέπει να γίνει χωρίς υπερβολικές παρεμβάσεις, χωρίς να περιορίζεται η αυτονομία λήψης αποφάσεων των εθνικών κρατών και των τοπικών και περιφερειακών αρχών, αλλά σε συνεργασία με αυτές, όπως είπαν και οι συνάδελφοι Vlasák και Sudre, οι οποίοι ορθώς επεσήμαναν πως η Ευρώπη οφείλει να παρέμβει και να υποστηρίξει με περιφερειακές πολιτικές και τα άλλα κράτη μέλη και όχι μόνον τα κράτη της τελευταίας διεύρυνσης, όπως προβλέπει το άρθρο 7 του κανονισμού του ΕΤΠΑ.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), εισηγητής. (PL) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους γι’ αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δείξατε καθαρά ότι η καινοτομία δεν πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό.

Στην έκθεσή μου, ανέφερα κι εγώ την καινοτομία ως τομέα της στέγασης. Συνεπώς, θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Andria για την επισήμανση αυτού του σημείου. Οι στρατηγικές περιφερειακής καινοτομίας, στις οποίες αναφέρθηκε η Επίτροπος, θα γίνουν πολύ σημαντικές. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στα κριτήρια που σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε για να μετρήσουμε την καινοτομία. Όπως επισημάνατε, οι συμπράξεις δημόσιων-ιδιωτικών φορέων αποτελούν απόδειξη του γεγονότος ότι το έργο που αναλάβαμε από κοινού δεν πήγε χαμένο. Αυτό ήταν κάτι που επισημάνθηκε και από τον κ. van Nistelrooij, όταν μίλησε για πόλους ή σημεία που συνδέουν το σύνολο. Οι συνάδελφοί μου σε αυτή την πλευρά της Αίθουσας, οι οποίοι έλαβαν υπόψη τις κοινωνικές πτυχές, ανέφεραν επίσης αυτό το σημείο. Γι άλλη μια φορά, θέλω να σας ευχαριστήσω γι’ αυτή την εποικοδομητική συζήτηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Danuta Hübner, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αρχίσω υπενθυμίζοντας σε όλους ότι εργαζόμαστε, φυσικά, στο πλαίσιο των κανονισμών. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, η Επιτροπή προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν πιο καινοτομική όσον αφορά τη δημιουργία νέων μέσων που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε καλύτερα όλες τις προκλήσεις. Προσπαθούμε επίσης να είμαστε όσο πιο ευέλικτοι μας επιτρέπουν οι κανονισμοί. Εργαζόμαστε επίσης στα πλαίσια του προϋπολογισμού, ο οποίος είναι μεγάλος για ορισμένους και πολύ μικρός για κάποιους άλλους, αλλά και ο οποίος μας έκανε ασφαλώς να αναζητήσουμε άλλες πηγές χρηματοδότησης, ξανά προκειμένου να έχουμε αυξημένες ικανότητες για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις.

Ωστόσο, η εποχή στην οποία ζούμε απαιτεί να κάνουμε και τα δύο. Αφενός πρέπει να βελτιώσουμε σημαντικά την ποιότητα ζωής των πολιτών μας. Αφετέρου, πρέπει να δημιουργήσουμε τις βάσεις για μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη για την οποία, φυσικά, η καινοτομία είναι καίρια και αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα.

Όσον αφορά τη στέγαση, οι κανονισμοί είναι πιο γενναιόδωροι όσον αφορά τα φτωχότερα κράτη, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές περιοχές στην ΕΕ των 15 όπου μπορούμε να υποστηρίξουμε δραστηριότητες σχετικά με τη στέγαση. Αυτό ισχύει ειδικά για την αποκατάσταση δημόσιων χώρων σε φτωχές περιοχές του κέντρου της πόλης, συμπεριλαμβανομένων μέτρων ασφαλείας, και για τη σύνδεση κατοικιών πολυμελών οικογενειών με δίκτυα υδροδότησης και αποχέτευσης, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών. Η ΕΤΕπ και η Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης αποτέλεσαν σημαντικές πηγές για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων στον τομέα της στέγασης, ανεξαρτήτως της πρωτοβουλίας JESSICA. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JESSICA αναλύουμε τώρα το πώς μπορούμε να κάνουμε το μέγιστο δυνατόν προκειμένου να ενισχύσουμε τις επενδύσεις στη στέγαση μέσω φθηνών δανείων και πιστώσεων.

Μία ημέρα της υπουργικής διάσκεψης στη Λειψία τον Μάιο θα αφιερωθεί σε θέματα που αφορούν τις αστικές περιοχές. Θα εγκριθεί επίσης ο Χάρτης της Λειψίας για βιώσιμες ευρωπαϊκές πόλεις. Μία από τις παραγράφους αφορά τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε σχέση με τη στέγαση, ειδικά στο πλαίσιο της ενέργειας. Η Επιτροπή θα υποβάλει σε αυτή τη διάσκεψη μια ανάλυση των μελλοντικών προγραμμάτων, ειδικά όσον αφορά το θέμα της στέγασης. Θα ήθελα μόνο να σας υπενθυμίσω ότι η διϋπηρεσιακή ομάδα της Επιτροπής που εργάζεται για τα αστικά θέματα έκανε πρόσφατα μια απογραφή της αστικής διάστασης των κοινοτικών πολιτικών. Προσδιορίζει όλες τις πολιτικές που επηρεάζουν τη στέγαση στο πλαίσιο της δημόσιας υγείας, της ενέργειας, της κοινωνικής πολιτικής και των αστικών συγκοινωνιών. Αυτή η διϋπηρεσιακή ομάδα μπορεί ασφαλώς να προσδώσει στο πρόγραμμα εργασίας της μεγαλύτερη σπουδαιότητα στα θέματα της στέγασης. Εξετάζω ακόμα πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, αλλά θα παραγγείλουμε τη μελέτη που ζητήσατε στην έκθεσή σας. Είμαι βέβαιη ότι οι μελέτες αυτές θα είναι πολύ χρήσιμες και προσπαθούμε, φυσικά, διαρκώς να γινόμαστε πιο καινοτόμοι. Πρέπει να γίνουμε πιο καινοτόμοι ως προς τη χρηματοοικονομική τεχνική και τον συνδυασμό διαφορετικών πηγών. Δεν πρόκειται να επιτύχουμε χωρίς αυτές τις προσπάθειες.

Όσον αφορά την καινοτομία, και σχετικά με την έκθεση του κ. Janowski, πολλοί από εσάς τονίζουν κάτι που θεωρώ απολύτως ουσιαστικό, δηλαδή την ευρύτερη ερμηνεία της καινοτομίας ως ένα στοιχείο που δεν περιορίζεται απλώς στις πολυεθνικές και στην υψηλή τεχνολογία του 21ου ή του 22ου αιώνα, αλλά που λαμβάνει υπόψη και τις μικρές και μεσαίες εταιρείες. Συμμερίζομαι πλήρως την άποψή σας όσον αφορά αυτή τη διττή πρόκληση. Χρειαζόμαστε τοπικά κίνητρα και πόλους για να προχωρήσουμε γρήγορα. Ωστόσο, η πραγματική πρόκληση είναι η διασπορά των ικανοτήτων για καινοτομία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Συμμερίζομαι απολύτως τις απόψεις σας σχετικά με αυτό. Χρειαζόμαστε τόσο πόλους όσο και δίκτυα. Για αυτό οι Περιφέρειες για την Οικονομική Αλλαγή, το πρώτο δίκτυο του είδους του, το οποίο θα ξεκινήσει το τρέχον έτος, αφορά τη σύνδεση δικτύων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι περιφέρειες θα συνεργάζονται για να απαντηθεί το ερώτημα πώς θα φέρουμε την καινοτομία στην αγορά το ταχύτερο δυνατόν. Όπως γνωρίζουμε, η βασική ασθένεια της Ευρώπης είναι η βραδύτητά της σε αυτόν τον τομέα.

Για άλλη μια φορά, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για αυτήν τη συζήτηση σχετικά με τις εκθέσεις, η οποία αποτελεί συνέχεια των διοργανικών συζητήσεών μας σε αυτόν τον τομέα. Και οι δύο εκθέσεις είναι εξαιρετικά χρήσιμες, ειδικά όσον αφορά τους μελλοντικούς προβληματισμούς πολιτικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σε λίγα λεπτά.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE), γραπτώς. – (EN) Χαιρετίζω αυτή την έκθεση ως σημαντική συνέχεια της έκθεσής μου σχετικά με τη θεματική στρατηγική για το αστικό περιβάλλον. Προτείνω ξανά η κοινοτική χρηματοδότηση να κατανέμεται και να χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη προκειμένου να μετασκευαστούν κτίρια και γειτονιές. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθούν σχέδια συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ σχετικά με την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της αστικής θέρμανσης. Σε αυτό το πλαίσιο, θέλω να επισημάνω ότι σε μια ενεργειακή κρίση, η στροφή σε διαφορετική πηγή ενέργειας είναι ευκολότερο να επιτευχθεί με την αστική θέρμανση. Αρκετή περιττή κατανάλωση ενέργειας μπορεί να προληφθεί με την αύξηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των κτιρίων μέσω του ενεργειακά αποδοτικού σχεδιασμού κατοικιών: μόνωση, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πράσινες στέγες, παθητικός/ενεργητικός ηλιακός σχεδιασμός, κατοικίες με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, κλπ.

Συστήνω την ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρη την ΕΕ με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης ενέργειας και ύδατος στα κτίρια. Στα κράτη μέλη μας δέκα εκατομμύρια πολίτες μας ζουν σε προκατασκευασμένα κτίρια. Είναι κοινή ευθύνη μας να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσής τους και να συγχρηματοδοτήσουμε την αποκατάσταση των κατοικιών τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Katalin Lévai (PSE), γραπτώς.(HU) Ως εκπρόσωπος της Σοσιαλιστική Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα θέματα των Ρομά, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε μια άλλη πτυχή της έκθεσης, δηλαδή στις δυσκολίες όσον αφορά τη στέγαση που αντιμετωπίζει η μεγαλύτερη μειονότητα της Ευρώπης.

Είναι αλήθεια ειδικά στην περίπτωση των Ρομά ότι τα προβλήματα πρόσβασης στη στέγαση και η ποιότητα στέγασης οδηγούν ως επί το πλείστον σε προβλήματα κοινωνικού διαχωρισμού. Ο κύριος λόγος γι’ αυτό είναι ότι οι πιο μειονεκτούσες κατηγορίες του πληθυσμού είναι εγκλωβισμένες σε προβληματικές περιοχές.

Τονίζω ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός αντίκειται στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Πρέπει να διασφαλίσουμε μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην παροχή βοήθειας στη μειονότητα των Ρομά.

Το πρόβλημα επιδεινώνεται από το γεγονός ότι ένα σημαντικό μέρος των Ρομά ζουν σε υποπεριφέρειες των κρατών μελών που είναι μειονεκτούσες όσον αφορά την οικονομία, τις υποδομές και την απασχόληση. Την τελευταία δεκαετία ο διαχωρισμός μεταξύ Ρομά και μη Ρομά αυξήθηκε δραματικά και η πλειονότητα των οικογενειών ζουν υπό εξαιρετικά κακές συνθήκες στέγασης. Γι’ αυτό ξεκινώ μια εξέταση αυτού του προβλήματος μεταξύ του πληθυσμού των Ρομά, όπως και μεταξύ άλλων μεταναστών.

Δεν μπορούμε να αναβάλουμε την πολύπλοκη ανάπτυξη των πιο μειονεκτουσών περιφερειών, στις οποίες διαμένουν μαζικά πολλοί Ρομά. Η βελτίωση των συνθηκών στέγασης συνδέεται άρρηκτα με μια μεγάλης κλίμακας μείωση του περιφερειακού και στεγαστικού διαχωρισμού – όχι μόνο όσον αφορά τη στέγαση, αλλά και την εκπαίδευση και την απασχόληση. Ένα σημαντικό μέσο δημιουργίας θέσεων εργασίας μπορεί να είναι η μετατροπή του κοινωνικοπολιτικού συστήματος της στήριξης για τη στέγαση με τέτοιον τρόπο ώστε να προάγεται η κινητικότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, μπορώ να αναφέρω, δίνοντας ένα καλό παράδειγμα, ότι πριν από λίγες μέρες είχα την ευκαιρία να ανακοινώσω, από κοινού με τον ούγγρο υπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων και Εργασίας, κ. Péter Kiss, το πρόγραμμα «Δεκαετία για την ενσωμάτωση των Ρομά», το οποίο καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες ακριβώς για να θέσει τέλος σε αυτού του είδους τα μειονεκτήματα.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ALEJO VIDAL-QUADRAS
Αντιπροέδρου

 

6. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

7. Ώρα των ψηφοφοριών
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ώρα των ψηφοφοριών.

(Για τα αποτελέσματα και λοιπές λεπτομέρειες των ψηφοφοριών: βλ. συνοπτικά πρακτικά)

 

7.1. Απλοποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας (τροποποιήσεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Reynaud (A6-0143/2007)

 

7.2. Επιβατικές, σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές: υποχρεώσεις των δημοσίων υπηρεσιών (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Meijer (A6-0131/2007)

 
  
  

- Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 66:

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, η προφορική τροπολογία είναι του κ. Piecyk εξ ονόματος της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αναφέρομαι στο αγγλικό κείμενο που λέει: «operator shall be required to perform a major part». Η έκφραση «major part» πρέπει να αντικατασταθεί από το «a substantial part». Πρόκειται για μία μικρή τροποποίηση, που όμως μπορεί να μας βοηθήσει να επιτύχουμε συμβιβασμό μεταξύ Συμβουλίου, Επιτροπής και Κοινοβουλίου μετά από τον άτυπο τριμερή διάλογο.

 
  
MPphoto
 
 

  Paolo Costa (ALDE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε αυτήν την προφορική τροπολογία, καθώς αλλάζει ριζικά το νόημα του συμβιβασμού που επετεύχθη στο πλαίσιο του ανεπίσημου τριμερούς διαλόγου. Παρακαλώ, συνεπώς, τους συναδέλφους να εγερθούν.

 
  
  

(Το Σώμα απορρίπτει την προφορική τροπολογία)

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, εφόσον δεν έγινε δεκτή η προφορική τροπολογία, θα ήθελα να ζητήσω όταν γίνει η ψηφοφορία για την τροπολογία 66 να ψηφίσουμε για το αγγλικό κείμενο, διότι η γερμανική και η γαλλική εκδοχή δεν αποδίδουν σωστά ορισμένες αποχρώσεις του κειμένου. Ως εκ τούτου, ζητώ να ψηφίσουμε για την αγγλική εκδοχή και αργότερα να αναθεωρηθούν οι μεταφράσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση, το αυθεντικό κείμενο θα είναι το αγγλικό κείμενο.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), εισηγητής. (NL) Κύριε Πρόεδρε, αν είχα τον χρόνο ομιλίας που ζήτησα πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 67, η παρεξήγηση θα είχε αποσαφηνιστεί.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μεταξύ 12 και 14 Απριλίου, επετεύχθη συμφωνία με τη γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου σχετικά με την ενδεχόμενη χρήση, στις τροπολογίες 66 και 67, της λέξης «σημαντικό» ως προϋπόθεση για υπεργολαβία. Η Προεδρία πρότεινε τη λέξη «μεγάλο» ως εναλλακτική λύση, αλλά οι δύο μεγαλύτερες Ομάδες τελικά αποφάσισαν ότι δεν τη χρειάζονταν. Αργότερα αποφάσισαν, χωρίς διαβούλευση με τον εισηγητή, να εισαγάγουν τη λέξη «μεγαλύτερο» στις τροπολογίες που κατατέθηκαν από κοινού από τις έξι Ομάδες.

Αν και συμφωνώ κατ’ ουσίαν, πάντα προειδοποιούσα ότι αυτό δεν αποτελεί μέρος ενός κλειστού συμβιβασμού και ότι, θεωρητικά, θα μπορούσε να καταστήσει απαραίτητη μια τρίτη ανάγνωση. Από τη στιγμή που οι Χριστιανοδημοκράτες και οι Σοσιαλδημοκράτες ήταν βέβαιοι ότι θα μπορούσαν να κερδίσουν το Συμβούλιο, και ειδικά τη Γερμανία η οποία είχε τις περισσότερες αντιρρήσεις, σχετικά με αυτή την τροπολογία, συμφώνησα με χαρά μαζί τους. Τώρα καταλαβαίνω ότι επικρίθηκαν για την επιβολή αυτής της απόφασης, δεδομένου ότι τόσοι πολλοί διαφώνησαν με μια ψηφοφορία επί μιας προφορικής τροπολογίας στην οποία θα ήθελαν να τα αναιρέσουν όλα αυτά.

 
  
  

- Πριν από την ψηφοφορία επί των τροπολογιών 49 και 67:

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, και εδώ θα ήθελα να ζητήσω εξ ονόματος του κ. Piecyk να αντικαταστήσουμε στο αγγλικό κείμενο το «shall be required to perform the major part» με το «a substantial part».

 
  
  

(Το Σώμα απορρίπτει την προφορική τροπολογία)

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, εφόσον δεν έγινε δεκτή αυτή η προφορική τροπολογία, θα ήθελα να ζητήσω όταν γίνει η ψηφοφορία για την τροπολογία 67 να ψηφίσουμε και εδώ για το αγγλικό κείμενο, εξαιτίας των προαναφερθέντων προβλημάτων που παρουσιάζει η γερμανική και η γαλλική εκδοχή.

 

7.3. Θέσπιση κανόνων σχετικά με τις ονομαστικές ποσότητες για προσυσκευασμένα προϊόντα (ψηφοφορία)
  

- Σύσταση Toubon (A6-0144/2007)

 

7.4. Αυτοκινητοβιομηχανίες: έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων, των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων (ψηφοφορία)
  

- Σύσταση Harbour (A6-0145/2007)

 

7.5. Μετεξοπλισμός με κάτοπτρα των βαρέων φορτηγών οχημάτων (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Costa (A6-0124/2007)

 

7.6. Σύνθεση της προσωρινής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή (ψηφοφορία)
  

Προτάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων

 

7.7. Σύνοδος Κορυφής ΕΕ/Ρωσίας (ψηφοφορία)
  

- Πρόταση ψηφίσματος RC-B6-0190/2007

 
  
  

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Θέλω να σας πληροφορήσω ότι η Ομάδα Συμμαχία των Δημοκρατών και των Φιλελευθέρων για την Ευρώπη απεσύρθη από την κοινή πρόταση ψηφίσματος.

 
  
  

- Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 2:

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καταθέσω την ακόλουθη προφορική τροπολογία εξ ονόματος της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ. «υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης της ενότητας και της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ στις σχέσεις τους με τη Ρωσία· χαιρετίζει, κατά συνέπεια, την κοινή γραμμή που υιοθέτησε η ΕΕ στις διαπραγματεύσεις με τη ρωσική κυβέρνηση σχετικά με την άρση της ρωσικής απαγόρευσης στις εισαγωγές πολωνικών αγροτικών προϊόντων».

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

- Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 11:

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE). – (FR) Κυρίες και κύριοι, λαμβάνοντας υπόψη τη συζήτηση που είχαμε χθες, θα θέλαμε να αντικαταστήσουμε στο κείμενο:

(EN) «καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδείξει την αλληλεγγύη της προς την Εσθονία σχετικά με τα πρόσφατα γεγονότα στο Ταλίν·»

(FR) Όπου εμφανίζεται Ταλίν, στο κείμενο, θα θέλαμε,

(EN) «σχετικά με τα πρόσφατα γεγονότα στη Μόσχα». Το βασικό πρόβλημα ήταν ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν τα γεγονότα στη Μόσχα, παρά στο Ταλίν και επομένως θα προτιμούσαμε το κείμενο να λέει «τα γεγονότα στη Μόσχα». Αυτό θα ήταν καταλληλότερο.

 
  
  

(Το Σώμα απορρίπτει την προφορική τροπολογία)

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εξ ονόματος της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, θα ήθελα να επιχειρήσω, μέσω μιας προφορικής τροπολογίας, μια καλύτερη και πιο ορθή διατύπωση του δεύτερου μέρους της παραγράφου 11, η οποία θα έχει κατόπιν ως εξής, και θα τη διαβάσω δυνατά: «ιδίως μέσω ενισχυμένου διαλόγου στην Ουκρανία και τη Λευκορωσία και κοινών προσπαθειών προκειμένου να επιλυθούν επιτέλους οι “παγωμένες” συγκρούσεις στη Μολδαβία και στον Νότιο Καύκασο». Συνεπώς, το «Ναγκόρνο Καραμπάχ και η Γεωργία» θα μπορούσαν να διαγραφούν και να αντικατασταθούν από τη φράση «στη Μολδαβία και στον Νότιο Καύκασο».

 
  
  

(Το Σώμα απορρίπτει την προφορική τροπολογία)

 

7.8. Οι μεταρρυθμίσεις στον αραβικό κόσμο: ποια στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση; (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Rocard (A6-0127/2007)

 
  
  

- Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 19:

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, προτείνουμε να τροποποιηθεί η φράση «ο πλήρης, και σε νομικό επίπεδο, σεβασμός των διάφορων σεξουαλικών προτιμήσεων», ως εξής: «ο πλήρης, και χωρίς διακρίσεις, σεβασμός των διαφόρων σεξουαλικών προτιμήσεων».

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

- Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 14:

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, προτείνουμε την αντικατάσταση του όρου «παλαιστινιακό κράτος» με τον όρο «δημοκρατικό παλαιστινιακό κράτος».

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique De Keyser (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, η Ομάδα μου δεν αντιτίθεται στην προφορική τροπολογία, όμως δεν είμαστε υπέρ της τροπολογίας 14, ακόμη και όταν αυτή τροποποιηθεί με την προφορική τροπολογία.

 
  
  

- Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 20:

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE). – (FR) Πρόκειται απλά για μια γλωσσική διευκρίνιση, δεδομένου ότι το γαλλικό κείμενο είναι αυτό που θεωρείται αυθεντικό. Έτσι, οι λέξεις «λαϊκοί ισλαμιστές» δεν θα αντικαταστήσουν τις λέξεις «μετριοπαθείς ισλαμιστές», αλλά θα θεωρηθούν προσθήκη.

 
  
  

- Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 21:

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique De Keyser (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Cappato κατέθεσε προφορική τροπολογία, με την οποία ζητεί ο διαχωρισμός Εκκλησίας και Κράτους να είναι λίγο-πολύ εγγυημένος. Θα ζητούσαμε να προστεθεί ως προφορική τροπολογία:

(EN) «όπως θα έπρεπε να συμβαίνει σε οποιαδήποτε δημοκρατία».

(FR) Πράγματι, ενώ το Ισλάμ αναμιγνύει πολιτική και θρησκεία, στην Ευρώπη, μεταξύ των χωρών μας, υπάρχουν επίσης και εκείνοι οι οποίοι δεν κάνουν τον διαχωρισμό Εκκλησίας και Κράτους.

(Χειροκροτήματα από την αριστερή πτέρυγα)

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Tajani (PPE-DE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, η τροπολογία του κ. Cappato αναφέρεται στον διαχωρισμό μεταξύ πολιτικής και θρησκευτικής εξουσίας. Η συζήτησή μας αφορά χώρες του αραβικού κόσμου και όχι ευρωπαϊκές. Εάν η τροπολογία αφορά τις χώρες του αραβικού κόσμου, συμφωνούμε, διότι όταν μιλάμε για την εκκλησία, αναφερόμαστε αποκλειστικά στην καθολική ή την προτεσταντική εκκλησία.

Η συγκεκριμένη τροπολογία αφορά τη θρησκευτική και την πολιτική εξουσία και πρέπει να είναι σαφές ότι αναφερόμαστε μόνο σε αυτά τα δύο στοιχεία, καθώς στην παρέμβαση της κ. de Keyser διέκρινα μια προσπάθεια να προστεθούν και άλλα στοιχεία, ξένα προς την έκθεση αυτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η τροπολογία της κ. De Keyser εισαγάγει μια φράση που έχει οικουμενικό χαρακτήρα. Λέει «σε οποιαδήποτε δημοκρατία». Η τροπολογία αποσκοπεί επομένως να έχει οικουμενικό χαρακτήρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, προσωπικά αποδέχομαι ευχαρίστως την τροπολογία της κ. de Keyser, την οποία θεωρώ σχεδόν δεδομένη. Σε αντίθετη περίπτωση, αποκτά ακόμη πιο θετική σημασία η υποβολή αυτής της τροπολογίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Tajani (PPE-DE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι όλοι σε αυτό το Κοινοβούλιο έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν τον λόγο, να εκφράζουν τις ιδέες τους και να ζητούν σαφείς πληροφορίες στα κείμενα που πρόκειται να εγκρίνουμε.

Όσον αφορά το αυθεντικό κείμενο, η τροπολογία του κ. Cappato αναφέρει «εξασφαλίζοντας επίσης την ανεξαρτησία και τον χωρισμό των θεσμών και της πολιτικής εξουσίας από τις θρησκευτικές αρχές». Αυτό είναι το κείμενο και αναφέρεται στην εκκλησία και στο κράτος. Οι όροι είναι «πολιτική εξουσία» και «θρησκευτικές αρχές».

 
  
  

(Το Σώμα απορρίπτει την προφορική τροπολογία)

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique De Keyser (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα απλά να ζητήσω από την Ομάδα μου, υπ’ αυτές τις συνθήκες, να ψηφίσει κατά.

 

7.9. Κέρας της Αφρικής: περιφερειακή πολιτική εταιρικής σχέσης της ΕΕ για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανάπτυξη (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Kaczmarek (A6-0146/2007)

 

7.10. Ευρατόμ: 50 έτη ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Maldeikis (A6-0129/2007)

 

7.11. Η προστασία του περιβάλλοντος από την ακτινοβολία μετά τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους στη Γροιλανδία (αναφορά αριθ. 720/2002) (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Wallis (A6-0156/2007)

 

7.12. Στέγαση και περιφερειακή πολιτική (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Andria (A6-0090/2007)

 

7.13. Συνεισφορά της μελλοντικής περιφερειακής πολιτικής στην ικανότητα καινοτομίας της ΕΕ (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Janowski (A6-0096/2007)

 

7.14. Ενίσχυση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών προς τους εργαζομένους (ψηφοφορία)
  

- Πρόταση ψηφίσματος RC-B6-0189/2007

 
  
  

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, αυτό το ψήφισμα κατατέθηκε στο όνομα ορισμένων πολιτικών ομάδων, αλλά το όνομα της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ δεν εμφανίζεται. Αυτό θα μπορούσε να δώσει την εντύπωση ότι αποκλειστήκαμε κατά κάποιον τρόπο από τη διαδικασία, δεδομένου ότι στην αρχή μιλήσαμε κατά της κατάθεσης ψηφίσματος καθώς σύντομα θα υποβάλουμε έκθεση στην επιτροπή. Ωστόσο, γεγονός είναι ότι συμμετείχαμε ενεργά στις συζητήσεις με τις άλλες Ομάδες. Συμμεριζόμαστε τη γενική επιθυμία για αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό αυτής της νομοθεσίας και συμβάλαμε σημαντικά στην τελική μορφή του κειμένου. Ήθελα απλώς να καταγραφεί ότι, αν και εξακολουθούμε να διατηρούμε ορισμένες επιφυλάξεις σχετικά με κάποια σημεία της διατύπωσης, με ικανοποίηση επιβεβαιώνω ότι η Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ θα ψηφίσει υπέρ αυτού του ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ώρα των ψηφοφοριών έληξε.

 

8. Αιτιολογήσεις ψήφου
  

- Έκθεση Reynaud (A6-0143/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE), γραπτώς. (EN) Εξ ονόματος της Σοσιαλιστικής Ομάδας χαιρετίζω ιδιαίτερα αυτή την τροπολογία στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να ασχοληθεί πολύ αποτελεσματικότερα και ταχύτερα με τις προτάσεις για την απλοποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, είτε μέσω της κωδικοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας, χωρίς αλλαγές επί της ουσίας, είτε μέσω της αναδιατύπωσης προτάσεων όπου αλλαγές επί της ουσίας συνδυάζονται με την απλοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ολοένα και συχνότερα, οι ευρωπαϊκές νομοθετικές προτάσεις που εξετάζουμε στο Κοινοβούλιο αφορούν την τροποποίηση ή την επικαιροποίηση ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας παρά τη θέσπιση νέας νομοθεσίας επί νέων θεμάτων. Ωστόσο, η συνήθεια της υποβολής δεσμών οδηγιών που τροποποιούν προηγούμενες οδηγίες, χωρίς τα κείμενα στο σύνολό τους να ενσωματώνονται σε ένα ενιαίο έγγραφο, συμβάλλει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στην αδιαφάνεια και στην πολυπλοκότητα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η Επιτροπή πρέπει να επιταχύνει το πρόγραμμά της για την κωδικοποίηση της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας, όχι απλώς ως άσκηση για τη μείωση του αριθμού των σελίδων του κοινοτικού κεκτημένου, αλλά και για να παράσχει περισσότερη διαφάνεια και ευκολία πρόσβασης σε όλους. Με την τροποποίηση του Κανονισμού του, το Κοινοβούλιο στέλνει σήμερα ένα ηχηρό μήνυμα ότι είναι έτοιμο να συμβάλει σε αυτή την πρόοδο και μάλιστα με τη δέουσα ταχύτητα και επιμέλεια.

 
  
  

- Έκθεση Meijer (A6-0131/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Αν κάποιος είχε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τους στόχους αυτών των συστάσεων, θα μπορούσε απλώς και μόνο να εξετάσει προσεκτικά τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτές από το Κοινοβούλιο: αναγνώριση «για πρώτη φορά» της ελεύθερης επιλογής των δημόσιων αρχών όσον αφορά τους φορείς των αποκαλούμενων «δημόσιων υπηρεσιών» επιβατικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών, είτε είναι δημόσιοι είτε ιδιωτικοί. Με άλλα λόγια, αυτό ισοδυναμεί με «ανάθεση των συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας» στο πλαίσιο του ανταγωνισμού. Δηλαδή, υπονομεύει την ιδέα των δημόσιων υπηρεσιών που παρέχονται από δημόσιες αρχές, όπου δεν πλήττονται τα δικαιώματα των εργαζομένων και των χρηστών των οικονομικά προσιτών δημόσιων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Αν και πράγματι περιέχει ορισμένα πολύτιμα σημεία –όπως το να έχουν οι αρμόδιες αρχές την επιλογή να παράσχουν τις υπηρεσίες οι ίδιες ή να αναθέσουν απευθείας τη σύμβαση σε μια οντότητα επί της οποίας δεν ασκούν έλεγχο– η εγκεκριμένη σύσταση αποτελεί μέρος των πολιτικών ελευθέρωσης και προώθησης των ιδιωτικοποιήσεων και των μονοπωλίων εις βάρος της δημόσιας χρηματοδότησης με την ένωση των δυνάμεων κάθε χώρας.

Είμαστε πολύ απογοητευμένοι από την απόρριψη των προτάσεων που καταθέσαμε, οι οποίες αποσκοπούσαν στην προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων στον τομέα, όπως η συμπερίληψη στις συμβάσεις διατάξεων για την προστασία των θέσεων εργασίας σε περίπτωση αλλαγής του φορέα.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Υποστήριξα αυτές τις τροπολογίες για τη θέσπιση νέων κανόνων που αφορούν τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές, οι οποίοι επιχειρούν να εξισορροπήσουν την ανάθεση συμβάσεων για αυτές τις υπηρεσίες μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Υποστηρίζω ιδιαίτερα την κίνηση για κατάργηση της παλιάς κοινοτικής νομοθεσίας και αντικατάσταση των ισχυόντων εθνικών κανόνων για τον ανταγωνισμό στον τομέα των δημόσιων μεταφορών με τυπικούς πανευρωπαϊκούς κανόνες.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), γραπτώς. (NL) Η πρόταση της Επιτροπής από το 2000, στην οποία η υποχρέωση για πρόσκληση υποβολής προσφορών έπρεπε να ισχύει για όλο τον τομέα των δημόσιων μεταφορών, ταίριαζε στο πολιτικό πλαίσιο εκείνης της εποχής, όταν η κυρίαρχη ιδέα ήταν ότι η κυβέρνηση έπρεπε να αποσυρθεί από τις πολλές υποχρεώσεις, οι φόροι θα μπορούσαν να μειωθούν ως αποτέλεσμα αυτού και ότι η αγορά θα μπορούσε να τα οργανώσει όλα επαρκώς. Αυτό αποτέλεσε μέρος των συμφωνιών που συνήφθησαν λίγους μήνες πριν από αυτή την πρόταση στη σύνοδο κορυφής των αρχηγών κυβερνήσεων στη Λισαβόνα, με την προσδοκία ότι περισσότερη αγορά και περισσότερο κέρδος θα οδηγούσαν και σε μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη και σε ακόμα καλύτερες και φθηνότερες παροχές για το κοινό. Αυτή η νεοφιλελεύθερη ιδεολογία έχει διαψευστεί στην πράξη. Η Στρατηγική της Λισαβόνας δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες. Η αγορά δεν παρέχει απαντήσεις και σίγουρα καμία απάντηση όσον αφορά τις δημόσιες μεταφορές, και άλλες υπηρεσίες που είναι αναγκαίες αλλά και οικονομικά επιζήμιες. Θα οδηγούσε στην εξαφάνιση των ολοκληρωμένων δικτύων και θα επιβίωναν μόνο οι πιο πολυσύχναστες γραμμές. Τα τελευταία επτά χρόνια, αποκτήσαμε περισσότερη εμπειρία στις ιδιωτικοποιήσεις και στην υποβολή προσφορών και οι απογοητεύσεις που προέκυψαν σε αυτό το πλαίσιο συνέβαλαν στη δημιουργία αντίπαλων δυνάμεων. Εν μέρει χάρη σε αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί ο στόχος μου ως εισηγητή, δηλαδή η διατήρηση των δημοτικών εταιρειών μεταφορών και της ελευθερίας επιλογής.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η έκθεση σχετικά με τις απαιτήσεις των δημόσιων υπηρεσιών, επί της οποίας ψηφίσαμε σήμερα, δημιουργεί προσδοκίες για μια θετική ολοκλήρωση στη δεύτερη ανάγνωση ενός θέματος που χρειάστηκαν δεκαετίες για να επιλυθεί. Η νομική αβεβαιότητα της σημερινής κατάστασης υπέθαλψε μόνο διαφωνίες και συνέβαλε στην ανακοπή της ανάπτυξης της αγοράς των δημόσιων επιβατικών μεταφορών.

Ως εκ τούτου, ελπίζουμε ότι αυτό το κείμενο θα ολοκληρωθεί, διασφαλίζοντας διαφανείς συνθήκες πρόσβασης της αγοράς χωρίς τους τεχνητούς περιορισμούς που εξυπηρετούν μόνο στην προστασία της σημερινής κατάστασης, στην οποία επιβαρυνόμαστε από τη γραφειοκρατία και στην οποία υψώνονται εμπόδια στην πορεία προς μια καλύτερη και πιο αποδοτική παροχή επιβατικών μεταφορών για τους πολίτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. – Η πρόταση κανονισμού σχετικά με τις δημόσιες επιβατικές, σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές αποτελεί μία ακόμα επίθεση στο λαϊκό εισόδημα, τα δικαιώματα των εργαζομένων, γενικότερα των επιβατών στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Μετά την απελευθέρωση των θαλάσσιων-ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών με τον αντιλαϊκό νόμο της ΕΕ 3577/92, των αεροπορικών και σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών ήρθε τώρα η σειρά ιδιωτικοποίησης των τοπικών μέσων μεταφοράς –οδικών και σιδηροδρομικών– προκειμένου να πολλαπλασιαστούν τα κέρδη του κεφαλαίου.

Το μεγάλο κεφάλαιο βάζει στο χέρι την καθημερινή μετακίνηση των εργαζομένων με τραμ, μετρό, προαστιακούς σιδηροδρόμους και λεωφορεία, με υψηλό κόστος στις τιμές των εισιτηρίων και πακτωλό κρατικών επιδοτήσεων στις ιδιωτικές, μονοπωλιακές μεταφορικές επιχειρήσεις, με ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες για την ασφάλεια και την ποιότητα, για τους εργαζόμενους, τους χρήστες αυτών των μέσων, την λαϊκή οικογένεια.

Οι συνέπειες της ιδιωτικοποίησης των μαζικών μέσων μεταφοράς, όπως αποδεικνύει η πείρα αστικών κέντρων που εφαρμόζεται ήδη, αλλά και η πείρα από την απελευθέρωση των ακτοπλοϊκών και αεροπορικών μεταφορών είναι ιδιαίτερα αρνητική για τις απομακρυσμένες περιοχές και τα φτωχά λαϊκά στρώματα.

Οι εργαζόμενοι αντιπαλεύουν την αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο τομέα των μεταφορών. Παλεύουμε για δημόσιες, σύγχρονες-ποιοτικές μεταφορές, με φτηνά εισιτήρια, που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες της εργατικής-λαϊκής οικογένειας, γι' αυτό καταψηφίζουμε το σχετικό κανονισμό της ΕΕ.

 
  
  

- Σύσταση Toubon (A6-0144/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ της κοινής θέσης του Συμβουλίου σχετικά με μια πρόταση άρσης των κανόνων για τα μεγέθη συσκευασιών για τα προσυσκευασμένα προϊόντα. Όταν εφαρμοστεί η νομοθεσία, θα καταστεί δυνατή η πώληση πολλών καθημερινών καταναλωτικών προϊόντων σε ένα ευρύτερο φάσμα μεγεθών από ό,τι μέχρι στιγμής. Πιστεύω ότι αυτό αποτελεί πρόοδο για τα συμφέροντα των καταναλωτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), γραπτώς. (NL) Η ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα υποχρεωτικά υλικά συσκευασίας είναι 30 ετών και δεν ανταποκρίνεται πλέον στις σημερινές καταναλωτικές συνήθειες. Οι νέοι κανόνες που εγκρίναμε εδώ σήμερα στη δεύτερη και τελευταία ανάγνωση –σε πλήρη συμφωνία με το Συμβούλιο, για την οποία θα ήθελα να δώσω στον εισηγητή τα θερμά μου συγχαρητήρια– είναι σύμφωνοι προς την απαίτηση των καταναλωτών για πιο πολλές μορφές συσκευασίας. Τα εμπόδια στον ανταγωνισμό θα αρθούν και η καινοτομία θα ενθαρρυνθεί σε όλη την Ευρώπη. Οι ευρωπαίοι κατασκευαστές θα μπορούν να αποφασίζουν οι ίδιοι για τις μορφές συσκευασίας που ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις των πελατών τους. Όσον αφορά την πιθανότητα που αναφέρεται σε αυτή την έκθεση σχετικά με την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας περί αναγραφής της τιμής ανά μονάδα μετρήσεως σε ορισμένες μικρές επιχειρήσεις, θα ήθελα να πω, εκφράζοντας την επιφύλαξή μου, ότι είμαι υπέρ της ορθής πληροφόρησης των καταναλωτών και δεν διαφωνώ με την απαίτηση να αναγράφουν οι μεγάλες αλυσίδες διανομής που έχουν τη μερίδα του λέοντος της αγοράς την τιμή ανά μονάδα μετρήσεως στα προϊόντα τους, αλλά η επιβολή αυτής της υποχρέωσης και στις ΜΜΕ ή στα τοπικά καταστήματα δεν θα ήταν καλή ιδέα. Κατά συνέπεια, θα αγωνιστώ με νύχια και με δόντια γι’ αυτό όταν το Κοινοβούλιο θα αναθεωρήσει, σύντομα, την ισχύουσα νομοθεσία καταναλωτών.

 
  
  

- Σύσταση Harbour (A6-0145/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Υποστήριξα αυτές τις τροπολογίες για τη θέσπιση νέων κανόνων σχετικά με τα κατασκευαστικά πρότυπα των οδικών οχημάτων. Θα αυξήσουν τα περιβαλλοντικά πρότυπα και τα πρότυπα ασφάλειας, καθιστώντας ταυτόχρονα για τους κατασκευαστές ευκολότερη την πώληση των οχημάτων τους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Συγκεκριμένα, είμαι ικανοποιημένος με το γεγονός ότι η νομοθεσία θα λάβει περισσότερο υπόψη τις ανάγκες των χρηστών αναπηρικών αυτοκινήτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), γραπτώς. (NL) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι η έκθεση Harbour, επί της οποίας ψηφίσαμε στη δεύτερη ανάγνωση σήμερα, αξίζει την ολόψυχη υποστήριξη αυτού του Σώματος, διότι, σήμερα, δόθηκε το πράσινο φως για μια έγκριση που θα ισχύει, πέρα από τα αυτοκίνητα, και σε οχήματα όπως λεωφορεία, πούλμαν και φορτηγά. Η αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων και μάλιστα για ένα ευρύ φάσμα οχημάτων αποτελεί άλλο ένα σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Επιπλέον, η εισαγωγή αυτής της οδηγίας-πλαισίου θα ωφελήσει επίσης την ασφάλεια, εν μέρει διότι υπάρχει πιθανότητα να επιταχύνει την εφαρμογή διαφόρων μέτρων ασφάλειας για τα λεωφορεία και τα πούλμαν.

Η απλούστευση που επιφέρει αυτή η οδηγία-πλαίσιο είναι καλή για τον καταναλωτή και για τον κατασκευαστή, διότι εγγυάται περισσότερη εσωτερική αγορά, αυξάνει την ασφάλεια και ωφελεί το περιβάλλον. Όλοι αυτοί οι λόγοι με έπεισαν να παράσχω την πλήρη υποστήριξή μου στον εισηγητή.

 
  
  

- Έκθεση Costa (A6-0124/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), γραπτώς. (PL) Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον μετεξοπλισμό με κάτοπτρα των ταξινομημένων στην Κοινότητα βαρέων οχημάτων.

Ο κ. Paolo Costa ορθώς τόνισε ότι ο μετεξοπλισμός με κάτοπτρα σε κάθε βαρύ όχημα που έχει ταξινομηθεί μετά το 2000, προκειμένου να εξαλειφθούν τα τυφλά σημεία που περιορίζουν την όραση του οδηγού, θα σώσει τη ζωή σε πάνω από χίλια άτομα μέχρι το 2020. Χωρίς αυτή την υποχρεωτική νομοθεσία και σύμφωνα με την οδηγία του 2003 που συνιστά τον μετεξοπλισμό των φορτηγών από το 2007 κι έπειτα, τα οχήματα χωρίς ευρυγώνια κάτοπτρα θα αποσύρονταν από τους δρόμους το 2023. Αυτό θα καθυστερούσε σημαντικά το έργο που πρέπει να γίνει.

Περιγράφηκε επίσης επαρκώς η μέθοδος της χρηματοδότησης των πρόσθετων κατόπτρων. Το κόστος του μετεξοπλισμού κάθε οχήματος δεν θα υπερβαίνει τα 100-150 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε ένα γέμισμα της δεξαμενής βενζίνης.

Συμφωνώ επίσης με την πρόταση να ερευνηθεί αν άλλα οχήματα, όπως φορτηγάκια ή άλλα οχήματα διανομών, θα πρέπει να εξοπλιστούν με αυτά τα κάτοπτρα.

 
  
  

- Πρόταση ψηφίσματος RC-B6-0190/2007

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Χαιρετίζω το γεγονός ότι η πλειοψηφία των βουλευτών αποστασιοποιήθηκαν από τα μέρη του ψηφίσματος σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ/Ρωσίας στα οποία η Αριστερά επιχείρησε να χειραγωγήσει το ευρωπαϊκό κοινό ώστε να πιστέψει ότι η εγκατάσταση της αντιπυραυλικής ομπρέλας των ΗΠΑ στην Πολωνία και στην Τσεχική Δημοκρατία άνοιξε τον δρόμο για μια νέα κούρσα εξοπλισμών. Αυτό το επιχείρημα είναι ψευδές από την πλευρά της Αριστεράς για δύο λόγους: πρώτον, διότι αφορά την ολοκλήρωση ενός συστήματος άμυνας που αποσκοπεί στην αποτροπή επιθέσεων από την ανατολή, από εκείνα τα καθεστώτα που απειλούν την ειρήνη, και δεύτερον, ως προς την κούρσα εξοπλισμών, η Ρωσία αύξησε δραματικά τις στρατιωτικές δαπάνες από τότε που ανέλαβε τη διακυβέρνηση ο Πούτιν, τόσο σε απόλυτους όρους όσο και ως προς το ΑΕγχΠ, όπου το ποσοστό του 4% εξακολουθεί να υπερβαίνει κατά 30% το ποσοστό των δαπανών των χωρών της ΕΕ για την άμυνα. Το ψήφισμα που προκύπτει αποτελεί ένα ευθύ πολιτικό μήνυμα που θα πρέπει να μεταφερθεί στην επικείμενη σύνοδο κορυφής με τη Ρωσία, σύμφωνα με το οποίο δεν δεχόμαστε τις επιθετικές πολιτικές αυτής της χώρας προς την Τσετσενία, την Εσθονία, την Πολωνία και άλλες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση που διεξήχθη στο Κοινοβούλιο πριν από τη σύνοδο κορυφής ΕΕ/Ρωσίας αποτέλεσε παράδειγμα της συναίνεσης και της ενότητάς μας. Τονίστηκε ότι η Ένωση θα προστατεύσει τα συμφέροντα κάθε κράτους μέλους όσον αφορά τις σχέσεις του με τη Ρωσία. Ως παράδειγμα χρησιμοποιήθηκε πιο συχνά η Εσθονία και έγινε επίσης μνεία στο ρωσικό εμπάργκο στα πολωνικά προϊόντα κρέατος. Ωστόσο, δεν έγινε καμία αναφορά στο γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη συναλλάσσονται με τη Ρωσία σε μονομερή βάση, πίσω από τις πλάτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντίθετα προς τα συμφέροντα της Ένωσης. Αντ’ αυτού, εξαπολύονται επικρίσεις στο σύνολο της Ρωσίας, χωρίς καμία προσπάθεια να διαχωριστεί ο ρόλος που διαδραματίζουν όσοι βρίσκονται στην εξουσία, οι οποίοι επιβάλουν αυτή την πολιτική, και η θέση του μέσου ρώσου πολίτη, ο οποίος υφίσταται χειραγώγηση από τα μέσα ενημέρωσης. Είναι προς όφελος της Ευρώπης, της Ρωσίας και του κόσμου να πειστεί η ρωσική κοινωνία να υποστηρίξει αξίες όπως η ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία και η ισότιμη διεθνής συνεργασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (UEN). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η ψήφος της Λίγκας του Βορρά για την ανεξαρτησία της Παδανίας στην πρόταση ψηφίσματος για τη σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ρωσίας αιτιολογείται εν μέρει από την επιθυμία να εκφράσει την έντονη διαμαρτυρία της για την υπερβολικά ήπια στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εσθονική κρίση. Ένα κράτος μέλος, ένα μικρό νέο έθνος, ο λαός του οποίου κατέκτησε την ελευθερία με τόλμη και αποφασιστικότητα αποτινάσσοντας τον ζυγό του σοβιετικού κομουνισμού, απειλείται σοβαρά από τον πρώην σοβιετικό κατακτητή εξαιτίας μιας εσωτερικής πολιτικής απόφασης.

Η Ευρώπη ουσιαστικά παραμένει αδρανής, ψελλίζοντας μόνον μια αόριστη διαμαρτυρία για τα γεγονότα έξω από την εσθονική πρεσβεία στη Μόσχα. Τα κενά περιεχομένου ρητορικά λόγια με τα οποία εορτάσθηκε η 50ή επέτειος της Συνθήκης της Ρώμης, θα πρέπει να αντικατασταθούν, ή εν πάση περιπτώσει να ενισχυθούν, με κάποια πιο αποφασιστικά και τολμηρά λόγια υπεράσπισης αυτού του κράτους μέλους, του οποίου απειλείται η ελευθερία.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Όπως είναι γνωστό, η Λίστα του Ιουνίου πιστεύει ότι ούτε η ΕΕ ούτε τα θεσμικά της όργανα πρέπει να ασκούν εξωτερική πολιτική. Ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αυτό σύμφωνα με το οποίο οι σχέσεις με μια τρίτη χώρα ξεκινούν σε επίπεδο εμπορικής πολιτικής. Αυτό είναι κάτι που εγκρίνουμε. Το πρόβλημα ξεκινά όταν προστίθενται και άλλοι τομείς πολιτικής, όπως οι εξωτερικές σχέσεις, οι ενισχύσεις και η αλιεία. Η ΕΕ πρέπει να αφοσιωθεί αυστηρά σε θέματα εμπορίου και σε διασυνοριακά περιβαλλοντικά θέματα.

Η τροπολογία 9 καθαυτή από την Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία είναι αξιέπαινη. Δεν πρέπει, ωστόσο, να ασχοληθεί με αυτή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι αφορά ένα θέμα εξωτερικής πολιτικής. Κατά απαίτηση του ΟΗΕ, ο κ. Ahtisaari εκπόνησε ένα σχέδιο για το Κοσσυφοπέδιο. Ωστόσο, δεν είναι δουλειά αυτού του Σώματος να δίνει τη γνώμη του είτε για το σχέδιο είτε για το ποια μέτρα θα έπρεπε να λάβει η Ρωσία.

Όσον αφορά τα προβλήματα στη Ρωσία, για παράδειγμα την έλλειψη σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την αρχή του κράτους δικαίου, η αύξηση των εμπορικών συναλλαγών είναι καλό στοιχείο. Ωστόσο, όσον αφορά τα θέματα άμεσης εξωτερικής πολιτικής, τα εθνικά κοινοβούλια και οι κυβερνήσεις, μαζί με τον ΟΗΕ, είναι εκείνα που πρέπει να επωμιστούν το έργο.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ αυτού του ψηφίσματος που αναγνωρίζει τη σημασία της Ρωσίας για την Ευρώπη, ειδικά στις ενεργειακές σχέσεις, αλλά επίσης τονίζει την ανάγκη για δημοκρατικές αξίες και ανθρώπινα δικαιώματα. Ειδικά, υποστηρίζω την έκκληση προς τη Ρωσία «να σεβαστεί απόλυτα τις υποχρεώσεις της βάσει της Συνθήκης της Βιέννης για τις διπλωματικές σχέσεις», εξασφαλίζοντας την προστασία των πρεσβειών και των διπλωματών.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (UEN), γραπτώς. (IT) Η Ρωσία αποτελεί σημαντικό οικονομικό και εμπορικό εταίρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία οφείλει να αναπτύξει ολοένα και πιο στενές σχέσεις με τη χώρα αυτή, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία εκδημοκρατισμού και σεβασμού των πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Δεν μπορούμε, ωστόσο, να μην επισημάνουμε την ανησυχία μας για όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στις σχέσεις μεταξύ της Ρωσίας και των βαλτικών χωρών, και ειδικότερα της Εσθονίας. Θα πρέπει να τονίσουμε πως έχει γίνει πλέον συνήθεια στις ρωσικές αρχές η προσφυγή στην άσκηση οικονομικών και εμπορικών πιέσεων προς τις όμορες χώρες με σκοπό την επίτευξη της γεωπολιτικής κυριαρχίας στην περιοχή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει ενωμένη και συμπαγής να υπερασπίσει την Εσθονία και, γενικότερα, οιοδήποτε από τα κράτη μέλη της έναντι πιέσεων και απειλών εμπορικού χαρακτήρα που προέρχονται από οποιαδήποτε τρίτη χώρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. (EN) Η ένταση μεταξύ της Ρωσίας και της Εσθονίας απαιτεί ένα ψήφισμα. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το πόσο γρήγορα αυτή η δυσκολία εξαιτίας μιας τοπικής εσθονικής απόφασης θα μπορούσε να κλιμακωθεί έως τη διακοπή του ενεργειακού ανεφοδιασμού από τη Ρωσία. Η εξάρτησή μας από τη Ρωσία για τις ενεργειακές ανάγκες μας εξακολουθεί να ανησυχεί όσους ενδιαφέρονται για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Το 60% των εξαγωγών πετρελαίου της Ρωσίας πηγαίνει στην ΕΕ, ποσοστό που ανέρχεται στο 25% της κατανάλωσης πετρελαίου στην ΕΕ. Επιπροσθέτως, το 50% των εξαγωγών φυσικού αερίου από τη Ρωσία αντιστοιχεί στο 25% της συνολικής κατανάλωσης αερίου της ΕΕ. Ελπίζω ότι στις 18 Μαΐου που θα διεξαχθεί η σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ρωσίας, αυτά τα θέματα θα επισημανθούν και θα συζητηθούν.

 
  
  

- Έκθεση Rocard (A6-0127/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (ITS). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, καταψήφισα την έκθεση Rocard, ένα έγγραφο που αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τη βούληση να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα του αραβικού κόσμου. Είτε μας αρέσει είτε όχι, η αλήθεια είναι ότι στον αραβικό κόσμο δεν υπάρχει το παραμικρό ενδιαφέρον για πολιτικές μεταρρυθμίσεις, πόσο μάλλον για τον πολιτιστικό ή διαπολιτισμικό διάλογο που υμνείται τόσο εδώ.

Η έκθεση Rocard θα έπρεπε να είναι ένα δριμύ κατηγορώ στη φοβερή κατάσταση του κράτους δικαίου, της ελεύθερης έκφρασης της γνώμης και της θρησκευτικής ελευθερίας στις αραβικές χώρες. Αντ’ αυτού, αυτό το Σώμα και αυτή η έκθεση έφεραν τον αποκαλούμενο πολιτιστικό ορισμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ένα νέο επίπεδο.

Επιπροσθέτως, το γεγονός ότι οι ευρωπαίοι γραφειοκράτες δεν ενδιαφέρονται καθόλου για την κατάσταση των θρησκευτικών μειονοτήτων στις ισλαμικές χώρες είναι κάτι που επίσης αναγνωρίζουμε, επανειλημμένα, στη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Τουρκία. Παρά τις εκστρατείες μίσους κατά των Χριστιανών που εξαπολύονται από τους τούρκους ιμάμηδες και όσους πληρώνονται από το τουρκικό κράτος, με όλες τις μοιραίες συνέπειες που αυτό συνεπάγεται, η διαδικασία προσχώρησης διατηρεί αθόρυβα την πορεία της. Αυτή την άβουλη πολιτική κατευνασμού κατά των επιθετικών επιδράσεων του Ισλάμ θα συνεχίσει να πολεμά το κόμμα μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κατά τη διάρκεια της συζήτησης και της ψηφοφορίας παρακολουθήσαμε μια αντιπαράθεση για μια τροπολογία που καταθέσαμε, για την έγκριση της οποίας εκφράζω την απόλυτη ικανοποίησή μου. Στην έκθεση διευκρινίζεται ότι ζητάμε τη δέσμευση υπέρ της θρησκευτικής ελευθερίας και του δικαιώματος ατόμων και κοινοτήτων να εκφράζουν ελεύθερα τις πεποιθήσεις τους και να ασκούν ελεύθερα τα θρησκευτικά τους καθήκοντα και, καθώς η τροπολογία ανέφερε «εξασφαλίζοντας επίσης την ανεξαρτησία και τον χωρισμό των θεσμών και της πολιτικής εξουσίας από τις θρησκευτικές αρχές».

Εγώ συμφωνούσα με την προφορική τροπολογία της κ. de Keyser με την οποία διευκρινίζεται ότι αυτό ισχύει για όλες τις δημοκρατίες. Λυπούμαι που εκφράσθηκαν αντιρρήσεις κατά την ψηφοφορία, ωστόσο δεν πιστεύω πως αυτό αλλάζει τη φύση της τροπολογίας. Πράγματι, όταν μιλάμε για τον αραβικό κόσμο, δεν αναφερόμαστε μόνο στα αραβικά κράτη, στα αραβικά έθνη ή στους θεσμούς, αλλά στους λαούς και, κατά συνέπεια, αναφερόμαστε και στους άραβες πολίτες που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν μιλάμε για χωρισμό των θεσμών και της πολιτικής εξουσίας από τις θρησκευτικές αρχές, μιλάμε και για εμάς, καθώς το πρόβλημα υφίσταται προφανώς, με πολύ συγκεκριμένη μορφή και χαρακτήρα, όχι μόνο στη Μέκκα, αλλά και στη Ρώμη. Εάν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της λαϊκότητας σε αυτές τις χώρες, σημαίνει ότι το αντιμετωπίζουμε και στις δικές μας.

Κλείνω εκφράζοντας την ικανοποίησή μου και για την έγκριση της προφορικής τροπολογίας σχετικά με το «δημοκρατικό παλαιστινιακό κράτος», καθώς σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος το εθνικό κράτος να μην αποτελέσει ένα σύνορο ελευθερίας, όπως εμείς ευχόμαστε.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Η έκθεση του κ. Rocard σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις στον αραβικό κόσμο εγκρίθηκε μόλις με μεγάλη πλειοψηφία, και θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την ποιότητα και την ισορροπημένη προσέγγιση του έργου του.

Η έκθεση αυτή προτείνει μια καινοτόμο στρατηγική της ΕΕ σε σχέση με τον αραβικό κόσμο, βασισμένη σε μια ισορροπημένη εταιρική σχέση, με στόχο την ενθάρρυνση θεμελιωδών μεταρρυθμίσεων οι οποίες συνεπάγονται αλλαγές στη νομοθεσία και την κρίσιμης σημασίας συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών.

Ένα άλλο θετικό στοιχείο της έκθεσης είναι ότι επισημαίνει την εξυπηρετική προσέγγιση από την οποία ορισμένα καθεστώτα αυτής της περιοχής του κόσμου έχουν επωφεληθεί. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζει τις προσπάθειες για την εδραίωση διαλόγου μέσω των μηχανισμών περιφερειακής ολοκλήρωσης, όπως η διαδικασία της Βαρκελώνης.

Τέλος, η έκθεση δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη τα κράτη αυτά να επιμείνουν στις αρχές της ανοχής, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών προκειμένου να εξασφαλίσουν την σταθερότητα και την ευημερία τους. Επισημαίνει επίσης τη στενή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην άνοδο των εξτρεμιστικών κινημάτων στο πολιτικό τοπίο και στην οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα που επικρατεί στα κράτη αυτά.

Όντας υπέρ αυτής της νέας ρεαλιστικής και ισορροπημένης προσέγγισης, υποστήριξα την έγκριση αυτής της έκθεσης κατά τη διάρκεια της τελικής ψηφοφορίας στην Ολομέλεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα μια θέση σχετικά με το τι πρέπει να κάνει η ΕΕ για την επίτευξη μεταρρυθμίσεων στον αραβικό κόσμο. Είμαστε απόλυτα αντίθετοι σε αυτό διότι αυτού του είδους τα θέματα πρέπει να επιλύονται μέσω του ΟΗΕ.

Η τροπολογία 20 της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελεύθερων και Δημοκρατών για την Ευρώπη προτείνει να μην υποστηρίξει η ΕΕ «φονταμενταλιστικά και εξτρεμιστικά εθνικιστικά» κινήματα. Αυτό είναι προφανές, αλλά η ΕΕ δεν πρέπει να εμπλέκεται καθόλου στην εξωτερική πολιτική με την υποστήριξη κινημάτων σε άλλα μέρη του κόσμου. Συνεπώς, καταψηφίσαμε αυτή την τροπολογία.

Στην τροπολογία 21, η Ομάδα ALDE θέλει, επίσης, να πειστούν οι αραβικές χώρες να εξασφαλίσουν «την ανεξαρτησία και τον χωρισμό των θεσμών και της πολιτικής εξουσίας από τις θρησκευτικές αρχές». Ως θεσμός, η ΕΕ δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να έχει απόψεις για το σύστημα μιας άλλης χώρας.

Επειδή θεωρούμε ότι αυτό δεν είναι ένα θέμα που πρέπει να αφορά την ΕΕ, καταψηφίσαμε την έκθεση στο σύνολό της στη σημερινή ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Συμφωνώ με την ουσία της στάσης του εισηγητή σχετικά με αυτό το θέμα. Είναι επιτακτική ανάγκη να επιτευχθεί ειρήνη στη Μέση Ανατολή και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει αυτήν τη διαδικασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Επί αυτού του θέματος και αυτής της έκθεσης πιστεύω ότι δικαιούμαι να επισημάνω μια ιδέα που πρότεινα πολλές φορές.

Με στόχο την προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις γειτονικές μας χώρες, τόσο λόγω των άμεσων συμφερόντων της ΕΕ όσο και λόγω οικουμενικών αξιών, υποστηρίζω ένα ευρωπαϊκό σχέδιο που βασίζεται σε μια εταιρική σχέση με τους μεσογειακούς γείτονές μας, μια εταιρική σχέση που στην ιδανική περίπτωση θα δημιουργήσει, μεσοπρόθεσμα, έναν χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας στη Μεσόγειο όσο το δυνατόν πιο κοντά στο ευρωπαϊκό μοντέλο, στον οποίο θα μπορούν να συμμετάσχουν οι γύρω χώρες που πληρούν τα κριτήρια της δημοκρατίας, της οικονομίας της αγοράς και του σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα – δηλαδή, τον πυρήνα των κριτηρίων της Κοπεγχάγης. Θα ήταν μια ενισχυμένη εταιρική σχέση με αντάλλαγμα τις μεταρρυθμίσεις. Θα είχε επίσης τη δευτερεύουσα και βοηθητική ιδιότητα να αποτελεί μια λύση που, αν έβγαινε το συμπέρασμα ότι η διαδικασία προσχώρησης συνάντησε αξεπέραστα εμπόδια, θα περιλάμβανε και την Τουρκία, αν υποθέσουμε ότι θα ενδιαφέρονταν το Μαρόκο, το Ισραήλ και η Τυνησία.

Η εξασφάλιση πλούσιων και δημοκρατικών γειτόνων, οι οποίοι θα προσελκύονταν από την προοπτική των οφελών και με πληθυσμούς που δεν θα χρειαζόταν να μεταναστεύουν με κάθε κόστος, θα ήταν ένα εποικοδομητικό ευρωπαϊκό σχέδιο, χωρίς να είναι κάτι νέο.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (PSE), γραπτώς. – (FR) Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας επί της έκθεσης Rocard σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις στον αραβικό κόσμο, έπρεπε να διατυπώσουμε γνώμη επί της τροπολογίας 21, με την οποία ζητείται από τις αραβικές χώρες που δεν το έχουν πράξει ακόμη να δεσμευθούν περισσότερο υπέρ της θρησκευτικής ελευθερίας και του δικαιώματος ατόμων και κοινοτήτων να εκφράζουν ελεύθερα τις πεποιθήσεις τους και να θρησκεύονται ελεύθερα, εξασφαλίζοντας επίσης την ανεξαρτησία και τον χωρισμό των θεσμών και της πολιτικής εξουσίας από τις θρησκευτικές αρχές.

Στη συνέχεια κατατέθηκε προφορική τροπολογία, στόχος της οποίας ήταν να επεκτείνει αυτόν τον θεμελιώδη κανόνα σε όλες τις δημοκρατίες κάτι που υποστηρίζω πλήρως. Οι βουλευτές της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών έλαβαν θέση κατά αυτής της επέκτασης. Θεωρώ ότι υποστήριξα πλήρως το περιεχόμενο του αρχικού κειμένου της τροπολογίας 21. Κατά συνέπεια, αποφάσισα να ψηφίσω υπέρ αυτής της τροπολογίας, και είμαι ευτυχής που αυτή εγκρίθηκε με 382 ψήφους υπέρ, 222 ψήφους κατά και 33 αποχές.

 
  
  

- Έκθεση Kaczmarek (A6-0146/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Kaczmarek (A6-0146/2007) σχετικά με το Κέρας της Αφρικής: περιφερειακή πολιτική εταιρικής σχέσης της ΕΕ για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανάπτυξη, διότι πιστεύω ότι είναι ζωτικής σημασίας για την εδραίωση της παρουσίας της ΕΕ σε μια περιοχή που έχει υποστεί τρεις μεγάλες συγκρούσεις –στο Σουδάν, στην Αιθιοπία/Ερυθραία και στη Σομαλία– και στην οποία ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού, πάνω από το 22%, ζει κάτω από το όριο της φτώχειας.

Η εταιρική σχέση για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανάπτυξη θα επιτύχει μόνο αν εγκριθεί μια περιφερειακή στρατηγική, η οποία θα επιδιώκει τη συμμετοχή των υπαρχόντων περιφερειακών οργανισμών όπως η Αφρική Ένωση, η Διακυβερνητική Αρχή για την Ανάπτυξη, μαζί με άλλους διεθνείς εταίρους στο πλαίσιο του ΟΗΕ.

Επίσης, η διεθνής κοινότητα πρέπει να υποστηρίξει την περιοχή ώστε να αυξήσει τις πιθανότητες προσαρμογής της στις σοβαρές επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος. Εξάλλου, μολονότι η Αφρική είναι η ήπειρος που συμβάλλει λιγότερο στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, είναι ωστόσο και αυτή που υφίσταται τις περισσότερες συνέπειες από τη θέρμανση του πλανήτη λόγω της υπανάπτυξης και της φτώχειας της.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Εκτιμούμε ότι οι αρχές που πρέπει να διέπουν την προσέγγιση στη σύνθετη κατάσταση της περιοχής του Κέρατος της Αφρικής πρέπει να είναι η αυστηρή συμμόρφωση με τη διεθνή νομοθεσία και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων και η ύφεση.

Οποιαδήποτε ειλικρινής λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι λαοί και οι χώρες της περιοχής δεν πρέπει να αποτελεί μέρος, ούτε να προωθεί, έστω και έμμεσα, την ιμπεριαλιστική ατζέντα στην περιοχή. Ο ιμπεριαλισμός αυτού του είδους ενισχύει τους μηχανισμούς του παρεμβατισμού και του μιλιταρισμού, όπως αποδείχθηκε με την πρόσφατη δημιουργία μιας ενιαίας στρατιωτικής εξουσίας των ΗΠΑ για την Αφρική και την εγκατάσταση στη ήπειρο νέων στρατιωτικών βάσεων.

Αντί για παρεμβατισμό, εξωτερική επέμβαση σε προσπάθειες για επίλυση της σύγκρουσης και τη στρατιωτικοποίηση της ηπείρου, και ειδικά αυτής της περιοχής, ήρθε ο καιρός να προωθήσουμε διπλωματικές προσπάθειες – οι οποίες ασφαλώς δεν έχουν εξαντληθεί και το μαρτυρά αυτό η πρόσφατη ειρηνευτική συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ του Σουδάν και του Τσαντ για την επίλυση των προβλημάτων που βρίσκονται στη ρίζα της σημερινής σοβαρής κατάστασης, ειδικά την άδικη παροχή πρόσβασης στους πλούσιους φυσικούς πόρους της περιοχής. Απαιτούνται επίσης άμεση ανθρωπιστική βοήθεια, πολιτικές ειλικρινούς συνεργασίας και αναπτυξιακή βοήθεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), γραπτώς. (PL) Κύριε Πρόεδρε, υποστηρίζω την έκθεση του κ. Kaczmarek σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αφρική, η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία μιας περιφερειακής πολιτικής εταιρικής σχέσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση της ειρήνης, της ασφάλειας και της ανάπτυξης στο Κέρας της Αφρικής.

Ο εισηγητής επεσήμανε με ακρίβεια την ανάγκη για λύσεις προκειμένου να σταθεροποιηθεί το Κέρας της Αφρικής, το οποίο έχει διχαστεί από τη σύγκρουση. Πέντε από τις επτά χώρες σε αυτή την περιοχή βρίσκονται σε πόλεμο με τους γείτονές τους. Η πρόταση που κατατέθηκε από τον εισηγητή για τον διορισμό ενός ειδικού αντιπροσώπου της ΕΕ στο Κέρας της Αφρικής, αξίζει την υποστήριξή μας. Ο αντιπρόσωπος θα συντονίσει τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την περιοχή.

Μια άλλη άξια πρωτοβουλία απευθύνεται στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή και τους ζητά να αρχίσουν διαβουλεύσεις με τους λοιπούς παράγοντες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, με σκοπό τη διοργάνωση μιας διάσκεψης για την ασφάλεια σε όλες τις χώρες του Κέρατος της Αφρικής.

Ο κ. Filip Kaczmarek τονίζει ότι η εστίαση και ο συντονισμός των πρωτοβουλιών, καθώς και η συνεργασία σε αυτή την περιοχή, θα συμβάλουν στην επίλυση προβλημάτων όπως οι παράνομοι μετανάστες, η ασφάλεια των συνόρων, η ασφάλεια των τροφίμων και το περιβάλλον, ο έλεγχος του εμπορίου όπλων, η εκπαίδευση και οι υποδομές, καθώς και η έναρξη ενός πολιτικού διαλόγου μεταξύ των χωρών του Κέρατος της Αφρικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (UEN), γραπτώς. (IT) Ψηφίσαμε υπέρ της έκθεσης Kaczmarek σχετικά με το Κέρας της Αφρικής, η οποία ενσωμάτωσε τέσσερις τροπολογίες μας που αποβλέπουν στην καλύτερη διατύπωση της τραγικής κατάστασης στη Σομαλία.

Ενώ η έκθεση στο σύνολό της εκφράζει μεγάλες ελπίδες για μια πολιτική εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κέρας της Αφρικής, εμείς θελήσαμε να επισημάνουμε την ανάγκη σύγκλισης μιας παγκόσμιας Διάσκεψης η οποία δεν θα επικεντρωθεί μόνο στη ασφάλεια, αλλά και στην ειρήνη και στην ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας αυτά τα ζητήματα με όλες τις χώρες από το Κέρας της Αφρικής.

Θελήσαμε να τονίσουμε το γεγονός ότι αυτοί που υποφέρουν περισσότερο από τις συγκρούσεις είναι οι γυναίκες και τα παιδιά, καθώς αποτελούν τις πλέον ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και, για τον λόγο αυτόν, προσθέσαμε στο κείμενο μια σημαντική αναφορά στο ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις γυναίκες στις συγκρούσεις.

Προσθέσαμε επίσης τη δήλωση ότι για την εκρίζωση της φτώχειας και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης πρέπει να διεξαχθεί ένας αποφασιστικός αγώνας κατά της φρικτής πρακτικής του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων.

Τέλος, καταθέσαμε ορισμένες τροπολογίες σχετικά με τη σημασία της αρχής της αυτοδιάθεσης του σομαλικού λαού και της Σομαλιλάνδης, της μόνης δημοκρατικής κίνησης της χώρας, η οποία ταλανίζεται από τις αντιπαλότητες μεταξύ των φυλών και από την προσπάθεια διείσδυσης των ισλαμικών Δικαστηρίων, μοναδικός σκοπός των οποίων είναι η υπονόμευση των προσπαθειών ειρήνευσης της χώρας.

 
  
  

- Έκθεση Maldeikis (A6-0129/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – (LT) Ο οργανισμός EURATOM, σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα, δεν προβλέπει τέλος στις δραστηριότητές του. Ακόμη και αν δεν υλοποίησε όλα τα σχεδιασμένα έργα του ή δεν ανέλαβε όλες τις σχεδιασμένες δράσεις σχετικά με την ατομική ενέργεια, αυτά τα έργα ολοκληρώθηκαν με επιτυχία με τη συνεργασία με άλλους διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με την ατομική ενέργεια. Η σημερινή κατάσταση στην ΕΕ και στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος από τη χρήση ορυκτών καυσίμων και οργανικών καυσίμων καθιστούν τον οργανισμό EURATOM ακόμα πιο συναφή. Δεκαπέντε κράτη μέλη της ΕΕ έχουν πυρηνικούς σταθμούς και η παραγωγή ατομικής ενέργειας αυξάνεται σε άλλες χώρες του κόσμου. Η εικαζόμενη έλλειψη ασφάλειας της ατομικής ενέργειας είναι απλώς ένα πολιτικό θέμα, δεδομένων των σημερινών μηχανισμών ελέγχου ασφάλειας. Ο οργανισμός EURATOM πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητος και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με το να αποκτήσει την πρόσθετη νομική βάση που χρειάζεται. Ψήφισα κατά της σύγκλησης μιας διακυβερνητικής διάσκεψης, καθώς είναι πιθανό να μην είναι παραγωγική. Όπως έδειξαν οι αποφάσεις για την ατομική ενέργεια, δεν χρειάζεται να αυξηθούν ακόμα οι αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω πόσο με ικανοποιεί η σημερινή απόφαση του Σώματος, με την οποία επιβεβαιώθηκε ξεκάθαρα ότι τα περασμένα 50 χρόνια υπήρχε δημοκρατικό έλλειμμα στη συνθήκη Euratom και ζητήθηκε από μία μεγάλη πλειοψηφία το δικαίωμα συναπόφασης για τα θέματα που σχετίζονται με αυτήν. Είναι πραγματικά καιρός να σταματήσουν τα κράτη μέλη να αντιμετωπίζουν μόνα τους τα θέματα ασφαλείας, διότι η ασφάλεια και η προστασία της υγείας είναι θέματα που αφορούν ολόκληρη την Ευρώπη και γι’ αυτό η αντιπροσωπεία αποφάσισε να υποστηρίξει αυτά τα αιτήματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. (EN) Απείχα από την ψηφοφορία επί αυτής της έκθεσης. Μολονότι δεν επιθυμώ τη διακοπή λειτουργίας των σημερινών πυρηνικών σταθμών, δεν είμαι υπέρ της μαζικής επέκτασής τους, με όλα τα προβλήματα που αυτή ενέχει για την υγεία και το περιβάλλον. Μπορεί η εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων θερμοκηπίου να είναι περιορισμένη αλλά οι κίνδυνοι που υπάρχουν από την εκπομπή ραδιενέργειας φάνηκαν παραστατικότατα από το Τσερνομπίλ και από την πυρηνική καταστροφή στα Ουράλια που τόσο παραστατικά περιέγραψε ο Roy Medvedev. Επίσης αντιτίθεμαι στην αντιδημοκρατική φύση των αποφάσεων της Euratom και της κατασπατάλησης πόρων στο περιττό σχέδιο του ITER. Υποστήριξα την εγκατάστασή του στην Ιαπωνία και όχι στη Γαλλία καθώς έτσι οι Ιάπωνες θα σπαταλούσαν τα δικά τους χρήματα αντί να σπαταλά η ΕΕ τα δικά μας!

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (ITS), γραπτώς. – (FR) Η πυρηνική ενέργεια είναι μια ειδική μορφή ενέργειας. Έχει στρατιωτικές και στρατηγικές συνεπαγωγές, υπόκειται σε σοβαρούς περιορισμούς όσον αφορά το περιβάλλον και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των πληθυσμών και διαθέτει μια πολιτική, πραγματική, ακόμη και «συναισθηματική» διάσταση. Από μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις ενεργειακές προκλήσεις ή της αντιληπτές προκλήσεις όσον αφορά τις κλιματικές αλλαγές με τις οποίες τώρα είναι αντιμέτωπα τα κράτη μέλη της ΕΕ, παρά ταύτα όμως παραμένει αναπόφευκτη από πολλές απόψεις.

Η Συνθήκη Ευρατόμ καθιστά τώρα δυνατόν να έχουμε κάποια ελευθερία επιλογής: εκείνα τα κράτη μέλη που το επιθυμούν μπορούν να αναπτύξουν αυτόν τον τομέα και αυτήν την τεχνολογία, στην οποία η Ευρώπη κατέχει ηγετική θέση. Εκείνα τα κράτη που δεν το επιθυμούν δεν θα είναι δυνατόν να αναγκαστούν να αποκτήσουν πυρηνικό τομέα. Επιπλέον, η Συνθήκη επιτρέπει την ύπαρξη πλαισίου συνεργασίας για τα διάφορα μέρη για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Ο λόγος για τον οποίο ψηφίσαμε κατά αυτής της έκθεσης είναι ότι αυτό το πλαίσιο, όπως λειτουργεί σήμερα, κρίνουμε ότι είναι ικανοποιητικό. Η έκθεση συνιστά, όντως, η Συνθήκη Ευρατόμ να μετασχηματιστεί σε εξειδικευμένο παράρτημα της Συνθήκης ΕΟΚ, με θεσμικές διαδικασίες οι οποίες θα στερούσαν από τα κράτη μέλη την ελευθερία επιλογής που έχουν. Επιπλέον, αυτή η κίνηση θα ήταν υπό την επιρροή μιας ελεγχόμενης από τις Βρυξέλλες ενεργειακή πολιτικής, της οποίας αρνούμαστε όχι απλά τη συνάφεια αλλά και τη νομιμότητα. Η ενεργειακή πολιτική πρέπει να παραμείνει ευθύνη των κρατών μελών, και μόνον αυτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η πυρηνική ενέργεια αναφέρεται ως μία από τις πηγές ενέργειας που παράγουν τον λιγότερο άνθρακα. Η πυρηνική σχάση, επίσης, θεωρείται ως ένας από τους καλύτερους τρόπους αντιμετώπισης της «αλλαγής του κλίματος», με την εξοικονόμηση και την αποδοτικότητα να γίνονται δευτερευούσης σημασίας.

Πιστεύουμε, ωστόσο, ότι η εξοικονόμηση ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή κάθε πολιτικής για την ενέργεια. Σε αυτόν τον τομέα πρέπει να προωθήσουμε και να διεξάγουμε περισσότερες δημόσιες έρευνες με σκοπό να επιτύχουμε πραγματικά εναλλακτική ενέργεια που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ανθρώπων και στις απαιτήσεις μιας πολιτικής αειφόρου ανάπτυξης για την κοινωνία μας.

Η αυξανόμενη ελευθέρωση του τομέα ενέργειας που προωθείται στην ΕΕ, υποθάλποντας τα συμφέροντα των μεγάλων πολυεθνικών, υπονομεύει το δικαίωμα των πολιτών για ενέργεια σε προσιτές τιμές. Δεδομένης της σημασίας αυτού του τομέα στην ανάπτυξη κάθε χώρας, υποστηρίζουμε ότι πρέπει να παραμείνει στον δημόσιο τομέα και γι’ αυτό είμαστε αντίθετοι στην ιδιωτικοποίησή του.

Επιπροσθέτως, μας ανησυχεί η προσέγγιση της έκθεσης ως προς την προώθηση της πυρηνικής ενέργειας, δεδομένου ότι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την παραγωγή αυτής της μορφής ενέργειας –δηλαδή, κίνδυνοι για το περιβάλλον και τους ανθρώπους, κίνδυνοι για την ασφάλεια του ίδιου του σταθμού και των αντιδραστήρων και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την επεξεργασία και τη μεταφορά των ραδιενεργών αποβλήτων– είναι πολύ γνωστοί.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Υπάρχουν ορισμένες αξιοπρόσεκτες ιδέες στην έκθεση. Για παράδειγμα, επισημαίνει ότι «η πυρηνική ενέργεια παρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα το 32% του ηλεκτρισμού της, και η Επιτροπή τη θεωρεί (…) ως μία από τις κύριες πηγές ενέργειας χωρίς CO2 στην Ευρώπη και την τρίτη λιγότερο ακριβή πηγή ενέργειας στην Ευρώπη». Στη συνέχεια εξάγει το συμπέρασμα ότι «η ΕΕ πρέπει να προασπίσει, σε πλαίσιο σεβασμού της Συνθήκης Ευρατόμ, την ηγετική της θέση από βιομηχανικής και τεχνολογικής πλευράς έναντι παραγόντων που αναθερμαίνουν αποφασιστικά τις πυρηνικές τους δραστηριότητες (Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες) και της εμφάνισης νέων παγκόσμιων παραγόντων στον πυρηνικό τομέα (Κίνα και Ινδία) που θα αποτελέσουν τους μελλοντικούς ανταγωνιστές της ΕΕ μεσοπρόθεσμα».

Κατανοώ και αναγνωρίζω ότι αυτή είναι μια επιλογή με καλά καταγεγραμμένα προβλήματα, η οποία προκαλεί αρνητικές αντιδράσεις, αλλά πιστεύω ότι η πυρηνική ενέργεια δεν πρέπει να αποκλειστεί ως προς το μέλλον του ενεργειακού εφοδιασμού, λόγω του κόστους που συνεπάγεται, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των τεχνολογικών λύσεων που ενέχουν τους λιγότερους κινδύνους.

Κατά τη γνώμη μου, στη διαφοροποίηση και στην τεχνολογική καινοτομία πρέπει να βρούμε την απάντηση στις σημερινές ενεργειακές προκλήσεις και στα θέματα που σχετίζονται με αυτές.

 
  
  

- Έκθεση Wallis (A6-0156/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και μια ένωση αξιών που πρέπει να διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα κάθε ατόμου σε αυτή, επιλέξαμε να ψηφίσουμε υπέρ αυτής της έκθεσης.

Πιστεύουμε ότι, με αυτόν τον τρόπο, επιτύχαμε μια εύλογη ισορροπία μεταξύ της υπόδειξης της ηθικής πολιτικής που πιστεύουμε ότι πρέπει να ακολουθήσουν τα κράτη μέλη και του σεβασμού της κυριαρχίας των κρατών μελών.

Πιστεύουμε, λοιπόν, ότι η Δανία έχει υποχρέωση να αναλάβει την ιατρική ευθύνη για εκείνους που, κατ’ εντολή του δανικού κράτους, εκτελούσαν εργασία μέσω της οποίας ενδέχεται να μολύνθηκαν από ραδιενέργεια στο ατύχημα του Thule το 1968.

 
  
  

- Έκθεση Andria (A6-0090/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE). – (MT) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να μιλήσω για την περιφερειακή πολιτική και πολιτική στέγασης. Η Συνθήκη δεν δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένες αρμοδιότητες για τη στέγαση. Ωστόσο, οι κανονισμοί του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013 προβλέπουν όντως την επιλεξιμότητα κατοικιών για κονδύλια σε ορισμένες περιπτώσεις. Η σύνθεση των ψήφων ήταν σημαντική για τέσσερις λόγους. Ο πρώτος είναι η κοινωνική διάσταση που περιλαμβάνει την αναγνώριση του προβλήματος, το οποίο υπάρχει και στη χώρα μου, της έλλειψης αξιοπρεπούς στέγασης σε λογική τιμή. Υπάρχει επίσης η περιβαλλοντική πτυχή, η οποία περιλαμβάνει τη στρατηγική ανάπτυξη κατοικιών στις πόλεις αντί για το είδος της κίνησης που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Μάλτα, με την επέκταση των ζωνών ανάπτυξης. Η περιβαλλοντική διάσταση περιλαμβάνει επίσης την ενεργειακή ασφάλεια και τις λογικές τιμές ύδατος και ηλεκτρισμού. Αυτό έρχεται επίσης σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στη Μάλτα, όπου οι τιμές έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Η τέταρτη διάσταση είναι η ολοκλήρωση, δηλαδή μια ολοκληρωμένη διαδικασία με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Μάλτα στο χωριό Marsaskala, όπου κατασκευάζουν έναν σταθμό ανακύκλωσης. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE), γραπτώς. (SV) Υπερψηφίσαμε την έκθεση σχετικά με την πολιτική στέγασης και την περιφερειακή πολιτική. Η έκθεση ορθώς επισημαίνει τον ρόλο της πολιτικής στέγασης στην ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Η πολιτική στέγασης αποτελεί σημαντικό μέσο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κράτη μέλη για να καταπολεμήσουν τον διαχωρισμό, και το δικαίωμα στην κατοικία είναι θεμελιώδες.

Πιστεύουμε ότι η πολιτική στέγασης αποτελεί σημαντικό μέρος των πολιτικών πρόνοιας των κρατών μελών. Στη Σουηδία, ο τομέας δημόσιας στέγασης αποτελεί μια κοινωνικά ωθούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και η σουηδική νομοθεσία για την ενοικίαση κατοικίας έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να παρέχει κοινωνική προστασία. Η ΕΕ πρέπει να θεωρεί τις πολιτικές στέγασης των κρατών μελών αναπόσπαστο τμήμα των πολιτικών πρόνοιας που εφαρμόζουν και συνεπώς να εξαιρεί αυτές τις πολιτικές από τους κανόνες ανταγωνισμού που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις.

Πιστεύουμε επίσης ότι ο κοινοτικός ορισμός της κοινωνικής στέγασης πρέπει να είναι αρκετά ευρύς ώστε να περιλαμβάνει το σουηδικό μοντέλο στέγασης προς όφελος όλων.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (PSE), γραπτώς. – (FR) Η έλλειψη αξιοπρεπούς στέγασης σε προσιτή τιμή επηρεάζει άμεσα τη ζωή των πολιτών, περιορίζοντας έτσι την ικανότητά τους να ενταχθούν στην κοινωνία, καθώς και τις επιλογές τους όσον αφορά την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική ανάπτυξη.

Κατά τη γνώμη μου, τα προβλήματα στέγασης δεν περιορίζονται στα ζητήματα που σχετίζονται με την κατασκευή και τη διαχείριση της γης. Επηρεάζονται επίσης σε μεγάλο βαθμό από τον κακό χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος έχει ως αποτέλεσμα ορισμένες συνοικίες να πλήττονται από περιβαλλοντικά προβλήματα ρύπανση του αέρα και του ύδατος, ηχορύπανση, απόβλητα, κυκλοφοριακή συμφόρηση, κλπ. και από προβλήματα που αφορούν τις δημόσιες υπηρεσίες, την προσβασιμότητα και την ασφάλεια και έτσι να καθίστανται ολοένα και λιγότερο ελκυστικές και να βυθίζονται στη φτώχεια.

Αντιμέτωπες με τα προβλήματα κακής στέγασης, οι τοπικές αρχές είναι αυτές που βρίσκονται τις περισσότερες φορές στην πρώτη γραμμή. Ωστόσο, αυτή η εξουσία δεν λαμβάνεται ακόμη επαρκώς υπόψη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το τοπικό και το ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει, ως εκ τούτου, να αρχίσουν να συνεργάζονται στην πράξη.

Ως γαλλίδα βουλευτής, μέλος της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεωρώ ότι είναι καίριας σημασίας όλοι οι Ευρωπαίοι να έχουν καλή πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες, την υγειονομική περίθαλψη και την κατάρτιση, καθώς και στο εμπόριο και τη δημόσια διοίκηση. Είναι δικαίωμά τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Den Dover (PPE-DE), γραπτώς. (EN) Οι βρετανοί Συντηρητικοί απείχαν από την τελική ψηφοφορία επί της έκθεσης Andria.

Υποστηρίζουμε πολλούς από τους στόχους αυτής της έκθεσης και εγκρίνουμε ειδικότερα την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τα δομικά έργα και την τεχνολογία στέγασης ως τρόπο ενθάρρυνσης της ενεργειακής απόδοσης.

Ωστόσο, επιμένουμε ότι η στέγαση και η πολιτική στέγασης πρέπει να υπόκεινται στην αρχή της επικουρικότητας και ότι επομένως αυτά τα θέματα εμπίπτουν, και πρέπει να παραμείνουν, στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Χαιρετίζουμε τη συμπερίληψη των προτάσεών μας, οι οποίες τονίζουν τη σημασία της κοινωνικής στέγασης και δίνουν προτεραιότητα στην επίλυση του προβλήματος των «αστέγων» στις πολιτικές στέγασης των κρατών μελών.

Οι επενδύσεις στην κοινωνική στέγαση διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προσπάθεια να καταστεί η στέγαση διαθέσιμη σε πολλούς που διαφορετικά δεν θα είχαν πρόσβαση στην αγορά ακινήτων, σε ανθρώπους που συχνά αντιμετωπίζουν εμπόδια στην προσπάθεια εξασφάλισης στέγης.

Η κοινωνική στέγαση είναι ένας τρόπος να καταπολεμηθεί η κερδοσκοπία στον κλάδο των ακινήτων, να διασφαλιστεί η κατασκευή κοινωνικών εγκαταστάσεων και η προώθηση του αειφόρο πολεοδομικού σχεδιασμού. Σε αυτό το πλαίσιο, η υποστήριξη για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και την περιφερειακή πολιτική θα μπορούσε να αποδειχθεί σημαντική.

Συνεπώς, εκφράζουμε την απογοήτευσή μας για τη μη συμπερίληψη της πρότασής μας για την υποστήριξη των στεγαστικών κοινοπραξιών. Το μοντέλο που προτείνεται στην έκθεση δυστυχώς εξακολουθεί να είναι αυτό της προώθησης των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα εις βάρος του τομέα των κοινοπραξιών.

Τούτου λεχθέντος, η προτεραιότητα του θέματος των «αστέγων» στην πολιτική στέγασης είναι σημαντική για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς στέγασης για όλους και για την αποτελεσματική καταπολέμηση αυτής της εντεινόμενης μορφής κοινωνικού αποκλεισμού.

Όσον αφορά την ιδέα της καθιέρωσης δεικτών ποιότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα ορίζουν την έννοια «επαρκής στέγαση», πρέπει να «στοχεύουμε ψηλά».

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Noëlle Lienemann (PSE), γραπτώς. – (FR) Κρίνω θετικό το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται γι’ αυτό το σημαντικό θέμα της στέγασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα, ένα βήμα όμως που απέχει πολύ από το να αντιμετωπίσει το κύριο ζήτημα: την εγγύηση του δικαιώματος στη στέγαση για όλους εκείνους οι οποίοι ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτό το δικαίωμα χρειάζεται να επικυρωθεί στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ο οποίος, σήμερα, καθιστά δυνατόν τουλάχιστον για τα κράτη μέλη να χορηγούν ενισχύσεις στους πολύ φτωχούς. Αυτή είναι μια περιοριστική άποψη του δικαιώματος στη στέγαση ένα δικαίωμα το οποίο θα έπρεπε να καταστεί καθολικό και πραγματικό για όλους. Επιπλέον, η αρχή να υπάρχει εκτεταμένος ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά έχει επιζήμιες συνέπειες στην ολοκλήρωση προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας, η οποία είναι κρίσιμης σημασίας σε όλες τις χώρες μας.

Είμαι ιδιαίτερα ανήσυχη σχετικά με το γεγονός ότι το σύστημα αποταμιεύσεων του βιβλιαρίου καταθέσεων όψεως τύπου Α «Livret A» ένα σύστημα που εγγυάται τη συνεχή χρηματοδότηση για κατοικίες χαμηλού κόστους στη Γαλλία, τίθεται υπό αμφισβήτηση. Πιστεύω, κατά συνέπεια, ότι αυτή η έκθεση διατυπώνει το αίτημα για ένα νέο στάδιο και πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο όσον αφορά τη διασφάλιση ότι οι στεγαστικές πολιτικές θα λαμβάνουν υπόψη τους τις ειδικές συνθήκες.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Αυτή η έκθεση πραγματεύεται το καίριο θέμα της στέγασης. Ενώ οι αρμοδιότητες της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα δεν είναι εκτεταμένες, θα πρέπει να παρεμβαίνει οσάκις είναι δυνατόν, όπως μέσω του ΕΤΠΑ, προκειμένου να διασφαλίζει την παροχή αξιοπρεπούς στέγασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), γραπτώς. (SV) Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίσαμε σήμερα επί μιας έκθεσης που περιγράφει την ανάγκη για διαθέσιμη αξιοπρεπή στέγαση προς όλους με αντάλλαγμα λογικά ενοίκια. Για μένα, ως Φιλελεύθερο, είναι φυσικά πολύ σημαντικό να έχουν οι άνθρωποι μια στέγη πάνω από το κεφάλι τους, αλλά το θέμα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί τοπικά ή περιφερειακά και όχι σε επίπεδο ΕΕ. Γι’ αυτό, απείχα από τη σημερινή ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. (NL) Αν θέλουμε να καταστήσουμε την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη πραγματικά αειφόρο, η (κοινωνική) στέγαση αποτελεί σημαντικό μοχλό αυτής της προσπάθειας. Η έκθεση Andria για την πολιτική στέγασης και την περιφερειακή πολιτική ορθώς θέτει το θέμα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, της ενεργειακής πολιτικής, της αστικής ανάπτυξης και της εσωτερικής αγοράς. Όλοι αυτοί οι τομείς αλληλεπικαλύπτονται, έστω και με την τριβή που αυτό αναπόφευκτα συνεπάγεται. Εξάλλου, η κακή στέγαση και η φτώχεια είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και η φτώχεια εξακολουθεί να αυξάνεται. Η αγορά στέγασης υφίσταται μεγάλες αλλαγές τα τελευταία χρόνια, λόγω της προσφοράς και της ζήτησης, αλλά και λόγω των κοινωνικών και δημογραφικών αλλαγών στην κοινωνία μας. Η έλλειψη κοινωνικής στέγασης είναι μαζική, αν και η στέγαση δεν αποτελεί μόνο θεμελιώδες δικαίωμα αλλά και θεμελιώδη πτυχή της περιφερειακής ανάπτυξης, τόσο της αστικής όσο και της αγροτικής.

Η έκθεση κάνει σαφή αναφορά στην κοινωνική πλευρά της στέγασης, στην ενεργειακή φτώχεια που συχνά τη συνοδεύει και στην απασχόληση που μπορεί να οδηγήσει σε ποιοτικά, φιλικά για το περιβάλλον σπίτια. Επίσης ασχολείται με την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και υποστήριξη των τοπικών κυβερνήσεων σε περισσότερο βάθος. Αν και η στέγαση είναι, και πάντα θα είναι, ένα εθνικό θέμα, οι προϋποθέσεις θα μπορούσαν να διασφαλίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτός είναι και ο στόχος αυτής της έκθεσης και γι’ αυτό έχει την αμέριστη υποστήριξή μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. (EN) Η έκθεση Andria είναι σημαντικό να θέσει το θέμα της στέγασης στην ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα. Καθώς ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι αποκλείονται από την αγορά στέγασης, πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βρούμε λύσεις στην έλλειψη στέγης. Για αυτό η ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των 27 κρατών μελών και η εξεύρεση κοινών λύσεων μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε το εντεινόμενο πρόβλημα.

 
  
  

- Έκθεση Janowski (A6-0096/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), γραπτώς. (EN) Το θέμα της περιφερειακής πολιτικής επηρεάζει άμεσα το αρχιπέλαγος της Μάλτας. Είμαι της άποψης ότι ολόκληρη η χώρα και όχι ένα μέρος της μπορεί να είναι επιλέξιμη για το καθεστώς της περιφέρειας όταν αυτό υπαγορεύεται από ειδικές συνθήκες. Αυτό θα αποκλείσει το ενδεχόμενο, στο εσωτερικό αυτής της χώρας, να εξετάζονται συμπληρωματικά ορισμένες απομακρυσμένες ή απομονωμένες περιοχές.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Ο ορισμός μιας έννοιας τόσο ασαφούς όσο η καινοτομία και η περιγραφή της συνεισφοράς της καινοτομίας στην οικονομική ανάπτυξη δεν είναι εύκολο έργο.

Αυτή η έκθεση, σε συμφωνία με πολλά έγγραφα της Επιτροπής και του Συμβουλίου, παρουσιάζει την καινοτομία ως θεραπεία για όλα τα δεινά και ως νέο μοντέλο για την ανάπτυξη, συγχέοντας την καινοτομία με την τεχνολογική ανάπτυξη.

Μολονότι η έκθεση περιέχει ορισμένες προτάσεις με τις οποίες συμφωνούμε, ούτε αποστασιοποιείται από, ούτε επικρίνει, τη νεοφιλελεύθερη στρατηγική της «Λισαβόνας», με σκοπό την εμπορευματοποίηση της γνώσης, της έρευνας και της εκπαίδευσης. Το αντίθετο μάλιστα. Υποστηρίζει (κοινοτικές) ευρεσιτεχνίες, την επικέντρωση της έρευνας στα λεγόμενα «κέντρα αριστείας», τις συμπράξεις ιδιωτικού-δημόσιου τομέα και τις ανίερες συμμαχίες εταιρειών με ερευνητικά κέντρα και δημόσια πανεπιστήμια. Αναφέρεται στο «έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο» αλλά παραλείπει να επικρίνει τις προτεραιότητες του προγράμματος και τις περικοπές που υπέστη στις τρέχουσες δημοσιονομικές προοπτικές. Υπαινίσσεται ότι οι περιφερειακές και τοπικές δημόσιες μεταφορές πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν και δίνει έμφαση για ακόμα μια φορά στον στόχο της χρησιμοποίησης των διαρθρωτικών ταμείων για τη χρηματοδότηση της «Στρατηγικής της Λισαβόνας».

Συνεπώς, δεν μπορέσαμε να ψηφίσουμε υπέρ αυτής της έκθεσης.

Τέλος, με βάση τις προτάσεις που καταθέσαμε νωρίτερα, θέλω να αναφέρω την ανάγκη διασφάλισης της πρόσβασης στο Διαδίκτυο με σύνδεση υψηλής ταχύτητας για τις πιο απομακρυσμένες περιφέρειες, η οποία αναφέρεται στην έκθεση, αλλά σε αποδυναμωμένη μορφή.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Αυτή η έκθεση συνδυάζει δύο βασικούς τομείς για κοινοτική δράση: περιφερειακή πολιτική και ικανότητα καινοτομίας. Υποστηρίζω την προσέγγιση του εισηγητή.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. (EN) Η καινοτομία και η μελλοντική περιφερειακή πολιτική είναι ζωτικής σημασίας στην προσπάθεια να καταστεί η ΕΕ η δυναμικότερη οικονομία της γνώσης μέχρι το 2010. Η παρατήρηση που έκανε ο εισηγητής, επικαλούμενος τον βραβευμένο με το Νόμπελ Ειρήνης Καθηγητή Hunt, ότι από τα 20 κορυφαία πανεπιστήμια μόνο τα τρία βρίσκονται στην ΕΕ και αυτά τα τρία βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, καταδεικνύει την ανάγκη για μια πιο στρατηγική προσέγγιση στη χρηματοδότηση της έρευνας στα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Αν θέλουμε καινοτομία, χρειαζόμαστε επενδύσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. (PL) Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης σχετικά με τη συνεισφορά της μελλοντικής περιφερειακής πολιτικής στην ικανότητα καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η περιφερειακή πολιτική πρέπει, στο πλαίσιο της ικανότητας καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συνδυάσει τη συνοχή της Κοινότητας με την ανάγκη για μέτρα υπέρ της καινοτομίας. Ωστόσο, χωρίς συγκεκριμένες λύσεις, η καινοτομία γενικά, και οι φιλόδοξες προκλήσεις της Στρατηγικής της Λισαβόνας ειδικά, θα υπάρχουν μόνο στα έγγραφα. Καλά παραδείγματα αυτού είναι τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις μεμονωμένες χώρες όσον αφορά την εφαρμογή της Στρατηγικής της Λισαβόνας. Πρέπει να σημειωθεί ότι, σήμερα, οι ΗΠΑ δεν είναι ο μόνος οικονομικός αντίπαλος της ΕΕ και ότι χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία και άλλες παίρνουν και αυτές τις θέσεις τους στον βατήρα εκκίνησης.

Τα αποτελέσματα της εισαγωγής της αρχής της καινοτομίας θα γίνουν ορατά μόνο μετά από πολλά χρόνια και πολλοί από εμάς μπορεί να μην βρισκόμαστε εδώ σε αυτή την Αίθουσα. Άλλοι φορείς λήψης αποφάσεων θα αδράξουν τα οφέλη μιας επιτυχούς ενδεχομένως πολιτικής, γι’ αυτό οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτόν τον τομέα πρέπει να είναι διορατικές. Αυτό είναι κάτι που οι πολίτες περιμένουν από εμάς.

 
  
  

- Πρόταση ψηφίσματος RC-B6-0189/2007

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (PSE), γραπτώς. – (FR) Σε μια περίοδο κατά την οποία το εργατικό δίκαιο είναι αντικείμενο συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και 13 έτη μετά την έγκριση της οδηγίας για την ευρωπαϊκή επιτροπή επιχείρησης, η έγκριση αυτού του ψηφίσματος αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση.

Ως γαλλίδα βουλευτής, μέλος της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεωρώ ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να τεθεί τέλος στις ασυμφωνίες και τις αντιφάσεις που υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών κειμένων που αφορούν την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζόμενους, προκειμένου να αποφεύγονται καταχρήσεις από ανέντιμες εταιρείες.

Προκειμένου οι εργαζόμενοι να μην είναι πλέον αιχμάλωτοι ανεξέλεγκτων σχεδίων αναδιάρθρωσης, πρέπει να τους επιτρέπεται πραγματικά να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στους κόλπους των διοικητικών συμβουλίων των εταιρειών. Οι εταιρείες πρέπει να υποχρεώνονται να ενεργούν με τρόπο υπεύθυνο και να εφαρμόζουν τις υφιστάμενες οδηγίες, διαφορετικά να τους επιβάλλονται κυρώσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Υπάρχουν οδηγίες σε ισχύ σχετικά με το δικαίωμα των εργαζομένων στην πληροφόρηση και τη διαβούλευση και σχετικά με την ευρωπαϊκή επιτροπή επιχείρησης, οι οποίες προβλέπουν την παροχή πληροφόρησης στους εργαζομένους, ειδικά όσον αφορά την εξέλιξη των οικονομικών και κοινωνικών πτυχών των εταιρειών και των αποφάσεων που οδηγούν σε ουσιαστική αλλαγή όσον αφορά την οργάνωση της εργασίας ή τις συμβάσεις εργασίας. Η σκληρή πραγματικότητα, ωστόσο, είναι ότι αυτές οι οδηγίες είτε απλώς δεν τηρούνται ή, όταν τηρούνται, συχνά δεν καταφέρνουν να διασφαλίσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων –για παράδειγμα στην απασχόληση– στις ατέρμονες διαδικασίες μετεγκαταστάσεων, αναδιοργανώσεων, συγχωνεύσεων και κλεισίματος των εταιρειών, οι οποίες έχουν σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις.

Από καιρό υποστηρίζουμε την ανάγκη για διασφάλιση της πλήρους πληροφόρησης των εργαζομένων και της συμμετοχής των οργανώσεων των εργαζομένων στις σημαντικές αποφάσεις. Αυτό θα βελτιώσει το δικαίωμα στην πληροφόρηση και θα παράσχει πραγματική συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος αρνησικυρίας, της δυνατότητας ακύρωσης αποφάσεων για κλείσιμο εταιρειών και του δικαιώματος αναστολής των απολύσεων.

Επίσης απαιτούνται μέτρα όπως η υπό όρους κοινοτική ενίσχυση σε επενδύσεις και σε εταιρείες που συμμορφώνονται με τους συμβατικούς όρους και εγγυώνται σταθερή, διαρκή απασχόληση και αειφόρο οικονομική ανάπτυξη. Είναι επίσης σημαντικό να απορρίψουμε την έννοια της ευελιξασφάλειας (flexicurity) και τις ελευθερώσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. (EN) Η ανάγκη για δράση ως προς την καλύτερη πληροφόρηση και διαβούλευση των εργαζομένων είναι επιτακτική. Πρέπει να αναθεωρηθεί και να εκσυγχρονιστεί η ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν σωστά τους ισχύοντες κανόνες πληροφόρησης και διαβούλευσης. Πρέπει να ληφθεί υπόψη το πρόσθετο σημείο που υπενθυμίζει στην Επιτροπή την ανάγκη για μια συνεκτική βιομηχανική πολιτική και τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν οι κοινωνικοί εταίροι.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), γραπτώς. (NL) Σήμερα, μια μεγάλη πλειοψηφία σε αυτό το Σώμα ενέκρινε ένα ψήφισμα που υποστηρίζει μια νέα νομοθεσία στον τομέα της πληροφόρησης και της διαβούλευσης των εργαζομένων. Δυστυχώς, η ισχύουσα οδηγία δεν έχει καν μεταφερθεί στη χώρα μου. Η βελγική κυβέρνηση δεν κατάφερε, για πολύ καιρό, να προχωρήσει στη μεταφορά αυτής της οδηγίας και μάλιστα πρόσφατα καταδικάστηκε γι’ αυτό από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Όταν η Επιτροπή κατέθεσε αυτή την πρόταση το 1999, σύντομα έγινε κατανοητό ότι το θέμα ήταν πολιτικά ευαίσθητο. Παρά ταύτα, συνοψίζεται στην απλή απαίτηση να ενημερώνονται όλοι οι εργαζόμενοι και να ζητείται η γνώμη τους, μέσω κατάλληλης εκπροσώπησης και ενός κατάλληλου θεσμού, σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας τους. Αυτό είναι προς όφελος τόσο των εργαζομένων όσο και των ίδιων των επιχειρήσεων. Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη αυτής της οικονομικής δημοκρατίας και της συμμετοχής μπορούν, φυσικά, να διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. Είναι αυτονόητο ότι μια ΜΜΕ δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως μια πολυεθνική. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να διεξάγεται ο διάλογος μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών είναι, επιπλέον, ένα θέμα που πρέπει να αποφασιστεί από τους κοινωνικούς εταίρους και το ψήφισμα επί του οποίου ψηφίσαμε σήμερα τους δίνει στην πραγματικότητα σημαντική ευθύνη σε αυτό το πλαίσιο. Το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό.

 

9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

10. Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

11. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

12. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

13. Διακοπή της συνόδου
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Κηρύσσω τη διακοπή της συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(Η συνεδρίαση λήγει στις 12.35)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου