Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Dinsdag 22 mei 2007 - Straatsburg Uitgave PB

3. Agenda: zie notulen
PV
  

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Carnero González (PSE). - (ES) Mevrouw de Voorzitter, ik ben niet van plan om vijf minuten te spreken, maar omdat u zo ruimhartig bent en de regio waarover ik het hebben wil, zo goed kent, verzoek ik u mij het woord te geven voor een motie van orde.

Ik vraag mij af, mevrouw de Voorzitter, of de Voorzitter van deze instelling zich zou kunnen scharen - mocht hij dat nog niet gedaan hebben - achter de oproep van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de heer Ban Ki-moon, tot het staken van de vijandigheden in Libanon, die al heel veel mensen het leven hebben gekost.

Mijns inziens is dat essentieel, en zou de gevoelens weergeven van alle afgevaardigden van dit Parlement. Ik weet wel dat we vanmiddag een debat hebben over de situatie in Palestina, maar de waarheid is dat op ditzelfde ogenblik in Libanon onschuldige burgers om het leven komen.

Dat is mijn verzoek.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. - Uw verzoek zal worden doorgegeven aan de Voorzitter, die het ongetwijfeld ook zal voorleggen aan de Conferentie van voorzitters.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid