Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Poniedziałek, 21 maja 2007 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 3.Skład Parlamentu: patrz protokół
 4.Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji: patrz protokół.
 5.Stworzenie gospodarki ekologicznego wodoru oraz zapoczątkowanie trzeciej rewolucji przemysłowej w Europie (oświadczenie pisemne): Patrz protokól
 6.Składanie dokumentów: patrz protokół
 7.Teksty porozumień przekazane przez Radę: patrz protokół
 8.Oświadczenia pisemne i pytania ustne (składanie dokumentów): Patrz protokól
 9.Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu): patrz protokół
 10.Petycje (patrz: protokół)
 11.Przesunięcie środków: patrz protokół
 12.Oświadczenie o korzyściach majątkowych: Patrz protokól
 13.Porządek obrad
 14.Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
 15.Wpływ i konsekwencje wyłączenia usług zdrowotnych z zakresu dyrektywy o usługach na rynku wewnętrznym (debata)
 16.Zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej do roku 2010 (debata)
 17.Instrument finansowy na rzecz środowiska (LIFE+) (debata)
 18.Normy jakości środowiska w dziedzinie polityki wodnej (debata)
 19.Daphne III (debata)
 20.Wpływ i skutki polityki strukturalnej na spójność UE (debata)
 21.Umowa partnerska w sprawie połowów WE/ Dania i Grenlandia (debata)
 22.Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół
 23.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (380 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (690 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności