Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 22 mei 2007 - Straatsburg Uitgave PB

Vragenuur (vragen aan de Commissie)
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. -

Vraag nr. 34 van Glenis Willmott (H-0300/07):

Betreft: EU-dekkend telefonisch alarmnummer voor de slachtoffers van gedwongen prostitutie

Na druk vanuit het Europees Parlement in juni 2006 praatte de commissaris voor Justitie, vrijheid en veiligheid over plannen tot oprichting van een EU-dekkend (meertalig) telefonisch alarmnummer voor de slachtoffers van gedwongen prostitutie. Doel zou zijn eerste bijstand aan de slachtoffers van mensenhandel door hen in staat te stellen te spreken met een onpartijdig toehoorder, een belangrijk kanaal om slachtoffers aan te sporen advies te vragen en hulp te zoeken. Het probleem dat alle telefoonondernemingen in de toenmalige 25 lidstaten moesten worden overreed hiermee in te stemmen, werd aangehaald als belemmering voor het instellen van dit alarmnummer.

Welke maatregelen neemt de Commissie momenteel ter verwezenlijking van dit alarmnummer en in hoeverre zijn de telefoonbedrijven eventueel voor dit plan gewonnen?

 
Juridische mededeling - Privacybeleid