Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 21 maj 2007 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 3.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 4.Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet: se protokollet
 5.Upprättande av en grön vätebaserad ekonomi och en tredje industriell revolution i Europa (skriftlig förklaring): se protokollet
 6.Inkomna dokument: se protokollet
 7.Avtalstexter översända av rådet: se protokollet
 8.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande): se protokollet
 9.Skriftliga förklaringar (artikel 116 i arbetsordningen): se protokollet
 10.Framställningar: se protokollet
 11.Anslagsöverföringar: se protokollet
 12.Uppgifter om ekonomiska intressen: se protokollet
 13.Arbetsplan
 14.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 15.Effekterna och konsekvenserna av att undanta vårdtjänster från direktivet om tjänster på den inre marknaden (debatt)
 16.Att stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2010 (debatt)
 17.Det finansiella instrumentet för miljön (Life+) (debatt)
 18.Miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område (debatt)
 19.Daphne III: särskilt program för att förebygga och bekämpa våld (debatt)
 20.Strukturpolitikens effekter på sammanhållningen i EU (debatt)
 21.Partnerskapsavtal om fiske mellan EG, å ena sidan, och Danmark och Grönland, å andra sidan (debatt)
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 23.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (326 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (691 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy