Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0278(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0061/2007

Ingivna texter :

A6-0061/2007

Debatter :

PV 28/03/2007 - 16
CRE 28/03/2007 - 16

Omröstningar :

PV 29/03/2007 - 8.8
CRE 29/03/2007 - 8.8
Röstförklaringar
PV 22/05/2007 - 9.6
CRE 22/05/2007 - 9.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0095
P6_TA(2007)0191

Debatter
Tisdagen den 22 maj 2007 - Strasbourg EUT-utgåva

9.6. Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter (omröstning)
PV
  

- Betänkande: Aubert (A6-0061/2007)

– Före omröstningen:

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Hélène Aubert (Verts/ALE), föredragande. – (FR) Herr talman, mina damer och herrar! Mitt betänkande om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter ska äntligen läggas fram för omröstning i dag, först efter återförvisning till utskottet och sedan efter en brådskande begäran riktad till rådet, som jag kan tillägga enhälligt förkastades av parlamentet förra månaden. Olyckligtvis har inte de nya diskussioner som hållits med rådet under de senaste två månaderna möjliggjort några ytterligare framsteg i fråga om de viktiga punkterna. Framför allt godkände varken kommissionen eller rådet den dubbla rättsliga grund som vi krävt. Rådet vidhöll sitt beslut att genom särskilda undantag tillåta tillsatser och veterinärmedicinska produkter som framställts med genetiskt modifierade organismer (GMO). Dessutom kan vissa kemiska ämnen tillåtas genom undantag.

Eftersom vi inte har medbeslutanderätt måste vi erkänna dessa omständigheter. Vi beklagar dock rådets icke meddelsamma och nonchalanta inställning under de senaste veckorna, trots vissa av medlemsstaternas goda vilja. Jag beklagar lika djupt att majoriteten av grupperna i går vägrade att skjuta upp omröstningen till juni, med tanke på att rådet självt hade skjutit upp sitt möte om ekologiskt jordbruk. Jag beklagar att majoriteten av grupperna inte ville uttömma de möjligheter vi har att utöva påtryckningar. Men rådet antog trots allt ett antal av våra ändringsförslag i sin kompromiss, och regelbundna samråd med alla berörda aktörer utgör en del av det övergripande avtalet.

Jag uppmanar er därför att anta detta betänkande. Ni kan räkna med min beslutsamhet, och även hos mina kolleger i utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, i fråga om att noggrant övervaka denna fråga under de kommande månaderna.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Herr Graefe zu Baringdorf! Ni har bett att få ordet. Jag ber er att förklara i vilken egenskap och utifrån vilken artikel i arbetsordningen som ni ber om det?

 
  
MPphoto
 
 

  Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (Verts/ALE).(DE) Herr talman! Jag kanske kan få tillåtelse att i egenskap av föredragande för det motsvarande betänkandet om ekologiskt jordbruk säga något om externa förbindelser. Det betänkande som vi ska rösta om i dag är bra, och det klargörs tydligt att …

(Tumult)

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Jag beklagar verkligen, herr Graefe zu Baringdorf, men ni hör våra kollegers reaktion. Jag tror att alla har förstått att ni anser att betänkandet är bra, men jag kan inte ge ordet till alla föredragande och tidigare föredragande, som ni kan förstå.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy