Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2005/0278(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0061/2007

Ingediende teksten :

A6-0061/2007

Debatten :

PV 28/03/2007 - 16
CRE 28/03/2007 - 16

Stemmingen :

PV 29/03/2007 - 8.8
CRE 29/03/2007 - 8.8
Stemverklaringen
PV 22/05/2007 - 9.6
CRE 22/05/2007 - 9.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0095
P6_TA(2007)0191

Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 22 mei 2007 - Straatsburg Uitgave PB

9.6. Biologische productie en de etikettering van biologische producten (stemming)
Notulen
  

- Verslag-Aubert (A6-0061/2007)

- Vóór de stemming:

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Hélène Aubert (Verts/ALE), rapporteur. - (FR) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, mijn verslag over de biologische productie en de etikettering van biologische producten wordt vandaag eindelijk in stemming gebracht, na een terugverwijzing naar de bevoegde commissie en daarna een verzoek om urgentverklaring door de Raad, dat ons Parlement vorige maand overigens unaniem heeft verworpen. Jammer genoeg hebben nieuwe discussies met de Raad in de voorbije twee maanden niet geleid tot vooruitgang op belangrijke punten. Meer bepaald, aanvaardt noch de Commissie, noch de Raad de dubbele rechtsgrondslag die wij verlangen. De Raad is niet teruggekomen op zijn besluit om additieven en veterinaire behandelingen op basis van genetisch gemodificeerde organismen in uitzonderlijke gevallen toe te laten. Bovendien zouden ook bepaalde chemische stoffen door middel van uitzonderingen toegelaten worden.

Bij gebrek aan medebeslissing zijn we dus gedwongen daar nota van te nemen. Toch betreuren we de gesloten en nonchalante houding die de Raad tijdens de voorbije weken heeft aangenomen, ondanks de goede wil van sommige lidstaten. Ik vind het bovendien uiterst jammer dat de meerderheid van de fracties gisteren geweigerd heeft om de stemming naar juni te verschuiven, aangezien de Raad zelf zijn vergadering over biologische landbouw heeft uitgesteld. Ik vind het spijtig dat het grootste deel van de fracties tot het einde toe geen gebruik heeft willen maken van de pressiemiddelen waarover we beschikken. Toch heeft de Raad in zijn compromis een groot aantal van onze amendementen overgenomen en de regelmatige raadpleging van alle betrokkenen maakt deel uit van het algemene akkoord.

Ik vraag u dus op dit moment om het verslag aan te nemen. U kunt erop rekenen dat ik en mijn collega’s in de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling vastberaden zijn en dit dossier in de komende maanden op de voet zullen volgen.

(Applaus)

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. - Mijnheer Graefe zu Baringdorf, u hebt het woord gevraagd. Ik vraag u in welke hoedanigheid en op basis van welk artikel van het Reglement.

 
  
MPphoto
 
 

  Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (Verts/ALE). - (DE) Mijnheer de Voorzitter, sta mij toe om als rapporteur van het aanverwante verslag over de biologische landbouw de volgende opmerking te maken over de kwestie van de externe betrekkingen. Wij stemmen vandaag over een goed verslag waarin heel duidelijk naar voren komt dat de ...

(Tumult)

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. - Het spijt mij ten zeerste, mijnheer Graefe zu Baringdorf, maar u hebt de reactie van onze collega’s gehoord. Volgens mij heeft iedereen wel begrepen dat u het een goed verslag vindt, maar ik kan, zoals u ongetwijfeld zult inzien, niet het woord geven aan alle rapporteurs en ex-rapporteurs.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid