Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 22 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ. 34 της κ. Glenis Willmott (H-0300/07)

Θέμα: Γραμμή hοtline της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θύματα αναγκαστικής πορνείας

Ύστερα από πίεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούνιο του 2006, ο αρμόδιος επίτροπος της ΕΕ για θέματα Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας αναφέρθηκε σε σχέδια για την εγκατάσταση μιας (πολυγλωσσικής) γραμμής hοtline για θύματα αναγκαστικής πορνείας. Ο στόχος της hοtline θα είναι η παροχή πρώτης βοήθειας σε θύματα παράνομης διακίνησης, δίνοντας σ' αυτά τη δυνατότητα να μιλήσουν σε αμερόληπτο ακροατή, σημαντική δίοδος για την ενθάρρυνση των θυμάτων να ζητήσουν συμβουλές και υποστήριξη. Η δυσκολία να συμφωνήσουν όλες οι τηλεφωνικές εταιρείες των 25 τότε κρατών μελών αναφέρθηκε ότι ήταν το εμπόδιο για την εγκατάσταση μιας τέτοιας hοtline.

Τί μέτρα παίρνει επί του παρόντος η Επιτροπή για την υλοποίηση αυτής της hοtline και ποια, ενδεχομένως, πρόοδος έχει σημειωθεί στην προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας επί του σχεδίου μεταξύ των τηλεφωνικών εταιρειών;

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου