Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 21. mája 2007 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Obnovenie zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 3.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 4.Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe: pozri zápisnicu
 5.Vytvorenie ekologického vodíkového hospodárstva a naštartovanie tretej priemyselnej revolúcie v Európe (písomné vyhlásenie): pozri zápisnicu
 6.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 7.Zaslanie textu zmlúv poskytnutých Radou: pozri zápisnicu
 8.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 9.Písomné vyhlásenia (článok 116 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 10.Petície: pozri zápisnicu
 11.Presun finančných prostriedkov: pozri zápisnicu
 12.Vyhlásenie o finančných záujmoch: pozri zápisnicu
 13.Program práce
 14.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 15.Vplyv a dôsledky vylúčenia zdravotníckych služieb z rozsahu pôsobnosti smernice o službách na vnútornom trhu (rozprava)
 16.Zastavenie straty biodiverzity do roku 2010 (rozprava)
 17.Finančný nástroj pre životné prostrednie (LIFE+) (rozprava)
 18.Normy kvality životného prostredia v oblasti vodného hospodárstva (rozprava)
 19.Daphne III: osobitný program „Potlačenie násilia“ (rozprava)
 20.Vplyv a dôsledky štrukturálnych politík na súdržnosť EÚ (rozprava)
 21.Partnerstvo v sektore rybolovu medzi ES na jednej strane a Dánskom a Grónskom na strane druhej (rozprava)
 22.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 23.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (380 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (690 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia