Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debašu stenogramma
Pirmdiena, 2007. gada 21. maijs - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sesijas atsākšana
 2.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 3.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 4.Koplēmuma procedūrā pieņemto tiesību aktu parakstīšana (sk. protokolu)
 5.Videi nekaitīga ūdeņraža ekonomikas ieviešana un trešā rūpnieciskā revolūcija Eiropā (rakstiska deklarācija) (sk. protokolu)
 6.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 7.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti (sk. protokolu)
 8.Rakstiskas deklarācijas un mutiski jautājumi (iesniegšana) (sk. protokolu)
 9.Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 116. pants) (sk. protokolu)
 10.Lūgumraksti (sk. protokolu)
 11.Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)
 12.Finansiālo interešu deklarācija (sk. protokolu)
 13.Darba kārtība
 14.Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
 15.Veselības aprūpes pakalpojumu izslēgšana no direktīvas par pakalpojumiem iekšējā tirgū ietekme un sekas (debates)
 16.Bioloģiskās daudzveidības samazināšanas apturēšana līdz 2010. gadam (debates)
 17.Finanšu instruments videi (LIFE +) (debates)
 18.Vides kvalitātes standarti ūdens resursu politikas jomā (debates)
 19.Īpašā Daphne III programma "Cīņa pret vardarbību" (debates)
 20.Struktūrpolitikas ietekme un sekas uz ES kohēziju (debates)
 21.Zvejniecības partnerattiecību nolīgums starp EK, no vienas puses, un Dāniju un Grenlandi, no otras puses (debates)
 22.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 23.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (380 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (690 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika